Ga naar inhoud

HijackthisLog


Gast kieken10

Aanbevolen berichten

Beste medewerkers, ik heb een probleem met opstart van google zoekmachine

alles staat netjes ingevuld bij optie (instellingen) maar brouwers start altijd met volgende op "Start.qone8.com"

ik voeg logje bij

in de log veel keer deze opmerking "(file missing) mag dit dan weg?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:27:50, on 16/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\PROGRAM FILES (X86)\PANDA SECURITY\PANDA INTERNET SECURITY 2013\WebProxy.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files (x86)\PopTray\PopTray.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe

C:\Program Files (x86)\XFastUsb\XFastUsb.exe

C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\ZyngaGamesAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\ApVxdWin.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PavBckPT.exe

C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\AXTU\Bin\AsrXTU.exe

C:\Users\Gebruiker\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe,

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files (x86)\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files (x86)\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [THX TruStudio NB Settings] "C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\Windows\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [XFastUsb] "C:\Program Files (x86)\XFastUsb\XFastUsb.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sTCAgent] "C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ZyngaGamesAgent] "C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\ZyngaGamesAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKCU\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" -s

O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Program Files (x86)\PopTray\PopTray.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\Panda Security\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda On-Access Anti-Malware Service (PAVSRV) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\pavsrvx86.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Unknown owner - c:\program files (x86)\panda security\panda internet security 2013\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Security S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PskSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Splashtop Connect Service (SCBackService) - Splashtop Inc. - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\BackService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\TPSrvWow.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Volume Shadow Copy (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Splashtop Connect IE Software Updater Service (WCUService_STC_IE) - Splashtop Inc. - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE Software Updater\WCUService.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

--

End of file - 10271 bytes

aangepast door kieken10
Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

@juisterr , zoals gevraagd de log

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Gebruiker at 2013-10-16 20:41:55

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 15 GB (26%) free of 57 GB

Total RAM: 8175 MB (77% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:42:02, on 16/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\PROGRAM FILES (X86)\PANDA SECURITY\PANDA INTERNET SECURITY 2013\WebProxy.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files (x86)\PopTray\PopTray.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe

C:\Program Files (x86)\XFastUsb\XFastUsb.exe

C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\ZyngaGamesAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\ApVxdWin.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PavBckPT.exe

C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\AXTU\Bin\AsrXTU.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\Gebruiker.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe,

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files (x86)\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter3] C:\Program Files (x86)\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [THX TruStudio NB Settings] "C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\Windows\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [XFastUsb] "C:\Program Files (x86)\XFastUsb\XFastUsb.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sTCAgent] "C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ZyngaGamesAgent] "C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\ZyngaGamesAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKCU\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" -s

O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Program Files (x86)\PopTray\PopTray.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\Panda Security\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda On-Access Anti-Malware Service (PAVSRV) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\pavsrvx86.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Unknown owner - c:\program files (x86)\panda security\panda internet security 2013\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Security S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PskSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Splashtop Connect Service (SCBackService) - Splashtop Inc. - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\BackService.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\TPSrvWow.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Volume Shadow Copy (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Splashtop Connect IE Software Updater Service (WCUService_STC_IE) - Splashtop Inc. - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE Software Updater\WCUService.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

--

End of file - 10698 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PskSvc.exe"

atieclxx

"C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\TPSrvWow.exe"

"C:\PROGRAM FILES (X86)\PANDA SECURITY\PANDA INTERNET SECURITY 2013\WebProxy.exe" oso_XGCGLR

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PsCtrls.exe"

"C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PavFnSvr.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Panda Security\PavShld\pavprsrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\pavsrvx86.exe"

"C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\AVENGINE.EXE"

"c:\program files (x86)\panda security\panda internet security 2013\firewall\PSHOST.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PsImSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\BackService.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE Software Updater\WCUService.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 2636

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Windows\System32\rundll32.exe" C:\Windows\system32\THXCfg64.dll,RunDLLEntry THXCfg64

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe"

"C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

"C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" -s

"C:\Program Files (x86)\PopTray\PopTray.exe"

HydraDM64.exe -h:131132 "Maximaliseren tot volledig bureaublad" "Maximaliseren tot volledig venster" "Bureaublad herstellen"

"C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe" /r

"C:\Program Files (x86)\XFastUsb\XFastUsb.exe"

"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\ZyngaGamesAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\ApVxdWin.exe" /s

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

C:\Windows\sysWOW64\wbem\wmiprvse.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM" PriorityLow

"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

"C:\Windows\System32\taskmgr.exe"

"C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\SRVLOAD.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PavBckPT.exe" C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\AXTU\Bin\AsrXTU.exe"

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" Start.qone8.com

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="4224.0.668011532\306811527" --disable-d3d11 --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,18,24,26 --gpu-vendor-id=0x1002 --gpu-device-id=0x6739 --gpu-driver-vendor="Advanced Micro Devices, Inc." --gpu-driver-version=13.152.0.0 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group7 pct:10f stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_91/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --instant-process --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="4224.1.1909106948\689602987" /prefetch:673131151

