Ga naar inhoud

Do searches verwijderen


Aanbevolen berichten

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Melissa at 2013-11-25 14:48:49

Microsoft Windows 8.1

System drive C: has 379 GB (83%) free of 457 GB

Total RAM: 3909 MB (65% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:48:55, on 25-11-2013

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.16384)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe

C:\Program Files\trend micro\Melissa.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\syswow64\userinit.exe,

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RadioController] "C:\Program Files (x86)\RadioController\RfBtnHelper.exe" Start_Run

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [20131121] C:\Program Files\AVAST Software\Avast\setup\emupdate\f73c9e32-6319-49ad-af7e-c6c12f74a028.exe /check

O4 - Global Startup: Acer Backup Manager Tray.lnk = C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Broadcom Card Reader Service (BrcmCardReader) - Broadcom Corp. - C:\Program Files\Broadcom\MemoryCard\BrcmCardReader.exe

O23 - Service: CCDMonitorService - Acer Incorporated - C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Cloud\CCDMonitorService.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: Device Fast-lane Service (DeviceFastLaneService) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Device Fast-lane\DeviceFastLaneSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: EgisTec Ticket Service - Egis Technology Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe

O23 - Service: ePower Service (ePowerSvc) - Acer Incorporated - C:\Program Files\Acer\Acer Power Management\ePowerSvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NTI IScheduleSvc - NTI Corporation - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe

O23 - Service: Dritek RF Button Command Service (RfButtonDriverService) - Dritek System INC. - C:\Windows\RfBtnSvc64.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Spyware Terminator 2012 Realtime Shield Service (ST2012_Svc) - Crawler.com - C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\st_rsser64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 8185 bytes

======Listing Processes======

wininit.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"

C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files\Broadcom\MemoryCard\BrcmCardReader.exe"

"C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Cloud\CCDMonitorService.exe"

dashost.exe {fbadeab3-a166-4970-baa8c22e4b6fccd7}

"C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe"

C:\Windows\RfBtnSvc64.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler64.exe"

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files\Acer\Acer Power Management\ePowerSvc.exe"

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\st_rsser64.exe"

C:\WINDOWS\System32\WinLogon.exe -SpecialSession

-hiberboot

taskhostex.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="3572.0.720072211\740260042" --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,3,12,22 --gpu-vendor-id=0x8086 --gpu-device-id=0x0106 --gpu-driver-vendor="Intel Corporation" --gpu-driver-version=9.17.10.3347 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/PP_EnableZeroSuggest_R1_ControlC/BrowserPreReadExperiment/100-pct-default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group3 pct:10b stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_84/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --enable-threaded-compositing --renderer-print-preview --instant-process --disable-html-notifications --channel="3572.1.1573427046\2026181655" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/PP_EnableZeroSuggest_R1_ControlC/BrowserPreReadExperiment/100-pct-default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group3 pct:10b stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_84/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --enable-threaded-compositing --extension-process --renderer-print-preview --disable-html-notifications --channel="3572.2.158936127\1132352106" /prefetch:673131151

"C:\Windows\System32\igfxtray.exe"

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

"C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

"C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe" -h -k

"C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe" /ELEVATED

"C:\Program Files (x86)\RadioController\RfBtnHelper.exe" HigherRFButtonHelper

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui

"C:\Program Files\Acer\Acer Power Management\ePowerTray.exe"

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

"C:\Program Files\Acer\Acer Power Management\ePowerEvent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/PP_EnableZeroSuggest_R1_ControlC/BrowserPreReadExperiment/100-pct-default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group3 pct:10b stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Control/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_05/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_84/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_04/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --enable-threaded-compositing --renderer-print-preview --disable-html-notifications --channel="3572.6.1529459390\1030603853" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe"

"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Reader_6.3.9600.16422_x64__8wekyb3d8bbwe\glcnd.exe" -ServerName:Microsoft.Reader.AppXtszmc7avrx02s7n8gch63tzwg517wd9k.mca

"C:\Windows\System32\WWAHost.exe" -ServerName:Windows.Store

C:\WINDOWS\WinStore\WSHost.exe -Embedding

"C:\Program Files\EgisTec IPS\PMMUpdate.exe"

"C:\PROGRAM FILES\EGISTEC IPS\EGISUPDATE.EXE"

"C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe9_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe9 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe" 0 564 568 604 65536 596

"C:\Users\Melissa\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2013-11-14 1567016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-11-14 606544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2013-11-14 1567016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2013-11-14 606544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe [2013-11-07 171992]

"HotKeysCmds"=C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [2013-11-07 399832]

"Persistence"=C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe [2013-11-07 442328]

"SpywareTerminatorShield"=C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe [2013-10-21 2777736]

"SpywareTerminatorUpdater"=C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe [2013-10-21 3684488]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LManager"= []

"RadioController"=C:\Program Files (x86)\RadioController\RfBtnHelper.exe [2013-02-21 111216]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [2013-11-14 3568312]

"20131121"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\setup\emupdate\f73c9e32-6319-49ad-af7e-c6c12f74a028.exe [2013-11-24 180184]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Acer Backup Manager Tray.lnk - C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\BackupManagerTray.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll [2013-11-07 442880]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppInfo]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppMgmt]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Base]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\BasicDisplay.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\BasicRender.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot Bus Extender]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot file system]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\BrokerInfrastructure]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CryptSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\DcomLaunch]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\DeviceInstall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dxgkrnl.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\EFS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\EventLog]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\File system]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Filter]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\FsDepends.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HelpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\KeyIso]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\LSM]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Netlogon]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\NTDS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PCI Configuration]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PlugPlay]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PNP Filter]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Power]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Primary disk]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ProfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\RpcEptMapper]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\RpcSs]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sacsvr]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SCSI Class]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sermouse.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SWPRV]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\System Bus Extender]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SystemEventsBroker]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TabletInputService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TBS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TrustedInstaller]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\VDS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vmms]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgr.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgrx.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinMgmt]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{9DA2B80F-F89F-4A49-A5C2-511B085B9E8A}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{A0A588A4-C46F-4B37-B7EA-C82FE89870C6}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{D48179BE-EC20-11D1-B6B8-00C04FA372A7}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{D94EE5D8-D189-4994-83D2-F68D7D41B0E6}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AppInfo]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AppMgmt]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Base]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\BasicDisplay.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\BasicRender.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\BFE]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Boot Bus Extender]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Boot file system]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\bowser]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\BrokerInfrastructure]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Browser]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\CryptSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\DcomLaunch]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\DeviceInstall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\dfsc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Dhcp]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\DnsCache]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Dot3Svc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\dxgkrnl.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Eaphost]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\EFS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\EventLog]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\File system]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Filter]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\FsDepends.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HelpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\IKEEXT]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\ipnat.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\KeyIso]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\LanmanServer]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\LanmanWorkstation]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\LmHosts]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\LSM]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Messenger]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MPSDrv]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MPSSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mrxsmb]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mrxsmb10]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mrxsmb20]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NativeWifiP]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NDIS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NDIS Wrapper]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\ndiscap]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Ndisuio]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetBIOS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetBIOSGroup]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetBT]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetDDEGroup]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Netlogon]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetMan]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\netprofm]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Network]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetworkProvider]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NlaSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Nsi]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\nsiproxy.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NTDS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PCI Configuration]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PlugPlay]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PNP Filter]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PNP_TDI]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PolicyAgent]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Power]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Primary disk]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\ProfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\rdbss]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\rdpencdd.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\rdsessmgr]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\RpcEptMapper]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\RpcSs]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\sacsvr]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SCardSvr]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SCSI Class]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\sermouse.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SharedAccess]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SmartcardSimulator]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Streams Drivers]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SWPRV]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\System Bus Extender]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SystemEventsBroker]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\TabletInputService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\TBS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Tcpip]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\TDI]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\TrustedInstaller]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\VaultSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\VDS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\VirtualSmartcardReader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\vmms]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\volmgr.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\volmgrx.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wcmsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WinDefend]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WinMgmt]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wlansvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfUsbccidDriver]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{50DD5230-BA8A-11D1-BF5D-0000F805F530}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{9DA2B80F-F89F-4A49-A5C2-511B085B9E8A}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{A0A588A4-C46F-4B37-B7EA-C82FE89870C6}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{D48179BE-EC20-11D1-B6B8-00C04FA372A7}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{D94EE5D8-D189-4994-83D2-F68D7D41B0E6}]

Link naar reactie
Delen op andere sites

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"EnableUIADesktopToggle"=0

"EnableCursorSuppression"=1

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"ForceActiveDesktopOn"=0

"NoActiveDesktopChanges"=1

"NoActiveDesktop"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"midimapper"=midimap.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-11-25 14:48:49 ----D---- C:\rsit

2013-11-25 14:48:49 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-11-24 23:49:20 ----D---- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Spyware Terminator

2013-11-24 23:49:20 ----D---- C:\ProgramData\Spyware Terminator

2013-11-24 23:49:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\stflt.sys

2013-11-24 23:49:17 ----D---- C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator

2013-11-24 23:16:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\GUMB43E.tmp

2013-11-24 23:16:38 ----A---- C:\Program Files (x86)\GUTB43F.tmp

2013-11-24 22:15:07 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

2013-11-24 21:15:17 ----D---- C:\Program Files\EgisTec IPS

2013-11-24 21:03:26 ----A---- C:\WINDOWS\ETDUninst.dll

2013-11-24 20:52:51 ----D---- C:\WINDOWS\4FC9DA9DF608454E8191D7EFFDCC5726.TMP

2013-11-24 20:00:53 ----A---- C:\autoexec.bat

2013-11-24 19:58:08 ----D---- C:\WINDOWS\72AAF4551E54475BB0AB5413C78D0E63.TMP

2013-11-21 20:40:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Works

2013-11-21 20:40:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio

2013-11-21 20:39:59 ----D---- C:\WINDOWS\PCHEALTH

2013-11-21 20:38:32 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Office

2013-11-21 20:38:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office

2013-11-21 20:37:57 ----RHD---- C:\MSOCache

2013-11-21 19:54:48 ----D---- C:\WINDOWS\LastGood.Tmp

2013-11-21 19:38:28 ----A---- C:\WINDOWS\Printfil.ini

2013-11-20 18:44:54 ----D---- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\ParetoLogic

2013-11-20 18:44:54 ----D---- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\DriverCure

2013-11-20 18:44:41 ----D---- C:\ProgramData\ParetoLogic

2013-11-17 20:33:22 ----RD---- C:\WINDOWS\BrowserChoice

2013-11-14 13:45:16 ----D---- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\AVAST Software

2013-11-14 12:17:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswVmm.sys

2013-11-14 12:17:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys

2013-11-14 12:17:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys

2013-11-14 12:17:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRvrt.sys

2013-11-14 12:17:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr2.sys

2013-11-14 12:17:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2013-11-14 12:17:32 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2013-11-14 12:17:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2013-11-14 12:17:26 ----A---- C:\WINDOWS\avastSS.scr

2013-11-14 12:16:52 ----D---- C:\Program Files\AVAST Software

2013-11-14 12:16:12 ----D---- C:\ProgramData\AVAST Software

2013-11-14 11:36:44 ----D---- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Identities

2013-11-14 11:34:32 ----SHD---- C:\ProgramData\Sjablonen

2013-11-14 11:34:31 ----SHD---- C:\ProgramData\Menu Start

2013-11-14 11:34:31 ----SHD---- C:\ProgramData\Documenten

2013-11-14 11:34:31 ----SHD---- C:\ProgramData\Bureaublad

2013-11-14 11:33:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat

2013-11-14 11:16:26 ----SD---- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Microsoft

2013-11-14 11:11:43 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\RTCOM

2013-11-14 11:11:43 ----D---- C:\Program Files\Realtek

2013-11-14 11:11:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\Intel

2013-11-14 11:10:55 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2013-11-14 11:09:15 ----SHD---- C:\Recovery

2013-11-14 11:09:10 ----DC---- C:\WINDOWS\Panther

2013-11-14 11:08:14 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\gdi32.dll

2013-11-14 11:08:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll

2013-11-14 11:07:30 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfplat.dll

2013-11-14 11:07:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll

2013-11-14 11:07:19 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Media.Streaming.dll

2013-11-14 11:07:19 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll

2013-11-14 11:07:19 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msctf.dll

2013-11-14 11:07:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.dll

2013-11-14 11:07:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Sensors.dll

2013-11-14 11:07:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msctf.dll

2013-11-14 11:06:57 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.Xaml.dll

2013-11-14 11:06:57 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\twinui.dll

