Ga naar inhoud

pc doet heel vreemd


Aanbevolen berichten

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 16:19:18, on 1/11/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

E:\Program Files\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

E:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

E:\steam\Steam.exe

E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

E:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\Documents and Settings\niels\jagexcache\jagexlauncher\bin\JagexLauncher.exe

E:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\Documents and Settings\niels\Mijn documenten\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] E:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [installedTime] 10-31-2013

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] E:\Program Files\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe 1

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [GPU Tweak Main] C:\Program Files\ASUS\GPU Tweak\GPUTweak.exe

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "E:\steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1078081533-1229272821-1801674531-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - E:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - E:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - E:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - E:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - E:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - E:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - E:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HitmanPro Scheduler (HitmanProScheduler) - SurfRight B.V. - E:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - E:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - E:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - E:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--

End of file - 4377 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by niels at 2013-11-01 22:28:37

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3

System drive E: has 226 GB (95%) free of 238 GB

Total RAM: 3383 MB (73% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:28:37, on 1/11/2013

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

E:\Program Files\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\steam\Steam.exe

E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

E:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\Documents and Settings\niels\Mijn documenten\Downloads\RSIT (1).exe

E:\Program Files\trend micro\niels.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] E:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [installedTime] 10-31-2013

O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] E:\Program Files\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe 1

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [GPU Tweak Main] C:\Program Files\ASUS\GPU Tweak\GPUTweak.exe

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "E:\steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1078081533-1229272821-1801674531-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - E:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - E:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - E:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - E:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - E:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - E:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - E:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HitmanPro Scheduler (HitmanProScheduler) - SurfRight B.V. - E:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - E:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - E:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - E:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

--

End of file - 4364 bytes

======Scheduled tasks folder======

E:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

E:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvMediaCenter"=NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login []

"NvCplDaemon"=E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll [2013-03-15 15668512]

"nwiz"=E:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe [2013-03-15 1982312]

"InstalledTime"=10-31-2013 []

"HDAudDeck"=E:\Program Files\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe [2009-12-03 33718272]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"=E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-15 15360]

"GPU Tweak Main"=C:\Program Files\ASUS\GPU Tweak\GPUTweak.exe [2013-05-16 3268608]

"Steam"=E:\steam\Steam.exe [2013-10-30 1820584]

"MSMSGS"=E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [2008-04-14 1695232]

"Skype"=E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2013-10-21 20551328]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"E:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe"="E:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe:*:Enabled:Daemonu.exe"

"E:\steam\Steam.exe"="E:\steam\Steam.exe:*:Enabled:Steam"

"E:\steam\SteamApps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo.exe"="E:\steam\SteamApps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo.exe:*:Enabled:Counter-Strike: Global Offensive"

"E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"="E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"midimapper"=midimap.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.trspch"=tssoft32.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"vidc.I420"=msh263.drv

"vidc.iv31"=ir32_32.dll

"vidc.iv32"=ir32_32.dll

"vidc.iv41"=ir41_32.ax

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"msacm.msg723"=msg723.acm

"vidc.M263"=msh263.drv

"vidc.M261"=msh261.drv

"msacm.msaudio1"=msaud32.acm

"msacm.sl_anet"=sl_anet.acm

"msacm.iac2"=E:\WINDOWS\system32\iac25_32.ax

"vidc.iv50"=ir50_32.dll

"msacm.l3acm"=E:\WINDOWS\system32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-01 22:28:06 ----D---- E:\Program Files\trend micro

2013-11-01 22:28:05 ----D---- E:\rsit

2013-11-01 15:15:59 ----D---- E:\Documents and Settings\niels\Application Data\Skype

2013-11-01 15:15:55 ----RD---- E:\Program Files\Skype

2013-11-01 15:15:55 ----D---- E:\Program Files\Common Files\Skype

2013-11-01 15:15:52 ----D---- E:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype

2013-11-01 15:10:58 ----A---- E:\WINDOWS\system32\XAudio2_7.dll

2013-11-01 15:10:58 ----A---- E:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_5.dll

2013-11-01 15:10:58 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine3_7.dll

2013-11-01 15:10:58 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_43.dll

2013-11-01 15:10:57 ----A---- E:\WINDOWS\system32\XAudio2_6.dll

2013-11-01 15:10:57 ----A---- E:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_4.dll

2013-11-01 15:10:57 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine3_6.dll

2013-11-01 15:10:57 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DX9_43.dll

2013-11-01 15:10:57 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx11_43.dll

2013-11-01 15:10:57 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx10_43.dll

2013-11-01 15:10:57 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dcsx_43.dll

2013-11-01 15:10:56 ----A---- E:\WINDOWS\system32\XAudio2_5.dll

2013-11-01 15:10:56 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine3_5.dll

2013-11-01 15:10:56 ----A---- E:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_7.dll

2013-11-01 15:10:56 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_42.dll

2013-11-01 15:10:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DX9_42.dll

2013-11-01 15:10:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx11_42.dll

2013-11-01 15:10:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx10_42.dll

2013-11-01 15:10:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx10_41.dll

2013-11-01 15:10:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dcsx_42.dll

