Ga naar inhoud

Rat


Aanbevolen berichten

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.1.0.28\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\hsscp.exe

C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\smart6\dbios\SDBMSG.exe

C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\smart6\recorder\FMR.exe

C:\Program Files (x86)\Hallo\Steam.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe

C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\Tim Dekker.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Triple Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Funmoods Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTo0.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Babylon toolbar helper - {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B} - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.19.19\bh\BabylonToolbar.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.1.0.28\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.1.0.28\IPS\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTo0.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: DealPly - {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448} - C:\Program Files (x86)\DealPly\DealPlyIE.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: delta Helper Object - {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.16.16\bh\delta.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SMTTB2009 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files (x86)\Hyperionics DB Toolbar\tbcore3.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll

O3 - Toolbar: Babylon Toolbar - {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.19.19\BabylonToolbarTlbr.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTo0.dll

O3 - Toolbar: Hyperionics DB Toolbar - {338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E} - C:\Program Files (x86)\Hyperionics DB Toolbar\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.1.0.28\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Delta Toolbar - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.16.16\deltaTlbr.dll

O4 - HKLM\..\RunOnce: [sDBOK] C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\smart6\dbios\run.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [FMR] C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\smart6\recorder\RunFMR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files (x86)\Hallo\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [KPeerNexonEU] C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\nxEULauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Akamai NetSession Interface] "C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_7_700_202_ActiveX.exe -update activex

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [DeleteEngineAfterUpdate] reg DELETE HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitEngine /f (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [DeleteEngineAfterUpdate] reg DELETE HKCU\Software\AppDataLow\Software\ConduitEngine /f (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E6F480FC-BD44-4CBA-B74A-89AF7842937D} - http://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_cyri_4.4.26.0.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - MSN Games - Free Online Games

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\MP3 Skype Recorder\Skype4COM.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AppleChargerSrv - Unknown owner - C:\Windows\system32\AppleChargerSrv.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Cepstral License Server - Cepstral, LLC - C:\Program Files\Cepstral\bin\CepstralLicSrv.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Hotspot Shield Service (hshld) - AnchorFree Inc. - C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\cmw_srv.exe

O23 - Service: Hotspot Shield Tray Service (HssTrayService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\HssTrayService.EXE

O23 - Service: Hotspot Shield Monitoring Service (HssWd) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\hsswd.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: Intel® Integrated Clock Controller Service - Intel® ICCS (ICCS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.1.0.28\ccSvcHst.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Smart TimeLock Service (Smart TimeLock) - Gigabyte Technology CO., LTD. - C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Smart6\Timelock\TimeMgmtDaemon.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesService64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 17507 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG10\avgchsva.exe /boot

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files\Cepstral\bin\CepstralLicSrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\cmw_srv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\hsswd.exe"

"C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.1.0.28\ccSvcHst.exe" /s "NIS" /m "C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.1.0.28\diMaster.dll" /prefetch:1

C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe

"C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Smart6\Timelock\TimeMgmtDaemon.exe"

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesService64.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe"

WLIDSvcM.exe 2356

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.1.0.28\ccSvcHst.exe" /c /a /s UserSession

"C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesApp64.exe" /TUStart /pid:2308

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

-nolaunchurl

RPMDaemon.exe

"C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\smart6\dbios\SDBMSG.exe"

"C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\smart6\recorder\FMR.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hallo\Steam.exe" -silent

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"

"C:/Users/Tim Dekker/AppData/Local/Akamai/netsession_win.exe" --client

C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\NEXON_EU_Downloader_Engine.exe

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe" /RunAsService

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="1608.0.1329888528\1730652481" --disable-d3d11 --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,18,24,26 --gpu-vendor-id=0x8086 --gpu-device-id=0x0102 --gpu-driver-vendor="Intel Corporation" --gpu-driver-version=9.17.10.2932 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group11 pct:1d stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --instant-process --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1608.1.526346964\1668920853" /prefetch:673131151

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group11 pct:1d stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1608.3.867644987\1112255660" /prefetch:673131151

