Ga naar inhoud

Search Here toolbar


Aanbevolen berichten

Beste,

Ik heb sinds enige tijd last van de Search Here Toolbar en ik krijg dit maar niet weg,

nu heb ik gelezen dat het een virus is en heb er hier al wat informatie over gevonden

Ik heb dus Hijack al gedownload en hieronder de logfiles vermeld

Wat zijn nu de volgende stappen?

Dank bij voorbaat

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 7:41:48, on 16/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

FIREFOX: 24.0 (nl)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

C:\Program Files\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe

C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\TibMounter\TibMounterMonitor.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\APSDaemon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Users\Philip\Downloads\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = QVO6

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Delta Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = QVO6

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = QVO6

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: WebConnect - {2316c625-b487-4410-a1a5-ff040b65245f} - C:\Program Files\WebConnect\WebConnectbho.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: DefaultTabBHO - {7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01} - C:\Users\Philip\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DefaultTabBHO.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: delta Helper Object - {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} - C:\Program Files\Delta\delta\1.8.24.6\bh\delta.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O3 - Toolbar: Delta Toolbar - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - C:\Program Files\Delta\delta\1.8.24.6\deltaTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sweetpacks Communicator] C:\Program Files\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScannerSelectorEX] C:\Program Files\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe /FORCE

O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] "C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTibMounterMonitor] C:\Program Files\Common Files\Acronis\TibMounter\TibMounterMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ApplePhotoStreams] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: *.dell.com

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Acronis Nonstop Backup Service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: DefaultTabSearch - Unknown owner - C:\Program Files\DefaultTab\DefaultTabSearch.exe

O23 - Service: DefaultTabUpdate - Unknown owner - C:\Users\Philip\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DTUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Acronis Sync Agent Service (syncagentsrv) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\SyncAgent\syncagentsrv.exe

O23 - Service: Update WebConnect - WebConnect - C:\Program Files\WebConnect\updateWebConnect.exe

O23 - Service: Util WebConnect - WebConnect - C:\Program Files\WebConnect\bin\utilWebConnect.exe

--

End of file - 9406 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = QVO6

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Delta Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = QVO6

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = QVO6

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: WebConnect - {2316c625-b487-4410-a1a5-ff040b65245f} - C:\Program Files\WebConnect\WebConnectbho.dll

O2 - BHO: DefaultTabBHO - {7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01} - C:\Users\Philip\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DefaultTabBHO.dll

O2 - BHO: delta Helper Object - {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} - C:\Program Files\Delta\delta\1.8.24.6\bh\delta.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: Delta Toolbar - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - C:\Program Files\Delta\delta\1.8.24.6\deltaTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sweetpacks Communicator] C:\Program Files\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Philip at 2013-10-16 16:16:47

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 61 GB (50%) free of 122 GB

Total RAM: 3067 MB (55% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:16:50, on 16/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe

C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\TibMounter\TibMounterMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\APSDaemon.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Sonos\Sonos.exe

C:\Users\Philip\Downloads\HijackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Philip\Downloads\RSIT.exe

C:\Program Files\trend micro\Philip.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: avast! WebRep - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScannerSelectorEX] C:\Program Files\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe /FORCE

O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] "C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTibMounterMonitor] C:\Program Files\Common Files\Acronis\TibMounter\TibMounterMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ApplePhotoStreams] C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: *.dell.com

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Acronis Nonstop Backup Service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: DefaultTabSearch - Unknown owner - C:\Program Files\DefaultTab\DefaultTabSearch.exe

O23 - Service: DefaultTabUpdate - Unknown owner - C:\Users\Philip\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DTUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: Acronis Sync Agent Service (syncagentsrv) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\SyncAgent\syncagentsrv.exe

O23 - Service: Update WebConnect - WebConnect - C:\Program Files\WebConnect\updateWebConnect.exe

O23 - Service: Util WebConnect - WebConnect - C:\Program Files\WebConnect\bin\utilWebConnect.exe

--

End of file - 7464 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.delta-search.com/?babsrc=HP_ss&mntrId=A4200022FB0D643C&affID=119776&tsp=5024"

"wrc@avast.com"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@canon.com/EPPEX]

"Description"=Canon Easy-PhotoPrint EX

"Path"=C:\Program Files\Canon\Easy-PhotoPrint EX\NPEZFFPI.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\

{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\extensions\

ffxtlbr@delta.com

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\searchplugins\

search-here.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9}]

Canon Easy-WebPrint EX BHO - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll [2012-06-14 175776]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-06-27 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2012-10-31 1227736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-06-27 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2012-10-31 1227736]

{759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - Canon Easy-WebPrint EX - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll [2012-06-14 4372120]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2012-10-31 4297136]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"CanonMyPrinter"=C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe [2011-07-19 2567272]

"IJNetworkScannerSelectorEX"=C:\Program Files\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe [2011-07-25 468112]

"TrueImageMonitor.exe"=C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe [2013-04-18 6398168]

"AcronisTibMounterMonitor"=C:\Program Files\Common Files\Acronis\TibMounter\TibMounterMonitor.exe [2013-01-10 1104496]

"Acronis Scheduler2 Service"=C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe [2013-02-15 412480]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2013-09-17 152392]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RocketDock"=C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe [2007-09-02 495616]

"iCloudServices"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe [2013-09-14 59720]

"ApplePhotoStreams"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe [2013-09-15 59720]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableLinkedConnections"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-16 16:16:47 ----D---- C:\rsit

2013-10-16 16:16:47 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-16 07:33:25 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-16 07:33:24 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-16 07:33:24 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-16 07:33:24 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-16 07:33:23 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-16 07:33:22 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-16 07:33:22 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-16 07:33:22 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-16 07:33:22 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-16 07:33:22 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-16 07:33:22 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-16 07:33:21 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-16 07:33:19 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-16 07:33:18 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-16 07:33:15 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-11 16:57:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-11 16:57:57 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-11 16:57:57 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-11 16:57:56 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-11 16:57:54 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-11 16:57:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-11 16:57:54 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-11 16:57:52 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-11 16:57:52 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-11 16:57:52 ----A---- C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe

2013-10-11 16:57:51 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-11 16:57:51 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-11 16:57:46 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-11 16:57:46 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-11 16:57:46 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-11 16:57:46 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-11 16:57:45 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-11 16:57:45 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-11 16:57:45 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-11 16:57:43 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-11 16:57:42 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-11 16:57:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-11 16:57:42 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-11 16:57:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-11 16:57:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-11 16:57:38 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-03 16:33:59 ----D---- C:\Program Files\Delta

2013-10-03 16:33:58 ----D---- C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Delta

2013-10-03 16:33:55 ----D---- C:\Users\Philip\AppData\Roaming\BabSolution

2013-10-03 16:33:55 ----D---- C:\ProgramData\DSearchLink

2013-10-03 16:33:43 ----D---- C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Babylon

2013-10-03 16:33:43 ----D---- C:\ProgramData\Babylon

2013-10-03 16:33:28 ----D---- C:\Program Files\TornTV.com

2013-10-02 21:30:52 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox

2013-10-02 20:39:11 ----D---- C:\Program Files\iPod

2013-10-02 20:39:10 ----D---- C:\ProgramData\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1

2013-10-02 20:39:10 ----D---- C:\Program Files\iTunes

2013-09-19 15:54:58 ----HD---- C:\ProgramData\CanonIJScan

2013-09-19 15:54:13 ----D---- C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Canon

2013-09-19 15:46:05 ----D---- C:\Program Files\MyPC Backup

2013-09-19 15:41:20 ----HD---- C:\ProgramData\CanonIJEPPEX2

2013-09-19 15:41:20 ----HD---- C:\ProgramData\CanonEPP

2013-09-19 15:37:19 ----D---- C:\Program Files\WebConnect

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-16 16:16:49 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-16 16:16:47 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-16 16:14:01 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-16 12:55:59 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-16 12:55:59 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-16 12:55:59 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-16 12:55:16 ----D---- C:\ProgramData\Sonos,_Inc

2013-10-16 12:55:13 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-16 12:55:11 ----D---- C:\Program Files\Sonos

2013-10-16 12:53:06 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-16 12:53:03 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-16 12:52:04 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-16 12:51:32 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-16 12:50:42 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-16 12:50:42 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-16 12:50:42 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-16 12:50:42 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-16 07:35:48 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-16 07:33:31 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-16 07:33:30 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-16 07:30:14 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-16 07:26:31 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service

2013-10-10 19:50:02 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-10-10 19:50:02 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-10 15:55:07 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-10-03 16:33:55 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-02 21:32:42 ----D---- C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Apple Computer

2013-10-02 20:39:10 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Apple

2013-10-02 20:36:06 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2013-09-19 15:52:17 ----D---- C:\Program Files\Canon

2013-09-19 15:41:22 ----D---- C:\Windows\system32\FxsTmp

2013-09-18 15:44:11 ----HD---- C:\Program Files\InstallJammer Registry

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 fltsrv;Acronis Storage Filter Management; C:\Windows\system32\DRIVERS\fltsrv.sys [2013-09-14 81184]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\Windows\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2009-04-17 44944]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 173440]

R0 snapman;Acronis Snapshots Manager; C:\Windows\system32\DRIVERS\snapman.sys [2013-09-14 158496]

R0 tib;Acronis TIB Manager; C:\Windows\system32\DRIVERS\tib.sys [2013-09-14 736192]

R0 tib_mounter;Acronis TIB Mounter; C:\Windows\system32\DRIVERS\tib_mounter.sys [2013-09-14 130488]

R0 vididr;Acronis Virtual Disk; C:\Windows\system32\DRIVERS\vididr.sys [2013-09-14 116000]

R0 vidsflt;Acronis Disk Storage Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\vidsflt.sys [2013-09-14 85280]

R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\System32\Drivers\aswrdr2.sys [2012-10-15 44784]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2012-10-31 738504]

R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2012-10-31 361032]

R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2012-10-31 54232]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2012-10-31 21256]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2012-10-31 58680]

R2 rimmptsk;rimmptsk; C:\Windows\system32\DRIVERS\rimmptsk.sys [2009-06-25 48128]

R2 rimsptsk;rimsptsk; C:\Windows\system32\DRIVERS\rimsptsk.sys [2009-06-25 44544]

R2 rismxdp;Ricoh xD-Picture Card Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\rixdptsk.sys [2009-06-25 38400]

R3 afcdp;afcdp; C:\Windows\system32\DRIVERS\afcdp.sys [2013-09-14 234752]

R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2009-08-18 4994560]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 26840]

R3 k57nd60x;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\k57nd60x.sys [2009-07-14 229888]

R3 netw5v32;Stuurprogramma voor Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series-adapter 32-bits Windows Vista; C:\Windows\system32\DRIVERS\netw5v32.sys [2009-07-14 4231168]

R3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\drivers\sdbus.sys [2010-11-20 84992]

S2 Parvdm;Parvdm; C:\Windows\system32\DRIVERS\parvdm.sys [2009-07-14 8704]

S3 aic78xx;aic78xx; C:\Windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys [2009-07-14 70720]

S3 amdagp;AMD AGP Bus Filter Driver; C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys [2009-07-14 53312]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2009-07-14 229888]

S3 cpuz135;cpuz135; \??\C:\Users\Philip\AppData\Local\Temp\cpuz135\cpuz135_x32.sys []

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12368]

S3 sisagp;SIS AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys [2009-07-14 52304]

S3 tdrpman;Acronis Try&Decide and Restore Points filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\tdrpman.sys [2013-09-14 888640]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]

S3 USBAAPL;Apple Mobile USB Driver; C:\Windows\System32\Drivers\usbaapl.sys [2012-12-13 45056]

S3 viaagp;VIA AGP Bus Filter; C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys [2009-07-14 53328]

S3 ViaC7;VIA C7 Processor Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\viac7.sys [2009-07-14 52736]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 35968]

S3 WSDPrintDevice;WSD-ondersteuning voor afdrukken via UMB; C:\Windows\system32\DRIVERS\WSDPrint.sys [2009-07-14 17920]

