Ga naar inhoud

Monstermarketplace


Aanbevolen berichten

Beste PC-Help,

Ik heb Monstermarketplace op mijn laptop staan... het is nu de tweede keer. De vorige keer kreeg ik het er af door Spyhunter, CCleaner en Malwarebytes te gebruiken (volgens mij waren dat ze tenminste), maar nu lukt het niet. Spyhunter heeft het steeds over twee bestanden die hij niet kan verwijderen. Ik heb nu net HitmanPro nog geprobeerd, maar ook daarbij staat bij een heleboel infecties 'verwijderen mislukt'.

Kunt u me helpen?

M.vr.gr. Paula Kooistra

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Robbie at 2013-10-29 09:38:42

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Service Pack 2

System drive C: has 139 GB (60%) free of 232 GB

Total RAM: 3036 MB (45% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 9:39:13, on 29-10-2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16514)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\Spyhunter4.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\AVG Nation toolbar\vprot.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Users\Robbie\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe

C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Robbie\Downloads\RSIT (1).exe

C:\Program Files\trend micro\Robbie.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bkupTray] "C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS6ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [KiesTrayAgent] C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Nation toolbar\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sDTray] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ProductReg] C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\ProductReg.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [spybot-S&D Cleaning] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDCleaner.exe" /autoclean

O4 - HKUS\S-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1000\..\Run: [ProductReg] "C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\ProductReg.exe" (User 'Jelle Kooistra')

O4 - HKUS\S-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1000\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe (User 'Jelle Kooistra')

O4 - HKUS\S-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1000\..\Run: [Xvid] C:\Program Files\Xvid\CheckUpdate.exe (User 'Jelle Kooistra')

O4 - HKUS\S-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1000\..\Run: [KiesPreload] C:\Program Files\Samsung\Kies\Kies.exe /preload (User 'Jelle Kooistra')

O4 - HKUS\S-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1000\..\Run: [AVG-Secure-Search-Update_0913b] C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Roaming\AVG 0913b Campaign\AVG-Secure-Search-Update-0913b.exe /PROMPT --mid ee62b470c61847d1801ed16fd8c5a5cc-80c25fe896441799a1bf61eea362d983d4de3e81 --CMPID 0913b (User 'Jelle Kooistra')

O4 - HKUS\S-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1000\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c (User 'Jelle Kooistra')

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: *.clonewarsadventures.com

O15 - Trusted Zone: *.freerealms.com

O15 - Trusted Zone: *.soe.com

O15 - Trusted Zone: *.sony.com

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.0.12\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - Winlogon Notify: SDWinLogon - SDWinLogon.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: BandLuxe Service (BandLuxe_Service) - BandRich Inc. - C:\Program Files\BandRich\BandLuxe HSDPA Utility R11\BRService.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe

O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe

O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FABS - Helping agent for MAGIX media database (Fabs) - MAGIX AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe

O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Scanner Service (SDScannerService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Updating Service (SDUpdateService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Security Center Service (SDWSCService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: SpyHunter 4 Service - Enigma Software Group USA, LLC. - C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE

O23 - Service: TeamViewer 8 (TeamViewer8) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater15.4.0 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.4.0\ToolbarUpdater.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater17.0.12 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe

--

End of file - 13500 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\Check for updates (Spybot - Search & Destroy).job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1000Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1000UA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1001Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1001UA.job

C:\Windows\tasks\Refresh immunization (Spybot - Search & Destroy).job

C:\Windows\tasks\Scan the system (Spybot - Search & Destroy).job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qt4ecio3.default

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://feed.snapdo.com/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NL&userid=37d057a4-cf7d-45a4-8be5-789c84c337c0&searchtype=hp&installDate=12/08/2013"

prefs.js - "keyword.URL" - "http://feed.snapdo.com/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NL&userid=37d057a4-cf7d-45a4-8be5-789c84c337c0&searchtype=ds&installDate=12/08/2013&q="

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw_1168638.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.0.12\\npsitesafety.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]

"Description"=Google Earth in your browser

"Path"=C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.25.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@logitech.com/HarmonyRemote,version=1.0.0]

"Description"=Logitech Harmony Remote Plugin

"Path"=C:\Program Files\Logitech\Harmony Remote Driver\NprtHarmonyPlugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3555.0308]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5]

"Description"=Windows Presentation Foundation plug-in for Mozilla browsers

"Path"=C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.165\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.0.5]

"Description"=VLC Multimedia Plugin

"Path"=C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\adobe.com/AdobeAAMDetect]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\adobe.com/AdobeExManDetect]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CS6\npAdobeExManDetectX86.dll

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\

{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

{CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA}

{CAFEEFAC-0016-0000-0038-ABCDEFFEDCBA}

C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\

binary.manifest

browsercomps.dll

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\

np-mswmp.dll

WMP Firefox Plugin License.rtf

WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

C:\Program Files\Mozilla Firefox\searchplugins\

bing.xml

google.xml

yahoo.xml

C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qt4ecio3.default\extensions\

4fdacf00-e9c4-4ad5-b4cf-bf9800f184f6@36857116-74e0-4973-936f-860cd2a102a9.com

C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qt4ecio3.default\searchplugins\

Web Search.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2013-05-08 77424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-06-23 463272]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96}]

ShowBarObj Class - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll [2008-03-04 312880]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289}]

Windows Live Messenger Companion Helper - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll [2012-03-08 393600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-06-23 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"=C:\Windows\RtHDVCpl.exe [2008-04-28 6111232]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2008-01-18 1033512]

"eDataSecurity Loader"=C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe [2008-03-04 526896]

"eAudio"=C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe [2008-03-07 544768]

"ePower_DMC"=C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe [2008-04-23 397312]

"BkupTray"=C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe [2008-04-06 34040]

"IAAnotif"=C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe [2009-06-04 186904]

