Ga naar inhoud

Melding van drie virussen op mijn computer


Aanbevolen berichten

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hier het logje

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by HANNAH at 2013-11-14 22:29:44

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 119 GB (62%) free of 191 GB

Total RAM: 4000 MB (30% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:29:58, on 14/11/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16736)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\FaceLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Windows\SysWOW64\ACEngSvr.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\HANNAH.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Trend Micro NSC BHO - {1CA1377B-DC1D-4A52-9585-6E06050FAC53} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1381\6.5.1234\TmIEPlg32.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Spring Smart - {7f232128-6f42-4f37-8efe-2e6020b2d478} - C:\Program Files (x86)\Spring Smart\SpringSmartbho.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: TmBpIeBHO - {BBACBAFD-FA5E-4079-8B33-00EB9F13D4AC} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.5.1234\6.5.1234\TmBpIe32.dll

O2 - BHO: delta Helper Object - {C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.24.6\bh\delta.dll (file missing)

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\BingExt.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\BingExt.dll

O3 - Toolbar: Delta Toolbar - {82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.24.6\deltaTlbr.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Reader-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSWebStorage] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.108.222\AsusWSPanel.exe /S

O4 - HKLM\..\Run: [sonicMasterTray] C:\Program Files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [Optimizer Pro] C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: tmbp - {1A77E7DC-C9A0-4110-8A37-2F36BAE71ECF} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.5.1234\6.5.1234\TmBpIe32.dll

O18 - Protocol: tmpx - {0E526CB5-7446-41D1-A403-19BFE95E8C23} - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1381\6.5.1234\TmIEPlg32.dll

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.1.2\ViProtocol.dll (file missing)

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~3\bitguard\271769~1.27\{c16c1~1\bitguard.dll c:\progra~2\optimi~1\optpro~1.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Trend Micro Solution Platform (Amsp) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ASUS InstantOn Service (ASUS InstantOn) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\InstantOn for NB\InsOnSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PEVSystemStart - Unknown owner - C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Temp\PEVZ.EXE (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TiMiniService - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\TiMiniService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: Update Spring Smart - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Spring Smart\updateSpringSmart.exe

O23 - Service: Util Spring Smart - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Spring Smart\bin\utilSpringSmart.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 13871 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

C:\PROGRA~2\AVG\AVG2013\avgrsa.exe /boot

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=b604fe70-0ce0-406f-87f5-4510b0036969 /coreSdkOptions=4382 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\ab45f574-e9d5-4120-bc7b-422c000a7954-1cc-oopp.tmp" /loggerName=AVG.RS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Windows\system32\FBAgent.exe"

C:\Windows\system32\WLANExt.exe 3963536

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "18498727961402104122-851096685-95571176614491636071518107608-266738396-250714657

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe"

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\InstantOn for NB\InsOnSrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgnsa.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgemca.exe"

"C:\Program Files (x86)\Spring Smart\updateSpringSmart.exe"

"C:\Program Files (x86)\Spring Smart\bin\utilSpringSmart.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

WLIDSvcM.exe 2880

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\TiMiniService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\SeaPort.exe"

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

winlogon.exe

"taskhost.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe"

taskeng.exe {4C35A0F4-C981-4094-8EDC-0F80B0EF21F6}

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

"C:\Program Files\ASUS\P4G\BatteryLife.exe"

taskeng.exe {1BA39A20-CDCB-493F-A6A9-E8AC07F34EFD}

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\FaceLogon\sensorsrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe"

"C:\Windows\AsScrPro.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

"C:\Windows\System32\igfxtray.exe"

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

"C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe"

"C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" /SF3

"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE" /tsr

"C:\Program Files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe"

