Ga naar inhoud

pop-ups ondanks AVG 2014 trial met firewall


Aanbevolen berichten

Beste

ik heb een nieuwe harde schijf (vier weken) en AVG 2014 (gratis versie) geïnstalleerd. Maar sinds een tijdje krijg ik bij het surfen voortdurend reclameboodschappen en/of meldingen dat mijn pc gevaar loopt. Ik heb net de trial versie met firewall van AVG geactiveerd, maar het probleem blijft bestaan. Ik heb een scan van mijn hele computersysteem uitgevoerd, en AVG meldt mij dat ik geen enkele bedreiging/risico heb. Hoe kan ik dit probleem verhelpen?

Dank

Stefan

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste

zie hier de log van de RSIT:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Stefan at 2013-11-01 18:01:02

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 423 GB (89%) free of 477 GB

Total RAM: 3957 MB (34% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:01:12, on 1/11/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe

C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\Wisdom-soft ScreenHunter 6.0 Free\ScreenHunter.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Users\Stefan\AppData\Local\FilesFrog Update Checker\update_checker.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\dmhkcore.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\WifiManager.exe

C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE15\CSISYN~1.EXE

C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\WINWORD.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe

C:\Program Files\trend micro\Stefan.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.be/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: ViewPassword - {dd000e12-c224-49a5-899e-0b37dbd95f15} - C:\Program Files (x86)\ViewPassword\134.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [mobilegeni daemon] C:\Program Files (x86)\Mobogenie\DaemonProcess.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [CleanSetup] cmd /C rmdir /S /Q "C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\nro.tmp\"

O4 - HKCU\..\Run: [skyDrive] "C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Optimizer Pro] C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Stefan\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: ScreenHunter 6.0 Free.lnk = C:\Program Files (x86)\Wisdom-soft ScreenHunter 6.0 Free\ScreenHunter.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Lync - klikken om te bellen - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync - klikken om te bellen - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.0.12\ViProtocol.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~2\optimi~1\optpro~1.dll

O23 - Service: Optimizer Pro Crash Monitor (70e6ca8c) - Unknown owner - c:\progra~2\optimi~1\OptProCrash.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater17.0.12 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10859 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2014\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=76f81771-d101-4354-95d2-9305dd0adc1c /coreSdkOptions=4364 /logConfFile="C:\Windows\TEMP\7add1952-ec36-4b01-8cd9-d11052393709-18c-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

"C:\Windows\system32\nvvsvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

C:\Windows\system32\WLANExt.exe 39350112

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "60621176120257959261142814025-80522124-5310812341687691084-1213232980-1711005494

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"c:\progra~2\optimi~1\OptProCrash.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\loggingserver.exe" 72648 "C:\ProgramData\AVG Secure Search\Logger\logger.properties"

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-3855929851403537796-1890422388-148087328719773640342110081319-1053169093-526565108

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgemca.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

"taskhost.exe"

taskeng.exe {831BAFD8-64D9-4AF1-A7D5-6C787EB76D36}

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=1b9ce813-02d6-4d29-9cc9-8757c298a536 /coreSdkOptions=4096 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\cb633a5c-699a-456c-8279-ed38d640104b-980-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe" /background

"C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe" /systemstartup

"C:\Program Files (x86)\Wisdom-soft ScreenHunter 6.0 Free\ScreenHunter.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

"C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Users\Stefan\AppData\Local\FilesFrog Update Checker\update_checker.exe" /auto

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\dmhkcore.exe"

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\WifiManager.exe" hide

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE15\CSISYN~1.EXE" -Embedding

"C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

"C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\WINWORD.EXE"

"LogonUI.exe" /flags:0x0

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_9_900_117_ActiveX.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:124 CREDAT:529686 /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe" --channel=7128.1330fe00.1600004818 "C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll" -greomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\omni.ja" -appomni "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\omni.ja" -appdir "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser" E7CF176E110C211B 7128 "\\.\pipe\gecko-crash-server-pipe.7128" plugin

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe" --proxy-stub-channel=Flash6716.1089F308.18802 --host-broker-channel=Flash6716.1089F308.31268 --host-pid=6716 --host-npapi-version=27 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll"

"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe" --channel=6852.0024F820.474716873 --proxy-stub-channel=Flash6716.1089F308.18802 --plugin-path="C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll" --host-npapi-version=27 --type=renderer

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe24_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe24 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 520 524 532 65536 528

"C:\Users\Stefan\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\ViewPassword Update.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7zljadmx.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - "false"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.0.12\\npsitesafety.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/Lync,version=15.0]

"Description"=Microsoft Lync Plug-in for Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.1.0]

"Description"=VLC Multimedia Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.117 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_117.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.40.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.40.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\

npMeetingJoinPluginOC.dll

nppdf32.dll

C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7zljadmx.default\searchplugins\

cambridge-dictionaries-online.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]

Lync Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01 205416]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-10-08 553384]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\URLREDIR.DLL [2013-09-13 878296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]

Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-09-13 2328264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-10-08 210856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]

Lync Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2013-07-10 139424]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-10-08 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll [2013-10-15 3353624]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL [2013-09-13 705240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]

Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-09-13 1724616]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-10-08 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{dd000e12-c224-49a5-899e-0b37dbd95f15}]

ViewPassword - C:\Program Files (x86)\ViewPassword\134.dll [2013-11-01 137216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll [2013-10-15 3353624]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"=C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe [2013-08-07 36352]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2013-03-29 13513288]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SkyDrive"=C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe [2013-10-09 257136]

"Optimizer Pro"=C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe [2013-10-24 134648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-09-05 958576]

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe [2013-10-07 4908592]

"vProt"=C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe [2013-10-15 2404376]

"mobilegeni daemon"=C:\Program Files (x86)\Mobogenie\DaemonProcess.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"CleanSetup"=cmd /C rmdir /S /Q C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\nro.tmp\ []

C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Dropbox.lnk - C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

ScreenHunter 6.0 Free.lnk - C:\Program Files (x86)\Wisdom-soft ScreenHunter 6.0 Free\ScreenHunter.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=" C:\PROGRA~2\OPTIMI~1\OPTPRO~2.DLL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"wave5"=wdmaud.drv

"midi5"=wdmaud.drv

"mixer5"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-01 18:01:02 ----D---- C:\rsit

2013-11-01 18:01:02 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-11-01 17:31:40 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\21575

2013-11-01 17:10:23 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\NVIDIA

2013-11-01 17:10:21 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\DVDFab9

2013-11-01 17:10:12 ----D---- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9

2013-11-01 16:50:30 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Nero

2013-11-01 16:42:05 ----D---- C:\Program Files (x86)\Nero

2013-11-01 16:41:45 ----D---- C:\ProgramData\Nero

2013-11-01 16:24:14 ----D---- C:\Program Files (x86)\DVDx 4.0

2013-11-01 16:20:59 ----D---- C:\KOKOWAEAEH

2013-11-01 16:08:34 ----D---- C:\ProgramData\DVD Shrink

2013-11-01 16:08:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\DVD Shrink

2013-11-01 16:08:05 ----D---- C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro

2013-11-01 16:07:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mobogenie

2013-11-01 15:56:02 ----D---- C:\Program Files (x86)\ViewPassword

2013-10-25 13:31:01 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2013-10-25 13:30:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaws.exe

2013-10-25 13:30:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-10-25 13:30:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\javaw.exe

2013-10-25 13:30:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\java.exe

2013-10-19 06:15:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\Wisdom-soft ScreenHunter 6.0 Free

2013-10-19 06:14:43 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\0F1F1C2Y1H1P1C0I0T

2013-10-18 16:00:47 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3a.dll

2013-10-18 16:00:47 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\msvcr71.dll

2013-10-18 16:00:47 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\msvcp71.dll

2013-10-18 16:00:47 ----N---- C:\Windows\SYSWOW64\mfc71.dll

2013-10-18 16:00:42 ----D---- C:\Program Files (x86)\Audible

2013-10-16 05:52:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-16 05:52:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-16 05:52:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-16 05:52:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2013-10-16 05:52:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msls31.dll

2013-10-16 05:52:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-16 05:52:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-16 05:52:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\elshyph.dll

2013-10-16 05:52:40 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-10-16 05:52:40 ----A---- C:\Windows\system32\elshyph.dll

2013-10-16 05:52:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wextract.exe

2013-10-16 05:52:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2013-10-16 05:52:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inseng.dll

2013-10-16 05:52:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webcheck.dll

2013-10-16 05:52:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iexpress.exe

2013-10-16 05:52:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2013-10-16 05:52:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\pngfilt.dll

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\occache.dll

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmler.dll

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshta.exe

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedssync.exe

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedsbs.dll

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imgutil.dll

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iepeers.dll

2013-10-16 05:52:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\IEAdvpack.dll

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\url.dll

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\licmgr10.dll

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dat

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\icardie.dll

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2013-10-16 05:52:31 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\webcheck.dll

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\msls31.dll

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dat

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\icardie.dll

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2013-10-16 05:52:30 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2013-10-16 05:52:29 ----A---- C:\Windows\system32\wextract.exe

2013-10-16 05:52:29 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-10-16 05:52:29 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-10-16 05:52:29 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-16 05:52:29 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-16 05:52:29 ----A---- C:\Windows\system32\licmgr10.dll

2013-10-16 05:52:29 ----A---- C:\Windows\system32\inseng.dll

2013-10-16 05:52:29 ----A---- C:\Windows\system32\iexpress.exe

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\pngfilt.dll

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\occache.dll

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmler.dll

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\mshta.exe

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\imgutil.dll

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\iepeers.dll

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-16 05:52:28 ----A---- C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-10-15 07:41:08 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Macromedia

2013-10-15 07:40:14 ----D---- C:\ProgramData\McAfee

2013-10-15 07:40:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-10-15 07:40:07 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Macromed

2013-10-15 07:40:06 ----D---- C:\Windows\system32\Macromed

2013-10-09 16:30:52 ----HD---- C:\SkyDriveTemp

2013-10-09 16:27:09 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft SkyDrive

2013-10-09 16:26:53 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft SkyDrive

2013-10-09 16:23:47 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla

2013-10-09 16:23:37 ----D---- C:\ProgramData\Mozilla

2013-10-09 16:23:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

2013-10-09 15:12:40 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\AVG2014

2013-10-09 15:11:54 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\TuneUp Software

2013-10-09 15:11:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys

2013-10-09 15:11:32 ----D---- C:\ProgramData\AVG Secure Search

2013-10-09 15:11:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

2013-10-09 15:09:52 ----HD---- C:\$AVG

2013-10-09 15:09:52 ----D---- C:\ProgramData\AVG2014

2013-10-09 15:08:03 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Dropbox

2013-10-09 15:07:48 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG

2013-10-09 15:05:36 ----HD---- C:\ProgramData\Common Files

2013-10-09 15:05:36 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-10-09 15:02:39 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Systweak

2013-10-09 15:02:38 ----A---- C:\Windows\system32\roboot64.exe

2013-10-09 14:09:09 ----D---- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft

2013-10-09 14:09:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-10-09 14:08:57 ----D---- C:\Windows\PCHEALTH

2013-10-09 14:08:57 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server

2013-10-09 14:06:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services

2013-10-09 14:06:37 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-09 14:05:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office

2013-10-09 14:04:12 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Office

2013-10-09 13:58:53 ----RHD---- C:\MSOCache

2013-10-09 12:31:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-09 12:31:40 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-09 12:31:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-09 12:31:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-09 12:31:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-09 12:31:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d11.dll

2013-10-09 12:31:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-09 12:31:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-09 12:31:38 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-09 12:31:38 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-09 12:31:38 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-09 12:31:38 ----A---- C:\Windows\system32\d3d11.dll

2013-10-09 12:31:38 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-09 12:31:38 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-09 12:31:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 12:31:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 12:31:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 12:31:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBAUDIO.sys

2013-10-09 12:31:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 12:31:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 12:31:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-09 12:31:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-09 12:31:35 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-09 12:31:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 12:31:35 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-09 12:31:30 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-09 12:31:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 12:31:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-09 12:31:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-09 12:31:28 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-09 12:31:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-09 12:31:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-09 12:31:26 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-09 12:31:26 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-09 12:31:26 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-09 12:31:26 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-09 12:31:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-09 12:31:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-09 12:31:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-09 12:31:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-09 12:31:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-09 12:31:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-09 12:31:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-09 12:31:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-09 12:31:25 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-09 12:31:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 12:31:22 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-09 12:31:21 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-09 12:31:21 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 12:30:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-09 12:30:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-10-09 12:30:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-10-09 12:30:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-10-09 12:30:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-10-09 12:30:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-10-09 12:30:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-10-08 11:25:41 ----D---- C:\ProgramData\Norton

