Ga naar inhoud

laptop heel traag, loopt elke keer vast


GreenDay

Aanbevolen berichten

Hallo,

Ik heb een IBM Thinkpad T43 laptop die sinds ongeveer een maand geleden uit het niets heel traag werd.

Hij loopt bij opstarten van internet en andere programma's constant vast waarna de melding: ''het programma reageert niet'' elke keer volgt.

Wat systeemgegevens:

Microsoft Windows XP Professional Versie 2002 Service Pack 3

Intal® Pentium® M

processor 1.86GHz

Kloksnelheid: 1.86 Ghz, 1,00 GB

Weten jullie hoe dit kan? Ik heb in die tijd niets geïnstalleerd.

Alvast bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by gebruiker at 2013-11-02 10:28:40

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3

System drive D: has 32 GB (55%) free of 57 GB

Total RAM: 1022 MB (24% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:30:02, on 2-11-2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.21352)

Boot mode: Normal

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

d:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

D:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

D:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

D:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

D:\WINDOWS\system32\acs.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

d:\Program Files\Microsoft Security Client\MpCmdRun.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\Install\NDP40-KB2858302-v2-x86.exe

d:\720b2d99f40adb5f5566d7\Setup.exe

D:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

D:\WINDOWS\system32\MsiExec.exe

\?\D:\WINDOWS\system32\WBEM\WMIADAP.EXE

D:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

D:\Documents and Settings\gebruiker\Mijn documenten\Downloads\RSIT.exe

D:\Program Files\trend micro\gebruiker.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - D:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\URLREDIR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "D:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "d:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "D:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.4.1.lnk = D:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://D:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - D:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - D:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Atheros Configuration Service (acs) - Atheros - D:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - D:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - D:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - D:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: IBM PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - D:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

--

End of file - 7395 bytes

======Scheduled tasks folder======

D:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

D:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

D:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

D:\WINDOWS\tasks\Microsoft Antimalware Scheduled Scan.job

D:\WINDOWS\tasks\MpIdleTask.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - D:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qeaw92cz.default

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"=d:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=D:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]

"Description"=Google Earth in your browser

"Path"=D:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=d:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=D:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\NPAUTHZ.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=D:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5]

"Description"=Windows Presentation Foundation plug-in for Mozilla browsers

"Path"=d:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=D:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=D:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=D:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2012-09-23 60568]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - D:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 4171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live Aanmelden - Help - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - D:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMAXPnP"=D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe [2004-10-14 1388544]

"SoundMAX"=D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe [2004-08-06 860160]

"SynTPLpr"=D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe [2003-06-24 126976]

"SynTPEnh"=D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2003-06-24 561152]

"Adobe ARM"=D:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2012-09-23 926896]

"BCSSync"=D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2010-03-13 91520]

"MSC"=d:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-07-18 995184]

"KernelFaultCheck"=D:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k []

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"=D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

"msnmsgr"=D:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2010-04-16 3872080]

D:\Documents and Settings\gebruiker\Menu Start\Programma's\Opstarten

OpenOffice.org 3.4.1.lnk - D:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll [2009-02-25 155648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]

D:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2012-07-21 265096]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - D:\WINDOWS\system32\wpdshserviceobj.dll [2012-07-21 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=D:\PROGRA~1\MI1933~1\Office14\GROOVEEX.DLL [2012-08-16 4171424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"HonorAutoRunSetting"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"D:\Program Files\Vuze\Azureus.exe"="D:\Program Files\Vuze\Azureus.exe:*:Enabled:Azureus / Vuze"

"D:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe"="D:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe:*:Enabled:Windows Live Call"

"D:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe"="D:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"

"D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE"="D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE:*:Enabled:Microsoft SharePoint Workspace"

"D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTE.EXE"="D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTE.EXE:*:Enabled:Microsoft OneNote"

"D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE"="D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"D:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe"="D:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlcsdk.exe:*:Enabled:Windows Live Call"

"D:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe"="D:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"midimapper"=midimap.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.trspch"=tssoft32.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"vidc.I420"=msh263.drv

"vidc.iv31"=ir32_32.dll

"vidc.iv32"=ir32_32.dll

"vidc.iv41"=ir41_32.ax

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"msacm.msg723"=msg723.acm

"vidc.M263"=msh263.drv

"vidc.M261"=msh261.drv

"msacm.msaudio1"=msaud32.acm

"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm

"msacm.iac2"=D:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax

"vidc.iv50"=ir50_32.dll

"msacm.l3acm"=D:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"msacm.siren"=sirenacm.dll