"C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

ATKOSD.exe

KBFiltr.exe

WDC.exe

C:\Windows\SysWOW64\ACEngSvr.exe -Embedding

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgcsrva.exe /pipeName=c8f1c840-7e78-407e-9c96-5c08fa399445 /coreSdkOptions=4114 /logConfFile="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\d0148b2c-ccd9-4e60-a0c8-7f6f38f63430-8ec-oopp.tmp" /loggerName=AVG.NS.Core /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\" /registryPath="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Avg\Avg2013" /tempPath="C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Avg2013\temp\"

taskeng.exe {FE115B80-CA6C-4C37-AF52-913503682B2E}

"C:\Program Files (x86)\ASUS\InstantOn for NB\InsOnWMI.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" -- "https://www.google.be/"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="10244.0.443927709\1102101878" --disable-d3d11 --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,9,18,24,26 --gpu-vendor-id=0x8086 --gpu-device-id=0x0116 --gpu-driver-vendor="Intel Corporation" --gpu-driver-version=8.15.10.2559 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r4 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_72/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --instant-process --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="10244.1.188796281\1394950556" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r4 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_72/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="10244.2.1856884702\1782146065" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="10244.4.1780963973\912523898" --ppapi-flash-args --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group1 pct:25 stable:r4 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/NewMenuStyle/Compact2/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_72/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_06/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --extension-process --renderer-print-preview --enable-threaded-compositing --disable-html-notifications --channel="10244.5.64443651\805565638" /prefetch:673131151

"C:\Users\HANNAH\Downloads\RSITx64 (1).exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1CA1377B-DC1D-4A52-9585-6E06050FAC53}]

TmIEPlugInBHO Class - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1381\6.5.1234\TmIEPlg.dll [2010-09-17 235344]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-10-11 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{BBACBAFD-FA5E-4079-8B33-00EB9F13D4AC}]

TmBpIeBHO Class - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.5.1234\6.5.1234\TmBpIe64.dll [2010-09-17 264528]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1CA1377B-DC1D-4A52-9585-6E06050FAC53}]

TmIEPlugInBHO Class - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20004\1.5.1381\6.5.1234\TmIEPlg32.dll [2010-09-17 185680]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7f232128-6f42-4f37-8efe-2e6020b2d478}]

Spring Smart - C:\Program Files (x86)\Spring Smart\SpringSmartbho.dll [2013-10-05 249640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-29 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289}]

Windows Live Messenger Companion Helper - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll [2012-03-08 393600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-11 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{BBACBAFD-FA5E-4079-8B33-00EB9F13D4AC}]

TmBpIeBHO Class - C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\Module\20002\6.5.1234\6.5.1234\TmBpIe32.dll [2010-09-17 234832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87}]

delta Helper Object - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.24.6\bh\delta.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f}]

Bing Bar Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\BingExt.dll [2013-07-23 1451680]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-10-11 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-11 194640]

{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - Bing Bar - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\BingExt.dll [2013-07-23 1451680]

{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} - Delta Toolbar - C:\Program Files (x86)\Delta\delta\1.8.24.6\deltaTlbr.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"VizorHtmlDialog.exe"=C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\UIFramework\VizorHtmlDialog.exe [2010-10-08 1123664]

"Trend Micro Client Framework"=C:\Program Files\Trend Micro\UniClient\UiFrmWrk\UIWatchDog.exe [2010-10-12 192520]

"Trend Micro Titanium"=C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\VizorShortCut.exe [2010-09-17 322384]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2011-11-03 167704]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2011-11-03 392472]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2011-11-03 416024]

"ETDCtrl"=C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2010-12-31 2587944]

"AmIcoSinglun64"=C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe [2011-03-21 361984]

"RtHDVBg"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2011-08-16 2277480]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-20 1475584]

"msnmsgr"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe [2012-03-08 4280184]

"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-02-28 18642024]

"Optimizer Pro"=C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ASUS Screen Saver Protector]

C:\Windows\AsScrPro.exe [2012-03-25 3058304]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CLMLServer]

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe [2010-08-20 107816]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVCpl]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2011-09-05 12850792]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Nuance PDF Reader-reminder"=C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe [2008-11-03 328992]

"ASUSPRP"=C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE [2011-10-19 3331312]

"ASUSWebStorage"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.108.222\AsusWSPanel.exe [2011-07-29 737104]

"SonicMasterTray"=C:\Program Files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe [2010-07-10 984400]

"ATKOSD2"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe [2011-07-21 5716608]

"ATKMEDIA"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe [2010-10-07 170624]

"HControlUser"=C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe [2009-06-19 105016]

"Wireless Console 3"=C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe [2011-10-19 2319536]

"vProt"=C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe []

"GrooveMonitor"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"AVG_UI"=C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe [2013-09-23 4411952]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

