Ga naar inhoud

Delta Search


Kiwiandapple

Aanbevolen berichten

Sinds een week of 2/3 heb ik Delta-search als zoekmachine. Na wat google (ja eerst handmatig google in typen!) werk kwam ik er achter dat dit niet een heel erg vriendelijke zoekmachine is. Er waren heel wat 'guides' om dit te verwijderen, waarvan ik er 2 heb gedaan. Enkel lukt het niet om dit van mijn PC af te krijgen.

Enige hulp zou geweldig zijn.

Weet niet of het nodig is maar hier is een speccy van mijn pc.

http://speccy.piriform.com/results/ONJWpXRyqXPkCMEU48yn725

Alvast bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor de reactie. Hier is de log.

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Joey at 2013-10-25 18:11:07

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 13 GB (10%) free of 122 GB

Total RAM: 8152 MB (67% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:11:07, on 25/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe

C:\VIA_XHCI\usb3Monitor.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\NvTmru.exe

C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe

C:\Windows\SysWOW64\Ctxfihlp.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Windows\SysWOW64\CTXFISPI.EXE

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\Joey.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:Tabs

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = localhost:21320

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" 60

O4 - HKLM\..\Run: [uSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sDTray] "C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32 /S CTASIO.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [EADM] "C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe" -AutoStart

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3923904511-1393545265-3142330924-1001\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3923904511-1393545265-3142330924-1001\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D4B68B83-8710-488B-A692-D74B50BA558E} (Creative Software AutoUpdate Support Package 2) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15113/CTPIDPDE.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/130321/CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9C46FF41-73BC-46B1-AD5E-6F9AD9EAC805}: NameServer = 8.8.8.8,208.67.222.222,8.8.4.4,208.67.220.220

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~3\bitguard\261694~1.246\{c16c1~1\bitguard.dll

O20 - Winlogon Notify: SDWinLogon - SDWinLogon.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AppleChargerSrv - Unknown owner - C:\Windows\system32\AppleChargerSrv.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: BitGuard - Unknown owner - C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.exe (file missing)

O23 - Service: Creative ALchemy AL6 Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe

O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe

O23 - Service: Creative Media Toolbox 6 Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\MT6Licensing.exe

O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Futuremark SystemInfo Service - Futuremark - C:\Program Files (x86)\Futuremark\SystemInfo\FMSISvc.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: Razer Overlay Subsystem Emergency Service (RzOvlMon) - Razer - C:\Program Files (x86)\Razer\Core\64bit\rzovlmon.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Scanner Service (SDScannerService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Updating Service (SDUpdateService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Security Center Service (SDWSCService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: UMVPFSrv - Logitech Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VIA Karaoke digital mixer Service (VIAKaraokeService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13362 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

"C:\Windows\system32\nvvsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

"C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe"

winlogon.exe

"C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

"taskhost.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

taskeng.exe {DF784CC1-E38E-4D54-AEE4-5ACD3D35027B}

"C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe"

taskeng.exe {574E9AF8-CFA6-4F6E-BC6C-33F7DCD33EFB}

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe" /s

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe"

"C:\VIA_XHCI\usb3Monitor.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\NvTmru.exe"

C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe

"C:\Program Files (x86)\Razer\Core\64bit\rzovlmon.exe"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe"

"C:\Windows\system32\rundll32.exe" Shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe"

C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe"

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files\Logitech Gaming Software\LCore.exe" /minimized

"C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe" -silent

"C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

"C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe" -AutoStart

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

"C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe" -r

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"

"C:\Windows\System32\Ctxfihlp.exe"

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui

"C:\Windows\SysWOW64\CTXFISPI.EXE" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe" /RunAsService

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe" serviceapp

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "659625551-57786188214054594654757419041816045156-5514420861910109571952747724