2013-10-08 11:25:36 ----D---- C:\ProgramData\NortonInstaller

2013-10-08 10:00:24 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft.NET

2013-10-08 10:00:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\BTHUSB.SYS

2013-10-08 10:00:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\bthport.sys

2013-10-08 09:59:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fsutil.exe

2013-10-08 09:59:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\esent.dll

2013-10-08 09:59:13 ----A---- C:\Windows\system32\fsutil.exe

2013-10-08 09:59:13 ----A---- C:\Windows\system32\esent.dll

2013-10-08 09:59:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS

2013-10-08 09:59:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\storport.sys

2013-10-08 09:59:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys

2013-10-08 09:59:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys

2013-10-08 09:59:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys

2013-10-08 09:59:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys

2013-10-08 09:59:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys

2013-10-08 09:59:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecs.dll

2013-10-08 09:59:07 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll

2013-10-08 09:56:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\DWrite.dll

2013-10-08 09:56:08 ----A---- C:\Windows\system32\DWrite.dll

2013-10-08 09:48:09 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\Wat

2013-10-08 09:48:09 ----D---- C:\Windows\system32\Wat

2013-10-08 09:34:02 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-08 09:34:01 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-08 09:24:20 ----A---- C:\Windows\system32\Wdfres.dll

2013-10-08 09:24:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WdfLdr.sys

2013-10-08 09:20:14 ----A---- C:\Windows\system32\TsUsbRedirectionGroupPolicyExtension.dll

2013-10-08 09:20:14 ----A---- C:\Windows\system32\TsUsbRedirectionGroupPolicyControl.exe

2013-10-08 09:20:14 ----A---- C:\Windows\system32\RdpGroupPolicyExtension.dll

2013-10-08 09:20:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys

2013-10-08 09:20:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys

2013-10-08 09:20:14 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wksprtPS.dll

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tsgqec.dll

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rdpendp_winip.dll

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mstsc.exe

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MsRdpWebAccess.dll

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\aaclient.dll

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\system32\wksprtPS.dll

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\system32\wksprt.exe

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\system32\TSWbPrxy.exe

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\system32\TsUsbGDCoInstaller.dll

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\system32\tsgqec.dll

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\system32\rdpudd.dll

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\system32\rdpendp_winip.dll

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcorets.dll

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\system32\mstsc.exe

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\system32\MsRdpWebAccess.dll

2013-10-08 09:20:13 ----A---- C:\Windows\system32\aaclient.dll

2013-10-08 09:20:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mstscax.dll

2013-10-08 09:20:12 ----A---- C:\Windows\system32\mstscax.dll

2013-10-08 09:14:58 ----A---- C:\Windows\system32\browserchoice.exe

2013-10-08 09:05:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WUDFRd.sys

2013-10-08 09:05:18 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\WUDFPf.sys

2013-10-08 09:05:17 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFx.dll

2013-10-08 09:05:17 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFSvc.dll

2013-10-08 09:05:17 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFPlatform.dll

2013-10-08 09:05:17 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

2013-10-08 09:05:17 ----A---- C:\Windows\system32\WUDFCoinstaller.dll

2013-10-08 09:01:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\UIAnimation.dll

2013-10-08 09:01:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msmpeg2vdec.dll

2013-10-08 09:01:26 ----A---- C:\Windows\system32\UIAnimation.dll

2013-10-08 09:01:26 ----A---- C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll

2013-10-08 09:01:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMPhoto.dll

2013-10-08 09:01:25 ----A---- C:\Windows\system32\WMPhoto.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

2013-10-08 09:01:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XpsGdiConverter.dll

2013-10-08 09:01:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxgi.dll

2013-10-08 09:01:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10warp.dll

2013-10-08 09:01:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10level9.dll

2013-10-08 09:01:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10core.dll

2013-10-08 09:01:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10_1core.dll

2013-10-08 09:01:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10_1.dll

2013-10-08 09:01:24 ----A---- C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2013-10-08 09:01:24 ----A---- C:\Windows\system32\dxgi.dll

2013-10-08 09:01:24 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10warp.dll

2013-10-08 09:01:24 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10level9.dll

2013-10-08 09:01:24 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10core.dll

2013-10-08 09:01:24 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll

2013-10-08 09:01:24 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10_1.dll

2013-10-08 09:01:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\XpsPrint.dll

2013-10-08 09:01:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WindowsCodecsExt.dll

2013-10-08 09:01:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d3d10.dll

2013-10-08 09:01:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\d2d1.dll

2013-10-08 09:01:23 ----A---- C:\Windows\system32\XpsPrint.dll

2013-10-08 09:01:23 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsCodecsExt.dll

2013-10-08 09:01:23 ----A---- C:\Windows\system32\FntCache.dll

2013-10-08 09:01:23 ----A---- C:\Windows\system32\d3d10.dll

2013-10-08 09:01:23 ----A---- C:\Windows\system32\d2d1.dll

2013-10-08 09:00:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imagehlp.dll

2013-10-08 09:00:46 ----A---- C:\Windows\system32\imagehlp.dll

2013-10-08 09:00:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\fs_rec.sys

2013-10-08 09:00:45 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmi.dll

2013-10-08 09:00:45 ----A---- C:\Windows\system32\wmi.dll

2013-10-08 08:57:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll

2013-10-08 08:57:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\secur32.dll

2013-10-08 08:57:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll

2013-10-08 08:57:56 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2013-10-08 08:57:56 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2013-10-08 08:57:56 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2013-10-08 08:57:56 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\cng.sys

2013-10-08 08:57:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\qdvd.dll

2013-10-08 08:57:54 ----A---- C:\Windows\system32\qdvd.dll

2013-10-08 08:56:13 ----D---- C:\ProgramData\SAMSUNG

2013-10-08 08:55:34 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\SABI.sys

2013-10-08 08:55:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\Samsung

2013-10-08 08:54:29 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Adobe

2013-10-08 08:54:26 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\vlc

2013-10-08 08:53:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\Adobe

2013-10-08 08:53:31 ----D---- C:\ProgramData\Adobe

2013-10-08 08:53:19 ----D---- C:\Program Files (x86)\VideoLAN

2013-10-08 08:53:09 ----D---- C:\Program Files (x86)\Combined Community Codec Pack

2013-10-08 08:53:07 ----D---- C:\Program Files\7-Zip

2013-10-08 08:53:01 ----A---- C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll

2013-10-08 08:53:01 ----A---- C:\Windows\system32\javaws.exe

2013-10-08 08:53:01 ----A---- C:\Windows\system32\deployJava1.dll

2013-10-08 08:52:59 ----A---- C:\Windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll

2013-10-08 08:52:59 ----A---- C:\Windows\system32\javaw.exe

2013-10-08 08:52:59 ----A---- C:\Windows\system32\java.exe

2013-10-08 08:52:55 ----D---- C:\Program Files\Java

2013-10-08 08:52:50 ----D---- C:\ProgramData\Sun

2013-10-08 08:52:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java

2013-10-08 08:49:17 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA

2013-10-08 08:48:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation

2013-10-08 08:48:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies

2013-10-08 08:47:57 ----A---- C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

2013-10-08 08:47:57 ----A---- C:\Windows\system32\nvsvcr.dll

2013-10-08 08:47:57 ----A---- C:\Windows\system32\nvsvc64.dll

2013-10-08 08:47:57 ----A---- C:\Windows\system32\nvshext.dll

2013-10-08 08:47:57 ----A---- C:\Windows\system32\nvmctray.dll

2013-10-08 08:47:57 ----A---- C:\Windows\system32\nvcpl.dll

2013-10-08 08:47:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\OpenCL.dll

2013-10-08 08:47:42 ----A---- C:\Windows\system32\OpenCL.dll

2013-10-08 08:47:37 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvwgf2um.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvopencl.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvoglv32.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NvIFR.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\NvFBC.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvd3dum.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvcuvid.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvcuvenc.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvcuda.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvcompiler.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nvapi.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\nvopencl.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\nvoglv64.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\NvIFR64.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\nvhdap64.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\nvhdagenco6420103.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\NvFBC64.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\nvdispgenco6432723.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\nvdispco6432723.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\nvcuvid.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\nvcuvenc.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\nvcuda.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\nvcompiler.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\nvapi64.dll

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys

2013-10-08 08:46:59 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys

2013-10-08 08:46:11 ----D---- C:\Program Files\NVIDIA Corporation

2013-10-08 08:45:45 ----D---- C:\NVIDIA

2013-10-08 08:03:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\xmllite.dll

2013-10-08 08:03:09 ----A---- C:\Windows\system32\xmllite.dll

2013-10-08 08:02:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\odbcjt32.dll

2013-10-08 08:02:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\odbccu32.dll

2013-10-08 08:02:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\odbccr32.dll

2013-10-08 08:02:58 ----A---- C:\Windows\system32\odbctrac.dll

2013-10-08 08:02:58 ----A---- C:\Windows\system32\odbccu32.dll

2013-10-08 08:02:58 ----A---- C:\Windows\system32\odbccr32.dll

2013-10-08 08:02:58 ----A---- C:\Windows\system32\odbccp32.dll

2013-10-08 08:02:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys

2013-10-08 08:02:58 ----A---- C:\Windows\system32\cdd.dll

2013-10-08 08:02:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\odbctrac.dll

2013-10-08 08:02:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\odbccp32.dll

2013-10-08 08:02:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\poqexec.exe

2013-10-08 08:02:55 ----A---- C:\Windows\system32\poqexec.exe

2013-10-08 08:02:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcsvc6.dll

2013-10-08 08:02:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dhcpcore6.dll

2013-10-08 08:02:49 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.dll

2013-10-08 08:02:49 ----A---- C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll

2013-10-08 08:02:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wintrust.dll

2013-10-08 08:02:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptsvc.dll

2013-10-08 08:02:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptnet.dll

2013-10-08 08:02:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\crypt32.dll

2013-10-08 08:02:44 ----A---- C:\Windows\system32\wintrust.dll

2013-10-08 08:02:44 ----A---- C:\Windows\system32\cryptsvc.dll

2013-10-08 08:02:44 ----A---- C:\Windows\system32\cryptnet.dll

2013-10-08 08:02:44 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2013-10-08 08:02:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\explorer.exe

2013-10-08 08:02:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\CPFilters.dll

2013-10-08 08:02:41 ----A---- C:\Windows\system32\CPFilters.dll

2013-10-08 08:02:41 ----A---- C:\Windows\explorer.exe

2013-10-08 08:02:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sbe.dll

2013-10-08 08:02:40 ----A---- C:\Windows\system32\sbe.dll

2013-10-08 08:02:37 ----A---- C:\Windows\system32\quartz.dll

2013-10-08 08:02:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\quartz.dll

2013-10-08 08:02:35 ----A---- C:\Windows\system32\ntshrui.dll

2013-10-08 08:02:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntshrui.dll

2013-10-08 08:02:34 ----A---- C:\Windows\system32\tquery.dll

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tquery.dll

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchProtocolHost.exe

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchIndexer.exe

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SearchFilterHost.exe

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssvp.dll

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssrch.dll

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssphtb.dll

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mssph.dll

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msscntrs.dll

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\system32\mssvp.dll

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\system32\mssrch.dll

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\system32\mssphtb.dll

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\system32\mssph.dll

2013-10-08 08:02:33 ----A---- C:\Windows\system32\msscntrs.dll

2013-10-08 08:02:30 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authui.dll

2013-10-08 08:02:30 ----A---- C:\Windows\system32\consent.exe

2013-10-08 08:02:30 ----A---- C:\Windows\system32\authui.dll

2013-10-08 08:02:30 ----A---- C:\Windows\system32\appinfo.dll

2013-10-08 08:02:28 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2013-10-08 08:02:28 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2013-10-08 08:02:28 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2013-10-08 08:02:27 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webio.dll