AsusVibeLauncher.lnk - C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

FancyStart daemon.lnk - C:\Windows\Installer\{C944B4C5-1C4D-4D95-8AC0-7CEF13914131}\_77B5857C27147149171BE7.exe

C:\Users\HANNAH\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="c:\progra~3\bitguard\271769~1.27\{c16c1~1\loader.dll c:\progra~2\optimi~1\optpro~2.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2011-11-03 390144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveAutoRun"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"aux2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-14 22:29:44 ----D---- C:\rsit

2013-11-14 01:40:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-11-14 01:40:23 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-11-14 01:40:22 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-11-14 01:40:22 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-11-14 01:40:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-11-14 01:40:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-11-14 01:40:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-11-14 01:40:21 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-11-14 01:40:21 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-11-14 01:40:21 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-11-14 01:40:21 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-11-14 01:40:21 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-11-14 01:40:20 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-11-14 01:40:18 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-11-14 01:40:18 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-11-14 01:40:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-11-14 01:40:17 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-11-14 01:40:16 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-11-14 01:40:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-11-14 01:40:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-11-14 01:40:14 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-11-14 01:40:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-11-14 01:40:12 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-11-14 01:40:12 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-11-14 01:40:11 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-11-14 01:40:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-11-14 01:40:06 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-11-14 01:40:05 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-11-14 01:40:01 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-11-14 01:32:23 ----A---- C:\runcheck.txt

2013-11-14 01:29:55 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-11-14 01:29:50 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-11-14 01:19:03 ----SHD---- C:\$RECYCLE.BIN

2013-11-13 22:35:43 ----D---- C:\zoek_backup

2013-11-13 22:32:56 ----D---- C:\Users\HANNAH\AppData\Roaming\WinRAR

2013-11-13 14:55:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll

2013-11-13 14:55:58 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2013-11-13 14:55:58 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2013-11-13 14:55:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2013-11-13 14:55:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2013-11-13 14:55:58 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\cng.sys

2013-11-13 14:55:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll

2013-11-13 14:55:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\secur32.dll

2013-11-13 14:55:57 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncrypt.dll

2013-11-13 14:55:57 ----A---- C:\Windows\system32\sspisrv.dll

2013-11-13 14:55:57 ----A---- C:\Windows\system32\sspicli.dll

2013-11-13 14:55:57 ----A---- C:\Windows\system32\secur32.dll

2013-11-13 14:55:57 ----A---- C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2013-11-13 14:55:57 ----A---- C:\Windows\system32\lsass.exe

2013-11-13 14:55:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\crypt32.dll

2013-11-13 14:55:46 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2013-11-13 14:55:39 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-11-13 14:55:32 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authui.dll

2013-11-13 14:55:32 ----A---- C:\Windows\system32\authui.dll

2013-11-13 14:55:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll

2013-11-13 14:55:31 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\credui.dll

2013-11-13 14:55:31 ----A---- C:\Windows\system32\SmartcardCredentialProvider.dll

2013-11-13 14:55:31 ----A---- C:\Windows\system32\credui.dll

2013-11-13 14:55:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gdi32.dll

2013-11-13 14:55:26 ----A---- C:\Windows\system32\gdi32.dll

2013-11-13 14:53:55 ----A---- C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL

2013-11-13 14:53:55 ----A---- C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL

2013-11-13 14:53:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nshwfp.dll

2013-11-13 14:53:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FWPUCLNT.DLL

2013-11-13 14:53:54 ----A---- C:\Windows\system32\nshwfp.dll

2013-10-28 15:15:17 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-10-28 15:15:17 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-10-28 15:15:17 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-10-28 15:15:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-10-28 15:15:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-10-28 15:15:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-10-28 15:15:16 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-14 22:29:59 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-11-14 22:29:58 ----D---- C:\Program Files\Trend Micro

2013-11-14 22:22:38 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-11-14 21:11:28 ----D---- C:\Users\HANNAH\AppData\Roaming\Skype

2013-11-14 20:46:20 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-11-14 19:55:11 ----D---- C:\ProgramData\MFAData

2013-11-14 19:51:15 ----HD---- C:\ASUS.DAT

2013-11-14 05:34:36 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-11-14 03:19:32 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-11-14 03:03:03 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-11-14 03:02:55 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-11-14 01:53:45 ----D---- C:\Windows\System32