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="3996.0.205578980\1405384790" --disable-d3d11 --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,18,21,24,26 --gpu-vendor-id=0x10de --gpu-device-id=0x1081 --gpu-driver-vendor=NVIDIA --gpu-driver-version=9.18.13.2049 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/PP_EnableZeroSuggest_R1_ExperimentA/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group4 pct:10c stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_51/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --instant-process --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3996.1.1478770606\1563911911" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/PP_EnableZeroSuggest_R1_ExperimentA/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group4 pct:10c stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_51/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3996.3.39207986\628362414" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="3996.4.1553852802\8694481" --ppapi-flash-args --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/PP_EnableZeroSuggest_R1_ExperimentA/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group4 pct:10c stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_51/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3996.11.855681808\1020858747" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/PP_EnableZeroSuggest_R1_ExperimentA/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group4 pct:10c stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_51/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3996.15.1854406650\1161304196" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/PP_EnableZeroSuggest_R1_ExperimentA/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group4 pct:10c stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_51/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3996.16.1155628634\1211929047" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/PP_EnableZeroSuggest_R1_ExperimentA/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group4 pct:10c stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_51/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3996.19.1046016751\460961335" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/PP_EnableZeroSuggest_R1_ExperimentA/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group4 pct:10c stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_51/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3996.20.667796441\203200438" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/PP_EnableZeroSuggest_R1_ExperimentA/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group4 pct:10c stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_51/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3996.21.1537930884\1114962923" /prefetch:673131151

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Users\Joey\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2013-08-30 245592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-10-03 553384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-10-03 210856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-10-03 462248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-08-30 201784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-10-03 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2013-08-30 245592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-08-30 201784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"VIAxHCUtl"=C:\VIA_XHCI\usb3Monitor.exe [2011-07-12 331776]

"Nvtmru"=C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\nvtmru.exe [2013-08-27 1028896]

"AsioReg"=REGSVR32 /S CTASIO.DLL []

"Launch LCore"=C:\Program Files\Logitech Gaming Software\LCore.exe [2013-08-01 8290584]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"EADM"=C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe [2013-10-16 3561816]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AVG_UI]

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe [2013-07-01 4411440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Skype]

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-10-02 20472992]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Steam]

C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe [2013-10-09 1813928]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe [2012-02-29 56088]

"USB3MON"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [2012-05-20 291648]

"HDAudDeck"=C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe [2012-08-09 5263504]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-05-11 958576]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"SDTray"=C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe [2013-05-16 3830224]

"CTxfiHlp"=CTXFIHLP.EXE []

"AsioReg"=REGSVR32 /S CTASIO.DLL []

"avast"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe [2013-08-30 4858968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Tray Icon"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Scanner Service"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Updater"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Background update service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=lvcod64.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"aux4"=wdmaud.drv

"wave6"=wdmaud.drv

"midi6"=wdmaud.drv

"mixer6"=wdmaud.drv

"aux6"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"MSVideo"=vfwwdm32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave5"=wdmaud.drv

"midi5"=wdmaud.drv

"mixer5"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"wave8"=wdmaud.drv

"midi8"=wdmaud.drv

"mixer8"=wdmaud.drv

"VIDC.RTV1"=rtvcvfw64.dll

"wave7"=wdmaud.drv

"midi7"=wdmaud.drv

"mixer7"=wdmaud.drv

"VIDC.FPS1"=frapsv64.dll

"wave9"=wdmaud.drv

"midi9"=wdmaud.drv

"mixer9"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-25 14:44:14 ----D---- C:\Temp

2013-10-25 14:44:13 ----A---- C:\Windows\GPU-Z.INI

2013-10-25 14:43:12 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-10-23 00:02:36 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-23 00:02:35 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-22 23:14:28 ----D---- C:\Windows\Minidump

2013-10-22 03:45:52 ----D---- C:\Program Files (x86)\OCCTPT

2013-10-22 03:24:49 ----D---- C:\Program Files\CPUID

2013-10-19 16:37:03 ----D---- C:\rsit

2013-10-19 16:37:03 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-19 16:12:57 ----A---- C:\autoexec.bat

2013-10-19 16:12:28 ----D---- C:\sh4ldr

2013-10-19 16:12:28 ----D---- C:\Program Files\Enigma Software Group

2013-10-19 16:12:13 ----D---- C:\Windows\86CA3695A4124BAE92B649A60C2AC663.TMP

2013-10-13 14:59:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PnkBstrB.exe