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R1/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group7 pct:10f stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OmniboxStopTimer/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_91/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="4224.5.903907862\1440865758" /prefetch:673131151

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="4224.14.988953730\1483167229" --ppapi-flash-args --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702

"C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=service

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Users\Gebruiker\Desktop\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\Dealply.job

C:\Windows\tasks\DSite.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3843751949-1623791028-3433357071-1000Core.job

C:\Windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-3843751949-1623791028-3433357071-1000UA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3843751949-1623791028-3433357071-1000Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3843751949-1623791028-3433357071-1000UA.job

C:\Windows\tasks\NeroLiveEpgUpdate-Gebruiker-PC_Gebruiker.job

C:\Windows\tasks\Sing Along Update.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-06-12 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-06-12 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RTHDVCPL"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2011-06-09 11860072]

"THXCfg64"=C:\Windows\system32\THXCfg64.dll [2011-05-13 26624]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HydraVisionDesktopManager"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe [2011-12-05 393216]

"Google Update"=C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-05-14 116648]

"Facebook Update"=C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2013-03-09 138096]

"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-06-21 19876968]

"TomTomHOME.exe"=C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe [2013-07-02 248208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"BrMfcWnd"=C:\Program Files (x86)\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe [2009-05-26 1159168]

"ControlCenter3"=C:\Program Files (x86)\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe [2008-12-24 114688]

"GrooveMonitor"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

"THX TruStudio NB Settings"=C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe [2011-05-19 909824]

"UpdReg"=C:\Windows\UpdReg.EXE [2000-05-11 90112]

"XFastUsb"=C:\Program Files (x86)\XFastUsb\XFastUsb.exe [2012-09-03 5021448]

"STCAgent"=C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCAgent.exe [2011-01-21 776064]

"ZyngaGamesAgent"=C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\ZyngaGamesAgent.exe [2010-11-15 841544]

"APVXDWIN"=C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\APVXDWIN.EXE [2012-11-07 1037600]

"SCANINICIO"=C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\Inicio.exe [2012-06-08 70432]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [2013-08-30 766208]

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

PopTray.lnk - C:\Program Files (x86)\PopTray\PopTray.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\avldr]

C:\Windows\SYSTEM32\avldr64.dll [2010-03-24 64768]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:\Windows\system32\webcheck.dll [2013-03-18 247296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PskSvcRetail]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=0

"PromptOnSecureDesktop"=0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"VIDC.FPS1"=frapsv64.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\PROGRA~2\PANDAS~1\PANDAI~1\PAVSCRIP.EXE "%1" %*

.vbs - open - C:\PROGRA~2\PANDAS~1\PANDAI~1\PAVSCRIP.EXE "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-16 20:40:36 ----D---- C:\rsit

2013-10-16 20:40:36 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-16 18:41:56 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-10-16 18:27:38 ----D---- C:\ProgramData\eSafe

2013-10-16 18:15:45 ----D---- C:\ProgramData\Registry Helper

2013-10-12 17:50:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\Portable

2013-10-11 12:05:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-11 12:05:51 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-11 12:05:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-11 12:05:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-11 12:05:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-11 12:05:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-11 12:05:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-11 12:05:50 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-11 12:05:50 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-11 12:05:50 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-11 12:05:50 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-11 12:05:50 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-11 12:05:49 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-11 12:05:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-11 12:05:48 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-11 12:05:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-11 12:05:47 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-11 12:05:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-11 12:05:46 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-11 12:05:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-11 12:05:44 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-11 12:05:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-11 12:05:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-11 12:05:43 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-11 12:05:42 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-11 12:05:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-11 12:05:40 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-11 12:05:38 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-11 12:05:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-11 11:12:47 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-11 11:12:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-11 11:12:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-11 11:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-11 11:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-11 11:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-11 11:12:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-11 11:12:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-11 11:12:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-11 11:12:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-11 11:12:44 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-11 11:12:44 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-11 11:12:43 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-11 11:12:43 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-11 11:12:43 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-11 11:12:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-11 11:12:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-11 11:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-11 11:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys

2013-10-11 11:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-11 11:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-11 11:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-11 11:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-11 11:12:40 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-11 11:12:40 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-11 11:12:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-11 11:12:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-11 11:12:38 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-11 11:12:37 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-11 11:12:37 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-11 11:12:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-11 11:12:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-11 11:12:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-11 11:12:36 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-11 11:12:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-11 11:12:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-11 11:12:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-11 11:12:35 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-11 11:12:35 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-11 11:12:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-11 11:12:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-11 11:12:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-11 11:12:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-11 11:12:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-11 11:12:29 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-11 11:12:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-11 11:12:28 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-09-29 11:46:24 ----D---- C:\ProgramData\ATI

2013-09-29 11:45:45 ----D---- C:\Program Files (x86)\AMD AVT

2013-09-29 11:39:16 ----D---- C:\ProgramData\Package Cache

2013-09-17 20:50:09 ----D---- C:\Program Files (x86)\SearchProtect

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-16 20:40:37 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-16 20:40:36 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-16 20:31:40 ----D---- C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Skype