2013-10-08 08:02:27 ----A---- C:\Windows\system32\webio.dll

2013-10-08 08:02:25 ----A---- C:\Windows\system32\wwansvc.dll

2013-10-08 08:02:25 ----A---- C:\Windows\system32\wwanprotdim.dll

2013-10-08 08:02:22 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys

2013-10-08 08:02:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll

2013-10-08 08:02:16 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2013-10-08 08:02:15 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ataport.sys

2013-10-08 08:02:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\RNDISMP.sys

2013-10-08 08:02:13 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys

2013-10-08 08:02:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfc42.dll

2013-10-08 08:02:11 ----A---- C:\Windows\system32\mfc42u.dll

2013-10-08 08:02:11 ----A---- C:\Windows\system32\mfc42.dll

2013-10-08 08:02:10 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mfc42u.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\SYSWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----AH---- C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

2013-10-08 08:02:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\KernelBase.dll

2013-10-08 08:02:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kernel32.dll

2013-10-08 08:02:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\apisetschema.dll

2013-10-08 08:02:06 ----A---- C:\Windows\system32\winsrv.dll

2013-10-08 08:02:06 ----A---- C:\Windows\system32\smss.exe

2013-10-08 08:02:06 ----A---- C:\Windows\system32\KernelBase.dll

2013-10-08 08:02:06 ----A---- C:\Windows\system32\kernel32.dll

2013-10-08 08:02:06 ----A---- C:\Windows\system32\csrsrv.dll

2013-10-08 08:02:06 ----A---- C:\Windows\system32\conhost.exe

2013-10-08 08:02:06 ----A---- C:\Windows\system32\apisetschema.dll

2013-10-08 08:02:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMVDECOD.DLL

2013-10-08 08:02:05 ----A---- C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL

2013-10-08 08:02:04 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usb8023.sys

2013-10-08 08:02:03 ----A---- C:\Windows\system32\sspisrv.dll

2013-10-08 08:02:03 ----A---- C:\Windows\system32\sspicli.dll

2013-10-08 08:02:03 ----A---- C:\Windows\system32\secur32.dll

2013-10-08 08:02:03 ----A---- C:\Windows\system32\rdrmemptylst.exe

2013-10-08 08:02:03 ----A---- C:\Windows\system32\rdpwsx.dll

2013-10-08 08:02:03 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcorekmts.dll

2013-10-08 08:02:03 ----A---- C:\Windows\system32\lsass.exe

2013-10-08 08:02:03 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2013-10-08 08:02:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rpcrt4.dll

2013-10-08 08:02:02 ----A---- C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

2013-10-08 08:02:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml6.dll

2013-10-08 08:02:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3r.dll

2013-10-08 08:02:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3.dll

2013-10-08 08:02:01 ----A---- C:\Windows\system32\msxml6.dll

2013-10-08 08:02:01 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3r.dll

2013-10-08 08:02:01 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll

2013-10-08 08:02:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nlaapi.dll

2013-10-08 08:02:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netevent.dll

2013-10-08 08:02:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netcorehc.dll

2013-10-08 08:02:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncsi.dll

2013-10-08 08:02:00 ----A---- C:\Windows\system32\nlasvc.dll

2013-10-08 08:02:00 ----A---- C:\Windows\system32\nlaapi.dll

2013-10-08 08:02:00 ----A---- C:\Windows\system32\netevent.dll

2013-10-08 08:02:00 ----A---- C:\Windows\system32\netcorehc.dll

2013-10-08 08:02:00 ----A---- C:\Windows\system32\ncsi.dll

2013-10-08 08:02:00 ----A---- C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll

2013-10-08 08:02:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2013-10-08 08:01:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Diskdump.sys

2013-10-08 08:01:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dnscacheugc.exe

2013-10-08 08:01:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dnsapi.dll

2013-10-08 08:01:57 ----A---- C:\Windows\system32\profsvc.dll

2013-10-08 08:01:57 ----A---- C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll

2013-10-08 08:01:57 ----A---- C:\Windows\system32\dnscacheugc.exe

2013-10-08 08:01:57 ----A---- C:\Windows\system32\dnsapi.dll

2013-10-08 08:01:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dpnet.dll

2013-10-08 08:01:50 ----A---- C:\Windows\system32\dpnet.dll

2013-10-08 08:01:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\qedit.dll

2013-10-08 08:01:49 ----A---- C:\Windows\system32\qedit.dll

2013-10-08 08:01:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncrypt.dll

2013-10-08 08:01:48 ----A---- C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2013-10-08 08:01:46 ----A---- C:\Windows\system32\OxpsConverter.exe

2013-10-08 08:01:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys

2013-10-08 08:01:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys

2013-10-08 08:01:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srv.sys

2013-10-08 08:01:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\usp10.dll

2013-10-08 08:01:38 ----A---- C:\Windows\system32\usp10.dll

2013-10-08 08:01:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tssecsrv.sys

2013-10-08 08:01:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\Wpc.dll

2013-10-08 08:01:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gameux.dll

2013-10-08 08:01:36 ----A---- C:\Windows\system32\Wpc.dll

2013-10-08 08:01:36 ----A---- C:\Windows\system32\gameux.dll

2013-10-08 08:01:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\psisdecd.dll

2013-10-08 08:01:32 ----A---- C:\Windows\system32\psisdecd.dll

2013-10-08 08:01:31 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2013-10-08 08:01:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\kerberos.dll

2013-10-08 08:01:20 ----A---- C:\Windows\system32\kerberos.dll

2013-10-08 08:01:20 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys

2013-10-08 08:01:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msi.dll

2013-10-08 08:01:19 ----A---- C:\Windows\system32\msi.dll

2013-10-08 08:01:15 ----A---- C:\Windows\system32\wow64win.dll

2013-10-08 08:01:15 ----A---- C:\Windows\system32\wow64cpu.dll

2013-10-08 08:01:15 ----A---- C:\Windows\system32\ntvdm64.dll

2013-10-08 08:01:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\synceng.dll

2013-10-08 08:01:05 ----A---- C:\Windows\system32\synceng.dll

2013-10-08 08:01:03 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll

2013-10-08 08:01:02 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll

2013-10-08 08:01:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shdocvw.dll

2013-10-08 08:01:01 ----A---- C:\Windows\system32\shdocvw.dll

2013-10-08 08:01:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\win32spl.dll

2013-10-08 08:01:00 ----A---- C:\Windows\system32\winresume.exe

2013-10-08 08:01:00 ----A---- C:\Windows\system32\winload.exe

2013-10-08 08:01:00 ----A---- C:\Windows\system32\win32spl.dll

2013-10-08 08:01:00 ----A---- C:\Windows\system32\kdusb.dll

2013-10-08 08:01:00 ----A---- C:\Windows\system32\kdcom.dll

2013-10-08 08:01:00 ----A---- C:\Windows\system32\kd1394.dll

2013-10-08 08:00:57 ----A---- C:\Windows\system32\taskhost.exe

2013-10-08 08:00:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cryptdlg.dll

2013-10-08 08:00:55 ----A---- C:\Windows\system32\cryptdlg.dll

2013-10-08 08:00:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\drvinst.exe

2013-10-08 08:00:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\devrtl.dll

2013-10-08 08:00:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\devobj.dll

2013-10-08 08:00:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cfgmgr32.dll

2013-10-08 08:00:53 ----A---- C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll

2013-10-08 08:00:51 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\netio.sys

2013-10-08 08:00:51 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2013-10-08 08:00:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\netapi32.dll

2013-10-08 08:00:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\browcli.dll

2013-10-08 08:00:50 ----A---- C:\Windows\system32\netapi32.dll

2013-10-08 08:00:50 ----A---- C:\Windows\system32\browser.dll

2013-10-08 08:00:50 ----A---- C:\Windows\system32\browcli.dll

2013-10-08 08:00:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\prevhost.exe

2013-10-08 08:00:49 ----A---- C:\Windows\system32\prevhost.exe

2013-10-08 08:00:49 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\fvevol.sys

2013-10-08 08:00:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\srclient.dll

2013-10-08 08:00:48 ----A---- C:\Windows\system32\srcore.dll

2013-10-08 08:00:48 ----A---- C:\Windows\system32\FXSCOVER.exe

2013-10-08 08:00:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inetcomm.dll

2013-10-08 08:00:47 ----A---- C:\Windows\system32\inetcomm.dll

2013-10-08 08:00:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msvcrt.dll

2013-10-08 08:00:46 ----A---- C:\Windows\system32\msvcrt.dll

2013-10-08 08:00:45 ----A---- C:\Windows\system32\certutil.exe

2013-10-08 08:00:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\certutil.exe

2013-10-08 08:00:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\certenc.dll

2013-10-08 08:00:44 ----A---- C:\Windows\system32\certenc.dll

2013-10-08 08:00:41 ----A---- C:\Windows\system32\localspl.dll

2013-10-08 08:00:41 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\bowser.sys

2013-10-08 08:00:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\oleaut32.dll

2013-10-08 08:00:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\oleacc.dll

2013-10-08 08:00:40 ----A---- C:\Windows\system32\oleaut32.dll

2013-10-08 08:00:40 ----A---- C:\Windows\system32\oleacc.dll

2013-10-08 08:00:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\EncDec.dll

2013-10-08 08:00:39 ----A---- C:\Windows\system32\EncDec.dll

2013-10-08 08:00:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cdosys.dll

2013-10-08 08:00:32 ----A---- C:\Windows\system32\cdosys.dll

2013-10-08 08:00:29 ----A---- C:\Windows\system32\spoolsv.exe

2013-10-08 08:00:29 ----A---- C:\Windows\splwow64.exe

2013-10-08 07:52:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\packager.dll

2013-10-08 07:52:54 ----A---- C:\Windows\system32\packager.dll

2013-10-07 15:18:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rdpcore.dll

2013-10-07 15:18:42 ----A---- C:\Windows\system32\rdpcore.dll

2013-10-07 15:18:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys

2013-10-07 15:15:00 ----A---- C:\Windows\system32\wups2.dll

2013-10-07 15:15:00 ----A---- C:\Windows\system32\wucltux.dll

2013-10-07 15:15:00 ----A---- C:\Windows\system32\wuaueng.dll

2013-10-07 15:15:00 ----A---- C:\Windows\system32\wuauclt.exe

2013-10-07 15:14:54 ----A---- C:\Windows\system32\wups.dll

2013-10-07 15:14:54 ----A---- C:\Windows\system32\wudriver.dll

2013-10-07 15:14:54 ----A---- C:\Windows\system32\wuapi.dll

2013-10-07 15:14:46 ----A---- C:\Windows\system32\wuwebv.dll

2013-10-07 15:14:46 ----A---- C:\Windows\system32\wuapp.exe

2013-10-07 14:59:10 ----D---- C:\Windows\system32\SRSLabs

2013-10-07 14:59:08 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\RTCOM

2013-10-07 14:59:08 ----D---- C:\Program Files\Realtek

2013-10-07 14:58:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SFCOM.dll

2013-10-07 14:58:52 ----A---- C:\Windows\system32\WavesGUILib64.dll

2013-10-07 14:58:52 ----A---- C:\Windows\system32\SRSWOW64.dll

2013-10-07 14:58:52 ----A---- C:\Windows\system32\SRSTSX64.dll

2013-10-07 14:58:52 ----A---- C:\Windows\system32\SRSTSH64.dll

2013-10-07 14:58:52 ----A---- C:\Windows\system32\SRSHP64.dll

2013-10-07 14:58:52 ----A---- C:\Windows\system32\SFSS_APO.dll

2013-10-07 14:58:52 ----A---- C:\Windows\system32\SFNHK64.dll

2013-10-07 14:58:52 ----A---- C:\Windows\system32\SFCOM64.dll

2013-10-07 14:58:52 ----A---- C:\Windows\system32\SFAPO64.dll

2013-10-07 14:58:52 ----A---- C:\Windows\system32\RtPgEx64.dll

2013-10-07 14:58:52 ----A---- C:\Windows\system32\RtlCPAPI64.dll

2013-10-07 14:58:52 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\rtvienna.dat

2013-10-07 14:58:52 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\RtkCoLDR64.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\RtkCfg64.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\RtkAPO64.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\RtkApi64.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\RTEEP64A.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\RTEEL64A.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\RTEEG64A.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\RTEED64A.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\RtDataProc64.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\RTCOM64.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\RP3DHT64.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\RP3DAA64.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\RCoRes64.dat

