Ga naar inhoud

Help!!


Aanbevolen berichten

Het is weer zover!! Er moet nodig een schoonmaak komen. Krijg het zelf niet helemaal voor elkaar..

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:31:27, on 6-11-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

C:\Users\internet\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\ShareDLL\CADI\NotiMan.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\internet\Desktop\HijackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Module Loader] C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe -StartUpRun

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Users\internet\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Brother BRAdminPro Scheduler (BRA_Scheduler) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Brother\BRAdmin Professional 3\bratimer.exe

O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300

Malwarebytes : Free anti-malware download

Databaseversie: v2013.11.01.02

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 10.0.9200.16721

internet :: INTERNET-PC [administrator]

6-11-2013 17:32:12

mbam-log-2013-11-06 (17-32-12).txt

Scan type: Snelle scan

Ingeschakelde scan opties: Geheugen | Opstartitems | Register | Bestanden en mappen | Heuristiek/Extra | Heuristiek/Shuriken | PUP | PUM

Uitgeschakelde scan opties: P2P

Objecten gescand: 211685

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 4 seconde(n)

Geheugenprocessen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden gedetecteerd: 0

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

(einde)

Hoewel Malware aangeeft geen kwaadaardige objecten te detecteren is er toch van alles aan de hand volgens mij.

Ook word ik gek van de conduit werkbalk, deze wil ikm ook graag weg hebben.

Mijn dank is nu al weer ontzettend groot!!!:adore::adore:

Groet uit Holland

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by internet at 2013-11-06 18:58:14

Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1

System drive C: has 40 GB (17%) free of 238 GB

Total RAM: 4094 MB (49% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:58:18, on 6-11-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

C:\Users\internet\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\ShareDLL\CADI\NotiMan.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\internet\Desktop\HijackThis.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\trend micro\internet.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Module Loader] C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe -StartUpRun

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Users\internet\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Brother BRAdminPro Scheduler (BRA_Scheduler) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Brother\BRAdmin Professional 3\bratimer.exe

O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Internet Pass-Through Service (PassThru Service) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: UMVPFSrv - Logitech Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9242 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

winlogon.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

"C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe"

C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE 0x2c0

atieclxx

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k apphost

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\Brother\BRAdmin Professional 3\bratimer.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe"

"C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" /starttray

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler64.exe"

WLIDSvcM.exe 2304

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

"C:\Windows\System32\rundll32.exe" sbavmon.dll,SBAVMonitor

"C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe"

"C:\Users\internet\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe"

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -StartUpRun

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-212e4e2f-3c6d-488a-a567-9d9a62697761 -SystemEventPortName:HostProcess-5c0929d0-5f47-4106-ab61-aade96858e32 -IoCancelEventPortName:HostProcess-0daacb76-1839-4103-816a-abd88f2622bb -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-922aa5c2-b803-4638-a873-78b3a8a2d249 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:3f471874-8343-44b9-9a28-cd402d0a8bf7 -DeviceGroupId:WpdFsGroup

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="1216.0.1002192299\2136624144" --disable-image-transport-surface --disable-d3d11 --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,18,24,26 --reduce-gpu-sandbox --gpu-vendor-id=0x1002 --gpu-device-id=0x9498 --gpu-driver-vendor="ATI Technologies Inc." --gpu-driver-version=8.632.1.2000 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group16 pct:1i stable:r3 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:215/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_79/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --instant-process --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --enable-experimental-extension-apis --channel="1216.1.2022421121\2008618538" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group16 pct:1i stable:r3 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:215/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_79/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --enable-experimental-extension-apis --channel="1216.4.1815829594\2040723190" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="1216.5.1123088182\1856097023" --ppapi-flash-args --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702

"C:\Program Files (x86)\Creative\ShareDLL\CADI\NotiMan.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group16 pct:1i stable:r3 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:215/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_79/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --enable-experimental-extension-apis --channel="1216.8.1586636266\1150951914" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group16 pct:1i stable:r3 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:215/NewMenuStyle/Compact2/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_79/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --enable-experimental-extension-apis --channel="1216.29.1823258119\113037571" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group16 pct:1i stable:r3 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:215/NewMenuStyle/Compact2/OutdatedInstallCheck/12WeeksOutdatedInstall/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_79/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --enable-experimental-extension-apis --channel="1216.30.1081602009\1817858847" /prefetch:673131151