2013-10-10 22:05:45 ----D---- C:\ProgramData\Package Cache

2013-10-09 22:53:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-09 22:53:17 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-09 22:53:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 22:53:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-09 22:53:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-09 22:53:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-09 22:53:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-09 22:53:16 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 22:53:16 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-09 22:53:16 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-09 22:53:16 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-09 22:53:16 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-09 22:53:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-09 22:53:15 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-09 22:53:15 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-09 22:53:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-09 22:53:14 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-09 22:53:14 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-09 22:53:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-09 22:53:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-09 22:53:13 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-09 22:53:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-09 22:53:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-09 22:53:12 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-09 22:53:12 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-09 22:53:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-09 22:53:11 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-09 22:53:10 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-09 22:53:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-09 18:57:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\XPSViewer

2013-10-09 18:57:00 ----D---- C:\Program Files\Reference Assemblies

2013-10-09 18:57:00 ----D---- C:\Program Files\MSBuild

2013-10-09 18:57:00 ----D---- C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies

2013-10-09 18:57:00 ----D---- C:\Program Files (x86)\MSBuild

2013-10-09 14:12:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-09 14:12:51 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-09 14:12:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-09 14:12:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-09 14:12:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-09 14:12:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-09 14:12:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-09 14:12:50 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-09 14:12:50 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-09 14:12:50 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 14:12:50 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 14:12:50 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 14:12:50 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-09 14:12:50 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-09 14:12:50 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-09 14:12:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-09 14:12:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-09 14:12:49 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-09 14:12:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBAUDIO.sys

2013-10-09 14:12:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 14:12:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 14:12:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 14:12:49 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-09 14:12:48 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-09 14:12:48 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-09 14:12:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-09 14:12:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-09 14:12:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-09 14:12:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-09 14:12:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-09 14:12:47 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-09 14:12:47 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-09 14:12:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-09 14:12:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-09 14:12:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-09 14:12:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-09 14:12:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-09 14:12:46 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-09 14:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-09 14:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-09 14:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 14:12:45 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-09 14:12:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-09 14:12:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 14:12:43 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-09 14:12:43 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 14:12:43 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 14:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-09 14:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-10-09 14:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-10-09 14:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-10-09 14:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-10-09 14:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-10-09 14:12:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-10-08 22:37:37 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Extensions

2013-10-08 22:37:36 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\searchplugins

2013-10-08 22:37:25 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-10-08 22:37:22 ----D---- C:\ProgramData\DSearchLink

2013-10-08 22:37:02 ----D---- C:\Users\Joey\AppData\Roaming\SpeedAnalysis2

2013-10-08 22:37:02 ----D---- C:\Users\Joey\AppData\Roaming\PerformerSoft

2013-10-08 22:37:02 ----D---- C:\Users\Joey\AppData\Roaming\Mozilla

2013-10-08 22:37:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ff_vfw.dll

2013-10-08 22:37:02 ----A---- C:\Windows\system32\roboot64.exe

2013-10-08 22:37:00 ----D---- C:\Users\Joey\AppData\Roaming\Babylon

2013-10-08 22:37:00 ----D---- C:\ProgramData\IBUpdaterService

2013-10-08 22:37:00 ----D---- C:\ProgramData\Babylon

2013-10-08 22:37:00 ----D---- C:\Program Files (x86)\ffdshow

2013-10-08 22:36:59 ----D---- C:\Users\Joey\AppData\Roaming\zulagames

2013-10-08 22:36:59 ----D---- C:\Users\Joey\AppData\Roaming\File Scout

2013-10-08 22:36:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Haali

2013-10-06 19:57:12 ----D---- C:\Program Files (x86)\Grinding Gear Games

2013-10-04 13:51:13 ----A---- C:\Users\Joey\AppData\Roaming\RZR_006035b14c0db7a6e4e521185c1a.db

2013-10-03 19:08:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys

2013-10-03 19:08:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2013-10-03 19:08:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys

2013-10-03 19:08:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2013-10-03 19:08:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys

2013-10-03 19:08:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys

2013-10-03 19:08:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2013-10-03 19:08:01 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2013-10-03 19:08:01 ----A---- C:\Windows\system32\aswBoot.exe