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\RCoInstII64.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\R4EEP64A.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\R4EEL64A.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\R4EEG64A.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\R4EED64A.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\R4EEA64A.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\MaxxVolumeSDAPO.dll

2013-10-07 14:58:51 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\RTAIODAT.DAT

2013-10-07 14:58:50 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2013-10-07 14:58:50 ----D---- C:\Program Files (x86)\Realtek

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\MaxxAudioRealtek64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\MaxxAudioEQ64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\MaxxAudioAPOShell64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO30.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO20.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\KAAPORT64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\FMAPO64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\DTSVoiceClarityDLL64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\DTSSymmetryDLL64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\DTSS2SpeakerDLL64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\DTSS2HeadphoneDLL64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\DTSNeoPCDLL64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\DTSLimiterDLL64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\DTSLFXAPO64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\DTSGFXAPONS64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\DTSGFXAPO64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\DTSGainCompensatorDLL64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\DTSBoostDLL64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\DTSBassEnhancementDLL64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\CONEQMSAPOGUILibrary.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\AERTAR64.dll

2013-10-07 14:58:50 ----A---- C:\Windows\system32\AERTAC64.dll

2013-10-07 14:58:46 ----HD---- C:\Program Files (x86)\Temp

2013-10-07 14:58:46 ----A---- C:\Windows\RtlExUpd.dll

2013-10-07 14:41:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI

2013-10-07 14:41:28 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Intel Corporation

2013-10-07 14:41:13 ----D---- C:\ProgramData\Intel

2013-10-07 14:41:06 ----D---- C:\Program Files\Intel

2013-10-07 14:40:43 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-10-07 14:37:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\Intel

2013-10-07 14:37:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\CSVer.dll

2013-10-07 14:36:17 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-10-07 14:36:13 ----D---- C:\Intel

2013-10-07 14:12:02 ----A---- C:\Windows\system32\RTNUninst64.dll

2013-10-07 14:12:02 ----A---- C:\Windows\system32\RtNicProp64.dll

2013-10-07 14:12:02 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Rtlh64.sys

2013-10-07 13:45:56 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Identities

2013-10-07 13:45:37 ----SD---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft

2013-10-07 13:45:37 ----D---- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Media Center Programs

2013-10-07 13:45:27 ----SHD---- C:\Recovery

2013-10-07 13:45:27 ----SHD---- C:\ProgramData\Sjablonen

2013-10-07 13:45:27 ----SHD---- C:\ProgramData\Menu Start

2013-10-07 13:45:27 ----SHD---- C:\ProgramData\Favorieten

2013-10-07 13:45:27 ----SHD---- C:\ProgramData\Documenten

2013-10-07 13:45:27 ----SHD---- C:\ProgramData\Bureaublad

2013-10-07 13:45:20 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution

2013-10-07 13:38:23 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-07 13:37:41 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-10-07 13:37:41 ----ASH---- C:\pagefile.sys

2013-10-07 13:37:41 ----ASH---- C:\hiberfil.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-01 18:01:06 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-11-01 18:01:02 ----RD---- C:\Program Files

2013-11-01 17:10:12 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-11-01 16:51:37 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-11-01 16:41:45 ----HD---- C:\ProgramData

2013-11-01 16:41:39 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-11-01 16:40:52 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-11-01 16:38:36 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-11-01 16:07:10 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-11-01 16:06:29 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-11-01 16:06:29 ----D---- C:\Windows\inf

2013-11-01 16:06:26 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-11-01 16:06:26 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-11-01 15:56:02 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-11-01 08:04:24 ----D---- C:\Windows\System32

2013-11-01 08:04:24 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-10-30 09:03:13 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-10-21 06:47:25 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-20 20:47:39 ----D---- C:\Windows

2013-10-20 20:43:12 ----D---- C:\Windows\Downloaded Program Files

2013-10-20 14:52:34 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-20 00:16:48 ----SHD---- C:\$Recycle.Bin

2013-10-20 00:16:36 ----RD---- C:\Users

2013-10-18 15:09:37 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-10-18 15:09:37 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-18 15:09:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-18 15:09:35 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-18 15:09:33 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration

2013-10-18 15:09:33 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2013-10-18 15:09:30 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-10-18 15:09:30 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2013-10-18 15:09:30 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2013-10-17 13:18:47 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

2013-10-17 13:18:16 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-17 13:13:47 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-10-17 06:35:35 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-16 06:26:03 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-16 05:35:54 ----A---- C:\Windows\win.ini

2013-10-09 14:57:38 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-10-09 14:09:40 ----RSD---- C:\Windows\Fonts

2013-10-09 14:09:33 ----D---- C:\Windows\ShellNew

2013-10-09 14:06:54 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-10-09 14:05:53 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2013-10-09 13:22:22 ----D---- C:\Windows\system32\LogFiles

2013-10-08 09:48:14 ----D---- C:\Windows\ehome

2013-10-08 09:48:14 ----D---- C:\Program Files\Common Files\System

2013-10-08 09:48:13 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-10-08 09:48:13 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\nl-NL

2013-10-08 09:48:13 ----D---- C:\Program Files\Windows Defender

2013-10-08 09:48:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Defender

2013-10-08 09:48:12 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\wbem

2013-10-08 09:48:01 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\zh-HK

2013-10-08 09:48:01 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\pt-PT

2013-10-08 09:48:01 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\pt-BR

2013-10-08 09:48:01 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\pl-PL

2013-10-08 09:48:01 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\ko-KR

2013-10-08 09:48:01 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\it-IT

2013-10-08 09:48:01 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\hu-HU

2013-10-08 09:48:01 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\el-GR

2013-10-08 09:48:01 ----D---- C:\Windows\system32\Boot

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\zh-TW

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\zh-CN

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\tr-TR

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\sv-SE

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\ru-RU

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nb-NO

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\ja-JP

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\fr-FR

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\fi-FI

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\es-ES

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\de-DE

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\da-DK

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\cs-CZ

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\zh-TW

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\zh-HK

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\zh-CN

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\tr-TR

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\sv-SE

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\ru-RU

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\pt-PT

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\pt-BR

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\pl-PL

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\nb-NO

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\ko-KR

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\ja-JP

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\it-IT

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\hu-HU

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\fr-FR

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\fi-FI

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\es-ES

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\el-GR

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\de-DE

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\da-DK

2013-10-08 09:48:00 ----D---- C:\Windows\system32\cs-CZ

2013-10-08 09:47:59 ----D---- C:\Program Files\Windows Journal

2013-10-08 09:34:02 ----D---- C:\Windows\debug

2013-10-08 08:47:52 ----D---- C:\Windows\Help

2013-10-07 14:40:44 ----D---- C:\Windows\system32\restore

2013-10-07 14:35:59 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2013-10-07 13:51:25 ----D---- C:\Windows\system32\CodeIntegrity

2013-10-07 13:45:27 ----D---- C:\Program Files\Windows NT

2013-10-07 13:40:26 ----D---- C:\Windows\system32\sysprep

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-09-02 192824]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-09-02 294712]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-08-20 123704]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-09-08 31544]

R0 iaStorA;iaStorA; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorA.sys [2013-08-07 644968]

R0 iaStorF;iaStorF; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorF.sys [2013-08-07 28008]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 Avgdiska;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys [2013-09-25 148792]

R1 Avgfwfd;AVG network filter service; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgfwd6a.sys [2013-09-26 57144]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-09-02 241464]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-09-02 212280]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-08-01 251192]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-10-09 46368]

R1 SABI;SAMSUNG Kernel Driver For Windows 7; \??\C:\Windows\system32\Drivers\SABI.sys [2009-05-28 13824]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R3 BCM43XX;Stuurprogramma voor Broadcom 802.11-netwerkadapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2011-07-05 4745280]

R3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

R3 BthPan;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

R3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2013-03-29 3379272]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2013-06-16 196384]

R3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

R3 RTL8169;Realtek 8169 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtlh64.sys [2011-09-08 508520]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2012-08-23 57856]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2012-08-23 30208]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 70e6ca8c;Optimizer Pro Crash Monitor; c:\progra~2\optimi~1\OptProCrash.exe [2013-11-01 143488]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-09-05 65640]

R2 avgfws;AVG Firewall; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgfws.exe [2013-09-25 1358944]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2013-10-03 3538480]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2013-09-25 301152]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2013-08-07 15720]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2013-09-12 920864]

R2 vToolbarUpdater17.0.12;vToolbarUpdater17.0.12; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.0.12\ToolbarUpdater.exe [2013-10-09 1734680]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 Nero BackItUp Scheduler 4.0;Nero BackItUp Scheduler 4.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe [2009-07-20 935208]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-20 257416]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-09-11 118680]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2012-10-01 150648]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2012-10-01 5132888]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2013-10-08 1255736]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
 {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
 C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll;f
 CleanSetup;s
 Optimizer Pro;s
 C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro;fs
 70e6ca8c;s
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar];r64
 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 "Optimizer Pro"=-;r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce];r64
 "CleanSetup"=-;r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
 "AppInit_DLLs"=-;r64
 C:\ProgramData\DVD Shrink;fs
 C:\Program Files (x86)\DVD Shrink;fs
 C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro;fs
 C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\0F1F1C2Y1H1P1C0I0T;fs
 C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Systweak;fs
 startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zie hier de log van zoek.exe:

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 26-October-2013

Tool run by Stefan on vr 01/11/2013 at 18:58:20,13.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Stefan\Documents\zoek\zoek.exe [script inserted]

==== System Restore Info ======================

1/11/2013 19:02:16 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Empty Folders Check ======================

C:\PROGRA~2\AGEIA Technologies deleted successfully

C:\PROGRA~2\COMMON~1\Symantec Shared deleted successfully

C:\ProgramData\Oracle deleted successfully

C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\5200 deleted successfully

C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Systweak deleted successfully

C:\Users\Gast\AppData\Local\VirtualStore deleted successfully

C:\Users\Stefan\AppData\Local\VirtualStore deleted successfully

C:\Users\Stefan\AppData\Local\Wisdom-soft deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\70e6ca8c deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\70e6ca8c deleted successfully

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Optimizer Pro"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"CleanSetup"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Systweak not found

C:\ProgramData\DVD Shrink deleted

C:\Program Files (x86)\DVD Shrink deleted

C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\0F1F1C2Y1H1P1C0I0T deleted

"C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.0.1.12\AVG Secure Search_toolbar.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro" deleted

"C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

2013-10-08 07:06:38 D1E75542EC8D1B4851765A57AC63618E 1908 ----a-w- C:\Windows\diagerr.xml

2013-10-08 07:06:38 32996720214B21FE880D6A351D7709D9 2562 ----a-w- C:\Windows\diagwrn.xml

2013-10-08 07:02:41 332FEAB1435662FC6C672E25BEB37BE3 2871808 ----a-w- C:\Windows\explorer.exe

2013-10-08 07:00:29 127AA81343A7C6F665C22CB1293B0A90 67072 ----a-w- C:\Windows\splwow64.exe

2013-10-07 13:58:46 AAE3FA6E8156E4577E1F0AC195F4F11E 2079816 ----a-w- C:\Windows\RtlExUpd.dll

====== C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp ====

2013-11-01 17:47:37 5143DE017172519CBE8A3B6CF5B37B46 3689984 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\applications\burningcore\nero.burningcore.msi

2013-11-01 17:47:36 F4C3B67E5392B5926C3AAAA302EECC50 11838976 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\lightscribeSystemSoftware\LS_HSI.msi

2013-11-01 17:47:36 F3D5AC9FDDAA29E99E17A63E67815F0E 866816 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\applications\burningromhelpchm\nero.burningromhelpchm.msi

2013-11-01 17:47:36 DCF07996347AE673AED11350505B7E7C 1164800 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\applications\prerequisites\nero.prerequisites.msi

2013-11-01 17:47:36 D2184FD2B0A12A8075AA848ABD26415C 4019712 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\applications\burningrom\nero.burningrom.msi

2013-11-01 17:47:36 CEDE02D7AF62449A2C38C49ABECC0CD3 4995416 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\microsoftVcRedist2010Sp1X86\vcredist_x86.exe

2013-11-01 17:47:36 C4DCFC4316FC0B1DFBE0E6816BD40A04 2143232 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\applications\controlcenter\nero.controlcenter.msi

2013-11-01 17:47:36 B632F265AF1745A79FF5CF5BEB10F273 165648 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\systemRequirementValidator\PRQStarter-1.exe

