Ga naar inhoud

Hijackthis log


Aanbevolen berichten

Zijn pc gaat de laatste tijd zeer langzaam, mijn zoontje heeft er blijkbaar van alles op geïnstalleerd. na wat op jullie site te hebben gezocht merkte ik dat ik best een hijackthis logje hier kan plaatsen om de rotzooi er af te krijgen.

De Ask-toolbar weet ik dat rotzooi is van op mijn werk, maar ik denk dat er meer slechte zaken op staan. logje hieronder

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:14:09, on 28/10/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\ZyngaGamesAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: Splashtop Connect SearchHook - {0F3DC9E0-C459-4a40-BCF8-747BD9322E10} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\AddressBarSearch.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Splashtop Connect VisualBookmark - {0E5680D1-BF44-4929-94AF-FD30D784AD1D} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: PDF Architect Helper - {3A2D5EBA-F86D-4BD3-A177-019765996711} - C:\Program Files (x86)\PDF Architect\PDFIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: PDF Architect Toolbar - {25A3A431-30BB-47C8-AD6A-E1063801134F} - C:\Program Files (x86)\PDF Architect\PDFIEPlugin.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sTCAgent] "C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ZyngaGamesAgent] "C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\ZyngaGamesAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [EasyTuneVI] C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\ET6\ETCall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {4F9FD89A-24F0-4fb7-9635-D54B3593B85B} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCHelper.exe",-101 - {4F9FD89A-24F0-4fb7-9635-D54B3593B85B} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll (HKCU)

O9 - Extra button: @"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCHelper.exe",-103 - {9E508DD9-844C-4985-AC11-AFE5DD71E0BF} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll (HKCU)

O9 - Extra button: (no name) - {B771147A-4CC8-450e-8AB1-7D47821751B1} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCHelper.exe",-102 - {B771147A-4CC8-450e-8AB1-7D47821751B1} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll (HKCU)

O9 - Extra button: @"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCHelper.exe",-104 - {EB89B163-2474-4734-9E93-68B61BC5BED5} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll (HKCU)

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgpp.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.0.12\ViProtocol.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AppleChargerSrv - Unknown owner - C:\Windows\system32\AppleChargerSrv.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: DES2 Service for Energy Saving. (DES2 Service) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\EnergySaver2\des2svr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norman Network Filtering service (NNFSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe (file missing)

O23 - Service: PDF Architect Helper Service - pdfforge GbR - C:\Program Files (x86)\PDF Architect\HelperService.exe

O23 - Service: PDF Architect Service - pdfforge GbR - C:\Program Files (x86)\PDF Architect\ConversionService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Splashtop Connect Service (SCBackService) - Splashtop Inc. - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\BackService.exe

O23 - Service: Smart TimeLock Service (Smart TimeLock) - Gigabyte Technology CO., LTD. - C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Smart6\Timelock\TimeMgmtDaemon.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater17.0.12 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Splashtop Connect Firefox Software Updater Service (WCUService_STC_FF) - Splashtop Inc. - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect Firefox Software Updater\WCUService.exe

O23 - Service: Splashtop Connect IE Software Updater Service (WCUService_STC_IE) - Splashtop Inc. - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE Software Updater\WCUService.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 17053 bytes

Alvast bedankt!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: Splashtop Connect SearchHook - {0F3DC9E0-C459-4a40-BCF8-747BD9322E10} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\AddressBarSearch.dll

O2 - BHO: Splashtop Connect VisualBookmark - {0E5680D1-BF44-4929-94AF-FD30D784AD1D} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sTCAgent] "C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {4F9FD89A-24F0-4fb7-9635-D54B3593B85B} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCHelper.exe",-101 - {4F9FD89A-24F0-4fb7-9635-D54B3593B85B} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll (HKCU)

O9 - Extra button: @"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCHelper.exe",-103 - {9E508DD9-844C-4985-AC11-AFE5DD71E0BF} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll (HKCU)

O9 - Extra button: (no name) - {B771147A-4CC8-450e-8AB1-7D47821751B1} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCHelper.exe",-102 - {B771147A-4CC8-450e-8AB1-7D47821751B1} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll (HKCU)