"C:\Users\internet\Desktop\HijackThis.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe"

"C:\Windows\notepad.exe" "C:\Users\internet\AppData\Roaming\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\Logs\mbam-log-2013-11-06 (17-32-12).txt"

"C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe" "C:\Users\internet\Downloads\5004690.pdf"

"C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe" --channel=2080.0044F8B0.2129023752 --type=renderer "C:\Users\internet\Downloads\5004690.pdf"

"C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe" /prefetch:3 /device:AudioCD "J:\"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe10_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe10 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 512 516 524 65536 520

"c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpCmdRun.exe" SpyNetService -RestrictPrivileges -AccessKey 7F8AB11B-0F84-5C7B-08C0-397C325B70F5 -Reinvoke

"C:\Users\internet\Downloads\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01}]

MSS+ Identifier - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfeeMSS_IE.dll [2013-09-06 95648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289}]

Windows Live Messenger Companion Helper - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll [2012-03-08 393600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"MSC"=C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-08-12 1356240]

"Creative SB Monitoring Utility"=RunDll32 sbavmon.dll,SBAVMonitor []

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ccleaner"=C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [2012-05-23 5208928]

"AutoStartNPSAgent"=C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe [2010-07-04 95576]

"uTorrent"=C:\Users\internet\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [2013-10-23 902736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"Module Loader"=C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe [2007-07-23 57344]

"NPSStartup"= []

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=lvcod64.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

"MSVideo"=vfwwdm32.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave3"=wdmaud.drv

"midi3"=wdmaud.drv

"mixer3"=wdmaud.drv

"aux3"=wdmaud.drv

"wave4"=wdmaud.drv

"midi4"=wdmaud.drv

"mixer4"=wdmaud.drv

"aux4"=wdmaud.drv

"wave5"=wdmaud.drv

"midi5"=wdmaud.drv

"mixer5"=wdmaud.drv

"aux5"=wdmaud.drv

"wave6"=wdmaud.drv

"midi6"=wdmaud.drv

"mixer6"=wdmaud.drv

"aux6"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-06 18:58:15 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-11-06 18:58:14 ----D---- C:\rsit

2013-11-06 14:29:05 ----A---- C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT

2013-11-02 17:44:10 ----D---- C:\Users\internet\AppData\Roaming\AVG

2013-11-02 17:43:09 ----D---- C:\ProgramData\AVG

2013-11-02 17:42:54 ----SHD---- C:\ProgramData\{01BD4FC9-2F86-4706-A62E-774BB7E9D308}

2013-11-02 17:42:54 ----HD---- C:\ProgramData\Common Files

2013-11-02 17:32:42 ----D---- C:\ProgramData\a022d86f04e93c64

2013-11-02 17:32:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\ShoppingChip

2013-10-10 05:54:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-10 05:54:06 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-10 05:54:05 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-10 05:54:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 05:54:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-10 05:54:04 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-10 05:54:04 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-10 05:54:04 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-10 05:54:04 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-10 05:54:03 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-10 05:54:03 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-10 05:54:03 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-10 05:54:02 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-10 05:54:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-10 05:54:00 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-10 05:54:00 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-10 05:54:00 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-10 05:53:59 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-10 05:53:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-10 05:53:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-10 05:53:56 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-10 05:53:55 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-10 05:53:55 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-10 05:53:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-10 05:53:54 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-10 05:53:53 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-10 05:53:52 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-10 05:53:50 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-10 05:53:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-10 04:54:40 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-10 04:54:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-10 04:54:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-10 04:54:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-10 04:54:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-10 04:54:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-10 04:54:37 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-10 04:54:37 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-10 04:54:37 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-10 04:54:37 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-10 04:54:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-10 04:54:36 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-10 04:54:36 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-10 04:54:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-10 04:54:35 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\USBAUDIO.sys