2013-11-01 17:47:36 B632F265AF1745A79FF5CF5BEB10F273 165648 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\rebootValidator\PRQStarter-1.exe

2013-11-01 17:47:36 B632F265AF1745A79FF5CF5BEB10F273 165648 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\msi4.5ForWindowsxpX86\PRQStarter-1.exe

2013-11-01 17:47:36 B632F265AF1745A79FF5CF5BEB10F273 165648 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\msi4.5ForWindows6.0X86\PRQStarter-1.exe

2013-11-01 17:47:36 B632F265AF1745A79FF5CF5BEB10F273 165648 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\msi4.5ForWindows6.0X64\PRQStarter-1.exe

2013-11-01 17:47:36 B632F265AF1745A79FF5CF5BEB10F273 165648 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\microsoftVcRedist2010Sp1X86\PRQStarter-1.exe

2013-11-01 17:47:36 B632F265AF1745A79FF5CF5BEB10F273 165648 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\lightscribeSystemSoftware\PRQStarter-1.exe

2013-11-01 17:47:36 B202B667D9D9C108EF4ECA13CEEBD43F 727280 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\setup.exe

2013-11-01 17:47:36 AAA66E9F2C20EBFFF88915B583F8F2D0 867328 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\applications\controlcenterhelpchm\nero.controlcenterhelpchm.msi

2013-11-01 17:47:36 A525514358477366B548299468A77EAD 90384 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\lightscribeSystemSoftware\LS_LAUNCHER.exe

2013-11-01 17:47:36 983CEAB565ADE2B9B4B56A32E7F39C74 26369024 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\nero.neroburningrom2014.msi

2013-11-01 17:47:36 92A1B1C178AF342AD1E85CEE782ED046 81920 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\lightscribeSystemSoftware\LSDriveDetect.exe

2013-11-01 17:47:36 484FFB097DA921660C64E414549043FD 1291776 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\applications\update\Nero.Update.msi

2013-11-01 17:47:36 448447E0BA4560CD558EDDB5F5B0809E 3327000 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\msi4.5ForWindowsxpX86\WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe

2013-11-01 17:47:36 3FCCD20F89D4D186890128EF3F878366 2566416 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\systemRequirementValidator\NeroOSValidator.exe

2013-11-01 17:47:36 3B860CA171831A5BF822FFF7FCBD2EB5 2609152 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\applications\corecomponents\nero.corecomponents.msi

2013-11-01 17:47:36 10CEF759A0E65FF7820277F0F941FE87 867328 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\applications\sharedvideocodecs\nero.sharedvideocodecs.msi

2013-11-01 15:35:07 DC1AB7CE3B89FC7CAC369D8B246CDAFE 2818048 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NERO1004997\unit_tpi_vcredist-x86-2005Sp1\vcredist.msi

2013-11-01 15:35:07 39044759DA9FD2B42864BC1AED78B349 5854504 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NERO1004997\setupx.exe

2013-11-01 15:35:07 0F53D59DF42827E7AF4FC207E600A999 483328 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NERO1004997\unit_app_75\Toolbar.exe

2013-11-01 15:35:06 F9ACFAA1439C8FB77FF221D30600A4A2 1411584 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NERO1004997\unit_tpi_msxml-4\neroxml.msi

2013-11-01 15:35:06 D82CA828131C425B06A777505E90A8EA 3551744 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NERO1004997\unit_app_63\unit.msi

2013-11-01 15:35:06 90F70A8831571C99FB11F6A470CEE553 3551232 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NERO1004997\unit_app_76\unit.msi

2013-11-01 15:35:06 788E658E4ECE18E3C518279F699E0370 3933696 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NERO1004997\unit_app_30\unit.msi

2013-11-01 15:35:06 4CFD33E310C77B2EEF0D4223DDCE9DEC 46592 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NERO1004997\unit_app_61\unit.msi

2013-11-01 15:35:06 40D3C344B4F7DED60AD5A63A28BFBB17 26624 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NERO1004997\unit_oem_15\unit.msi

2013-11-01 15:35:06 044CE4BB4C17E7EC1751D2837C65EE88 3625472 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NERO1004997\unit_app_15\unit.msi

2013-11-01 15:06:42 EFC4643607D821EE5B1E306B5181917C 1117491 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\dvdshrink32setup.exe

2013-11-01 15:06:31 2F5252E50745E47DB355B005725DAE05 327880 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\appshat-distribution.exe

2013-11-01 15:05:54 D57FEA9E22BE0F7FDDAD91724ED8CD20 6665808 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\OptimizerPro.exe

2013-11-01 15:05:53 CF310D35273BD1261DB9D90A447AB51F 17455448 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\Mobogenie_Setup_2.1.23_515.exe

2013-11-01 15:05:45 FC0CB8F2ADA86F7EC51F9FB6FFB56C19 7884008 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\MoviesToolbarSetup_Somoto_9_10_2013.exe

2013-11-01 15:05:42 EF7D1863F4980AB0C8BDA142FEE67F92 200072 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\UpdateCheckerSetup.exe

2013-10-19 05:13:43 3AD87A91AF76A298F68F5064E6571D19 11281588 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\is266438442\54166795_stp.EXE

====== Java Cache =====

2013-10-08 10:03:56 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\32\6c34baa0-1b4dbf32

2013-10-09 14:23:49 86C47CA21A599230CA54E8F5EBDB6A07 124 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\SystemCache\6.0\7\6619ee07-672f6235

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-11-01 17:16:09 F76E1461807291997B309BF34CCC59E2 675840 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ac3filter.ax

2013-11-01 17:16:09 60AFBD58F9DFAF558003BD13E60F6BB3 892928 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iconv.dll

2013-11-01 17:16:09 54352979771C1EEF5B00DEBE308368AF 496640 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\xvid.ax

2013-10-25 12:30:39 9223A2810B73069F4A03A636052EF14A 264616 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\javaws.exe

2013-10-25 12:30:35 DC1342498BEE7EF1646E9D63138B69CC 175016 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\javaw.exe

2013-10-25 12:30:35 9B0B14B405E0EDF76B5F5E31A49EB753 96168 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-10-25 12:30:35 658633D255FEF154EA1CB8705B4468C5 174504 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\java.exe

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\VirtualAudio5.sys

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\VirtualAudio4.sys

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\VirtualAudio3.sys

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\VirtualAudio2.sys

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\VirtualAudio1.sys

2013-11-01 17:04:28 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ---ha-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf

2013-10-09 14:11:37 A1F53D2A00E64679A1D81B61D2333D06 46368 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\avgtpx64.sys

2013-10-09 11:31:37 E2C933EDBC389386EBE6D2BA953F43D8 785624 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-09 11:31:37 80B0F7D5CCF86CEB5D402EAAF61FEC31 100864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbcir.sys

2013-10-09 11:31:37 1F775DA4CF1A3A1834207E975A72E9D7 185344 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbvideo.sys

2013-10-09 11:31:36 B0435098C81D04CAFFF80DDB746CD3A2 109824 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\USBAUDIO.sys

2013-10-09 11:31:36 856E76B3641746ABBC2946BED1372098 32896 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\hidparse.sys

2013-10-09 11:31:36 597C3699384E53CC59587ED50CCE5CA2 76800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\hidclass.sys

2013-10-09 11:31:35 1A4F75E63C9FB84B85DFFC6B63FD5404 140800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\mrxdav.sys

2013-10-09 11:31:30 40AF23633D197905F03AB5628C558C51 1903552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tcpip.sys

2013-10-09 11:31:30 314C17917AC8523EC77A710215012A65 497152 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\afd.sys

2013-10-09 11:31:21 88612F1CE3BF42256913BF6E61C70D52 983488 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-09 11:30:04 E73A7A04FDAC9DD46EE2A4257F09E91C 325120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbport.sys

2013-10-09 11:30:04 ACCEA6BC68D0C9A78EB97EE159028B4E 99840 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbccgp.sys

2013-10-09 11:30:04 A83D0EC9AE4C31704442099D40BA2471 30720 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbuhci.sys

2013-10-09 11:30:04 9406D801042FAF859CF81B2C886413DC 25600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbohci.sys

2013-10-09 11:30:04 861C197502A5057E68F0AC75D9EFCDD7 7808 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbd.sys

2013-10-09 11:30:04 311C1DD1088E55BEAE15954D17F50646 52736 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbehci.sys

2013-10-09 11:30:04 280E90CBF4B2DDD169F0728CB44D726F 343040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbhub.sys

2013-10-08 09:00:18 F188B7394D81010767B6DF3178519A37 80384 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\BTHUSB.SYS

2013-10-08 09:00:18 738D0E9272F59EB7A1449C3EC118E6C4 552960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\bthport.sys

2013-10-08 08:59:13 FED648B01349A3C8395A5169DB5FB7D6 91648 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\USBSTOR.SYS

2013-10-08 08:59:13 DAB0E87525C10052BF65F06152F37E4A 166272 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\nvstor.sys

2013-10-08 08:59:13 D4121AE6D0C0E7E13AA221AA57EF2D49 107904 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\amdsata.sys

2013-10-08 08:59:13 AAAF44DB3BD0B9D1FB6969B23ECC8366 410496 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\iaStorV.sys

2013-10-08 08:59:13 540DAF1CEA6094886D72126FD7C33048 27008 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\amdxata.sys

2013-10-08 08:59:13 19CB37AC38B802BE9C441D094521A29A 189824 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\storport.sys

2013-10-08 08:59:13 0A92CB65770442ED0DC44834632F66AD 148352 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\nvraid.sys

2013-10-08 08:24:21 933222B19FF3E7EA5F65517EA1F7D57E 3 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Inbox_Critical.Wdf

2013-10-08 08:24:20 AEA0A67275CFBA0E463E00C6E9A1DDAE 54376 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\WdfLdr.sys

2013-10-08 08:20:14 AD64450A4ABE076F5CB34CC08EEACB07 30208 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\TsUsbGD.sys

2013-10-08 08:20:14 313F68E1A3E6345A4F47A36B07062F34 19456 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\rdpvideominiport.sys

2013-10-08 08:20:14 17C6B51CBCCDED95B3CC14E22791F85E 57856 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\TsUsbFlt.sys

2013-10-08 08:05:18 DDA4CAF29D8C0A297F886BFE561E6659 198656 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\WUDFRd.sys

2013-10-08 08:05:18 AB886378EEB55C6C75B4F2D14B6C869F 87040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\WUDFPf.sys

2013-10-08 08:05:17 933222B19FF3E7EA5F65517EA1F7D57E 3 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\MsftWdf_User_01_11_00_Inbox_Critical.Wdf

2013-10-08 08:00:46 6BD9295CC032DD3077C671FCCF579A7B 23408 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\fs_rec.sys

2013-10-08 07:57:56 AAFCB52FE0037207FB6FBEA070D25EFE 458712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\cng.sys

2013-10-08 07:57:56 7EFB9333E4ECCE6AE4AE9D777D9E553E 154480 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ksecpkg.sys

2013-10-08 07:56:11 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ---ha-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Msft_Kernel_SABI_01009.Wdf

2013-10-08 07:55:34 62DB6CC4B0818F1B5F3441241B098F12 13824 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\SABI.sys

2013-10-08 07:46:59 CE1B54F1ED2080B15DAF9044EC92075A 11274528 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\nvlddmkm.sys

2013-10-08 07:46:59 554964B900AE2954B8B589B6287034AC 196384 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\nvhda64v.sys

2013-10-08 07:02:58 1F04CFB79DD5FB7694468CE3FB3DCC31 265064 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\dxgmms1.sys

2013-10-08 07:02:28 D711B3C1D5F42C0C2415687BE09FC163 288768 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\mrxsmb10.sys

2013-10-08 07:02:28 A5D9106A73DC88564C825D317CAC68AC 158208 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\mrxsmb.sys

2013-10-08 07:02:28 9423E9D355C8D303E76B8CFBD8A5C30C 128000 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\mrxsmb20.sys

2013-10-08 07:02:22 B98F8C6E31CD07B2E6F71F7F648E38C0 1656680 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ntfs.sys

2013-10-08 07:02:15 059F00DEF82BF41E433B7ED465847726 155584 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ataport.sys

2013-10-08 07:02:13 760E38053BF56E501D562B70AD796B88 950128 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ndis.sys

2013-10-08 07:02:13 0E01641D96889BDEB22DE12D30575B08 41472 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\RNDISMP.sys

