Ga naar inhoud

Vensters


willydon

Aanbevolen berichten

Wanneer mijn muisaanwijzer naast een niet-gemaximaliseerd venster terechtkomt, minimaliseert dat venster automatisch. Via de taakbalk selecteer ik dit venster opnieuw maar voor ik het venster bereik met de muisaanwijzer is het venster alweer verdwenen. Zeer irritant!

Ik kijk al lang uit naar een oplossing.

Vriendelijke groeten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor de tip.

Hieronder de log-file:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Willy at 2013-11-30 11:38:52

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 225 GB (54%) free of 414 GB

Total RAM: 4007 MB (42% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:39:05, on 30/11/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.16428)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\MyDrive Connect\MyDriveConnect.exe

C:\Program Files (x86)\PHotkey\HCSynApi.exe

C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YouCamService.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Nikon\NkView6\NkvMon.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe

C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\BTPlayerCtrl.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\groupwise.exe

C:\Program Files (x86)\Novell\GroupWise\grpwise.exe

C:\Program Files (x86)\Novell\GroupWise\GWSync.exe

C:\Program Files (x86)\Novell\GroupWise\Notify.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\Willy.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: agihelper.AGUtils - {0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} - mscoree.dll (file missing)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Avira SearchFree Toolbar plus Web Protection - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dolby Advanced Audio v2] "C:\Program Files (x86)\Dolby Advanced Audio v2\pcee4.exe" -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl10] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [instaLAN] "C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinRouterMonitor.exe" startup

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Adobe Reader Synchronizer] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AdobeCollabSync.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MyDriveConnect.exe] "C:\Program Files (x86)\MyDrive Connect\MyDriveConnect.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1000\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1000\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'UpdatusUser')

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe

O4 - Global Startup: NkvMon.exe.lnk = C:\Program Files (x86)\Nikon\NkView6\NkvMon.exe

O9 - Extra button: eBay.be - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - Elektronica, auto's, kleding, verzamelobjecten, cadeaubons en meer | eBay (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.be - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - Elektronica, auto's, kleding, verzamelobjecten, cadeaubons en meer | eBay (file missing)

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files

(x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program

Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: eBay.be - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - Elektronica, auto's, kleding, verzamelobjecten, cadeaubons en meer | eBay (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: eBay.be - {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} - Elektronica, auto's, kleding, verzamelobjecten, cadeaubons en meer | eBay (file missing) (HKCU)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash

\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AffinegyService - Affinegy, Inc. - C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinService.exe

O23 - Service: AG Core Services (AGCoreService) - AG Interactive - C:\Program Files (x86)\AGI\core\4.2.0.10754\AGCoreService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Service (AMPPALR3) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe

O23 - Service: Avira Planner (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Real-Time Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Avira Web Protection (AntiVirWebService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\PHotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: Belkin Local Backup Service - Unknown owner - C:\Program Files\Belkin\Belkin USB Print and Storage Center\BkBackupScheduler.exe

O23 - Service: Belkin Network USB Helper - Unknown owner - C:\Program Files\Belkin\Belkin USB Print and Storage Center\Bkapcs.exe

O23 - Service: Bluetooth Device Monitor - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe

O23 - Service: Bluetooth Media Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe

O23 - Service: Bluetooth OBEX Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe

O23 - Service: Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Security Service (BTHSSecurityMgr) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel

\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @C:\Windows\system32\CxAudMsg64.exe,-100 (CxAudMsg) - Unknown owner - C:\Windows\system32\CxAudMsg64.exe (file missing)

O23 - Service: CyberLink PowerDVD 10 MS Monitor Service - CyberLink - C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSMonitorService.exe

O23 - Service: CyberLink PowerDVD 10 MS Service - CyberLink - C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSServer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GFNEX Service (GFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\PHotkey\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology

\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management

Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe

O23 - Service: MemeoBackgroundService - Memeo - C:\Program Files (x86)\Memeo\AutoBackup\MemeoBackgroundService.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS) (RichVideo64) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management

Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file

missing)

--

End of file - 16089 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1

ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1

ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files (x86)\PHotkey\ASLDRSrv.exe"

C:\Windows\system32\WLANExt.exe 28473376

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "127858184817131168771949496346-1937496950156541096-759615610384712248-1824708499

"C:\Program Files (x86)\PHotkey\GFNEXSrv.exe"

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinService.exe"

"C:\Program Files (x86)\AGI\core\4.2.0.10754\AGCoreService.exe"

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

"C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe"

"C:\Program Files\Belkin\Belkin USB Print and Storage Center\BkBackupScheduler.exe" /service

"C:\Program Files\Belkin\Belkin USB Print and Storage Center\Bkapcs.exe" /service

"C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

"C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe"

C:\Windows\system32\CxAudMsg64.exe

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSMonitorService.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSServer.exe"

"C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe"

"C:\Program Files (x86)\Memeo\AutoBackup\MemeoBackgroundService.exe"

"c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe"

"C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe"

WLIDSvcM.exe 2984

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe" avshadowcontrol0_000006ec

"C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE"

C:\Windows\System32\alg.exe

"taskhost.exe"

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\PHotkey\PHotkey.exe"

"C:\Program Files (x86)\PHotkey\MsgTranAgt.exe"

"C:\Program Files (x86)\PHotkey\MsgTranAgt64.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler.exe"

ATouch64

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler64.exe"

"C:\Program Files (x86)\PHotkey\PVDesktop.exe"

"C:\Program Files (x86)\PHotkey\PVDAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\PHotkey\POSD.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe" /tf Intel PAN Tray

"C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btmshell.dll",TrayApp

"C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe"

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Windows\System32\igfxtray.exe"

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

taskeng.exe {3B074068-575F-4D93-A705-93389AF45ED8}

"C:\Program Files (x86)\MyDrive Connect\MyDriveConnect.exe"

HCSynApi.exe

"C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YouCamService.exe"

"C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Dolby Advanced Audio v2\pcee4.exe" -autostart

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Nikon\NkView6\NkvMon.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

"C:\PROGRAM FILES\SYNAPTICS\SYNTP\SYNTPHELPER.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\BTPlayerCtrl.exe" -Embedding

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --use-system-ssl

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="4228.0.1658862188\753244123" --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-

workarounds=0,3,12,22 --gpu-vendor-id=0x8086 --gpu-device-id=0x0116 --gpu-driver-vendor="Intel Corporation" --gpu-driver-version=9.17.10.3347 --ignored=" --

type=renderer " /prefetch:822062411

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-

fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-

default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group6

pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210

suppress_on_srp:1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group

_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-

Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_14/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-

Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_16/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --enable-threaded-compositing --renderer-print-preview --

disable-html-notifications --channel="4228.2.1702641666\135350001" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-

fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-

default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group6

pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210

suppress_on_srp:1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group

_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-

Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_14/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-

Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_16/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --enable-threaded-compositing --extension-process --

renderer-print-preview --disable-html-notifications --channel="4228.3.2003381627\1765469610" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=plugin --plugin-path="C:\Users\Willy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions

\hokdglbhghcebcopdbanieangmcamaak\1.0_0\np-mswmp.dll" --lang=nl --channel="4228.6.977510495\2054546688" /prefetch:-390060480

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-

fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-

default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group6

pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210

suppress_on_srp:1/NetworkConnectivity/disable_network_stats/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPro

moUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-

Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_14/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-

Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_16/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --

enable-threaded-compositing --renderer-print-preview --disable-html-notifications --channel="4228.8.374718868\339992972" /prefetch:673131151

taskeng.exe {B693D350-FA4F-4CF0-AF63-5BFD8F85A5F9}

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-

fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-

default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group6

pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210

suppress_on_srp:1/NetworkConnectivity/disable_network_stats/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalP

redictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-

Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_14/UMA-

Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_16/UMA-

Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --enable-threaded-compositing --renderer-print-preview --instant-process --disable-html-notifications --

channel="4228.16.572896112\934776766" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="4228.19.664999384\308536165" --ppapi-flash-args --lang=nl --ignored=" --

type=renderer " /prefetch:-632637702

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-9aa36b88-e1c0-4ad7-9445-88b2b9865d6f -

SystemEventPortName:HostProcess-fc14cbb8-501c-42a9-b8dd-51346f581825 -IoCancelEventPortName:HostProcess-dffad502-bbcd-49bc-8ddb-de39fb3f6564 -

NonStateChangingEventPortName:HostProcess-43cd67b1-940d-44b0-9e7e-69e13b83df74 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -

LifetimeId:298df384-ba81-45cd-a0ab-cff688234370 -DeviceGroupId:WpdFsGroup

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-

fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-

default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group6

pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210

suppress_on_srp:1/NetworkConnectivity/disable_network_stats/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalP

redictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-

Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_14/UMA-

Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_16/UMA-

Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --enable-threaded-compositing --renderer-print-preview --disable-html-notifications --channel="4228.21.914385314\810039552"

/prefetch:673131151

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE"

"C:\Program Files (x86)\groupwise.exe"

"C:\Program Files (x86)\Novell\GroupWise\grpwise.exe"

"C:\Program Files (x86)\Novell\GroupWise\GWSync.exe" /l-NL

"C:\Program Files (x86)\Novell\GroupWise\Notify.exe" /bl

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-

fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-

default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group6

pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210

suppress_on_srp:1/NetworkConnectivity/disable_network_stats/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalP

redictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-

Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_14/UMA-

Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_16/UMA-

Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --enable-threaded-compositing --renderer-print-preview --disable-html-notifications --channel="4228.25.161372626\2047403493"

/prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-

fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-

default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group6

pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210

suppress_on_srp:1/NetworkConnectivity/disable_network_stats/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalP

redictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-

Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_14/UMA-

Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_16/UMA-

Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --enable-threaded-compositing --renderer-print-preview --disable-html-notifications --channel="4228.26.1332388684\2131095425"

/prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-

fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-

default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group6

pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210

suppress_on_srp:1/NetworkConnectivity/disable_network_stats/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalP

redictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-

Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_18/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_14/UMA-

Uniformity-Trial-10-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_16/UMA-

Uniformity-Trial-50-Percent/default/" --enable-threaded-compositing --renderer-print-preview --disable-html-notifications --channel="4228.27.19833122\1807732313"

/prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=plugin --plugin-path="C:\Users\Willy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions

\hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd\5.11.13.1_0\plugin/blackfishietab.dll" --lang=nl --channel="4228.28.1451870418\1982934165" /prefetch:-390060480

"C:\Users\Willy\Desktop\RSITx64.exe"

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\ARO 2013.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\ParetoLogic Registration3.job

C:\Windows\tasks\ParetoLogic Update Version3.job

C:\Windows\tasks\PC Health Advisor Defrag.job

C:\Windows\tasks\PC Health Advisor.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-10-05 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 690392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01}]

MSS+ Identifier - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfeeMSS_IE.dll [2013-09-06 95648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2013-10-22 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-05 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 562904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2013-10-22 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-10-05 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - Avira SearchFree Toolbar plus Web Protection - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll [2013-02-08 1521800]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-05 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SmartAudio"=C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SAIICpl.exe [2010-12-14 316032]

"IntelPAN"=C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe [2011-09-16 1935120]

"BTMTrayAgent"=C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btmshell.dll [2011-05-19 10365952]

"AmIcoSinglun64"=C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe [2009-09-22 323584]

"BCSSync"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2012-11-05 108144]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2013-07-04 3023600]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2013-11-07 171992]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2013-11-07 399832]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2013-11-07 442328]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe Reader Synchronizer"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AdobeCollabSync.exe [2013-09-03 1272704]

"MyDriveConnect.exe"=C:\Program Files (x86)\MyDrive Connect\MyDriveConnect.exe [2013-10-21 473496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Users^Willy^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Smile

Desktop.lnk]

C:\PROGRA~2\Webshots\SMILED~1\Smile.exe [2012-10-25 2173440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Users^Willy^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Webshots.lnk]

C:\PROGRA~2\Webshots\315~1.761\Launcher.exe [2010-07-26 157088]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NUSB3MON"=C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe [2011-04-14 113288]

"Dolby Advanced Audio v2"=C:\Program Files (x86)\Dolby Advanced Audio v2\pcee4.exe [2011-02-03 506712]

"CLMLServer"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe [2010-08-04 107816]

"RemoteControl10"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe [2012-07-13 93296]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"InstaLAN"=C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinRouterMonitor.exe [2010-07-28 1485208]

"beid"=C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe /startup []

""= []

"ApnUpdater"=C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe [2013-02-08 1644680]

"avgnt"=C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe [2013-09-10 347192]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2013-07-02 254336]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe

NkvMon.exe.lnk - C:\Program Files (x86)\Nikon\NkView6\NkvMon.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\Windows\system32\nvinitx.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\Windows\system32\igfxdev.dll [2013-11-07 442880]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

"NoDriveTypeAutoRun"=28

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-30 11:38:53 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-11-30 11:38:52 ----D---- C:\rsit

2013-11-22 12:46:15 ----A---- C:\Windows\system32\IEUDINIT.EXE

2013-11-22 12:41:58 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\elshyph.dll

2013-11-22 12:41:58 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-11-22 12:41:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-11-22 12:41:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-11-22 12:41:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-11-22 12:41:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2013-11-22 12:41:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msls31.dll

2013-11-22 12:41:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-11-22 12:41:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsIntl.dll

2013-11-22 12:41:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-11-22 12:41:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-11-22 12:41:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-11-22 12:41:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-11-22 12:41:50 ----A---- C:\Windows\system32\elshyph.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wextract.exe

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webcheck.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\url.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\pngfilt.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\occache.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmler.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshta.exe

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedssync.exe

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedsbs.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\licmgr10.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inseng.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imgutil.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iexpress.exe

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iepeers.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dat

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\IEAdvpack.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\icardie.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-11-22 12:41:49 ----A---- C:\Windows\system32\jsIntl.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\wextract.exe

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\webcheck.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\msls31.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmler.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\licmgr10.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\inseng.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\iexpress.exe

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dat

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\icardie.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2013-11-22 12:41:48 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2013-11-22 12:41:47 ----A---- C:\Windows\system32\pngfilt.dll

2013-11-22 12:41:47 ----A---- C:\Windows\system32\occache.dll

2013-11-22 12:41:47 ----A---- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2013-11-22 12:41:47 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-11-22 12:41:47 ----A---- C:\Windows\system32\mshta.exe

2013-11-22 12:41:47 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-11-22 12:41:47 ----A---- C:\Windows\system32\imgutil.dll

2013-11-22 12:41:47 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-11-22 12:41:47 ----A---- C:\Windows\system32\iepeers.dll

2013-11-22 12:41:47 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2013-11-22 12:41:47 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2013-11-22 12:41:47 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2013-11-17 17:44:32 ----D---- C:\Windows\pss

2013-11-13 21:44:07 ----A---- C:\Windows\system32\crypt32.dll

2013-11-13 21:44:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\crypt32.dll

2013-11-13 21:44:00 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\afd.sys

2013-11-13 21:43:59 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\gdi32.dll

2013-11-13 21:43:59 ----A---- C:\Windows\system32\gdi32.dll

2013-11-13 21:43:34 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll

2013-11-13 21:43:34 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll

2013-11-13 21:43:34 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\cng.sys

2013-11-13 21:43:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\sspicli.dll

2013-11-13 21:43:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\secur32.dll

2013-11-13 21:43:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ncrypt.dll

2013-11-13 21:43:33 ----A---- C:\Windows\system32\sspisrv.dll

2013-11-13 21:43:33 ----A---- C:\Windows\system32\sspicli.dll

2013-11-13 21:43:33 ----A---- C:\Windows\system32\secur32.dll

2013-11-13 21:43:33 ----A---- C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2013-11-13 21:43:33 ----A---- C:\Windows\system32\lsass.exe

2013-11-13 21:43:33 ----A---- C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2013-11-13 21:43:33 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2013-11-13 21:43:33 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2013-11-13 21:43:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll

2013-11-13 21:43:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\credui.dll

2013-11-13 21:43:19 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\authui.dll

2013-11-13 21:43:19 ----A---- C:\Windows\system32\SmartcardCredentialProvider.dll

2013-11-13 21:43:19 ----A---- C:\Windows\system32\credui.dll

2013-11-13 21:43:19 ----A---- C:\Windows\system32\authui.dll

2013-11-13 21:43:07 ----A---- C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL

2013-11-13 21:43:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\nshwfp.dll

2013-11-13 21:43:06 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FWPUCLNT.DLL

2013-11-13 21:43:06 ----A---- C:\Windows\system32\nshwfp.dll

2013-11-13 21:43:06 ----A---- C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL

2013-11-07 01:52:56 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\IntelCpHeciSvc.exe

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iglhsip32.dll

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iglhcp32.dll

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\Windows\system32\iglhsip64.dll

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\Windows\system32\iglhcp64.dll

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\Windows\system32\igfxtray.exe

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\Windows\system32\igfxTMM.dll

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\Windows\system32\igfxCoIn_v3347.dll