2013-11-14 11:06:57 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\shell32.dll

2013-11-14 11:06:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll

2013-11-14 11:06:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinui.dll

2013-11-14 11:06:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\shell32.dll

2013-11-14 11:06:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\twinui.appcore.dll

2013-11-14 11:06:22 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\actxprxy.dll

2013-11-14 11:06:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll

2013-11-14 11:06:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\actxprxy.dll

2013-11-14 11:05:37 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WWAHost.exe

2013-11-14 11:05:37 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\winmde.dll

2013-11-14 11:05:37 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wininet.dll

2013-11-14 11:05:37 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-11-14 11:05:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wmpmde.dll

2013-11-14 11:05:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winmde.dll

2013-11-14 11:05:37 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe

2013-11-14 11:05:36 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wintrust.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Web.Http.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Media.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\user32.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\UIAutomationCore.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\tsmf.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\shsetup.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ncryptsslp.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MrmCoreR.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\miutils.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfsvr.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfasfsrcsnk.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\kernel32.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ftp.exe

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\explorer.exe

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\eapphost.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\eappgnui.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\eappcfg.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\eapp3hst.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dxgi.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dwmcore.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dnsapi.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Display.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d3d9.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d3d11.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d3d10level9.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d2d1.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\comdlg32.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\authui.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AudioSes.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AppxAllUserStore.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\apphelp.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WUSettingsProvider.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wucltux.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WSShared.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WSService.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\workfolderssvc.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WorkFoldersShell.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WorkfoldersControl.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wldp.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Web.Http.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\win32k.sys

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WiFiDisplay.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\UIAutomationCore.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\TSWorkspace.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\TSWbPrxy.exe

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tsmf.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SyncEngine.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\shsetup.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\psmsrv.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ploptin.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\pcsvDevice.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msched.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MrmCoreR.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\miutils.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfasfsrcsnk.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kd_02_8086.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iuilp.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ipnathlp.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iphlpsvc.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieetwcollector.exe

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ftp.exe

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\eapphost.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\eappgnui.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\eappcfg.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\eapp3hst.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dxgi.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\rdyboost.sys

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgmms1.sys

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Display.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dafWfdProvider.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dafBth.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d10level9.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d2d1.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\authui.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AudioSes.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppReadiness.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll

2013-11-14 11:05:35 ----A---- C:\WINDOWS\explorer.exe

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WSShared.dll

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\TSWorkspace.dll

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mstscax.dll

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\samsrv.dll

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ncryptsslp.dll

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\USBXHCI.SYS

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\stornvme.sys

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\srv.sys

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\spaceport.sys

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\intelpep.sys

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\acpi.sys

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll

2013-11-14 11:05:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll

2013-11-14 11:03:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\wfplwfs.sys

2013-11-14 11:03:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\IKEEXT.DLL

2013-11-14 11:03:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL

2013-11-14 11:03:42 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\crypt32.dll

2013-11-14 11:03:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll

2013-11-14 11:01:46 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\XPSViewer

2013-11-14 11:01:46 ----D---- C:\Program Files\Reference Assemblies

2013-11-14 11:01:46 ----D---- C:\Program Files\MSBuild

2013-11-14 11:01:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies

2013-11-14 11:01:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\MSBuild

2013-11-14 11:01:11 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\TsWpfWrp.exe

2013-11-14 11:01:11 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-11-14 11:01:10 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\PresentationNative_v0300.dll

2013-11-14 11:01:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\TsWpfWrp.exe

2013-11-14 11:01:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2013-11-14 11:01:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PresentationNative_v0300.dll

2013-11-14 09:49:04 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-11-10 05:23:05 ----A---- C:\Recovery.txt

2013-11-07 16:08:04 ----D---- C:\ProgramData\eSafe

2013-11-07 01:52:56 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\IntelCpHeciSvc.exe

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iglhsip64.dll

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iglhcp64.dll

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxTMM.dll

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.dll

2013-11-07 01:52:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxCoIn_v3347.dll

2013-11-07 01:52:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxress.dll

2013-11-07 01:52:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxpph.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\igfxexps32.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\igfxdv32.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\igfxcmrt32.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\igfxcmjit32.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\igfx11cmrt32.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxexps.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxdo.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\IGFXDEVLib.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxcmrt64.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfxcmjit64.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igfx11cmrt64.dll

2013-11-07 01:52:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igdumd64.dll

2013-11-07 01:52:48 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\igdumd32.dll

2013-11-07 01:52:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\igdkmd64.sys

2013-11-07 01:52:42 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\igdde32.dll

2013-11-07 01:52:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igdde64.dll

2013-11-07 01:52:40 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\igd10umd32.dll

2013-11-07 01:52:40 ----A---- C:\WINDOWS\system32\igd10umd64.dll

2013-11-07 01:52:38 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ig4icd64.dll

2013-11-07 01:52:36 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ig4icd32.dll

2013-11-07 01:52:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

2013-11-07 01:52:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hccutils.dll

2013-11-07 01:52:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\GfxUI.exe

2013-11-07 01:52:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\gfxSrvc.dll

2013-11-07 01:52:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\difx64.exe

- - - Updated - - -

====List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-11-25 14:48:49 ----D---- C:\Program Files

2013-11-25 14:00:00 ----D---- C:\WINDOWS\system32\sru

2013-11-25 13:04:33 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2013-11-24 23:50:27 ----D---- C:\Program Files (x86)

2013-11-24 23:49:20 ----HD---- C:\ProgramData

2013-11-24 23:49:20 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2013-11-24 23:31:47 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2013-11-24 23:30:41 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wdi

2013-11-24 23:28:58 ----D---- C:\Windows

2013-11-24 23:28:58 ----D---- C:\ProgramData\Norton

2013-11-24 23:12:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google

2013-11-24 23:11:40 ----D---- C:\WINDOWS\Tasks

2013-11-24 23:11:40 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Tasks

2013-11-24 23:08:22 ----D---- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution

2013-11-24 23:07:36 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\drivers

2013-11-24 23:07:36 ----D---- C:\WINDOWS\SysWOW64

2013-11-24 23:06:48 ----RD---- C:\WINDOWS\System32

2013-11-24 22:20:19 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config

2013-11-24 22:16:44 ----D---- C:\WINDOWS\Inf

2013-11-24 22:16:43 ----D---- C:\WINDOWS\debug

2013-11-24 21:59:10 ----D---- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Samsung

2013-11-24 21:59:10 ----D---- C:\Program Files (x86)\Samsung

2013-11-24 21:58:37 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2013-11-24 21:57:00 ----D---- C:\ProgramData\NortonInstaller

2013-11-24 21:50:22 ----RD---- C:\WINDOWS\assembly

2013-11-24 21:50:19 ----D---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET

2013-11-24 21:14:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2013-11-24 21:05:26 ----D---- C:\Program Files\Broadcom

2013-11-24 21:03:25 ----D---- C:\WINDOWS\system32\DriverStore

2013-11-24 20:49:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\WinRAR

2013-11-24 19:50:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-11-24 15:48:11 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-11-24 15:29:45 ----HD---- C:\Program Files\WindowsApps

2013-11-24 15:29:45 ----D---- C:\WINDOWS\AppReadiness

2013-11-21 21:07:29 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-11-21 20:52:50 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

2013-11-21 20:40:04 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts

2013-11-21 20:39:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft.NET

2013-11-21 20:39:21 ----D---- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared

2013-11-21 20:38:19 ----D---- C:\WINDOWS\ShellNew

2013-11-21 20:24:23 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-11-21 20:24:05 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-11-21 19:54:36 ----D---- C:\ProgramData\WildTangent

2013-11-21 19:53:49 ----D---- C:\Program Files\Intel

2013-11-21 19:53:41 ----D---- C:\ProgramData\Intel

2013-11-21 19:50:40 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\log.txt

2013-11-21 19:49:49 ----HD---- C:\Intel

2013-11-21 19:42:34 ----D---- C:\Program Files\Common Files\System

2013-11-21 19:42:33 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini

2013-11-21 08:57:38 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\UMDF

2013-11-17 20:33:29 ----D---- C:\WINDOWS\CbsTemp

2013-11-17 20:32:56 ----D---- C:\WINDOWS\Logs

2013-11-17 15:06:15 ----D---- C:\WINDOWS\system32\LogFiles

2013-11-14 12:16:37 ----D---- C:\WINDOWS\system32\restore

2013-11-14 11:40:03 ----D---- C:\WINDOWS\rescache

2013-11-14 11:39:35 ----SHD---- C:\$Recycle.Bin

2013-11-14 11:34:32 ----D---- C:\Program Files\Windows NT

2013-11-14 11:33:54 ----D---- C:\WINDOWS\Registration

2013-11-14 11:27:53 ----RSD---- C:\WINDOWS\Media

2013-11-14 11:23:06 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Sysprep

2013-11-14 11:23:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\OEM

2013-11-14 11:23:04 ----D---- C:\WINDOWS\Help

2013-11-14 11:21:20 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WCN

2013-11-14 11:21:19 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\sysprep

2013-11-14 11:21:19 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SMI

2013-11-14 11:21:19 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\nl-NL

2013-11-14 11:21:18 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\migwiz

2013-11-14 11:21:18 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\LogFiles

2013-11-14 11:21:17 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\IME

2013-11-14 11:21:17 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\catroot

2013-11-14 11:21:15 ----D---- C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns

2013-11-14 11:21:15 ----D---- C:\WINDOWS\system32\WCN

2013-11-14 11:21:15 ----D---- C:\WINDOWS\system32\spool

2013-11-14 11:21:09 ----D---- C:\WINDOWS\system32\oobe

2013-11-14 11:21:08 ----D---- C:\WINDOWS\system32\nl-NL

2013-11-14 11:21:08 ----D---- C:\WINDOWS\system32\NDF

2013-11-14 11:21:08 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MUI

2013-11-14 11:21:08 ----D---- C:\WINDOWS\system32\IME

2013-11-14 11:20:34 ----D---- C:\WINDOWS\PolicyDefinitions

2013-11-14 11:20:30 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CodeIntegrity

2013-11-14 11:20:30 ----D---- C:\WINDOWS\IME

2013-11-14 11:20:29 ----D---- C:\WINDOWS\DigitalLocker

2013-11-14 11:20:27 ----RD---- C:\Users

2013-11-14 11:20:27 ----D---- C:\ProgramData\PRICache

2013-11-14 11:20:22 ----SHD---- C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar

2013-11-14 11:20:22 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player

2013-11-14 11:20:16 ----SHD---- C:\Program Files\Windows Sidebar

2013-11-14 11:20:16 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player

2013-11-14 11:18:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Recovery

2013-11-14 11:11:10 ----D---- C:\WINDOWS\system32\catroot2

2013-11-14 11:07:23 ----D---- C:\WINDOWS\Camera

2013-11-14 11:07:06 ----RD---- C:\WINDOWS\ToastData

2013-11-14 11:06:11 ----D---- C:\WINDOWS\WinStore

2013-11-14 11:06:11 ----D---- C:\WINDOWS\system32\migwiz

2013-11-14 11:06:11 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-11-14 11:06:10 ----D---- C:\WINDOWS\apppatch

2013-11-14 11:01:46 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MUI

2013-11-14 09:55:53 ----D---- C:\WINDOWS\AUInstallAgent

2013-11-14 09:46:11 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MRT

2013-11-14 09:44:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

2013-11-09 20:13:29 ----D---- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2013-11-09 20:12:14 ----DC---- C:\WINDOWS\system32\DRVSTORE

2013-11-06 00:31:26 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 ACPI;@acpi.inf,%ACPI.SvcDesc%;Microsoft ACPI Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\ACPI.sys [2013-11-14 523096]

R0 acpiex;Microsoft ACPIEx Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\acpiex.sys [2013-08-22 79712]

R0 aswRvrt;avast! Revert; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRvrt.sys [2013-11-14 65776]

R0 aswVmm;avast! VM Monitor; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswVmm.sys [2013-11-14 205320]

R0 CLFS;@%SystemRoot%\system32\drivers\clfs.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\CLFS.sys [2013-08-22 377696]

R0 CNG;CNG; C:\WINDOWS\System32\Drivers\cng.sys [2013-08-22 564520]

R0 disk;@disk.inf,%disk_ServiceDesc%;Disk Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\disk.sys [2013-08-22 100192]

R0 EhStorClass;@%SystemRoot%\system32\drivers\EhStorClass.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\EhStorClass.sys [2013-08-22 82784]