"NvCplDaemon"=C:\Windows\system32\NvCpl.dll [2008-12-29 13601312]

"NvMediaCenter"=C:\Windows\system32\NvMcTray.dll [2008-12-29 92704]

"LManager"=C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE [2008-07-02 821768]

"PLFSetI"=C:\Windows\PLFSetI.exe [2007-10-23 200704]

"Skytel"=C:\Windows\Skytel.exe [2007-11-20 1826816]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2012-02-20 59240]

"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2013-05-08 41056]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2012-03-06 421736]

"AdobeAAMUpdater-1.0"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [2012-09-20 444904]

"AdobeCS6ServiceManager"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe [2012-06-25 1073352]

"AVG_UI"=C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgui.exe [2013-10-07 4908592]

"KiesTrayAgent"=C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [2013-02-13 310128]

"WinampAgent"=C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe [2003-04-02 12288]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2011-10-24 421888]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-03-12 253816]

"vProt"=C:\Program Files\AVG Nation toolbar\vprot.exe [2013-10-02 2403144]

"SDTray"=C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe [2013-07-25 5624784]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ProductReg"=C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\ProductReg.exe [2008-11-17 135168]

"ehTray.exe"=C:\Windows\ehome\ehTray.exe [2008-01-21 125952]

"Skype"=C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2013-04-19 18678376]

"Google Update"=C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-20 136176]

"Spybot-S&D Cleaning"=C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDCleaner.exe [2013-09-20 3666224]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SDWinLogon]

SDWinLogon.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37CrusaderBoot]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PEVSystemStart]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\procexp90.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro37Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro37CrusaderBoot]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PEVSystemStart]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\procexp90.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfUsbccidDriver]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableUIADesktopToggle"=0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"BindDirectlyToPropertySetStorage"=0

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Tray Icon"

"C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Scanner Service"

"C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Updater"

"C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Background update service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=l3codecp.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"vidc.XVID"=xvidvfw.dll

"msacm.siren"=sirenacm.dll

"VIDC.FPS1"=frapsvid.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.scr - open - "C:\Windows\system32\notepad.exe" "%1"

.scr - install -

.scr - config -

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-10-29 09:38:43 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-10-29 09:38:42 ----D---- C:\rsit

2013-10-29 08:46:14 ----D---- C:\ProgramData\HitmanPro

2013-10-25 16:16:39 ----A---- C:\Windows\system32\sdnclean.exe

2013-10-21 16:54:29 ----D---- C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\.aethericcrusade

2013-10-15 17:22:26 ----D---- C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\TeamViewer

2013-10-11 22:57:57 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-10-11 22:57:57 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-10-11 22:57:56 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-11 22:57:55 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-11 22:57:55 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-11 22:57:55 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-11 22:57:55 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-10-11 22:57:54 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-11 22:57:54 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-11 22:57:53 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-10-11 22:57:53 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-11 22:57:52 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-11 22:57:51 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-11 22:57:49 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-11 20:34:59 ----A---- C:\Windows\system32\FntCache.dll

2013-10-11 20:34:59 ----A---- C:\Windows\system32\DWrite.dll

2013-10-11 20:34:58 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10warp.dll

2013-10-11 20:34:58 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10level9.dll

2013-10-11 20:34:58 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10core.dll

2013-10-11 20:34:58 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll

2013-10-11 20:34:58 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10_1.dll

2013-10-11 20:34:58 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10.dll

2013-10-11 20:34:58 ----A---- C:\Windows\system32\d2d1.dll

2013-10-11 20:34:48 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-11 20:34:48 ----A---- C:\Windows\system32\cdd.dll

2013-10-11 20:34:46 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-11 20:34:45 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-11 20:34:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-11 20:34:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-10-11 20:34:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-10-11 20:34:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-10-11 20:34:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-10-11 20:34:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-10-11 20:34:29 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-11 20:34:28 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-11 20:34:27 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-11 20:34:27 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-11 20:34:26 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-11 20:34:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-06 13:14:45 ----D---- C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\AVG2014

2013-10-04 16:33:43 ----D---- C:\ProgramData\AVG2014

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-29 09:38:43 ----RD---- C:\Program Files

2013-10-29 09:38:34 ----D---- C:\Windows\temp

2013-10-29 09:34:00 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-29 08:54:07 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-29 08:46:14 ----D---- C:\ProgramData

2013-10-29 08:43:38 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-10-29 08:34:04 ----D---- C:\Windows\System32

2013-10-29 08:34:04 ----D---- C:\Windows\inf

2013-10-29 08:34:04 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-27 23:20:05 ----D---- C:\Windows

2013-10-27 22:08:50 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-26 17:28:18 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-26 13:20:55 ----D---- C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Skype

2013-10-26 08:00:44 ----D---- C:\Windows\MSAgent

2013-10-26 07:42:10 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-26 07:42:10 ----D---- C:\Config.Msi

2013-10-26 07:42:08 ----D---- C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla

2013-10-25 16:25:21 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\etc

2013-10-25 16:17:30 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-10-25 16:17:30 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-10-25 16:17:22 ----D---- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2

2013-10-25 16:16:49 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-10-25 16:16:35 ----D---- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy

2013-10-21 16:57:59 ----D---- C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\.minecraft

2013-10-21 16:54:58 ----D---- C:\VoidLauncher

2013-10-20 21:21:54 ----D---- C:\Windows\Cursors

2013-10-20 20:57:28 ----D---- C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Media Player Classic

2013-10-20 20:57:24 ----D---- C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\uTorrent

2013-10-20 20:57:01 ----D---- C:\Windows\Debug

2013-10-12 15:50:17 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-12 15:48:59 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-12 14:20:49 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-10-12 14:20:47 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-12 14:07:43 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-11 23:33:31 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-11 23:32:58 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-11 23:19:15 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-11 23:14:14 ----A---- C:\Windows\system32\mrt.exe