2013-11-07 01:52:52 ----A---- C:\Windows\system32\igfxress.dll

2013-11-07 01:52:52 ----A---- C:\Windows\system32\igfxpph.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\igfxexps32.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\igfxdv32.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\igfxcmrt32.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\igfxcmjit32.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\igfx11cmrt32.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\system32\igfxpers.exe

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\system32\igfxext.exe

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\system32\igfxexps.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\system32\igfxdo.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\system32\IGFXDEVLib.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\system32\igfxdev.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\system32\igfxcmrt64.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\system32\igfxcmjit64.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\system32\igfx11cmrt64.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\Windows\system32\igdumd64.dll

2013-11-07 01:52:48 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\igdumd32.dll

2013-11-07 01:52:44 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\igdkmd64.sys

2013-11-07 01:52:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\igdde32.dll

2013-11-07 01:52:42 ----A---- C:\Windows\system32\igdde64.dll

2013-11-07 01:52:40 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\igd10umd32.dll

2013-11-07 01:52:38 ----A---- C:\Windows\system32\ig4icd64.dll

2013-11-07 01:52:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ig4icd32.dll

2013-11-07 01:52:36 ----A---- C:\Windows\system32\hkcmd.exe

2013-11-07 01:52:36 ----A---- C:\Windows\system32\GfxUI.exe

2013-11-07 01:52:36 ----A---- C:\Windows\system32\gfxSrvc.dll

2013-11-07 01:52:34 ----A---- C:\Windows\system32\difx64.exe

2013-11-03 12:13:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\MyDrive Connect

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-30 11:38:58 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-11-30 11:38:53 ----RD---- C:\Program Files

2013-11-30 10:41:29 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-11-30 10:32:48 ----D---- C:\Windows\Prefetch

2013-11-30 10:28:51 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-11-30 10:26:56 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-11-29 15:03:28 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-11-29 11:28:09 ----D---- C:\Windows\System32

2013-11-29 11:28:09 ----D---- C:\Windows\inf

2013-11-29 11:28:09 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-11-29 10:01:13 ----D---- C:\Windows\system32\NDF

2013-11-24 16:16:25 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-11-24 15:34:04 ----D---- C:\Users\Willy\AppData\Roaming\Skype

2013-11-24 15:24:45 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-11-24 15:24:45 ----D---- C:\ProgramData\Skype

2013-11-24 15:24:45 ----D---- C:\Config.Msi

2013-11-24 15:24:39 ----RD---- C:\Program Files (x86)\Skype

2013-11-22 16:11:24 ----D---- C:\Users\Willy\AppData\Roaming\.oit

2013-11-22 14:46:21 ----D---- C:\Windows

2013-11-22 14:45:10 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\NV

2013-11-22 14:45:10 ----D---- C:\Windows\system32\NV

2013-11-22 14:41:58 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Intel

2013-11-22 14:41:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-11-22 14:41:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Intel

2013-11-22 14:40:56 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-11-22 14:40:49 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-11-22 14:40:45 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-11-22 14:40:39 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-11-22 14:32:28 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-11-22 13:35:37 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-11-22 13:35:37 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-11-22 13:07:08 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-11-22 13:03:57 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-11-22 13:03:57 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-11-22 13:03:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-11-22 13:03:55 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration

2013-11-22 13:03:55 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2013-11-22 13:03:55 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-11-22 13:03:54 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-11-22 13:03:54 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2013-11-22 13:03:54 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2013-11-22 12:53:32 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-11-22 12:46:15 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-11-16 10:33:30 ----D---- C:\Program Files\McAfee Security Scan

2013-11-14 09:49:16 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-11-14 09:46:08 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-11-11 05:50:16 ----N---- C:\Windows\system32\MpSigStub.exe

2013-11-09 13:46:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\Windows\system32\igfxsrvc.dll

2013-11-07 01:52:40 ----A---- C:\Windows\system32\igd10umd64.dll

2013-11-07 01:52:36 ----A---- C:\Windows\system32\hccutils.dll

2013-10-31 19:04:00 ----D---- C:\Windows\system32\wdi

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iaStor.sys [2011-05-20 557848]

R0 nvpciflt;nvpciflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys [2011-10-16 28992]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 avipbb;avipbb; C:\Windows\system32\DRIVERS\avipbb.sys [2013-09-10 132088]

R1 avkmgr;avkmgr; C:\Windows\system32\DRIVERS\avkmgr.sys [2013-03-28 28600]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 avgntflt;avgntflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\avgntflt.sys [2013-09-10 105344]

R2 PEGAGFN;PEGAGFN; \??\C:\Program Files (x86)\PHotkey\PEGAGFN.sys [2009-09-11 14344]

R3 AMPPAL;Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Virtual Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\AMPPAL.sys [2011-09-15 299008]

R3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\Windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

R3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

R3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]

R3 btmaudio;Intel Bluetooth Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\btmaud.sys [2011-05-19 51712]

R3 btmaux;Intel Bluetooth Auxiliary Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\btmaux.sys [2011-05-19 53248]

R3 btmhsf;btmhsf; C:\Windows\system32\DRIVERS\btmhsf.sys [2011-07-20 282624]

R3 clwvd;CyberLink WebCam Virtual Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\clwvd.sys [2011-04-14 31216]

R3 CnxtHdAudService;Conexant UAA Function Driver for High Definition Audio Service; C:\Windows\system32\drivers\CHDRT64.sys [2011-05-26 1590912]

R3 iBtFltCoex;iBtFltCoex; C:\Windows\system32\DRIVERS\iBtFltCoex.sys [2011-07-20 59904]

R3 igfx;igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2013-11-07 5363200]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\Windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2011-08-23 317440]

R3 iwdbus;IWD Bus Enumerator; C:\Windows\system32\drivers\iwdbus.sys [2011-09-09 25496]

R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys [2010-08-24 76912]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-19 56344]

R3 NETwNs64;___ Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows 7 - 64 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\NETwNs64.sys [2011-09-18 8604672]

R3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver; C:\Windows\system32\drivers\nusb3hub.sys [2011-04-13 87552]

R3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver; C:\Windows\system32\drivers\nusb3xhc.sys [2011-04-13 207872]

R3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

R3 sxuptp;SXUPTP Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\sxuptp.sys [2010-03-11 291352]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2013-07-04 470256]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader; C:\Windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys [2012-03-02 44672]

S3 AMPPALP;Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Protocol; C:\Windows\system32\DRIVERS\amppal.sys [2011-09-15 299008]

S3 AmUStor;AM USB Stroage Driver; C:\Windows\system32\drivers\AmUStor.SYS [2009-10-23 46592]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 intaud_WaveExtensible;Intel WiDi Audio Device; C:\Windows\system32\drivers\intelaud.sys [2011-09-09 34200]

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 usb_rndisx;USB RNDIS-adapter; C:\Windows\system32\drivers\usb8023x.sys [2013-02-12 19968]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\drivers\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-09 65640]

R2 AffinegyService;AffinegyService; C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinService.exe [2010-07-28 569752]

R2 AGCoreService;AG Core Services; C:\Program Files (x86)\AGI\core\4.2.0.10754\AGCoreService.exe [2010-06-29 20480]

R2 AMPPALR3;Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Service; C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe [2011-09-15 1166848]

R2 AntiVirSchedulerService;Avira Planner; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [2013-09-10 84024]

R2 AntiVirService;Avira Real-Time Protection; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [2013-09-10 108088]

R2 AntiVirWebService;Avira Web Protection; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE [2013-09-10 815160]

R2 ASLDRService;ASLDR Service; C:\Program Files (x86)\PHotkey\ASLDRSrv.exe [2009-12-19 104968]

R2 Belkin Local Backup Service;Belkin Local Backup Service; C:\Program Files\Belkin\Belkin USB Print and Storage Center\BkBackupScheduler.exe [2010-02-17 181760]

R2 Belkin Network USB Helper;Belkin Network USB Helper; C:\Program Files\Belkin\Belkin USB Print and Storage Center\Bkapcs.exe [2010-02-09 55296]

R2 Bluetooth Device Monitor;Bluetooth Device Monitor; C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe [2011-05-19 921664]

R2 Bluetooth OBEX Service;Bluetooth OBEX Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe [2011-05-19 995392]

R2 BTHSSecurityMgr;Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Security Service; C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe [2011-06-03

134928]

R2 CxAudMsg;@C:\Windows\system32\CxAudMsg64.exe,-100; C:\Windows\system32\CxAudMsg64.exe [2010-12-17 198784]

R2 CyberLink PowerDVD 10 MS Monitor Service;CyberLink PowerDVD 10 MS Monitor Service; C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer

\CLMSMonitorService.exe [2011-04-14 70952]

R2 CyberLink PowerDVD 10 MS Service;CyberLink PowerDVD 10 MS Service; C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSServer.exe [2011-04-14 312616]