R0 FileInfo;@%SystemRoot%\system32\drivers\fileinfo.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\fileinfo.sys [2013-08-22 79200]

R0 FltMgr;@%SystemRoot%\system32\drivers\fltmgr.sys,-10001; C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys [2013-08-22 358752]

R0 fvevol;@%SystemRoot%\system32\drivers\fvevol.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\fvevol.sys [2013-09-30 579416]

R0 intelpep;@intelpep.inf,%INTELPEP.SVCDESC%;Intel® Power Engine Plug-in Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\intelpep.sys [2013-11-14 39768]

R0 KSecDD;KSecDD; C:\WINDOWS\System32\Drivers\ksecdd.sys [2013-09-30 101208]

R0 KSecPkg;KSecPkg; C:\WINDOWS\System32\Drivers\ksecpkg.sys [2013-08-22 192864]

R0 mountmgr;@%SystemRoot%\system32\drivers\mountmgr.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\mountmgr.sys [2013-08-22 101728]

R0 msisadrv;msisadrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\msisadrv.sys [2013-08-22 17248]

R0 Mup;@%systemroot%\system32\drivers\mup.sys,-101; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mup.sys [2013-08-22 78688]

R0 NDIS;@%SystemRoot%\system32\drivers\ndis.sys,-200; C:\WINDOWS\system32\drivers\ndis.sys [2013-09-30 1119576]

R0 partmgr;@%SystemRoot%\system32\drivers\partmgr.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\partmgr.sys [2013-08-22 88928]

R0 pci;@machine.inf,%pci_svcdesc%;PCI Bus-stuurprogramma; C:\WINDOWS\System32\drivers\pci.sys [2013-08-22 285536]

R0 pcw;Performance Counters for Windows Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\pcw.sys [2013-08-22 50016]

R0 pdc;@%SystemRoot%\system32\drivers\pdc.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\pdc.sys [2013-09-30 86872]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\WINDOWS\System32\drivers\rdyboost.sys [2013-11-14 258904]

R0 spaceport;@spaceport.inf,%Spaceport_ServiceDesc%;Storage Spaces Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\spaceport.sys [2013-11-14 371032]

R0 storahci;@mshdc.inf,%storahci_ServiceDescription%;Microsoft Standard SATA AHCI Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\storahci.sys [2013-08-22 107872]

R0 Tcpip;@%SystemRoot%\system32\tcpipcfg.dll,-50003; C:\WINDOWS\System32\drivers\tcpip.sys [2013-11-14 2551640]

R0 vdrvroot;@vdrvroot.inf,%vdrvroot_svcdesc%;Microsoft Virtual Drive Enumerator; C:\WINDOWS\System32\drivers\vdrvroot.sys [2013-08-22 37728]

R0 volmgr;@volmgr.inf,%volmgr_svcdesc%;Volume Manager Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\volmgr.sys [2013-08-22 73568]

R0 volmgrx;@%SystemRoot%\system32\drivers\volmgrx.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\volmgrx.sys [2013-08-22 377696]

R0 volsnap;@volume.inf,%VolumeClassName%;Storage volumes; C:\WINDOWS\System32\drivers\volsnap.sys [2013-08-22 312160]

R0 Wdf01000;@%SystemRoot%\system32\drivers\Wdf01000.sys,-1000; C:\WINDOWS\system32\drivers\Wdf01000.sys [2013-08-22 839488]

R0 WFPLWFS;@%SystemRoot%\System32\drivers\wfplwfs.sys,-6000; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wfplwfs.sys [2013-11-14 136536]

R1 AFD;@%systemroot%\system32\drivers\afd.sys,-1000; C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys [2013-08-22 567296]

R1 ahcache;@%systemroot%\system32\drivers\ahcache.sys,-102; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ahcache.sys [2013-08-22 76800]

R1 aswRdr;aswRdr; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr2.sys [2013-11-14 92544]

R1 aswSnx;aswSnx; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys [2013-11-14 1032416]

R1 aswSP;aswSP; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2013-11-14 409832]

R1 BasicDisplay;BasicDisplay; C:\WINDOWS\System32\drivers\BasicDisplay.sys [2013-08-22 50688]

R1 BasicRender;BasicRender; C:\WINDOWS\System32\drivers\BasicRender.sys [2013-08-22 33792]

R1 Beep;Beep; C:\WINDOWS\system32\drivers\Beep.sys [2013-08-22 7680]

R1 cdrom;@cdrom.inf,%cdrom_ServiceDesc%;CD-ROM Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\cdrom.sys [2013-08-22 164352]

R1 Dfsc;@%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-1008; C:\WINDOWS\System32\Drivers\dfsc.sys [2013-08-22 134656]

R1 Msfs;Msfs; C:\WINDOWS\system32\drivers\Msfs.sys [2013-08-22 30208]

R1 mssmbios;@mssmbios.inf,%mssmbios_svcdesc%;Microsoft System Management BIOS Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\mssmbios.sys [2013-08-22 37728]

R1 mwlPSDFilter;mwlPSDFilter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwlPSDFilter.sys [2012-11-23 22648]

R1 mwlPSDNServ;mwlPSDNServ; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwlPSDNServ.sys [2012-11-23 20520]

R1 mwlPSDVDisk;mwlPSDVDisk; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwlPSDVDisk.sys [2012-11-23 62776]

R1 NetBIOS;@netnb.inf,%NetBIOS_Desc%;NetBIOS Interface; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbios.sys [2013-08-22 48128]

R1 NetBT;@%SystemRoot%\system32\drivers\netbt.sys,-2; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\netbt.sys [2013-08-22 282624]

R1 Npfs;Npfs; C:\WINDOWS\system32\drivers\Npfs.sys [2013-08-22 58880]

R1 npsvctrig;@npsvctrig.inf,%NPSVCTRIG.SvcDisplayName%;Named pipe service trigger provider; C:\WINDOWS\System32\drivers\npsvctrig.sys [2013-08-22 23040]

R1 nsiproxy;@%SystemRoot%\system32\drivers\nsiproxy.sys,-2; C:\WINDOWS\system32\drivers\nsiproxy.sys [2013-08-22 39936]

R1 Null;Null; C:\WINDOWS\system32\drivers\Null.sys [2013-08-22 5632]

R1 Psched;@%SystemRoot%\System32\drivers\pacer.sys,-101; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pacer.sys [2013-08-22 151552]

R1 rdbss;@%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdbss.sys [2013-08-22 408576]

R1 tdx;@%SystemRoot%\system32\tcpipcfg.dll,-50004; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tdx.sys [2013-08-22 107520]

R1 vwififlt;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwififlt.sys,-259; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2013-08-22 71680]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2013-11-14 38984]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2013-11-14 84328]

R2 lltdio;@%SystemRoot%\system32\lltdres.dll,-6; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lltdio.sys [2013-08-22 59392]

R2 luafv;@%systemroot%\system32\drivers\luafv.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\luafv.sys [2013-08-22 123904]

R2 mrxsmb10;@%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-1004; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys [2013-08-22 283648]

R2 NativeWifiP;@%SystemRoot%\System32\drivers\nwifi.sys,-101; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwifi.sys [2013-09-30 442368]

R2 Ndu;@%SystemRoot%\system32\drivers\Ndu.sys,-10001; C:\WINDOWS\system32\drivers\Ndu.sys [2013-08-22 103424]

R2 PEAUTH;PEAUTH; C:\WINDOWS\system32\drivers\peauth.sys [2013-08-22 663040]

R2 rspndr;@%SystemRoot%\system32\lltdres.dll,-5; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rspndr.sys [2013-08-22 80384]

R2 secdrv;Security Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys [2013-08-22 23040]

R2 sp_rsdrv2;Spyware Terminator Driver Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\stflt.sys [2013-11-24 51496]

R2 srv;@%systemroot%\system32\srvsvc.dll,-102; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\srv.sys [2013-11-14 454656]

R2 tcpipreg;TCP/IP Registry Compatibility; C:\WINDOWS\System32\drivers\tcpipreg.sys [2013-08-22 48640]

R3 b57xdbd;@oem15.inf,%bcmxd_16bf_svcd%;Broadcom xD Picture Bus Driver Service; C:\WINDOWS\System32\drivers\b57xdbd.sys [2012-08-13 72280]

R3 b57xdmp;@oem15.inf,%BXD_SVCDESC%;Broadcom xD Picture vstorp client drv; C:\WINDOWS\System32\drivers\b57xdmp.sys [2012-08-13 21080]

R3 BCM43XX;@netbc64.inf,%BCM43XX_Service_DispName%;Stuurprogramma voor Broadcom 802.11 netwerkadapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bcmwl63a.sys [2013-07-01 8536752]

R3 bowser;@%systemroot%\system32\browser.dll,-102; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bowser.sys [2013-08-22 102912]

R3 bScsiMSa;bScsiMSa; C:\WINDOWS\System32\drivers\bScsiMSa.sys [2012-06-19 55384]

R3 bScsiSDa;bScsiSDa; C:\WINDOWS\System32\drivers\bScsiSDa.sys [2012-08-14 70744]

R3 CmBatt;@cmbatt.inf,%CmBatt.SvcDesc%;Microsoft ACPI Control Method Battery Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\CmBatt.sys [2013-08-22 25472]

R3 CompositeBus;@CompositeBus.inf,%CompositeBus.SVCDESC%;Composite Bus Enumerator Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\CompositeBus.sys [2013-08-22 36352]

R3 condrv;Console Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\condrv.sys [2013-08-22 43008]

R3 DXGKrnl;LDDM Graphics Subsystem; C:\WINDOWS\System32\drivers\dxgkrnl.sys [2013-11-14 1530200]

R3 fastfat;FAT12/16/32 File System Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\fastfat.sys [2013-08-22 217952]

R3 HdAudAddService;@hdaudio.inf,%UAAFunctionDriverForHdAudio.SvcDesc%;Microsoft 1.1 UAA Functiestuurprogramma voor High Definition Audio-service; C:\WINDOWS\system32\drivers\HdAudio.sys [2013-08-22 395776]

R3 HDAudBus;@hdaudbus.inf,%HDAudBus.SVCDESC%;Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio; C:\WINDOWS\System32\drivers\HDAudBus.sys [2013-08-22 78336]

R3 HTTP;@%SystemRoot%\system32\drivers\http.sys,-1; C:\WINDOWS\system32\drivers\HTTP.sys [2013-08-22 994144]

R3 i8042prt;@msmouse.inf,%i8042prt.SvcDesc%;PS/2 Keyboard and Mouse Port Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\i8042prt.sys [2013-08-22 107520]

R3 igfx;igfx; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2013-11-07 5363200]

R3 intelppm;@cpu.inf,%IntelPPM.SvcDesc%;Intel Processor Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\intelppm.sys [2013-08-22 98816]

R3 k57nd60a;@netk57a.inf,%SvcDispName%;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys [2013-06-18 425984]

R3 kbdclass;@keyboard.inf,%kbdclass.SvcDesc%;Stuurprogramma voor verschillende toetsenbordtypen; C:\WINDOWS\System32\drivers\kbdclass.sys [2013-08-22 58208]

R3 kbdhid;@keyboard.inf,%KBDHID.SvcDesc%;Keyboard HID Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\kbdhid.sys [2013-08-22 32256]

R3 kdnic;@kdnic.inf,%KdNic.Service.DispName%;Microsoft-netwerkminipoort voor kernelfoutopsporing (NDIS 6.20); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kdnic.sys [2013-08-22 19456]

R3 ksthunk;Kernel Streaming Thunks; C:\WINDOWS\system32\drivers\ksthunk.sys [2013-08-22 21248]

R3 MEIx64;@oem11.inf,%HECI_SvcDesc%;Intel® Management Engine Interface ; C:\WINDOWS\System32\drivers\HECIx64.sys [2012-07-02 62784]

R3 monitor;@monitor.inf,%Monitor.SVCDESC%;Microsoft Monitor Class Function Driver Service; C:\WINDOWS\System32\drivers\monitor.sys [2013-08-22 30208]

R3 mouclass;@msmouse.inf,%mouclass.SvcDesc%;Mouse Class Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\mouclass.sys [2013-08-22 51040]

R3 mpsdrv;@%SystemRoot%\system32\FirewallAPI.dll,-23092; C:\WINDOWS\System32\drivers\mpsdrv.sys [2013-08-22 74240]

R3 mrxsmb;@%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-1002; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys [2013-09-30 404992]

R3 mrxsmb20;@%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-1006; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys [2013-09-30 207360]

R3 Ndisuio;@ndisuio.inf,%NDISUIO_Desc%;NDIS Usermode I/O Protocol; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndisuio.sys [2013-08-22 60416]