2013-11-14 01:53:45 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-11-14 01:53:44 ----D---- C:\Windows\inf

2013-11-14 01:50:01 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-11-14 01:49:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-11-14 01:47:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\acovcnt.exe

2013-11-14 01:43:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-11-14 01:43:35 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\zh-TW

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\ru-RU

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\pt-PT

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\it-IT

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\he-IL

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\fr-FR

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\es-ES

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\el-GR

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\de-DE

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\ar-SA

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\system32\zh-TW

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\system32\ru-RU

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\system32\pt-PT

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\system32\it-IT

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\system32\he-IL

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\system32\fr-FR

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\system32\es-ES

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\system32\el-GR

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\system32\de-DE

2013-11-14 01:43:32 ----D---- C:\Windows\system32\ar-SA

2013-11-14 01:41:12 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-11-14 01:41:12 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-11-14 01:40:02 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-11-14 01:39:56 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-11-14 01:36:31 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office

2013-11-14 01:29:54 ----D---- C:\Windows\debug

2013-11-14 01:18:37 ----A---- C:\Windows\system32\ServiceFilter.ini

2013-11-14 00:23:06 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-11-14 00:23:04 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-11-14 00:22:10 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-11-14 00:22:09 ----D---- C:\Windows\Tasks

2013-11-14 00:22:03 ----HD---- C:\ProgramData

2013-11-14 00:08:50 ----SD---- C:\Users\HANNAH\AppData\Roaming\Microsoft

2013-11-13 22:46:09 ----D---- C:\ProgramData\AVG2013

2013-11-09 23:29:47 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\UMDF

2013-10-29 16:02:31 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-10-29 16:02:27 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\drivers

2013-10-20 11:18:06 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-10-20 11:18:05 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-10-18 17:42:57 ----A---- C:\Windows\system32\AutoRunFilter.ini

2013-10-15 21:46:19 ----D---- C:\Program Files (x86)\Spring Smart

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsha.sys [2013-07-20 71480]

R0 Avgloga;AVG Logging Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgloga.sys [2013-07-20 311608]

R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgmfx64.sys [2013-07-01 116536]

R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgrkx64.sys [2013-09-05 45880]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2011-04-26 557848]

R0 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver; \??\C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [2011-09-07 17536]

R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [2013-07-20 246072]

R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgldx64.sys [2013-07-20 206648]

R1 Avgtdia;AVG TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgtdia.sys [2013-03-21 240952]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-11-13 46368]

R1 tmtdi;Trend Micro TDI Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\tmtdi.sys [2010-09-17 105552]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 ASMMAP64;ASMMAP64; \??\C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-07-03 15416]

R2 tmactmon;tmactmon; C:\Windows\system32\DRIVERS\tmactmon.sys [2010-09-17 90704]

R2 tmcomm;tmcomm; C:\Windows\system32\DRIVERS\tmcomm.sys [2010-09-17 144464]

R2 tmevtmgr;tmevtmgr; C:\Windows\system32\DRIVERS\tmevtmgr.sys [2010-09-17 67664]

R3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\asmthub3.sys [2011-10-04 129512]

R3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\asmtxhci.sys [2011-10-04 394728]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2011-10-04 2770944]

R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device; C:\Windows\system32\DRIVERS\ETD.sys [2010-12-31 138024]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2011-11-03 12310112]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2011-09-06 3074536]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2011-11-03 317440]

R3 kbfiltr;Keyboard Filter; C:\Windows\system32\DRIVERS\kbfiltr.sys [2009-07-20 15416]

R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2010-08-24 76912]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-20 56344]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-10-19 80384]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 48488]

S3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

S3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSG664.sys [2009-06-10 56832]

S3 TPM;TPM; C:\Windows\system32\drivers\tpm.sys [2009-07-14 38400]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-20 31232]

S3 WimFltr;WimFltr; C:\Windows\system32\DRIVERS\wimfltr.sys [2008-05-24 154168]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 AFBAgent;AFBAgent; C:\Windows\system32\FBAgent.exe [2011-03-04 379520]

R2 ASLDRService;ASLDR Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe [2009-06-16 84536]

R2 ASUS InstantOn;ASUS InstantOn Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\InstantOn for NB\InsOnSrv.exe [2011-12-01 92800]