2013-10-08 07:02:04 92B3172E8C14C1444682F510843A9988 19968 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usb8023.sys

2013-10-08 07:02:03 97A7070AEA4C058B6418519E869A63B4 95600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ksecdd.sys

2013-10-08 07:02:00 1B16D0BD9841794A6E0CDE0CEF744ABC 45568 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tcpipreg.sys

2013-10-08 07:01:58 9BBD8B5855BC6578957F82341F9CDE5A 27520 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Diskdump.sys

2013-10-08 07:01:39 B4ADEBBF5E3677CCE9651E0F01F7CC28 410112 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\srv2.sys

2013-10-08 07:01:39 441FBA48BFF01FDB9D5969EBC1838F0B 467456 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\srv.sys

2013-10-08 07:01:39 27E461F0BE5BFF5FC737328F749538C3 168448 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\srvnet.sys

2013-10-08 07:01:37 4CE278FC9671BA81A138D70823FCAA09 39936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tssecsrv.sys

2013-10-08 07:01:31 E61608AA35E98999AF9AAEEEA6114B0A 210944 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\rdpwd.sys

2013-10-08 07:01:20 E9766131EEADE40A27DC27D2D68FBA9C 75120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\partmgr.sys

2013-10-08 07:00:51 7942B7AC3FF598F8A1736D51ADAF04E8 376688 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\netio.sys

2013-10-08 07:00:51 41C67E4205C606A103DEC8651D0B6FE6 288088 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\FWPKCLNT.SYS

2013-10-08 07:00:49 8F6322049018354F45F05A2FD2D4E5E0 223752 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\fvevol.sys

2013-10-08 07:00:41 6C02A83164F5CC0A262F4199F0871CF5 90624 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\bowser.sys

2013-10-07 14:18:42 51C5ECEB1CDEE2468A1748BE550CFBC8 23552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\tdtcp.sys

2013-10-07 13:58:52 CCEDD47ABD068C58C8513DEB785093BB 3379272 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\RTKVHD64.sys

2013-10-07 13:58:52 B8381E8753AF1AD487F96279D6A62584 3180264 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\rtvienna.dat

2013-10-07 13:58:51 AADAFDA81303668BE6ED82AA357564CE 449481 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\RTAIODAT.DAT

2013-10-07 13:36:00 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ---ha-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf

2013-10-07 13:12:02 A6284C8C29CCCCAD9109C4DA5CD916BD 508520 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Rtlh64.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

2013-11-01 17:44:06 03C4B06233F43C71DAE724A11190FE89 3346 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{3D804DBA-2203-40F1-BF11-7C85C62F16FC}

2013-11-01 15:07:10 106813200E0351D8C7FDE0505F7C727A 3250 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\SomotoUpdateCheckerAutoStart

2013-11-01 14:56:02 85A9BC5F7A98C7601895A65F03442D49 400 ----a-w- C:\Windows\Tasks\ViewPassword Update.job

2013-11-01 14:56:02 75E4A972B2F7F076A582AAD99E20D4BE 3050 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\ViewPassword Update

2013-10-15 06:40:09 EBA889DDF81209C4FB4764285CE98427 940 ----a-w- C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

2013-10-15 06:40:09 C9D400934CBC0CF893C5F9998280E8FA 3878 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\Adobe Flash Player Updater

2013-10-09 14:12:20 9B7DD89F133CA1BD9830886D99F9EC12 3230 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\SidebarExecute

2013-10-09 13:53:34 CFE67308BF06ED641E2C4E634BDAF55E 5044 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for Vaes-PC-Stefan Vaes-PC

2013-10-09 13:06:12 -------- d-----w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform

2013-10-08 08:52:08 FCA11D2F2749684B395EFEED4896603B 3536 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\CreateChoiceProcessTask

2013-10-08 07:56:15 1B5D7066C6362EAAF90D880B23B9223B 3224 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\EasyDisplayMgr

2013-10-08 07:56:13 E19FBA42DAB689DEBABDEF29B8EB5E74 2994 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\WifiManager

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-11-01 17:01:02 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

2013-10-09 13:04:12 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft Office

2013-10-08 07:53:07 -------- d-----w- C:\Program Files\7-Zip

2013-10-08 07:52:55 -------- d-----w- C:\Program Files\Java

2013-10-08 07:46:11 -------- d-----w- C:\Program Files\NVIDIA Corporation

2013-10-07 13:59:08 -------- d-----w- C:\Program Files\Realtek

2013-10-07 13:41:06 -------- d-----w- C:\Program Files\Intel

======= C:\PROGRA~2 =====

2013-11-01 17:16:12 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\Aimersoft

2013-11-01 17:16:07 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Aimersoft

2013-11-01 16:10:12 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\DVDFab 9

2013-11-01 15:42:05 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Nero

2013-11-01 15:41:39 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\Nero

2013-11-01 15:24:14 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\DVDx 4.0

2013-11-01 15:07:16 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Mobogenie

2013-11-01 14:56:02 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\ViewPassword

2013-10-19 05:15:18 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Wisdom-soft ScreenHunter 6.0 Free

2013-10-18 15:00:42 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Audible

2013-10-09 15:27:09 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Microsoft SkyDrive

2013-10-09 15:23:37 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Mozilla Maintenance Service

2013-10-09 14:11:31 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search

2013-10-09 14:11:28 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\AVG Secure Search

2013-10-09 14:07:48 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\AVG

2013-10-09 13:09:30 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\DESIGNER

2013-10-09 13:08:57 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Microsoft SQL Server

2013-10-09 13:06:41 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Microsoft Analysis Services

2013-10-09 13:05:53 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Microsoft Office

2013-10-08 09:00:24 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Microsoft.NET

2013-10-08 07:55:29 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Samsung

2013-10-08 07:53:41 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\Adobe

2013-10-08 07:53:41 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Adobe

2013-10-08 07:53:19 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\VideoLAN

2013-10-08 07:53:09 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Combined Community Codec Pack

2013-10-08 07:52:50 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\Java

2013-10-08 07:52:41 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Java

2013-10-08 07:48:20 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\NVIDIA Corporation

2013-10-07 13:58:50 -------- d--h--w- C:\PROGRA~2\InstallShield Installation Information

2013-10-07 13:58:50 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Realtek

2013-10-07 13:58:46 -------- d--h--w- C:\PROGRA~2\Temp

2013-10-07 13:58:43 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\InstallShield

2013-10-07 13:42:17 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\Intel Corporation

2013-10-07 13:37:32 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Intel

======= C: =====

2013-10-09 14:02:02 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\END

====== C:\Users\Stefan\AppData\Roaming ======

2013-11-01 17:32:30 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\FileViewPro

2013-11-01 17:32:26 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\IsolatedStorage

2013-11-01 17:16:12 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Aimersoft

2013-11-01 16:10:23 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\NVIDIA

2013-11-01 16:10:21 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\DVDFab9

2013-11-01 15:50:30 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Nero

2013-11-01 15:08:41 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Bundled software uninstaller

2013-11-01 15:08:00 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Mobogenie

2013-11-01 15:08:00 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\cache

2013-11-01 15:07:09 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FilesFrog Update Checker

2013-11-01 15:07:09 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\FilesFrog Update Checker

2013-10-30 07:25:28 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Diagnostics

2013-10-19 23:20:11 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Locallow\Microsoft

2013-10-19 23:19:22 25BD9AE0371A5AA8AE537BD2C172D10D 111536 ----a-w- C:\Users\Gast\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2013-10-19 23:19:22 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Intel Corporation

2013-10-19 23:18:19 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Local\AVG Secure Search

2013-10-19 23:18:13 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Mozilla

2013-10-19 23:18:13 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Local\Mozilla

2013-10-19 23:17:57 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Roaming\AVG2014

2013-10-19 23:17:54 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Locallow\AVG Secure Search

2013-10-19 23:17:54 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Local\Avg2014

2013-10-19 23:17:25 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Adobe

2013-10-19 23:17:23 -------- d-----r- C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

2013-10-19 23:17:23 -------- d-----r- C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools

2013-10-19 23:17:03 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Identities

2013-10-19 23:16:36 -------- d-s---w- C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Microsoft

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Roaming\TuneUp Software

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Media Center Programs

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Local\Temp

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Local\Microsoft Help

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----w- C:\Users\Gast\AppData\Local\Microsoft

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----r- C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----r- C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories

2013-10-19 09:51:49 -------- d-----w- C:\Users\Default\AppData\Roaming\TuneUp Software

2013-10-19 09:51:49 -------- d-----w- C:\Users\Default User\AppData\Roaming\TuneUp Software

2013-10-19 05:15:20 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wisdom-soft ScreenHunter 6 Free

2013-10-18 15:02:30 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Audible

2013-10-16 04:25:38 -------- d-----w- C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft Help

2013-10-16 04:25:38 -------- d-----w- C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft Help

2013-10-15 05:37:06 -------- d-----w- C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Locallow\AVG Secure Search

2013-10-09 15:23:47 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla

2013-10-09 15:23:47 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Mozilla

2013-10-09 14:12:40 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\AVG2014

2013-10-09 14:12:37 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\AVG Secure Search

2013-10-09 14:12:18 -------- d-----w- C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\AVG2014

2013-10-09 14:11:56 -------- d-----w- C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014

2013-10-09 14:11:54 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\TuneUp Software

2013-10-09 14:11:42 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Locallow\AVG Secure Search

2013-10-09 14:10:49 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox

2013-10-09 14:08:03 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Dropbox

2013-10-09 14:07:48 -------- d-----w- C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014

2013-10-09 14:05:36 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Avg2014

2013-10-09 13:06:38 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft Help

2013-10-09 11:25:33 -------- d-----w- C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\PnrpSqm

2013-10-09 11:22:59 -------- d-----w- C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Roaming\PeerNetworking

2013-10-08 07:54:29 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Adobe

2013-10-08 07:54:29 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Locallow\Adobe

2013-10-08 07:54:29 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Adobe

2013-10-08 07:54:26 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\vlc

2013-10-08 07:53:08 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Programs

2013-10-08 07:52:35 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Locallow\Sun

2013-10-07 15:05:56 -------- d-s---w- C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Locallow\Microsoft

2013-10-07 14:53:39 -------- d-s---w- C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Locallow\Microsoft

2013-10-07 14:14:45 -------- d-s---w- C:\Users\Stefan\AppData\Locallow\Microsoft

2013-10-07 13:41:29 ADA2C2C7DBCB37EB099199F5D665BFD8 111536 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2013-10-07 13:41:28 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Intel Corporation

2013-10-07 12:46:05 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

2013-10-07 12:46:05 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools

2013-10-07 12:45:56 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Identities

2013-10-07 12:45:37 -------- d-s---w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft

2013-10-07 12:45:37 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Media Center Programs

2013-10-07 12:45:37 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp

2013-10-07 12:45:37 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft

2013-10-07 12:45:37 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance

2013-10-07 12:45:37 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories

====== C:\Users\Stefan ======

2013-11-01 17:46:46 A395AA5EB8FC63E4B1A8F69A96AEDDFE 82047856 ----a-w- C:\Users\Stefan\Desktop\Nero_BurningROM2014-15.0.02700_trial.exe

2013-11-01 17:46:18 2548BC04F59B07DB4396CA5123CF284A 400736 ----a-w- C:\Users\Stefan\Downloads\SoftonicDownloader_voor_nero-burning-rom.exe

2013-11-01 17:32:26 -------- d-----w- C:\ProgramData\IsolatedStorage

2013-11-01 17:16:10 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aimersoft

2013-11-01 16:10:19 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DVDFab 9

2013-11-01 16:09:05 3EBA3DF346904AE90B139DFFAC18DCE8 46070856 ----a-w- C:\Users\Stefan\Desktop\DVDFab9063.exe

2013-11-01 15:43:41 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Nero

2013-11-01 15:41:45 -------- d-----w- C:\ProgramData\Nero

2013-11-01 15:24:38 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DVDx 4.0

2013-11-01 15:08:34 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DVD Shrink

2013-11-01 15:08:06 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Optimizer Pro v3.2

2013-11-01 15:08:00 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\Stefan\daemonprocess.txt

2013-11-01 15:05:38 A03592875F26DC6547E5B080BFC63A70 163352 ----a-w- C:\Users\Stefan\Desktop\DVDShrink_downloader_by_DVDShrink.exe