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group11 pct:1d stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1608.4.789230014\1582971116" /prefetch:673131151

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group11 pct:1d stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1608.5.1059332732\2116719068" /prefetch:673131151

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=plugin --plugin-path="C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jmfkcklnlgedgbglfkkgedjfmejoahla\10.0.0.1409_0\plugins/avgnpss.dll" --lang=nl --channel="1608.7.161379178\909427928" /prefetch:-390060480

"C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Smart6\Timelock\AlarmClock.exe"

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgcsrva.exe /pipeName=358a021a-64b9-4659-a3f3-f663d4e97969 /coreSdkOptions=30 /logConfFile="C:\ProgramData\AVG10\temp\76fa3f46-3fad-4462-baba-f75476324a39-1614-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg10" /tempPath="C:\ProgramData\AVG10\temp\"

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group11 pct:1d stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1608.10.646817426\95153909" /prefetch:673131151

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group11 pct:1d stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1608.11.1927378035\1271053084" /prefetch:673131151

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group11 pct:1d stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/ManualResetProfile/Enable/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1608.22.1052469342\236428538" /prefetch:673131151

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group11 pct:1d stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/ManualResetProfile/Enable/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1608.25.2023991893\821940367" /prefetch:673131151

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="1608.26.897562172\1294835031" --ppapi-flash-args --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe" -embedding

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group11 pct:1d stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/ManualResetProfile/Enable/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1608.30.1161034204\1671428581" /prefetch:673131151

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group11 pct:1d stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/ManualResetProfile/Enable/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1608.40.247845467\1701556511" /prefetch:673131151

"C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group11 pct:1d stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/ManualResetProfile/Enable/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="1608.41.1715236447\593471791" /prefetch:673131151

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe9_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe9 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 512 516 524 65536 520

"C:\Users\Tim Dekker\Downloads\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1170683663-37136452-3640504618-1000Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1170683663-37136452-3640504618-1000UA.job

C:\Windows\tasks\Norton Security Scan for Tim Dekker.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Tim Dekker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u2ggip5g.default

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www1.delta-search.com/?affID=119776&babsrc=HP_ss&mntrId=08FB00FFCD3F2ECB"

prefs.js - "keyword.URL" - "http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT3287822&SearchSource=2&CUI=UN16577442802994169&UM=UM_ID&q="

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.7.700.169 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_7_700_169.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1200112.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.5.1]

"Description"=

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.5.1]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3555.0308]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@nexon.net/NxGame]

"Description"=Nexon Game Controller

"Path"=C:\ProgramData\NexonUS\NGM\npNxGameUS.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@ngm.nexoneu.com/NxGame]

"Description"=Nexon Game Controller

"Path"=C:\ProgramData\NexonEU\NGM\npNxGameEU.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@pandonetworks.com/PandoWebPlugin]

"Description"=This plugin detects and launches Pando Media Booster

"Path"=C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\npPandoWebPlugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.7.700.169 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_7_700_169.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.5.0]

"Description"=

"Path"=C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.5.0]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\

afurladvisor@anchorfree.com

ffxtlbr@babylon.com

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\

np-mswmp.dll

WMP Firefox Plugin License.rtf

WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\

babylon.xml

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u2ggip5g.default\extensions\

ffxtlbr@delta.com

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u2ggip5g.default\searchplugins\

conduit.xml

delta.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]

AVG Safe Search - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgssiea.dll [2011-09-09 3561824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{45d30484-7ded-43d9-957a-d2fd1f046511}]

GBHO.BHO - C:\Windows\system32\mscoree.dll [2009-11-25 444752]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2012-07-31 545264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 689040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2012-07-31 193520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{F9E4A054-E9B1-4BC3-83A3-76A1AE736170}]

Hotspot Shield Class - C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\HssIE\HssIE_64.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2010-09-22 75200]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}]

CescrtHlpr Object - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.19.19\bh\BabylonToolbar.dll [2010-11-07 225720]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]