2013-10-10 04:54:34 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys

2013-10-10 04:54:34 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-10 04:54:34 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-10 04:54:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-10 04:54:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-10 04:54:33 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-10 04:54:33 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-10 04:54:33 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-10 04:54:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-10 04:54:32 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-10 04:54:32 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-10 04:54:32 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-10 04:54:28 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-10 04:54:27 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-10 04:54:26 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-10 04:54:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-10 04:54:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-10 04:54:25 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-10 04:54:25 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-10 04:54:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-10 04:54:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-10 04:54:24 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-10 04:54:23 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-10 04:54:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-10 04:54:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-10 04:54:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-10 04:54:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-10 04:54:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-10 04:54:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-10 04:54:15 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-10 04:54:15 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-10-10 04:54:13 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-09 10:42:23 ----D---- C:\Program Files\McAfee Security Scan

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-06 18:58:19 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-11-06 18:58:15 ----RD---- C:\Program Files

2013-11-06 18:58:12 ----D---- C:\Users\internet\AppData\Roaming\uTorrent

2013-11-06 18:57:51 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-11-06 14:54:32 ----D---- C:\Windows\System32

2013-11-06 14:54:32 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-11-06 14:54:31 ----D---- C:\Windows\inf

2013-11-06 14:29:18 ----D---- C:\Windows

2013-11-06 14:22:44 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-11-06 11:29:16 ----D---- C:\Windows\system32\LogFiles

2013-11-06 09:33:38 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution

2013-11-04 21:05:24 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-11-04 21:05:21 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2013-11-04 20:58:19 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-11-04 20:45:20 ----D---- C:\AdwCleaner

2013-11-04 20:45:00 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-11-04 20:44:32 ----HD---- C:\ProgramData

2013-11-03 22:02:26 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-11-03 22:01:24 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-11-03 22:01:24 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-11-03 20:50:19 ----D---- C:\Users\internet\AppData\Roaming\vlc

2013-10-30 16:32:35 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-15 22:18:51 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-15 22:18:50 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2013-10-15 22:18:50 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client

2013-10-11 09:43:55 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-10-11 09:43:51 ----D---- C:\Windows\debug

2013-10-10 14:26:40 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-10 11:42:28 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-10 11:42:28 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-10 11:25:29 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-10-10 11:23:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-10 11:23:27 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-10 11:23:24 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-10-10 11:23:19 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-10 05:52:15 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-10 05:52:15 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-10 05:46:50 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-10 05:44:57 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-10 05:41:20 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-09 16:25:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-06-18 247216]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2011-03-13 213888]

R1 CSC;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-202; C:\Windows\system32\drivers\csc.sys [2011-03-13 514560]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-06-18 139616]

R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2009-08-18 6037504]

R3 ksaud;Creative USB Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\ksaud.sys [2009-08-05 1134208]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-04-04 25928]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-06-10 539240]

R3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S3 dmvsc;dmvsc; C:\Windows\system32\DRIVERS\dmvsc.sys [2011-03-13 71168]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 48488]

S3 HTCAND64;HTC Device Driver; C:\Windows\System32\Drivers\ANDROIDUSB.sys [2009-11-02 33736]

S3 htcnprot;HTC NDIS Protocol Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\htcnprot.sys [2012-12-07 36928]

S3 LVRS64;Logitech RightSound Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\lvrs64.sys [2012-01-18 351136]

S3 LVUVC64;Logitech Webcam 200(UVC); C:\Windows\system32\DRIVERS\lvuvc64.sys [2012-01-18 4865568]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RDPDR;Terminal Server Device Redirector Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [2011-03-13 165888]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2011-03-13 20992]

S3 s3cap;s3cap; C:\Windows\system32\DRIVERS\vms3cap.sys [2011-03-13 6656]

S3 ss_bbus;SAMSUNG USB Mobile Device (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ss_bbus.sys [2010-04-27 127488]

S3 ss_bmdfl;SAMSUNG USB Mobile Modem (Filter); C:\Windows\system32\DRIVERS\ss_bmdfl.sys [2010-04-27 18944]

S3 ss_bmdm;SAMSUNG USB Mobile Modem; C:\Windows\system32\DRIVERS\ss_bmdm.sys [2010-04-27 161280]

S3 storvsc;storvsc; C:\Windows\system32\DRIVERS\storvsc.sys [2011-03-13 34688]

S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc; C:\Windows\System32\drivers\synth3dvsc.sys [2011-03-13 88960]