2013-10-11 22:58:17 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-11 20:26:31 ----HD---- C:\$AVG

2013-10-09 18:12:17 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-10-04 16:40:51 ----D---- C:\Program Files\AVG

2013-10-04 16:38:26 ----D---- C:\ProgramData\AVG2013

2013-10-04 16:30:29 ----D---- C:\Program Files\Adobe

2013-10-02 16:39:59 ----D---- C:\Program Files\AVG Nation toolbar

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHX;AVGIDSHX; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidshx.sys [2013-09-02 145720]

R0 Avglogx;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avglogx.sys [2013-09-02 223032]

R0 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx86.sys [2013-08-20 102200]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx86.sys [2013-09-08 27448]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2009-06-04 330264]

R0 PSDFilter;PSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\psdfilter.sys [2008-03-04 18992]

R0 UBHelper;UBHelper; C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2008-01-30 13824]

R1 Avgdiskx;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiskx.sys [2013-09-25 120632]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdriverx.sys [2013-09-02 209208]

R1 AVGIDSShim;AVGIDSShim; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsshimx.sys [2013-09-10 22840]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx86.sys [2013-09-02 176952]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdix.sys [2013-08-01 193848]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx86.sys [2013-10-02 37664]

R1 StarOpen;StarOpen; C:\Windows\system32\drivers\StarOpen.sys [2006-07-24 5632]

R2 int15;int15; \??\C:\Windows\system32\drivers\int15.sys [2008-03-21 15392]

R2 PSDNServ;PSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\PSDNServ.sys [2008-03-04 16944]

R2 psdvdisk;PSDVdisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\PSDVdisk.sys [2008-03-04 60464]

R3 AgereSoftModem;Agere Systems Soft Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\AGRSM.sys [2008-02-29 1202560]

R3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys [2008-03-28 210432]

R3 DKbFltr;Dritek Keyboard Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\DKbFltr.sys [2008-07-02 21264]

R3 esgiguard;esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [2011-05-06 13904]

R3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk; \??\C:\Windows\system32\FsUsbExDisk.SYS [2013-02-05 37344]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2009-05-18 26600]

R3 HdAudAddService;Microsoft 1.1 UAA Functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys [2009-04-11 236544]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys [2008-04-28 2127512]

R3 JMCR;JMCR; C:\Windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2008-04-21 81296]

R3 NETw5v32;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 32 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw5v32.sys [2008-11-17 3668480]

R3 NTIDrvr;Upper Class Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\NTIDrvr.sys [2008-01-30 14848]

R3 nvlddmkm;nvlddmkm; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [2008-12-29 7451264]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2008-01-18 196784]

R3 usbvideo;USB-videoapparaat (WDM); C:\Windows\System32\Drivers\usbvideo.sys [2013-07-12 134272]

R3 winbondcir;Winbond IR Transceiver; C:\Windows\system32\DRIVERS\winbondcir.sys [2007-03-28 43008]

R3 WudfPf;@%SystemRoot%\system32\drivers\Wudfpf.sys,-1000; C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys [2012-07-26 66560]

S3 br3gmdm;BandLuxe 3.5G HSDPA Adapter - USB; C:\Windows\system32\DRIVERS\br3gmdm.sys [2008-05-15 104192]

S3 catchme;catchme; \??\C:\Users\JELLEK~1\AppData\Local\Temp\catchme.sys []

S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [2013-01-31 83168]

S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM-audiodecoder; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2008-01-21 5632]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 39272]

S3 MSKSSRV;Microsoft Streaming Service-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2008-01-21 8192]

S3 MSPCLOCK;Microsoft Streaming Clock-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2008-01-21 5888]

S3 MSPQM;Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2008-01-21 5504]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-01-21 6016]

S3 Revoflt;Revoflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\revoflt.sys [2009-12-30 27192]

S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys [2013-01-31 121064]

S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys [2013-01-31 12776]

S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys [2013-01-31 136808]

S3 ssadserd;SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadserd.sys [2013-01-31 114280]

S3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [2013-01-31 181344]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2009-10-01 40448]

S3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2012-07-26 155136]

S4 ErrDev;Microsoft Hardware Error Device Driver; C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys [2008-01-21 6656]

S4 MegaSR;MegaSR; C:\Windows\system32\drivers\megasr.sys [2008-01-21 386616]

S4 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys [2008-01-21 88576]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AgereModemAudio;Agere Modem Call Progress Audio; C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe [2008-03-18 13312]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-02-27 55144]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2013-10-03 3538480]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2013-09-25 301152]

R2 BandLuxe_Service;BandLuxe Service; C:\Program Files\BandRich\BandLuxe HSDPA Utility R11\BRService.exe [2008-10-03 87264]

R2 BUNAgentSvc;NTI Backup Now 5 Agent Service; C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe [2008-03-03 16384]

R2 eDataSecurity Service;eDataSecurity Service; C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe [2008-03-04 500784]

R2 ETService;Empowering Technology Service; C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe [2008-03-21 24576]

R2 EvtEng;Intel® PROSet/Wireless Event Log; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe [2008-10-16 860160]

R2 Fabs;FABS - Helping agent for MAGIX media database; C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe [2009-08-27 1253376]

R2 FontCache;@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-21 21504]

R2 FsUsbExService;FsUsbExService; C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe [2013-02-05 233472]

R2 IAANTMON;Intel® Matrix Storage Event Monitor; C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe [2009-06-04 354840]

R2 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2007-01-17 61440]

R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe [2006-10-26 335872]

R2 MobilityService;MobilityService; C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe [2007-12-06 110592]

R2 NTIBackupSvc;NTI Backup Now 5 Backup Service; C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe [2008-04-06 50424]