2013-11-01 15:10:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_41.dll

2013-11-01 15:10:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\XAudio2_4.dll

2013-11-01 15:10:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_3.dll

2013-11-01 15:10:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine3_4.dll

2013-11-01 15:10:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_6.dll

2013-11-01 15:10:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DX9_41.dll

2013-11-01 15:10:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx10_40.dll

2013-11-01 15:10:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_40.dll

2013-11-01 15:10:53 ----A---- E:\WINDOWS\system32\XAudio2_3.dll

2013-11-01 15:10:53 ----A---- E:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_2.dll

2013-11-01 15:10:53 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine3_3.dll

2013-11-01 15:10:53 ----A---- E:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_5.dll

2013-11-01 15:10:53 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DX9_40.dll

2013-11-01 15:10:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\XAudio2_2.dll

2013-11-01 15:10:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_1.dll

2013-11-01 15:10:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine3_2.dll

2013-11-01 15:10:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DX9_39.dll

2013-11-01 15:10:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx10_39.dll

2013-11-01 15:10:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_39.dll

2013-11-01 15:10:51 ----A---- E:\WINDOWS\system32\XAudio2_1.dll

2013-11-01 15:10:51 ----A---- E:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_0.dll

2013-11-01 15:10:51 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine3_1.dll

2013-11-01 15:10:51 ----A---- E:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_4.dll

2013-11-01 15:10:51 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DX9_38.dll

2013-11-01 15:10:51 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx10_38.dll

2013-11-01 15:10:51 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_38.dll

2013-11-01 15:10:50 ----A---- E:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll

2013-11-01 15:10:50 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll

2013-11-01 15:10:50 ----A---- E:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll

2013-11-01 15:10:50 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll

2013-11-01 15:10:50 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll

2013-11-01 15:10:49 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll

2013-11-01 15:10:49 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll

2013-11-01 15:10:49 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx10_36.dll

2013-11-01 15:10:49 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_36.dll

2013-11-01 15:10:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine2_9.dll

2013-11-01 15:10:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll

2013-11-01 15:10:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx9_35.dll

2013-11-01 15:10:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx10_35.dll

2013-11-01 15:10:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_35.dll

2013-11-01 15:10:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xinput1_3.dll

2013-11-01 15:10:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll

2013-11-01 15:10:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_2.dll

2013-11-01 15:10:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll

2013-11-01 15:10:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll

2013-11-01 15:10:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll

2013-11-01 15:10:46 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine2_7.dll

2013-11-01 15:10:46 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx10_33.dll

2013-11-01 15:10:46 ----A---- E:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_33.dll

2013-11-01 15:10:45 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine2_6.dll

2013-11-01 15:10:45 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx9_33.dll

2013-11-01 15:10:44 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xinput1_2.dll

2013-11-01 15:10:44 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine2_5.dll

2013-11-01 15:10:44 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine2_4.dll

2013-11-01 15:10:44 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine2_3.dll

2013-11-01 15:10:44 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine2_2.dll

2013-11-01 15:10:44 ----A---- E:\WINDOWS\system32\x3daudio1_1.dll

2013-11-01 15:10:44 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll

2013-11-01 15:10:44 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll

2013-11-01 15:10:43 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xinput1_1.dll

2013-11-01 15:10:43 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine2_1.dll

2013-11-01 15:10:43 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xactengine2_0.dll

2013-11-01 15:10:43 ----A---- E:\WINDOWS\system32\x3daudio1_0.dll

2013-11-01 15:10:43 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll

2013-11-01 15:10:43 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx9_29.dll

2013-11-01 15:10:43 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll

2013-11-01 15:10:42 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xinput9_1_0.dll

2013-11-01 15:10:42 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll

2013-11-01 15:10:42 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll

2013-11-01 15:10:42 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx9_25.dll

2013-11-01 15:10:41 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3dx9_24.dll

2013-11-01 15:10:35 ----D---- E:\WINDOWS\Logs

2013-11-01 15:04:22 ----SHD---- E:\RECYCLER

2013-11-01 15:01:39 ----A---- E:\WINDOWS\system32\d3d9caps.dat

2013-11-01 14:38:07 ----D---- E:\Program Files\HitmanPro

2013-11-01 14:37:25 ----D---- E:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HitmanPro

2013-10-31 17:37:53 ----A---- E:\WINDOWS\system32\h323log.txt

2013-10-31 17:36:22 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\audstub.sys

2013-10-31 17:36:08 ----A---- E:\WINDOWS\system32\hidserv.dll

2013-10-31 17:35:32 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys

2013-10-31 17:34:53 ----A---- E:\WINDOWS\system32\usbui.dll

2013-10-31 17:34:01 ----SHD---- E:\WINDOWS\Installer

2013-10-31 17:34:01 ----D---- E:\Program Files\Common Files\ODBC

2013-10-31 17:34:01 ----A---- E:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-31 17:34:01 ----A---- E:\WINDOWS\ODBCINST.INI