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-02 10:28:51 ----D---- D:\Program Files\trend micro

2013-11-02 10:28:40 ----D---- D:\rsit

2013-11-02 10:17:33 ----D---- D:\720b2d99f40adb5f5566d7

2013-11-02 10:11:58 ----D---- D:\WINDOWS\Minidump

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-02 10:30:10 ----RSD---- D:\WINDOWS\assembly

2013-11-02 10:29:57 ----SHD---- D:\WINDOWS\Installer

2013-11-02 10:28:51 ----RD---- D:\Program Files

2013-11-02 10:28:06 ----D---- D:\WINDOWS\Prefetch

2013-11-02 10:25:34 ----D---- D:\WINDOWS\WinSxS

2013-11-02 10:24:38 ----D---- D:\WINDOWS\Temp

2013-11-02 10:24:28 ----D---- D:\WINDOWS\system32

2013-11-02 10:24:28 ----A---- D:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2013-11-02 10:24:05 ----SHD---- D:\Config.Msi

2013-11-02 10:22:30 ----SD---- D:\WINDOWS\Tasks

2013-11-02 10:12:52 ----D---- D:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2013-11-02 10:11:58 ----D---- D:\WINDOWS

2013-10-25 17:44:18 ----A---- D:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-10-25 16:21:06 ----D---- D:\WINDOWS\system32\drivers

2013-10-25 15:53:13 ----D---- D:\Program Files\Microsoft Security Client

2013-10-25 15:52:23 ----D---- D:\Program Files\Mozilla Maintenance Service

2013-10-25 15:48:40 ----A---- D:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2013-10-25 15:45:17 ----D---- D:\WINDOWS\system32\config

2013-10-25 15:43:25 ----D---- D:\WINDOWS\system32\wbem

2013-10-25 15:43:25 ----D---- D:\WINDOWS\Registration

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-06-18 211560]

R1 intelppm;Intel GV3-processorstuurprogramma; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 40448]

R1 MpKsld873cef2;MpKsld873cef2; \??\d:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{41F94A1D-44A3-41FC-8768-4E9D858867FB}\MpKsld873cef2.sys []

R2 irda;IrDA Protocol; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irda.sys [2008-04-13 88192]

R2 rspndr;Link-Layer Topology Discovery Responder; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rspndr.sys [2012-07-21 62848]

R3 aeaudio;aeaudio; D:\WINDOWS\system32\drivers\aeaudio.sys [2004-05-17 133200]

R3 ati2mtag;ati2mtag; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys [2009-02-25 3565568]

R3 IBMPMDRV;IBMPMDRV; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ibmpmdrv.sys [2003-07-03 11344]

R3 NSCIRDA;Stuurprogramma voor NSC-infraroodapparaat; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nscirda.sys [2008-04-13 28672]

R3 Rasirda;WAN-minipoort (IrDA); D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasirda.sys [2001-08-17 19584]

R3 smwdm;smwdm; D:\WINDOWS\system32\drivers\smwdm.sys [2005-02-10 260224]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2003-06-24 265744]

R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-13 20608]

R3 w29n51;Stuurprogramma voor Intel® PRO/Wireless 2915ABG-netwerkverbinding onder Windows XP; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\w29n51.sys [2008-01-07 2216064]

R3 WSIMD;wsimd Service; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wsimd.sys [2008-02-08 57408]

S3 usbccgp;Microsoft generiek hoofd-USB-stuurprogramma; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]

S3 USBSTOR;Stuurprogramma voor USB-massaopslag; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]

S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2012-07-21 77568]

S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; D:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2012-07-21 82944]

S4 exFat;exFat; D:\WINDOWS\system32\drivers\exFat.sys [2012-07-21 133632]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 acs;Atheros Configuration Service; D:\WINDOWS\system32\acs.exe [2009-09-24 475220]

R2 Ati HotKey Poller;Ati HotKey Poller; D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [2009-02-25 602112]

R2 IBMPMSVC;IBM PM Service; D:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe [2003-07-03 57344]

R2 Irmon;Infraroodmonitor; D:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; d:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-07-18 22216]

R2 SoundMAX Agent Service (default);SoundMAX Agent Service; D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe [2002-09-20 45056]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); D:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-03-23 116648]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; D:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-25 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 35160]

S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; d:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-07-29 46104]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); D:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-03-23 116648]

S3 idsvc;Windows CardSpace; D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2012-09-20 30785672]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; D:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-09-11 118680]

S3 ose;Office Source Engine; D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]

S3 WMPNetworkSvc;Windows Media Player Network Sharing-service; D:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe [2006-11-02 917504]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0; D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2013-04-18 754856]

S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; D:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

S4 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]

S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
 {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB};c
 KernelFaultCheck;s
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}];r
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
 "KernelFaultCheck"=-;r
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 2 weken later...