R2 ATKGFNEXSrv;ATKGFNEX Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe [2009-12-15 96896]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe [2013-07-04 4939312]

R2 avgwd;AVG WatchDog; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe [2013-07-23 283136]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-12-21 325656]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-12-21 2656280]

R2 Update Spring Smart;Update Spring Smart; C:\Program Files (x86)\Spring Smart\updateSpringSmart.exe [2013-11-07 66344]

R2 Util Spring Smart;Util Spring Smart; C:\Program Files (x86)\Spring Smart\bin\utilSpringSmart.exe [2013-11-07 66344]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-29 2292096]

R3 BBUpdate;BBUpdate; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\SeaPort.exe [2013-07-23 240288]

R3 TiMiniService;TiMiniService; C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\TiMiniService.exe [2010-09-17 241488]

S2 BBSvc;BingBar Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\7.2.241.0\BBSvc.exe [2013-07-23 193696]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-10-20 136176]

S2 PEVSystemStart;PEVSystemStart; C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Temp\PEVZ.EXE EXEC /i REG.EXE DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet004\Enum\Root\LEGACY_vToolbarUpdater17.1.2 /f []

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-02-28 161384]

S3 Amsp;Trend Micro Solution Platform; C:\Program Files\Trend Micro\AMSP\coreServiceShell.exe [2010-09-17 267480]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-19 44376]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-03-08 1492840]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-10-20 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-10-20 194032]

S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-08-13 1255736]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-23 57184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi zou je het volgende willen proberen? :)

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook;
autoclean;
startupall; 
filesrcm;

 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 14-November-2013

Tool run by HANNAH on vr 15/11/2013 at 0:45:10,99.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\HANNAH\Desktop\zoek\zoek.exe [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-11-13-233910.log 20206 bytes

C:\zoek-results2013-11-14-002654.log 390 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Util Spring Smart deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Util Spring Smart deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Eventlog\Application\Util Spring Smart deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Util Spring Smart deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Update Spring Smart deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Update Spring Smart deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Eventlog\Application\Update Spring Smart deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Update Spring Smart deleted successfully

==== Deleting Files \ Folders ======================

"C:\PROGRA~2\Spring Smart\updateSpringSmart.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\Spring Smart\updateSpringSmart.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\Spring Smart\bin\utilSpringSmart.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\Spring Smart\bin\utilSpringSmart.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\Spring Smart" not deleted

"C:\PROGRA~2\Spring Smart" not deleted

"C:\PROGRA~2\Spring Smart\bin" not deleted

"C:\PROGRA~2\Spring Smart\bin" not deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Temp ====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-11-14 00:40:24 FED1803F2F9C4BDBA8267EA2DE47CFE2 2706432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-11-14 00:40:24 FEB2F07A980A9844AD1B5E886C9B5338 391168 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-11-14 00:40:22 E841206E319069920C394A5E3842568F 61440 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2013-11-14 00:40:21 DA5374911037841F81072A4DCBB02D93 2049024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-11-14 00:40:21 8D98D99DC6D4033591354156CEB25153 109056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll

2013-11-14 00:40:21 8317DD8D4095FE4076E9F6EC3A747940 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-11-14 00:40:21 70F131E94E1B4496469A563C85279192 33280 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2013-11-14 00:40:18 AD6639EF2BD655C7E630B6BCF7203463 493056 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-11-14 00:40:17 6AD683FF326836EB6AE63B1F144A4F9D 690688 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-11-14 00:40:15 D42525513055C0A65FD4BEFAFACEB134 2877952 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-11-14 00:40:14 A5897063A4B6796EFB7B34CEC5BC739F 1138176 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-11-14 00:40:12 98B05ADD60BAA432E708BAFEBE5B1D70 39424 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-11-14 00:40:12 5FD4335DCD343D0FEA9FA6B18ED408D9 1767936 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-11-14 00:40:09 1191434BB424F18C2609AB5C955DD14E 13761024 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-11-14 00:40:01 02A04841906A8892AD6CC7BDBCB5F61D 14355968 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-11-13 13:55:58 AA6F6457116B559B76BC6A012CB4C293 247808 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll

2013-11-13 13:55:57 AD7FB087A238883D1618F29F7BBBD584 220160 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll

2013-11-13 13:55:57 42B924C5F3924C1EB2539F22C10D7DF1 96768 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll

2013-11-13 13:55:57 372948BB5E41CE42341C4398DE572E56 22016 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll

2013-11-13 13:55:46 CC09E0C9A2D89C6E71D093DC8BD121B7 1168384 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll

2013-11-13 13:55:32 EE7CB55F77465CDAC4C80F587FF7C278 1796096 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\authui.dll

2013-11-13 13:55:31 E9BB0CD09DA17C71FD1B9954D75AEEF7 168960 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\credui.dll

2013-11-13 13:55:31 4BCC63ED1C3D15B2635A8AE2B854B3EB 152576 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll

2013-11-13 13:55:26 56E3313690866F99CD17AA1342F64AE1 311808 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll

2013-11-13 13:53:54 F0D0E883EBBDC7615DC9EDEA0FFB2817 216576 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL

2013-11-13 13:53:54 CE2A48CD0D2B39FB77FA4797C6434E71 656896 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-11-14 00:40:24 668653D2C9ED9E7529386DD8138FAAEB 2706432 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-11-14 00:40:23 8D0D46B480BB260FA2AEA1201F15E784 526336 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-11-14 00:40:22 2CA49EB6296DBC1A5CEE141009A6F757 67072 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesetup.dll

2013-11-14 00:40:21 F08BF4FC30F31350DCAB06F2B59ED1E9 136704 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesysprep.dll

2013-11-14 00:40:21 9F1D74E792DADA30809FCA64F705C042 89600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RegisterIEPKEYs.exe

2013-11-14 00:40:21 59AD440EFC7A653B55D5DC34E75960B2 39936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iernonce.dll

2013-11-14 00:40:21 3E86B4126D4CD0D9CA5B78DBE9F8D7CB 51712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ie4uinit.exe

2013-11-14 00:40:20 A96B3E9D360DE75B09EE77698A54412B 2648576 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-11-14 00:40:18 1E47964351EA38C20A8E28B413769C80 603136 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-11-14 00:40:17 EFB4937249C7E4D57F69CC4B1986BC4B 855552 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript.dll

2013-11-14 00:40:16 90868BDD4047BF951E03620961945149 3959808 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-11-14 00:40:14 F13305A81317DDAEA3968D2D8EC0C0A4 1364992 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-11-14 00:40:12 B83DB27D36C697760E0D33AE0CF76AAD 53248 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-11-14 00:40:11 9706C99DAEBE3FEAC811B239617E98C4 2241536 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-11-14 00:40:06 9991ABD246ED906CF420B2CA08BF685A 15404544 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-11-14 00:40:05 25C356A79B7002E0A20AAF592ED59DE4 19269632 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-11-14 00:29:50 971BCACC7310DB7B8373F6D6DD5B956F 82896128 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\MRT.exe

2013-11-13 13:55:58 31FFED18C7B836CEC1B559347E32E151 340992 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\schannel.dll

2013-11-13 13:55:58 086F906B1D30C0A5D35FE0F6362DAB21 1447936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\lsasrv.dll

2013-11-13 13:55:57 B08EA91C774AA734E0B9881F85CD9F42 135680 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\sspicli.dll

2013-11-13 13:55:57 7C46EC9CCDE6E793713FA01DB2EB918E 28672 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\sspisrv.dll

2013-11-13 13:55:57 747B9BA5412422F27934CB21131F0A3E 307200 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ncrypt.dll

2013-11-13 13:55:57 4D71227301DD8D09097B9E4CC6527E5A 30720 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\lsass.exe

2013-11-13 13:55:57 208EAAFF40DA400190AA0605C797BEA2 28160 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\secur32.dll

2013-11-13 13:55:46 780F6ECC4F55D76C9730E6B6C9B31913 1474048 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\crypt32.dll

2013-11-13 13:55:32 34152997FB906895290E0199AC94B85F 1930752 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\authui.dll

2013-11-13 13:55:31 8563BA40DF4F1E93A61B70E2C8B60CF8 190464 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\SmartcardCredentialProvider.dll

2013-11-13 13:55:31 4403D5ECE7D8323CAF1207D1AA38FA01 197120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\credui.dll