AVG Safe Search - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgssie.dll [2011-09-09 2276704]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}]

Norton Identity Protection - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.1.0.28\coIEPlg.dll [2011-08-11 492984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

Norton Vulnerability Protection - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.1.0.28\IPS\IPSBHO.DLL [2011-07-25 210872]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll [2012-07-05 453544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206}]

uTorrentBar_NL Toolbar - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTo0.dll [2011-05-09 176936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289}]

Windows Live Messenger Companion Helper - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll [2012-03-08 393600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448}]

DealPly - C:\Program Files (x86)\DealPly\DealPlyIE.dll [2011-08-14 83048]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]

Skype Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll [2011-10-10 3834016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}]

delta Helper Object - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.16.16\bh\delta.dll [2013-03-13 251288]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll [2012-07-05 157616]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18}]

SMTTB2009 Class - C:\Program Files (x86)\Hyperionics DB Toolbar\tbcore3.dll [2011-06-22 2398720]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}]

Yontoo - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll [2013-01-11 197920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{1d09c093-f71e-43c3-b948-19316cbd695e} - Smart Recovery 2 - C:\Windows\system32\mscoree.dll [2009-11-25 444752]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC} - Babylon Toolbar - C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.19.19\BabylonToolbarTlbr.dll [2010-11-07 184760]

{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - uTorrentBar_NL Toolbar - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\prxtbuTo0.dll [2011-05-09 176936]

{338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E} - Hyperionics DB Toolbar - C:\Program Files (x86)\Hyperionics DB Toolbar\tbcore3.dll [2011-06-22 2398720]

{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Norton Toolbar - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.1.0.28\coIEPlg.dll [2011-08-11 492984]

{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - Delta Toolbar - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.16.16\deltaTlbr.dll [2013-03-13 325016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"RPMKickstart"=C:\Program Files\GIGABYTE\SMART6\Recovery\RPMKickstart.exe [2010-08-23 2552320]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Steam"=C:\Program Files (x86)\Hallo\steam.exe [2013-10-09 1813928]

"KPeerNexonEU"=C:\Nexon\NEXON_EU_Downloader\nxEULauncher.exe [2013-07-31 438272]

"Akamai NetSession Interface"=C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [2013-06-05 4489472]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"FlashPlayerUpdate"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_7_700_202_ActiveX.exe [2013-05-16 813448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AdobeAAMUpdater-1.0]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [2010-02-22 500208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AVG_TRAY]

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe [2012-08-01 2345592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\avichannel]

C:\Program Files (x86)\Evaer\videochannel.exe [2012-07-04 1691136]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BabylonToolbar]

C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar\BabylonToolbar\1.4.19.19\BabylonToolbarsrv.exe [2010-11-07 286720]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\GamingKeyboard]

C:\Program Files (x86)\SHARKOON Skiller\GameMon.exe [2012-06-07 1803264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Update]

C:\Users\Tim Dekker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-10 136176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HotKeysCmds]

C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2013-01-08 399856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IAStorIcon]

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2011-02-09 284184]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IgfxTray]

C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2013-01-08 172016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Kepard]

C:\Program Files (x86)\Kepard\Kepard.exe [2013-03-05 746496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Logitech Vid]

C:\Program Files (x86)\Logitech\Vid HD\Vid.exe [2011-01-13 6129496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\LogitechQuickCamRibbon]

C:\Program Files\Logitech\Logitech WebCam Software\LWS.exe [2009-10-14 2793304]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ManyCam]

C:\Program Files (x86)\ManyCam\Bin\ManyCam.exe [2013-02-12 5402960]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\msnmsgr]

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Persistence]

C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2013-01-08 441840]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVCpl]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2011-02-11 11776104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-06-21 19875432]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"SDBOK"=C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\smart6\dbios\run.exe [2009-07-06 207400]

"FMR"=C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\smart6\recorder\RunFMR.exe [2009-06-25 20480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2012-12-12 442880]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\lws.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\vid.exe]

