Ga naar inhoud

Bij opstarten leeg bureaublad


Aanbevolen berichten

Beste forummembers,

Zodra ik de pc opstart komt er een standaard bureaublad in plaats van mijn oude vertrouwde. Er staat nu nog maar paar pictogrammen op. Alles is vreemd, lijkt me dus virus. Met een beetje zoeken zie ik bij gebruikers -->hoofdgebruiker een map met het oude bureaublad.

Hoe kan ik hier iets aan doen?

Heb met RSIT een logje gemaakt. hopelijk kan iemand me helpen !:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by J. Tonnaer at 2013-11-12 18:39:31

Microsoft Windows 7 Home Premium

System drive C: has 583 GB (83%) free of 703 GB

Total RAM: 4061 MB (45% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:39:34, on 12-11-2013

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16476)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\ModLEDKey.exe

C:\Users\J. Tonnaer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\J. Tonnaer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\J. Tonnaer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe

C:\Users\J. Tonnaer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\J. Tonnaer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\J. Tonnaer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\J. Tonnaer.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\jsloader.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O2 - BHO: DealScout - {467013BB-D67E-45BE-A7D7-C29E3CCA8AAD} - C:\Program Files (x86)\DealScout\dealscout.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.1.2.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Bing Bar BHO - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.1.2.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: @C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll,-100 - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PDF Complete] C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsty.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP KEYBOARDx] "C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Desktop Keyboard\HPKEYBOARDx.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Remote Solution] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Remote Solution\HP_Remote_Solution.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bATINDICATOR] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\BATINDICATOR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchHPOSIAPP] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\LaunchApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI={$CHROM_GUID_UNINSTALLS}

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - (no file)

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.1.2\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Quick Synchronization Service (HPDrvMntSvc.exe) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PDF Document Manager (pdfcDispatcher) - PDF Complete Inc - C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater17.1.2 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.1.2\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11773 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2014\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=5a3e4808-8afc-410f-a4f7-174471f9fb1a /coreSdkOptions=4364 /logConfFile="C:\Windows\TEMP\4ae5c26d-7f90-4109-ab9c-3a42f0b69501-174-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe"

"C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe" /startedbyscm:66B66708-40E2BE4D-pdfcService

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 2080

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.1.2\loggingserver.exe" 72648 "C:\ProgramData\AVG Secure Search\Logger\logger.properties"

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "-1254893827-1143632797-177457158526651380-1197356107162134937962403700-932128667

"taskhost.exe"

taskeng.exe {C9990330-134B-4C91-A84B-849E9E131BA8}

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgemca.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\ModLEDKey.exe"

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-876508a9-80e6-495a-8186-f113fdb4b59f -SystemEventPortName:HostProcess-7150425a-0f5f-447e-afbc-678f0379b0a2 -IoCancelEventPortName:HostProcess-9caa0b29-82d5-4bc9-bfb7-f56965ec7ae1 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-fdc6d5bf-5968-4710-8cd6-153ddb2c9310 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:32988a5b-ecf0-4ed1-a72e-4111c308fecb -DeviceGroupId:WpdFsGroup

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe"

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Users\J. Tonnaer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Users\J. Tonnaer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="3788.0.1094431533\446117114" --disable-d3d11 --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,18,24,26 --gpu-vendor-id=0x8086 --gpu-device-id=0x2e32 --gpu-driver-vendor="Intel Corporation" --gpu-driver-version=8.15.10.2119 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Users\J. Tonnaer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials=ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/ --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3788.19.1879530855\2043976133" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe"

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe /pipeName=4954de19-ebf4-426f-a9fc-4f213e417e0b /coreSdkOptions=4096 /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\temp\" /logPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2014\log\"

"C:\Users\J. Tonnaer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials=ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/ --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3788.25.2026976850\2028946117" /prefetch:673131151

"C:\Users\J. Tonnaer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials=ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/ --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3788.27.972259334\413204457" /prefetch:673131151

"C:\Users\J. Tonnaer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials=ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_19/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_08/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/default/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/ --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="3788.28.815730946\1275034348" /prefetch:673131151

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Users\J. Tonnaer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\30.0.1599.101\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3387046442-4015451323-3482807519-1001Core.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3387046442-4015451323-3482807519-1001UA.job

C:\Windows\tasks\HPCeeScheduleForJTONNAER-HP$.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]

AVG Safe Search

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-10-06 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50}]

Browser Companion Helper - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\jsloader.dll [2012-01-18 225584]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]

AVG Safe Search

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{467013BB-D67E-45BE-A7D7-C29E3CCA8AAD}]