2013-10-19 23:17:23 -------- d-----r- C:\Users\Gast\Searches

2013-10-19 23:16:53 -------- d-----r- C:\Users\Gast\Contacts

2013-10-19 23:16:37 6FC234AD3752E1267B34FB12BCD6718B 20 --sh--w- C:\Users\Gast\ntuser.ini

2013-10-19 23:16:36 -------- d--h--w- C:\Users\Gast\AppData

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----r- C:\Users\Gast\Videos

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----r- C:\Users\Gast\Saved Games

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----r- C:\Users\Gast\Pictures

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----r- C:\Users\Gast\Music

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----r- C:\Users\Gast\Links

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----r- C:\Users\Gast\Favorites

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----r- C:\Users\Gast\Downloads

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----r- C:\Users\Gast\Documents

2013-10-19 23:16:36 -------- d-----r- C:\Users\Gast\Desktop

2013-10-19 09:51:50 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG

2013-10-19 05:15:20 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wisdom-soft ScreenHunter 6 Free

2013-10-18 15:00:49 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AudibleManager

2013-10-09 15:27:08 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\SkyDrive

2013-10-09 15:26:53 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft SkyDrive

2013-10-09 15:23:37 -------- d-----w- C:\ProgramData\Mozilla

2013-10-09 14:13:43 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\Dropbox

2013-10-09 14:11:32 -------- d-----w- C:\ProgramData\AVG Secure Search

2013-10-09 14:09:52 -------- d-----w- C:\ProgramData\AVG2014

2013-10-09 14:05:36 -------- d--h--w- C:\ProgramData\Common Files

2013-10-09 13:09:52 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013

2013-10-09 13:09:09 -------- d-----w- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft

2013-10-09 13:06:37 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-08 07:56:13 -------- d-----w- C:\ProgramData\SAMSUNG

2013-10-08 07:55:29 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Samsung

2013-10-08 07:53:31 -------- d-----w- C:\ProgramData\Adobe

2013-10-08 07:53:22 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN

2013-10-08 07:53:11 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Combined Community Codec Pack

2013-10-08 07:53:07 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip

2013-10-08 07:52:50 -------- d-----w- C:\ProgramData\Sun

2013-10-08 07:52:46 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java

2013-10-08 07:49:17 -------- d-----w- C:\ProgramData\NVIDIA

2013-10-08 07:47:37 -------- d-----w- C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

2013-10-07 13:41:21 -------- d-----w- C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\Intel

2013-10-07 13:41:13 -------- d-----w- C:\ProgramData\Intel

2013-10-07 13:41:13 -------- d-----r- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel

2013-10-07 13:40:32 -------- d-----w- C:\Users\Stefan\Intel

2013-10-07 12:46:05 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\Searches

2013-10-07 12:45:53 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\Contacts

2013-10-07 12:45:37 6FC234AD3752E1267B34FB12BCD6718B 20 --sh--w- C:\Users\Stefan\ntuser.ini

2013-10-07 12:45:37 -------- d--h--w- C:\Users\Stefan\AppData

2013-10-07 12:45:37 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\Videos

2013-10-07 12:45:37 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\Saved Games

2013-10-07 12:45:37 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\Pictures

2013-10-07 12:45:37 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\Music

2013-10-07 12:45:37 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\Links

2013-10-07 12:45:37 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\Favorites

2013-10-07 12:45:37 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\Downloads

2013-10-07 12:45:37 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\Documents

2013-10-07 12:45:37 -------- d-----r- C:\Users\Stefan\Desktop

====== C: exe-files ==

2013-11-01 17:47:36 CEDE02D7AF62449A2C38C49ABECC0CD3 4995416 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\microsoftVcRedist2010Sp1X86\vcredist_x86.exe

2013-11-01 17:47:36 B632F265AF1745A79FF5CF5BEB10F273 165648 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\systemRequirementValidator\PRQStarter-1.exe

2013-11-01 17:47:36 B632F265AF1745A79FF5CF5BEB10F273 165648 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\rebootValidator\PRQStarter-1.exe

2013-11-01 17:47:36 B632F265AF1745A79FF5CF5BEB10F273 165648 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\msi4.5ForWindowsxpX86\PRQStarter-1.exe

2013-11-01 17:47:36 B632F265AF1745A79FF5CF5BEB10F273 165648 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\msi4.5ForWindows6.0X86\PRQStarter-1.exe

2013-11-01 17:47:36 B632F265AF1745A79FF5CF5BEB10F273 165648 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\msi4.5ForWindows6.0X64\PRQStarter-1.exe

2013-11-01 17:47:36 B632F265AF1745A79FF5CF5BEB10F273 165648 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\microsoftVcRedist2010Sp1X86\PRQStarter-1.exe

2013-11-01 17:47:36 B632F265AF1745A79FF5CF5BEB10F273 165648 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\lightscribeSystemSoftware\PRQStarter-1.exe

2013-11-01 17:47:36 B202B667D9D9C108EF4ECA13CEEBD43F 727280 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\setup.exe

2013-11-01 17:47:36 A525514358477366B548299468A77EAD 90384 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\lightscribeSystemSoftware\LS_LAUNCHER.exe

2013-11-01 17:47:36 92A1B1C178AF342AD1E85CEE782ED046 81920 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\lightscribeSystemSoftware\LSDriveDetect.exe

2013-11-01 17:47:36 448447E0BA4560CD558EDDB5F5B0809E 3327000 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\msi4.5ForWindowsxpX86\WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe

2013-11-01 17:47:36 3FCCD20F89D4D186890128EF3F878366 2566416 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NeroInstallFiles\NERO20131016141023647\ISSetupPrerequisites\systemRequirementValidator\NeroOSValidator.exe

2013-11-01 17:46:46 A395AA5EB8FC63E4B1A8F69A96AEDDFE 82047856 ----a-w- C:\Users\Stefan\Desktop\Nero_BurningROM2014-15.0.02700_trial.exe

2013-11-01 17:46:18 2548BC04F59B07DB4396CA5123CF284A 400736 ----a-w- C:\Users\Stefan\Downloads\SoftonicDownloader_voor_nero-burning-rom.exe

2013-11-01 17:45:04 FCEB840BFBBDB3412FB5D72EEB80F516 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$ISSBT2C.exe

2013-11-01 17:45:04 EEE7ED796291A1B358AA93AD7A016409 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$IHX1W0H.exe

2013-11-01 17:45:04 EBBE49E85F55039ACFB051B881A43D96 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$IKOCBV1.exe

2013-11-01 17:45:04 E03CD3C4A4E404F71195E7C759B29005 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$IGGGTE4.exe

2013-11-01 17:45:04 D4189C56E18DE6D2CB43568E094C4360 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$IJLAL85.exe

2013-11-01 17:45:04 C7E05DC30D7A92E388E1B21DE6C51D63 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$I60W0RW.exe

2013-11-01 17:45:04 BF185467405488FC76189AFDD34855B1 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$I88RH8V.exe

2013-11-01 17:45:04 B23C6D240BF356FB1B7F9DBE5B38E814 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$I7A8Z41.exe

2013-11-01 17:45:04 AC723EE8A2FD06D54E7DC70CD2412F05 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$IIRF31O.exe

2013-11-01 17:45:04 72D6743B7FC137B015E06F0BFD4CC455 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$I7DK06I.exe

2013-11-01 17:45:04 4F4BAD435E3C4C2968C2D2BF60CBE4E2 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$IEV4YI2.exe

2013-11-01 17:45:04 2BDD22AA39382F74AEC55679B7F33A81 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$I15XG38.exe

2013-11-01 17:45:04 0CE2D496E77F3897B29150FDEFC00E19 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$IPTNSVH.exe

2013-11-01 17:29:50 65295BFEAC7F8D27FC637C6F2E03DCFB 2388400 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$RPTNSVH.exe

2013-11-01 17:16:12 3A09D8AC12A36B7D961AC80C23460C3F 1667072 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Aimersoft\Aimersoft Helper Compact\ASHelper.exe

2013-11-01 17:16:12 2B890FB719923055F363E0C3F139D10E 723294 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Aimersoft\Aimersoft Helper Compact\unins000.exe

2013-11-01 17:16:09 DA0000D6326698972ACDFA6BE2EF1670 253952 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\CmdConverter.exe

2013-11-01 17:16:08 FED648BFC3E25348FD547690E85AC007 326144 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\PlaySvr.exe

2013-11-01 17:16:08 AB35B26C496283AC5574107F5E5839C8 97056 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\Driver\amd64\DriverSetup.exe

2013-11-01 17:16:08 A9B762CFCC5A988D4B65DF13DDE421AA 51016 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\Setup.exe

2013-11-01 17:16:08 A102C2CCF149FAA19C739F98F2710BFA 222208 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\CommandQTPlayer.exe

2013-11-01 17:16:08 7A20A89667967D04B04BA5526A3E6B56 992398 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\Aimersoft Helper Compact.exe

2013-11-01 17:16:08 7741EF32514ECF9A3530202313A7E370 89376 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\Driver\x86\DriverSetup.exe

2013-11-01 17:16:08 52326677B98F864A3FFA3325F1E98D23 465920 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\MetadataConvert.exe

2013-11-01 17:16:07 DF31D600F2DD5E00A9AA234158BB20DE 2059776 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\DRMMediaConverter.exe

2013-11-01 17:16:07 CE1019CD626FA92F9A518F3B9D59CC44 801118 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\unins000.exe

2013-11-01 17:15:31 F66956CE488BFF9AB72243CB26EFFC0E 13332486 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$R7DK06I.exe

2013-11-01 17:01:02 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Stefan.exe

2013-11-01 17:00:22 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$R15XG38.exe

2013-11-01 16:10:15 D9FF547DF27616679B1D3B7D532F48FF 182776 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\Options\DVDFab2Dto3D.exe

2013-11-01 16:10:15 D69F7D3552837F8D07050A6E14651167 180216 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\Options\DVDFabBluRay2Mobile3D.exe

2013-11-01 16:10:15 BED0EAB1C05C98395645429A8E74FD48 180728 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\Options\DVDFabFile2Mobile.exe

2013-11-01 16:10:15 AEB5AB975FFDA1B6AA82EB81763430FA 180768 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\Options\DVDFabBluRay2BluRay.exe

2013-11-01 16:10:15 A51EC85A81A8E7B11F3610538054C988 180728 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\Options\DVDFabBluRay2Mobile.exe

2013-11-01 16:10:15 A2AC590BF725B9506C1BE7B19D577A56 180728 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\Options\DVDFabBluRay2DVD.exe

2013-11-01 16:10:15 91DF740EDD0D828D6DFC4F1545E17A75 180216 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\Options\DVDFabFile2BluRay.exe

2013-11-01 16:10:15 76A6859F6AE756A951DECB0CBBDA8112 183288 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\Options\DVDFabDVD2DVD.exe

2013-11-01 16:10:15 3B75CF637E0E2BB6FB29946F7122497D 181752 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\Options\DVDFabFile2DVD.exe

2013-11-01 16:10:15 352403FAE3C1035610C0B6F4139C1564 193328 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\Options\DVDFabAddonDVD.exe

2013-11-01 16:10:15 27E51DA69725F8E3430416A8DE9C1062 181752 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\Options\DVDFabFileMover.exe

2013-11-01 16:10:15 224BDE43A113F30EBCE6D9BC351D06BF 195576 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\Options\DVDFabAddonBluRay.exe

2013-11-01 16:10:15 117D280AF3E4296F7C9ACBE0EC6D7013 183288 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\Options\DVDFabDVD2Mobile.exe

2013-11-01 16:10:14 E910402CE59E1326A39B8C9AE263A097 534560 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\FabCore.exe

2013-11-01 16:10:14 E41D948487C28A1799C8277D49EB7B9E 149024 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\FabRegOp.exe

2013-11-01 16:10:14 43D9C4AD630AD7B5B750DB3DBA48489C 318496 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\FabCheck.exe

2013-11-01 16:10:13 EE2893492789FFDD51836CC79C681005 1630752 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\FabReport.exe

2013-11-01 16:10:13 A5353D384F9B3EE44FB01956F4DDF649 1186848 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\FileMover.exe

2013-11-01 16:10:12 E8F084DB1D8260BCD72DA33F8E6D9251 1290784 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\unins000.exe

2013-11-01 16:10:12 6A105C9695D1E7E1F248B99D88689650 12309536 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDFab 9\DVDFab.exe