"Debugger=""C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TUAutoReactivator64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=lvcod64.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

"MSVideo"=vfwwdm32.dll

"wave3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"wave5"=wdmaud.drv

"mixer5"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"vidc.tscc"=C:\Windows\SysWOW64\tsccvid64.dll

"vidc.tsc2"=C:\Windows\SysWOW64\tsc2_codec64.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave6"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer6"=wdmaud.drv

"wave7"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer7"=wdmaud.drv

"aux3"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-16 14:18:38 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-16 14:18:37 ----D---- C:\rsit

2013-10-14 22:06:09 ----D---- C:\Users\Tim Dekker\AppData\Roaming\inkscape

2013-10-14 21:59:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\Inkscape

2013-10-14 16:44:25 ----D---- C:\Program Files (x86)\Vector Magic

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-16 14:18:41 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-16 14:18:38 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-16 11:36:38 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-16 11:36:35 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\AVG

2013-10-16 11:35:23 ----D---- C:\Program Files (x86)\Hallo

2013-10-16 11:33:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-10-16 11:31:46 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-15 22:54:57 ----D---- C:\Users\Tim Dekker\AppData\Roaming\Skype

2013-10-15 16:41:42 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2013-10-14 23:09:24 ----D---- C:\Users\Tim Dekker\AppData\Roaming\uTorrent

2013-10-14 21:59:28 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-10-14 21:54:34 ----D---- C:\Users\Tim Dekker\AppData\Roaming\Notepad++

2013-10-14 21:40:06 ----D---- C:\Users\Tim Dekker\AppData\Roaming\Adobe

2013-10-14 16:33:00 ----D---- C:\Program Files (x86)\Notepad++

2013-10-13 01:18:47 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-12 21:22:45 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-10 10:39:57 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-05 11:27:02 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-09-21 01:53:31 ----D---- C:\Users\Tim Dekker\AppData\Roaming\.minecraft

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH; C:\Windows\system32\DRIVERS\AVGIDSEH.Sys [2011-02-22 26704]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2011-03-16 37456]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2011-02-09 555032]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2009-07-14 214096]

R0 SymDS;Symantec Data Store; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1301000.01C\SYMDS64.SYS [2011-07-25 451192]

R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1301000.01C\SYMEFA64.SYS [2011-07-28 1084536]

R1 AppleCharger;AppleCharger; C:\Windows\system32\DRIVERS\AppleCharger.sys [2011-01-10 21104]

R1 archlp;archlp; C:\Windows\SysWOW64\drivers\archlp.sys [2009-02-06 161792]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-11-12 312160]

R1 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2011-03-01 41552]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2011-04-05 377936]

R1 BHDrvx64;BHDrvx64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_19.1.0.28\Definitions\BASHDefs\20120413.001\BHDrvx64.sys [2012-04-03 1160824]

R1 ccSet_NIS;Norton Internet Security Settings Manager; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1301000.01C\ccSetx64.sys [2011-08-08 167048]

R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2011-09-16 270912]

R1 eeCtrl;Symantec Eraser Control driver; \??\C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\eeCtrl64.sys [2012-08-24 484512]

R1 HssDRV6;Hotspot Shield Routing Driver 6; C:\Windows\system32\DRIVERS\hssdrv6.sys [2013-08-13 46792]

R1 IDSVia64;IDSVia64; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_19.1.0.28\Definitions\IPSDefs\20120420.001\IDSvia64.sys [2012-03-23 488568]

R1 SCDEmu;SCDEmu; C:\Windows\system32\drivers\SCDEmu.sys [2011-06-15 93240]

R1 SRTSPX;Symantec Real Time Storage Protection (PEL) x64; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1301000.01C\SRTSPX64.SYS [2011-08-02 37496]

R1 SymIRON;Symantec Iron Driver; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1301000.01C\Ironx64.SYS [2011-07-25 189560]

R1 SymNetS;Symantec Network Security WFP Driver; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1301000.01C\SYMNETS.SYS [2011-07-25 401016]