2013-10-16 20:21:00 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-16 19:34:16 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-16 19:28:01 ----D---- C:\Windows

2013-10-16 19:23:01 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-16 19:23:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers

2013-10-16 19:22:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-10-16 19:22:23 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\etc

2013-10-16 19:20:37 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-16 19:19:57 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-10-16 19:19:57 ----D---- C:\ProgramData

2013-10-16 19:07:07 ----D---- C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\uTorrent

2013-10-16 19:06:05 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-10-16 18:49:35 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-16 18:45:22 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-16 18:45:07 ----D---- C:\Program Files (x86)\Nero

2013-10-16 18:44:15 ----D---- C:\ProgramData\Nero

2013-10-16 18:20:45 ----D---- C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Nero

2013-10-16 18:15:28 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-12 22:46:12 ----D---- C:\ProgramData\VSO

2013-10-12 18:05:33 ----D---- C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Vso

2013-10-12 17:50:47 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2013-10-11 23:03:21 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-10-11 23:03:21 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-11 23:03:17 ----D---- C:\Windows\debug

2013-10-11 20:48:23 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-11 20:46:59 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-11 20:24:10 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-11 20:17:55 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-11 20:17:55 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-11 20:17:14 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-11 20:17:14 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-11 20:17:13 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-11 20:17:12 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-11 19:42:25 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-11 18:09:40 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-10-11 12:08:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI

2013-10-11 12:07:45 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-11 12:06:02 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-11 12:06:02 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-11 12:02:47 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-11 12:00:56 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-11 12:00:20 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-09 12:22:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-07 11:12:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\PopTray

2013-10-02 21:43:25 ----D---- C:\Program Files\Speccy

2013-09-29 11:45:46 ----D---- C:\ProgramData\AMD

2013-09-29 11:45:18 ----D---- C:\Program Files\ATI Technologies

2013-09-29 11:40:07 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2013-09-29 11:40:07 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2013-09-25 19:11:28 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 pavboot;Panda boot driver; C:\Windows\system32\Drivers\pavboot64.sys [2010-06-22 30792]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 FNETURPX;FNETURPX; C:\Windows\System32\drivers\FNETURPX.SYS [2012-09-03 16648]

R1 ShldFlt;Panda File Shield Driver; C:\Windows\System32\DRIVERS\ShldFlt.sys [2009-10-27 48136]

R2 AmFSM;AmFSM; C:\Windows\system32\DRIVERS\amm6460.sys [2012-03-26 71432]

R2 APPFLT;App Filter Plugin; \??\C:\Windows\system32\Drivers\APPFLT64.SYS [2011-01-31 129096]

R2 ComFiltr;Panda Anti-Dialer; \??\C:\Windows\system32\DRIVERS\COMFiltr.sys [2012-11-30 15928]

R2 DSAFLT;DSA Filter Plugin; \??\C:\Windows\system32\Drivers\DSAFLT64.SYS [2009-09-25 82952]

R2 FNETMON;NetMon Filter Plugin; \??\C:\Windows\system32\Drivers\fnetm64.SYS [2009-09-25 31752]

R2 IDSFLT;Ids Filter Plugin; \??\C:\Windows\system32\Drivers\IDSFLT64.SYS [2010-09-09 78920]

R2 NETFLTDI;Panda Net Driver [TDI Layer]; \??\C:\Windows\system32\Drivers\NETTDI64.SYS [2009-09-25 170504]

R2 WNMFLT;Wifi Monitor Filter Plugin; \??\C:\Windows\system32\Drivers\WNMFLT64.SYS [2009-09-25 74760]

R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2013-08-31 12528640]

R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2013-08-31 618496]

R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2013-07-05 96256]

R3 AxtuDrv;AxtuDrv; \??\C:\Windows\SysWOW64\Drivers\AxtuDrv.sys []

R3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\Windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 95232]

R3 FNETTBOH_305;FNETTBOH_305; C:\Windows\System32\drivers\FNETTBOH_305.SYS [2013-07-26 32320]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2011-06-14 2899176]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-04-04 25928]

R3 MBfilt;MBfilt; C:\Windows\system32\drivers\MBfilt64.sys [2009-11-18 32344]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-19 56344]

R3 NETIMFLT01060044;PANDA NDIS IM Filter Miniport v1.6.0.44; C:\Windows\system32\DRIVERS\n64i1644.sys [2010-09-01 216648]

R3 PavTPK.sys;PavTPK.sys; \??\C:\Windows\syswow64\PavTPK.sys []

R3 Prot6Flt;Prot6Flt; C:\Windows\system32\DRIVERS\Prot6Flt.sys []

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-04-21 471144]

R3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S1 ASPI32;ASPI32; C:\Windows\system32\drivers\ASPI32.sys []

S3 AIDA64Driver;FinalWire AIDA64 Kernel Driver; \??\C:\Program Files (x86)\AIDA64 Extreme Edition\kerneld.x64 []

S3 catchme;catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys []

S3 EtronHub3;Etron USB 3.0 Extensible Hub Driver; C:\Windows\System32\Drivers\EtronHub3.sys [2011-07-29 56960]

S3 EtronXHCI;Etron USB 3.0 Extensible Host Controller Driver; C:\Windows\System32\Drivers\EtronXHCI.sys [2011-07-29 79104]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 57856]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2012-08-23 30208]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-10 65640]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2013-08-31 239616]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2011-02-22 326168]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]

R2 Nero BackItUp Scheduler 4.0;Nero BackItUp Scheduler 4.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe [2008-09-24 935208]

R2 Panda Software Controller;Panda Software Controller; C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PsCtrls.exe [2012-06-19 177440]

R2 PAVFNSVR;Panda Function Service; C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PavFnSvr.exe [2012-06-15 202016]

R2 PavPrSrv;Panda Process Protection Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Panda Security\PavShld\pavprsrv.exe [2008-02-04 62768]

R2 PAVSRV;Panda On-Access Anti-Malware Service; C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\pavsrvx86.exe [2011-04-13 313664]

R2 PSHost;Panda Host Service; c:\program files (x86)\panda security\panda internet security 2013\firewall\PSHOST.EXE [2009-11-26 226560]

R2 PSIMSVC;Panda IManager Service; C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PsImSvc.exe [2008-06-19 108288]

R2 PskSvcRetail;Panda PSK service; C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\PskSvc.exe [2010-08-16 28992]

R2 SCBackService;Splashtop Connect Service; C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\BackService.exe [2010-11-15 477000]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService; C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2013-07-02 93072]

R2 TPSrv;Panda TPSrv; C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\TPSrvWow.exe [2012-11-16 173344]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2011-02-22 2656280]

R2 WCUService_STC_IE;Splashtop Connect IE Software Updater Service; C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE Software Updater\WCUService.exe [2011-03-22 497480]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 2292096]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2012-07-09 104912]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2012-07-08 123856]

S2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-06-21 162408]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-09 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2012-07-08 51648]

S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-07-04 1255736]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2012-07-09 139696]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2012-07-09 139696]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2012-07-09 139696]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 1. Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 2. Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
  chromelook;
  firefoxlook;
  filesrcm;
  autoclean; 
  iedefaults; 
  emptyfolderscheck;delete
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers];e
  torpigcheck;
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Di is de nieuwe log, ik heb nu een normale opstart gehad van Google

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 17-October-2013

Tool run by Gebruiker on do 17/10/2013 at 13:45:59,15.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Gebruiker\Desktop\zoek.exe [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-10-17-114113.log 661 bytes

==== Torpig Check ======================

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\FileSystem {217FC9C0-3AEA-1069-A2DB-08002B30309D} %SystemRoot%\system32\shell32.dll

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\Sharing {40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6} %SystemRoot%\system32\ntshrui.dll

==== Empty Folders Check ======================

C:\Program Files\ASRock deleted successfully

C:\Program Files\Common Files\Services deleted successfully

C:\ProgramData\AVG Secure Search deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DeviceVm deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\WinRAR deleted successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\CrashDumps deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-3843751949-1623791028-3433357071-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3843751949-1623791028-3433357071-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3843751949-1623791028-3433357071-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\Google Chrome\shell\open\command]

@="C:\\Users\\Gebruiker\\AppData\\Local\\Google\\Chrome\\Application\\chrome.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command]

@="C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Program Files (x86)\SearchProtect deleted

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\ExpressFiles deleted

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Splashtop deleted

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\iWin deleted

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\DSite deleted

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}\gencrawler@some.com deleted

C:\ProgramData\Registry Helper deleted

C:\ProgramData\eSafe deleted

C:\ProgramData\Splashtop deleted

C:\ProgramData\Package Cache deleted

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\SearchProtect deleted

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\newtab.crx deleted

C:\Windows\Tasks\Dealply.job deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\Dealply deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\DSite deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\Express FilesUpdate deleted

C:\Windows\tasks\Sing Along Update.job deleted

C:\Windows\tasks\DSite.job deleted

C:\windows\SysNative\tasks\YourFile Update deleted

C:\Windows\SysWow64\searchplugins deleted

C:\Windows\SysWow64\Extensions deleted

==== Registry Exports ======================

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\FileSystem]

@="{217FC9C0-3AEA-1069-A2DB-08002B30309D}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\Sharing]

@="{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"

==== Registry Exports x64 ======================

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\FileSystem]

@="{217FC9C0-3AEA-1069-A2DB-08002B30309D}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\Sharing]

@="{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp ====

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-10-11 10:05:52 5E775F0C365F01A8A7382BBEFC4A53A5 391168 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-10-11 10:05:52 351B1A5B8A02A59DD29D122B0D231FA6 2706432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-10-11 10:05:50 BE8F3297A0BC3D3E3B66D9A45F64F0B9 61440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2013-10-11 10:05:50 6E9013E3D112E26A42EC057CAE990649 109056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll

2013-10-11 10:05:50 58A43D9DFFF91C1457EC47BDCF969B59 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-11 10:05:50 556F70EDECE99CCD64C7D8897F3264F4 33280 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2013-10-11 10:05:50 122B216B091D06F672CC8D331128FB06 2048512 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-10-11 10:05:48 883C0D3A22CE87A3203CD5518EBB5758 493056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-10-11 10:05:47 E02C01EB0ED522327AFF3BE5CBCF6017 690688 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-10-11 10:05:46 5A847E98EAF032928E67EE52DE08952D 2876928 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-10-11 10:05:45 61DC3F2BE3093FE22CD717260946D7AD 1141248 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-10-11 10:05:43 E4FEB264B47360B7296AEA4E052F88D8 1767936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-10-11 10:05:43 DC7DB5BC0E2D135103730E08FE1C540D 39424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-10-11 10:05:41 8F5EAAF76A6811332A8C67DB0D4C395F 13761024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-10-11 10:05:35 A7221924181C8EB92B64C5A2D888BEA5 14335488 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-10-11 09:12:46 75F5E1FE8D55CF8E577E0EC5F2290D3F 530432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll

2013-10-11 09:12:45 5C6B44F9CAAC475B7B9EBBC29CB7F065 295424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll

2013-10-11 09:12:44 CC23295DA8F7B5C53F93804D2F5D30EB 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll

2013-10-11 09:12:44 8CC4638FA7B5B921B9080CF962582C0B 70656 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll

2013-10-11 09:12:44 7D27E63B54DB093BB0D9E95F81094D75 34304 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll

2013-10-11 09:12:44 2342EC9254F4C60CA98441BD65C89E12 10240 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll

2013-10-11 09:12:42 EAF4712B706936C0B10D3B5319B37E81 81920 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll

2013-10-11 09:12:42 75E8EBD7040CE238684333F97014762A 205824 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll

2013-10-11 09:12:39 E94C583CDE2348950155F2AF2876F34D 231424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll

2013-10-11 09:12:36 813A7F5A2D6D366EB3FFB643B851BCE5 3914176 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-11 09:12:36 482C8CD985C727C7C78A5E9B320947F0 3969472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-11 09:12:36 401D25136E26B237D77DA1BF1198B3BD 619520 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll

2013-10-11 09:12:35 DEE3A05EB88EAFE9C5FF9643676ECC60 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-11 09:12:35 D67472125471784DE7147946EDA25FEB 640512 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll

2013-10-11 09:12:35 A2B0924D50F4435FD389499047CE553A 1292192 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll

2013-10-11 09:12:34 DA1340AC8B22D0719F47222C8D508393 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-10-11 09:12:34 D37B27C1F5FE8CFFCCA80FFD4F91149B 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll

2013-10-11 09:12:34 8C3D064E7B7C0F3685A441A37A93C5D1 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-10-11 09:12:34 5244D544B022E70881794563D657B5EF 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

2013-10-11 09:12:29 2A01B40C8334A8124001CFAC256FCA83 102608 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-10-11 10:05:52 990235D752A40F5F8243ED537FAB2035 2706432 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-10-11 10:05:51 991A9D6B797B4D7E9EB29BE1FB4B1D28 526336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-10-11 10:05:50 C4DDAC3F3062739C4C2BB759B36E005D 51712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ie4uinit.exe

2013-10-11 10:05:50 A80B91A93EDFFDE3DD2646D6E4CDDC44 67072 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesetup.dll

2013-10-11 10:05:50 742B2C69643527763E162C0BA923D086 136704 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesysprep.dll

2013-10-11 10:05:50 4163195B6D07D3434BDEA78C293B7E0E 89600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-11 10:05:50 38CFAC1BAFEBC8B0AF8A22093803D38E 39936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iernonce.dll

2013-10-11 10:05:49 199BD40B1890E1EEFF7438B59787534F 2647552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-10-11 10:05:48 214E39F0A8E382F1889B26B46DE0AF81 603136 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-10-11 10:05:47 7B4E06047031B2AAA4AE10F00C59BFC7 855552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript.dll

2013-10-11 10:05:46 D383602755758FA81166B0FD8AFE6D40 3959296 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-10-11 10:05:44 882AC0DD997CFC90FBB468D698BD55C6 1365504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-10-11 10:05:43 16A3E229F60FA4B05573A0937AB3C3CB 53248 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-10-11 10:05:42 D28B35DE88D27EFB27DF4B1E8319E3C0 2241024 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-10-11 10:05:40 CCDB8FDC289AA9AFA5F8827A2ADB21AD 15404544 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-10-11 10:05:38 F026C6F104758D0EB215B017016FAE27 19252224 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-10-11 09:12:47 9028D1621C43DF8DFBD1C76860412A11 633856 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\comctl32.dll

2013-10-11 09:12:45 E1BB958681BE311E7CFF06CFEC5F1F2B 368128 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\atmfd.dll

2013-10-11 09:12:45 A5ED9421B8D09ED4F57CDA386307713E 14336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\dciman32.dll

2013-10-11 09:12:45 796B47A4B82EF1C39F13435B88834C48 41472 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\lpk.dll