S3 WSDScan;Ondersteuning voor WSD-scan via UMB; C:\Windows\system32\drivers\WSDScan.sys [2009-07-14 20480]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AcrSch2Svc;Acronis Scheduler2 Service; C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe [2013-02-15 830376]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 afcdpsrv;Acronis Nonstop Backup Service; C:\Program Files\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe [2013-09-14 3791864]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2009-08-18 176128]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2013-09-07 55624]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2012-10-31 44808]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 390504]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 DefaultTabUpdate;DefaultTabUpdate; C:\Users\Philip\AppData\Roaming\DefaultTab\DefaultTab\DTUpdate.exe [2013-09-10 107520]

R2 syncagentsrv;Acronis Sync Agent Service; C:\Program Files\Common Files\Acronis\SyncAgent\syncagentsrv.exe [2013-03-26 7090600]

R2 Update WebConnect;Update WebConnect; C:\Program Files\WebConnect\updateWebConnect.exe [2013-10-06 65320]

R2 Util WebConnect;Util WebConnect; C:\Program Files\WebConnect\bin\utilWebConnect.exe [2013-10-06 65320]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2013-09-17 553288]

S2 DefaultTabSearch;DefaultTabSearch; C:\Program Files\DefaultTab\DefaultTabSearch.exe [2013-09-09 573952]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-12-24 116648]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-10 257416]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-12-24 116648]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-10-02 118680]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-10-28 1343400]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
startupall; 
 DefaultTabSearch;s
 DefaultTabUpdate;s
 C:\Program Files\DefaultTab;fs
 C:\Users\Philip\AppData\Roaming\DefaultTab;fs
 C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd};fs
 C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\extensions\ffxtlbr@delta.com;f
 C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\searchplugins\search-here.xml;f
 C:\Program Files\Delta;fs
 C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Delta;fs
 C:\Users\Philip\AppData\Roaming\BabSolution;fs
 C:\ProgramData\DSearchLink;fs
 C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Babylon;fs
 C:\ProgramData\Babylon;fs
 C:\Program Files\TornTV.com;fs
 C:\Program Files\MyPC Backup;fs
 filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 13-October-2013

Tool run by Philip on do 17/10/2013 at 7:41:30,06.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Philip\Desktop\zoek\zoek.exe [script inserted] [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

17/10/2013 7:42:42 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-629085835-3521484150-79272801-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-629085835-3521484150-79272801-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-629085835-3521484150-79272801-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9B5140CC-5CD7-4446-9C2E-26A62311D1BD} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DefaultTabSearch deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\DefaultTabSearch deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DefaultTabUpdate deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\DefaultTabUpdate deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Update WebConnect deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Update WebConnect deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Eventlog\Application\Update WebConnect deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Update WebConnect deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

Deleted from C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.delta-search.com/?babsrc=HP_ss&mntrId=A4200022FB0D643C&affID=119776&tsp=5024");

user_pref("browser.newtab.url", "about:blank");

user_pref("browser.search.order.1", "qvo6");

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

Added to C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

ProfilePath: C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default

---- Lines delta removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.delta.admin", false);

user_pref("extensions.delta.aflt", "babsst");

user_pref("extensions.delta.appId", "{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}");

user_pref("extensions.delta.autoRvrt", "false");

user_pref("extensions.delta.dfltLng", "nl");

user_pref("extensions.delta.excTlbr", false);

user_pref("extensions.delta.ffxUnstlRst", true);

user_pref("extensions.delta.id", "a4207c6d0000000000000022fb0d643c");

user_pref("extensions.delta.instlDay", "15981");

user_pref("extensions.delta.instlRef", "sst");

user_pref("extensions.delta.newTab", false);

user_pref("extensions.delta.prdct", "delta");

user_pref("extensions.delta.prtnrId", "delta");

user_pref("extensions.delta.rvrt", "false");

user_pref("extensions.delta.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.delta.tlbrId", "base");

user_pref("extensions.delta.tlbrSrchUrl", "");

user_pref("extensions.delta.vrsn", "1.8.24.6");

user_pref("extensions.delta.vrsni", "1.8.24.6");

user_pref("extensions.delta.vrsnTs", "1.8.24.616:34:00");

user_pref("extensions.delta_i.babExt", "");

user_pref("extensions.delta_i.babTrack", "affID=119776&tsp=5024");

user_pref("extensions.delta_i.srcExt", "ss");

---- Lines delta modified from prefs.js ----

user_pref("extensions.installCache", "[{\"name\":\"winreg-app-global\",\"addons\":{\"wrc@avast.com\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Program Files\\\\AVAST Software\\\\Avast\\\\WebRep\\\\FF\",\"mtime\":1356121527178,\"rdfTime\":1351637327000}}},{\"name\":\"app-global\",\"addons\":{\"{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Program Files\\\\Mozilla Firefox\\\\browser\\\\extensions\\\\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}\",\"mtime\":1380742257549,\"rdfTime\":1380742257549}}},{\"name\":\"app-profile\",\"addons\":{\"addon@defaulttab.com\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Users\\\\Philip\\\\AppData\\\\Roaming\\\\Mozilla\\\\Firefox\\\\Profiles\\\\n8ueepc4.default\\\\extensions\\\\addon@defaulttab.com.xpi\",\"mtime\":1380742393243},\"ffxtlbr@delta.com\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Users\\\\Philip\\\\AppData\\\\Roaming\\\\Mozilla\\\\Firefox\\\\Profiles\\\\n8ueepc4.default\\\\extensions\\\\ffxtlbr@delta.com\",\"mtime\":1380810841188,\"rdfTime\":1352283188000},\"firefox@webconnect.co\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Users\\\\Philip\\\\AppData\\\\Roaming\\\\Mozilla\\\\Firefox\\\\Profiles\\\\n8ueepc4.default\\\\extensions\\\\firefox@webconnect.co.xpi\",\"mtime\":1377828992000},\"trtv3@trtv.com\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Users\\\\Philip\\\\AppData\\\\Roaming\\\\Mozilla\\\\Firefox\\\\Profiles\\\\n8ueepc4.default\\\\extensions\\\\trtv3@trtv.com.xpi\",\"mtime\":1372581844000}}}]");