2013-10-03 19:07:57 ----A---- C:\Windows\avastSS.scr

2013-10-03 19:07:49 ----D---- C:\Program Files\AVAST Software

2013-10-03 19:07:44 ----D---- C:\ProgramData\AVAST Software

2013-10-03 19:06:35 ----D---- C:\Program Files\GIMP 2

2013-10-03 19:05:00 ----D---- C:\Users\Joey\AppData\Roaming\uTorrent

2013-10-03 19:04:42 ----A---- C:\Windows\system32\javaws.exe

2013-10-03 19:04:40 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll

2013-10-03 19:04:40 ----A---- C:\Windows\system32\javaw.exe

2013-10-03 19:04:40 ----A---- C:\Windows\system32\java.exe

2013-10-03 19:04:37 ----D---- C:\Program Files\Java

2013-10-03 19:04:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaws.exe

2013-10-03 19:04:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-10-03 19:04:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaw.exe

2013-10-03 19:04:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\java.exe

2013-09-29 03:55:43 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\RzFilter.sys

2013-09-29 03:55:43 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\RzDxgk.sys

2013-09-29 03:55:33 ----D---- C:\Windows\Razer Core

2013-09-29 03:55:33 ----D---- C:\ProgramData\Razer

2013-09-29 03:55:31 ----D---- C:\Program Files (x86)\Razer

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-25 18:09:39 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-10-25 18:03:29 ----D---- C:\Users\Joey\AppData\Roaming\Skype

2013-10-25 17:18:35 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-10-25 16:50:01 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-25 15:55:34 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-25 15:55:34 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-25 15:55:34 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-25 15:52:08 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-25 15:51:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-10-25 15:49:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner

2013-10-25 15:49:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\Steam

2013-10-25 15:49:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Origin

2013-10-25 15:49:37 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA

2013-10-25 15:49:35 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-25 15:49:07 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-25 15:30:19 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-10-25 15:12:16 ----A---- C:\Windows\ntbtlog.txt

2013-10-25 14:44:13 ----D---- C:\Windows

2013-10-25 14:43:55 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-25 14:43:45 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-25 14:43:15 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2013-10-25 14:43:15 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2013-10-25 14:42:20 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-25 14:42:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\Futuremark

2013-10-25 13:31:59 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2013-10-24 20:10:38 ----D---- C:\Users\Joey\AppData\Roaming\TS3Client

2013-10-24 20:10:28 ----D---- C:\ProgramData\PMB Files

2013-10-23 00:02:36 ----D---- C:\Windows\debug

2013-10-22 23:41:35 ----SD---- C:\Users\Joey\AppData\Roaming\Microsoft

2013-10-22 04:18:27 ----D---- C:\Windows\system32\wfp

2013-10-22 04:18:27 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-22 04:18:27 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\etc

2013-10-22 04:18:27 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-22 04:18:26 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-10-22 04:18:26 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2013-10-22 04:18:26 ----D---- C:\Windows\AppCompat

2013-10-22 04:18:24 ----D---- C:\Windows\registration

2013-10-22 03:45:52 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-10-22 03:45:52 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\directx

2013-10-22 03:24:49 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-21 21:16:52 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-19 16:12:12 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-10-19 16:07:59 ----D---- C:\ProgramData\Skype

2013-10-19 16:07:58 ----RD---- C:\Program Files (x86)\Skype

2013-10-19 01:19:47 ----D---- C:\Users\Joey\AppData\Roaming\vlc

2013-10-16 15:29:48 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-16 15:29:33 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2013-10-13 14:58:22 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-11 17:48:49 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-10 22:59:22 ----D---- C:\ProgramData\Origin

2013-10-10 22:06:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins

2013-10-10 22:05:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PnkBstrA.exe

2013-10-10 16:03:16 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-10 16:03:16 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-10 16:03:16 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-10 16:03:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-09 22:53:23 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-09 22:52:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI

2013-10-09 18:57:00 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2013-10-09 18:57:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\wbem

2013-10-09 18:57:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-10-09 18:55:47 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-10-09 14:50:24 ----D---- C:\Program Files (x86)\Origin Games

2013-10-08 22:22:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-04 13:42:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\OBS

2013-10-03 19:07:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4

2013-10-03 19:04:38 ----A---- C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll

2013-10-03 19:04:38 ----A---- C:\Windows\system32\deployJava1.dll

2013-10-03 19:04:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\npDeployJava1.dll

2013-10-03 19:04:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\deployJava1.dll

2013-09-27 02:19:12 ----D---- C:\Windows\system32\LogFiles

2013-09-27 01:18:27 ----D---- C:\Users\Joey\AppData\Roaming\OBS

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswRvrt;aswRvrt; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2013-08-30 65336]

R0 aswVmm;aswVmm; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2013-08-30 204880]

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-07-20 71480]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-07-20 311608]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-07-01 116536]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-07-10 45880]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2012-02-01 568600]

R0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 hostcontrollerswitch-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-05-20 19264]

R0 mvs91xx;mvs91xx; C:\Windows\system32\DRIVERS\mvs91xx.sys [2012-02-23 317744]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R0 RzFilter;RzFilter; C:\Windows\system32\drivers\RzFilter.sys [2013-08-26 74456]

R1 AppleCharger;AppleCharger; C:\Windows\system32\DRIVERS\AppleCharger.sys [2012-10-25 22680]

R1 aswRdr;aswRdr; C:\Windows\System32\Drivers\aswrdr2.sys [2013-08-30 72016]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2013-08-30 1030952]

R1 aswSP;aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [2013-08-30 378944]

R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys [2013-08-30 64288]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-07-20 246072]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-03-21 240952]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2013-08-30 33400]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2013-08-30 80816]

R3 CT20XUT.SYS;CT20XUT.SYS; C:\Windows\System32\drivers\CT20XUT.SYS [2012-12-18 232880]

R3 ctaud2k;Creative Audio Driver (WDM); C:\Windows\system32\drivers\ctaud2k.sys [2012-12-18 703152]

R3 CTEXFIFX.SYS;CTEXFIFX.SYS; C:\Windows\System32\drivers\CTEXFIFX.SYS [2012-12-18 1448368]

R3 CTHWIUT.SYS;CTHWIUT.SYS; C:\Windows\System32\drivers\CTHWIUT.SYS [2012-12-18 97712]

R3 ctprxy2k;Creative Proxy Driver; C:\Windows\system32\drivers\ctprxy2k.sys [2012-12-18 18352]

R3 ctsfm2k;Creative SoundFont Management Device Driver; C:\Windows\system32\drivers\ctsfm2k.sys [2012-12-18 215472]

R3 emupia;E-mu Plug-in Architecture Driver; C:\Windows\system32\drivers\emupia2k.sys [2012-12-18 120752]

R3 ha20x22k;Creative 20X2 HAL Driver; C:\Windows\system32\drivers\ha20x22k.sys [2012-12-18 1617328]

R3 iusb3hub;Intel® USB 3.0 hub-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys [2012-05-20 357184]

R3 iusb3xhc;Intel® USB 3.0 uitbreidbare hostcontroller-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys [2012-05-20 789824]

R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Qualcomm Atheros AR81xx PCI-E Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2012-07-19 110744]

R3 LGBusEnum;Logitech GamePanel Virtual Bus Enumerator Driver; C:\Windows\system32\drivers\LGBusEnum.sys [2009-11-24 22408]

R3 LGSHidFilt;Logitech Gaming KMDF HID Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LGSHidFilt.Sys [2013-05-30 64280]

R3 LGSUsbFilt;Logitech Gaming KMDF USB Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LGSUsbFilt.Sys [2013-05-30 41752]

R3 LGVirHid;Logitech Gamepanel Virtual HID Device Driver; C:\Windows\system32\drivers\LGVirHid.sys [2009-11-24 16008]

R3 LVUVC64;Logitech HD Pro Webcam C910(UVC); C:\Windows\system32\DRIVERS\lvuvc64.sys [2012-01-18 4865568]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2012-07-02 62784]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2013-02-25 194848]

R3 nvvad_WaveExtensible;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM); C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [2013-08-20 39200]

R3 ossrv;Creative OS Services Driver; C:\Windows\system32\drivers\ctoss2k.sys [2012-12-18 181680]

R3 RTCore64;RTCore64; \??\C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\RTCore64.sys [2013-01-23 13368]