S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\terminpt.sys [2011-03-13 34816]

S3 TFsExDisk;TFsExDisk; \??\C:\Windows\System32\Drivers\TFsExDisk.sys [2010-06-14 16448]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2011-03-13 59392]

S3 TsUsbGD;%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%; C:\Windows\system32\DRIVERS\TsUsbGD.sys [2011-03-13 31232]

S3 tsusbhub;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbhub.sys,-1; C:\Windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [2011-03-13 117248]

S3 VGPU;VGPU; C:\Windows\System32\drivers\rdvgkmd.sys []

S3 vmbus;vmbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\vmbus.sys [2011-03-13 199552]

S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\Windows\system32\DRIVERS\VMBusHID.sys [2011-03-13 21760]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2011-03-13 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-10 65640]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2009-08-18 203264]

R2 AppHostSvc;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30011; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 BRA_Scheduler;Brother BRAdminPro Scheduler; C:\Program Files (x86)\Brother\BRAdmin Professional 3\bratimer.exe [2012-12-11 98304]

R2 CscService;@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-200; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2013-04-04 418376]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2013-04-04 701512]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-08-12 23808]

R2 PassThru Service;Internet Pass-Through Service; C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [2012-12-07 167424]

R2 UMVPFSrv;UMVPFSrv; C:\Program Files (x86)\Common Files\logishrd\LVMVFM\UMVPFSrv.exe [2012-01-18 450848]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 2292096]

R3 NisSrv;@C:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-08-12 366600]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-12-13 116648]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-09 257416]

S3 AppMgmt;@appmgmts.dll,-3250; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 Creative Audio Engine Licensing Service;Creative Audio Engine Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe [2012-08-06 79360]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-03-08 1492840]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-12-13 116648]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe [2013-09-06 288776]

S3 PeerDistSvc;@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\Windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 WAS;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30001; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-06-15 1255736]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
 C:\ProgramData\{01BD4FC9-2F86-4706-A62E-774BB7E9D308};fs
 C:\ProgramData\a022d86f04e93c64;fs
 C:\Program Files (x86)\ShoppingChip;fs
 filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • Shortcut Fix
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

KAPE JE BENT GEWELDIG!!

Weet niet of het al klaar is maar krijg in ieder geval geen IRRITANTE reclames meer!!!!

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 05-November-2013

Tool run by internet on do 07-11-2013 at 10:10:48,66.

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\internet\Desktop\zoek.scr [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

7-11-2013 10:12:33 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-1384726799-3280244283-2285347874-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{40CB4BC0-FA1F-A5B2-989C-558FEE7E9D81} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\PROGRA~2\ShoppingChip deleted

C:\ProgramData\OptimizerPro1 deleted

C:\Windows\Syswow64\lMMLDeleteUserData42107612FX.tmp deleted

C:\Windows\Syswow64\tmp1CCA.tmp deleted

C:\Windows\Syswow64\tmp1CCB.tmp deleted

C:\Windows\SysWow64\searchplugins deleted

C:\Windows\SysWow64\Extensions deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

hnbcmhecildmjnkkaaaidhnpgjcejcmm - C:\ProgramData\wxDfast\hnbcmhecildmjnkkaaaidhnpgjcejcmm.crx[]

niogeckbkdcabhnapjbkeiklablhjoca - C:\Program Files (x86)\Perion\ChromeInfoBar\ChromeInfoBar.crx[]

ShoppingChip - internet - Default\Extensions\bikciehfipcibnkcpbfchkdkkbfbkdik

Windows Media Player Extension for HTML5 - internet - Default\Extensions\hokdglbhghcebcopdbanieangmcamaak

International Internet TV - internet - Default\Extensions\jpfaflofhdeeaikcajgalgbpgejbmihk

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\internet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_search.conduit.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\internet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_mystart.incredibar.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\internet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_utorrentbarnl.ourtoolbar.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\internet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bikciehfipcibnkcpbfchkdkkbfbkdik deleted successfully

C:\Users\internet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bikciehfipcibnkcpbfchkdkkbfbkdik_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\internet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_bikciehfipcibnkcpbfchkdkkbfbkdik_0.localstorage-journal deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com/"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

