Ga naar inhoud

Vervelende reclame


Aanbevolen berichten

Beste,

Als ik IE opstart en een website wil openen duurt dit lang alvorens de site geopend is.

Op de site zie ik dan vervelende pop-up's met de vermelding dat mijn schijfruimte vol geraakt, en nog andere onzin.

Zelfs als ik ergens wil op klikken komt er een vervelend kadertje te voorschijn, juist op de plaats waar ik eigenlijk moet klikken.

Graag jullie hulp.

Alvast bedankt.

- - - Updated - - -

Nog een vervelende: een pop-up met als naam jsticket.net.

Grts

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is alvast het RSIT-log bestand:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Johan at 2013-11-08 21:58:28

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 388 GB (84%) free of 464 GB

Total RAM: 5813 MB (57% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:58:29, on 8-11-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16720)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Users\Johan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\clear.fiAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\.\Kernel\DMR\DMREngine.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Johan.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = {searchTerms - Yahoo Search Results}

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = {searchTerms - Yahoo Search Results}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: ViewPassword - {dd000e12-c224-49a5-899e-0b37dbd95f15} - C:\Program Files (x86)\ViewPassword\134.dll

O4 - HKLM\..\Run: [suiteTray] "C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeMovieService] "C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Johan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [HP Deskjet 3050A J611 series (NET)] "C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3050A J611 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN34I1CJ3X05WK:NW" -scfn "HP Deskjet 3050A J611 series (NET)" -AutoStart 1

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [isMyWinLockerReboot] msiexec.exe /qn /x{voidguid} (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {4B54A9DE-EF1C-4EBE-A328-7C28EA3B433A} (Bitdefender QuickScan Control) - http://quickscan.bitdefender.com/qsax/qsax.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: devolo Network Service (DevoloNetworkService) - devolo AG - C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe

O23 - Service: Dritek WMI Service (DsiWMIService) - Dritek System Inc. - C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: GREGService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Live Updater Service - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater15.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10109 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2014\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=d0b8b11f-c4c3-4a1f-aec1-790d603d6d11 /coreSdkOptions=4364 /logConfFile="C:\Windows\TEMP\855b732b-2c4b-4765-98d5-9020c142696a-1c0-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMutilps32.exe" --system-level-mutex="Local\{B904A927-FE6B-48fd-8C83-6B807BED1F9C}" --enable-wmi-window

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe"

"C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.2.0\ToolbarUpdater.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgemca.exe"

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Windows\System32\igfxtray.exe"

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe -Embedding

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe"

"C:\Users\Johan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

"C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3050A J611 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe" -deviceID "CN34I1CJ3X05WK:NW" -scfn "HP Deskjet 3050A J611 series (NET)" -AutoStart 1

"C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe"

"C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

"C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\MMDx64Fx.exe"

"C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LMworker.exe"

C:\Windows\system32\igfxext.exe -Embedding

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

"C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerEvent.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

taskeng.exe {7E78888B-AD9D-474B-8F2E-8E4A0067C0CE}

"C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\clear.fiAgent.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\MVP\.\Kernel\DMR\DMREngine.exe"

"C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3050A J611 series\Bin\HPNetworkCommunicator.exe"

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files\EgisTec IPS\PMMUpdate.exe"

"C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe"

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:3740 CREDAT:267521 /prefetch:2

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_9_900_117_ActiveX.exe -Embedding

"C:\Windows\System32\MsSpellCheckingFacility.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:3740 CREDAT:1643839 /prefetch:2

"C:\Users\Johan\Desktop\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\ViewPassword Update.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{dd000e12-c224-49a5-899e-0b37dbd95f15}]

ViewPassword - C:\Program Files (x86)\ViewPassword\134.dll [2013-11-07 137216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2011-08-15 167704]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2011-08-15 392472]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2011-08-15 416024]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2011-03-28 2723624]

"RTHDVCPL"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2011-06-09 11860072]

"Power Management"=C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe [2011-08-02 1831016]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Spotify Web Helper"=C:\Users\Johan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe [2013-04-01 1104280]

"HP Deskjet 3050A J611 series (NET)"=C:\Program Files\HP\HP Deskjet 3050A J611 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe [2012-10-17 2573416]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Spotify]

C:\Users\Johan\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe [2013-04-01 4480920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\VDownloader]