Sorry voor mijn late reactie, maar hieronder het logje van zoek.exe:

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 14-November-2013

Tool run by gebruiker on za 16-11-2013 at 18:23:11,35.

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 Service Pack 3 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: D:\Documents and Settings\gebruiker\Bureaublad\zoek.exe [script inserted] [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

16-11-2013 18:30:25 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Empty Folders Check ======================

D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Atheros deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1177238915-1229272821-1417001333-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== FireFox Fix ======================

Deleted from D:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qeaw92cz.default\prefs.js:

Added to D:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qeaw92cz.default\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

Deleted from D:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rqr7drmg.default-1384620524640\prefs.js:

Added to D:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rqr7drmg.default-1384620524640\prefs.js:

user_pref("browser.startup.homepage", "http://www.google.com");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.newtab.url", "http://www.google.com/");

user_pref("browser.search.defaultengine", "Google");

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Google");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Google");

user_pref("browser.search.order.1", "Google");

user_pref("keyword.URL", "http://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=");

user_pref("browser.search.suggest.enabled", true);

user_pref("browser.search.useDBForOrder", true);

ProfilePath: D:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qeaw92cz.default

user.js not found

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_16-11-2013_2046_.backup

ProfilePath: D:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rqr7drmg.default-1384620524640

user.js not found

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

prefs_16-11-2013_2046_.backup

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"KernelFaultCheck"=-

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== D:\WINDOWS ====

====== D:\DOCUME~1\GEBRUI~1\LOCALS~1\Temp ====

====== D:\WINDOWS\system32 =====

====== D:\WINDOWS\system32\drivers =====

====== D:\WINDOWS\Tasks ======

2013-10-25 16:00:42 8B0F2979B06BE904897591D0D2A51839 366 ---ha-w- D:\WINDOWS\Tasks\MpIdleTask.job

====== D:\WINDOWS\Temp ======

======= D:\Program Files =====

2013-11-02 09:28:51 -------- d-----w- D:\Program Files\trend micro

======= D: =====

====== D:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data ======

====== D:\Documents and Settings\gebruiker ======

2013-10-25 14:53:18 -------- d--h--r- D:\Documents and Settings\gebruiker\Onlangs geopend

====== D: exe-files ==

=== D: other files ==

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1177238915-1229272821-1417001333-1004\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe"

"msnmsgr"="D:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE"

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"nltide_2"="regsvr32 /s /n /i:U shell32"

"_nltide_3"="rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"nltide_2"="regsvr32 /s /n /i:U shell32"

"_nltide_3"="rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N"

[HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"nltide_2"="regsvr32 /s /n /i:U shell32"

"_nltide_3"="rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMAXPnP"="D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe"

"SoundMAX"="D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray"

"SynTPLpr"="D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe"

"SynTPEnh"="D:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"Adobe ARM"="D:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"BCSSync"="D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe /DelayServices"

"MSC"="d:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe -hide -runkey"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe"

"msnmsgr"="D:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

==== Startup Folders ======================

2013-06-23 10:13:53 864 ----a-w- D:\Documents and Settings\gebruiker\Menu Start\Programma's\Opstarten\OpenOffice.org 3.4.1.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

D:\WINDOWS\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ D:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [25-10-2013 17:44]

D:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ D:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [23-03-2013 13:42]

D:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ D:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [23-03-2013 13:42]

D:\WINDOWS\tasks\Microsoft Antimalware Scheduled Scan.job --ah----- [undetermined Task]

D:\WINDOWS\tasks\MpIdleTask.job --ah----- D:\Program Files\Microsoft Security Client\MpCmdRun.exe [18-07-2013 15:49]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"="d:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension" [24-03-2013 11:47]

==== Firefox Extensions ======================

AppDir: D:\Program Files\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: D:\Documents and Settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qeaw92cz.default

4BF70B35B943BD73BD6E13EB7C1BA4B3 - D:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll - Shockwave Flash

54F92CC7A8AA73F9122A583525AC41AF - D:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll - Google Earth Plugin