R3 NdisVirtualBus;@%SystemRoot%\System32\drivers\NdisVirtualBus.sys,-200; C:\WINDOWS\System32\drivers\NdisVirtualBus.sys [2013-08-22 16384]

R3 Ntfs;Ntfs; C:\WINDOWS\system32\drivers\Ntfs.sys [2013-08-22 2011488]

R3 NTIDrvr;NTIDrvr; \??\C:\Windows\system32\drivers\NTIDrvr.sys [2010-04-20 18432]

R3 Ps2Kb2Hid;@oem17.inf,%Ps2Kb2Hid.SVCDESC%;PS/2 Keyboard to HID Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aPs2Kb2Hid.sys [2013-02-21 26736]

R3 rdpbus;@rdpbus.inf,%rdpbus_svcdesc%;Remote Desktop Device Redirector Bus Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\rdpbus.sys [2013-08-22 22528]

R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2013-09-30 27488]

R3 srv2;@%systemroot%\system32\srvsvc.dll,-104; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\srv2.sys [2013-09-30 675328]

R3 srvnet;srvnet; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\srvnet.sys [2013-09-30 244224]

R3 swenum;@swenum.inf,%SWENUM.SVCDESC%;Software Bus Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\swenum.sys [2013-08-22 14176]

R3 tunnel;@nettun.inf,%TUNNEL.Service.DisplayName%;Stuurprogramma voor Microsoft IPv6 Tunnel-minipoortadapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tunnel.sys [2013-08-22 154112]

R3 UBHelper;UBHelper; \??\C:\Windows\system32\drivers\UBHelper.sys [2010-07-09 17408]

R3 umbus;@umbus.inf,%umbus.SVCDESC%;UMBus Enumerator Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\umbus.sys [2013-08-22 46080]

R3 usbccgp;@usb.inf,%GenericParent.SvcDesc%;Microsoft USB Generic Parent Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\usbccgp.sys [2013-11-14 155480]

R3 usbehci;@usbport.inf,%EHCIMP.SvcDesc%;Microsoft USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\usbehci.sys [2013-08-22 89952]

R3 usbhub;@usbport.inf,%ROOTHUB.SvcDesc%;Stuurprogramma voor Microsoft USB Standaard-hub; C:\WINDOWS\System32\drivers\usbhub.sys [2013-08-22 422240]

R3 usbvideo;@usbvideo.inf,%USBVideo.SvcDesc%;USB-videoapparaat (WDM); C:\WINDOWS\System32\Drivers\usbvideo.sys [2013-08-22 212224]

R3 vwifibus;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwifibus.sys,-257; C:\WINDOWS\System32\drivers\vwifibus.sys [2013-08-22 24576]

R3 vwifimp;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwifimp.sys,-261; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2013-08-22 36864]

R3 WmiAcpi;@wmiacpi.inf,%WMIMAP.SvcDesc%;Microsoft Windows Management Interface for ACPI; C:\WINDOWS\System32\drivers\wmiacpi.sys [2013-08-22 16384]

S0 3ware;3ware; C:\WINDOWS\System32\drivers\3ware.sys [2013-08-22 108896]

S0 ADP80XX;ADP80XX; C:\WINDOWS\System32\drivers\ADP80XX.SYS [2013-08-22 782176]

S0 agp440;@machine.inf,%agp440_svcdesc%;Intel AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\System32\drivers\agp440.sys [2013-08-22 62304]

S0 amdsata;amdsata; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdsata.sys [2013-08-22 79200]

S0 amdsbs;amdsbs; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdsbs.sys [2013-08-22 259424]

S0 amdxata;amdxata; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdxata.sys [2013-08-22 25952]

S0 arcsas;@arcsas.inf,%arcsas_ServiceName%;Adaptec SAS/SATA-II RAID Storport's Miniport Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\arcsas.sys [2013-08-22 114016]

S0 atapi;@mshdc.inf,%idechannel.DeviceDesc%;IDE Channel; C:\WINDOWS\System32\drivers\atapi.sys [2013-08-22 26464]

S0 b06bdrv;@netbvbda.inf,%vbd_srv_desc%;Broadcom NetXtreme II VBD; C:\WINDOWS\System32\drivers\bxvbda.sys [2013-08-22 531296]

S0 ebdrv;@netevbda.inf,%vbd_srv_desc%;Broadcom NetXtreme II 10 GigE VBD; C:\WINDOWS\System32\drivers\evbda.sys [2013-08-22 3357024]

S0 EhStorTcgDrv;@ehstortcgdrv.inf,%EhStorTcgDrv.Desc%;Microsoft driver for storage devices supporting IEEE 1667 and TCG protocols; C:\WINDOWS\System32\drivers\EhStorTcgDrv.sys [2013-08-22 114016]

S0 gagp30kx;@machine.inf,%gagp30kx_svcdesc%;Microsoft Generic AGPv3.0 Filter for K8 Processor Platforms; C:\WINDOWS\System32\drivers\gagp30kx.sys [2013-08-22 65888]

S0 HpSAMD;HpSAMD; C:\WINDOWS\System32\drivers\HpSAMD.sys [2013-08-22 64352]

S0 hwpolicy;@%systemroot%\system32\drivers\hwpolicy.sys,-101; C:\WINDOWS\System32\drivers\hwpolicy.sys [2013-08-22 24416]

S0 iaStorA;iaStorA; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorA.sys [2012-08-16 645952]

S0 iaStorAV;@iastorav.inf,%iaStorAV.DeviceDesc%;Intel® SATA RAID Controller Windows; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorAV.sys [2013-08-10 651248]

S0 iaStorV;@iastorv.inf,%*PNP0600.DeviceDesc%;Intel RAID Controller Windows 7; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorV.sys [2013-08-22 412000]

S0 intelide;intelide; C:\WINDOWS\System32\drivers\intelide.sys [2013-08-22 18272]

S0 isapnp;isapnp; C:\WINDOWS\System32\drivers\isapnp.sys [2013-08-22 21856]

S0 LSI_SAS;LSI_SAS; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas.sys [2013-08-22 109408]

S0 LSI_SAS2;LSI_SAS2; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas2.sys [2013-08-22 93536]

S0 LSI_SAS3;LSI_SAS3; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas3.sys [2013-08-22 81760]

S0 LSI_SSS;LSI_SSS; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sss.sys [2013-08-22 82784]

S0 megasas;megasas; C:\WINDOWS\System32\drivers\megasas.sys [2013-08-22 56672]

S0 megasr;megasr; C:\WINDOWS\System32\drivers\megasr.sys [2013-08-22 575840]

S0 mvumis;mvumis; C:\WINDOWS\System32\drivers\mvumis.sys [2013-08-22 63840]

S0 nv_agp;@machine.inf,%agpnvidia_svcdesc%;NVIDIA nForce AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\System32\drivers\nv_agp.sys [2013-08-22 124768]

S0 nvraid;nvraid; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvraid.sys [2013-08-22 150368]

S0 nvstor;nvstor; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvstor.sys [2013-08-22 168288]

S0 pciide;pciide; C:\WINDOWS\System32\drivers\pciide.sys [2013-08-22 14688]

S0 pcmcia;pcmcia; C:\WINDOWS\System32\drivers\pcmcia.sys [2013-08-22 114528]

S0 sbp2port;@sbp2.inf,%sbp2_ServiceDesc%;SBP-2 Transport/Protocol Bus Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\sbp2port.sys [2013-08-22 107872]

S0 SiSRaid2;SiSRaid2; C:\WINDOWS\System32\drivers\SiSRaid2.sys [2013-08-22 44896]

S0 SiSRaid4;SiSRaid4; C:\WINDOWS\System32\drivers\sisraid4.sys [2013-08-22 81760]

S0 stexstor;stexstor; C:\WINDOWS\System32\drivers\stexstor.sys [2013-08-22 31072]

S0 storflt;@%SystemRoot%\system32\vmstorfltres.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vmstorfl.sys [2013-08-22 49984]

S0 stornvme;@stornvme.inf,%StorNVMe_ServiceDesc%;Microsoft Standard NVM Express Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\stornvme.sys [2013-11-14 57176]

S0 storvsc;storvsc; C:\WINDOWS\System32\drivers\storvsc.sys [2013-08-22 45888]

S0 uagp35;@machine.inf,%uagp35_svcdesc%;Microsoft AGPv3.5 Filter; C:\WINDOWS\System32\drivers\uagp35.sys [2013-08-22 64864]

S0 uliagpkx;@machine.inf,%uliagpkx_svcdesc%;Uli AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\System32\drivers\uliagpkx.sys [2013-08-22 65888]

S0 viaide;viaide; C:\WINDOWS\System32\drivers\viaide.sys [2013-08-22 19808]

S0 vmbus;@%SystemRoot%\system32\vmbusres.dll,-1000; C:\WINDOWS\System32\drivers\vmbus.sys [2013-08-22 97088]

S0 vsmraid;vsmraid; C:\WINDOWS\System32\drivers\vsmraid.sys [2013-08-22 168800]

S0 VSTXRAID;@vstxraid.inf,%Driver.DeviceDesc%;VIA StorX Storage RAID Controller Windows Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\vstxraid.sys [2013-08-22 305504]

S1 dam;@%SystemRoot%\system32\drivers\dam.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\dam.sys [2013-08-22 57696]

S2 sbapifs;sbapifs; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sbapifs.sys []

S3 1394ohci;@1394.inf,%PCI\CC_0C0010.DeviceDesc%;1394 OHCI Compliant Host Controller; C:\WINDOWS\System32\drivers\1394ohci.sys [2013-08-22 231424]

S3 acpipagr;@acpipagr.inf,%SvcDesc%;ACPI Processor Aggregator Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\acpipagr.sys [2013-08-22 10240]

S3 AcpiPmi;@acpipmi.inf,%AcpiPmi.SvcDesc%;ACPI Power Meter Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\acpipmi.sys [2013-08-22 12288]

S3 acpitime;@acpitime.inf,%AcpiTime.SvcDesc%;ACPI Wake Alarm Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\acpitime.sys [2013-08-22 10752]

S3 AmdK8;@cpu.inf,%AmdK8.SvcDesc%;AMD K8 Processor Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdk8.sys [2013-08-22 95744]

S3 AmdPPM;@cpu.inf,%AmdPPM.SvcDesc%;AMD Processor Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdppm.sys [2013-08-22 98816]

S3 AppID;@%systemroot%\system32\appidsvc.dll,-102; C:\WINDOWS\system32\drivers\appid.sys [2013-09-30 83456]

S3 bcmfn2;@bcmfn2.inf,%bcmfn2.SVCDESC%;bcmfn2 Service; C:\WINDOWS\System32\drivers\bcmfn2.sys [2013-08-13 17624]

S3 BthAvrcpTg;@bthaudhid.inf,%BthAvrcpTg_SvcDesc%;Bluetooth Audio/Video Remote Control HID; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthAvrcpTg.sys [2013-08-22 36992]

S3 BthHFEnum;@bthhfenum.inf,%BthHFEnum.SVCDESC%;Bluetooth Hands-Free Audio and Call Control HID Enumerator; C:\WINDOWS\System32\drivers\bthhfenum.sys [2013-08-22 57856]

S3 bthhfhid;@bthaudhid.inf,%BthAudioHFHid.SVCDESC%;Bluetooth Hands-Free Call Control HID; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthHFHid.sys [2013-08-22 30720]

S3 BTHMODEM;@bthspp.inf,%BthSerial.DisplayName%;Bluetooth Serial Communications Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\bthmodem.sys [2013-08-22 63488]

S3 circlass;@circlass.inf,%circlass.SVCDESC%;Consumer IR Devices; C:\WINDOWS\System32\drivers\circlass.sys [2013-08-22 44032]

S3 dmvsc;dmvsc; C:\WINDOWS\System32\drivers\dmvsc.sys [2013-08-22 29696]

S3 drmkaud;@wdmaudio.inf,%drmkaud.SvcDesc%;Vertrouwde Microsoft-audiostuurprogramma's; C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys [2013-08-22 14560]

S3 ErrDev;@errdev.inf,%ERRDEV.SvcDesc%;Microsoft Hardware Error Device Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\errdev.sys [2013-08-22 10240]

S3 esgiguard;esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys []

S3 ETD;@oem3.inf,%PS2.DeviceDesc%;ELAN PS/2 Port Input Device; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ETD.sys [2012-11-20 331152]

S3 exfat;exFAT File System Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\exfat.sys [2013-08-22 200704]