R3 RzDxgk;RzDxgk; \??\C:\Windows\system32\drivers\RzDxgk.sys [2013-08-26 128984]

R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service; C:\Windows\system32\drivers\viahduaa.sys [2012-08-03 2206352]

R3 VUSB3HUB;VIA USB 3 Root Hub Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\ViaHub3.sys [2012-01-20 205312]

S1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-07-20 206648]

S3 CT20XUT;CT20XUT; C:\Windows\system32\drivers\CT20XUT.SYS [2012-12-18 232880]

S3 ctac32k;Creative AC3 Software Decoder; C:\Windows\system32\drivers\ctac32k.sys [2012-12-18 583088]

S3 CTEXFIFX;CTEXFIFX; C:\Windows\system32\drivers\CTEXFIFX.SYS [2012-12-18 1448368]

S3 CTHWIUT;CTHWIUT; C:\Windows\system32\drivers\CTHWIUT.SYS [2012-12-18 97712]

S3 gdrv;gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys []

S3 GPUZ;GPUZ; \??\C:\Windows\TEMP\GPUZ.sys [2013-10-25 27008]

S3 ha20x2k;Creative 20X HAL Driver; C:\Windows\system32\drivers\ha20x2k.sys [2012-12-18 1572272]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2013-08-30 46808]

R2 CTAudSvcService;Creative Audio Service; C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe [2010-02-12 286720]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-02-01 13592]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-04-20 635104]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2012-06-25 166720]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2012-07-17 277824]

R2 NvStreamSvc;NVIDIA Streamer Service; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe [2013-08-27 14997280]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2013-06-21 884512]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2013-08-27 2155296]

R2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\Windows\syswow64\PnkBstrA.exe [2013-10-10 76888]

R2 RzOvlMon;Razer Overlay Subsystem Emergency Service; C:\Program Files (x86)\Razer\Core\64bit\rzovlmon.exe [2013-08-26 32960]

R2 SDScannerService;Spybot-S&D 2 Scanner Service; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe [2013-05-16 1817560]

R2 SDUpdateService;Spybot-S&D 2 Updating Service; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe [2013-05-16 1033688]

R2 SDWSCService;Spybot-S&D 2 Security Center Service; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe [2013-05-15 171928]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2013-06-21 413472]

R2 TeamViewer8;TeamViewer 8; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe [2013-10-01 5087584]

R2 UMVPFSrv;UMVPFSrv; C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe [2012-01-18 450848]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-07-17 365376]

R2 VIAKaraokeService;VIA Karaoke digital mixer Service; C:\Windows\system32\viakaraokesrv.exe [2012-08-03 27792]

R3 Steam Client Service;Steam Client Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe [2013-10-09 565672]

S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2013-07-04 4939312]

S2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2013-07-23 283136]

S2 BitGuard;BitGuard; C:\ProgramData\BitGuard\2.6.1694.246\{c16c1ccb-1111-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BitGuard.exe []

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-08-12 116648]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-09-05 171680]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-08 257416]

S3 AppleChargerSrv;AppleChargerSrv; C:\Windows\system32\AppleChargerSrv.exe [2010-04-06 31272]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]

S3 Creative ALchemy AL6 Licensing Service;Creative ALchemy AL6 Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe [2013-08-29 79360]

S3 Creative Audio Engine Licensing Service;Creative Audio Engine Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe [2013-08-29 79360]

S3 Creative Media Toolbox 6 Licensing Service;Creative Media Toolbox 6 Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\MT6Licensing.exe [2013-08-29 79360]

S3 Futuremark SystemInfo Service;Futuremark SystemInfo Service; C:\Program Files (x86)\Futuremark\SystemInfo\FMSISvc.exe [2013-10-15 520416]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-08-12 116648]

S3 gusvc;Google Updater Service; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2011-05-10 136120]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2013-08-17 1255736]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 1. Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 2. Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik vervolgens op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
  Delta;
  emptyclsid;
  emptyfolderscheck;delete
  firefoxlook; 
  Chromelook; 
  CHRdefaults;
  autoclean; 
  iedefaults; 
  filesrcm;
  
  
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt.

Logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nee hoor, Delta is goed weg nu, nog 1 tooltje om op te ruimen.

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.