F045DF7AF127DC4BCC53421850114E15 - d:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrl.dll - Silverlight Plug-In

21FF3F07336CE4F8DF6AF1746BC26AAB - D:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

E0BCE90537E4A41AF36D5BDD5963A09D - D:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - d:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation Foundation / Windows Presentation Foundation

901DF887DBDF87FA3C659239F68F3228 - D:\Program Files\Windows Media Player\npdrmv2.dll - Microsoft® DRM

0F9DEA5814D22F83FED5F427E263DED0 - D:\Program Files\Windows Media Player\npdsplay.dll - Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library

F89E6BBD6A080D8C714DFB6F30678288 - D:\Program Files\Windows Media Player\npwmsdrm.dll - Microsoft® DRM

7D28153B7D586330678AD522B71D89CB - d:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrlui.dll - Microsoft® Silverlight

==== Chrome Look ======================

Google Docs - gebruiker - Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake

Google Drive - gebruiker - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - gebruiker - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - gebruiker - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Chrome In-App Payments service - gebruiker - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - gebruiker - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com/"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com/"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} @ieframe.dll,-12512 Url="http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Reset Google Chrome ======================

D:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

D:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== Empty IE Cache ======================

D:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

D:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

D:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Tijdelijke Internet-bestanden\Content.IE5 emptied successfully

D:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

D:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

D:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

D:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

D:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qeaw92cz.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

D:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

D:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Application Cache\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

No Java Cache Found

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

D:\WINDOWS\Temp successfully emptied

D:\DOCUME~1\GEBRUI~1\LOCALS~1\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

D:\RECYCLER successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"D:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" deleted

==== EOF on za 16-11-2013 at 21:22:09,68 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bij opstarten nog steeds wel traag, bij opstarten van bijv. internet of word nog traag. Eenmaal gestart lopen de programma's wel weer redelijk snel. Na 3 tot 4 minuten lopen programma's weer vast.. en is hij weer heel traag.

aangepast door GreenDay
Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 13-11-16.01 - gebruiker 17-11-2013 11:32:39.1.1 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.1022.434 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: d:\documents and settings\gebruiker\Mijn documenten\Downloads\ComboFix.exe

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {EDB4FA23-53B8-4AFA-8C5D-99752CCA7095}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

D:\END

d:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-10-17 to 2013-11-17 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-11-17 10:27 . 2013-11-17 10:27 40392 ----a-w- d:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{1C051357-907F-4D21-BD91-580982C3021E}\MpKsl2c1219ea.sys

2013-11-17 09:35 . 2013-10-15 23:20 7796464 ----a-w- d:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{1C051357-907F-4D21-BD91-580982C3021E}\mpengine.dll

2013-11-16 20:13 . 2013-11-16 20:13 -------- d--h--r- d:\documents and settings\All Users\Application Data\Atheros

2013-11-16 20:11 . 2013-11-16 17:22 24064 ----a-w- d:\windows\zoek-delete.exe

2013-11-16 17:22 . 2013-11-16 19:59 -------- d-----w- D:\zoek_backup

2013-11-16 17:21 . 2013-11-16 17:21 -------- d--h--w- d:\windows\PIF

2013-11-16 16:35 . 2013-11-16 16:39 -------- d-----w- D:\f6502ccba60de6854b690f38bde2df

2013-11-02 09:28 . 2013-11-02 09:30 -------- d-----w- d:\program files\trend micro

2013-11-02 09:28 . 2013-11-02 09:31 -------- d-----w- D:\rsit

2013-11-02 09:17 . 2013-11-02 09:17 -------- d-----w- D:\720b2d99f40adb5f5566d7

2013-10-25 16:06 . 2013-07-03 02:12 25088 -c----w- d:\windows\system32\dllcache\hidparse.sys

2013-10-25 16:06 . 2013-07-03 01:59 14976 -c----w- d:\windows\system32\dllcache\usbscan.sys

2013-10-25 16:03 . 2013-08-09 00:55 5376 -c----w- d:\windows\system32\dllcache\usbd.sys

2013-10-25 16:03 . 2009-03-18 11:02 30336 -c----w- d:\windows\system32\dllcache\usbehci.sys

2013-10-25 16:03 . 2013-08-09 00:55 144128 -c----w- d:\windows\system32\dllcache\usbport.sys

2013-10-25 15:59 . 2013-10-15 23:20 7796464 ----a-w- d:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2013-10-25 14:53 . 2013-10-25 14:53 -------- d--h--r- d:\documents and settings\gebruiker\Onlangs geopend

