Ga naar inhoud

SynTPEnh.exe toepassingsfout (0xc0150004)


Dhampi

Aanbevolen berichten

Al een tijdje heb ik last van SynTHEnh.exe toepassingsfout (0xc0150004). Elke keer bij het opstarten van m'n laptop krijg ik dat in beeld, meestal negeerde ik het door op 'ok' te drukken en vervolgens werkte m'n laptop gewoon naar behoren. Maar wanneer ik een programma wilde downloaden 'Silverlight' lukte het me niet op deze te open en kreeg ik weer een fout melding.

Ik ben opzoek gegaan hoe ik dit probleem kan oplossen, kwam toen op de site syntpenh.exe fouten herstellen en heb geprobeerd om dat programma te downloaden, maar weer kreeg ik een foutmelding: TuneUpUtilities2013_nl-NL.exe. geen geldige Win32-toepassing.

Daarna kwam ik hier, omdat ik las dat iemand anders ook zo'n soort foutmelding had. Daar las ik om HiJackThis te downloaden, dat heb ik gedaan. Na het uitvoeren van dat programma kreeg ik dit in beeld:

For some reason your system denied write access to the Hosts file. If any hijacked domaines are in this file, HiJackThis may NOT be able to fix this.

If that happens, you need to edit the file yourself. To do this, click Start, Run and type: notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Press enter. Find the line(s) HijackThis reports and delete them. Save the file as 'hosts' and reboot.

Dat heb ik uitgevoerd, maar ik weet niet wat ik nu moet verwijderd want HijackThis reports kon ik niet terugvinden.

Dit is mijn logfile:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 13:51:36, on 22-11-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v10.0 (10.00.9200.16686)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\BCHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Claudia\Downloads\HijackThis (1).exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = iGoogle Redirect

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Download Energy Toolbar - {ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf} - C:\Program Files (x86)\Download_Energy\tbDown.dll

R3 - URLSearchHook: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {91da5e8a-3318-4f8c-b67e-5964de3ab546} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\jsloader.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Zonealarm Helper Object - {2A841F7A-A014-4DA5-B6D9-8B913DFB7A8C} - C:\Program Files (x86)\Check Point Software Technologies LTD\zonealarm\1.5.20.3\bh\zonealarm.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll

O2 - BHO: ZoneAlarm Security Engine Registrar - {8A4A36C2-0535-4D2C-BD3D-496CB7EED6E3} - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\WOW64\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Download Energy Toolbar - {ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf} - C:\Program Files (x86)\Download_Energy\tbDown.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Download Energy Toolbar - {ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf} - C:\Program Files (x86)\Download_Energy\tbDown.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Security Toolbar - {438FAE3E-BDEF-44D3-AB8B-0C7C8350DF59} - C:\Program Files (x86)\Check Point Software Technologies LTD\zonealarm\1.5.20.3\zonealarmTlbr.dll

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Security Engine - {EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\WOW64\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

O4 - HKLM\..\Run: [EgisTecLiveUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm] "C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MobileBroadband] C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe /silent

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - Startup: CurseClientStartup.ccip

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Photosmart 5520 series.lnk = ?

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.2 .lnk = C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Smart Print 2.0\smartprintsetup.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Smart Print 2.0\smartprintsetup.exe

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F03C7ABB-462C-43CC-BBD2-C43B821AC5C4}: NameServer = 62.140.140.250 62.140.138.237

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GregHSRW.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: ZoneAlarm LTD Toolbar IswSvc (IswSvc) - Check Point Software Technologies - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\\MWLService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe

O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Updater Service - Acer - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Vodafone Mobile Broadband-service (VmbService) - Vodafone - C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 16106 bytes

Ik hoop dat iemand mij kan helpen, want ik kom er niet meer uit.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 23
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

{91da5e8a-3318-4f8c-b67e-5964de3ab546};c
{ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf};c
{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206};c
{00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50};c
{2A841F7A-A014-4DA5-B6D9-8B913DFB7A8C};c
{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D};c
{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531};c
emptyclsid;
emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Running processes
 • Installed Programs
 • HijackThis Log
 • Firefox Look
 • Chrome Look
 • Reset Chrome
 • Empty Temp Folders
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor je reactie!

Ik heb alles opgevolgd zoals beschreven, maar om de tool te openen met 'als administrator openen' lukt me niet. Een klein zwart schermpje komt er te voorschijn, maar zo snel als 'ie komt, is het ook weer weg..