R3 Afc;PPdus ASPI Shell; C:\Windows\SysWOW64\drivers\Afc.sys [2006-09-18 22784]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\AVGIDSDriver.Sys [2011-05-27 118864]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\AVGIDSFilter.Sys [2011-02-10 29264]

R3 EtronHub3;Etron USB 3.0 Extensible Hub Driver; C:\Windows\System32\Drivers\EtronHub3.sys [2011-03-07 40832]

R3 EtronXHCI;Etron USB 3.0 Extensible Host Controller Driver; C:\Windows\System32\Drivers\EtronXHCI.sys [2011-03-07 65280]

R3 GameKB;SHARKOON Skiller; C:\Windows\system32\drivers\GameKB.sys [2012-05-11 27648]

R3 gdrv;gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys [2013-10-16 25640]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2009-05-18 34152]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2012-12-12 5353888]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2011-02-11 2739176]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2012-12-13 342528]

R3 ManyCam;ManyCam Virtual Webcam; C:\Windows\system32\DRIVERS\mcvidrv_x64.sys [2012-10-11 44928]

R3 mcaudrv_simple;ManyCam Virtual Microphone; C:\Windows\system32\drivers\mcaudrv_x64.sys [2013-01-31 28160]

R3 mcdbus;Driver for MagicISO SCSI Host Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\mcdbus.sys [2009-02-24 255552]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-09-21 56344]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-01-13 413800]

R3 SymEvent;SymEvent; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SYMEVENT64x86.SYS [2012-03-25 174200]

R3 taphss6;Anchorfree HSS VPN Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\taphss6.sys [2013-04-24 42184]

R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv; \??\C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [2011-06-06 11856]

R3 VCSVADHWSer;Avnex Virtual Audio Device (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\vcsvad.sys [2008-12-26 21504]

S3 Apowersoft_AudioDevice;Apowersoft_AudioDevice; C:\Windows\system32\drivers\Apowersoft_AudioDevice.sys [2012-10-08 31968]

S3 DrvAgent64;DrvAgent64; \??\C:\Windows\SysWOW64\Drivers\DrvAgent64.SYS [2013-03-21 21712]

S3 EagleX64;EagleX64; \??\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys []

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 48488]

S3 GVTDrv64;GVTDrv64; \??\C:\Windows\GVTDrv64.sys [2011-06-10 30528]

S3 hamachi;Hamachi Network Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\hamachi.sys [2009-03-18 33856]

S3 hcwhdpvr;Hauppauge HD PVR Capture Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\hcwhdpvr.sys [2011-06-11 189952]

S3 KMWDFILTER;HIDServiceDesc; C:\Windows\system32\DRIVERS\KMWDFILTER.sys [2009-04-29 30208]

S3 lvpopf64;Logitech POP Suppression Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\lvpopf64.sys [2009-10-07 271640]

S3 LVPr2M64;Logitech LVPr2M64 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LVPr2M64.sys [2009-10-07 30232]

S3 LVPr2Mon;LVPr2M64 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LVPr2M64.sys [2009-10-07 30232]

S3 LVRS64;Logitech RightSound Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\lvrs64.sys [2009-10-07 327704]

S3 LVUVC64;Logitech QuickCam Pro 5000(UVC); C:\Windows\system32\DRIVERS\lvuvc64.sys [2009-10-07 6379288]

S3 NAVENG;NAVENG; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_19.1.0.28\Definitions\VirusDefs\20120423.002\ENG64.SYS [2012-04-23 117880]

S3 NAVEX15;NAVEX15; \??\C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_19.1.0.28\Definitions\VirusDefs\20120423.002\EX64.SYS [2012-04-23 2048632]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 PsSdk41;PsSdk41; \??\C:\Windows\system32\Drivers\pssdk41.sys [2011-09-21 51776]

S3 ScreamBAudioSvc;ScreamBee Audio; C:\Windows\system32\drivers\ScreamingBAudio64.sys [2010-07-01 38992]