R2 NTISchedulerSvc;NTI Backup Now 5 Scheduler Service; C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe [2008-04-04 131072]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2008-12-29 203296]

R2 RegSrvc;Intel® PROSet/Wireless Registry Service; C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe [2008-10-16 466944]

R2 SDScannerService;Spybot-S&D 2 Scanner Service; C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe [2013-10-15 3921880]

R2 SDUpdateService;Spybot-S&D 2 Updating Service; C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe [2013-09-20 1042272]

R2 SDWSCService;Spybot-S&D 2 Security Center Service; C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe [2013-09-13 171416]

R2 SpyHunter 4 Service;SpyHunter 4 Service; C:\PROGRA~1\ENIGMA~1\SPYHUN~1\SH4SER~1.EXE [2012-06-02 763840]

R2 TeamViewer8;TeamViewer 8; C:\Program Files\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe [2013-09-12 5071712]

R2 vToolbarUpdater17.0.12;vToolbarUpdater17.0.12; C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe [2013-10-02 1733448]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 1713536]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2012-03-06 821608]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-06 136176]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-02-28 161384]

S2 vToolbarUpdater15.4.0;vToolbarUpdater15.4.0; C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.4.0\ToolbarUpdater.exe []

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-09 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 35160]

S3 Autodesk Licensing Service;Autodesk Licensing Service; C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe [2012-04-03 85096]

S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance; C:\Program Files\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe [2008-08-07 3276800]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-03-08 1492840]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-12-06 136176]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-01-25 115608]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WPFFontCache_v0400;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe,-100; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2013-07-20 756392]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 51040]

-----------------EOF-----------------

- - - Updated - - -

Het uitvoeren als administrator is geloof ik niet gelukt... op welk moment moet ik dan op de rechtermuisknop klikken?

- - - Updated - - -

Het uitvoeren als administrator is geloof ik niet gelukt... op welk moment moet ik dan op de rechtermuisknop klikken?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
 C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0038-ABCDEFFEDCBA};fs
 C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA};fs
 C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qt4ecio3.default\extensions\[email="4fdacf00-e9c4-4ad5-b4cf-bf9800f184f6@36857116-74e0-4973-936f-860cd2a102a9.com"]4fdacf00-e9c4-4ad5-b4cf-bf9800f184f6...0cd2a102a9.com[/email];fs
 C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qt4ecio3.default\searchplugins\Web Search.xml;f
 C:\Program Files\AVG Nation toolbar;fs
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op de een of andere manier zie ik uw antwoord nu pas... Ik heb ongetwijfeld niet goed gekeken. Bedankt voor de reactie! Allereerst de log van AdwCleaner, (en dan zal ik ondertussen verdergaan met zoek.zip):

# AdwCleaner v3.010 - Report created 31/10/2013 at 20:59:14

# Updated 20/10/2013 by Xplode

# Operating System : Windows Vista Home Premium Service Pack 2 (32 bits)

# Username : Robbie - JELLE-WERK

# Running from : C:\Users\Robbie\Desktop\adwcleaner.exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

Service Deleted : vToolbarUpdater17.0.12

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\ProgramData\AVG Nation toolbar

Folder Deleted : C:\ProgramData\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\ProgramData\AVG Security Toolbar

Folder Deleted : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\myfree codec

Folder Deleted : C:\Program Files\AVG Nation toolbar

Folder Deleted : C:\Program Files\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Program Files\myfree codec

Folder Deleted : C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Local\AVG Nation toolbar

Folder Deleted : C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Local\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\LocalLow\AVG Nation toolbar

Folder Deleted : C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\LocalLow\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Roaming\eIntaller

Folder Deleted : C:\Users\Robbie\AppData\Local\AVG Nation toolbar

Folder Deleted : C:\Users\Robbie\AppData\Local\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Users\Robbie\AppData\Local\Ilivid Player

Folder Deleted : C:\Users\Robbie\AppData\Local\PackageAware

Folder Deleted : C:\Users\Robbie\AppData\LocalLow\AVG Nation toolbar

Folder Deleted : C:\Users\Robbie\AppData\LocalLow\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Users\Robbie\AppData\LocalLow\FunWebProducts

Folder Deleted : C:\Users\Robbie\AppData\LocalLow\searchquband

Folder Deleted : C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Systweak

Folder Deleted : C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qt4ecio3.default\ilividmoviestoolbardla

Folder Deleted : C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kfakeonomonapccoamcmdgpoaicnpnoo

Folder Deleted : C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof

Folder Deleted : C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof

File Deleted : C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qt4ecio3.default\searchplugins\Web Search.xml

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Plus-HD-2.2-chromeinstaller

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{2C2FD3E1-B228-4506-9170-30F1D2338626}

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{2C2FD3E1-B228-4506-9170-30F1D2338626}

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Plus-HD-2.2-codedownloader

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{8ACEE4F0-6BBE-4A89-9638-EF2D509342E4}

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{8ACEE4F0-6BBE-4A89-9638-EF2D509342E4}

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Plus-HD-2.2-enabler

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{1BFB74DE-21F5-409D-8DB6-F889F7AC6D2E}

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{1BFB74DE-21F5-409D-8DB6-F889F7AC6D2E}

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Plus-HD-2.2-firefoxinstaller

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{881530A6-C43F-4415-89E0-6FDF714A6BD1}

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{881530A6-C43F-4415-89E0-6FDF714A6BD1}

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Plus-HD-2.2-updater

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{9206F6B3-7AD5-4CA0-BF71-8CF722A2485F}

[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{9206F6B3-7AD5-4CA0-BF71-8CF722A2485F}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ScriptHelper.EXE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ViProtocol.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\protocols\handler\viprotocol

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE.1

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [vProt]