Ik dacht misschien ligt dat wel aan m'n virusscanner, maar ik kreeg zelfs m'n antivirusprogramma niet geopend. Toen heb ik het verwijderd, maar zelfs dat hielp niet. Een nieuwe antivirusprogramma downloaden werkt ook niet, want dan krijg ik weer een foutmelding.

Wat moet ik nou doen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als het met de nieuwe tool niet kan, proberen we het op de oude manier.

Klik met de rechter muisknop op de icoon van Hijackthis en kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator".

Selecteer “Do a system scan only”.

Vink alleen de items aan die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: Download Energy Toolbar - {ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf} - C:\Program Files (x86)\Download_Energy\tbDown.dll

R3 - URLSearchHook: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {91da5e8a-3318-4f8c-b67e-5964de3ab546} - (no file)

O2 - BHO: script helper for ie - {00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\jsloader.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O2 - BHO: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll

O2 - BHO: Update Timer - {963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll

O3 - Toolbar: Download Energy Toolbar - {ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf} - C:\Program Files (x86)\Download_Energy\tbDown.dll

O3 - Toolbar: uTorrentBar_NL Toolbar - {87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar_NL\tbuTor.dll

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files (x86)\ConduitEngine\ConduitE

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Security Toolbar - {438FAE3E-BDEF-44D3-AB8B-0C7C8350DF59} - C:\Program Files (x86)\Check Point Software Technologies LTD\zonealarm\1.5.20.3\zonealarmTlbr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Bij de installatie van MBAM wordt er gevraagd of je de "evaluatieversie" wil gebruiken...

Op deze vraag dien je te antwoorden met "afwijzen".