DealScout - C:\Program Files (x86)\DealScout\dealscout.dll [2011-10-25 902656]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2012-09-30 449512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 439168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.1.2.1\AVG Secure Search_toolbar.dll [2013-11-12 3353624]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531}]

Browser Companion Helper Verifier - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll [2012-01-18 141104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289}]

Windows Live Messenger Companion Helper - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll [2010-09-22 393600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-06 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f}]

Bing Bar BHO - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll [2010-09-22 612616]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2012-09-30 157672]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-10-06 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.1.2.1\AVG Secure Search_toolbar.dll [2013-11-12 3353624]

{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - @C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll,-100 - C:\Program Files (x86)\MSN Toolbar\Platform\6.3.2322.0\npwinext.dll [2010-09-22 612616]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-06 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"hpsysdrv"=c:\program files (x86)\hewlett-packard\HP odometer\hpsysdrv.exe [2008-11-20 62768]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2010-05-07 161304]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2010-05-07 386584]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2010-05-07 413208]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\Sidebar.exe [2009-07-14 1475072]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"PDF Complete"=C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsty.exe [2010-09-28 664600]

"HP KEYBOARDx"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Desktop Keyboard\HPKEYBOARDx.EXE [2010-02-11 710656]

"HP Remote Solution"=C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Remote Solution\HP_Remote_Solution.exe []

"BATINDICATOR"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\BATINDICATOR.exe [2009-05-09 2068992]

"LaunchHPOSIAPP"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\LaunchApp.exe [2009-04-04 385024]

"vProt"=C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe [2013-11-12 2420248]

"Browser companion helper"=C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\BCHelper.exe [2012-01-18 187696]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2012-07-03 252848]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe [2013-10-07 4908592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2010-04-21 269824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=0

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableLUA"=0

"EnableUIADesktopToggle"=0

"PromptOnSecureDesktop"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-12 18:39:31 ----D---- C:\rsit

2013-11-12 18:39:31 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-11-12 12:00:33 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\cache

2013-11-12 12:00:05 ----D---- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Identities

2013-10-28 18:27:08 ----D---- C:\ProgramData\AVG2014

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-12 18:39:31 ----RD---- C:\Program Files

2013-11-12 18:28:03 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-11-12 18:23:09 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-11-12 18:23:00 ----AD---- C:\Windows

2013-11-12 18:17:14 ----D---- C:\Windows\System32

2013-11-12 18:17:14 ----D---- C:\Windows\inf

2013-11-12 18:17:14 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-11-12 18:16:17 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-11-12 18:15:52 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-11-12 12:00:33 ----AD---- C:\Windows\SysWOW64

2013-11-12 09:24:31 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

2013-11-12 09:23:24 ----RD---- C:\Users

2013-11-09 11:58:17 ----D---- C:\Windows\system32\FxsTmp

2013-11-06 17:27:31 ----D---- C:\ProgramData\PDFC

2013-11-05 18:22:26 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-11-05 12:25:34 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-11-04 15:20:05 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-10-28 18:32:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG

2013-10-28 18:30:42 ----D---- C:\ProgramData\AVG2013

2013-10-28 18:28:54 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-10-28 18:27:08 ----HD---- C:\ProgramData

2013-10-18 18:26:03 ----RD---- C:\Program Files (x86)

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-09-02 192824]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-09-02 294712]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-08-20 123704]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-09-08 31544]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2009-07-14 214096]

R1 Avgdiska;AVG Disk Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgdiska.sys [2013-09-25 148792]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-09-02 241464]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-09-02 212280]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-08-01 251192]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-11-12 46368]

R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2011-04-30 254528]

R3 AX88772;ASIX AX88772 USB2.0 to Fast Ethernet Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\ax88772.sys [2009-06-10 73216]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2010-04-21 10326784]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2010-09-07 2484072]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2010-09-20 349800]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2010-09-22 48488]

S3 Impcd;Impcd; C:\Windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys [2010-02-26 158976]

S3 OxPPort;OxPPort; C:\Windows\system32\DRIVERS\OxPPort.sys [2008-07-31 98304]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2009-07-14 40448]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2013-10-03 3538480]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2013-09-25 301152]

R2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2011-06-21 85560]

R2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe [2011-03-28 94264]

R2 IviRegMgr;IviRegMgr; C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe [2007-01-05 112152]

R2 pdfcDispatcher;PDF Document Manager; C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe [2010-09-28 1119768]

R2 PSI_SVC_2;Protexis Licensing V2; C:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe [2010-03-11 193824]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2010-09-21 2286976]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-04-17 136176]