2013-11-01 16:09:05 3EBA3DF346904AE90B139DFFAC18DCE8 46070856 ----a-w- C:\Users\Stefan\Desktop\DVDFab9063.exe

2013-11-01 16:07:37 A10474012F9E8A67114C5C7E3942C676 400720 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$R88RH8V.exe

2013-11-01 15:35:07 39044759DA9FD2B42864BC1AED78B349 5854504 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NERO1004997\setupx.exe

2013-11-01 15:35:07 0F53D59DF42827E7AF4FC207E600A999 483328 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\NERO1004997\unit_app_75\Toolbar.exe

2013-11-01 15:34:24 CE50CE5090D6EF3321C95F59E6BF0DD6 57182416 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$REV4YI2.exe

2013-11-01 15:32:02 11C83041227B73C0C490FFE16A5D65C3 57187288 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$RSSBT2C.exe

2013-11-01 15:24:37 756FA9BAE799354C1B24A1254BCAFFE3 82579 ----a-w- C:\Program Files (x86)\DVDx 4.0\Uninstall.exe

2013-11-01 15:22:57 F03239A987B6E3E84306900FA3CAC75A 88542309 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$R60W0RW.exe

2013-11-01 15:08:41 C66293CCD7CBE84B1B8F393CA5E4E6D7 224256 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Bundled software uninstaller\biclient.exe

2013-11-01 15:07:09 A29AE906C3A3AA83E934E77C8E198C8E 61990 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\FilesFrog Update Checker\uninstall.exe

2013-11-01 15:06:42 EFC4643607D821EE5B1E306B5181917C 1117491 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\dvdshrink32setup.exe

2013-11-01 15:06:31 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F114R052\dvdshrink32setup[1].exe

2013-11-01 15:06:31 2F5252E50745E47DB355B005725DAE05 327880 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\appshat-distribution.exe

2013-11-01 15:06:00 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\DDD8A3KI\appshat-distribution[1].exe

2013-11-01 15:05:54 D57FEA9E22BE0F7FDDAD91724ED8CD20 6665808 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\OptimizerPro.exe

2013-11-01 15:05:53 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F114R052\OptimizerPro[1].exe

2013-11-01 15:05:53 CF310D35273BD1261DB9D90A447AB51F 17455448 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\Mobogenie_Setup_2.1.23_515.exe

2013-11-01 15:05:51 E70CDCC45794FC5D47EE6B4C0E36B061 319024 ----a-w- C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgndisa.exe

2013-11-01 15:05:46 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0HOT3KPP\Mobogenie_Setup_2.1.23_515[1].exe

2013-11-01 15:05:45 FC0CB8F2ADA86F7EC51F9FB6FFB56C19 7884008 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\MoviesToolbarSetup_Somoto_9_10_2013.exe

2013-11-01 15:05:42 EF7D1863F4980AB0C8BDA142FEE67F92 200072 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Temp\UpdateCheckerSetup.exe

2013-11-01 15:05:42 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F114R052\UpdateCheckerSetup[1].exe

2013-11-01 15:05:42 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0HOT3KPP\MoviesToolbarSetup_Somoto_9_10_2013[1].exe

2013-11-01 15:05:38 A03592875F26DC6547E5B080BFC63A70 163352 ----a-w- C:\Users\Stefan\Desktop\DVDShrink_downloader_by_DVDShrink.exe

2013-11-01 14:56:01 5868A7D26D9F8890D36C1B17A12AB662 152066 ----a-w- C:\Program Files (x86)\ViewPassword\Uninstall.exe

2013-11-01 14:56:01 1BB32094470E2889D48F0A6DA7287DE1 232960 ----a-w- C:\Program Files (x86)\ViewPassword\ViewPassword.exe

2013-11-01 14:54:56 45C19C1CB060F3055C3D623D617AB626 169272 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$RKOCBV1.exe

2013-11-01 14:49:28 13ED826B6D3FC5EF39FD39EA4915A68C 400712 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\$RGGGTE4.exe

2013-10-29 20:13:58 45AB7AEDCC4B9BA5E3679096FCE01111 229288 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxUninstaller.exe

2013-10-29 20:12:46 9E4092168E32A19672F36A6DC14FFC37 29769240 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

=== C: other files ==

2013-11-01 17:16:08 F67C4950E3B07684AC483CB718C2A3C1 27496 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\Driver\x86\VirtualAudio5.sys

2013-11-01 17:16:08 F67C4950E3B07684AC483CB718C2A3C1 27496 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\Driver\x86\VirtualAudio4.sys

2013-11-01 17:16:08 F67C4950E3B07684AC483CB718C2A3C1 27496 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\Driver\x86\VirtualAudio3.sys

2013-11-01 17:16:08 F67C4950E3B07684AC483CB718C2A3C1 27496 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\Driver\x86\VirtualAudio2.sys

2013-11-01 17:16:08 F67C4950E3B07684AC483CB718C2A3C1 27496 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\Driver\x86\VirtualAudio1.sys

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\VirtualAudio5.sys

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\VirtualAudio4.sys

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\VirtualAudio3.sys

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\VirtualAudio2.sys

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\VirtualAudio1.sys

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\Driver\amd64\VirtualAudio5.sys

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\Driver\amd64\VirtualAudio4.sys

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\Driver\amd64\VirtualAudio3.sys

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\Driver\amd64\VirtualAudio2.sys

2013-11-01 17:16:08 ADD2FE1A9F4EE41A6D724819550D4E1F 31080 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Aimersoft\DRM Media Converter\Driver\amd64\VirtualAudio1.sys

2013-11-01 14:56:02 BB01B9A8BF47DFD9B7A9419394EC6B69 6126 ----a-w- C:\Program Files (x86)\ViewPassword\134.xpi

2013-11-01 14:56:01 560FCF3CE553AE09AE5130E5430BF227 16998 ----a-w- C:\Program Files (x86)\ViewPassword\134.crx

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3003179804-4138232797-2048808043-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SkyDrive"="C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe /background"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"AVG_UI"="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe /TRAYONLY"

"vProt"="C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

"mobilegeni daemon"="C:\Program Files (x86)\Mobogenie\DaemonProcess.exe"

"Aimersoft Helper Compact.exe"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Aimersoft\Aimersoft Helper Compact\ASHelper.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SkyDrive"="C:\Users\Stefan\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe /background"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="c:\\progra~2\\optimi~1\\optpro~1.dll"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"="C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe 60"

"RtHDVCpl"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s"

==== Startup Folders ======================

2013-10-09 14:11:29 1049 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk

2013-10-19 05:15:20 2054 ----a-w- C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ScreenHunter 6.0 Free.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [20/10/2013 20:43]

C:\Windows\tasks\ViewPassword Update.job --a------ [undetermined Task]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\System32\browserchoice.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\EasyDisplayMgr" ["C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\dmhkcore.exe"]

"C:\Windows\SysNative\tasks\SidebarExecute" [C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\SomotoUpdateCheckerAutoStart" [C:\Users\Stefan\AppData\Local\FilesFrog Update Checker\update_checker.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\ViewPassword Update" [C:\Program Files (x86)\ViewPassword\ViewPassword.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\WifiManager" ["%programfiles(x86)%\Samsung\Easy Display Manager\WifiManager.exe"]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Norton Identity Safe\Norton Error Analyzer" [C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\SymErr.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Norton Identity Safe\Norton Error Processor" [C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.5.0.67\SymErr.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask" [%systemroot%\system32\sc.exe start osppsvc]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"{cb056958-eb1d-47a5-a7c2-35fd94d51b3f}"="C:\Program Files (x86)\ViewPassword\134.xpi" [01/11/2013 15:56]

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7zljadmx.default

- YouTube Video and Audio Downloader - %ProfilePath%\extensions\feca4b87-3be4-43da-a1b1-137c24220968@jetpack.xpi

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7zljadmx.default

4BF70B35B943BD73BD6E13EB7C1BA4B3 - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_117.dll - Shockwave Flash

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

jmojojliiicbbihpjmiepllaiflnjobc - C:\Program Files (x86)\ViewPassword\134.crx[01/11/2013 15:56]

==== EOF on vr 01/11/2013 at 19:06:34,16 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 5217db3eb6d8b-AdwCleaner3.pngAdwCleaner by Xplode naar je bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean als er items zijn gevonden.
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R1].txt.

Post aansluitend de inhoud van dit log in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zie hier het logje van Adw Cleaner

# AdwCleaner v3.010 - Report created 01/11/2013 at 19:38:18

# Updated 20/10/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)

# Username : Stefan - VAES-PC

# Running from : C:\Users\Stefan\Downloads\adwcleaner.exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

Service Deleted : vToolbarUpdater17.0.12

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\ProgramData\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\optimizer pro v3.2

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Users\Stefan\AppData\Local\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Users\Stefan\AppData\Local\Bundled software uninstaller

Folder Deleted : C:\Users\Stefan\AppData\Local\FilesFrog Update Checker

Folder Deleted : C:\Users\Stefan\AppData\LocalLow\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FilesFrog Update Checker

Folder Deleted : C:\Users\Gast\AppData\Local\AVG Secure Search

Folder Deleted : C:\Users\Gast\AppData\LocalLow\AVG Secure Search

File Deleted : C:\END

File Deleted : C:\Windows\System32\roboot64.exe

File Deleted : C:\Users\Stefan\Desktop\Optimizer Pro.lnk

File Deleted : C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7zljadmx.default\user.js

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ScriptHelper.EXE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ViProtocol.DLL

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.BrowserWndAPI

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.BrowserWndAPI.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.PugiObj

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AVG Secure Search.PugiObj.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\protocols\handler\viprotocol

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\S

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi.1

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE.1

Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [vProt]

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BB711CB0-C70B-482E-9852-EC05EBD71DBB}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{00000001-4FEF-40D3-B3FA-E0531B897F98}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1663C10B-0D55-438D-8496-19A3DBAEC0E4}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{933B95E2-E7B7-4AD9-B952-7AC336682AE3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{C6FDD0C3-266A-4DC3-B459-28C697C44CDC}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}

Key Deleted : HKCU\Software\AVG Secure Search

Key Deleted : HKCU\Software\BI

Key Deleted : HKCU\Software\InstallCore

Key Deleted : HKCU\Software\Optimizer Pro

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\Somoto

Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}

Key Deleted : HKLM\Software\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}

Key Deleted : HKLM\Software\{6791A2F3-FC80-475C-A002-C014AF797E9C}

Key Deleted : HKLM\Software\AVG Secure Search

Key Deleted : HKLM\Software\AVG Security Toolbar

Key Deleted : HKLM\Software\systweak

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\AVG Secure Search

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\bi_uninstaller

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FilesFrog Update Checker

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Optimizer Pro_is1

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16720

-\\ Mozilla Firefox v24.0 (nl)

[ File : C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7zljadmx.default\prefs.js ]

[ File : C:\Users\Gast\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jnqztrk5.default\prefs.js ]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [6582 octets] - [01/11/2013 19:37:44]

AdwCleaner[s0].txt - [6306 octets] - [01/11/2013 19:38:18]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [6366 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download de junkware_removal_tool.pngJunkware Removal Tool by Thisisu naar je bureaublad.

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met JRT

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op JRT.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • De tool zal vervolgens het systeem scannen.
 • De scan kan afhankelijk van je systeemspecificaties soms vrij lang duren, wacht geduldig af.
 • Als de scan gereed is zal er een logje (JRT.txt) op het bureaublad opgeslagen worden en automatisch worden geopend.
 • Post de inhoud van deze log in je volgende bericht als bijlage.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zie hier de log van jrt:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu

Version: 6.0.7 (10.15.2013:3)

OS: Windows 7 Home Premium x64

Ran by Stefan on vr 01/11/2013 at 20:33:31,32

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~ Services

~~~ Registry Values

Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\\AppInit_DLLs

~~~ Registry Keys

Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{dd000e12-c224-49a5-899e-0b37dbd95f15}

Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{dd000e12-c224-49a5-899e-0b37dbd95f15}

~~~ Files

~~~ Folders

~~~ FireFox

Emptied folder: C:\Users\Stefan\AppData\Roaming\mozilla\firefox\profiles\7zljadmx.default\minidumps [8 files]

~~~ Event Viewer Logs were cleared

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Scan was completed on vr 01/11/2013 at 20:39:02,64

End of JRT log

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.