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... Dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op de een of andere manier is het me toch gelukt om zo'n zoek tool te openen. Klikte HiJackthis aan en ineens opende er zo'n schermpje van de zoek tool. Toen ik m'n laptop opnieuw startte kreeg ipv SynTPEnh.exe toepassingsfout, PLFSetI.exe toepassingsfout in beeld.Dit is de inhoud van m'n log Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 24-November-2013Tool run by Claudia on zo 24-11-2013 at 13:39:11,66.Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64Running in: Normal Mode Internet Access DetectedLaunched: C:\Users\Claudia\Downloads\zoek (4)\zoek.exe [script inserted] [Checkboxes used]==== Running Processes ======================C:\Windows\system32\csrss.exeC:\Windows\system32\wininit.exeC:\Windows\system32\csrss.exeC:\Windows\system32\services.exeC:\Windows\system32\winlogon.exeC:\Windows\system32\lsass.exeC:\Windows\system32\lsm.exeC:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunchC:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSSC:\Windows\system32\atiesrxx.exeC:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestrictedC:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestrictedC:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceC:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcsC:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceC:\Windows\system32\atieclxx.exeC:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetworkC:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exeC:\Windows\System32\spoolsv.exeC:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exeC:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exeC:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exeC:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exeC:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exeC:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvcC:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exeC:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcsC:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXEC:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exeC:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exeC:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exeC:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exeC:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXEC:\Windows\system32\SearchIndexer.exeC:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestrictedC:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonationC:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exeC:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exeC:\Windows\system32\taskhost.exeC:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exeC:\Windows\system32\Dwm.exeC:\Windows\Explorer.EXEC:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exeC:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exeC:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exeC:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exeC:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exeC:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exeC:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exeC:\Windows\system32\RunDll32.exeC:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exeC:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exeC:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exeC:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exeC:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerEvent.exeC:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.binC:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exeC:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exeC:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exeC:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exeC:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exeC:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exeC:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\BCHelper.exeC:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exeC:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exeC:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exeC:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exeC:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Windows\system32\wuauclt.exeC:\Windows\system32\DllHost.exeC:\Users\Claudia\Downloads\zoek (4)\zoek.exeC:\Windows\system32\conhost.exeC:\Windows\SysWOW64\DllHost.exeC:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exeC:\Windows\system32\taskeng.exeC:\Users\Claudia\Downloads\HijackThis (1).exeC:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe==== System Restore Info ======================24-11-2013 14:27:45 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.==== Empty Folders Check ======================C:\PROGRA~2\MSXML 4.0 deleted successfullyC:\ProgramData\Babylon deleted successfullyC:\Users\Claudia\AppData\Roaming\.# deleted successfullyC:\Users\Claudia\AppData\Roaming\Systweak deleted successfullyC:\Users\Claudia\AppData\Roaming\TP deleted successfullyC:\Users\Claudia\AppData\Roaming\Windows Live Writer deleted successfullyC:\Users\Claudia\AppData\Local\Conduit deleted successfully==== Creating Sample_24-11-2013_1438.zip ====================== Copied file C:\Users\Claudia\AppData\Roaming\BabMaint.exe to sample\BabMaint.exesample\BabMaint.exe renamed to 0DAB3D8A519DD8DF791AB73F28B98440C:\Users\Public\Desktop\sample_24-11-2013_1438.zip created successfully==== Deleting CLSID Registry Keys ======================HKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{91da5e8a-3318-4f8c-b67e-5964de3ab546} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2A841F7A-A014-4DA5-B6D9-8B913DFB7A8C} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2A841F7A-A014-4DA5-B6D9-8B913DFB7A8C} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{CDD62253-DF3D-42B2-8803-C09D64EAD913} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfullyHKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf} deleted successfullyHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf} deleted successfullyHKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} deleted successfullyHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} deleted successfullyHKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} deleted successfullyHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{00cbb66b-1d3b-46d3-9577-323a336acb50} deleted successfullyHKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{2A841F7A-A014-4DA5-B6D9-8B913DFB7A8C} deleted successfullyHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2A841F7A-A014-4DA5-B6D9-8B913DFB7A8C} deleted successfullyHKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} deleted successfullyHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} deleted successfullyHKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} deleted successfullyHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} deleted successfully==== Deleting CLSID Registry Values ======================HKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{91da5e8a-3318-4f8c-b67e-5964de3ab546} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{91da5e8a-3318-4f8c-b67e-5964de3ab546} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfullyHKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\microsoft\internet explorer\urlsearchhooks\{ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf} deleted successfullyHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{ad708c09-d51b-45b3-9d28-4eba2681febf} deleted successfullyHKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\microsoft\internet explorer\urlsearchhooks\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} deleted successfullyHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{87775fdb-6972-41f9-ae51-8326e38cb206} deleted successfullyHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} deleted successfully==== Installed Programs ====================== Update for Microsoft Office 2007 (KB2508958) æTorrent Aangifte inkomstenbelasting 2010 Aangifte inkomstenbelasting 2011 Acer Arcade Deluxe Acer Backup Manager Acer Crystal Eye webcam Ver:1.1.74.216 Acer ePower Management Acer eRecovery Management Acer GameZone Console Acer GridVista Acer Registration Acer ScreenSaver Acer Updater Acrobat.com Adobe AIR Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Reader 9.2 MUI Adobe Shockwave Player 11.6 Alice Greenfingers Amazonia ATI AVIVO64 Codecs ATI Catalyst Install Manager Backup Manager Basic Bejeweled 3 Broadcom Gigabit NetLink Controller BrowserCompanion Catalyst Control Center - Branding Catalyst Control Center Core Implementation Catalyst Control Center Graphics Full Existing Catalyst Control Center Graphics Full New Catalyst Control Center Graphics Light Catalyst Control Center Graphics Previews Vista Catalyst Control Center InstallProxy Catalyst Control Center Localization All ccc-core-static ccc-utility64 CCC Help Chinese Standard CCC Help Chinese Traditional CCC Help Czech CCC Help Danish CCC Help Dutch CCC Help English CCC Help Finnish CCC Help French CCC Help German CCC Help Greek CCC Help Hungarian CCC Help Italian CCC Help Japanese CCC Help Korean CCC Help Norwegian CCC Help Polish CCC Help Portuguese CCC Help Russian CCC Help Spanish CCC Help Swedish CCC Help Thai CCC Help Turkish Chicken Invaders 2 Conduit Engine Curse Client D3DX10 Dairy Dash Download_Energy Toolbar Dream Day First Home eSobi v2 Google Chrome Google Toolbar for Internet Explorer Google Update Helper HP Photo Creations HP Photosmart 5520 series Basissoftware van het apparaat HP Photosmart 5520 series Help HP Photosmart 5520 series Productverbeteringsonderzoek HP Update Identity Card Intel© Matrix Storage Manager Java 7 Update 9 Java Auto Updater Java 6 Update 24 Junk Mail filter update Launch Manager LSI HDA Modem Merriam Websters Spell Jam Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Microsoft Application Error Reporting Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3) Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Excel MUI (English) 2007 Microsoft Office Groove MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Home and Business 2010 - Nederlands Microsoft Office Home and Student 2007 Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Klik-en-Klaar 2010 Microsoft Office Language Pack 2007 - Dutch/Nederlands Microsoft Office Live Add-in 1.5 Microsoft Office O MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Office 64-bit Components 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007 Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007 Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Dutch) Microsoft Office Proof (Dutch) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (French) 2007 Microsoft Office Proof (German) 2007 Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007 Microsoft Office Proofing (English) 2007 Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3) Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Shared 64-bit MUI (English) 2007 Microsoft Office Shared 64-bit Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Shared MUI (English) 2007 Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 3 (SP3) Microsoft Office SharePoint Designer MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Suite Activation Assistant Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007 Microsoft Office Word MUI (English) 2007 Microsoft Office X MUI (Dutch) 2007 Microsoft Silverlight Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x64 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) - KB2467175 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x64 9.0.30729.4148 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x64 9.0.30729.5570 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x86 9.0.30729.5570 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.21022 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 Microsoft Works MSVCRT MSVCRT_amd64 MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) MyWinLocker Norton Online Backup NTI Backup Now 5 NTI Backup Now Standard NTI Media Maker 8 OpenOffice.org 3.2 Philips Songbird Picasa 3 Realtek High Definition Audio Driver Realtek USB 2.0 Card Reader Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2160841) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2446708) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2478663) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2539636) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2572078) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2633870) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368v2) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656405) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2686827) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2742595) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2789642) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2804576) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2835393) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2840628) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2840628v2) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2858302v2) Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596744) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596754) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596792) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596825) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596871) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2597969) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2597973) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2687309) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2760411) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2760415) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2760585) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2760591) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2827326) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2827329) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB2827324) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB2687440) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2596764) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2596912) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2827330) 