2013-11-13 13:55:26 56325BB1FF19F2A5AC8713756AC41140 404480 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\gdi32.dll

2013-11-13 13:53:55 D07EB640618F96490DB88C3CE58DB608 324096 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\FWPUCLNT.DLL

2013-11-13 13:53:55 344789398EC3EE5A4E00C52B31847946 859648 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\IKEEXT.DLL

2013-11-13 13:53:54 660C06F663F27760F565FD567B57625C 830464 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\nshwfp.dll

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-11-13 13:55:58 EBF28856F69CF094A902F884CF989706 458712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\cng.sys

2013-11-13 13:55:58 8F489706472F7E9A06BAAA198703FA64 95680 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ksecdd.sys

2013-11-13 13:55:58 868A2CAAB12EFC7A021682BCA0EEC54C 154560 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ksecpkg.sys

2013-11-13 13:55:39 79059559E89D06E8B80CE2944BE20228 497152 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\afd.sys

2013-11-09 22:29:50 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ---ha-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf

2013-10-28 14:15:17 E73A7A04FDAC9DD46EE2A4257F09E91C 325120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbport.sys

2013-10-28 14:15:17 ACCEA6BC68D0C9A78EB97EE159028B4E 99840 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbccgp.sys

2013-10-28 14:15:17 311C1DD1088E55BEAE15954D17F50646 52736 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbehci.sys

2013-10-28 14:15:16 A83D0EC9AE4C31704442099D40BA2471 30720 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbuhci.sys

2013-10-28 14:15:16 9406D801042FAF859CF81B2C886413DC 25600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbohci.sys

2013-10-28 14:15:16 861C197502A5057E68F0AC75D9EFCDD7 7808 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbd.sys

2013-10-28 14:15:16 280E90CBF4B2DDD169F0728CB44D726F 343040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbhub.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

======= C:\PROGRA~2 =====

======= C: =====

====== C:\Users\HANNAH\AppData\Roaming ======

2013-11-13 21:32:56 -------- d-----w- C:\Users\HANNAH\AppData\Roaming\WinRAR

====== C:\Users\HANNAH ======

2013-11-14 21:27:37 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\HANNAH\Downloads\RSITx64 (1).exe

2013-11-14 21:27:32 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\HANNAH\Downloads\RSITx64.exe

2013-10-23 11:53:38 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG

====== C: exe-files ==

2013-11-14 21:29:48 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\Trend Micro\HANNAH.exe

2013-11-14 00:40:19 39D0074C59F6D1A62731942C7FA8B60B 775344 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

=== C: other files ==

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2733567593-2007761573-3992880621-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"msnmsgr"="C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"Optimizer Pro"="C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Nuance PDF Reader-reminder"="C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe -r C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

"ASUSPRP"="C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

"ASUSWebStorage"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS WebStorage\3.0.108.222\AsusWSPanel.exe /S"

"SonicMasterTray"="C:\Program Files (x86)\ASUS\Sonic Focus\SonicFocusTray.exe"

"ATKOSD2"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

"ATKMEDIA"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe"

"HControlUser"="C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe"

"Wireless Console 3"="C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe"

"vProt"="C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

"GrooveMonitor"="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"AVG_UI"="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe /TRAYONLY"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun"

"msnmsgr"="C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background"

"Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"

"Optimizer Pro"="C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="c:\\progra~3\\bitguard\\271769~1.27\\{c16c1~1\\bitguard.dll c:\\progra~2\\optimi~1\\optpro~1.dll"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"VizorHtmlDialog.exe"="C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\UIFramework\VizorHtmlDialog.exe DEF EULA C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\UI\Installer.cmpt\resources\preinstall_01_welcome_trial.html DEF DEF DEF"

"Trend Micro Client Framework"="C:\Program Files\Trend Micro\UniClient\UiFrmWrk\UIWatchDog.exe"

"Trend Micro Titanium"="C:\Program Files\Trend Micro\Titanium\VizorShortCut.exe -ReFlush none none"

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe"

"Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe"

"AmIcoSinglun64"="C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe"

"RtHDVBg"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe /SF3 "

"ETDCtrl"="%ProgramFiles%\Elantech\ETDCtrl.exe "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="c:\\progra~3\\bitguard\\271769~1.27\\{c16c1~1\\loader.dll c:\\progra~2\\optimi~1\\optpro~2.dll"