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{7ABBFE1C-E485-44AA-8F36-353751B4124D}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D97A8234-F2A2-4AD4-91D5-FECDB2C553AF}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{00000001-4FEF-40D3-B3FA-E0531B897F98}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5C3B5DAA-0AFF-4808-90FB-0F2F2D760E36}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{933B95E2-E7B7-4AD9-B952-7AC336682AE3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FD501041-8EBE-11CE-8183-00AA00577DA2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66EEF543-A9AC-4A9D-AA3C-1ED148AC8FFE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{C6FDD0C3-266A-4DC3-B459-28C697C44CDC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{31D8407C-62E4-4125-A4A9-717EFB1A56AE}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{C2D64FF7-0AB8-4263-89C9-EA3B0F8F050C}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{EC2BAE47-25AF-4CE9-9E78-10627A49C9EA}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD21}

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD22}

Key Deleted : HKCU\Software\AVG Secure Search

Key Deleted : HKCU\Software\Myfree Codec

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Fun Web Products

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\FunWebProducts

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Plus-HD-2.2

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\searchqutoolbar

Key Deleted : HKLM\Software\AVG Security Toolbar

Key Deleted : HKLM\Software\iMeshSRTB

Key Deleted : HKLM\Software\Myfree Codec

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{8D15E1B2-D2B7-4A17-B44B-D2DDE5981406}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AVG Secure Search

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Anti-phishing Domain Advisor

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\AVG Secure Search

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Funmoods

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Giant Savings

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Plus-HD-2.2

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Wajam

Key Deleted : HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\2B1E51D87B2D71A44BB42DDD5E894160

Key Deleted : HKLM\Software\Classes\Installer\Features\2B1E51D87B2D71A44BB42DDD5E894160

Key Deleted : HKLM\Software\Classes\Installer\Products\2B1E51D87B2D71A44BB42DDD5E894160

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16514

-\\ Mozilla Firefox v18.0.1 (en-US)

[ File : C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qt4ecio3.default\prefs.js ]

Line Deleted : user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NL&userid=37d057a4-cf7d-45a4-8be5-789c84c337c0&searchtype=hp&installDate=12/08/2013")[...]

Line Deleted : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Web Search");

Line Deleted : user_pref("keyword.URL", "hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NL&userid=37d057a4-cf7d-45a4-8be5-789c84c337c0&searchtype=ds&installDate=12/08/2013&q=");

Line Deleted : user_pref("browser.newtab.url", "hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=SnapdoSoftonicYB&dpid=SnapdoSoftonicYB&co=NL&userid=37d057a4-cf7d-45a4-8be5-789c84c337c0&searchtype=nt&installDate=12/08/2013&q=");

-\\ Google Chrome v

[ File : C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

[ File : C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [10791 octets] - [31/10/2013 20:57:14]

AdwCleaner[s0].txt - [11101 octets] - [31/10/2013 20:59:14]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [11162 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

En dit is de log van zoek.exe:

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 26-October-2013

Tool run by Robbie on do 31-10-2013 at 21:10:05,90.

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002 Service Pack 2 x86

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Robbie\Desktop\zoek.exe [script inserted] [Checkboxes used]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-08-19-060735.log 45686 bytes

==== Empty Folders Check ======================

C:\Program Files\BearShare Applications deleted successfully

C:\Program Files\eSobi deleted successfully

C:\Program Files\MSXML 4.0 deleted successfully

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared deleted successfully

C:\ProgramData\NtiDvdCopy deleted successfully

C:\ProgramData\Symantec deleted successfully

C:\ProgramData\Web Page Maker deleted successfully

C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Roaming\Logitech deleted successfully

C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Roaming\Media Player Classic deleted successfully

C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Logitech deleted successfully

C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Media Player Classic deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0D78990A-2539-5417-114D-58BFC028C837} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vToolbarUpdater15.4.0 deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\vToolbarUpdater15.4.0 deleted successfully

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\Google Chrome.2MUR656L22E5XJR7MTEMYUEMBY\shell\open\command]

@="C:\\Users\\Robbie\\AppData\\Local\\Google\\Chrome\\Application\\chrome.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\Google Chrome.Robbie\shell\open\command]

@="C:\\Users\\Jelle Kooistra\\AppData\\Local\\Google\\Chrome\\Application\\chrome.exe"

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qt4ecio3.default\extensions\4fdacf00-e9c4-4ad5-b4cf-bf9800f184f6...0cd2a102a9.com not found

C:\Program Files\AVG Nation toolbar not found

"C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qt4ecio3.default\searchplugins\Web Search.xml" not found

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0038-ABCDEFFEDCBA} deleted

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA} deleted

C:\Windows\system32\appdata deleted

C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\newtab.crx deleted

C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\LocalLow\wincorebsband deleted

C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\LocalLow\mediabarbs deleted

C:\Users\Robbie\AppData\LocalLow\wincorebsband deleted

C:\Users\Robbie\AppData\LocalLow\mediabarbs deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\AVG Secure Search deleted

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\AVG Nation toolbar deleted

C:\Windows\wininit.ini deleted

C:\Windows\system32\tasks\RunAsStdUser Task deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Robbie\AppData\Local\Temp ====

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\system32 =====

2013-10-25 15:16:39 55CEF8FE478E41C8EBCF7B27AF991A3F 18968 ----a-w- C:\Windows\System32\sdnclean.exe

====== C:\Windows\system32\drivers =====

2013-10-11 19:34:48 988670D8343EF9835FB3659DB71B2EFA 638400 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-11 19:34:30 FE619ED13CE12F5B43C04E3EA061BBD6 6016 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbd.sys

2013-10-11 19:34:30 B09C74A41F26B08149707EA5E7F956C2 226304 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbport.sys

2013-10-11 19:34:30 AAB0B5F72D2D726FBFDC895A2902DE1D 73216 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbccgp.sys

2013-10-11 19:34:30 44056325428A8E4C755830426E29878F 23552 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-11 19:34:30 2AE6BCEBD85D31317E433733DAF25888 197632 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbhub.sys