32-Bit Edition Skype Web Plugin 1.9.10772.12905 SkypeT 6.3 swMSM Synaptics Pointing Device Driver TeamSpeak 2 RC2 Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2836939v3) Update for Microsoft Office 2007 Help for Common Features (KB963673) Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596620) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2687493) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2767849) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2767916) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) Update for Microsoft Office OneNote 2007 Help (KB963670) Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB2687404) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) Update for Microsoft Office Script Editor Help (KB963671) Update for Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) Update for PDF Reader Update voor Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678) Update voor Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669) Update voor Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665) uTorrentBar_NL Toolbar VC 9.0 Runtime Ventrilo Client Vodafone Mobile Broadband Lite Welcome Center Windows Live Communications Platform Windows Live Essentials Windows Live Family Safety Windows Live ID Sign-in Assistant Windows Live Installer Windows Live Language Selector Windows Live Mail Windows Live Messenger Windows Live MIME IFilter Windows Live Movie Maker Windows Live Photo Common Windows Live Photo Gallery Windows Live PIMT Platform Windows Live SOXE Windows Live SOXE Definitions Windows Live Sync Windows Live UX Platform Windows Live UX Platform Language Pack Windows Live Writer Windows Live Writer Resources World of Warcraft ZoneAlarm Firewall ZoneAlarm Free ZoneAlarm LTD Toolbar ZoneAlarm Security ZoneAlarm Security Toolbar ==== Deleting Services ======================HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IswSvc deleted successfullyHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\IswSvc deleted successfully==== Deleting Files \ Folders ======================C:\PROGRA~2\Check Point Software Technologies LTD deletedC:\PROGRA~2\uTorrentBar_NL deletedC:\PROGRA~2\Download_Energy deletedC:\PROGRA~2\Conduit deletedC:\PROGRA~2\ConduitEngine deletedC:\extensions deletedC:\Users\Claudia\AppData\Roaming\BabSolution deletedC:\Users\Claudia\AppData\Roaming\Babylon deletedC:\Users\Claudia\AppData\Roaming\DSite deletedC:\ProgramData\Ask deletedC:\ProgramData\Partner deletedC:\ProgramData\Trymedia deletedC:\Users\Claudia\AppData\Local\Systweak deletedC:\Windows\SysNative\roboot64.exe deletedC:\windows\SysNative\Tasks\DSite deletedC:\Users\Public\sdelevURL.tmp deletedC:\Users\Claudia\Downloads\SoftonicDownloader_voor_microsoft-word.exe deletedC:\Users\Claudia\AppData\LocalLow\BabylonToolbar deletedC:\Users\Claudia\AppData\LocalLow\uTorrentBar_NL deletedC:\Users\Claudia\AppData\LocalLow\Download_Energy deletedC:\Users\Claudia\AppData\LocalLow\PriceGong deletedC:\Users\Claudia\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb deletedC:\Users\Claudia\AppData\LocalLow\Conduit deletedC:\Users\Claudia\AppData\LocalLow\ConduitEngine deletedC:\windows\SysNative\tasks\RegClean Pro deletedC:\windows\SysNative\tasks\RegClean Pro_DEFAULT deletedC:\windows\SysNative\tasks\RegClean Pro_UPDATES deletedC:\Windows\tasks\RegClean Pro_DEFAULT.job deletedC:\Windows\tasks\RegClean Pro_UPDATES.job deletedC:\user.js deletedC:\Users\Claudia\AppData\Roaming\BabMaint.exe deleted"C:\Users\Claudia\AppData\Local\{1EE64D8B-4BC0-4D8C-AD0C-980323C8006C}" deleted"C:\Programdata\Windows\colu.dat" deleted"C:\Programdata\Windows\msxx.dat" deleted"C:\Programdata\Windows\vvve.dat" deleted"C:\PROGRA~2\BrowserCompanion\BCHelper.exe" deleted"C:\PROGRA~2\BrowserCompanion\sqlite3.dll" deleted"C:\PROGRA~2\BrowserCompanion\BCHelper.exe" deleted"C:\PROGRA~2\BrowserCompanion\sqlite3.dll" deleted"C:\Users\Claudia\AppData\Roaming\CheckPoint\ZoneAlarm LTD Toolbar\sites" not deleted"C:\Programdata\Windows" deleted"C:\PROGRA~2\BrowserCompanion" deleted"C:\PROGRA~2\BrowserCompanion" deleted"C:\Users\Claudia\AppData\Roaming\CheckPoint\ZoneAlarm LTD Toolbar" not deleted==== Files Recently Created / Modified ============================ C:\Windows ========== C:\Users\Claudia\AppData\Local\Temp ========== Java Cache =========== C:\Windows\SysWOW64 =====2013-11-14 11:53:39 CC09E0C9A2D89C6E71D093DC8BD121B7 1168384 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll2013-11-14 11:53:27 EE7CB55F77465CDAC4C80F587FF7C278 1796096 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\authui.dll2013-11-14 11:53:27 E9BB0CD09DA17C71FD1B9954D75AEEF7 168960 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\credui.dll2013-11-14 11:53:27 4BCC63ED1C3D15B2635A8AE2B854B3EB 152576 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll2013-11-14 11:53:13 AA6F6457116B559B76BC6A012CB4C293 247808 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll2013-11-14 11:53:12 AD7FB087A238883D1618F29F7BBBD584 220160 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll2013-11-14 11:53:12 42B924C5F3924C1EB2539F22C10D7DF1 96768 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll2013-11-14 11:53:12 372948BB5E41CE42341C4398DE572E56 22016 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll2013-11-14 11:53:10 56E3313690866F99CD17AA1342F64AE1 311808 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll2013-11-14 11:53:09 F0D0E883EBBDC7615DC9EDEA0FFB2817 216576 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL2013-11-14 11:53:09 CE2A48CD0D2B39FB77FA4797C6434E71 656896 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =========== C:\Windows\Sysnative =====2013-11-14 11:53:39 780F6ECC4F55D76C9730E6B6C9B31913 1474048 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\crypt32.dll2013-11-14 11:53:27 8563BA40DF4F1E93A61B70E2C8B60CF8 190464 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\SmartcardCredentialProvider.dll2013-11-14 11:53:27 4403D5ECE7D8323CAF1207D1AA38FA01 197120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\credui.dll2013-11-14 11:53:27 34152997FB906895290E0199AC94B85F 1930752 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\authui.dll2013-11-14 11:53:13 31FFED18C7B836CEC1B559347E32E151 340992 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\schannel.dll2013-11-14 11:53:13 086F906B1D30C0A5D35FE0F6362DAB21 1447936 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\lsasrv.dll2013-11-14 11:53:12 B08EA91C774AA734E0B9881F85CD9F42 135680 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\sspicli.dll2013-11-14 11:53:12 7C46EC9CCDE6E793713FA01DB2EB918E 28672 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\sspisrv.dll2013-11-14 11:53:12 747B9BA5412422F27934CB21131F0A3E 307200 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ncrypt.dll2013-11-14 11:53:12 