R2 EvtEng;Intel® PROSet/Wireless Event Log; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe [2011-09-16 1518352]

R2 GFNEXSrv;GFNEX Service; C:\Program Files (x86)\PHotkey\GFNEXSrv.exe [2011-10-13 156672]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2011-05-20 13592]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-10-

05 325656]

R2 MemeoBackgroundService;MemeoBackgroundService; C:\Program Files (x86)\Memeo\AutoBackup\MemeoBackgroundService.exe [2011-09-28 25824]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2011-10-16 1640768]

R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2011-10-16 2253120]

R2 PSI_SVC_2;Protexis Licensing V2; c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe [2010-03-10 189728]

R2 RegSrvc;Intel® PROSet/Wireless Registry Service; C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe [2011-09-16 844560]

R2 RichVideo64;Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS); C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe [2010-08-19 386344]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService; C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [2013-08-27 93072]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-10

-05 2655768]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-29 2292096]

R3 Bluetooth Media Service;Bluetooth Media Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe [2011-05-19 1335360]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-22 136176]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-09-05 171680]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-10-10 257416]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2013-11-07 279000]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-22 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2013-05-06 194032]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2013-11-22 111616]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe [2013-09-06 288776]

S3 MyWiFiDHCPDNS;Wireless PAN DHCP Server; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [2011-09-16 340240]

S3 ose64;Office 64 Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-02-23 1255736]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-23 57184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
 {0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A};c
 {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440};c
 C:\Program Files (x86)\Ask.com;fs
 ApnUpdater;s
 {0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA};c
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 ""=-;r64
 "ApnUpdater"=;r64
 emptyfolderscheck;delete 

startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dank u wel; ik ben benieuwd.

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 24-November-2013

Tool run by Willy on za 30/11/2013 at 16:42:27,69.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Willy\Desktop\zoek\zoek.exe [script inserted] [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

30/11/2013 16:44:48 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Empty Folders Check ======================

C:\PROGRA~2\MSXML 4.0 deleted successfully

C:\PROGRA~2\Novell deleted successfully

C:\PROGRA~2\COMMON~1\SWF Studio deleted successfully

C:\Program Files\log deleted successfully

C:\ProgramData\Oracle deleted successfully

C:\Users\Willy\AppData\Roaming\TP deleted successfully

C:\Users\Willy\AppData\Roaming\Windows Live Writer deleted successfully

C:\Users\Willy\AppData\Local\Intel WiDi deleted successfully

C:\Users\Willy\AppData\Local\photoOptimizeHistoryDataBase deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1000\Software\Microsoft\Internet

Explorer\SearchScopes\{0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1001\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Ext\Stats\{0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1001\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Ext\Settings\{0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1001\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1001\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1001\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Ext\Stats\{0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1001\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Ext\Settings\{0B65DCC9-1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} deleted

successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted

successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{0B65DCC9-1740-43dc-B19C-

4F309FB6A6CA} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{0B65DCC9-

1740-43dc-B19C-4F309FB6A6CA} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{0BC6E3FA-78EF-4886-

842C-5A1258C4455A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{0BC6E3FA-78EF-4886-

842C-5A1258C4455A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1000\Software\Microsoft\Internet

Explorer\URLSearchHooks\{0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1001\Software\Microsoft\Internet

Explorer\URLSearchHooks\{0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1001\Software\Microsoft\Internet

Explorer\Toolbar\WebBrowser\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{0BC6E3FA-78EF-4886-

842C-5A1258C4455A} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{D4027C7F-154A-

4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

""=-

"ApnUpdater"=

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Program Files (x86)\Ask.com deleted

C:\PROGRA~2\ParetoLogic deleted

C:\PROGRA~2\COMMON~1\ParetoLogic deleted

C:\Users\Willy\AppData\Roaming\ParetoLogic deleted

C:\Users\Willy\AppData\Roaming\DriverCure deleted

C:\ProgramData\APN deleted

C:\ProgramData\Partner deleted

C:\ProgramData\ParetoLogic deleted

C:\Users\Willy\AppData\Local\APN deleted

C:\Users\Willy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ParetoLogic deleted

C:\Users\Willy\Downloads\sysrc_trial_9407_dutch.exe deleted

C:\Users\Willy\AppData\LocalLow\AskToolbar deleted

C:\Windows\tasks\ParetoLogic Registration3.job deleted

C:\Windows\tasks\ParetoLogic Update Version3.job deleted

C:\Windows\tasks\PC Health Advisor Defrag.job deleted

C:\Windows\tasks\PC Health Advisor.job deleted

C:\windows\SysNative\TASKS\Scheduled Update for Ask Toolbar deleted

C:\Windows\Installer\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE} deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Willy\AppData\Local\Temp ====

2013-11-24 10:54:06 4DAE3266AB0BDB38766836008BF2C408 489472 ----a-w- C:

\Users\Willy\AppData\Local\Temp\SDIAG_c1acd424-d869-470b-a7a8-9f7d68eb2560\DiagPackage.dll

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-11-30 09:26:56 !HASH: COULD NOT OPEN FILE !!!!! 105130111 ----a-w-

C:\Windows\SysWOW64\????

2013-11-22 11:41:58 AD27563BC16AB1EAACAE3033E99C2F78 194048 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\elshyph.dll

2013-11-22 11:41:50 FB0D1CC2911A0645DDA6C0608473EB55 34816 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-11-22 11:41:50 F705F52FC41577641E82B9934728B02C 440832 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-11-22 11:41:50 C1A6E565B2782C09BC40AD749B46D9ED 71680 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-11-22 11:41:50 B68750104FBA545C633B7E9AEA660208 2166272 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-11-22 11:41:50 B5EB5BD3066959611E1F7A80FD6CC172 1818112 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-11-22 11:41:50 9B8701A380CEE1B05D651B4ED4048C8F 645120 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\jsIntl.dll

2013-11-22 11:41:50 4A7956EE34BE56D20C54CF6A47693C25 43008 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-11-22 11:41:50 44D5C650C971910827EA65B4D989ED94 164864 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\msrating.dll

2013-11-22 11:41:50 2EE1E467D73642AFDDB03019F58C252B 1156608 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-11-22 11:41:50 298FDE634538B62CEEEC266D8773B21A 182272 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\msls31.dll

2013-11-22 11:41:50 22868FAAF9C851BFA924B8D7EDB6CBC1 11220992 ----a-w-

C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-11-22 11:41:49 F9F114B2A6F876C92D317A755494F233 17142784 ----a-w-

C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-11-22 11:41:49 F8DE2F74CD4323BABBDACAADD9A39254 112128 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe

2013-11-22 11:41:49 F862CD08F1AD4EE39BD506853F3C6103 16284 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\ieuinit.inf

2013-11-22 11:41:49 F7B6E341F4B1947BEC0E14EEBE3C627E 111616 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\IEAdvpack.dll

2013-11-22 11:41:49 EC7038154490E50ACD405A022F51B204 83456 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\inseng.dll

2013-11-22 11:41:49 D9F12F54E3B5A092F1D5F191F5286E53 337408 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\html.iec

2013-11-22 11:41:49 CFCE4EFF1D6D909EE2EA3AFCB8F1E677 233472 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\url.dll

2013-11-22 11:41:49 C3B0DBD04CC18574B0706CA119902474 367104 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll

2013-11-22 11:41:49 C17139EAF939964142C7A1AEEE02DC81 616104 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dat

2013-11-22 11:41:49 BE8B10D84DDD8F43A32EE013B54F5287 61952 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2013-11-22 11:41:49 BC2C13A3B664B686DA52D558FE5502FC 2724864 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-11-22 11:41:49 AE6A2C5ECD3E96556E22F12816842F60 48640 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\mshtmler.dll

2013-11-22 11:41:49 AE254DBF16E3E3D7C35ED017B4B55EC6 4240384 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-11-22 11:41:49 ABDFC692D9FE43E2BA8FE6CB5A8CB95A 13312 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\mshta.exe

2013-11-22 11:41:49 AB3B2CA52AFB695AFCDD2620A21E5B21 24576 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\licmgr10.dll

2013-11-22 11:41:49 9E170B0AF156B478BD2B1FD6A2250C9E 62464 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\tdc.ocx

2013-11-22 11:41:49 9A33FDDD687A836A1FD478B43C5A95FD 151552 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\iexpress.exe

2013-11-22 11:41:49 887055A3C8DD6C87D200D11EAFDBD45B 74240 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2013-11-22 11:41:49 83F49FD1BC0A999B006D564C540C7258 86016 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll

2013-11-22 11:41:49 81A605B0F3A29A117AB83A08D40F772F 1926656 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl

2013-11-22 11:41:49 809804D8AED97AEA96B3D4B66A4C5C70 553472 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll

2013-11-22 11:41:49 779E142FE2159935E78C0FA2E190FF1E 610304 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-11-22 11:41:49 71144A47CD02FDDC77DDF5EB5315767F 523776 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-11-22 11:41:49 6EB0B7301E00F717BD68A742D1391FAF 36352 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\imgutil.dll

2013-11-22 11:41:49 6A92CEC8532056791C6832B2725D170D 139264 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\wextract.exe

2013-11-22 11:41:49 6A794439B6612E43FEDE0217C919B652 454656 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\vbscript.dll

2013-11-22 11:41:49 6922D7ED84AE102504174922D5D42F49 238288 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll

2013-11-22 11:41:49 64831CAD496A073398853A34A5813675 69632 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll

2013-11-22 11:41:49 5EC13202430A3EB68DFF44CF1FEEA2BE 61952 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll

2013-11-22 11:41:49 5DFE55E0221F0C5FA4D6CECFA72B1D78 32768 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2013-11-22 11:41:49 55969AADF0210A614700F89B48976F68 43008 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\msfeedsbs.dll

2013-11-22 11:41:49 53FC62C51CB18C9100A7DFAF2D2A6C47 12800 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\msfeedssync.exe

2013-11-22 11:41:49 4F032F1FDEFEA5EC8EEA3562643B5EE8 69120 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\icardie.dll

2013-11-22 11:41:49 4D4726D1AD5ED1590A62685F92900594 51200 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll

2013-11-22 11:41:49 4BCC7EB5F20840DA67943BD86AE95735 56832 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\pngfilt.dll

2013-11-22 11:41:49 433161597584186EF806EFC8EA530433 703488 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll

2013-11-22 11:41:49 2AF48780D879AFC43733159CB29CD8BD 1051136 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll

2013-11-22 11:41:49 1AFBAA54BDF637F69B8E02A5578286B0 116736 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\iepeers.dll

2013-11-22 11:41:49 1200D9C7DB0ADC1B8143A0A9921BF7DA 127488 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\occache.dll

2013-11-22 11:41:49 08B56CF57B7CE44315034247CC76D0F1 244736 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll

2013-11-22 11:41:49 03B3541AE6986602CF9CB5B3AD169C33 208384 ----a-w- C:

\Windows\SysWOW64\webcheck.dll

2013-11-22 08:27:20 D4064C54F8F9E6CAFFE847D8CA1F11A9 105626457 ----a-w-

C:\Windows\SysWOW64\???A

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-11-22 11:46:15 2D01F001F8E45924E57B7BB77CF96BC2 28368 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\IEUDINIT.EXE

2013-11-22 11:41:58 344DA9D196C0D98A738289BB09CE4CF6 940032 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-11-22 11:41:50 8F7FBD0177F79727CF945ABDA657A0AC 235008 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\elshyph.dll

2013-11-22 11:41:49 6F1AF8E1206E92256459E3012C20472A 942592 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\jsIntl.dll

2013-11-22 11:41:49 43D9CE875F8FC8370C6BA2F74D50D01C 1394176 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-11-22 11:41:49 4399857346DD183683332921500046B1 86016 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\RegisterIEPKEYs.exe

2013-11-22 11:41:48 FB9459892AF2AD60BDA98F820C1A28C3 708608 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\jscript9diag.dll

2013-11-22 11:41:48 F862CD08F1AD4EE39BD506853F3C6103 16284 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\ieuinit.inf

2013-11-22 11:41:48 F00AE7B953ABEF1B53FBBA187DFC8238 243200 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\webcheck.dll

2013-11-22 11:41:48 EE10AB99A480875E012CA339EC48F02B 1228800 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\mshtmlmedia.dll

2013-11-22 11:41:48 E6CB36B85BE59095337427E853A5B65A 2332160 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-11-22 11:41:48 E4A6577D74B2439974C8018AB5F1BFEA 13312 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\msfeedssync.exe

2013-11-22 11:41:48 E36FDC470352C8F351F31959619CADD8 66048 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\iesetup.dll

2013-11-22 11:41:48 D6C88A6094D1FDAC56A186BBD7F06357 40448 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-11-22 11:41:48 D36A88D22B843C3812B501434E5A67A0 817664 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\ieapfltr.dll

2013-11-22 11:41:48 D31AE751B6DACAFD0D7CC99EAE9606C2 131072 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\IEAdvpack.dll

2013-11-22 11:41:48 CE8831D2DCB5803A4CBC8EDCCBBC2A05 77312 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\tdc.ocx

2013-11-22 11:41:48 CC84F4E36AA96810AD766C88DD657ADB 626176 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-11-22 11:41:48 C92173481A58935BE15172079CF122B8 235520 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\url.dll

2013-11-22 11:41:48 C70F72684CDCF9BB142F50F98BB1DD9C 574976 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-11-22 11:41:48 C6ECA2F7A1B189025171E6A29F2605AA 453120 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\dxtmsft.dll

2013-11-22 11:41:48 C17139EAF939964142C7A1AEEE02DC81 616104 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\ieapfltr.dat

2013-11-22 11:41:48 B99C7CC6ED6917E3035A12171F40D240 5765120 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-11-22 11:41:48 A8C830CABD7640EE8E6F0F1019F91E83 548352 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\vbscript.dll

2013-11-22 11:41:48 9675B272086CF5D22B83B541FAA8D4EA 30208 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\licmgr10.dll

2013-11-22 11:41:48 95951E6A277F78FA13A85F2F408F4C0B 12995584 ----a-w-

C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-11-22 11:41:48 77FBE2E014EFB93FD037FA33AB8C7D6E 263376 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\iedkcs32.dll

2013-11-22 11:41:48 68899208A26E4522D25DBA87FF2E98D1 84992 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\mshtmled.dll

2013-11-22 11:41:48 612DC699EBF0AA1AAA065898D33B553A 1993728 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\inetcpl.cpl

2013-11-22 11:41:48 5FAC15F872026BBC31C11D3A32B84624 33792 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\iernonce.dll

2013-11-22 11:41:48 5BECC17076F1806F60BB259B654FAC5C 195584 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\msrating.dll

2013-11-22 11:41:48 5BBDBE5EBB49EA7C76A2EE7490A45D68 101376 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\inseng.dll

2013-11-22 11:41:48 5141B67F14E2B6CBB6ADF851ABE364A5 90112 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\SetIEInstalledDate.exe

2013-11-22 11:41:48 46FD16F9B1924A2EA8CD5C6716CC654F 167424 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\iexpress.exe

2013-11-22 11:41:48 3A4FD19F13F8809BA08E9F76C0E38832 413696 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\html.iec

2013-11-22 11:41:48 3168FA85740503BAE77DB821CB3EE4FB 53760 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-11-22 11:41:48 2EBD0C5B090125AECF017C57344C45AB 247808 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\msls31.dll

2013-11-22 11:41:48 2405D24AA28CCC4CC7E0CC0AE008746F 48640 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\mshtmler.dll

2013-11-22 11:41:48 1EA6500C25A80E8BDB65099C509AF993 143872 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\wextract.exe

2013-11-22 11:41:48 0FBEBD36FEFFEE5AF25FDAEE5E35EE99 105984 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\iesysprep.dll

2013-11-22 11:41:48 0A9D5716CB1F3AFA73703F39647BB8C2 81408 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\icardie.dll

2013-11-22 11:41:48 092F3E7D054FDF779054E29A0A0D4267 2764288 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-11-22 11:41:48 05018A4E76F1636EFBB7DCB76900872A 218624 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\ie4uinit.exe

2013-11-22 11:41:48 038ABC9BCC86DFF9E181D44E43E2CEBA 52224 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\msfeedsbs.dll

2013-11-22 11:41:48 0134898497B6C6CD50F7FC5DE85712A6 296960 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\dxtrans.dll

2013-11-22 11:41:47 FD61D51199F3FC9EB0023FBF405EAAD0 147968 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\occache.dll

2013-11-22 11:41:47 F34C20D099CF94A606A2B5B0C668B570 4096 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\ieetwcollectorres.dll

2013-11-22 11:41:47 E949B344680691F255C0E662D4B5BFF1 139264 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\ieUnatt.exe

2013-11-22 11:41:47 E70D4270C43CE6C46841B684315B9EFF 62464 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\pngfilt.dll

2013-11-22 11:41:47 D233E1A32CE6AF918C9DE1BC44AFEB2A 23212032 ----a-w-

C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-11-22 11:41:47 BB6DEAFAC5F0AAEC37FEAF3F3AA48347 774144 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\jscript.dll