C:\Program Files\VDownloader\VDownloader.exe /silent []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Users^Johan^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^VDownloader.lnk]

C:\PROGRA~2\VDOWNL~1\VDOWNL~1.EXE /silent []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SuiteTray"=C:\Program Files (x86)\EgisTec MyWinLockerSuite\x86\SuiteTray.exe [2011-09-20 341360]

"BackupManagerTray"=C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe [2011-04-24 297280]

"LManager"=C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe [2011-07-01 1103440]

"ArcadeMovieService"=C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi\Movie\clear.fiMovieService.exe [2011-08-26 177448]

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe [2013-10-07 4908592]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2011-10-28 49208]

""= []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2011-08-09 390144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-08 21:58:28 ----D---- C:\rsit

2013-11-08 21:58:28 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-11-08 19:21:28 ----D---- C:\ProgramData\HitmanPro

2013-11-08 18:53:41 ----SHD---- C:\$RECYCLE.BIN

2013-11-08 18:53:37 ----A---- C:\ComboFix.txt

2013-11-08 18:30:53 ----D---- C:\Users\Johan\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com

2013-11-07 23:17:05 ----D---- C:\Program Files (x86)\glindorus

2013-11-07 23:16:40 ----D---- C:\Program Files (x86)\ViewPassword

2013-11-03 00:35:47 ----D---- C:\Users\Johan\AppData\Roaming\PowerCinema

2013-10-31 23:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-31 23:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-10-31 23:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-10-31 23:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-10-31 23:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-10-31 23:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-10-31 23:53:47 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-10-22 21:51:07 ----D---- C:\Users\Johan\AppData\Roaming\NewsLeecher

2013-10-22 21:50:55 ----D---- C:\Program Files (x86)\NewsLeecher

2013-10-13 19:39:30 ----A---- C:\logFileUI.txt

2013-10-12 19:52:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-10-12 19:52:24 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-10-12 19:52:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-12 19:52:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-10-12 19:52:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-10-12 19:52:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-10-12 19:52:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-10-12 19:52:23 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-10-12 19:52:23 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-10-12 19:52:23 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-10-12 19:52:23 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-10-12 19:52:23 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-10-12 19:52:22 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-10-12 19:52:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-10-12 19:52:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-10-12 19:52:21 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-10-12 19:52:21 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-10-12 19:52:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-10-12 19:52:20 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-10-12 19:52:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-10-12 19:52:19 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-10-12 19:52:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-10-12 19:52:18 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-10-12 19:52:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-10-12 19:52:17 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-10-12 19:52:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-10-12 19:52:15 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-10-12 19:52:14 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-10-12 19:52:11 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-10-12 17:58:12 ----A---- C:\Windows\wininit.ini

2013-10-12 17:54:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Conduit

2013-10-12 17:54:50 ----D---- C:\ProgramData\Conduit

2013-10-12 17:54:26 ----D---- C:\Users\Johan\AppData\Roaming\Youtube Downloader HD

2013-10-12 17:54:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Youtube Downloader HD

2013-10-12 17:26:14 ----D---- C:\Users\Johan\AppData\Roaming\Nico Mak Computing

2013-10-12 17:26:12 ----A---- C:\Windows\system32\roboot64.exe

2013-10-12 17:26:02 ----D---- C:\ProgramData\YTD Video Downloader

2013-10-12 00:13:28 ----D---- C:\92ba2ab9116f1dd538d2b2

2013-10-11 17:17:41 ----A---- C:\Windows\system32\scavengeui.dll

2013-10-11 17:17:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\comctl32.dll

2013-10-11 17:17:39 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmfd.dll

2013-10-11 17:17:39 ----A---- C:\Windows\system32\comctl32.dll

2013-10-11 17:17:39 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll

2013-10-11 17:17:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\lpk.dll

2013-10-11 17:17:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\fontsub.dll

2013-10-11 17:17:38 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dciman32.dll

2013-10-11 17:17:38 ----A---- C:\Windows\system32\lpk.dll

2013-10-11 17:17:38 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll

2013-10-11 17:17:38 ----A---- C:\Windows\system32\dciman32.dll

2013-10-11 17:17:38 ----A---- C:\Windows\system32\atmlib.dll

2013-10-11 17:17:37 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\atmlib.dll

2013-10-11 17:17:37 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys

2013-10-11 17:16:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbvideo.sys

2013-10-11 17:16:46 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys

2013-10-11 17:16:45 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidparse.sys