---- Lines delta removed from user.js ----

user_pref("extensions.delta.tlbrSrchUrl", "");

user_pref("extensions.delta.id", "a4207c6d0000000000000022fb0d643c");

user_pref("extensions.delta.appId", "{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}");

user_pref("extensions.delta.instlDay", "15981");

user_pref("extensions.delta.vrsn", "1.8.24.6");

user_pref("extensions.delta.vrsni", "1.8.24.6");

user_pref("extensions.delta.vrsnTs", "1.8.24.616:34:00");

user_pref("extensions.delta.prtnrId", "delta");

user_pref("extensions.delta.prdct", "delta");

user_pref("extensions.delta.aflt", "babsst");

user_pref("extensions.delta.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.delta.tlbrId", "base");

user_pref("extensions.delta.instlRef", "sst");

user_pref("extensions.delta.dfltLng", "nl");

user_pref("extensions.delta.excTlbr", false);

user_pref("extensions.delta.ffxUnstlRst", true);

user_pref("extensions.delta.admin", false);

user_pref("extensions.delta_i.babTrack", "affID=119776&tsp=5024");

user_pref("extensions.delta_i.babExt", "");

user_pref("extensions.delta_i.srcExt", "ss");

user_pref("extensions.delta.autoRvrt", "false");

user_pref("extensions.delta.rvrt", "false");

user_pref("extensions.delta.newTab", false);

---- Lines qvo6 removed from prefs.js ----

---- Lines qvo6 modified from prefs.js ----

---- Lines search.com removed from prefs.js ----

---- Lines search.com modified from prefs.js ----

---- Lines crossrider removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.crossrider.bic", "141a378ac0d610c8a999c208a58d93ac");

---- Lines crossrider modified from prefs.js ----

---- Lines defaulttab removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.defaulttab.browserID", "0C0C7B642789BABCEEF77E385FD24AB8");

user_pref("extensions.defaulttab.firstrun", false);

user_pref("extensions.defaulttab.installdate", 1379183199);

user_pref("extensions.defaulttab.installedVersion", "2.2.40");

user_pref("extensions.defaulttab.PIR7", 1381858348);

user_pref("extensions.defaulttab.sethomepage", false);

user_pref("extensions.defaulttab.useNewTabWhiteList", false);

---- Lines defaulttab modified from prefs.js ----

user_pref("extensions.enabledAddons", "wrc%40avast.com:7.0.1474,firefox%40webconnect.co:1.0.0,addon%40defaulttab.com:2.2.40,%7B972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd%7D:24.0");

user_pref("extensions.installCache", "[{\"name\":\"winreg-app-global\",\"addons\":{\"wrc@avast.com\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Program Files\\\\AVAST Software\\\\Avast\\\\WebRep\\\\FF\",\"mtime\":1356121527178,\"rdfTime\":1351637327000}}},{\"name\":\"app-global\",\"addons\":{\"{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Program Files\\\\Mozilla Firefox\\\\browser\\\\extensions\\\\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}\",\"mtime\":1380742257549,\"rdfTime\":1380742257549}}},{\"name\":\"app-profile\",\"addons\":{\"addon@defaulttab.com\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Users\\\\Philip\\\\AppData\\\\Roaming\\\\Mozilla\\\\Firefox\\\\Profiles\\\\n8ueepc4.default\\\\extensions\\\\addon@defaulttab.com.xpi\",\"mtime\":1380742393243},\"ffxtlbr@disabled.com\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Users\\\\Philip\\\\AppData\\\\Roaming\\\\Mozilla\\\\Firefox\\\\Profiles\\\\n8ueepc4.default\\\\extensions\\\\ffxtlbr@disabled.com\",\"mtime\":1380810841188,\"rdfTime\":1352283188000},\"firefox@webconnect.co\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Users\\\\Philip\\\\AppData\\\\Roaming\\\\Mozilla\\\\Firefox\\\\Profiles\\\\n8ueepc4.default\\\\extensions\\\\firefox@webconnect.co.xpi\",\"mtime\":1377828992000},\"trtv3@trtv.com\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Users\\\\Philip\\\\AppData\\\\Roaming\\\\Mozilla\\\\Firefox\\\\Profiles\\\\n8ueepc4.default\\\\extensions\\\\trtv3@trtv.com.xpi\",\"mtime\":1372581844000}}}]");

---- Lines browser.startup.page removed from prefs.js ----

user_pref("browser.startup.page", 3);

---- Lines browser.startup.page modified from prefs.js ----

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

user_20131710_0747_.backup

prefs_20131710_0747_.backup

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command]

@="C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Program Files\DefaultTab deleted

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\DefaultTab deleted

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} deleted

C:\Program Files\Delta deleted

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Delta deleted

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\BabSolution deleted

C:\ProgramData\DSearchLink deleted

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Babylon deleted

C:\ProgramData\Babylon deleted

C:\Program Files\TornTV.com deleted

C:\Program Files\MyPC Backup deleted

C:\Program Files\Driver-Soft deleted

C:\ProgramData\dsgsdgdsgdsgw.pad deleted

C:\ProgramData\SweetIM deleted

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\newtab.crx deleted

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\External Extensions\{EEE6C373-6118-11DC-9C72-001320C79847} deleted

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TornTV.com deleted

C:\Users\Philip\Downloads\iLividSetup-r140-n-bf.exe deleted

C:\Users\Philip\Downloads\SoftonicDownloader_for_powerdesk.exe deleted

C:\Users\Philip\Downloads\SoftonicDownloader_for_transmission-qt.exe deleted

C:\Users\Philip\Downloads\SoftonicDownloader_voor_bluetooth-driver-installer.exe deleted

C:\Users\Philip\Downloads\SoftonicDownloader_voor_inssider.exe deleted

C:\Users\Philip\AppData\LocalLow\SweetIM deleted

C:\Users\Philip\AppData\LocalLow\Delta deleted

C:\Windows\system32\Tasks\EPUpdater deleted

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\searchplugins\search-here.xml deleted