S3 fdc;@fdc.inf,%fdc_ServiceDesc%;Floppy Disk Controller Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\fdc.sys [2013-08-22 30720]

S3 Filetrace;@%SystemRoot%\system32\drivers\filetrace.sys,-10001; C:\WINDOWS\system32\drivers\filetrace.sys [2013-08-22 34816]

S3 flpydisk;@flpydisk.inf,%floppy_ServiceDesc%;Floppy Disk Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\flpydisk.sys [2013-08-22 25088]

S3 FsDepends;@%SystemRoot%\system32\drivers\fsdepends.sys,-10001; C:\WINDOWS\System32\drivers\FsDepends.sys [2013-08-22 56672]

S3 FxPPM;@cpu.inf,%FxPPM.SvcDesc%;Power Framework Processor Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\fxppm.sys [2013-08-22 27136]

S3 gencounter;@wgencounter.inf,%GenCounter.SVCDESC%;Microsoft Hyper-V-generatieteller; C:\WINDOWS\System32\drivers\vmgencounter.sys [2013-08-22 11264]

S3 GPIOClx0101;Microsoft GPIO Class Extension Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\msgpioclx.sys [2013-08-22 146272]

S3 HidBatt;@hidbatt.inf,%HidBatt.SvcDesc%;HID UPS Battery Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\HidBatt.sys [2013-08-22 26624]

S3 HidBth;@hidbth.inf,%HIDBTH.SvcDesc%;Microsoft Bluetooth HID Miniport; C:\WINDOWS\System32\drivers\hidbth.sys [2013-08-22 96768]

S3 hidi2c;@hidi2c.inf,%hidi2c.SVCDESC%;Microsoft I2C HID Miniport Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\hidi2c.sys [2013-08-22 41472]

S3 HidIr;@hidir.inf,%HIDIR.SvcDesc%;Microsoft Infrared HID Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\hidir.sys [2013-08-22 45568]

S3 HidUsb;@input.inf,%HID.SvcDesc%;Microsoft HID Class Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\hidusb.sys [2013-08-22 33792]

S3 hyperkbd;hyperkbd; C:\WINDOWS\System32\drivers\hyperkbd.sys [2013-08-22 13824]

S3 HyperVideo;HyperVideo; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HyperVideo.sys [2013-08-22 22016]

S3 iaLPSSi_GPIO;@ialpssi_gpio.inf,%iaLPSSi_GPIO.SVCDESC%;Intel® Serial IO GPIO Controller Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSSi_GPIO.sys [2013-07-30 24568]

S3 iaLPSSi_I2C;@ialpssi_i2c.inf,%iaLPSSi_I2C.SVCDESC%;Intel® Serial IO I2C Controller Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSSi_I2C.sys [2013-07-25 99320]

S3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RTKVHD64.sys []

S3 IntcDAud;@oem12.inf,%IntcDAud.SvcDesc%;Intel® Display Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2012-06-19 342528]

S3 IpFilterDriver;@%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32013; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys [2013-08-22 84992]

S3 IPMIDRV;IPMIDRV; C:\WINDOWS\System32\drivers\IPMIDrv.sys [2013-08-22 79360]

S3 IPNAT;IP Network Address Translator; C:\WINDOWS\System32\drivers\ipnat.sys [2013-09-30 141824]

S3 IRENUM;@%SystemRoot%\system32\drivers\irenum.sys,-100; C:\WINDOWS\system32\drivers\irenum.sys [2013-08-22 17920]

S3 iScsiPrt;@iscsi.inf,%iScsiPortName%;iScsiPort Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\msiscsi.sys [2013-08-22 274784]

S3 Modem;Modem; C:\WINDOWS\system32\drivers\modem.sys [2013-08-22 40960]

S3 mouhid;@msmouse.inf,%MOUHID.SvcDesc%;Mouse HID Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\mouhid.sys [2013-08-22 30208]

S3 MRxDAV;@%systemroot%\system32\webclnt.dll,-104; C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxdav.sys [2013-08-22 140288]

S3 MsBridge;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bridge.sys [2013-08-22 115712]

S3 msgpiowin32;@msgpiowin32.inf,%GPIO.SvcDesc%;Common Driver for Buttons, DockMode and Laptop/Slate Indicator; C:\WINDOWS\System32\drivers\msgpiowin32.sys [2013-08-22 41824]

S3 mshidkmdf;@%SystemRoot%\system32\drivers\mshidkmdf.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\mshidkmdf.sys [2013-08-22 8192]

S3 mshidumdf;@%SystemRoot%\system32\drivers\mshidumdf.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\mshidumdf.sys [2013-08-22 9728]

S3 MSKSSRV;@ksfilter.inf,%MSKSSRV.DeviceDesc%;Microsoft Streaming Service-proxy; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2013-08-22 10624]

S3 MsLldp;@C:\Windows\system32\DRIVERS\mslldp.sys,-200; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mslldp.sys [2013-08-22 66560]

S3 MSPCLOCK;@ksfilter.inf,%MSPCLOCK.DeviceDesc%;Microsoft Streaming Clock-proxy; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2013-08-22 7040]

S3 MSPQM;@ksfilter.inf,%MSPQM.DeviceDesc%;Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys [2013-08-22 6784]

S3 MsRPC;MsRPC; C:\WINDOWS\system32\drivers\MsRPC.sys [2013-08-22 366432]

S3 MSTEE;@ksfilter.inf,%MSTEE.DeviceDesc%;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys [2013-08-22 7936]

S3 MTConfig;@mtconfig.inf,%MTConfig.SVCDESC%;Microsoft Input Configuration Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\MTConfig.sys [2013-08-22 13312]

S3 NdisCap;@%SystemRoot%\System32\drivers\ndiscap.sys,-5000; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndiscap.sys [2013-08-22 43008]

S3 NdisImPlatform;@%SystemRoot%\System32\drivers\ndisimplatform.sys,-501; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisImPlatform.sys [2013-08-22 124928]

S3 NdisTapi;@%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32001; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndistapi.sys [2013-08-22 24576]

S3 NdisWan;@%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32002; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndiswan.sys [2013-08-22 220672]

S3 NdisWanLegacy;@%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32014; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndiswan.sys [2013-08-22 220672]

S3 NDProxy;NDIS Proxy; C:\WINDOWS\system32\drivers\NDProxy.sys [2013-08-22 72192]

S3 netvsc;netvsc; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netvsc63.sys [2013-08-22 87040]

S3 Parport;@msports.inf,%Parport.SVCDESC%;Parallel port driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\parport.sys [2013-08-22 94208]

S3 Processor;@cpu.inf,%Processor.SvcDesc%;Processor Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\processr.sys [2013-08-22 92160]

S3 QWAVEdrv;@%SystemRoot%\system32\drivers\qwavedrv.sys,-1; C:\WINDOWS\system32\drivers\qwavedrv.sys [2013-08-22 47104]

S3 RasAcd;Remote Access Auto Connection Driver; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasacd.sys [2013-08-22 17408]

S3 RasPppoe;@%systemroot%\system32\rascfg.dll,-32007; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspppoe.sys [2013-08-22 84992]

S3 RDPDR;@%SystemRoot%\System32\DRIVERS\rdpdr.sys,-100; C:\WINDOWS\System32\drivers\rdpdr.sys [2013-09-30 195584]

S3 ReFS;ReFS; C:\WINDOWS\system32\drivers\ReFS.sys [2013-08-22 924512]

S3 s3cap;s3cap; C:\WINDOWS\System32\drivers\vms3cap.sys [2013-08-22 7168]

S3 scfilter;@%SystemRoot%\System32\drivers\scfilter.sys,-11; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\scfilter.sys [2013-08-22 40960]

S3 sdbus;sdbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\sdbus.sys [2013-09-30 236376]

S3 sdstor;@sdstor.inf,%sdstor_ServiceDesc%;SD Storage Port Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\sdstor.sys [2013-08-22 78688]

S3 SerCx;Serial UART Support Library; C:\WINDOWS\system32\drivers\SerCx.sys [2013-08-22 69472]

S3 SerCx2;Serial UART Support Library; C:\WINDOWS\system32\drivers\SerCx2.sys [2013-08-22 146272]

S3 Serenum;@msports.inf,%Serenum.SVCDESC%;Serenum Filter Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\serenum.sys [2013-08-22 23040]

S3 Serial;@msports.inf,%Serial.SVCDESC%;Serial port driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\serial.sys [2013-08-22 83456]

S3 sermouse;@msmouse.inf,%sermouse.SvcDesc%;Serial Mouse Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\sermouse.sys [2013-08-22 26112]

S3 sfloppy;@flpydisk.inf,%sfloppy_devdesc%;High-Capacity Floppy Disk Drive; C:\WINDOWS\System32\drivers\sfloppy.sys [2013-08-22 17408]

S3 SpbCx;Simple Peripheral Bus Support Library; C:\WINDOWS\system32\drivers\SpbCx.sys [2013-08-22 72032]

S3 TCPIP6;@netip6.inf,%MS_TCPIP6.TCPIP6.ServiceDescription%;Microsoft IPv6 Protocol Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tcpip.sys [2013-11-14 2551640]

S3 terminpt;@termmou.inf,%TermInpt.SVCDESC%;Microsoft Remote Desktop Input Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\terminpt.sys [2013-09-30 37216]

S3 TPM;@tpm.inf,%TPM%;TPM; C:\WINDOWS\system32\drivers\tpm.sys [2013-08-22 159584]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\WINDOWS\system32\drivers\tsusbflt.sys [2013-08-22 56320]

S3 TsUsbGD;@tsgenericusbdriver.inf,%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%;Remote Desktop Generic USB Device; C:\WINDOWS\System32\drivers\TsUsbGD.sys [2013-08-22 29696]

S3 UASPStor;@uaspstor.inf,%UASPortName%;USB Attached SCSI (UAS) Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\uaspstor.sys [2013-08-22 74080]

S3 UCX01000;USB Controller Extension; C:\WINDOWS\System32\drivers\ucx01000.sys [2013-08-22 189792]

S3 UEFI;@uefi.inf,%UEFI.SvcDesc%;Microsoft UEFI Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\UEFI.sys [2013-08-22 26976]

S3 UmPass;@umpass.inf,%UmPass.SVCDESC%;Microsoft UMPass-stuurprogramma; C:\WINDOWS\System32\drivers\umpass.sys [2013-08-22 11776]

S3 usbcir;@usbcir.inf,%usbcir.SVCDESC%;eHome Infrared Receiver (USBCIR); C:\WINDOWS\System32\drivers\usbcir.sys [2013-08-22 98304]

S3 USBHUB3;@usbhub3.inf,%UsbHub3.SVCDESC%;SuperSpeed Hub; C:\WINDOWS\System32\drivers\UsbHub3.sys [2013-09-30 467800]

S3 usbohci;@usbport.inf,%OHCIMP.SvcDesc%;Microsoft USB Open Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\usbohci.sys [2013-08-22 30208]

S3 usbprint;@usbprint.inf,%USBPRINT.SvcDesc%;Microsoft USB PRINTER Class; C:\WINDOWS\System32\drivers\usbprint.sys [2013-08-22 26112]

S3 usbscan;@sti.inf,%usbscan.SvcDesc%;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-08-22 44544]

S3 USBSTOR;@usbstor.inf,%USBSTOR.SvcDesc%;Stuurprogramma voor USB-massaopslag; C:\WINDOWS\System32\drivers\USBSTOR.SYS [2013-08-22 142688]

S3 usbuhci;@usbport.inf,%UHCIMP.SvcDesc%;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\usbuhci.sys [2013-08-22 34816]

S3 USBXHCI;@usbxhci.inf,%PCI\CC_0C0330.DeviceDesc%;USB xHCI Compliant Host Controller; C:\WINDOWS\System32\drivers\USBXHCI.SYS [2013-11-14 325464]

S3 VerifierExt;@%SystemRoot%\system32\drivers\VerifierExt.sys,-1000; C:\WINDOWS\system32\drivers\VerifierExt.sys [2013-09-30 175960]

S3 vhdmp;vhdmp; C:\WINDOWS\System32\drivers\vhdmp.sys [2013-08-22 551776]

S3 VMBusHID;VMBusHID; C:\WINDOWS\System32\drivers\VMBusHID.sys [2013-08-22 21760]

S3 vpci;@wvpci.inf,%vpci.SVCDESC%;Microsoft Hyper-V Virtual PCI Bus; C:\WINDOWS\System32\drivers\vpci.sys [2013-08-22 69472]

S3 WacomPen;@hiddigi.inf,%WacomPen.SVCDESC%;Wacom Serial Pen HID Driver; C:\WINDOWS\System32\drivers\wacompen.sys [2013-08-22 26752]