2013-10-11 09:12:44 D6BAE9B4B210D71CDDADC224CEFCDB5F 100864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\fontsub.dll

2013-10-11 09:12:44 142671F462619CB64BA74F5B70136CB4 46080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\atmlib.dll

2013-10-11 09:12:42 B32AB94A432289AC2DF77A3DCAD32EED 102400 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\davclnt.dll

2013-10-11 09:12:42 0EB0E5D22B1760F2DBCE632F2DD7A54D 259584 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\WebClnt.dll

2013-10-11 09:12:40 9A9F9F1A77D6A80EE28B57664F00013E 327168 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mswsock.dll

2013-10-11 09:12:38 19320B121BFE7462EADD50A42C81AFD0 3155968 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\win32k.sys

2013-10-11 09:12:37 63A580C88CFAF72A92550940054569EF 878080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\advapi32.dll

2013-10-11 09:12:37 5B9A6A310326D9C438F2C19FBBE97C97 5549504 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntoskrnl.exe

2013-10-11 09:12:36 A3FCC4F97551087D65F8FEE879FEF736 859648 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\tdh.dll

2013-10-11 09:12:35 CAAAC014C5C56A69F710B5F1B836DE22 1732032 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ntdll.dll

2013-10-11 09:12:35 70833F5A59F65908698093889C34BCA2 243712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wow64.dll

2013-10-11 09:12:29 764DF431D13537A575752009E7740F18 124112 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-11 09:12:28 56661BB55AE4633677F846FFCD080ECA 461312 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\scavengeui.dll

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-10-11 09:12:43 E2C933EDBC389386EBE6D2BA953F43D8 785624 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-11 09:12:43 80B0F7D5CCF86CEB5D402EAAF61FEC31 100864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbcir.sys

2013-10-11 09:12:43 1F775DA4CF1A3A1834207E975A72E9D7 185344 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbvideo.sys

2013-10-11 09:12:42 9661DA76B4531B2DA272ECCE25A8AF24 42496 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbscan.sys

2013-10-11 09:12:42 856E76B3641746ABBC2946BED1372098 32896 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\hidparse.sys

2013-10-11 09:12:42 597C3699384E53CC59587ED50CCE5CA2 76800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\hidclass.sys

2013-10-11 09:12:42 1A4F75E63C9FB84B85DFFC6B63FD5404 140800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\mrxdav.sys

2013-10-11 09:12:40 40AF23633D197905F03AB5628C558C51 1903552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tcpip.sys

2013-10-11 09:12:39 314C17917AC8523EC77A710215012A65 497152 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\afd.sys

2013-10-11 09:12:29 88612F1CE3BF42256913BF6E61C70D52 983488 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\dxgkrnl.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-10-17 11:27:33 33224D83C521DBEBF6C227E9E07D81E0 3140 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{40BA182B-0694-43D7-8399-DBE9EC450B35}

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-10-16 18:40:36 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

======= C:\Program Files (x86) =====

2013-10-16 20:04:54 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\MSXML 4.0

2013-10-12 15:50:37 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Portable

2013-09-29 09:45:45 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\AMD AVT

======= C: =====

====== C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming ======

2013-10-12 15:50:55 -------- d-----w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Portable Programs

====== C:\Users\Gebruiker ======

2013-09-29 09:46:24 -------- d-----w- C:\ProgramData\ATI

2013-09-29 09:45:24 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Catalyst Control Center

====== C: exe-files ==

2013-10-17 11:28:17 DCA267D43F9C999DD7136617F69D4C6E 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3843751949-1623791028-3433357071-1000\$I76YSYO.exe

2013-10-17 11:28:17 58474A68A7C697BBAF6598D73188A697 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3843751949-1623791028-3433357071-1000\$ISQJ12E.exe

2013-10-17 11:24:55 8EB9D6F4C19E9297C214BE9EFA5B2621 1265664 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3843751949-1623791028-3433357071-1000\$RSQJ12E.exe

2013-10-16 18:40:40 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Gebruiker.exe

2013-10-16 18:39:52 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3843751949-1623791028-3433357071-1000\$R76YSYO.exe

2013-10-15 19:22:17 8F101DD2F46E59469FE0F599DA0530F2 2066272 ----a-w- C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Update\Download\{4DC8B4CA-1BDA-483E-B5FA-D3C12E15B62D}\30.0.1599.101\30.0.1599.101_30.0.1599.69_chrome_updater.exe

2013-10-12 15:50:38 30DD6C9D0BF2E0E2FF06E07D07ADBF79 1345024 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Portable\VSO ConvertXtoDVD v5.0.0.45 FINAL\uninstall.exe

2013-10-11 10:05:50 C4DDAC3F3062739C4C2BB759B36E005D 51712 ----a-w- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe

2013-10-11 10:05:50 58A43D9DFFF91C1457EC47BDCF969B59 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-11 10:05:50 4163195B6D07D3434BDEA78C293B7E0E 89600 ----a-w- C:\Windows\System32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-11 10:05:48 F6A7D9C0BC326F695526069C1DA1E8B7 775256 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-10-11 10:05:48 D6B7DDB68436F13C3CAE2B92524F1FEC 770648 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-10-11 09:12:37 5B9A6A310326D9C438F2C19FBBE97C97 5549504 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2013-10-11 09:12:36 813A7F5A2D6D366EB3FFB643B851BCE5 3914176 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-11 09:12:36 482C8CD985C727C7C78A5E9B320947F0 3969472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-11 09:12:34 DA1340AC8B22D0719F47222C8D508393 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe

2013-10-11 09:12:34 8C3D064E7B7C0F3685A441A37A93C5D1 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe

2013-10-11 09:12:34 5244D544B022E70881794563D657B5EF 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\user.exe

=== C: other files ==

2013-10-17 11:28:17 94A3992EAF4CBFDC93F27D70A06707BB 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3843751949-1623791028-3433357071-1000\$IB1VWK5.com

2013-10-17 11:24:56 4F645B77CEF60387BFB9AB4BCD2CF0FA 1388542 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3843751949-1623791028-3433357071-1000\$RB1VWK5.com

2013-10-11 09:12:43 E2C933EDBC389386EBE6D2BA953F43D8 785624 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-11 09:12:43 80B0F7D5CCF86CEB5D402EAAF61FEC31 100864 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbcir.sys

2013-10-11 09:12:43 1F775DA4CF1A3A1834207E975A72E9D7 185344 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-11 09:12:42 9661DA76B4531B2DA272ECCE25A8AF24 42496 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbscan.sys

2013-10-11 09:12:42 856E76B3641746ABBC2946BED1372098 32896 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\hidparse.sys

2013-10-11 09:12:42 597C3699384E53CC59587ED50CCE5CA2 76800 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\hidclass.sys

2013-10-11 09:12:42 1A4F75E63C9FB84B85DFFC6B63FD5404 140800 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-11 09:12:40 40AF23633D197905F03AB5628C558C51 1903552 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2013-10-11 09:12:39 314C17917AC8523EC77A710215012A65 497152 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\afd.sys

2013-10-11 09:12:38 19320B121BFE7462EADD50A42C81AFD0 3155968 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2013-10-11 09:12:29 88612F1CE3BF42256913BF6E61C70D52 983488 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

==== Folders in C:\ProgramData 0-6 Months Old ======================

2013-09-29 09:46:24 -------- d-----w- C:\ProgramData\ATI

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"fmconverter@gmail.com"="C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\BrowserPlugin\Firefox" [30/01/2013 18:22]

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

cekcjpgehmohobmdiikfnopibipmgnml - C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\[17/10/2013 13:59]

jbolfgndggfhhpbnkgnpjkfhinclbigj - C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\BrowserPlugin\Chrome\Freemake.Plugin.Chrome.crx[11/09/2012 10:45]

Google Drive - Gebruiker - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - Gebruiker - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Extended Protection - Gebruiker - Default\Extensions\cekcjpgehmohobmdiikfnopibipmgnml

Replace New Tab Page - Gebruiker - Default\Extensions\cnkhddihkmmiiclaipbaaelfojkmlkja

Google Search - Gebruiker - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Chrome In-App Payments service - Gebruiker - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - Gebruiker - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.be/"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.be/"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE10SR"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

{C0EBFE2D-5835-46fb-8A28-C6ED6D0A4667} Google Url="http://www.google.com/cse?cx=partner-pub-3794288947762788%3A4107735745&ie=UTF-8&q=&sa=Search&siteurl=www.google.com%2Fcse%2Fhome%3Fcx%3Dpartner-pub-3794288947762788%3A4107735745&q={searchTerms}"

==== shortcuts on Users Desktops ======================

C:\Users\Gebruiker\Desktop\ASRock eXtreme Tuner.lnk - C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\AXTU\Bin\AsrXTU.exe

C:\Users\Gebruiker\Desktop\ControlCenter3.lnk - C:\Program Files (x86)\Brother\ControlCenter3\BrCtrCen.exe /Model=DCP-385C

C:\Users\Gebruiker\Desktop\ConvertXToDVD.lnk - C:\Program Files (x86)\Portable\VSO ConvertXtoDVD v5.0.0.45 FINAL\ConvertXtoDvd.exe

C:\Users\Gebruiker\Desktop\FreemakeVC.exe - Snelkoppeling.lnk - C:\Program Files (x86)\Freemake\Freemake Video Converter\FreemakeVC.exe

C:\Users\Gebruiker\Desktop\Lokale schijf ( C ).lnk - C:\

C:\Users\Gebruiker\Desktop\Lokale schijf (E) - Snelkoppeling.lnk - E:\

C:\Users\Gebruiker\Desktop\MP3Gain.lnk - C:\Program Files (x86)\MP3Gain\MP3GainGUI.exe

C:\Users\Gebruiker\Desktop\Notepad.lnk - C:\Windows\system32\notepad.exe

C:\Users\Gebruiker\Desktop\Tom Tom HOME.lnk - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOME.exe