2013-11-22 11:41:47 ADA5C3D49A12CED9F07913DC00E547A8 48128 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\imgutil.dll

2013-11-22 11:41:47 9870EC900829595D191BB03C6C48B479 83968 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\MshtmlDac.dll

2013-11-22 11:41:47 95828D670CFD3B16EE188168E083C3C5 13824 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\mshta.exe

2013-11-22 11:41:47 5A54ED24D5D42102A64904809215E0DC 2724864 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-11-22 11:41:47 45152BA21450811F4619C9C1790E7353 48640 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\ieetwproxystub.dll

2013-11-22 11:41:47 3AFA03119583647136C49B80DAD38F19 111616 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\ieetwcollector.exe

2013-11-22 11:41:47 1FCBE949A67939ADEAE7279E423AA684 135680 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\iepeers.dll

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-11-13 20:44:00 79059559E89D06E8B80CE2944BE20228 497152 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\drivers\afd.sys

2013-11-13 20:43:34 EBF28856F69CF094A902F884CF989706 458712 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\drivers\cng.sys

2013-11-13 20:43:33 8F489706472F7E9A06BAAA198703FA64 95680 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\drivers\ksecdd.sys

2013-11-13 20:43:33 868A2CAAB12EFC7A021682BCA0EEC54C 154560 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\drivers\ksecpkg.sys

2013-11-07 00:52:44 8C44E6B688790E2AD3846C97661C54F1 5363200 ----a-w- C:

\Windows\Sysnative\drivers\igdkmd64.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-11-30 10:38:53 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

======= C:\PROGRA~2 =====

2013-11-03 11:13:28 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\MyDrive Connect

======= C: =====

====== C:\Users\Willy\AppData\Roaming ======

====== C:\Users\Willy ======

2013-11-30 10:33:40 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:

\Users\Willy\Desktop\RSITx64.exe

====== C: exe-files ==

2013-11-30 10:38:53 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:

\Program Files\trend micro\Willy.exe

2013-11-30 10:33:40 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:

\Users\Willy\Desktop\RSITx64.exe

2013-11-29 09:37:53 FC139351EBB29244F9E3DE156FD6A2B3 359800 ----a-w- C:

\ProgramData\NVIDIA\Updatus\Download\55E7\updatus.17379966_RUNASUSER.exe

2013-11-28 09:37:43 BB06EC1DBB6F1497C20050E75406BC21 359592 ----a-w- C:

\ProgramData\NVIDIA\Updatus\Download\55D7\updatus.17366611_RUNASUSER.exe

2013-11-26 10:20:40 0B4282E3DFE869A5EC9089FC59FD88FD 358808 ----a-w- C:

\ProgramData\NVIDIA\Updatus\Download\55BB\updatus.17352973_RUNASUSER.exe

=== C: other files ==

2013-11-30 15:36:23 671A7CEE3F5D80DE0827B211341E1877 544 ----a-w- C:\

$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1001\$ICSFR60.zip

2013-11-30 15:35:02 90A594537C3731C9A3AB3B540868B60B 346 ----a-w- C:

\Users\Willy\AppData\Local\Temp\drives.vbs

2013-11-30 15:24:57 FAFA407BA87C2C39455FC72D3DA863FE 4050563 ----a-w- C:\

$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1001\$RCSFR60.zip

2013-11-29 09:26:50 FD9EF804CC62FD9E6A61CE599FBA07E9 987452 ----a-w- C:

\Users\Willy\Downloads\D-Link\DWL-G700AP_REVB_FIRMWARE_2.20.ZIP

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1000\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1001\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Run]

"Adobe Reader Synchronizer"="C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader

\AdobeCollabSync.exe"

"MyDriveConnect.exe"="C:\Program Files (x86)\MyDrive Connect\MyDriveConnect.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3336878962-941219986-4184787830-1000\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NUSB3MON"="C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver

\Application\nusb3mon.exe"

"Dolby Advanced Audio v2"="C:\Program Files (x86)\Dolby Advanced Audio v2\pcee4.exe -

autostart"

"CLMLServer"="C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

"RemoteControl10"="C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"InstaLAN"="C:\Program Files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinRouterMonitor.exe

startup"

"beid"="C:\Program Files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe /startup"

"ApnUpdater"="C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

"avgnt"="C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe /min"

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe Reader Synchronizer"="C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader

\AdobeCollabSync.exe"

"MyDriveConnect.exe"="C:\Program Files (x86)\MyDrive Connect\MyDriveConnect.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\\Windows\\SysWOW64\\nvinit.dll"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SmartAudio"="C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SAIICpl.exe /t"

"IntelPAN"="C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe /tf Intel PAN

Tray"

"BTMTrayAgent"="rundll32.exe C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btmshell.dll,TrayApp"

"AmIcoSinglun64"="C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe"

"BCSSync"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe /DelayServices"

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe"

"Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe"

"SynTPEnh"="%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\\Windows\\system32\\nvinitx.dll"

==== Startup Registry Disabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder

\C:^Users^Willy^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Smile

Desktop.lnk]

"path"="C:\\Users\\Willy\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\

\Startup\\Smile Desktop.lnk"

"backup"="C:\\Windows\\pss\\Smile Desktop.lnk.Startup"

"backupExtension"=".Startup"

"command"="C:\\PROGRA~2\\Webshots\\SMILED~1\\Smile.exe "

"item"="Smile Desktop"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder

\C:^Users^Willy^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Webshots.lnk]

"path"="C:\\Users\\Willy\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\

\Startup\\Webshots.lnk"

"backup"="C:\\Windows\\pss\\Webshots.lnk.Startup"

"backupExtension"=".Startup"

"command"="C:\\PROGRA~2\\Webshots\\315~1.761\\Launcher.exe /t"

"item"="Webshots"

==== Startup Folders ======================

2013-02-17 09:33:52 1935 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu

\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk

2012-02-25 10:05:37 1924 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu

\Programs\Startup\NkvMon.exe.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash

\FlashPlayerUpdateService.exe [10/10/2013 10:14]

C:\Windows\tasks\ARO 2013.job --a------ C:\Program Files (x86)\ARO 2013\ARO.exe []

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ [undetermined Task]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google

\Update\GoogleUpdate.exe [22/02/2012 21:35]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash

\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\ARO 2013" [C:\Program Files (x86)\ARO 2013\ARO.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files (x86)\Google

\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files (x86)\Google\Update

\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\YCMServiceAgent" [C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam

\YouCamService.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{0A345DAC-A3EA-442D-A31A-A22D05802915}" [C:\Program Files

(x86)\Microsoft Games\Flight Simulator\FLTSIM98.EXE]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{1074835F-D3E2-48A6-8817-6F17A260E288}" [C:\Program Files

(x86)\Microsoft Games\Flight Simulator\FLTSIM98.EXE]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{1EEAFF93-44B1-4645-8391-22C011032731}" [C:\Program Files

(x86)\Microsoft Office\Options14\MSOO.EXE]

"C:\Windows\SysNative\tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask" [%systemroot%

\system32\sc.exe start osppsvc]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"belgiumeid@eid.belgium.be"="C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions

\belgiumeid@eid.belgium.be" []

==== Chrome Look ======================

YouTube - Willy - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Willy - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

IE Tab - Willy - Default\Extensions\hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd

Windows Media Player Extension for HTML5 - Willy - Default\Extensions

\hokdglbhghcebcopdbanieangmcamaak

Google Wallet - Willy - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

Gmail - Willy - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.be/"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-

A0FF-E1416B8B2E3A}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.be/"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}

&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q=

{searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}

&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Reset Google Chrome ======================

C:\Users\Willy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset

successfully

C:\Users\Willy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\mozilla\Firefox\extensions\belgiumeid@eid.belgium.be

deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied

successfully

C:\Users\Willy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied

successfully

C:\Users\Willy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5

emptied successfully

C:\Users\Willy\AppData\Local\Temp\Low\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied

successfully

C:\Users\Willy\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files

\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Willy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Willy\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Users\Willy\AppData\Local\Packages" not found

==== EOF on za 30/11/2013 at 17:07:29,75 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 "ApnUpdater"=-;r64
 C:\Program Files (x86)\Ask.com;fs
 autoclean;

 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Interessant, hopelijk raakt het uiteindelijk opgelost. Toch nog eens bedankt.