O9 - Extra button: @"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCHelper.exe",-104 - {EB89B163-2474-4734-9E93-68B61BC5BED5} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll (HKCU)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Nico at 2013-11-01 19:47:23

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 387 GB (81%) free of 477 GB

Total RAM: 4013 MB (50% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:47:30, on 1/11/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\ET6\GUI.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\ZyngaGamesAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Program Files\trend micro\Nico.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: Splashtop Connect VisualBookmark - {0E5680D1-BF44-4929-94AF-FD30D784AD1D} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: PDF Architect Helper - {3A2D5EBA-F86D-4BD3-A177-019765996711} - C:\Program Files (x86)\PDF Architect\PDFIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: PDF Architect Toolbar - {25A3A431-30BB-47C8-AD6A-E1063801134F} - C:\Program Files (x86)\PDF Architect\PDFIEPlugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sTCAgent] "C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ZyngaGamesAgent] "C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\ZyngaGamesAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [EasyTuneVI] C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\ET6\ETCall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgpp.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.0.12\ViProtocol.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AppleChargerSrv - Unknown owner - C:\Windows\system32\AppleChargerSrv.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

O23 - Service: DES2 Service for Energy Saving. (DES2 Service) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\EnergySaver2\des2svr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norman Network Filtering service (NNFSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe (file missing)

O23 - Service: PDF Architect Helper Service - pdfforge GbR - C:\Program Files (x86)\PDF Architect\HelperService.exe

O23 - Service: PDF Architect Service - pdfforge GbR - C:\Program Files (x86)\PDF Architect\ConversionService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Splashtop Connect Service (SCBackService) - Splashtop Inc. - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\BackService.exe

O23 - Service: Smart TimeLock Service (Smart TimeLock) - Gigabyte Technology CO., LTD. - C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Smart6\Timelock\TimeMgmtDaemon.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater17.0.12 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Splashtop Connect Firefox Software Updater Service (WCUService_STC_FF) - Splashtop Inc. - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect Firefox Software Updater\WCUService.exe

O23 - Service: Splashtop Connect IE Software Updater Service (WCUService_STC_IE) - Splashtop Inc. - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE Software Updater\WCUService.exe

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13914 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG10\avgchsva.exe /boot

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgfws.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\EnergySaver2\des2svr.exe"

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -k hpdevmgmt

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12

"C:\Program Files (x86)\PDF Architect\HelperService.exe"

"C:\Program Files (x86)\PDF Architect\ConversionService.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12

"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\BackService.exe"

"C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Smart6\Timelock\TimeMgmtDaemon.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe"

"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect Firefox Software Updater\WCUService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE Software Updater\WCUService.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgam.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\loggingserver.exe" 72648 "C:\ProgramData\AVG Secure Search\Logger\logger.properties"

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-773074276-1386351669723043916-15673774001139833897493195870-77023289-1779390897

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k HPService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Windows\system32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-e1ddf690-ddcf-4d73-8610-3124b5006266 -SystemEventPortName:HostProcess-6c9b2681-aa6c-4529-a5dd-10bebdd73bd4 -IoCancelEventPortName:HostProcess-862a7c31-7f19-4690-8cd1-13d635f3c14f -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-9ce98d1d-754d-4367-a9ac-a5f5e8d11195 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:28bf5b60-b103-4f85-9b78-89dcced8e28d -DeviceGroupId:WpdFsGroup

RPMDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgcsrva.exe /pipeName=3305b924-449a-403e-a287-5a584e09c32c /coreSdkOptions=18 /logConfFile="C:\ProgramData\AVG10\temp\0fc7e161-c175-4234-817b-73225936d475-8f4-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg10" /tempPath="C:\ProgramData\AVG10\temp\"

"C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\ET6\GUI.exe" -m

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

"C:\Windows\System32\igfxtray.exe"

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

"C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe" /launchGaming

"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE" /tsr

"C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\ZyngaGamesAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

"C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

"C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe"

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

C:\Windows\sysWOW64\wbem\wmiprvse.exe -Embedding

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe"

KHALMNPR.EXE /API

C:\Windows\splwow64.exe 8192

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe" -CtxID "#Hewlett-Packard#hp psc 1310 series#1319388374" -Startup