4D71227301DD8D09097B9E4CC6527E5A 30720 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\lsass.exe2013-11-14 11:53:12 208EAAFF40DA400190AA0605C797BEA2 28160 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\secur32.dll2013-11-14 11:53:11 56325BB1FF19F2A5AC8713756AC41140 404480 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\gdi32.dll2013-11-14 11:53:09 D07EB640618F96490DB88C3CE58DB608 324096 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\FWPUCLNT.DLL2013-11-14 11:53:09 660C06F663F27760F565FD567B57625C 830464 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\nshwfp.dll2013-11-14 11:53:09 344789398EC3EE5A4E00C52B31847946 859648 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\IKEEXT.DLL====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====2013-11-14 11:53:29 79059559E89D06E8B80CE2944BE20228 497152 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\afd.sys2013-11-14 11:53:13 EBF28856F69CF094A902F884CF989706 458712 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\cng.sys2013-11-14 11:53:13 8F489706472F7E9A06BAAA198703FA64 95680 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ksecdd.sys2013-11-14 11:53:13 868A2CAAB12EFC7A021682BCA0EEC54C 154560 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\ksecpkg.sys2013-11-04 19:38:31 E73A7A04FDAC9DD46EE2A4257F09E91C 325120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbport.sys2013-11-04 19:38:31 ACCEA6BC68D0C9A78EB97EE159028B4E 99840 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbccgp.sys2013-11-04 19:38:31 A83D0EC9AE4C31704442099D40BA2471 30720 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbuhci.sys2013-11-04 19:38:31 9406D801042FAF859CF81B2C886413DC 25600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbohci.sys2013-11-04 19:38:31 861C197502A5057E68F0AC75D9EFCDD7 7808 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbd.sys2013-11-04 19:38:31 311C1DD1088E55BEAE15954D17F50646 52736 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbehci.sys2013-11-04 19:38:31 280E90CBF4B2DDD169F0728CB44D726F 343040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbhub.sys====== C:\Windows\Tasks ======2013-11-24 12:17:58 AF36A384876FB87A1B373A869356A9A9 3176 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{F16D04A8-A28F-4A70-9EE0-08522186A108}2013-11-24 12:17:58 AF36A384876FB87A1B373A869356A9A9 3176 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{5239D447-868D-4C60-A165-53F866FD7E2E}2013-11-22 14:16:57 B424068F14E585D73DEE0C8F87F76438 3144 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{589604BC-75D9-40DF-8933-AA6A3C147C44}2013-11-22 14:07:37 06D9BEA87938160D639D2AC292D3302F 3152 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\Tasks\{522A4792-9EB0-4987-8598-B63F79EC0C75}====== C:\Windows\Temp ============= C:\Program Files ============ C:\PROGRA~2 ============ C: =========== C:\Users\Claudia\AppData\Roaming ============ C:\Users\Claudia ======2013-11-22 11:29:51 2707ED7863D9076F0BF7D56B80A1D520 20755015 ----a-w- C:\Users\Claudia\Downloads\TuneUpUtilities2013_nl-NL.exe2013-11-21 10:32:58 A688EE32C3D607BBFE934C57B2A00527 13079688 ----a-w- C:\Users\Claudia\Downloads\Silverlight_x64 (1).exe2013-11-15 11:05:03 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Picasa 32013-11-15 11:04:02 A0346BEA58F94EE31B029A50DCF80F28 14965064 ----a-w- C:\Users\Claudia\Downloads\picasa39-setup.exe====== C: exe-files ==2013-11-22 11:29:51 2707ED7863D9076F0BF7D56B80A1D520 20755015 ----a-w- C:\Users\Claudia\Downloads\TuneUpUtilities2013_nl-NL.exe2013-11-21 10:32:58 A688EE32C3D607BBFE934C57B2A00527 13079688 ----a-w- C:\Users\Claudia\Downloads\Silverlight_x64 (1).exe2013-11-18 21:21:19 1A7C91AC6F14EBB22688704A13DC8D17 12598112 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Update\Download\{4DC8B4CA-1BDA-483E-B5FA-D3C12E15B62D}\31.0.1650.57\31.0.1650.57_30.0.1599.101_chrome_updater.exe=== C: other files ==2013-11-24 13:38:21 580E1E6AAF6824F2D511BBDD3426A38E 61703 ----a-w- C:\Users\Public\Desktop\sample_24-11-2013_1438.zip==== Startup Registry Enabled ======================[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"[HKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"msnmsgr"="C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background""uTorrent"="C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe /MINIMIZED""swg"="C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe""Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe""BackupManagerTray"="C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe -h -k""EgisTecLiveUpdate"="C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe""StartCCC"="C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe MSRun""LManager"="C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe""ArcadeDeluxeAgent"="C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe""PlayMovie"="C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe""NortonOnlineBackup"="C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exe""ZoneAlarm"="C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe""MobileBroadband"="C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe /silent""Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe""Browser companion helper"="C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej""SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe""HP Software Update"="C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"msnmsgr"="C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe /background""uTorrent"="C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe /MINIMIZED""swg"="C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe""Skype"="C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe /minimized /regrun"==== Startup Registry Enabled x64 ======================[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"IAAnotif"="C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe""mwlDaemon"="C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe""RtHDVCpl"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s""PLFSetI"="C:\Windows\PLFSetI.exe""Acer ePower Management"="C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe""ISW"="C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe /icon=hidden""SynTPEnh"="%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe "==== Startup Folders ======================2010-08-11 15:30:35 0 ----a-w- C:\Users\Claudia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\CurseClientStartup.ccip2012-12-07 00:58:32 1954 ----a-w- C:\Users\Claudia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Inktwaarschuwingen controleren - HP Photosmart 5520 series.lnk2010-11-19 14:36:33 1243 ----a-w- C:\Users\Claudia\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OpenOffice.org 3.2 .lnk==== Task Scheduler Jobs ======================C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [10-10-2013 12:23]C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [10-02-2010 19:43]C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [10-02-2010 19:43]C:\Windows\tasks\HP Photo Creations Communicator.job --a------ C:\ProgramData\HP Photo Creations\Communicator.exe [08-12-2012 02:55]==== Other Scheduled Tasks ======================"C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]"C:\Windows\SysNative\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\System32\browserchoice.exe]"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]"C:\Windows\SysNative\tasks\HP Photo Creations Communicator" [C:\ProgramData\HP Photo Creations\Communicator.exe]"C:\Windows\SysNative\tasks\HPCustParticipation HP Photosmart 5520 series" ["C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5520 series\Bin\HPCustPartic.exe"]"C:\Windows\SysNative\tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask" [%systemroot%\system32\sc.exe start osppsvc]==== Firefox Extensions Registry ======================[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]"{FFB96CC1-7EB3-449D-B827-DB661701C6BB}"="C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker" [03-06-2012 23:28][HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]"{FFB96CC1-7EB3-449D-B827-DB661701C6BB}"="C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\WOW64\TrustChecker" [03-06-2012 23:10]==== Chrome Look ======================HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensionsclbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\blabbers-ch.crx[]Browser Companion Helper - Claudia - Default\Extensions\clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbejAdBlock - Claudia - Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidomGoogle Wallet - Claudia - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda==== Chrome Fix ======================C:\Users\Claudia\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_search.babylon.com_0.localstorage deleted successfullyC:\Users\Claudia\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_search.babylon.com_0.localstorage-journal deleted successfullyC:\Users\Claudia\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej deleted successfullyC:\Users\Claudia\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej_0.localstorage deleted successfullyC:\Users\Claudia\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej_0.localstorage-journal deleted successfully==== Set IE to Default ======================Old Values:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]"Start Page"="http://nl.msn.com/?pc=UP22&ocid=UP22DHP&dt=012213""Default_Page_URL"="http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0413&m=aspire_5738&r=27360210d926l0348z175t48j1v180""Search Page"="http://www.google.com""Search Bar"="http://www.google.com/ie""Default_Search_URL"="http://www.google.com/ie"[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]@="http://www.google.com/search?q=%s"[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]"SearchAssistant"="http://www.google.com/ie""Default_Search_URL"="http://www.google.com/ie"[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]"DefaultScope"="{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}"[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9}] not foundNew Values:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]"Search Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896""Search Bar"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896""Default_Search_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896""Default_Page_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157""Start Page"="http://nl.msn.com/?pc=UP22&ocid=UP22DHP&dt=012213"[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]"(Default)"="http://search.msn.com/results.asp?q=%s"[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]"Default_Search_URL"="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896""SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"==== All HKCU SearchScopes ======================HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?FORM=IEFM1&q={searchTerms}&src={referrer:source?}"{67A2568C-7A0A-4EED-AECC-B5405DE63B64} Google Url="http://www.google.com/search?sourceid=ie7&q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&rlz=1I7ACAW_nlNL366NL369"{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"{FB628F7A-E68B-4762-80D7-35ADF6CEB795} Search By ZoneAlarm Url="http://search.zonealarm.com/search?Source=Browser&oemCode=ZLN18460389289116-1001&toolbarId=base&affiliateId=1600&Lan=en&utid=a43664880000000000000026c62ce9bd&q={searchTerms}"==== Reset Google Chrome ======================C:\Users\Claudia\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfullyC:\Users\Claudia\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully==== Deleting CLSID Registry Keys ======================HKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{438FAE3E-BDEF-44D3-AB8B-0C7C8350DF59} deleted successfullyHKEY_USERS\S-1-5-21-4140747089-2050613900-2172656074-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{438FAE3E-BDEF-44D3-AB8B-0C7C8350DF59} deleted successfullyHKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{438FAE3E-BDEF-44D3-AB8B-0C7C8350DF59} deleted successfully==== Deleting CLSID Registry Values ======================HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{438FAE3E-BDEF-44D3-AB8B-0C7C8350DF59} deleted successfully==== Deleting Registry Keys ======================HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbej deleted successfullyHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BrowserCompanion deleted successfullyHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\uTorrentBar_NL Toolbar deleted successfully==== HijackThis Entries ======================R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Search Microsoft.com - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Search Microsoft.com - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Search Microsoft.com - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Search Microsoft.com - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, Messenger, het laatste nieuws, entertainment en meer! - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Search Microsoft.com - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Search Microsoft.com - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Search Microsoft.com - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Search Microsoft.com - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = Search Microsoft.com - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htmR0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exeO2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dllO2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dllO2 - BHO: ZoneAlarm Security Engine Registrar - {8A4A36C2-0535-4D2C-BD3D-496CB7EED6E3} - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\WOW64\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dllO2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dllO2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dllO2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dllO3 - Toolbar: ZoneAlarm Security Engine - {EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\WOW64\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dllO3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dllO4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"O4 - HKLM\..