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\jetpack deleted

C:\Windows\Installer\{C3E85EE9-5892-4142-B537-BCEB3DAC4C3D} deleted

C:\Windows\Installer\{A0C9DF2B-89B5-4483-8983-18A68200F1B4} deleted

C:\Users\Philip\Desktop\TornTV.lnk deleted

C:\Users\Philip\Desktop\Search.lnk deleted

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\extensions\ffxtlbr@delta.com deleted

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\extensions\addon@defaulttab.com.xpi deleted

"C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\extensions\ffxtlbr@delta.com" not found

"C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\searchplugins\search-here.xml" not found

"C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Delta" not found

"C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\extensions\addon@defaulttab.com.xpi" not found

"C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\defaulttab.config" deleted

"C:\Program Files\WebConnect\updateWebConnect.exe" deleted

"C:\Program Files\WebConnect\bin\sqlite3.dll" deleted

"C:\Program Files\WebConnect\bin\utilWebConnect.exe" deleted

"C:\Program Files\SweetIM\Messenger\mgAdaptersProxy.dll" deleted

"C:\Program Files\SweetIM\Messenger\msvcr71.dll" deleted

"C:\Program Files\WebConnect" not deleted

"C:\Program Files\SweetIM" not deleted

"C:\Program Files\WebConnect\bin" not deleted

"C:\Program Files\SweetIM\Messenger" not deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Philip\AppData\Local\Temp ====

2013-10-03 14:33:47 B212865E7E478A28A97268F960079A8D 132096 ----a-w- C:\Users\Philip\AppData\Local\Temp\4E115AC1-BAB0-7891-A52A-1EB20CAA7FC7\Latest\BExternal.dll

2013-10-03 14:33:47 A21DE5067618D4F2DF261416315ED120 6144 ----a-w- C:\Users\Philip\AppData\Local\Temp\4E115AC1-BAB0-7891-A52A-1EB20CAA7FC7\Latest\IEHelper.dll

2013-10-03 14:33:47 0F66E8E2340569FB17E774DAC2010E31 520234 ----a-w- C:\Users\Philip\AppData\Local\Temp\4E115AC1-BAB0-7891-A52A-1EB20CAA7FC7\Latest\sqlite3.dll

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\system32 =====

2013-10-16 05:33:25 E02C01EB0ED522327AFF3BE5CBCF6017 690688 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript.dll

2013-10-16 05:33:25 351B1A5B8A02A59DD29D122B0D231FA6 2706432 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2013-10-16 05:33:24 DC7DB5BC0E2D135103730E08FE1C540D 39424 ----a-w- C:\Windows\System32\jsproxy.dll

2013-10-16 05:33:24 BE8F3297A0BC3D3E3B66D9A45F64F0B9 61440 ----a-w- C:\Windows\System32\iesetup.dll

2013-10-16 05:33:24 5A847E98EAF032928E67EE52DE08952D 2876928 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2013-10-16 05:33:23 5E775F0C365F01A8A7382BBEFC4A53A5 391168 ----a-w- C:\Windows\System32\ieui.dll

2013-10-16 05:33:22 E8433E4E65BDFB35DE5C2BFF745F1386 42496 ----a-w- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe

2013-10-16 05:33:22 883C0D3A22CE87A3203CD5518EBB5758 493056 ----a-w- C:\Windows\System32\msfeeds.dll

2013-10-16 05:33:22 6E9013E3D112E26A42EC057CAE990649 109056 ----a-w- C:\Windows\System32\iesysprep.dll

2013-10-16 05:33:22 61DC3F2BE3093FE22CD717260946D7AD 1141248 ----a-w- C:\Windows\System32\urlmon.dll

2013-10-16 05:33:22 58A43D9DFFF91C1457EC47BDCF969B59 71680 ----a-w- C:\Windows\System32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-16 05:33:22 556F70EDECE99CCD64C7D8897F3264F4 33280 ----a-w- C:\Windows\System32\iernonce.dll

2013-10-16 05:33:21 122B216B091D06F672CC8D331128FB06 2048512 ----a-w- C:\Windows\System32\iertutil.dll

2013-10-16 05:33:19 E4FEB264B47360B7296AEA4E052F88D8 1767936 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2013-10-16 05:33:18 8F5EAAF76A6811332A8C67DB0D4C395F 13761024 ----a-w- C:\Windows\System32\ieframe.dll

2013-10-16 05:33:15 A7221924181C8EB92B64C5A2D888BEA5 14335488 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.dll

2013-10-11 14:57:57 75F5E1FE8D55CF8E577E0EC5F2290D3F 530432 ----a-w- C:\Windows\System32\comctl32.dll

2013-10-11 14:57:54 E94C583CDE2348950155F2AF2876F34D 231424 ----a-w- C:\Windows\System32\mswsock.dll

2013-10-11 14:57:52 813A7F5A2D6D366EB3FFB643B851BCE5 3914176 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-10-11 14:57:52 482C8CD985C727C7C78A5E9B320947F0 3969472 ----a-w- C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

2013-10-11 14:57:52 401D25136E26B237D77DA1BF1198B3BD 619520 ----a-w- C:\Windows\System32\tdh.dll

2013-10-11 14:57:51 E0B8C6B1EA1EF94747E966E9093FB968 1289096 ----a-w- C:\Windows\System32\ntdll.dll

2013-10-11 14:57:51 D67472125471784DE7147946EDA25FEB 640512 ----a-w- C:\Windows\System32\advapi32.dll

2013-10-11 14:57:46 F632602316001D517F4EF3B53B9A6C33 26112 ----a-w- C:\Windows\System32\lpk.dll

2013-10-11 14:57:46 5C6B44F9CAAC475B7B9EBBC29CB7F065 295424 ----a-w- C:\Windows\System32\atmfd.dll

2013-10-11 14:57:46 2A01B40C8334A8124001CFAC256FCA83 102608 ----a-w- C:\Windows\System32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-11 14:57:46 2342EC9254F4C60CA98441BD65C89E12 10240 ----a-w- C:\Windows\System32\dciman32.dll

2013-10-11 14:57:45 E2ED66FAF894F545EB083AC5F5763854 434688 ----a-w- C:\Windows\System32\scavengeui.dll