2013-10-11 19:34:30 153E8515CB86F8BB5D1A8B478EBF4BB2 39936 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbehci.sys

2013-10-11 19:34:29 73FF24E21B690625A58109637DDA0DF7 134272 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-11 19:34:28 25944D2CC49E0A6C581D02A74B7D6645 527064 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-11 19:34:24 BE4AD4045D7A6C6AF4ECCBD5F6B7F8D8 25472 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\hidparse.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-10-06 12:43:15 4156C4143B854732D17CC65A7D433079 3032 ----a-w- C:\Windows\system32\Tasks\{28C3ADA7-F6D4-4D9D-A0CA-E33029EB90F1}

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-10-29 08:38:43 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

======= C: =====

====== C:\Users\Robbie\AppData\Roaming ======

2013-10-21 15:54:29 -------- d-----w- C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\.aethericcrusade

2013-10-15 16:22:26 -------- d-----w- C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\TeamViewer

2013-10-07 18:36:48 8702AE3D2750659421D20C1FF136494E 333040 ----a-w- C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\FontCache3.0.0.0.dat

2013-10-06 12:14:45 -------- d-----w- C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\AVG2014

2013-10-06 12:14:04 -------- d-----w- C:\Users\Robbie\AppData\Local\Avg2014

2013-10-04 15:39:55 -------- d-----w- C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Roaming\AVG2014

2013-10-04 15:38:22 -------- d-----w- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\AVG2014

2013-10-04 15:33:15 -------- d-----w- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014

2013-10-04 15:31:59 -------- d-----w- C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Local\Adobe_Systems_Incorporate

2013-10-04 15:21:16 -------- d-----w- C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Local\Avg2014

====== C:\Users\Robbie ======

2013-10-31 19:52:42 8C27D71B2F6719136407C525ECF18D51 1060070 ----a-w- C:\Users\Robbie\Desktop\adwcleaner.exe

2013-10-31 19:50:36 8C27D71B2F6719136407C525ECF18D51 1060070 ----a-w- C:\Users\Jelle Kooistra\Downloads\adwcleaner.exe

2013-10-29 08:56:19 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Users\Robbie\Downloads\RSIT (2).exe

2013-10-29 08:38:09 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Users\Robbie\Downloads\RSIT (1).exe

2013-10-29 08:32:24 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Users\Robbie\Downloads\RSIT.exe

2013-10-29 07:46:14 -------- d-----w- C:\ProgramData\HitmanPro

2013-10-29 07:45:55 965DDCC6BC59CE4B19A8C842A66C9F48 9212696 ----a-w- C:\Users\Robbie\Downloads\hitmanpro.exe

2013-10-11 19:27:45 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG

2013-10-04 15:33:43 -------- d-----w- C:\ProgramData\AVG2014

2013-10-04 15:30:34 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe

====== C: exe-files ==

2013-10-31 19:52:42 8C27D71B2F6719136407C525ECF18D51 1060070 ----a-w- C:\Users\Robbie\Desktop\adwcleaner.exe

2013-10-31 19:50:36 8C27D71B2F6719136407C525ECF18D51 1060070 ----a-w- C:\Users\Jelle Kooistra\Downloads\adwcleaner.exe

2013-10-29 08:56:19 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Users\Robbie\Downloads\RSIT (2).exe

2013-10-29 08:38:45 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Robbie.exe

2013-10-29 08:38:09 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Users\Robbie\Downloads\RSIT (1).exe

2013-10-29 08:32:24 69CA82A7482A00D8EE063D2B97FC4338 781383 ----a-w- C:\Users\Robbie\Downloads\RSIT.exe

2013-10-29 07:45:55 965DDCC6BC59CE4B19A8C842A66C9F48 9212696 ----a-w- C:\Users\Robbie\Downloads\hitmanpro.exe

2013-10-25 16:10:00 20276081772DDDB3BF689FD642E7EAAD 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1001\$IQIST6I.exe

2013-10-25 16:09:53 BAB96423A4C47066C695310C16C815DE 544 ----a-w- C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1001\$IYTFZMS.exe

=== C: other files ==

2013-10-29 12:04:17 763E7EF482EBABED2AE1DFB35ED1351F 11162832 ----a-w- C:\Users\Robbie\Downloads\Helling-proefpakket.zip

2013-10-26 13:06:53 9F1B4E56DF5B9AC869FDEAF3A3BDFA5F 79761 ----a-w- C:\ProgramData\AVG2014\IDS\outbox\tmp_a85ab3d4-7042-47d3-a6e9-d16fd8c5a5cc.zip

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1001\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ProductReg"="C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\ProductReg.exe"

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe"

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"Google Update"="C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c"

"Spybot-S&D Cleaning"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDCleaner.exe /autoclean"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe"

"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"eDataSecurity Loader"="C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe"

"eAudio"="C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"

"ePower_DMC"="C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe"

"BkupTray"="C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BkupTray.exe"

"IAAnotif"="C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe"

"NvCplDaemon"="RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup"

"NvMediaCenter"="RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit"

"LManager"="C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE"

"PLFSetI"="C:\Windows\PLFSetI.exe"

"Skytel"="Skytel.exe"

"APSDaemon"="C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

"AdobeAAMUpdater-1.0"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

"AdobeCS6ServiceManager"="C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe -launchedbylogin"

"AVG_UI"="C:\Program Files\AVG\AVG2014\avgui.exe /TRAYONLY"

"KiesTrayAgent"="C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe"

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe -atboottime"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"SDTray"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ProductReg"="C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\ProductReg.exe"

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe"

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"Google Update"="C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c"

"Spybot-S&D Cleaning"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDCleaner.exe /autoclean"

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Check for updates (Spybot - Search & Destroy).job --a------ C:\Program Files\Spybot - Search Destroy 2\SDUpdate.exe []

