Ga naar inhoud

HELP!! Hijackthis log,wat is er aan de hand?


Aanbevolen berichten

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 20:23:41, on 28-10-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16457)

FIREFOX: 24.0 (nl)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\appverif.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HjackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = PortalDoSites

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://feed.snap.do/?publisher=SnapdoGOblidooYB&dpid=SnapdoGOblidooYB&co=NL&userid=74869d9a-3a29-43c5-9b38-34fe6a2323ce&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=22/04/2013

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://feed.snap.do/?publisher=SnapdoGOblidooYB&dpid=SnapdoGOblidooYB&co=NL&userid=74869d9a-3a29-43c5-9b38-34fe6a2323ce&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=22/04/2013

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Delta Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = PortalDoSites

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://feed.snap.do/?publisher=SnapdoGOblidooYB&dpid=SnapdoGOblidooYB&co=NL&userid=74869d9a-3a29-43c5-9b38-34fe6a2323ce&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=22/04/2013

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = PortalDoSites

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = PortalDoSites

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: BBrowse2saovve - {24F85E3B-798F-196F-180C-E41ABEE346EC} - C:\ProgramData\BBrowse2saovve\51767c83219ec.dll

O2 - BHO: Wincore Mediabar - {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\wincoreimdtx.dll

O2 - BHO: SearchNewTab - {50434E6D-7ED9-8F13-A4FA-61361AB84D63} - C:\ProgramData\SearchNewTab\51767c7e911d9.dll

O2 - BHO: safe Saave - {667D98B2-E6C4-E9E9-9D30-31D781C72766} - C:\ProgramData\safe Saave\51bdc7a84d32e.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ArcPluginIEBHO - {84BFE29A-8139-402a-B2A4-C23AE9E1A75F} - C:\Program Files\Perfect World Entertainment\Arc\Plugins\ArcPluginIE.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: DataMngr - {BE7A24F5-69CB-4708-B77B-B1EDA6043B95} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\BROWSE~1.DLL

O2 - BHO: delta Helper Object - {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} - C:\Program Files\Delta\delta\1.8.21.5\bh\delta.dll

O2 - BHO: SEaracoh-NoewwTaab - {D1797746-DBC7-A2D3-21A2-7DA30EC061FC} - C:\ProgramData\SEaracoh-NoewwTaab\51bdc7cccf9a7.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Barowsoe2sAve - {DDA22877-67B4-AEAE-F2C6-1E59B816C937} - C:\ProgramData\Barowsoe2sAve\517543572c3c1.dll

O2 - BHO: Browwse2siAvee - {FC8A8F73-AC07-F20C-8BBC-56BF3D827ABD} - C:\ProgramData\Browwse2siAvee\517157d9018d2.dll

O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files\Yontoo\YontooIEClient.dll

O3 - Toolbar: Wincore Mediabar - {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\wincoreimdtx.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - (no file)

O3 - Toolbar: Delta Toolbar - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - C:\Program Files\Delta\delta\1.8.21.5\deltaTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MSC] "c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\IMESHA~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RIMBBLaunchAgent.exe] C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\RIMBBLaunchAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ApnTBMon] "C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\Updater\TBNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Yontoo Desktop] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\RunOnce: [standard Dynamic Printing Port Monitor] C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\appverif.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O9 - Extra button: PokerStars.eu - {07BA1DA9-F501-4796-8728-74D1B91A6CD5} - C:\Program Files\PokerStars.EU\PokerStarsUpdate.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Ask-updateservice (APNMCP) - APN LLC. - C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Arc Service (ArcService) - Perfect World Entertainment Inc - C:\Program Files\Perfect World Entertainment\Arc\ArcService.exe

O23 - Service: BlackBerry Device Manager - Research In Motion Limited - C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\USB Drivers\BbDevMgr.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

--

End of file - 9587 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hallo Damian,

:welkom: op PCH!

Sedert kort werken we niet meer met HijackThis logjes op PC-Helpforum. Kan je even een RSIT logje voor ons maken aub?

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.


 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 2 weken later...

Probeer het anders eens met Combofix.

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.