S3 WdBoot;@%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-390; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdBoot.sys [2013-08-22 34760]

S3 WdFilter;@%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-330; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdFilter.sys [2013-08-22 265056]

S3 WdNisDrv;@%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-370; C:\WINDOWS\system32\Drivers\WdNisDrv.sys [2013-08-22 124256]

S3 WIMMount;WIMMount; C:\WINDOWS\system32\drivers\wimmount.sys [2013-08-22 33632]

S3 wpcfltr;Family Safety Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wpcfltr.sys [2013-08-22 54304]

S4 cdfs;CD/DVD File System Reader; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cdfs.sys [2013-08-22 88576]

S4 udfs;udfs; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\udfs.sys [2013-08-22 316928]

- - - Updated - - -

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-12-21 57008]

R2 AudioEndpointBuilder;@%SystemRoot%\system32\AudioEndpointBuilder.dll,-204; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Audiosrv;@%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2013-11-14 50344]

R2 BFE;@%SystemRoot%\system32\bfe.dll,-1001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 BITS;@%SystemRoot%\system32\qmgr.dll,-1000; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 BrcmCardReader;Broadcom Card Reader Service; C:\Program Files\Broadcom\MemoryCard\BrcmCardReader.exe [2012-08-21 176640]

R2 BrokerInfrastructure;@%windir%\system32\bisrv.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 CCDMonitorService;CCDMonitorService; C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Cloud\CCDMonitorService.exe [2012-10-26 2449552]

R2 CryptSvc;@%SystemRoot%\system32\cryptsvc.dll,-1001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 DcomLaunch;@combase.dll,-5012; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 DeviceAssociationService;@%SystemRoot%\system32\das.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Dhcp;@%SystemRoot%\system32\dhcpcore.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Dnscache;@%SystemRoot%\System32\dnsapi.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 DPS;@%systemroot%\system32\dps.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 EventLog;@%SystemRoot%\system32\wevtsvc.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 EventSystem;@comres.dll,-2450; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 FontCache;@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 iphlpsvc;@%SystemRoot%\system32\iphlpsvc.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 LanmanServer;@%systemroot%\system32\srvsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 LanmanWorkstation;@%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 lmhosts;@%SystemRoot%\system32\lmhsvc.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 LSM;@%windir%\system32\lsm.dll,-1001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 MMCSS;@%systemroot%\system32\mmcss.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 MpsSvc;@%SystemRoot%\system32\FirewallAPI.dll,-23090; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 NlaSvc;@%SystemRoot%\System32\nlasvc.dll,-1; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 nsi;@%SystemRoot%\system32\nsisvc.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2012-11-03 259136]

R2 PcaSvc;@%SystemRoot%\system32\pcasvc.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Power;@%SystemRoot%\system32\umpo.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 ProfSvc;@%systemroot%\system32\profsvc.dll,-300; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 RfButtonDriverService;Dritek RF Button Command Service; C:\Windows\RfBtnSvc64.exe [2013-02-21 96880]

R2 RpcEptMapper;@%windir%\system32\RpcEpMap.dll,-1001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 RpcSs;@combase.dll,-5010; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 SamSs;@%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [2013-08-22 45008]

R2 Schedule;@%SystemRoot%\system32\schedsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 SENS;@%SystemRoot%\system32\Sens.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 ShellHWDetection;@%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll,-12288; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Spooler;@%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1; C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe [2013-08-22 798208]

R2 ST2012_Svc;Spyware Terminator 2012 Realtime Shield Service; C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\st_rsser64.exe [2013-10-21 1149104]

R2 SysMain;@%SystemRoot%\system32\sysmain.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 SystemEventsBroker;@%windir%\system32\SystemEventsBrokerServer.dll,-1001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Themes;@%SystemRoot%\System32\themeservice.dll,-8192; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 TrkWks;@%SystemRoot%\system32\trkwks.dll,-1; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Wcmsvc;@%SystemRoot%\System32\wcmsvc.dll,-4097; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Winmgmt;@%Systemroot%\system32\wbem\wmisvc.dll,-205; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 WlanSvc;@%SystemRoot%\System32\wlansvc.dll,-257; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 WMPNetworkSvc;@%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101; C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe [2013-08-22 1402368]

R3 AeLookupSvc;@%SystemRoot%\system32\aelupsvc.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 Appinfo;@%systemroot%\system32\appinfo.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 Browser;@%systemroot%\system32\browser.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 ePowerSvc;ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer Power Management\ePowerSvc.exe [2012-10-23 658064]

R3 fdPHost;@%systemroot%\system32\fdPHost.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 FDResPub;@%systemroot%\system32\fdrespub.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 hidserv;@%SystemRoot%\System32\hidserv.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 HomeGroupListener;@%SystemRoot%\System32\ListSvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 HomeGroupProvider;@%SystemRoot%\System32\provsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 KeyIso;@keyiso.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [2013-08-22 45008]

R3 NcbService;@%SystemRoot%\system32\ncbservice.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 NcdAutoSetup;@%SystemRoot%\system32\NcdAutoSetup.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 Netman;@%SystemRoot%\system32\netman.dll,-109; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 netprofm;@%SystemRoot%\system32\netprofmsvc.dll,-202; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 p2pimsvc;@%SystemRoot%\system32\pnrpsvc.dll,-8004; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 p2psvc;@%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8006; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 PlugPlay;@%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 PNRPsvc;@%SystemRoot%\system32\pnrpsvc.dll,-8000; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 SSDPSRV;@%systemroot%\system32\ssdpsrv.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 TimeBroker;@%windir%\system32\TimeBrokerServer.dll,-1001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 upnphost;@%systemroot%\system32\upnphost.dll,-213; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 VaultSvc;@%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003; C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [2013-08-22 45008]

R3 WdiServiceHost;@%systemroot%\system32\wdi.dll,-502; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 WdiSystemHost;@%systemroot%\system32\wdi.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 WinHttpAutoProxySvc;@%SystemRoot%\system32\winhttp.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 wlidsvc;@%SystemRoot%\system32\wlidsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S2 gpsvc;@gpapi.dll,-112; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-11-24 116648]

S2 sppsvc;@%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101; C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe [2013-09-30 6353952]

S2 stisvc;@%SystemRoot%\system32\wiaservc.dll,-9; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 ALG;@%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112; C:\WINDOWS\System32\alg.exe [2013-08-22 92672]

S3 AppIDSvc;@%systemroot%\system32\appidsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 AppReadiness;@%SystemRoot%\System32\AppReadiness.dll,-1000; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 AppXSvc;@%SystemRoot%\system32\appxdeploymentserver.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 AxInstSV;@%SystemRoot%\system32\AxInstSV.dll,-103; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 BDESVC;@%SystemRoot%\system32\bdesvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 bthserv;@%SystemRoot%\System32\bthserv.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 CertPropSvc;@%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-11; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 COMSysApp;@comres.dll,-947; C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe [2013-08-22 19296]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2013-11-07 279000]

S3 defragsvc;@%SystemRoot%\system32\defragsvc.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 DeviceFastLaneService;Device Fast-lane Service; C:\Program Files\Acer\Acer Device Fast-lane\DeviceFastLaneSvc.exe [2012-11-16 469648]

S3 DeviceInstall;@%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 dot3svc;@%systemroot%\system32\dot3svc.dll,-1102; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 DsmSvc;@%SystemRoot%\system32\DeviceSetupManager.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 Eaphost;@%systemroot%\system32\eapsvc.dll,-1; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 EFS;@%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\lsass.exe [2013-08-22 45008]

S3 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2012-07-12 174160]

S3 Fax;@%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118; C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe [2013-08-22 655360]

S3 fhsvc;@%systemroot%\system32\fhsvc.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2013-02-21 655624]

S3 FontCache3.0.0.0;@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2013-08-03 43696]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-11-24 116648]

S3 hkmsvc;@%SystemRoot%\system32\kmsvc.dll,-6; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe [2013-11-14 111616]

S3 IKEEXT;@%SystemRoot%\system32\ikeext.dll,-501; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 KtmRm;@comres.dll,-2946; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 lfsvc;@%SystemRoot%\System32\GeofenceMonitorService.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 lltdsvc;@%SystemRoot%\system32\lltdres.dll,-1; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 MSDTC;@comres.dll,-2797; C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe [2013-08-22 142848]

S3 MSiSCSI;@%SystemRoot%\system32\iscsidsc.dll,-5000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 msiserver;@%SystemRoot%\system32\msimsg.dll,-27; C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe [2013-08-22 62464]

S3 napagent;@%SystemRoot%\system32\qagentrt.dll,-6; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 NcaSvc;@%SystemRoot%\system32\ncasvc.dll,-3009; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 Netlogon;@%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102; C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [2013-08-22 45008]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2006-10-26 441136]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 PerfHost;@%systemroot%\sysWow64\perfhost.exe,-2; C:\WINDOWS\SysWow64\perfhost.exe [2013-08-22 21504]

S3 pla;@%systemroot%\system32\pla.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 PNRPAutoReg;@%SystemRoot%\system32\pnrpauto.dll,-8002; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 PolicyAgent;@%SystemRoot%\System32\polstore.dll,-5010; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 PrintNotify;@C:\Windows\system32\spool\drivers\x64\3\PrintConfig.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 QWAVE;@%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 RasAuto;@%Systemroot%\system32\rasauto.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 RasMan;@%Systemroot%\system32\rasmans.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 RpcLocator;@%systemroot%\system32\Locator.exe,-2; C:\WINDOWS\system32\locator.exe [2013-08-22 10240]

S3 ScDeviceEnum;@%SystemRoot%\System32\ScDeviceEnum.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 SCPolicySvc;@%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-13; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 seclogon;@%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 SensrSvc;@%SystemRoot%\System32\sensrsvc.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 SessionEnv;@%SystemRoot%\System32\SessEnv.dll,-1026; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 SharedAccess;@%SystemRoot%\system32\ipnathlp.dll,-106; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 smphost;@%SystemRoot%\System32\smphost.dll,-102; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 SNMPTRAP;@%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3; C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe [2013-08-22 14848]

S3 SstpSvc;@%SystemRoot%\system32\sstpsvc.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 StorSvc;@%SystemRoot%\System32\StorSvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 svsvc;@%SystemRoot%\system32\svsvc.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 swprv;@%SystemRoot%\System32\swprv.dll,-103; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 TabletInputService;@%SystemRoot%\system32\TabSvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 TapiSrv;@%SystemRoot%\system32\tapisrv.dll,-10100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 TermService;@%SystemRoot%\System32\termsrv.dll,-268; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 THREADORDER;@%systemroot%\system32\mmcss.dll,-102; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 TrustedInstaller;@%SystemRoot%\servicing\TrustedInstaller.exe,-100; C:\WINDOWS\servicing\TrustedInstaller.exe [2013-08-22 98816]

S3 UI0Detect;@%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101; C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe [2013-08-22 40960]

S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 vds;@%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100; C:\WINDOWS\System32\vds.exe [2013-08-22 1283584]

S3 vmicguestinterface;@%systemroot%\system32\vmicres.dll,-801; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 vmicheartbeat;@%systemroot%\system32\vmicres.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 vmickvpexchange;@%systemroot%\system32\vmicres.dll,-201; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 vmicrdv;@%systemroot%\system32\vmicres.dll,-601; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 vmicshutdown;@%systemroot%\system32\vmicres.dll,-301; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 vmictimesync;@%systemroot%\system32\vmicres.dll,-401; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 vmicvss;@%systemroot%\system32\vmicres.dll,-501; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 VSS;@%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102; C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe [2013-08-22 1436160]

S3 W32Time;@%SystemRoot%\system32\w32time.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 wbengine;@%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104; C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe [2013-08-22 1542144]

S3 WbioSrvc;@%systemroot%\system32\wbiosrvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 wcncsvc;@%SystemRoot%\system32\wcncsvc.dll,-3; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 WcsPlugInService;@%SystemRoot%\system32\WcsPlugInService.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 WdNisSvc;@%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [2013-08-22 346872]

S3 WebClient;@%systemroot%\system32\webclnt.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 Wecsvc;@%SystemRoot%\system32\wecsvc.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 WEPHOSTSVC;@%systemroot%\system32\wephostsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 wercplsupport;@%SystemRoot%\System32\wercplsupport.dll,-101; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 WerSvc;@%SystemRoot%\System32\wersvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 WiaRpc;@%SystemRoot%\system32\wiarpc.dll,-2; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 WinDefend;@%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [2013-08-22 23840]