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [06-12-2011 20:56]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [06-12-2011 20:56]

C:\Windows\tasks\Refresh immunization (Spybot - Search & Destroy).job --a------ C:\Program Files\Spybot - Search Destroy 2\SDImmunize.exe []

C:\Windows\tasks\Scan the system (Spybot - Search & Destroy).job --a------ C:CNOF s 8C:\Program Files\Spybot - Search Destroy 2\SDScan.exe []

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\system32\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\AdobeAAMUpdater-1.0-JELLE-WERK-Jelle Kooistra" [C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\AdobeAAMUpdater-1.0-JELLE-WERK-Robbie" [C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\CCleanerSkipUAC" ["C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe"]

"C:\Windows\system32\tasks\Check for updates (Spybot - Search & Destroy)" [C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\System32\browserchoice.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1000Core" [C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1000UA" [C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1001Core" [C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1001UA" [C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Refresh immunization (Spybot - Search & Destroy)" [C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDImmunize.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\Scan the system (Spybot - Search & Destroy)" [C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2\SDScan.exe]

"C:\Windows\system32\tasks\SpyHunter4Startup" ["C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\Spyhunter4.exe"]

"C:\Windows\system32\tasks\{28C3ADA7-F6D4-4D9D-A0CA-E33029EB90F1}" ["c:\users\robbie\appdata\local\google\chrome\application\chrome.exe"]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"="C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension" [28-08-2011 22:18]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qt4ecio3.default

- Plus-HD-2.2 - %ProfilePath%\extensions\4fdacf00-e9c4-4ad5-b4cf-bf9800f184f6@36857116-74e0-4973-936f-860cd2a102a9.com

- glindorus - %ProfilePath%\extensions\firefox@glindorus.net.xpi

ExtDir: C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions

- Torntv 3 - %ExtDir%\trtv3@trtv.com.xpi

AppDir: C:\Program Files\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qt4ecio3.default

AE84791D996D1F05A2446B0C447D937A - C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\browser\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

AE84791D996D1F05A2446B0C447D937A - C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll - Adobe Acrobat

884705AD43780C86782935D5B1F1E4DE - C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npgtpo3dautoplugin.dll - Google Talk Plugin Video Accelerator

E85BC9AF3B4481B875F5A9BD73E8732F - C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npo1d.dll - Google Talk Plugin Video Renderer

683B6A2376FA62A797A9DC83807CACA8 - C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll - Google Talk Plugin

7550FC1ADE982582D5920BEA6430E3D4 - C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll - Google Earth Plugin

ABCB4A6EAB701C629378255ABCB308E5 - C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll - Java Platform SE 7 U25

D7324EB1EDCB8990F8522DE0311359E9 - C:\Windows\system32\npdeployJava1.dll - Java Deployment Toolkit 7.0.250.17

9CD7CD8FD07718851DD8081CDF8CA3E7 - C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CS6\npAdobeExManDetectX86.dll - AdobeExManDetect

A843FC35574ECFD9E7A41C5505A9921B - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll - VLC Web Plugin

6846D2CA7E1D5937AEE3F99BB7F5464B - C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw_1168638.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

B674373AED09BDC9C4150B5762FD4360 - C:\Program Files\Logitech\Harmony Remote Driver\NprtHarmonyPlugin.dll - Harmony Firefox Plugin

F00DA1A135FCA11D4426D9A5AB72CF0F - C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect32.dll - AdobeAAMDetect

1BFD18699636B8F1AA26675BA43D2F8F - C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw_1167637.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

C517E5EA7CEE783F3681F62D2A362E5B - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll - Windows Live? Photo Gallery

8D43DE6F1385057B8AD2857547B7B828 - C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll - iTunes Application Detector

FE7797CA1D549131F0A235DC13B87E7F - C:\Users\Robbie\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll - Unity Player

F475DAA3CF6D19DA49BE7BAC0A966DB3 - C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

AB87EEFFD18F2BAAFC274E7075EA6C67 - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll - Windows Presentation Foundation / Windows Presentation Foundation

DFCAB29E8FD38F95650CC1E203E8D318 - C:\Windows\system32\npmproxy.dll - Microsoft® Windows® Operating System

41561B8AE9E551BD08304D48DAA900FA - C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect64.dll - AdobeAAMDetect

==== Deleted Firefox Extensions ======================

C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qt4ecio3.default\extensions\4fdacf00-e9c4-4ad5-b4cf-bf9800f184f6@36857116-74e0-4973-936f-860cd2a102a9.com deleted

C:\Users\Robbie\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qt4ecio3.default\extensions\firefox@glindorus.net.xpi deleted

C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\extensions\trtv3@trtv.com.xpi deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

ammjbfijeglcdlnlnhlkdhgjnlgmpehe - C:\Program Files\glindorus\ammjbfijeglcdlnlnhlkdhgjnlgmpehe.crx[]

cljghnkcnkhedlnhdgbcbefjoapionoc - C:\Users\Robbie\AppData\Local\eToolKit\Beemp3.crx[]

dnlhamhiejpiajljicfphhpiahoojipl - C:\Users\Robbie\AppData\Local\eToolKit\FacebookShare.crx[]

dpmoonohndgmmnlcnjajheaahmnjlbmj - C:\Users\Robbie\AppData\Local\eToolKit\FacebookStatus.crx[]

eelchhiiipbeleiimmhpdfbagkcjdmdm - C:\Users\Robbie\AppData\Local\eToolKit\FacebookChat.crx[]

fppahmlkambbejgkiidklamcmhealjag - C:\Users\Robbie\AppData\Local\eToolKit\FacebookLike.crx[]

jchankggehakkafdlalgmfbodgfilnbg - C:\Users\Robbie\AppData\Local\eToolKit\FacebookMain.crx[]

jedcimnjemkbmkkngncfgfpjgfcapimk - C:\Users\Robbie\AppData\Local\eToolKit\Extmanager.crx[]

omaonpoimgkmbllpdihbnmgphjoipdhf - C:\Program Files\Logitech\Harmony Remote Driver\harmony_chrome.crx[01-05-2012 21:45]