2013-10-11 14:57:45 8CC4638FA7B5B921B9080CF962582C0B 70656 ----a-w- C:\Windows\System32\fontsub.dll

2013-10-11 14:57:45 7D27E63B54DB093BB0D9E95F81094D75 34304 ----a-w- C:\Windows\System32\atmlib.dll

2013-10-11 14:57:43 445C354D772DFEBF46F73078C8C2C797 2348544 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-10-11 14:57:42 EAF4712B706936C0B10D3B5319B37E81 81920 ----a-w- C:\Windows\System32\davclnt.dll

2013-10-11 14:57:42 75E8EBD7040CE238684333F97014762A 205824 ----a-w- C:\Windows\System32\WebClnt.dll

====== C:\Windows\system32\drivers =====

2013-10-11 14:57:57 F1B27299F547D452EDAEF01FC187CB91 25728 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\hidparse.sys

2013-10-11 14:57:57 50ABE682EBE752EAF62B18790D6D491C 55808 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\hidclass.sys

2013-10-11 14:57:56 71BC35067CABC02C9453AEAA42B2E43E 729024 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-11 14:57:54 F81BB7E487EDCEAB630A7EE66CF23913 338944 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\afd.sys

2013-10-11 14:57:54 CA59F7C570AF70BC174F477CFE2D9EE3 1294272 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2013-10-11 14:57:42 21F4B24ACFC79A483515BD986DD9043F 115712 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-11 14:57:39 DE014425522610BEDCA3821BB8C0F1D5 146816 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-11 14:57:39 2352AB5F9F8F097BF9D41D5A4718A041 86016 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbcir.sys

2013-10-11 14:57:38 25944D2CC49E0A6C581D02A74B7D6645 527064 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-10-16 14:16:47 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

2013-10-02 18:39:11 -------- d-----w- C:\Program Files\iPod

2013-10-02 18:39:10 -------- d-----w- C:\Program Files\iTunes

2013-09-19 13:37:19 -------- d-----w- C:\Program Files\WebConnect

======= C: =====

====== C:\Users\Philip\AppData\Roaming ======

2013-09-20 10:03:11 261B986F36C4B7ED35170F70B8FDA0F7 64400 ----a-w- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2013-09-19 13:54:13 -------- d-----w- C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Canon

====== C:\Users\Philip ======

2013-10-16 14:16:19 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Users\Philip\Downloads\RSIT.exe

2013-10-02 18:39:28 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes

2013-10-02 18:39:10 -------- d-----w- C:\ProgramData\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1

2013-09-19 13:54:58 -------- d--h--w- C:\ProgramData\CanonIJScan

2013-09-19 13:41:20 -------- d--h--w- C:\ProgramData\CanonIJEPPEX2

2013-09-19 13:41:20 -------- d--h--w- C:\ProgramData\CanonEPP

====== C: exe-files ==

2013-10-16 14:16:47 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Philip.exe

2013-10-16 14:16:19 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Users\Philip\Downloads\RSIT.exe

2013-10-16 05:33:22 E8433E4E65BDFB35DE5C2BFF745F1386 42496 ----a-w- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe

2013-10-16 05:33:22 58A43D9DFFF91C1457EC47BDCF969B59 71680 ----a-w- C:\Windows\System32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-16 05:33:19 D6B7DDB68436F13C3CAE2B92524F1FEC 770648 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-10-15 17:33:37 EB8EEB98D01B5D31898D8E53C3789832 59784 ----atw- C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\GoogleUpdateBroker.exe

2013-10-15 17:33:37 CEFEBDB9E274BD90C12D131ED25CC819 59784 ----atw- C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\GoogleUpdateOnDemand.exe

2013-10-15 17:33:36 4AFFF5FE4E69C8E7C5F1E4F3511301CF 818968 ----a-w- C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\GoogleUpdateSetup.exe

2013-10-15 17:33:29 0DC0DE2966A6DBA4CFBF6639DF44F5BA 319880 ----atw- C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler64.exe

2013-10-15 17:33:28 CF7B0E597C1F34E528285495721DEEE9 237960 ----atw- C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler.exe

2013-10-15 17:33:28 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF 116648 ----atw- C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\GoogleUpdate.exe

2013-10-15 17:33:21 4AFFF5FE4E69C8E7C5F1E4F3511301CF 818968 ----a-w- C:\Program Files\Google\Update\Download\{430FD4D0-B729-4F61-AA34-91526481799D}\1.3.21.165\GoogleUpdateSetup.exe

2013-10-11 14:57:52 813A7F5A2D6D366EB3FFB643B851BCE5 3914176 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-10-11 14:57:52 482C8CD985C727C7C78A5E9B320947F0 3969472 ----a-w- C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

=== C: other files ==

2013-10-11 14:57:57 FC6B21DB4B5B398AB93DBE59CBF11036 36352 ----a-w- C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\sti.inf_x86_neutral_24eb5587941b03fb\usbscan.sys

2013-10-11 14:57:57 F1B27299F547D452EDAEF01FC187CB91 25728 ----a-w- C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\input.inf_x86_neutral_1436b88c77b8881d\hidparse.sys

2013-10-11 14:57:57 F1B27299F547D452EDAEF01FC187CB91 25728 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\hidparse.sys

2013-10-11 14:57:57 50ABE682EBE752EAF62B18790D6D491C 55808 ----a-w- C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\input.inf_x86_neutral_1436b88c77b8881d\hidclass.sys

2013-10-11 14:57:57 50ABE682EBE752EAF62B18790D6D491C 55808 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\hidclass.sys

2013-10-11 14:57:56 71BC35067CABC02C9453AEAA42B2E43E 729024 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-11 14:57:55 007C0C8D5B01D82ACEB70431D15083F6 28160 ----a-w- C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_x86_neutral_1965855805a8e768\usbser.sys

2013-10-11 14:57:54 F81BB7E487EDCEAB630A7EE66CF23913 338944 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\afd.sys