2013-10-11 17:16:45 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys

2013-10-11 17:16:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WebClnt.dll

2013-10-11 17:16:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\davclnt.dll

2013-10-11 17:16:44 ----A---- C:\Windows\system32\WebClnt.dll

2013-10-11 17:16:44 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2013-10-11 17:16:44 ----A---- C:\Windows\system32\davclnt.dll

2013-10-11 17:16:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mswsock.dll

2013-10-11 17:16:42 ----A---- C:\Windows\system32\mswsock.dll

2013-10-11 17:16:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-10-11 17:16:42 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-10-11 17:16:41 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-10-11 17:16:37 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2013-10-11 17:16:37 ----A---- C:\Windows\system32\advapi32.dll

2013-10-11 17:16:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tdh.dll

2013-10-11 17:16:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe

2013-10-11 17:16:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe

2013-10-11 17:16:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\advapi32.dll

2013-10-11 17:16:36 ----A---- C:\Windows\system32\tdh.dll

2013-10-11 17:16:36 ----A---- C:\Windows\system32\ntdll.dll

2013-10-11 17:16:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntdll.dll

2013-10-11 17:16:35 ----A---- C:\Windows\system32\wow64.dll

2013-10-11 17:16:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wow32.dll

2013-10-11 17:16:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\user.exe

2013-10-11 17:16:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\setup16.exe

2013-10-11 17:16:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntvdm64.dll

2013-10-11 17:16:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\instnm.exe

2013-10-11 17:16:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-11 17:16:24 ----A---- C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-10-11 17:16:24 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-08 21:58:28 ----RD---- C:\Program Files

2013-11-08 21:53:58 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-11-08 20:21:49 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-11-08 20:10:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-11-08 20:08:54 ----D---- C:\ProgramData\clear.fi

2013-11-08 20:08:46 ----D---- C:\Windows\System32

2013-11-08 19:27:15 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-11-08 19:21:28 ----D---- C:\ProgramData

2013-11-08 19:17:55 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-11-08 19:03:28 ----D---- C:\Windows\inf

2013-11-08 19:03:28 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-11-08 18:53:39 ----D---- C:\Qoobox

2013-11-08 18:51:55 ----D---- C:\Windows

2013-11-08 18:51:55 ----A---- C:\Windows\system.ini

2013-11-08 18:48:57 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers

2013-11-08 18:48:57 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-11-08 18:48:57 ----D---- C:\Windows\AppPatch

2013-11-08 18:48:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-11-08 18:28:58 ----D---- C:\Config.Msi

2013-11-08 18:27:47 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-11-08 17:21:25 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-11-08 17:20:25 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-11-08 17:11:08 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-11-08 17:06:00 ----D---- C:\Windows\system32\wfp

2013-11-08 17:05:57 ----D---- C:\Windows\system32\wbem

2013-11-08 17:05:00 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-11-08 17:05:00 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-11-08 17:05:00 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-11-08 17:04:56 ----D---- C:\ProgramData\BackupManager

2013-11-08 17:04:55 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-11-08 17:04:55 ----D---- C:\Windows\registration

2013-11-08 17:04:52 ----HD---- C:\Windows\system32\GroupPolicy

2013-11-08 16:05:16 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\GroupPolicy

2013-11-08 15:59:30 ----D---- C:\ProgramData\Wincert

2013-11-08 15:41:51 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-11-08 15:38:00 ----D---- C:\Users\Johan\AppData\Roaming\Spotify

2013-11-07 23:20:35 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-10-31 23:53:07 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-10-22 20:09:26 ----SD---- C:\Users\Johan\AppData\Roaming\Microsoft

2013-10-12 21:46:20 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-10-12 20:46:42 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-10-12 20:46:39 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-10-12 20:46:10 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight

2013-10-12 20:46:09 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight

2013-10-12 19:54:27 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-10-12 17:59:21 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-10-12 17:59:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft

2013-10-12 17:12:41 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-12 17:12:00 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-12 00:07:52 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-10-12 00:05:06 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-10-11 23:58:55 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-10-11 16:27:51 ----D---- C:\$AVG

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-09-02 192824]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-09-02 294712]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-08-20 123704]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-09-08 31544]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2010-11-05 438808]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R0 sptd;sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [2012-03-07 530488]