S3 WinRM;@%Systemroot%\system32\wsmsvc.dll,-101; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 wmiApSrv;@%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110; C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe [2013-08-22 195072]

S3 workfolderssvc;@%systemroot%\system32\workfolderssvc.dll,-102; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 WPCSvc;@%SystemRoot%\system32\wpcsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S4 NetTcpPortSharing;@%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ServiceModelInstallRC.dll,-8201; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-08-10 139856]

S4 RemoteAccess;@%Systemroot%\system32\mprdim.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S4 RemoteRegistry;@regsvc.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S4 SCardSvr;@%SystemRoot%\System32\SCardSvr.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

-----------------EOF-----------------

- - - Updated - - -

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-12-21 57008]

R2 AudioEndpointBuilder;@%SystemRoot%\system32\AudioEndpointBuilder.dll,-204; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Audiosrv;@%SystemRoot%\system32\audiosrv.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2013-11-14 50344]

R2 BFE;@%SystemRoot%\system32\bfe.dll,-1001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 BITS;@%SystemRoot%\system32\qmgr.dll,-1000; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 BrcmCardReader;Broadcom Card Reader Service; C:\Program Files\Broadcom\MemoryCard\BrcmCardReader.exe [2012-08-21 176640]

R2 BrokerInfrastructure;@%windir%\system32\bisrv.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 CCDMonitorService;CCDMonitorService; C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Cloud\CCDMonitorService.exe [2012-10-26 2449552]

R2 CryptSvc;@%SystemRoot%\system32\cryptsvc.dll,-1001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 DcomLaunch;@combase.dll,-5012; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 DeviceAssociationService;@%SystemRoot%\system32\das.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Dhcp;@%SystemRoot%\system32\dhcpcore.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Dnscache;@%SystemRoot%\System32\dnsapi.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 DPS;@%systemroot%\system32\dps.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 EventLog;@%SystemRoot%\system32\wevtsvc.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 EventSystem;@comres.dll,-2450; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 FontCache;@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 iphlpsvc;@%SystemRoot%\system32\iphlpsvc.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 LanmanServer;@%systemroot%\system32\srvsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 LanmanWorkstation;@%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 lmhosts;@%SystemRoot%\system32\lmhsvc.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 LSM;@%windir%\system32\lsm.dll,-1001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 MMCSS;@%systemroot%\system32\mmcss.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 MpsSvc;@%SystemRoot%\system32\FirewallAPI.dll,-23090; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 NlaSvc;@%SystemRoot%\System32\nlasvc.dll,-1; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 nsi;@%SystemRoot%\system32\nsisvc.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc; C:\Program Files (x86)\NTI\Acer Backup Manager\IScheduleSvc.exe [2012-11-03 259136]

R2 PcaSvc;@%SystemRoot%\system32\pcasvc.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Power;@%SystemRoot%\system32\umpo.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 ProfSvc;@%systemroot%\system32\profsvc.dll,-300; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 RfButtonDriverService;Dritek RF Button Command Service; C:\Windows\RfBtnSvc64.exe [2013-02-21 96880]

R2 RpcEptMapper;@%windir%\system32\RpcEpMap.dll,-1001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 RpcSs;@combase.dll,-5010; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 SamSs;@%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [2013-08-22 45008]

R2 Schedule;@%SystemRoot%\system32\schedsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 SENS;@%SystemRoot%\system32\Sens.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 ShellHWDetection;@%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll,-12288; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Spooler;@%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1; C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe [2013-08-22 798208]

R2 ST2012_Svc;Spyware Terminator 2012 Realtime Shield Service; C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\st_rsser64.exe [2013-10-21 1149104]

R2 SysMain;@%SystemRoot%\system32\sysmain.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 SystemEventsBroker;@%windir%\system32\SystemEventsBrokerServer.dll,-1001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Themes;@%SystemRoot%\System32\themeservice.dll,-8192; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 TrkWks;@%SystemRoot%\system32\trkwks.dll,-1; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Wcmsvc;@%SystemRoot%\System32\wcmsvc.dll,-4097; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 Winmgmt;@%Systemroot%\system32\wbem\wmisvc.dll,-205; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 WlanSvc;@%SystemRoot%\System32\wlansvc.dll,-257; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R2 WMPNetworkSvc;@%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101; C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe [2013-08-22 1402368]

R3 AeLookupSvc;@%SystemRoot%\system32\aelupsvc.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 Appinfo;@%systemroot%\system32\appinfo.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 Browser;@%systemroot%\system32\browser.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 ePowerSvc;ePower Service; C:\Program Files\Acer\Acer Power Management\ePowerSvc.exe [2012-10-23 658064]

R3 fdPHost;@%systemroot%\system32\fdPHost.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 FDResPub;@%systemroot%\system32\fdrespub.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 hidserv;@%SystemRoot%\System32\hidserv.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 HomeGroupListener;@%SystemRoot%\System32\ListSvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 HomeGroupProvider;@%SystemRoot%\System32\provsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 KeyIso;@keyiso.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [2013-08-22 45008]

R3 NcbService;@%SystemRoot%\system32\ncbservice.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 NcdAutoSetup;@%SystemRoot%\system32\NcdAutoSetup.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 Netman;@%SystemRoot%\system32\netman.dll,-109; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 netprofm;@%SystemRoot%\system32\netprofmsvc.dll,-202; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 p2pimsvc;@%SystemRoot%\system32\pnrpsvc.dll,-8004; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 p2psvc;@%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8006; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 PlugPlay;@%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 PNRPsvc;@%SystemRoot%\system32\pnrpsvc.dll,-8000; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 SSDPSRV;@%systemroot%\system32\ssdpsrv.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 TimeBroker;@%windir%\system32\TimeBrokerServer.dll,-1001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 upnphost;@%systemroot%\system32\upnphost.dll,-213; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 VaultSvc;@%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003; C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [2013-08-22 45008]

R3 WdiServiceHost;@%systemroot%\system32\wdi.dll,-502; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 WdiSystemHost;@%systemroot%\system32\wdi.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 WinHttpAutoProxySvc;@%SystemRoot%\system32\winhttp.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

R3 wlidsvc;@%SystemRoot%\system32\wlidsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

- - - Updated - - -

S2 gpsvc;@gpapi.dll,-112; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-11-24 116648]

S2 sppsvc;@%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101; C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe [2013-09-30 6353952]

S2 stisvc;@%SystemRoot%\system32\wiaservc.dll,-9; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 ALG;@%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112; C:\WINDOWS\System32\alg.exe [2013-08-22 92672]

S3 AppIDSvc;@%systemroot%\system32\appidsvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 AppReadiness;@%SystemRoot%\System32\AppReadiness.dll,-1000; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 AppXSvc;@%SystemRoot%\system32\appxdeploymentserver.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 AxInstSV;@%SystemRoot%\system32\AxInstSV.dll,-103; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 BDESVC;@%SystemRoot%\system32\bdesvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 bthserv;@%SystemRoot%\System32\bthserv.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 CertPropSvc;@%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-11; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 COMSysApp;@comres.dll,-947; C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe [2013-08-22 19296]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2013-11-07 279000]

S3 defragsvc;@%SystemRoot%\system32\defragsvc.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 DeviceFastLaneService;Device Fast-lane Service; C:\Program Files\Acer\Acer Device Fast-lane\DeviceFastLaneSvc.exe [2012-11-16 469648]

S3 DeviceInstall;@%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 dot3svc;@%systemroot%\system32\dot3svc.dll,-1102; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 DsmSvc;@%SystemRoot%\system32\DeviceSetupManager.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 Eaphost;@%systemroot%\system32\eapsvc.dll,-1; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 EFS;@%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\lsass.exe [2013-08-22 45008]

S3 EgisTec Ticket Service;EgisTec Ticket Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\EgisTec\Services\EgisTicketService.exe [2012-07-12 174160]

S3 Fax;@%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118; C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe [2013-08-22 655360]

S3 fhsvc;@%systemroot%\system32\fhsvc.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2013-02-21 655624]

S3 FontCache3.0.0.0;@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2013-08-03 43696]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-11-24 116648]

S3 hkmsvc;@%SystemRoot%\system32\kmsvc.dll,-6; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe [2013-11-14 111616]

S3 IKEEXT;@%SystemRoot%\system32\ikeext.dll,-501; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 KtmRm;@comres.dll,-2946; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 lfsvc;@%SystemRoot%\System32\GeofenceMonitorService.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 lltdsvc;@%SystemRoot%\system32\lltdres.dll,-1; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 MSDTC;@comres.dll,-2797; C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe [2013-08-22 142848]

S3 MSiSCSI;@%SystemRoot%\system32\iscsidsc.dll,-5000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 msiserver;@%SystemRoot%\system32\msimsg.dll,-27; C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe [2013-08-22 62464]

S3 napagent;@%SystemRoot%\system32\qagentrt.dll,-6; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 NcaSvc;@%SystemRoot%\system32\ncasvc.dll,-3009; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 Netlogon;@%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102; C:\WINDOWS\system32\lsass.exe [2013-08-22 45008]

- - - Updated - - -

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2006-10-26 441136]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 PerfHost;@%systemroot%\sysWow64\perfhost.exe,-2; C:\WINDOWS\SysWow64\perfhost.exe [2013-08-22 21504]

S3 pla;@%systemroot%\system32\pla.dll,-500; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 PNRPAutoReg;@%SystemRoot%\system32\pnrpauto.dll,-8002; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 PolicyAgent;@%SystemRoot%\System32\polstore.dll,-5010; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 PrintNotify;@C:\Windows\system32\spool\drivers\x64\3\PrintConfig.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 QWAVE;@%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 RasAuto;@%Systemroot%\system32\rasauto.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 RasMan;@%Systemroot%\system32\rasmans.dll,-200; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 RpcLocator;@%systemroot%\system32\Locator.exe,-2; C:\WINDOWS\system32\locator.exe [2013-08-22 10240]

S3 ScDeviceEnum;@%SystemRoot%\System32\ScDeviceEnum.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 SCPolicySvc;@%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-13; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 seclogon;@%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 SensrSvc;@%SystemRoot%\System32\sensrsvc.dll,-1000; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 SessionEnv;@%SystemRoot%\System32\SessEnv.dll,-1026; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 SharedAccess;@%SystemRoot%\system32\ipnathlp.dll,-106; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 smphost;@%SystemRoot%\System32\smphost.dll,-102; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 SNMPTRAP;@%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3; C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe [2013-08-22 14848]

S3 SstpSvc;@%SystemRoot%\system32\sstpsvc.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 StorSvc;@%SystemRoot%\System32\StorSvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 svsvc;@%SystemRoot%\system32\svsvc.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 swprv;@%SystemRoot%\System32\swprv.dll,-103; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 TabletInputService;@%SystemRoot%\system32\TabSvc.dll,-100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 TapiSrv;@%SystemRoot%\system32\tapisrv.dll,-10100; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 TermService;@%SystemRoot%\System32\termsrv.dll,-268; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 THREADORDER;@%systemroot%\system32\mmcss.dll,-102; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 TrustedInstaller;@%SystemRoot%\servicing\TrustedInstaller.exe,-100; C:\WINDOWS\servicing\TrustedInstaller.exe [2013-08-22 98816]

S3 UI0Detect;@%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101; C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe [2013-08-22 40960]

S3 UmRdpService;@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1000; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 vds;@%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100; C:\WINDOWS\System32\vds.exe [2013-08-22 1283584]

S3 vmicguestinterface;@%systemroot%\system32\vmicres.dll,-801; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

- - - Updated - - -

S3 vmicheartbeat;@%systemroot%\system32\vmicres.dll,-101; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 vmickvpexchange;@%systemroot%\system32\vmicres.dll,-201; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 vmicrdv;@%systemroot%\system32\vmicres.dll,-601; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 vmicshutdown;@%systemroot%\system32\vmicres.dll,-301; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 vmictimesync;@%systemroot%\system32\vmicres.dll,-401; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 vmicvss;@%systemroot%\system32\vmicres.dll,-501; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 VSS;@%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102; C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe [2013-08-22 1436160]

S3 W32Time;@%SystemRoot%\system32\w32time.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 wbengine;@%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104; C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe [2013-08-22 1542144]

S3 WbioSrvc;@%systemroot%\system32\wbiosrvc.dll,-100; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 wcncsvc;@%SystemRoot%\system32\wcncsvc.dll,-3; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

S3 WcsPlugInService;@%SystemRoot%\system32\WcsPlugInService.dll,-200; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2013-08-22 37768]