2013-10-11 14:57:54 CA59F7C570AF70BC174F477CFE2D9EE3 1294272 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2013-10-11 14:57:43 445C354D772DFEBF46F73078C8C2C797 2348544 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-10-11 14:57:42 21F4B24ACFC79A483515BD986DD9043F 115712 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-11 14:57:39 DE014425522610BEDCA3821BB8C0F1D5 146816 ----a-w- C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\usbvideo.inf_x86_neutral_b63436395ec126b7\usbvideo.sys

2013-10-11 14:57:39 DE014425522610BEDCA3821BB8C0F1D5 146816 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-11 14:57:39 A1977C315BF5691DA99235AA4A6907AF 80896 ----a-w- C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\wdma_usb.inf_x86_neutral_8583111d879ac65d\USBAUDIO.sys

2013-10-11 14:57:39 2352AB5F9F8F097BF9D41D5A4718A041 86016 ----a-w- C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\usbcir.inf_x86_neutral_1a7503cad201feda\usbcir.sys

2013-10-11 14:57:39 2352AB5F9F8F097BF9D41D5A4718A041 86016 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbcir.sys

2013-10-11 14:57:38 25944D2CC49E0A6C581D02A74B7D6645 527064 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-629085835-3521484150-79272801-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RocketDock"="C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

"iCloudServices"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe"

"ApplePhotoStreams"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe"

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"SPReview"="C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe /sp:1 /errorfwlink:Troubleshoot problems installing Service Pack 1 (SP1) for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 /build:7601"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"SPReview"="C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe /sp:1 /errorfwlink:Troubleshoot problems installing Service Pack 1 (SP1) for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 /build:7601"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"avast"="C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe /nogui"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"APSDaemon"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe -atboottime"

"CanonMyPrinter"="C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon"

"IJNetworkScannerSelectorEX"="C:\Program Files\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe /FORCE"

"TrueImageMonitor.exe"="C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe"

"AcronisTibMounterMonitor"="C:\Program Files\Common Files\Acronis\TibMounter\TibMounterMonitor.exe"

"Acronis Scheduler2 Service"="C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RocketDock"="C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

"iCloudServices"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe"

"ApplePhotoStreams"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ [undetermined Task]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [24/12/2012 10:56]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [24/12/2012 10:56]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\system32\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Apple\AppleSoftwareUpdate" [C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"wrc@avast.com"="C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF" [14/12/2012 23:52]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default

- avast WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF

- WebConnect - %ProfilePath%\extensions\firefox@webconnect.co.xpi

- Torntv 3 - %ProfilePath%\extensions\trtv3@trtv.com.xpi

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default

CFAF7B67C78D09D79688AEDCA3D090E2 - C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll - Google Update

4BF70B35B943BD73BD6E13EB7C1BA4B3 - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll - Shockwave Flash

69AA47F09AA281C7D3C7716CA7E283B4 - C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

380F9A643A149B9030142E7171EFA91B - C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

BE501CBC29B2025A263D80D399F1797A - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In

D71FD9D50DEE32075F0D4F93CE2051ED - C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll - iTunes Application Detector

86FD0445C7A92516FC0BA201C79B8E9E - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin5.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

9FDABAD05A9623988750CCC10223BDB0 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin4.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

5E1D0432C765884434A7CCD4DBDC80AA - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin3.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

3B293C235A80E7A5369E6AA28FEA50B1 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin2.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

A80BCBED52F7DD5FDBF346A985A4E4D5 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

ABCB4A6EAB701C629378255ABCB308E5 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U25

D7324EB1EDCB8990F8522DE0311359E9 - C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.250.17

9C06DBC403F91D518ED117E460F03F85 - C:\Program Files\Canon\Easy-PhotoPrint EX\NPEZFFPI.DLL - CANON iMAGE GATEWAY Album Plugin Utility for IJ

B27CCB1168B1960AEC6E9D3E0E0F0D2A - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrlui.dll - Microsoft® Silverlight

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\system32\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\extensions\firefox@webconnect.co.xpi" deleted

"C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\extensions\trtv3@trtv.com.xpi" deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

bicnnkjibmphdeigoodpjlcklcnaobdj - C:\Program Files\TornTV.com\torntv10.crx[]

eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde - C:\Users\Philip\AppData\Roaming\BabSolution\CR\Delta.crx[]

icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx[31/10/2012 00:48]

ieakfmpjhljbpbfpldjkddkjmmgjmgon - C:\Program Files\WebConnect\ieakfmpjhljbpbfpldjkddkjmmgjmgon.crx[]

ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo - C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\newtab.crx[]

jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn - C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\External Extensions\{EEE6C373-6118-11DC-9C72-001320C79847}\SweetFB.crx[]

kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc - C:\Program Files\DefaultTab\DefaultTab.crx[]

YouTube - Philip - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Philip - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Delta Toolbar - Philip - Default\Extensions\eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde

avast WebRep - Philip - Default\Extensions\icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda

WebConnect - Philip - Default\Extensions\ieakfmpjhljbpbfpldjkddkjmmgjmgon

Select City - Philip - Default\Extensions\ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo

SweetIM for Facebook - Philip - Default\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn

DefaultTab - Philip - Default\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc

Chrome In-App Payments service - Philip - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - Philip - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

DefaultTab - C:\Windows\system32\config\systemprofile - Default\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde deleted successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ieakfmpjhljbpbfpldjkddkjmmgjmgon deleted successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ieakfmpjhljbpbfpldjkddkjmmgjmgon_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ieakfmpjhljbpbfpldjkddkjmmgjmgon_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo deleted successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn deleted successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc deleted successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.msn.com/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="http://www.qvo6.com/newtab/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=eXQ&utm_content=nt&from=cor&uid=SAMSUNGXSSDX830XSeries_S0WJNEAC804167&ts=1379597832"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.msn.com/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="res://ieframe.dll/tabswelcome.htm"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE10SR"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-629085835-3521484150-79272801-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-629085835-3521484150-79272801-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-629085835-3521484150-79272801-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2316C625-B487-4410-A1A5-FF040B65245F} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-629085835-3521484150-79272801-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-629085835-3521484150-79272801-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2316C625-B487-4410-A1A5-FF040B65245F} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2316C625-B487-4410-A1A5-FF040B65245F} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-629085835-3521484150-79272801-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} deleted successfully