Resultaat:

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 30-November-2013

Tool run by Willy on ma 02/12/2013 at 10:30:25,08.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Willy\Desktop\zoek\zoek.exe [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-11-30-160729.log 30142 bytes

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

==== Deleting Services ======================

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ApnUpdater"=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Program Files (x86)\Ask.com not found

==== Chrome Look ======================

Windows Media Player Extension for HTML5 - Willy - Default\Extensions

\hokdglbhghcebcopdbanieangmcamaak

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.be/"

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="http://www.google.be/"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}

&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q=

{searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}

&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied

successfully

C:\Users\Willy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied

successfully

C:\Users\Willy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5

emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files

\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Willy\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Willy\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== EOF on ma 02/12/2013 at 10:49:55,84 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5bf3d99e8a-ComboFixlogo16.pngComboFix van één van de onderstaande locaties naar het bureaublad.

Bleeping Computer

Info Spyware

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met ComboFix.exe

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

 • Dubbelklik op "ComboFix" om de tool te starten, Windows Vista, 7 & 8 gebruikers zullen een melding krijgen van UAC (Gebruikersaccountbeheer), klik hier op Ja / yes.
 • Op een Windows XP computer zal ComboFix de "Recovery Console" installeren als deze nog niet aanwezig is. (Een actieve internet verbinding is dan een vereiste).
 • Klik in het venster bij het 'Installeren van de Recovery Console' op "Ok".
 • Klik in het info scherm op "Ja" als de Recovery Console met succes is geïnstalleerd.
 • Klik in het scherm van de disclaimer op "I Agree", de benodigde onderdelen worden nu uitgepakt en middels ERUNT wordt er een register back-up gemaakt.
 • Wanneer dit gereed is zal ComboFix vanzelf starten, in het blauwe scherm ziet u de voortgang van de systeemscan die wordt uitgevoerd.
 • Belangrijk! gebruik de computer tijdens de scan niet voor andere zaken.
 • Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden zoals bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een rootkit, dit is normaal.
 • Wanneer ComboFix gereed is, zal het een logbestand aanmaken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

* Noot !!! Indien u één van de onderstaande meldingen krijgt na het gebruik van ComboFix herstart dan de computer.

 • Er is geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren op een registersleutel die is gemarkeerd voor verwijdering.
 • Illegal operation attempted on a registry key that has been marked for deletion.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb de combo file zelf gesaved want die was niet te vinden op c:\combofix. Hieronder het resultaat:

ComboFix 13-12-01.01 - Willy 03/12/2013 11:10:46.1.4 - x64

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.32.1043.18.4007.1788 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Willy\Downloads\ComboFix.exe

AV: Avira Desktop *Disabled/Updated* {F67B4DE5-C0B4-6C3F-0EFF-6C83BD5D0C2C}

SP: Avira Desktop *Disabled/Updated* {4D1AAC01-E68E-63B1-344F-57F1C6DA4691}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\Roaming

c:\windows\IsUn0413.exe

c:\windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

c:\windows\XSxS

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2013-11-03 to 2013-12-03 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2013-12-03 11:06 . 2013-12-03 11:06 -------- d-----w- c:\users\UpdatusUser\AppData\Local\temp

2013-12-03 11:06 . 2013-12-03 11:06 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2013-12-03 10:12 . 2013-12-03 10:12 75888 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{D9CEBE2B-0C9B-476E-9EEB-F01FAB1DFB45}\offreg.dll

2013-12-03 09:55 . 2013-11-08 03:12 10285968 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{D9CEBE2B-0C9B-476E-9EEB-F01FAB1DFB45}\mpengine.dll

2013-12-02 09:41 . 2013-12-03 11:07 -------- d-----w- c:\users\Willy\AppData\Local\Temp

2013-12-02 09:41 . 2013-12-02 09:30 24064 ----a-w- c:\windows\zoek-delete.exe

2013-11-30 16:07 . 2013-11-30 16:07 -------- d-----w- c:\users\Willy\AppData\Local\Packages

2013-11-30 15:27 . 2013-11-30 15:53 -------- d-----w- C:\zoek_backup

2013-11-30 10:38 . 2013-11-30 10:39 -------- d-----w- c:\program files\trend micro

2013-11-30 10:38 . 2013-12-02 09:52 -------- d-----w- C:\rsit

2013-11-22 11:46 . 2013-10-14 17:00 28368 ----a-w- c:\windows\system32\IEUDINIT.EXE

2013-11-13 20:44 . 2013-10-05 20:25 1474048 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2013-11-13 20:44 . 2013-10-05 19:57 1168384 ----a-w- c:\windows\SysWow64\crypt32.dll

2013-11-13 20:44 . 2013-09-28 01:09 497152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\afd.sys

2013-11-07 00:52 . 2013-11-07 00:52 279000 ----a-w- c:\windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

2013-11-03 11:13 . 2013-11-03 11:13 -------- d-----w- c:\program files (x86)\MyDrive Connect

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2013-11-14 08:46 . 2011-11-03 20:34 82896128 ----a-w- c:\windows\system32\MRT.exe

2013-11-11 04:50 . 2010-11-21 03:27 267936 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2013-11-07 00:52 . 2011-11-09 23:32 64000 ----a-w- c:\windows\system32\igfxsrvc.dll

2013-11-07 00:52 . 2011-11-09 23:32 12859392 ----a-w- c:\windows\system32\igd10umd64.dll

2013-11-07 00:52 . 2011-11-09 23:32 110592 ----a-w- c:\windows\system32\hccutils.dll

2013-10-22 08:32 . 2013-10-22 08:32 96168 ----a-w- c:\windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-10-10 09:14 . 2011-11-07 16:44 71048 ----a-w- c:\windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2013-09-10 12:59 . 2013-05-13 21:36 81112 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avnetflt.sys

2013-09-10 12:59 . 2013-03-28 22:24 132088 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avipbb.sys

2013-09-10 12:59 . 2013-03-28 22:24 105344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys

2013-09-08 02:30 . 2013-10-10 08:07 1903552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2013-09-08 02:27 . 2013-10-10 08:07 327168 ----a-w- c:\windows\system32\mswsock.dll

2013-09-08 02:03 . 2013-10-10 08:07 231424 ----a-w- c:\windows\SysWow64\mswsock.dll

2013-09-04 12:12 . 2013-10-22 11:27 343040 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-09-04 12:11 . 2013-10-22 11:27 325120 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-09-04 12:11 . 2013-10-22 11:27 99840 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-09-04 12:11 . 2013-10-22 11:27 52736 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-09-04 12:11 . 2013-10-22 11:27 30720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-09-04 12:11 . 2013-10-22 11:27 25600 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-09-04 12:11 . 2013-10-22 11:27 7808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbd.sys

2011-06-05 09:58 . 2012-02-23 22:45 99437497 ----a-w- c:\program files (x86)\groupwise.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe Reader Synchronizer"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AdobeCollabSync.exe" [2013-09-03 1272704]

"MyDriveConnect.exe"="c:\program files (x86)\MyDrive Connect\MyDriveConnect.exe" [2013-10-21 473496]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NUSB3MON"="c:\program files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe" [2011-04-14 113288]

"Dolby Advanced Audio v2"="c:\program files (x86)\Dolby Advanced Audio v2\pcee4.exe" [2011-02-03 506712]

"CLMLServer"="c:\program files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe" [2010-08-03 107816]

"RemoteControl10"="c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe" [2012-07-13 93296]

"Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2013-04-04 958576]

"InstaLAN"="c:\program files (x86)\Belkin\Router Setup and Monitor\BelkinRouterMonitor.exe" [2010-07-28 1485208]

"avgnt"="c:\program files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2013-09-10 347192]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2013-07-02 254336]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

McAfee Security Scan Plus.lnk - c:\program files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe [2013-9-6 324320]

NkvMon.exe.lnk - c:\program files (x86)\Nikon\NkView6\NkvMon.exe [2012-2-25 233472]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon]

"Userinit"="userinit.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"LoadAppInit_DLLs"=1 (0x1)

"AppInit_DLLs"=c:\windows\SysWOW64\nvinit.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"mixer2"=wdmaud.drv

.