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Smart6\Timelock\AlarmClock.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgcsrva.exe /pipeName=2e43ac40-fdb0-4e1f-ba4b-9e18430bff12 /coreSdkOptions=30 /logConfFile="C:\ProgramData\AVG10\temp\13161009-aac0-4b4c-baba-f754fcd26d22-1438-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg10" /tempPath="C:\ProgramData\AVG10\temp\"

"taskhost.exe"

taskeng.exe {F02B45CB-D09F-41B6-977E-6BA3899830B4}

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=10920.160eee00.1034886909 "C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 10920 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.10920" plugin

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe" --proxy-stub-channel=Flash8024.6E12CA40.17399 --host-broker-channel=Flash8024.6E12CA40.10674 --host-pid=8024 --host-npapi-version=27 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll"

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe" --channel=6024.0020F20C.1875644962 --proxy-stub-channel=Flash8024.6E12CA40.17399 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll" --host-npapi-version=27 --type=renderer

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe40_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe40 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

"C:\Users\Nico\Downloads\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\AVG-Secure-Search-Update_JUNE2013_TB_rmv.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1860070070-3057144062-2144622473-1000Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1860070070-3057144062-2144622473-1000UA.job

C:\Windows\tasks\ROC_REG_JAN_DELETE.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Nico\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\e7qntse7.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - "false"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1200112.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.0.12\\npsitesafety.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=14.0.8117.0416]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.0.5]

"Description"=VLC Multimedia Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0]

"Description"=Office Authorization plug-in for NPAPI browsers

"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\

belgiumeid@eid.belgium.be

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]

AVG Safe Search - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgssiea.dll [2011-09-09 3561824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{45d30484-7ded-43d9-957a-d2fd1f046511}]

GBHO.BHO - C:\Windows\system32\mscoree.dll [2010-11-21 444752]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 689040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2011-09-08 43520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61}]

HP Print Enhancer - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll [2009-09-20 328248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0E5680D1-BF44-4929-94AF-FD30D784AD1D}]

Splashtop Connect VisualBookmark - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dll [2011-01-21 345968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2008-06-11 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3A2D5EBA-F86D-4BD3-A177-019765996711}]

PDF Architect Helper - C:\Program Files (x86)\PDF Architect\PDFIEHelper.dll [2013-01-09 92232]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]

AVG Safe Search - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgssie.dll [2011-09-09 2276704]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-10-08 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live Aanmelden - Help - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22 408448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll [2013-10-03 3353624]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL [2010-12-21 561552]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-10-08 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856}]

HP Smart BHO Class - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll [2009-09-20 509496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{1d09c093-f71e-43c3-b948-19316cbd695e} - Smart Recovery 2 - C:\Windows\system32\mscoree.dll [2010-11-21 444752]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll [2013-10-03 3353624]

{25A3A431-30BB-47C8-AD6A-E1063801134F} - PDF Architect Toolbar - C:\Program Files (x86)\PDF Architect\PDFIEPlugin.dll [2013-01-09 609864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2011-01-04 11772520]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe [2011-09-08 171520]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2011-03-26 167960]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2011-03-26 391704]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2011-03-26 418840]

"EvtMgr6"=C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe [2011-06-24 1744152]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"RPMKickstart"=C:\Program Files\GIGABYTE\SMART6\Recovery\RPMKickstart.exe [2010-08-23 2552320]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-21 1475584]

"ISUSPM Startup"=C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe [2005-02-17 221184]

"Google Update"=C:\Users\Nico\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-10-21 136176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"STCAgent"=C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCAgent.exe [2011-01-21 776064]

"ZyngaGamesAgent"=C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\ZyngaGamesAgent.exe [2010-11-15 841544]

"ISUSScheduler"=C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe [2005-02-17 81920]

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2008-06-12 34672]

"beid"=C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe [2011-07-06 2068480]

"hpqSRMon"=C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe [2008-07-22 150528]

"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2011-05-10 49208]

"AVG_TRAY"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgtray.exe [2012-08-01 2345592]

"vProt"=C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe [2013-10-03 2404376]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"EasyTuneVI"=C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\ET6\ETCall.exe [2007-07-26 20480]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Users\Nico\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2011-03-25 385024]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\LBTWlgn]

c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTWlgn.dll [2011-06-17 68376]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-01 19:47:24 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-11-01 19:47:23 ----D---- C:\rsit