No DefaultScope Set For HKCU

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com/"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\internet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully

C:\Users\internet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== shortcuts on Users Desktops ======================

C:\Users\internet\Desktop\CCleaner.lnk - C:\Program Files (x86)\CCleaner\CCleaner64.exe

C:\Users\internet\Desktop\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\internet\Desktop\Microsoft Security Essentials.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Users\internet\Desktop\µTorrent.lnk -

C:\Users\internet\Desktop\MEVABA\REMEHA\TZERRA\VLC media player.lnk - C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe

==== shortcuts on All Users Desktop ======================

C:\Users\Public\Desktop\Audiograbber.lnk - C:\Program Files (x86)\Audiograbber\audiograbber.exe

C:\Users\Public\Desktop\Google Earth.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\client\googleearth.exe

C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Users\Public\Desktop\McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McUICnt.exe SecurityScanner.dll

C:\Users\Public\Desktop\Speccy.lnk - C:\Program Files\Speccy\Speccy64.exe

==== shortcuts in Users Start Menu ======================

C:\Users\internet\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk -

==== shortcuts in All Users Start Menu ======================

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Security Essentials.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus\McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McUICnt.exe SecurityScanner.dll

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus\Verwijderen.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\uninstall.exe C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfee.ico

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight\Microsoft Silverlight.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\Silverlight.Configuration.exe

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe

==== shortcuts in Quick Launch ======================

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\internet\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\internet\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\internet\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Samsung New PC Studio.lnk - C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSGuide.exe

C:\Users\internet\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk -

C:\Users\internet\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk -

C:\Users\internet\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\µTorrent.lnk -

C:\Users\internet\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\ImplicitAppShortcuts\7e4dca80246863e3\pinned.lnk - C:\Windows\system32\control.exe

C:\Users\internet\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\StartMenu\Microsoft Security Essentials.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Users\internet\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\internet\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Windows Explorer.lnk - C:\Windows\explorer.exe

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{0CC6F0AC-49E1-BE3A-9A34-39C0E98E4663} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{CD891139-8941-E129-12DC-AC0796790428} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\hnbcmhecildmjnkkaaaidhnpgjcejcmm deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\niogeckbkdcabhnapjbkeiklablhjoca deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\internet\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\internet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

C:\Users\internet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Application Cache\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

No Java Cache Found

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\internet\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on do 07-11-2013 at 10:25:41,03 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 52147fb3b2536-AdwCleaner_99_3_16x16x32.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

AdwCleaner uitvoeren

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op de knop Scan.
 • Wanneer de scan gereed is Klikt u vervolgens op de knop Clean.
 • Als dit gereed is wordt er gevraagd om de computer opnieuw op te starten, klik hier op OK.
 • Nadat de computer opnieuw is opgestart wordt het logbestand automatisch geopend.
 • Plaats dit logbestand in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedoel je deze??

# AdwCleaner v3.011 - Report created 07/11/2013 at 13:02:56

# Updated 03/11/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)

# Username : internet - INTERNET-PC

# Running from : C:\Users\internet\Desktop\AdwCleaner (1).exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16720

-\\ Google Chrome v30.0.1599.101

[ File : C:\Users\internet\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [2716 octets] - [29/09/2013 08:35:30]

AdwCleaner[R1].txt - [1475 octets] - [04/11/2013 20:41:21]

AdwCleaner[R2].txt - [1013 octets] - [07/11/2013 13:00:23]

AdwCleaner[s0].txt - [2520 octets] - [29/09/2013 08:36:47]

AdwCleaner[s1].txt - [1375 octets] - [04/11/2013 20:45:00]

AdwCleaner[s2].txt - [936 octets] - [07/11/2013 13:02:56]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s2].txt - [995 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is perfect clean ... dus zijn de opruimingswerken afgewerkt. Enkel verwijderen van de tools en van de restjes staat dan nog op de agenda.

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Indien dit allemaal probleemloos verlopen is en je binnen dit topic verder geen vragen of problemen meer hebt, mag je dit onderwerp afsluiten door een klik op de knop "Markeer als opgelost", die je links onderaan kan terugvinden … zo blijft het voor iedereen overzichtelijk.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.