2013-10-25 14:43 . 2013-10-25 14:43 -------- d-----w- d:\windows\system32\wbem\Repository

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-10-25 16:44 . 2001-09-07 14:00 71048 ----a-w- d:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-10-13 07:56 . 2008-05-05 20:32 841216 ----a-w- d:\windows\system32\wininet.dll

2013-10-13 07:56 . 2008-05-05 20:32 1830912 ----a-w- d:\windows\system32\inetcpl.cpl

2013-10-13 07:56 . 2012-07-21 16:04 78336 ----a-w- d:\windows\system32\ieencode.dll

2013-10-13 07:56 . 2008-05-05 20:32 17408 ----a-w- d:\windows\system32\corpol.dll

2013-10-12 15:57 . 2012-07-21 16:05 279040 ----a-w- d:\windows\system32\oakley.dll

2013-10-09 13:13 . 2012-07-21 16:03 287744 ----a-w- d:\windows\system32\gdi32.dll

2013-10-07 11:00 . 2012-07-21 16:03 606720 ----a-w- d:\windows\system32\crypt32.dll

2013-10-05 06:12 . 2012-07-21 16:07 7680 ----a-w- d:\windows\system32\xpsp4res.dll

2013-09-03 12:35 . 2013-03-31 10:09 238872 ------w- d:\windows\system32\MpSigStub.exe

2013-08-29 07:01 . 2012-07-21 16:06 1878784 ----a-w- d:\windows\system32\win32k.sys

.

.

------- Sigcheck -------

Note: Unsigned files aren't necessarily malware.

.

[-] 2012-07-21 . 8F429FAFDD8F8AA79BA1B2577CA899BC . 1571840 . . [5.1.2600.5512] . . d:\windows\system32\sfcfiles.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SoundMAXPnP"="d:\program files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe" [2004-10-14 1388544]

"SynTPLpr"="d:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2003-06-24 126976]

"SynTPEnh"="d:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2003-06-24 561152]

"Adobe ARM"="d:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-09-23 926896]

"BCSSync"="d:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"MSC"="d:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2013-07-18 995184]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="d:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"nltide_2"="shell32" [X]

"_nltide_3"="advpack.dll" [2013-10-13 124928]

.

d:\documents and settings\gebruiker\Menu Start\Programma's\Opstarten\

OpenOffice.org 3.4.1.lnk - d:\program files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe [2012-8-13 1199104]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

@="Service"

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"d:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"d:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"d:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\GROOVE.EXE"=

"d:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\ONENOTE.EXE"=

"d:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\OUTLOOK.EXE"=

.

R1 MpKsl2c1219ea;MpKsl2c1219ea;d:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{1C051357-907F-4D21-BD91-580982C3021E}\MpKsl2c1219ea.sys [17-11-2013 11:27 40392]

.

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

.

*NewlyCreated* - MPKSL2C1219EA

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

2013-09-21 16:31 1177552 ----a-w- d:\program files\Google\Chrome\Application\29.0.1547.76\Installer\chrmstp.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-11-16 d:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- d:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-07-21 16:44]

.

2013-11-17 d:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- d:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-03-23 12:42]

.

2013-11-16 d:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- d:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-03-23 12:42]

.

2013-11-17 d:\windows\Tasks\Microsoft Antimalware Scheduled Scan.job

- d:\program files\Microsoft Security Client\MpCmdRun.exe [2013-07-18 14:49]

.

2013-11-17 d:\windows\Tasks\MpIdleTask.job

- d:\program files\Microsoft Security Client\MpCmdRun.exe [2013-07-18 14:49]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com/

IE: &Verzenden naar OneNote - d:\progra~1\MI1933~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - d:\progra~1\MI1933~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

TCP: DhcpNameServer = 212.54.40.25 212.54.35.25

FF - ProfilePath - d:\documents and settings\gebruiker\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\qeaw92cz.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.com

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www.google.com/search?btnG=Google+Search&q=

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2013-11-17 11:37

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@d:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_9_900_117_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="d:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_9_900_117_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

.

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(872)

d:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

Voltooingstijd: 2013-11-17 11:39:31

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-11-17 10:39

.

Pre-Run: 32.690.008.064 bytes beschikbaar

Post-Run: 33.454.014.464 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - DAFB67623B652DE61677E8D61CD05363

3051207086651214E435112E51817DC5

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.