\Run: [backupManagerTray] "C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -kO4 - HKLM\..\Run: [EgisTecLiveUpdate] "C:\Program Files (x86)\EgisTec Egis Software Update\EgisUpdate.exe"O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRunO4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exeO4 - HKLM\..\Run: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackup] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuClient.exeO4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm] "C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\zatray.exe"O4 - HKLM\..\Run: [MobileBroadband] C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\MobileBroadband.exe /silentO4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"O4 - HKLM\..\Run: [browser companion helper] C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=clbfjfbnelcflpgpklppgplejolacbejO4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exeO4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /backgroundO4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZEDO4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrunO4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')O4 - Startup: CurseClientStartup.ccipO4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Photosmart 5520 series.lnk = ?O4 - Startup: OpenOffice.org 3.2 .lnk = C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exeO8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dllO9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dllO9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Smart Print 2.0\smartprintsetup.exeO9 - Extra 'Tools' menuitem: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Smart Print 2.0\smartprintsetup.exeO9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dllO9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dllO9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLLO10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dllO10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dllO11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphicsO17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F03C7ABB-462C-43CC-BBD2-C43B821AC5C4}: NameServer = 62.140.140.250 62.140.138.237O18 - Protocol: base64 - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll (file missing)O18 - Protocol: chrome - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll (file missing)O18 - Protocol: prox - {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} - C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll (file missing)O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLLO18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dllO23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exeO23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: Acer ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exeO23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)O23 - Service: GRegService (Greg_Service) - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GregHSRW.exeO23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exeO23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exeO23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exeO23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exeO23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)O23 - Service: MyWinLocker Service (MWLService) - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\\MWLService.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: Norton Online Backup (NOBU) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exeO23 - Service: NTI IScheduleSvc - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exeO23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exeO23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exeO23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)O23 - Service: Updater Service - Acer - C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)O23 - Service: Vodafone Mobile Broadband-service (VmbService) - Vodafone - C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Broadband\Bin\VmbService.exeO23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\Program Files (x86)\CheckPoint\ZoneAlarm\vsmon.exeO23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)==== Empty IE Cache ======================C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfullyC:\Users\Claudia\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfullyC:\Users\Claudia\AppData\Local\Temp\Low\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfullyC:\Users\Claudia\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfullyC:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfullyC:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfullyC:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfullyC:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfullyC:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfullyC:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfullyC:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfullyC:\Users\Claudia\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\CNE5NDJ6 will be deleted at reboot==== Empty FireFox Cache ======================No FireFox Profiles found==== Empty Chrome Cache ======================C:\Users\Claudia\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully==== Empty All Flash Cache ======================Flash Cache Emptied Successfully==== Empty All Java Cache ======================Java Cache cleared successfully==== After Reboot ========================== Empty Temp Folders ======================C:\Windows\Temp successfully emptiedC:\Users\Claudia\AppData\Local\Temp successfully emptied==== Empty Recycle Bin ======================C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied==== Deleting Files / Folders ======================"C:\Users\Claudia\AppData\Roaming\CheckPoint\ZoneAlarm LTD Toolbar\sites" not found"C:\Users\Claudia\AppData\Roaming\CheckPoint\ZoneAlarm LTD Toolbar" not found"C:\Users\Claudia\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\CNE5NDJ6" not found==== EOF on zo 24-11-2013 at 14:51:37,10 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe nogmaals met het onderstaande script.

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion;f
startupall; 
filesrcm;
hijackthis;
installedprogs;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Running processes
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe nogmaals met het onderstaande script.

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je dat doet.

 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.
  Conduit Engine;u
  C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion;f
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r
  "Browser companion helper"=-;r
  startupall;
  installedprogs;
  process;
  hijackthis; 
  autoclean; 
  


 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Link naar reactie
Delen op andere sites


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.