R2 AGCoreService;AG Core Services;c:\program files (x86)\AGI\core\4.2.0.10754\AGCoreService.exe;c:\program files (x86)\AGI\core\4.2.0.10754\AGCoreService.exe [x]

R2 Bluetooth OBEX Service;Bluetooth OBEX Service;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe [x]

R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe;c:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [x]

R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe;c:\program files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [x]

R3 ACSSCR;ACR38 Smart Card Reader;c:\windows\system32\DRIVERS\a38usb.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\a38usb.sys [x]

R3 AMPPALP;Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Protocol;c:\windows\system32\DRIVERS\amppal.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\amppal.sys [x]

R3 AmUStor;AM USB Stroage Driver;c:\windows\system32\drivers\AmUStor.SYS;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\AmUStor.SYS [x]

R3 Bluetooth Media Service;Bluetooth Media Service;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe [x]

R3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;c:\windows\system32\IEEtwCollector.exe;c:\windows\SYSNATIVE\IEEtwCollector.exe [x]

R3 intaud_WaveExtensible;Intel WiDi Audio Device;c:\windows\system32\drivers\intelaud.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\intelaud.sys [x]

R3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe;c:\program files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe [x]

R3 MyWiFiDHCPDNS;Wireless PAN DHCP Server;c:\program files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe;c:\program files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [x]

R3 ose64;Office 64 Source Engine;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [x]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\tsusbflt.sys [x]

R3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\TsUsbGD.sys [x]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe;c:\windows\SYSNATIVE\Wat\WatAdminSvc.exe [x]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [x]

S0 nvpciflt;nvpciflt;c:\windows\system32\DRIVERS\nvpciflt.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\nvpciflt.sys [x]

S1 avkmgr;avkmgr;c:\windows\system32\DRIVERS\avkmgr.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\avkmgr.sys [x]

S2 AMPPALR3;Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Service;c:\program files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe;c:\program files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe [x]

S2 AntiVirSchedulerService;Avira Planner;c:\program files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe;c:\program files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [x]

S2 AntiVirWebService;Avira Web Protection;c:\program files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE;c:\program files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\AVWEBGRD.EXE [x]

S2 Belkin Local Backup Service;Belkin Local Backup Service;c:\program files\Belkin\Belkin USB Print and Storage Center\BkBackupScheduler.exe;c:\program files\Belkin\Belkin USB Print and Storage Center\BkBackupScheduler.exe [x]

S2 Belkin Network USB Helper;Belkin Network USB Helper;c:\program files\Belkin\Belkin USB Print and Storage Center\Bkapcs.exe;c:\program files\Belkin\Belkin USB Print and Storage Center\Bkapcs.exe [x]

S2 Bluetooth Device Monitor;Bluetooth Device Monitor;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe;c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe [x]

S2 BTHSSecurityMgr;Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Security Service;c:\program files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe;c:\program files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe [x]

S2 CxAudMsg;Conexant Audio Message Service;c:\windows\system32\CxAudMsg64.exe;c:\windows\SYSNATIVE\CxAudMsg64.exe [x]

S2 CyberLink PowerDVD 10 MS Monitor Service;CyberLink PowerDVD 10 MS Monitor Service;c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSMonitorService.exe;c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSMonitorService.exe [x]

S2 CyberLink PowerDVD 10 MS Service;CyberLink PowerDVD 10 MS Service;c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSServer.exe;c:\program files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\Device\MediaServer\CLMSServer.exe [x]

S2 GFNEXSrv;GFNEX Service;c:\program files (x86)\PHotkey\GFNEXSrv.exe;c:\program files (x86)\PHotkey\GFNEXSrv.exe [x]

S2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [x]

S2 MemeoBackgroundService;MemeoBackgroundService;c:\program files (x86)\Memeo\AutoBackup\MemeoBackgroundService.exe;c:\program files (x86)\Memeo\AutoBackup\MemeoBackgroundService.exe [x]

S2 PEGAGFN;PEGAGFN;c:\program files (x86)\PHotkey\PEGAGFN.sys;c:\program files (x86)\PHotkey\PEGAGFN.sys [x]

S2 RichVideo64;Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS);c:\program files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe;c:\program files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe [x]

S2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe;c:\program files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [x]

S2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe;c:\program files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [x]

S3 AMPPAL;Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Virtual Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\AMPPAL.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\AMPPAL.sys [x]

S3 btmaudio;Intel Bluetooth Audio Service;c:\windows\system32\drivers\btmaud.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\btmaud.sys [x]

S3 btmaux;Intel Bluetooth Auxiliary Service;c:\windows\system32\DRIVERS\btmaux.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\btmaux.sys [x]

S3 btmhsf;btmhsf;c:\windows\system32\DRIVERS\btmhsf.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\btmhsf.sys [x]

S3 clwvd;CyberLink WebCam Virtual Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\clwvd.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\clwvd.sys [x]

S3 iBtFltCoex;iBtFltCoex;c:\windows\system32\DRIVERS\iBtFltCoex.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\iBtFltCoex.sys [x]

S3 IntcDAud;Intel® Display Audio;c:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\IntcDAud.sys [x]

S3 iwdbus;IWD Bus Enumerator;c:\windows\system32\drivers\iwdbus.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\iwdbus.sys [x]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\L1C62x64.sys [x]

S3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver;c:\windows\system32\drivers\nusb3hub.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\nusb3hub.sys [x]

S3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver;c:\windows\system32\drivers\nusb3xhc.sys;c:\windows\SYSNATIVE\drivers\nusb3xhc.sys [x]

S3 sxuptp;SXUPTP Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\sxuptp.sys;c:\windows\SYSNATIVE\DRIVERS\sxuptp.sys [x]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\active setup\installed components\{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}]

2013-11-15 09:49 1210320 ----a-w- c:\program files (x86)\Google\Chrome\Application\31.0.1650.57\Installer\chrmstp.exe

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2013-12-03 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job

- c:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-30 09:14]

.

2013-12-03 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-22 20:35]

.

2013-12-03 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-02-22 20:35]

.

.

--------- X64 Entries -----------

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SmartAudio"="c:\program files\CONEXANT\SAII\SAIICpl.exe" [2010-12-14 316032]

"IntelPAN"="c:\program files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe" [2011-09-16 1935120]

"BTMTrayAgent"="c:\program files (x86)\Intel\Bluetooth\btmshell.dll" [2011-05-19 10365952]

"AmIcoSinglun64"="c:\program files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe" [2009-09-22 323584]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2012-11-05 108144]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2013-11-07 171992]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2013-11-07 399832]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2013-11-07 442328]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\nvinitx.dll

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm

uStart Page = hxxp://www.google.be/

mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm

Trusted Zone: google.be\www

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

URLSearchHooks-{0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} - (no file)

Wow6432Node-HKLM-Run-beid - c:\program files (x86)\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

Wow6432Node-HKLM-Run-ApnUpdater - c:\program files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe

HKLM_Wow6432Node-ActiveSetup-{2D46B6DC-2207-486B-B523-A557E6D54B47} - start

HKLM-Run-SynTPEnh - c:\program files (x86)\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

AddRemove-vdegwn.exe - c:\windows\ISUN0413.EXE

AddRemove-{3CBF3EBB-235D-4c29-A68B-2BB1F428586E} - c:\program files (x86)\ParetoLogic\PCHA\uninstall.exe

.

.

"ImagePath"="\"c:\program files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe\"\00Z

[\]^_¯\00\00¯\00\00\00\00HIJKLMNO\00\00\00\00\00\00\00\00\03\00\00\00|}~¯\00\00¯\00\00\00\00x\00\00\00\00\00\00\00\00‘’“"

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.htm\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="ChromeHTML"

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.html\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="ChromeHTML"

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.shtml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="ChromeHTML"

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xht\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="ChromeHTML"

.

[HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.xhtml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="ChromeHTML"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_9_900_117_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil64_11_9_900_117_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_9_900_117_ActiveX.exe,-101"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\LocalServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUtil32_11_9_900_117_ActiveX.exe"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Shockwave Flash Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_9_900_117.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]

@="0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.11"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_9_900_117.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="Macromedia Flash Factory Object"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_9_900_117.ocx"

"ThreadingModel"="Apartment"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory.1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]

@="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash32_11_9_900_117.ocx, 1"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]

@="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]

@="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]

@="FlashFactory.FlashFactory"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker5"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2013-12-03 12:23:00

ComboFix-quarantined-files.txt 2013-12-03 11:22

.

Pre-Run: 242.781.409.280 bytes beschikbaar

Post-Run: 242.639.548.416 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - E34AC1A5ECEE194BCC1588AF1EE2A565

Link naar reactie
Delen op andere sites

Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want deze kunnen namelijk conflicteren met ComboFix.

(hier of hier) kan je lezen hoe je de gebruikte beveiligingssoftware kunt uitschakelen.

Open een nieuw leeg Kladblok scherm, kopieer en plak hierin de volgende code.

 
 Folder::
 c:\program files (x86)\MyDrive Connect

 Registry::
 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
 "MyDriveConnect.exe"=-

Sla dit op op je Bureaublad als CFScript.txt

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe zoals getoond in onderstaand voorbeeld:

CFScript.gif

Nu zal ComboFix vanzelf worden gestart.

Start opnieuw op als daarom gevraagd wordt, en post de inhoud van de Combofix.txt in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.