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\Canon MX710 series Online handleiding.lnk - C:\Program Files\Canon\IJ Manual\Easy Guide Viewer\cmview.exe "C:\PROGRAM FILES\Canon\IJ Manual\CANON MX710 SERIES\Dutch\Info.egv"

C:\Users\Public\Desktop\iTunes.lnk - C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe

C:\Users\Public\Desktop\Sonos.lnk - C:\Program Files\Sonos\Sonos.exe

C:\Users\Public\Desktop\True Image 2013.lnk - C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageLauncher.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk -

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe QVO6

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe QVO6

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MetaGeek\inSSIDer.lnk - C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{65A5E87D-7A3F-4819-807D-B86990D5F369}\_31C4DF10F97CAD109B0094.exe

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe QVO6

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon Utilities\MP Navigator EX 5.1\Leesmij-bestand bij MP Navigator EX.lnk - C:\Program Files\Canon\MP Navigator EX 5.1\Readme.txt

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon Utilities\MP Navigator EX 5.1\MP Navigator EX 5.1.lnk - C:\Program Files\Canon\MP Navigator EX 5.1\mpnex51.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Canon Utilities\MP Navigator EX 5.1\MP Navigator EX Verwijderen.lnk - C:\Program Files\Canon\MP Navigator EX 5.1\Maint.exe /UninstallRemove C:\Program Files\Canon\MP Navigator EX 5.1\uninst.ini

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe QVO6

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iCloud\Agenda.lnk - C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudWeb.exe calendar

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iCloud\Contactgegevens.lnk - C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudWeb.exe contacts

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iCloud\E-mail.lnk - C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudWeb.exe mail

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iCloud\Herinneringen.lnk - C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudWeb.exe reminders

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iCloud\iCloud-foto's.lnk - C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\ShellStreamsShortcut.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iCloud\iCloud.lnk - C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloud.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iCloud\Notities.lnk - C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudWeb.exe notes

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iCloud\Zoek mijn iPhone.lnk - C:\Program Files\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudWeb.exe find

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes\Info iTunes.lnk - C:\Program Files\iTunes\iTunes.Resources\nl.lproj\About iTunes.rtf

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iTunes\iTunes.lnk - C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\Silverlight.Configuration.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sonos\Sonos.lnk - C:\Program Files\Sonos\Sonos.exe

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\All Free ISO Burner.lnk - C:\Program Files\All Free ISO Burner\AllFreeISOBurner.exe

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe QVO6

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe QVO6

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Office Outlook.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE /recycle

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\µTorrent.lnk -

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe QVO6

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe QVO6

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe QVO6

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1

==== shortcuts After Repair ======================

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe -extoff

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk - C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk - C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\bicnnkjibmphdeigoodpjlcklcnaobdj deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ieakfmpjhljbpbfpldjkddkjmmgjmgon deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ifohbjbgfchkkfhphahclmkpgejiplfo deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jcdgjdiieiljkfkdcloehkohchhpekkn deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\kdidombaedgpfiiedeimiebkmbilgmlc deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Temp\acrord32_sbx\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Temp\acro_rd_dir\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Philip\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Philip\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Program Files\WebConnect" not found

"C:\Program Files\SweetIM" not found

==== EOF on do 17/10/2013 at 7:54:59,05 ======================

- - - Updated - - -

De Search Here Toolbar is weg :-) dus dat is al goed nieuws!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 
C:\Program Files\WebConnect;fs
C:\Program Files\TornTV.com;fs
bicnnkjibmphdeigoodpjlcklcnaobdj;chr
autoclean;

 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 13-October-2013

Tool run by Philip on do 17/10/2013 at 12:00:10,53.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Philip\Desktop\zoek\zoek.exe [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-10-17-055459.log 48235 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Util WebConnect deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Util WebConnect deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Eventlog\Application\Util WebConnect deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Util WebConnect deleted successfully

==== Deleting Files \ Folders ======================

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"wrc@avast.com"="C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF" [14/12/2012 23:52]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default

- avast WebRep - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Philip\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default

CFAF7B67C78D09D79688AEDCA3D090E2 - C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll - Google Update

4BF70B35B943BD73BD6E13EB7C1BA4B3 - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll - Shockwave Flash

69AA47F09AA281C7D3C7716CA7E283B4 - C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

380F9A643A149B9030142E7171EFA91B - C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

BE501CBC29B2025A263D80D399F1797A - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In

D71FD9D50DEE32075F0D4F93CE2051ED - C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll - iTunes Application Detector

86FD0445C7A92516FC0BA201C79B8E9E - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin5.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

9FDABAD05A9623988750CCC10223BDB0 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin4.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

5E1D0432C765884434A7CCD4DBDC80AA - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin3.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

3B293C235A80E7A5369E6AA28FEA50B1 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin2.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

A80BCBED52F7DD5FDBF346A985A4E4D5 - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin.dll - QuickTime Plug-in 7.7.4

ABCB4A6EAB701C629378255ABCB308E5 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U25

D7324EB1EDCB8990F8522DE0311359E9 - C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.250.17

9C06DBC403F91D518ED117E460F03F85 - C:\Program Files\Canon\Easy-PhotoPrint EX\NPEZFFPI.DLL - CANON iMAGE GATEWAY Album Plugin Utility for IJ

B27CCB1168B1960AEC6E9D3E0E0F0D2A - C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrlui.dll - Microsoft® Silverlight

15E298B5EC5B89C5994A59863969D9FF - C:\Windows\system32\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx[31/10/2012 00:48]

YouTube - Philip - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Philip - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

avast WebRep - Philip - Default\Extensions\icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda

Chrome In-App Payments service - Philip - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - Philip - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.msn.com/"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.msn.com/"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE10SR"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Philip\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\Philip\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\n8ueepc4.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Philip\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Philip\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on do 17/10/2013 at 12:06:38,69 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Uitstekend ... dan kunnen we aan de opruiming beginnen:

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is en je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Markeer als opgelost", die je links onderaan kan terugvinden … zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.