2013-10-31 17:33:58 ----RD---- E:\Program Files

2013-10-31 17:33:58 ----D---- E:\Program Files\Common Files\SpeechEngines

2013-10-31 17:33:58 ----D---- E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2013-10-31 17:33:58 ----D---- E:\Program Files\Common Files

2013-10-31 17:33:55 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdtuq.dll

2013-10-31 17:33:55 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdtuf.dll

2013-10-31 17:33:55 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdazel.dll

2013-10-31 17:33:53 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdycc.dll

2013-10-31 17:33:53 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbduzb.dll

2013-10-31 17:33:53 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdur.dll

2013-10-31 17:33:53 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdtat.dll

2013-10-31 17:33:53 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdru1.dll

2013-10-31 17:33:53 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdru.dll

2013-10-31 17:33:53 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdmon.dll

2013-10-31 17:33:53 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdkyr.dll

2013-10-31 17:33:53 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdkaz.dll

2013-10-31 17:33:53 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdbu.dll

2013-10-31 17:33:53 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdblr.dll

2013-10-31 17:33:53 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdaze.dll

2013-10-31 17:33:52 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdhept.dll

2013-10-31 17:33:52 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdhela3.dll

2013-10-31 17:33:52 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdhela2.dll

2013-10-31 17:33:52 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdhe319.dll

2013-10-31 17:33:52 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdhe220.dll

2013-10-31 17:33:52 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdhe.dll

2013-10-31 17:33:52 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdgkl.dll

2013-10-31 17:33:51 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdlv1.dll

2013-10-31 17:33:51 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdlv.dll

2013-10-31 17:33:51 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdlt1.dll

2013-10-31 17:33:51 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdlt.dll

2013-10-31 17:33:51 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdest.dll

2013-10-31 17:33:50 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdsl1.dll

2013-10-31 17:33:50 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdsl.dll

2013-10-31 17:33:50 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdro.dll

2013-10-31 17:33:50 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdpl1.dll

2013-10-31 17:33:50 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdpl.dll

2013-10-31 17:33:50 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdhu1.dll

2013-10-31 17:33:50 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdhu.dll

2013-10-31 17:33:50 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdcz2.dll

2013-10-31 17:33:50 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdcz1.dll

2013-10-31 17:33:49 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdycl.dll

2013-10-31 17:33:49 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdcz.dll

2013-10-31 17:33:49 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\kbdcr.dll

2013-10-31 17:33:49 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\KBDAL.DLL

2013-10-31 17:33:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\irclass.dll

2013-10-31 17:33:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\dgsetup.dll

2013-10-31 17:33:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\dgrpsetu.dll

2013-10-31 17:33:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\spxcoins.dll

2013-10-31 17:33:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\EqnClass.Dll

2013-10-31 17:33:46 ----N---- E:\WINDOWS\system32\CONFIG.TMP

2013-10-31 17:33:46 ----A---- E:\WINDOWS\TASKMAN.EXE

2013-10-31 17:33:45 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\irenum.sys

2013-10-31 17:33:45 ----A---- E:\WINDOWS\system32\batt.dll

2013-10-31 17:33:45 ----A---- E:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE

2013-10-31 17:33:44 ----A---- E:\WINDOWS\system32\storprop.dll

2013-10-31 17:33:38 ----ASH---- E:\Documents and Settings\All Users\Application Data\desktop.ini

2013-10-31 17:33:36 ----RA---- E:\WINDOWS\SET8.tmp

2013-10-31 17:33:35 ----RA---- E:\WINDOWS\SET4.tmp

2013-10-31 17:33:34 ----RA---- E:\WINDOWS\SET3.tmp

2013-10-31 17:33:29 ----D---- E:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2013-10-31 17:33:29 ----D---- E:\WINDOWS\system32\CatRoot

2013-10-31 17:33:24 ----SD---- E:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft

2013-10-31 17:33:06 ----A---- E:\WINDOWS\setuplog.txt

2013-10-31 17:33:04 ----D---- E:\Documents and Settings

2013-10-31 17:33:03 ----SHD---- E:\System Volume Information

2013-10-31 17:33:03 ----A---- E:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT

2013-10-31 17:27:54 ----RSHDC---- E:\WINDOWS\system32\dllcache

2013-10-31 17:27:54 ----RSD---- E:\WINDOWS\Fonts

2013-10-31 17:27:54 ----RD---- E:\WINDOWS\Web

2013-10-31 17:27:54 ----HD---- E:\WINDOWS\inf

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\WinSxS

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\twain_32

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\Temp

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\wins

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\wbem

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\usmt

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\spool

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\ShellExt

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\Setup

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\ras

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\oobe

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\npp

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\nl-nl

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\nl

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\mui

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\inetsrv

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\IME

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\icsxml

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\ias

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\export

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\drivers\etc

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\drivers\disdn

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\drivers

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\dhcp

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\config

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\3com_dmi

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\3076

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\2052

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\1054

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\1043

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\1042

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\1041

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\1037

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\1033

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\1031

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\1028

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\1025

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\system

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\security

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\Resources

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\repair

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\Provisioning

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\PeerNet

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\pchealth

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\Network Diagnostic

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\mui

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\msapps

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\msagent

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\Media

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\L2Schemas

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\java

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\ime

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\Help

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\Driver Cache

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\Debug

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\Cursors

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\Connection Wizard

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\Config

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\AppPatch

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS\addins

2013-10-31 17:27:54 ----D---- E:\WINDOWS

2013-10-31 17:27:54 ----ASH---- E:\pagefile.sys

2013-10-31 17:18:32 ----N---- E:\WINDOWS\system32\difxapi.dll

2013-10-31 17:18:31 ----D---- E:\Program Files\VIA

2013-10-31 17:01:37 ----D---- E:\dumps

2013-10-31 17:01:26 ----D---- E:\Program Files\Common Files\Steam

2013-10-31 17:01:25 ----D---- E:\steam

2013-10-31 16:51:40 ----D---- E:\Program Files\Google

2013-10-31 16:50:32 ----D---- E:\Documents and Settings\niels\Application Data\NVIDIA

2013-10-31 16:49:25 ----D---- E:\WINDOWS\Downloaded Installations

2013-10-31 16:49:24 ----D---- E:\Program Files\Common Files\InstallShield

2013-10-31 16:49:15 ----D---- E:\Program Files\AGEIA Technologies

2013-10-31 16:49:10 ----D---- E:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NVIDIA

2013-10-31 16:49:07 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys

2013-10-31 16:49:06 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys

2013-10-31 16:49:05 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys

2013-10-31 16:49:04 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys

2013-10-31 16:49:03 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys

2013-10-31 16:49:02 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys

2013-10-31 16:49:02 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys

2013-10-31 16:49:01 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys

2013-10-31 16:49:00 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys

2013-10-31 16:48:59 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys

2013-10-31 16:48:58 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

2013-10-31 16:48:55 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\nvhdap32.dll

2013-10-31 16:48:55 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\nvhdagenco3220103.dll

2013-10-31 16:48:55 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\drivers\nvhda32.sys

2013-10-31 16:48:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\ksuser.dll

2013-10-31 16:48:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys

2013-10-31 16:48:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys

2013-10-31 16:48:52 ----D---- E:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NVIDIA Corporation

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrszht.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrszhc.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrstr.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsth.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrssv.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrssl.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrssk.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsru.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsptb.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrspt.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrspl.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsno.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsnl.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsko.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsja.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsit.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrshu.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrshe.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsfr.dll

2013-10-31 16:48:48 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsfi.dll

2013-10-31 16:48:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

2013-10-31 16:48:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsesm.dll

2013-10-31 16:48:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrses.dll

2013-10-31 16:48:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrseng.dll

2013-10-31 16:48:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsel.dll

2013-10-31 16:48:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsde.dll

2013-10-31 16:48:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsda.dll

2013-10-31 16:48:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrscs.dll

2013-10-31 16:48:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvrsar.dll

2013-10-31 16:48:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll

2013-10-31 16:48:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll

2013-10-31 16:48:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvcolor.exe

2013-10-31 16:48:46 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll

2013-10-31 16:48:30 ----A---- E:\WINDOWS\system32\OpenCL.dll

2013-10-31 16:48:27 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\nvdispgenco3231422.dll

2013-10-31 16:48:27 ----RA---- E:\WINDOWS\system32\nvdispco3231422.dll

2013-10-31 16:48:08 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvopencl.dll

2013-10-31 16:48:08 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll

2013-10-31 16:48:07 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll

2013-10-31 16:48:07 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvcuvenc.dll

2013-10-31 16:48:06 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll

2013-10-31 16:47:59 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvcompiler.dll

2013-10-31 16:47:59 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nvapi.dll

2013-10-31 16:47:58 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll

2013-10-31 16:47:58 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\nv4_mini.sys

2013-10-31 16:47:49 ----D---- E:\Program Files\NVIDIA Corporation

2013-10-31 16:47:00 ----A---- E:\WINDOWS\system32\wpa.bak

2013-10-31 16:46:29 ----A---- E:\WINDOWS\system32\RtNicProp32.dll

2013-10-31 16:46:29 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\Rtenicxp.sys

2013-10-31 16:46:27 ----HD---- E:\Program Files\InstallShield Installation Information

2013-10-31 16:46:27 ----D---- E:\Program Files\Realtek

2013-10-31 16:45:27 ----D---- E:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups

2013-10-31 16:45:26 ----DC---- E:\WINDOWS\system32\DRVSTORE

2013-10-31 16:45:26 ----D---- E:\Program Files\Intel

2013-10-31 16:45:26 ----A---- E:\WINDOWS\system32\CSVer.dll

2013-10-31 16:45:20 ----D---- E:\Intel

2013-10-31 16:44:20 ----D---- E:\Documents and Settings\niels\Application Data\Identities

2013-10-31 16:44:19 ----HD---- E:\Program Files\Uninstall Information

2013-10-31 16:44:15 ----SD---- E:\Documents and Settings\niels\Application Data\Microsoft