S3 SRTSP;Symantec Real Time Storage Protection x64; C:\Windows\system32\drivers\NISx64\1301000.01C\SRTSP64.SYS [2011-08-02 729720]

S3 tap0901;TAP-Win32 Adapter V9; C:\Windows\system32\DRIVERS\tap0901.sys [2011-12-15 31232]

S3 TSVAD_PCM;Wirecast Virtual Microphone Driver; C:\Windows\system32\drivers\tsvadpcm.sys [2012-08-22 33552]

S3 WinRing0_1_2_0;WinRing0_1_2_0; \??\C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Game Booster\Driver\WinRing0x64.sys [2012-08-01 14544]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 ACDaemon;ArcSoft Connect Daemon; C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [2010-03-18 113152]

R2 Apple Mobile Device;Mobiel Apple apparaat; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2011-05-25 37664]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe [2012-01-31 7391072]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe [2011-02-08 269520]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-07-12 387944]

R2 Cepstral License Server;Cepstral License Server; C:\Program Files\Cepstral\bin\CepstralLicSrv.exe [2013-02-21 74240]

R2 hshld;Hotspot Shield Service; C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\cmw_srv.exe [2013-08-16 852264]

R2 HssWd;Hotspot Shield Monitoring Service; C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\hsswd.exe [2013-08-16 555304]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2011-02-09 13336]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-10-05 325656]

R2 NIS;Norton Internet Security; C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\19.1.0.28\ccSvcHst.exe [2011-08-10 138760]

R2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\Windows\syswow64\PnkBstrA.exe [2012-10-14 76888]

R2 Smart TimeLock;Smart TimeLock Service; C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Smart6\Timelock\TimeMgmtDaemon.exe [2009-10-13 114688]

R2 TeamViewer8;TeamViewer 8; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe [2013-04-23 3574624]

R2 TuneUp.UtilitiesSvc;TuneUp Utilities Service; C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesService64.exe [2011-12-19 2028864]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-10-05 2655768]

R2 UxTuneUp;@%SystemRoot%\System32\uxtuneup.dll,-4096; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R3 Steam Client Service;Steam Client Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe [2013-10-09 565672]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-10 136176]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-06-21 162408]

S3 AppleChargerSrv;AppleChargerSrv; C:\Windows\system32\AppleChargerSrv.exe [2010-04-06 31272]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2013-01-08 277488]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-03-08 1492840]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-06-10 136176]

S3 HssTrayService;Hotspot Shield Tray Service; C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\HssTrayService.EXE [2013-08-13 78512]

S3 ICCS;Intel® Integrated Clock Controller Service - Intel® ICCS; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe [2012-04-24 169752]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]

S3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2011-07-19 934760]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-07-27 117144]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-06-10 1255736]

S4 LVPrcS64;Process Monitor; C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe [2009-10-07 191000]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
startupall; 
 {2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B};c
 C:\Program Files (x86)\BabylonToolbar;fs
 {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206};c
 C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL;fs
 {A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448};c
 C:\Program Files (x86)\DealPly;fs
 {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87};c
 C:\Program Files (x86)\Delta;fs
 {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18};c
 C:\Program Files (x86)\Hyperionics DB Toolbar;fs
 {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8};c
 C:\Program Files (x86)\Yontoo;fs
 {98889811-442D-49dd-99D7-DC866BE87DBC};c
 {338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E};c
 {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3};c
 DeleteEngineAfterUpdate:s
 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\ffxtlbr@babylon.com;f
 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml;f
 C:\Users\Tim Dekker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u2ggip5g.default\extensions\ffxtlbr@delta.com;f
 C:\Users\Tim Dekker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u2ggip5g.default\searchplugins\conduit.xml;f
 C:\Users\Tim Dekker\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\u2ggip5g.default\searchplugins\delta.xml;f
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2EECD738-5844-4a99-B4B6-146BF802613B}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A6174F27-1FFF-E1D6-A93F-BA48AD5DD448}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BabylonToolbar];r64
 filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • Reset System Restore
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.