2013-11-01 13:45:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-10-28 20:56:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\Trend Micro

2013-10-28 20:50:28 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2013-10-28 20:49:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-10-28 20:49:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaw.exe

2013-10-28 20:49:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\java.exe

2013-10-28 20:49:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaws.exe

2013-10-09 20:18:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-09 20:18:39 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-09 20:18:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 20:18:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-09 20:18:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-09 20:18:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-09 20:18:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-09 20:18:38 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-09 20:18:38 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-09 20:18:38 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-09 20:18:38 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-09 20:18:38 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-09 20:18:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-09 20:18:37 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-09 20:18:37 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-09 20:18:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-09 20:18:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-09 20:18:36 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-09 20:18:36 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-09 20:18:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-09 20:18:35 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-09 20:18:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-09 20:18:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-09 20:18:34 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-09 20:18:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-09 20:18:33 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-09 20:18:32 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-09 20:18:31 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-09 20:18:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-09 19:43:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-09 19:43:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 19:43:29 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-09 19:43:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-09 19:43:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-09 19:43:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-09 19:43:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-09 19:43:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-09 19:43:28 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-09 19:43:28 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-09 19:43:28 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-09 19:43:28 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-09 19:43:28 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-09 19:43:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 19:43:15 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys

2013-10-09 19:43:15 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 19:43:15 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 19:43:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-09 19:43:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-09 19:43:13 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-09 19:43:13 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-09 19:43:12 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 19:43:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-09 19:43:11 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-09 19:43:11 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 19:43:11 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-09 19:43:10 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-09 19:43:09 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-09 19:43:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-09 19:43:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-09 19:43:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-09 19:43:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-09 19:43:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-09 19:43:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-09 19:43:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-09 19:43:08 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-09 19:43:08 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-09 19:43:08 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-09 19:43:08 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-09 19:43:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-09 19:43:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-09 19:43:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-09 19:43:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 19:43:05 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 19:43:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 19:43:03 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-09 19:43:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-09 19:43:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-10-09 19:43:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-10-09 19:43:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-10-09 19:43:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-10-09 19:43:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-10-09 19:43:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-01 19:47:30 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-11-01 19:47:28 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-11-01 19:47:24 ----RD---- C:\Program Files

2013-11-01 19:31:00 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\AVG

2013-11-01 18:56:55 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-11-01 16:07:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2013-11-01 16:07:52 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-11-01 15:16:17 ----D---- C:\Windows\System32

2013-11-01 15:16:17 ----D---- C:\Windows\inf

2013-11-01 15:16:17 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-11-01 13:21:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-11-01 13:20:08 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-10-28 22:01:07 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes

2013-10-28 21:59:48 ----D---- C:\Program Files (x86)\MALWAREBYTES ANTI-MALWARE

2013-10-28 21:58:54 ----D---- C:\Program Files\Google

2013-10-28 21:58:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google

2013-10-28 21:24:01 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-28 21:23:55 ----HD---- C:\Config.Msi

2013-10-28 21:23:53 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-28 21:23:14 ----D---- C:\ProgramData\Google

2013-10-28 21:22:45 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-28 21:19:47 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-28 21:19:45 ----D---- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-10-28 20:56:10 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-28 20:50:06 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-10-28 20:49:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java

2013-10-10 20:04:49 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-10 19:18:01 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-10 19:18:01 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-10 18:21:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-10 08:00:23 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-10 07:55:35 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers

2013-10-10 07:55:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-10 07:55:26 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-10 07:55:24 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-10-10 07:55:19 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-10 07:55:09 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-10 07:55:04 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-10 07:53:37 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-10 07:53:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-09 20:20:28 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-09 20:19:00 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-09 20:18:59 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-09 20:14:05 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-09 20:13:03 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-04 18:20:02 ----D---- C:\Users\Nico\AppData\Roaming\.minecraft

2013-10-03 09:50:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH; C:\Windows\system32\DRIVERS\AVGIDSEH.Sys [2011-02-22 26704]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2011-03-16 37456]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 AppleCharger;AppleCharger; C:\Windows\system32\DRIVERS\AppleCharger.sys [2011-01-10 21104]