2013-10-31 16:44:15 ----ASH---- E:\Documents and Settings\niels\Application Data\desktop.ini

2013-10-31 16:43:47 ----D---- E:\WINDOWS\SoftwareDistribution

2013-10-31 16:43:46 ----D---- E:\WINDOWS\Prefetch

2013-10-31 16:43:45 ----SD---- E:\WINDOWS\system32\Microsoft

2013-10-31 16:43:45 ----A---- E:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

2013-10-31 16:42:53 ----AS---- E:\WINDOWS\bootstat.dat

2013-10-31 16:42:01 ----D---- E:\WINDOWS\system32\xircom

2013-10-31 16:42:01 ----D---- E:\Program Files\xerox

2013-10-31 16:42:01 ----D---- E:\Program Files\microsoft frontpage

2013-10-31 16:41:52 ----A---- E:\WINDOWS\control.ini

2013-10-31 16:41:46 ----A---- E:\WINDOWS\OEWABLog.txt

2013-10-31 16:41:43 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mapi32.dll

2013-10-31 16:41:13 ----SD---- E:\WINDOWS\Downloaded Program Files

2013-10-31 16:41:13 ----RD---- E:\WINDOWS\Offline Web Pages

2013-10-31 16:41:07 ----HD---- E:\Program Files\WindowsUpdate

2013-10-31 16:41:04 ----D---- E:\Program Files\Online Services

2013-10-31 16:40:53 ----D---- E:\WINDOWS\system32\DirectX

2013-10-31 16:40:49 ----A---- E:\WINDOWS\system32\atrace.dll

2013-10-31 16:40:46 ----A---- E:\WINDOWS\system32\desktop.ini

2013-10-31 16:40:46 ----A---- E:\WINDOWS\desktop.ini

2013-10-31 16:40:41 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nmevtmsg.dll

2013-10-31 16:40:40 ----D---- E:\Program Files\Common Files\Services

2013-10-31 16:40:40 ----A---- E:\WINDOWS\system32\acctres.dll

2013-10-31 16:40:38 ----SD---- E:\WINDOWS\Tasks

2013-10-31 16:40:38 ----A---- E:\WINDOWS\system32\icfgnt5.dll

2013-10-31 16:40:37 ----D---- E:\Program Files\Common Files\MSSoap

2013-10-31 16:40:34 ----D---- E:\WINDOWS\system32\Macromed

2013-10-31 16:40:34 ----D---- E:\WINDOWS\srchasst

2013-10-31 16:40:32 ----A---- E:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2013-10-31 16:40:32 ----A---- E:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2013-10-31 16:40:32 ----A---- E:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll

2013-10-31 16:40:32 ----A---- E:\WINDOWS\system32\wuaueng1.dll

2013-10-31 16:40:31 ----A---- E:\WINDOWS\system32\wups.dll

2013-10-31 16:40:31 ----A---- E:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2013-10-31 16:40:31 ----A---- E:\WINDOWS\system32\wuauclt1.exe

2013-10-31 16:40:31 ----A---- E:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2013-10-31 16:40:31 ----A---- E:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2013-10-31 16:40:31 ----A---- E:\WINDOWS\system32\qmgrprxy.dll

2013-10-31 16:40:31 ----A---- E:\WINDOWS\system32\qmgr.dll

2013-10-31 16:40:31 ----A---- E:\WINDOWS\system32\bitsprx4.dll

2013-10-31 16:40:31 ----A---- E:\WINDOWS\system32\bitsprx3.dll

2013-10-31 16:40:31 ----A---- E:\WINDOWS\system32\bitsprx2.dll

2013-10-31 16:40:28 ----D---- E:\Program Files\Movie Maker

2013-10-31 16:40:15 ----A---- E:\WINDOWS\system32\safrslv.dll

2013-10-31 16:40:15 ----A---- E:\WINDOWS\system32\safrdm.dll

2013-10-31 16:40:15 ----A---- E:\WINDOWS\system32\safrcdlg.dll

2013-10-31 16:40:15 ----A---- E:\WINDOWS\system32\racpldlg.dll

2013-10-31 16:40:13 ----D---- E:\WINDOWS\system32\Restore

2013-10-31 16:40:13 ----A---- E:\WINDOWS\system32\fltMc.exe

2013-10-31 16:40:13 ----A---- E:\WINDOWS\system32\fltlib.dll

2013-10-31 16:40:13 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\fltMgr.sys

2013-10-31 16:40:12 ----A---- E:\WINDOWS\system32\srsvc.dll

2013-10-31 16:40:12 ----A---- E:\WINDOWS\system32\srrstr.dll

2013-10-31 16:40:12 ----A---- E:\WINDOWS\system32\srclient.dll

2013-10-31 16:40:12 ----A---- E:\WINDOWS\system32\nmmkcert.dll

2013-10-31 16:40:12 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mnmdd.dll