S2 vToolbarUpdater17.1.2;vToolbarUpdater17.1.2; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.1.2\ToolbarUpdater.exe [2013-11-12 1734680]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-19 44376]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2010-09-22 1493352]

S3 GameConsoleService;GameConsoleService; C:\Program Files (x86)\HP Games\HP Game Console\GameConsoleService.exe [2010-06-19 246520]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-04-17 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2013-04-17 194032]

S3 hpqwmiex;HP Software Framework Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe [2011-03-28 799800]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2003-07-28 89136]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-04-30 1255736]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 26
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
 {467013BB-D67E-45BE-A7D7-C29E3CCA8AAD};c
 C:\Program Files (x86)\DealScout;fs
 {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
 C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.1.2.1\AVG Secure Search_toolbar.dll;f
 {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531};c
 C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion;fs
 {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1};c
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{467013BB-D67E-45BE-A7D7-C29E3CCA8AAD}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531}];r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 "Browser companion helper"=-;r64
 firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik kan het Zoek programma niet opslaan op het (fake) bureaublad, dan krijg ik een foutmelding. Ik heb het programma gezet in de map van het oude bureaublad. Maakt dit wat uit ?

Ik heb het programma vervolgens uitgevoerd. Ik kom in een scherm waar staat dat Zoek bezig is en het venster automatisch verdwijnt waarna een logfile komt. Ik heb dit gisteravond aangezet en ditzelfde scherm staat er nog steeds. Hoort dit zo lang te duren? (programma loopt al zeker 8 uur)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Daar wel gevonden. Inhoud log:

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 09-November-2013

Tool run by SYSTEM on wo 13-11-2013 at 17:50:30,28.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\J. Tonnaer\Desktop\rOB\zoek.com [script inserted] [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

13-11-2013 17:52:16 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Empty Folders Check ======================

C:\PROGRA~2\MSXML 4.0 deleted successfully

C:\ProgramData\Babylon deleted successfully

C:\ProgramData\{0D9D262D-4BA2-4BC3-9CD3-4D1A9AE63E18} deleted successfully

C:\ProgramData\{3C0AACBF-B491-4BE5-BAF9-AA46E0629E42} deleted successfully

C:\ProgramData\{C4ABDBC8-1C81-42C9-BFFC-4A68511E9E4F} deleted successfully

C:\ProgramData\{D13C0989-F3EC-4F44-A33D-B3F83DF90FAF} deleted successfully

C:\ProgramData\{D3B41B92-9BC2-43EB-916A-4FA9E8191837} deleted successfully

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is slechts een deel van het gewenste logje en dan nog eentje van woensdag. Het wijst er al wel op dat er behoorlijk wat verwijderd is van de PC. Indien dit het enige resultatenlog is dat je kan vinden, start dan zoek eens opnieuw op en herbegin de scan. Zo krijgen we (mogelijk) een actueel log te zien (indien het volledig afgewerkt wordt).

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb een nieuwe zoekuitvoering gedaan:

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 14-November-2013

Tool run by SYSTEM on vr 15-11-2013 at 17:33:01,93.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\J. Tonnaer\Desktop\zoek.com [script inserted] [Checkboxes used]

==== Older Logs ======================

\zoek-results2013-11-13-165244.log 940 bytes

\zoek-results2013-11-13-214125.log 383 bytes

\zoek-results2013-11-13-215055.log 425 bytes

\zoek-results2013-11-15-161639.log 471 bytes

Lijkt weer incompleet? Wat kan ik dan wel doen?

Alvast dank voor alle hulp

Link naar reactie
Delen op andere sites

Tool run by SYSTEM

Je zit hier kennelijk onder het systeemaccount te werken, dat is heel riskant.

Kan je switchen naar een ander account of tijdelijk een ander account aanmaken?

Want dit is te riskant om te gaan werken met tools die daar niet op ingesteld zijn.

aangepast door smeenk
Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak maar even een nieuw account aan, geef deze wel administratorrechten.

Doe je dat niet dan loop je de kans dat de tool weer als SYSTEM wordt gedraaid(iets wat ik trouwens nog nooit eerder heb meegemaakt:hmmmm:)

Dan probeer je de aanwijzingen van Kape. Start zoek.exe echter niet via rechtsklik en "Uitvoeren als adminstrator" maar gewoon via dubbelklik.

Ik ben benieuwd of het dan lukt.

Ga geen uren zitten wachten, als zoek.exe binnen een uur niet voltooid is dan herstart je gewoon de computer.

Daarna zoek je het bestand C:\zoek-results.log op je harde schijf op en je post de inhoud in je volgende bericht :-)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.