Google Drive - Jelle Kooistra - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - Jelle Kooistra - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Jelle Kooistra - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

Google Wallet - Jelle Kooistra - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - Jelle Kooistra - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

Angry Birds - Robbie - Default\Extensions\aknpkdffaafgjchaibgeefbgmgeghloj

Monster Dash - Robbie - Default\Extensions\cknghehebaconkajgiobncfleofebcog

Bloxorz - Robbie - Default\Extensions\dfkaiemjhgblkkcanmhciiopcehlhnhi

Egg Snatch - Robbie - Default\Extensions\fpnfdfjnajgdmhbnphmnlcllehkpkong

Monster Mowdown - Robbie - Default\Extensions\geigdllbfbaahjmlnjpccakpdfbgmlel

Crazy Buggy 3D - Robbie - Default\Extensions\gooihknicmgbfhbfcobcgfjllcglkoik

Apple Shooter - Robbie - Default\Extensions\ingecjekeggadjbbklelffkgeppklgnm

Crash Bandicoot - Robbie - Default\Extensions\kbodigjlkohjaldailjkjlnklenbfgcj

Cargo Bridge - Robbie - Default\Extensions\keembkgclppcbilkekfgpobhldjjhpmn

Isoball - Robbie - Default\Extensions\kejjemnehdnkjkjnjbiilhlpnbliolhf

Gravity Duck - Robbie - Default\Extensions\khpikpdaalmlcipfphefaajfiofglcma

Mr MothBall - Robbie - Default\Extensions\mcojpamlhfgicdibfhfpfaialnlaghbi

Plants vs Zombies - Robbie - Default\Extensions\mmcegpfdgcoclcdfkjahiimlikdpnina

Chrome In-App Payments service - Robbie - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

20-20 3D Viewer for IKEA - Robbie - Default\Extensions\nnbjlpbcjbhgeeloohnpbcfblhnkhffm

Christmas Cat - Robbie - Default\Extensions\nobjelkmiaiccegpaiglpcjjdnekpopi

Nyan Cat Lost In Space - Robbie - Default\Extensions\ocolcbginmpjiobmipdgimnpeplgbghg

My Robot Nation - Robbie - Default\Extensions\okmedjidogeeadcippfjfhplchokdhhc

MyHarmony Chrome Plugin - Robbie - Default\Extensions\omaonpoimgkmbllpdihbnmgphjoipdhf

Sinuous - Robbie - Default\Extensions\omlmnomieeknagejjojcpdomnbnbchdl

Red Ball 2 - Robbie - Default\Extensions\pcijmfpdmfbijcfediiabagagmkiaceh

Falling Sand - Robbie - Default\Extensions\pggaepdghiamdelgbgolfggheakmdgon

Wolf Toss - Robbie - Default\Extensions\pjlncddmdljpioccbmempchonhlifakc

Possibly the best game ever made Jump jump jump - Robbie - Default\Extensions\polmonmjcgfjmbdfoiemmfgbglgaibfj

Gun Cars - Robbie - Default\Extensions\ppdkalaelbokfggahpcacdhjjbpljnkp

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.nl/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"Default"="http://www.google.com"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

No DefaultScope Set For HKCU

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.nl/"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="http://search.msn.com/results.asp?q=%s"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{30750DD1-EADD-4cf1-A485-C736C96936AB} Web Search (eToolKit) Url="http://search.etoolkit.com/search?q={searchTerms}&id=0263c0cb66755c96438eef8d813bcc8032f&s=p"

{60F9DF01-54AC-4F25-A59A-063E895E20FC} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&sourceid=ie7&rlz=1I7ACAW"

{67A2568C-7A0A-4EED-AECC-B5405DE63B64} Unknown Url="Not_Found"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-907318438-3544772815-2518106823-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{67A2568C-7A0A-4EED-AECC-B5405DE63B64} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\ammjbfijeglcdlnlnhlkdhgjnlgmpehe deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\cljghnkcnkhedlnhdgbcbefjoapionoc deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dnlhamhiejpiajljicfphhpiahoojipl deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\dpmoonohndgmmnlcnjajheaahmnjlbmj deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\eelchhiiipbeleiimmhpdfbagkcjdmdm deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\fppahmlkambbejgkiidklamcmhealjag deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jchankggehakkafdlalgmfbodgfilnbg deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jedcimnjemkbmkkngncfgfpjgfcapimk deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{B4092C6D-E886-4CB2-BA68-FE5A99D31DE7}_is1 deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Robbie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Robbie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Cache found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Jelle Kooistra\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

C:\Users\Robbie\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Application Cache\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Robbie\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Robbie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

"C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat" not deleted

==== EOF on do 31-10-2013 at 21:40:38,70 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik geloof dat alles weg is! SpyHunter geeft nog één melding van een onbekend object: Realtek® High Definition Audio Function Driver (RTKVHDA.sys), SpyHunter zegt dat zodra ze hebben uitgezocht wat het is ze een juiste actie zullen ondernemen.

Maar verder is alle reclame weg, alle linkjes overal onder, heerlijk! Heel hartelijk bedankt voor uw hulp!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit ziet er inderdaad erg netjes uit ... en die Realtek-driver lijkt een volstrekt legitiem bestand te zijn.

Vermits de problemen van de baan zijn, mag je nu aan de opruiming van de gebruikte tools en de overgebleven restjes beginnen:

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is en je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Markeer als opgelost", die je links onderaan kan terugvinden … zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.