2013-10-31 16:40:12 ----A---- E:\WINDOWS\system32\isrdbg32.dll

2013-10-31 16:40:12 ----A---- E:\WINDOWS\system32\ils.dll

2013-10-31 16:40:12 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\sr.sys

2013-10-31 16:40:11 ----A---- E:\WINDOWS\system32\msconf.dll

2013-10-31 16:40:11 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe

2013-10-31 16:40:09 ----D---- E:\Program Files\NetMeeting

2013-10-31 16:40:09 ----A---- E:\WINDOWS\system32\msoert2.dll

2013-10-31 16:40:09 ----A---- E:\WINDOWS\system32\msoeacct.dll

2013-10-31 16:40:08 ----A---- E:\WINDOWS\system32\inetres.dll

2013-10-31 16:40:08 ----A---- E:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll

2013-10-31 16:40:07 ----D---- E:\Program Files\Outlook Express

2013-10-31 16:40:07 ----A---- E:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll

2013-10-31 16:40:07 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mstinit.exe

2013-10-31 16:40:07 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mstask.dll

2013-10-31 16:40:06 ----A---- E:\WINDOWS\system32\isign32.dll

2013-10-31 16:40:06 ----A---- E:\WINDOWS\system32\inetcfg.dll

2013-10-31 16:40:06 ----A---- E:\WINDOWS\system32\icwphbk.dll

2013-10-31 16:40:06 ----A---- E:\WINDOWS\system32\icwdial.dll

2013-10-31 16:40:02 ----D---- E:\Program Files\Common Files\System

2013-10-31 16:40:01 ----D---- E:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-31 16:40:00 ----A---- E:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat

2013-10-31 16:39:51 ----D---- E:\Program Files\ComPlus Applications

2013-10-31 16:39:49 ----A---- E:\WINDOWS\vbaddin.ini

2013-10-31 16:39:49 ----A---- E:\WINDOWS\vb.ini

2013-10-31 16:39:44 ----D---- E:\WINDOWS\Registration

2013-10-31 16:39:25 ----D---- E:\Program Files\Windows Media Player

2013-10-31 16:39:20 ----D---- E:\Program Files\Messenger

2013-10-31 16:39:17 ----D---- E:\Program Files\MSN Gaming Zone

2013-10-31 16:39:17 ----A---- E:\WINDOWS\system32\write.exe

2013-10-31 16:39:11 ----A---- E:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe

2013-10-31 16:39:11 ----A---- E:\WINDOWS\system32\hticons.dll

2013-10-31 16:39:10 ----A---- E:\WINDOWS\system32\winchat.exe

2013-10-31 16:39:10 ----A---- E:\WINDOWS\system32\avwav.dll

2013-10-31 16:39:10 ----A---- E:\WINDOWS\system32\avtapi.dll

2013-10-31 16:39:10 ----A---- E:\WINDOWS\system32\avmeter.dll

2013-10-31 16:39:05 ----A---- E:\WINDOWS\system32\getuname.dll

2013-10-31 16:39:05 ----A---- E:\WINDOWS\system32\charmap.exe

2013-10-31 16:39:05 ----A---- E:\WINDOWS\system32\calc.exe

2013-10-31 16:39:04 ----A---- E:\WINDOWS\system32\winmine.exe

2013-10-31 16:39:04 ----A---- E:\WINDOWS\system32\usrlogon.cmd

2013-10-31 16:39:04 ----A---- E:\WINDOWS\system32\tsshutdn.exe

2013-10-31 16:39:04 ----A---- E:\WINDOWS\system32\tslabels.ini

2013-10-31 16:39:04 ----A---- E:\WINDOWS\system32\tskill.exe

2013-10-31 16:39:04 ----A---- E:\WINDOWS\system32\sol.exe

2013-10-31 16:39:04 ----A---- E:\WINDOWS\system32\reset.exe

2013-10-31 16:39:04 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mshearts.exe

2013-10-31 16:39:04 ----A---- E:\WINDOWS\system32\freecell.exe

2013-10-31 16:39:03 ----A---- E:\WINDOWS\system32\tsdiscon.exe

2013-10-31 16:39:03 ----A---- E:\WINDOWS\system32\tscon.exe

2013-10-31 16:39:03 ----A---- E:\WINDOWS\system32\shadow.exe

2013-10-31 16:39:03 ----A---- E:\WINDOWS\system32\rwinsta.exe

2013-10-31 16:39:03 ----A---- E:\WINDOWS\system32\regini.exe

2013-10-31 16:39:03 ----A---- E:\WINDOWS\system32\rdpcfgex.dll

2013-10-31 16:39:03 ----A---- E:\WINDOWS\system32\qwinsta.exe

2013-10-31 16:39:03 ----A---- E:\WINDOWS\system32\qappsrv.exe

2013-10-31 16:39:03 ----A---- E:\WINDOWS\system32\msg.exe

2013-10-31 16:39:03 ----A---- E:\WINDOWS\system32\msdtcprf.ini

2013-10-31 16:39:03 ----A---- E:\WINDOWS\system32\logoff.exe

2013-10-31 16:39:03 ----A---- E:\WINDOWS\system32\cdmodem.dll

2013-10-31 16:38:59 ----A---- E:\WINDOWS\system32\wmimgmt.msc

2013-10-31 16:38:58 ----D---- E:\Program Files\Windows NT

2013-10-31 16:38:58 ----A---- E:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe

2013-10-31 16:38:58 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mplay32.exe

2013-10-31 16:38:58 ----A---- E:\WINDOWS\system32\hypertrm.dll

2013-10-31 16:38:58 ----A---- E:\WINDOWS\system32\accwiz.exe

2013-10-31 16:38:57 ----A---- E:\WINDOWS\system32\spider.exe

2013-10-31 16:38:57 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mspaint.exe

2013-10-31 16:38:57 ----A---- E:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe

2013-10-31 16:38:56 ----A---- E:\WINDOWS\system32\tsgqec.dll

2013-10-31 16:38:56 ----A---- E:\WINDOWS\system32\tscfgwmi.dll

2013-10-31 16:38:56 ----A---- E:\WINDOWS\system32\rhttpaa.dll

2013-10-31 16:38:56 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\tdtcp.sys

2013-10-31 16:38:56 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\tdpipe.sys

2013-10-31 16:38:56 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\rdpwd.sys

2013-10-31 16:38:56 ----A---- E:\WINDOWS\system32\aaclient.dll

2013-10-31 16:38:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\termsrv.dll

2013-10-31 16:38:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe

2013-10-31 16:38:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\remotepg.dll

2013-10-31 16:38:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\rdshost.exe

2013-10-31 16:38:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\rdsaddin.exe

2013-10-31 16:38:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\rdchost.dll

2013-10-31 16:38:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mstscax.dll

2013-10-31 16:38:55 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mstsc.exe

2013-10-31 16:38:54 ----D---- E:\WINDOWS\system32\MsDtc

2013-10-31 16:38:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\rdpwsx.dll

2013-10-31 16:38:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\rdpsnd.dll

2013-10-31 16:38:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe

2013-10-31 16:38:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\qprocess.exe

2013-10-31 16:38:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mtxoci.dll

2013-10-31 16:38:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\msdtcuiu.dll

2013-10-31 16:38:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\msdtcprx.dll

2013-10-31 16:38:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\icaapi.dll

2013-10-31 16:38:54 ----A---- E:\WINDOWS\system32\cfgbkend.dll

2013-10-31 16:38:53 ----A---- E:\WINDOWS\system32\xolehlp.dll

2013-10-31 16:38:53 ----A---- E:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll

2013-10-31 16:38:53 ----A---- E:\WINDOWS\system32\msdtclog.dll

2013-10-31 16:38:53 ----A---- E:\WINDOWS\system32\msdtc.exe

2013-10-31 16:38:53 ----A---- E:\WINDOWS\system32\dcomcnfg.exe

2013-10-31 16:38:52 ----D---- E:\WINDOWS\system32\Com

2013-10-31 16:38:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\stclient.dll

2013-10-31 16:38:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mtxlegih.dll

2013-10-31 16:38:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mtxex.dll

2013-10-31 16:38:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mtxdm.dll

2013-10-31 16:38:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\comrepl.dll

2013-10-31 16:38:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\comaddin.dll

2013-10-31 16:38:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\colbact.dll

2013-10-31 16:38:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\clbcatex.dll

2013-10-31 16:38:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll

2013-10-31 16:38:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\catsrvps.dll

2013-10-31 16:38:52 ----A---- E:\WINDOWS\system32\catsrv.dll

2013-10-31 16:38:51 ----A---- E:\WINDOWS\system32\comuid.dll

2013-10-31 16:38:51 ----A---- E:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll

2013-10-31 16:38:51 ----A---- E:\WINDOWS\system32\comsnap.dll

2013-10-31 16:38:51 ----A---- E:\WINDOWS\system32\clbcatq.dll

2013-10-31 16:38:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\servdeps.dll

2013-10-31 16:38:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\mmfutil.dll

2013-10-31 16:38:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\licwmi.dll

2013-10-31 16:38:47 ----A---- E:\WINDOWS\system32\cmprops.dll

2013-10-31 16:38:45 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\termdd.sys

2013-10-31 16:38:45 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\rdpdr.sys

2013-10-22 11:57:11 ----A---- E:\WINDOWS\system32\drivers\viahduaa.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-10-31 17:33:56 ----A---- E:\WINDOWS\system.ini

2013-10-31 16:41:52 ----A---- E:\WINDOWS\win.ini

2013-10-31 16:41:35 ----ASH---- E:\WINDOWS\fonts\desktop.ini

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R1 intelppm;Intel GV3-processorstuurprogramma; E:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-15 40448]

R1 kbdhid;Stuurprogramma voor toetsenbord-HID; E:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdhid.sys [2008-04-15 14720]

R3 HDAudBus;Microsoft UAA-busstuurprogramma voor High Definition Audio; E:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys [2008-04-15 144384]

R3 hidusb;Microsoft HID Class-stuurprogramma; E:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-15 10368]

R3 mouhid;Stuurprogramma voor muis-HID; E:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2008-04-15 12288]