R1 Avgdiska;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys [2013-09-25 148792]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-09-02 241464]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-09-02 212280]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-08-01 251192]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2011-10-27 22648]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2011-10-27 20520]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2011-10-27 62776]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 NPF_devolo;NetGroup Packet Filter Driver (devolo); C:\Windows\sysWOW64\drivers\npf_devolo.sys [2010-06-10 34048]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2011-06-02 2750464]

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\drivers\HECIx64.sys [2009-09-17 56344]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2011-08-09 12289472]

R3 Impcd;Impcd; C:\Windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys [2010-02-26 158976]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2011-06-14 2899176]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-14 317440]

R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2011-03-23 77936]

R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys [2011-09-20 18432]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\Windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys [2010-12-01 250984]

R3 StillCam;Stuurprogramma voor seriële digitale fotocamera; C:\Windows\system32\drivers\serscan.sys [2009-07-14 12288]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2011-03-28 1417776]

R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2011-09-20 17408]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

R3 WSDPrintDevice;WSD-ondersteuning voor afdrukken via UMB; C:\Windows\system32\DRIVERS\WSDPrint.sys [2009-07-14 23040]

S3 androidusb;SAMSUNG Android Composite ADB Interface Driver; C:\Windows\System32\Drivers\ssadadb.sys [2011-05-13 36328]

S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\Windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 95232]

S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

S3 BthPan;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-09-21 80384]

S3 catchme;catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys []

S3 massfilter_hs;HS HandSet Mass Storage Filter Driver; \??\C:\Windows\system32\drivers\massfilter_hs.sys [2012-04-16 18456]

S3 mcdbus;Driver for MagicISO SCSI Host Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\mcdbus.sys [2009-02-24 255552]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadbus.sys [2011-05-13 157672]

S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdfl.sys [2011-05-13 16872]

S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers; C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadmdm.sys [2011-05-13 177640]

S3 ssadserd;SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM); C:\Windows\system32\DRIVERS\ssadserd.sys [2011-05-13 146920]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 usb_rndisx;USB RNDIS-adapter; C:\Windows\system32\drivers\usb8023x.sys [2013-02-12 19968]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 41984]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-09 65640]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2013-10-03 3538480]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2013-09-25 301152]

R2 DevoloNetworkService;devolo Network Service; C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe [2010-12-23 3304768]

R2 DsiWMIService;Dritek WMI Service; C:\Program Files (x86)\Launch Manager\dsiwmis.exe [2011-07-01 353360]

R2 ePowerSvc;ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2011-08-02 872552]

R2 GREGService;GREGService; C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GREGsvc.exe [2011-05-30 36456]

R2 Live Updater Service;Live Updater Service; C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2012-04-05 255376]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-09-16 325656]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2011-04-24 256832]

R2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-09-16 2538520]

R2 vToolbarUpdater15.2.0;vToolbarUpdater15.2.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\15.2.0\ToolbarUpdater.exe [2013-05-24 1015984]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-07-13 160944]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-08 257416]

S3 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2011-06-21 173424]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2011-11-23 655624]

S3 GamesAppService;GamesAppService; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072]

S3 gusvc;Google Updater Service; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2011-05-09 136120]

S3 NBService;NBService; C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe [2006-11-10 774144]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-03-04 1255736]

S3 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-29 2292096]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-23 57184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
startupall; 
filesrcm;
autoclean;

 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

C:\Users\Johan\AppData\Local\Temp\nsuEC8F.exe;f
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Youtube Downloader HD;fs
autoclean;

 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Vergeet zeker niet om de gebruikte tools en de laatste restjes nog op te ruimen. Dat doe je best zo:

Download 51a5ce45263de-delfix.pngDelfix by Xplode naar het bureaublad.

Dubbelklik op Delfix.exe om de tool te starten.

Zet nu vinkjes voor de volgende items:

 • Remove disinfection tools
 • Purge System Restore
 • Reset system settings

Klik nu op "Run" en wacht geduldig tot de tool gereed is.

Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt. Dit hoeft u echter niet te plaatsen.

Download CCleaner. (Als je het nog niet hebt)

Installeer het (als je niet wilt dat Google Chrome op je PC als standaard-webbrowser wordt geïnstalleerd, moet je de 2 vinkjes wegdoen !!!) en start CCleaner op.

Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en na de analyse op 'Schoonmaken'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”.

Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft.

Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.