C:\Users\Gebruiker\Desktop\µTorrent.lnk -

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk - C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe

C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Users\Public\Desktop\Nero StartSmart.lnk - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 9\Nero StartSmart\NeroStartSmart.exe -ScParameter=30003

C:\Users\Public\Desktop\Panda Cloud Cleaner.lnk - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Cloud Cleaner\PAsCleaner.exe

C:\Users\Public\Desktop\Speccy.lnk - C:\Program Files\Speccy\Speccy64.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk -

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe Start.qone8.com

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe Start.qone8.com

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe Start.qone8.com

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Portable Programs\More Portable Programs.lnk - C:\Program Files (x86)\Portable\More Portable Programs.url

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Portable Programs\VSO ConvertXtoDVD v5.0.0.45 FINAL\ConvertXToDVD.lnk - C:\Program Files (x86)\Portable\VSO ConvertXtoDVD v5.0.0.45 FINAL\ConvertXtoDvd.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\PopTray.lnk - C:\Program Files (x86)\PopTray\PopTray.exe

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Catalyst Control Center\AMD Catalyst Control Center.lnk - C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Catalyst Control Center\Help.lnk - C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.exe Start Help -help

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\Silverlight.Configuration.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PopTray\PopTray Help.lnk - C:\Program Files (x86)\PopTray\Poptray.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PopTray\PopTray.lnk - C:\Program Files (x86)\PopTray\PopTray.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PopTray\Read Me.lnk - C:\Program Files (x86)\PopTray\ReadMe.txt

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PopTray\Uninstall.lnk - C:\Program Files (x86)\PopTray\Uninstall.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PopTray\Version History.lnk - C:\Program Files (x86)\PopTray\History.txt

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Panda Internet Security 2013.lnk - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\Iface.exe

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Panda Internet Security 2013.lnk - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\Iface.exe

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe Start.qone8.com

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Office Outlook.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE /recycle

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Panda Internet Security 2013.lnk - C:\Program Files (x86)\Panda Security\Panda Internet Security 2013\Iface.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\µTorrent.lnk -

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk - C:\Windows\system32\control.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\9d91276b0be3e46b\pinned.lnk -

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Uninstall Programs.lnk - C:\Program Files (x86)\IObit\Advanced SystemCare 5\Suc12_Uninstal.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\ASRock eXtreme Tuner.lnk - C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\AXTU\Bin\AsrXTU.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Catalyst Control Center (2).lnk - C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk - C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe Start.qone8.com

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Skype.lnk - C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Live Mail.lnk - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Taakbeheer.lnk - C:\Windows\System32\taskmgr.exe

==== shortcuts After Repair ======================

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe -extoff

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk - C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\GEBRUI~1\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on do 17/10/2013 at 14:08:57,68 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download shortcutfix.exe en sla deze op je bureaublad op.

shortcutfix.exe gebruiken:

 • Windows 2000 en Windows XP: dubbelklik op shortcutfix.exe.

 • Windows Vista en Windows 7: via rechtsklik op shortcutfix.exe en kies voor "Als Administrator uitvoeren".

Start shortcutfix.exe en wacht geduldig af tot er een logje opent.

Post dit logje in je volgende bericht

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is het volgend berichtje:

ShortcutFix by Smeenk

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk - C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe

C:\Users\Public\Desktop\Speccy.lnk - C:\Program Files\Speccy\Speccy64.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Internet Explorer (No Add-ons).lnk - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe -extoff

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Portable Programs\More Portable Programs.lnk - C:\Program Files (x86)\Portable\More Portable Programs.url

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Portable Programs\VSO ConvertXtoDVD v5.0.0.45 FINAL\ConvertXToDVD.lnk - C:\Program Files (x86)\Portable\VSO ConvertXtoDVD v5.0.0.45 FINAL\ConvertXtoDvd.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\PopTray.lnk - C:\Program Files (x86)\PopTray\PopTray.exe

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Catalyst Control Center\AMD Catalyst Control Center.lnk - C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Catalyst Control Center\Help.lnk - C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLI.exe Start Help -help

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\Silverlight.Configuration.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PopTray\PopTray Help.lnk - C:\Program Files (x86)\PopTray\Poptray.chm

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PopTray\PopTray.lnk - C:\Program Files (x86)\PopTray\PopTray.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PopTray\Read Me.lnk - C:\Program Files (x86)\PopTray\ReadMe.txt

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PopTray\Uninstall.lnk - C:\Program Files (x86)\PopTray\Uninstall.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PopTray\Version History.lnk - C:\Program Files (x86)\PopTray\History.txt

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk - C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

Link naar reactie
Delen op andere sites

Prima, wil je nu zoek.exe weer starten en dan onderstaand script gebruiken aub.

[font=arial]emptyclsid;[/font]
[font=arial]emptyfolderscheck;[/font]
[font=arial]firefoxlook; [/font]
[font=arial]Chromelook; [/font]
[font=arial]CHRdefaults;[/font]
[font=arial]autoclean; [/font]
[font=arial]iedefaults; [/font]
[font=arial]filesrcm;

[/font]

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.