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\ASUS Screen Saver Protector]

"command"="C:\\Windows\\AsScrPro.exe"

"hkey"="HKLM"

"item"="ASUS Screen Saver Protector"

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\CLMLServer]

"command"="\"C:\\Program Files (x86)\\CyberLink\\Power2Go\\CLMLSvc.exe\""

"hkey"="HKLM"

"item"="CLMLServer"

"key"="SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\RtHDVCpl]

"command"="C:\\Program Files\\Realtek\\Audio\\HDA\\RAVCpl64.exe -s"

"hkey"="HKLM"

"item"="RtHDVCpl"

"key"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run"

==== Startup Folders ======================

2012-10-25 17:18:58 1316 ----a-w- C:\Users\HANNAH\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk

2011-10-19 04:34:37 2062 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\AsusVibeLauncher.lnk

2012-03-25 05:36:30 2617 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\FancyStart daemon.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [20/10/2012 18:14]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [20/10/2012 18:14]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\SysNative\tasks\ACMON" [C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\ASUS P4G" [C:\Program Files\ASUS\P4G\BatteryLife.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\ASUS SmartLogon Console Sensor" [C:\Program Files (x86)\ASUS\FaceLogon\sensorsrv.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\ATKOSD2" [C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\System32\browserchoice.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\SidebarExecute" [C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"avg@toolbar"="C:\ProgramData\AVG Secure Search\FireFoxExt\17.1.2.1" []

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde - C:\Users\HANNAH\AppData\Roaming\BabSolution\CR\Delta.crx[]

fgeapihpgbepllencafcpkfbjlkogfan - C:\Program Files (x86)\Spring Smart\fgeapihpgbepllencafcpkfbjlkogfan.crx[]

ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof - C:\ProgramData\AVG Secure Search\ChromeExt\17.1.2.1\avg.crx[]

Spring Smart - HANNAH - Default\Extensions\fgeapihpgbepllencafcpkfbjlkogfan

Google Wallet - HANNAH - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fgeapihpgbepllencafcpkfbjlkogfan deleted successfully

C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_fgeapihpgbepllencafcpkfbjlkogfan_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_fgeapihpgbepllencafcpkfbjlkogfan_0.localstorage-journal deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.com"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{7f232128-6f42-4f37-8efe-2e6020b2d478} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{7f232128-6f42-4f37-8efe-2e6020b2d478} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C1AF5FA5-852C-4C90-812E-A7F75E011D87} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{82E1477C-B154-48D3-9891-33D83C26BCD3} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\mozilla\Firefox\extensions\avg@toolbar deleted successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\fgeapihpgbepllencafcpkfbjlkogfan deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{15D2D75C-9CB2-4efd-BAD7-B9B4CB4BC693} deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Temp\acrord32_sbx\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Temp\Low\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TKKJ0OCN will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Application Cache\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

No Java Cache Found

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\PROGRA~2\Spring Smart" not found

"C:\PROGRA~2\Spring Smart" not found

"C:\Users\HANNAH\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TKKJ0OCN" not found

==== EOF on vr 15/11/2013 at 1:59:04,14 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe nogmaals met het onderstaande script.

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
   
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r
  "AppInit_DLLs"=-;r
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
  "Optimizer Pro"=-;r
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
  "AppInit_DLLs"=-;r64
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Download 52147fb3b2536-AdwCleaner_99_3_16x16x32.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

AdwCleaner uitvoeren

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op de knop Scan.
 • Wanneer de scan gereed is Klikt u vervolgens op de knop Clean.
 • Als dit gereed is wordt er gevraagd om de computer opnieuw op te starten, klik hier op OK.
 • Nadat de computer opnieuw is opgestart wordt het logbestand automatisch geopend.
 • Plaats dit logbestand in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 14-November-2013

Tool run by HANNAH on vr 15/11/2013 at 11:35:29,76.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\HANNAH\Desktop\zoek\zoek.exe [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-11-13-233910.log 20206 bytes

C:\zoek-results2013-11-14-002654.log 390 bytes

C:\zoek-results2013-11-15-005904.log 22488 bytes

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Optimizer Pro"=-

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=-

==== EOF on vr 15/11/2013 at 11:37:27,57 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.