R1 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys [2010-07-12 57696]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2012-11-12 312160]

R1 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2011-03-01 41552]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2011-04-04 377936]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-10-03 46368]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\AVGIDSDriver.Sys [2011-05-27 118864]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\AVGIDSFilter.Sys [2011-02-10 29264]

R3 EtronHub3;Etron USB 3.0 Extensible Hub Driver; C:\Windows\System32\Drivers\EtronHub3.sys [2011-01-26 39808]

R3 EtronXHCI;Etron USB 3.0 Extensible Host Controller Driver; C:\Windows\System32\Drivers\EtronXHCI.sys [2011-01-26 64256]

R3 gdrv;gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys [2013-11-01 25640]

R3 GVTDrv64;GVTDrv64; \??\C:\Windows\GVTDrv64.sys [2013-11-01 30528]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2011-03-26 12262336]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2011-01-04 2697448]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-14 317440]

R3 LEqdUsb;Logitech SetPoint Unifying KMDF USB Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\LEqdUsb.Sys [2011-04-30 76056]

R3 LHidEqd;Logitech SetPoint Unifying KMDF HID Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\LHidEqd.Sys [2011-04-30 15128]

R3 LHidFilt;Logitech SetPoint KMDF HID Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LHidFilt.Sys [2011-04-30 66840]

R3 LMouFilt;Logitech SetPoint KMDF Mouse Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\LMouFilt.Sys [2011-04-30 60184]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-19 56344]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2010-12-24 412264]

S3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader; C:\Windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys [2011-09-13 44672]

S3 Dot4;MS IEEE-1284.4 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys [2009-07-14 145920]

S3 Dot4Print;Print Class Driver for IEEE-1284.4; C:\Windows\system32\DRIVERS\Dot4Prt.sys [2010-11-21 19968]

S3 dot4usb;MS Dot4USB Filter Dot4USB Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys [2009-07-14 43008]

S3 etdrv;etdrv; \??\C:\Windows\etdrv.sys [2011-10-02 25640]

S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys [2011-05-13 157672]

S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys [2011-05-13 16872]

S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys [2011-05-13 177640]

S3 ssadserd;SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadserd.sys [2011-05-13 146920]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 avgfws;AVG Firewall; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgfws.exe [2011-03-09 2708024]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe [2012-01-31 7391072]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe [2011-02-08 269520]

R2 DES2 Service;DES2 Service for Energy Saving.; C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\EnergySaver2\des2svr.exe [2009-06-17 68136]

R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 HPSLPSVC;HP Network Devices Support; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-10-05 325656]

R2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 PDF Architect Helper Service;PDF Architect Helper Service; C:\Program Files (x86)\PDF Architect\HelperService.exe [2013-01-09 1324104]

R2 PDF Architect Service;PDF Architect Service; C:\Program Files (x86)\PDF Architect\ConversionService.exe [2013-01-09 795208]

R2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 SCBackService;Splashtop Connect Service; C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\BackService.exe [2010-11-15 477000]

R2 Smart TimeLock;Smart TimeLock Service; C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\Smart6\Timelock\TimeMgmtDaemon.exe [2009-10-13 114688]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-10-05 2655768]

R2 vToolbarUpdater17.0.12;vToolbarUpdater17.0.12; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe [2013-10-03 1734680]

R2 WCUService_STC_FF;Splashtop Connect Firefox Software Updater Service; C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect Firefox Software Updater\WCUService.exe [2011-03-24 493384]

R2 WCUService_STC_IE;Splashtop Connect IE Software Updater Service; C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE Software Updater\WCUService.exe [2011-03-22 497480]

R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-08 136176]

S2 NNFSVC;Norman Network Filtering service; C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe []

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-10 257416]

S3 AppleChargerSrv;AppleChargerSrv; C:\Windows\system32\AppleChargerSrv.exe [2010-04-06 31272]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-08 136176]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-03 69632]

S3 LBTServ;Logitech Bluetooth Service; C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe [2011-06-17 359192]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-11-01 119408]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 149352]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-09-08 1255736]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
 {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB};c
 {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
 C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll;f
 {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501};c
 {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501};c
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}];r64
 filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 2 weken later...
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.