R3 nv;nv; E:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2013-03-15 10713024]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; E:\WINDOWS\system32\drivers\nvhda32.sys [2012-12-19 128440]

R3 RTLE8023xp;Realtek 10/100/1000 PCI-E NIC Family NDIS XP Driver; E:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Rtenicxp.sys [2009-07-28 143360]

R3 usbccgp;Microsoft generiek hoofd-USB-stuurprogramma; E:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-15 32128]

R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service; E:\WINDOWS\system32\drivers\viahduaa.sys [2009-11-25 1617408]

R4 IOMap;IOMap; \??\E:\WINDOWS\system32\drivers\IOMap.sys []

S3 usbstor;Stuurprogramma voor USB-massaopslag; E:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-15 26368]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 HitmanProScheduler;HitmanPro Scheduler; E:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe [2013-11-01 106280]

R2 NVSvc;NVIDIA Driver Helper Service; E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe [2013-03-15 156960]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; E:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2013-03-15 1266464]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); E:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-10-31 116648]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; E:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [2013-09-05 171680]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); E:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-10-31 116648]

S3 Steam Client Service;Steam Client Service; E:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe [2012-11-19 489256]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 13-11-01.03 - niels 01/11/2013 23:45:56.1.4 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.3383.2296 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: e:\documents and settings\niels\Mijn documenten\Downloads\ComboFix.exe

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-10-01 to 2013-11-01 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-11-01 21:28 . 2013-11-01 21:28 -------- d-----w- E:\rsit

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GPU Tweak Main"="c:\program files\ASUS\GPU Tweak\GPUTweak.exe" [2013-05-16 3268608]

"Steam"="e:\steam\Steam.exe" [2013-10-30 1820584]

"Skype"="e:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2013-10-21 20551328]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"InstalledTime"="10-31-2013" [X]

"NvMediaCenter"="NvMCTray.dll" [2013-03-15 223008]

"NvCplDaemon"="e:\windows\system32\NvCpl.dll" [2013-03-15 15668512]

"nwiz"="e:\program files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe" [2013-03-15 1982312]

"HDAudDeck"="e:\program files\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe" [2009-12-03 33718272]

.

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="e:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-15 15360]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]

@=""

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]

@=""

.

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"e:\\Program Files\\NVIDIA Corporation\\NVIDIA Update Core\\daemonu.exe"=

"e:\\steam\\Steam.exe"=

"e:\\steam\\SteamApps\\common\\Counter-Strike Global Offensive\\csgo.exe"=

"e:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

.

R2 HitmanProScheduler;HitmanPro Scheduler;e:\program files\HitmanPro\hmpsched.exe [1-11-2013 14:38 106280]

R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;e:\windows\system32\drivers\viahduaa.sys [22-10-2013 11:57 1617408]

R4 IOMap;IOMap;\??\e:\windows\system32\drivers\IOMap.sys --> e:\windows\system32\drivers\IOMap.sys [?]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater;e:\program files\Skype\Updater\Updater.exe [5-9-2013 10:34 171680]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

2013-10-31 15:52 1185744 ----a-w- e:\program files\Google\Chrome\Application\30.0.1599.101\Installer\chrmstp.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-11-01 e:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- e:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-10-31 15:51]

.

2013-11-01 e:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- e:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-10-31 15:51]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

TCP: DhcpNameServer = 195.130.130.133 195.130.131.133

.

.

**************************************************************************

.

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2013-11-01 23:47

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

.

scannen van verborgen processen ...

.

scannen van verborgen autostart items ...

.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HDAudDeck = e:\program files\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe 1????????????????????????????????????????????????

.

scannen van verborgen bestanden ...

.

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2013-11-01 23:48:12

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-11-01 22:48

.

Pre-Run: 237.137.915.904 bytes beschikbaar

Post-Run: 237.115.555.840 bytes beschikbaar

.

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

.

- - End Of File - - 8857C9BDF6D0CD0C1B851AFFF47E8DBF

3051207086651214E435112E51817DC5

Link naar reactie
Delen op andere sites

In al deze logjes is niet meteen een aanleiding te vinden voor je problemen. Nog één mogelijkheid:

Download en installeer Speccy.

Speccy is er ook in Nederlandstalige versie, bij de installatie (of update) kan je de taal wijzigen van Engels naar Nederlands ... als je op het driehoekje klikt, krijg je een uitrolmenu waarin je Nederlands kan selecteren.

Wanneer, tijdens het installeren van Speccy, de optie aangeboden wordt om Google Chrome of Google Toolbar "gratis" mee te installeren dien je de vinkjes weg te halen, tenzij dit een bewuste keuze is.

525a111b37ea3-Speccy.PNG

Start nu het programma en er zal een overzicht gemaakt worden van je hardware.

Als dit gereed is selecteer je bovenaan "Bestand - Publiceer Snapshot" en vervolgens bevestig je die keuze met " Ja ".

In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht. Zo krijgen we een gedetailleerd overzicht van je hardware.

Meer info over deze procedure lees je HIER.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.