- - - Updated - - -

laatste stuk kan ie niet meer plaatsen

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

chromelook; 
firefoxlook; 
emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Firefox Defaults
 • Reset Chrome
 • Shortcut Fix
 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht na de herstart geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post nu de inhoud van het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe Version 4.0.0.5 Updated 24-November-2013Tool run by Melissa on ma 25-11-2013 at 20:47:07,05.Microsoft Windows 8.1 6.3.9600 x64Running in: Normal Mode Internet Access DetectedLaunched: C:\Users\Melissa\Downloads\zoek.com [script inserted] [Checkboxes used]==== System Restore Info ======================25-11-2013 20:49:52 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.==== Empty Folders Check ======================C:\PROGRA~2\ALDI deleted successfullyC:\PROGRA~2\Samsung deleted successfullyC:\Program Files\Intel deleted successfullyC:\ProgramData\TorchCrashHandler deleted successfullyC:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Samsung deleted successfullyC:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Spyware Terminator deleted successfullyC:\Users\freak_000\AppData\Local\VirtualStore deleted successfullyC:\Users\Melissa\AppData\Local\CrashDumps deleted successfully==== Deleting CLSID Registry Keys ========================== Deleting CLSID Registry Values ========================== Deleting Services ========================== Deleting Files \ Folders ======================C:\PROGRA~2\GUTB43F.tmp deletedC:\PROGRA~2\GUMB43E.tmp deletedC:\Users\Melissa\AppData\Roaming\ParetoLogic deletedC:\Users\Melissa\AppData\Roaming\DriverCure deletedC:\ProgramData\eSafe deletedC:\ProgramData\boost_interprocess deletedC:\ProgramData\ParetoLogic deleted==== Files Recently Created / Modified ============================ C:\WINDOWS ====2013-11-24 20:03:26 0C34BE94836B3A01C4E92B78B4D5B734 2213776 ----a-w- C:\WINDOWS\ETDUninst.dll2013-11-21 18:38:28 018F39628E77C36E16CA2E9F4D11C712 900 ----a-w- C:\WINDOWS\Printfil.ini2013-11-14 11:17:26 466094E637732A9834710230CF700DC4 43152 ----a-w- C:\WINDOWS\avastSS.scr2013-11-14 10:16:16 2FA1C0E3C228B79D3E461952802CFA5F 32388 ----a-w- C:\WINDOWS\diagwrn.xml2013-11-14 10:16:16 2FA1C0E3C228B79D3E461952802CFA5F 32388 ----a-w- C:\WINDOWS\diagerr.xml2013-11-14 10:05:35 63DC38C3E4564B2405D562855643ABA2 2328872 ----a-w- C:\WINDOWS\explorer.exe====== C:\Users\Melissa\AppData\Local\Temp ====2013-11-25 14:26:30 9853B5612944266D7BCD4EB374971AC6 14489776 ----a-w- C:\Users\Melissa\AppData\Local\Temp\{F8B3890D-A91B-4241-82E5-E109BDD7BAC8}\{671EC9B2-A0F0-4035-AA48-729EDC3C59EF}\TurboBoostSetup_x64.exe2013-11-24 20:57:35 41CB698F967B4D9F2580EA2A21A5A710 107320 ------w- C:\Users\Melissa\AppData\Local\Temp\{8E1C76AB-6241-47D4-84AD-22B83DA2075E}\ISBEW64.exe====== C:\WINDOWS\SysWOW64 =====2013-11-14 10:08:14 E46E5AC5AFF7DB8E39E2405AD6083138 1067008 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32.dll2013-11-14 10:07:30 474B4EC7DEDCF2D046EDB6E262BF34BE 698232 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll2013-11-14 10:07:19 C41CE32335881B1EEE7DB937B392B2BA 225792 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll2013-11-14 10:07:19 98D63E679812DB001D4F2059FFAA0A32 977408 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll2013-11-14 10:07:19 88F8095C355E6BA4ACCBF2F3E07552E7 1018960 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll2013-11-14 10:06:57 B2A9C7DE96E7325950197C55A25752BA 18642504 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll2013-11-14 10:06:57 2BA5F78D9FA6648419DC37C57B97E63B 11674112 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll2013-11-14 10:06:57 221AF82CFF7C564CDF8395076542FCC3 13925888 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll2013-11-14 10:06:22 8844286BBEEDD763B5B2DB17FCC5191A 869888 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.appcore.dll2013-11-14 10:06:22 2E04D4A9D9D9033FC7F86FC48F329396 1019392 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\actxprxy.dll2013-11-14 10:05:37 B9562F200149C64CC53D47F969CEA6C3 518656 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\WWAHost.exe2013-11-14 10:05:37 6EE7AF5DFD9132C9E70799AEF33BCDC9 1204968 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\winmde.dll2013-11-14 10:05:37 6967E1230FD9C6B959D54A542E12F2D4 1818112 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll2013-11-14 10:05:37 18D13DC350A489EC064BFCB7B39F1133 2166272 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll2013-11-14 10:05:36 C4B881E55ECB7D488BE31BFFD9E09163 1156608 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll2013-11-14 10:05:35 FD3E09530516FAE45770CE19160C238E 883184 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll2013-11-14 10:05:35 F093C6F81029B71569D635CF68DF9C12 88272 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\ncryptsslp.dll2013-11-14 10:05:35 E947B141DAAC7CBCD7C59FE2E63AFBBE 235960 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll2013-11-14 10:05:35 E22EBD8C920B50166BB5F63694FCD247 3934208 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll2013-11-14 10:05:35 E0A9E2538A01364FBA8D180FD476FCC0 326024 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioSes.dll2013-11-14 10:05:35 D85F310B0871AF13961D1C9A9695D756 1799944 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d9.dll2013-11-14 10:05:35 D736E64AE79B7650CCFD03F9B7EB1311 1036288 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll2013-11-14 10:05:35 CC61D6B83933D964E0D7F8C0A25A34EA 1765384 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d11.dll2013-11-14 10:05:35 C72456BFFE941714CF05B0AA0BEE5B45 1362944 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\user32.dll2013-11-14 10:05:35 C3066BB3A02BC393816DA1242C7B5286 94208 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\shsetup.dll2013-11-14 10:05:35 BBFD73042D7CB18120EEE089A9F761EE 920064 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\UIAutomationCore.dll2013-11-14 10:05:35 BA81B0D173CB9427E2F85E6BEAC60019 1926656 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl2013-11-14 10:05:35 B909E02E709783E93109F5545C472A57 578952 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d10level9.dll2013-11-14 10:05:35 A973AAC70312A0ABA7801BA4E38B96D7 531968 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll2013-11-14 10:05:35 A3B0DD157E8A8FB1CC5B3D443B2D539A 406400 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\dxgi.dll2013-11-14 10:05:35 9145137B066F1C64B50C2536D73684FB 411648 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll2013-11-14 10:05:35 88028A645052327CE652A4CFCA16DBC9 618496 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\apphelp.dll2013-11-14 10:05:35 8595ACB5733FBA300923CCEFA2DC3199 1816576 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\Display.dll2013-11-14 10:05:35 7B00072712B0BEB6D186EDD18D2352F1 4240384 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll2013-11-14 10:05:35 7AFFA3BF4D9EA756A697092A5C8A43D3 139776 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll2013-11-14 10:05:35 6D564E0DB29F7B0F1FD8C32047CB8EE0 888832 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.dll2013-11-14 10:05:35 549C0229BF2DFB5F894F7CFF2D11D39E 17142784 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll2013-11-14 10:05:35 548BA6942842C6A1E8B6A8BCFF04104F 621056 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\MrmCoreR.dll2013-11-14 10:05:35 4DDA7D0CB7A973D0E096291D26A6E327 345552 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\tsmf.dll2013-11-14 10:05:35 38D43612113011DCC587358497D92565 380656 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsvr.dll2013-11-14 10:05:35 37D9911C0FFC4E234AF3E5F169FF96A2 762368 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Web.Http.dll2013-11-14 10:05:35 36386EFA02920DDDC8F15EB7308C6389 245248 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\eapp3hst.dll2013-11-14 10:05:35 2BBDCCE6D6A7E1C9EBD5F8F829EF8B56 262144 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\eapphost.dll2013-11-14 10:05:35 2B9EED6835D269F35B310DC03D0F5768 492544 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll2013-11-14 10:05:35 28EDCDEBD23649FBE9627A5CA13B57C2 272896 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\eappcfg.dll2013-11-14 10:05:35 1FAAE696643867D549BAB66569040CEF 180224 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\miutils.dll2013-11-14 10:05:35 1BF4D63F64A93C92D93626861B40A893 11220992 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll2013-11-14 10:05:35 1A0BC9598E4A58FC84570FFF5A108E58 2065448 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe2013-11-14 10:05:35 1192C2CE6103199AE09A03910CB5BE65 49152 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\ftp.exe2013-11-14 10:05:35 0F90ECCA9236B6C975CDC9CC5A2AD6B2 1765376 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll2013-11-14 10:05:35 0D3A56CBF44582C016AB158B6DD37B2E 2295808 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\authui.dll2013-11-14 10:05:35 0105603930454CADA61455FCF947802B 93184 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\eappgnui.dll2013-11-14 10:05:34 62DFD59477F536F0E3D52D189828A46B 5769728 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll2013-11-14 10:05:34 1202D1D41A6759EC8FD51DC9606BEED3 795648 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\TSWorkspace.dll2013-11-14 10:05:34 114112D58BCC7D7BAFF68F94B9FD8D1D 700928 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\WSShared.dll2013-11-14 10:03:42 9FAC7693213C54B25D0DC48BC20686CF 1581968 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\crypt32.dll2013-11-14 10:01:11 2083BD93AE43F9494318B422FF8943D1 102608 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll2013-11-14 10:01:11 134F0E458D2DBDC297CD785F53F7129F 35480 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\TsWpfWrp.exe2013-11-14 10:01:10 262AD0EF90F757FB715B3EDD6A8E469C 778936 ----a-w- C:\WINDOWS\SysWOW64\PresentationNative_v0300.dll====== C:\WINDOWS\SysWOW64\drivers =========== C:\WINDOWS\Sysnative =====2013-11-14 11:17:31 FD6FE2728F8747C6A15E2650958037C3 334648 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\aswBoot.exe2013-11-14 10:33:22 BEA7FDB5CA1BA54E54D81402112E5735 22980 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\emptyregdb.dat2013-11-14 10:08:14 C49981A2AD6B2793891075FD514F5728 1341288 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\gdi32.dll2013-11-14 10:07:30 029D89926A1C52C785B4F2E697FD7105 872840 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\mfplat.dll2013-11-14 10:07:19 4E817C3F1BBF6AD657D28E1422288D92 294400 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\Windows.Devices.Sensors.dll2013-11-14 10:07:19 179E2B1F19FD949761EEAB36AD5DAB35 1286552 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\msctf.dll2013-11-14 10:07:19 0C1DD5D08EFBC9308BD8CA08E7CBA48D 1217024 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\Windows.Media.Streaming.dll2013-11-14 10:06:57 65726768EC568B79B3F6C7BD0470C674 13176320 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\twinui.dll2013-11-14 10:06:57 5AEAEBC2008E70130A02AEB5B5D975DE 18577408 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\Windows.UI.Xaml.dll2013-11-14 10:06:57 4115E21B08D3E9E824742C70D28AF578 21196664 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\shell32.dll2013-11-14 10:06:22 D8E54AB89C84C0AD065EE0BDEBD50A99 1085952 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\twinui.appcore.dll2013-11-14 10:06:22 202016CEE2780960BD0146626FB5E9F6 2801664 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\actxprxy.dll2013-11-14 10:05:37 4082B1F66087FC1D8B4759569A194391 338944 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\rdpclip.exe2013-11-14 10:05:37 3EF08DE79AD172BFFF302E4B925D38D6 1373872 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\wmpmde.dll2013-11-14 10:05:37 357CA2292B2FA07F24A43C7CE35BE133 1399176 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\winmde.dll2013-11-14 10:05:35 FD6CD22DD3D9E645B4EC05AA153DE74B 1394176 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\urlmon.dll2013-11-14 10:05:35 FA99668250FC258E869C307CB000E783 6639616 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\mstscax.dll2013-11-14 10:05:35 FA196834A5350CDA7A5C3D02D3758E31 1704448 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\wucltux.dll2013-11-14 10:05:35 F87169781690F9E1E9AD463DAA4473B6 23212544 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\mshtml.dll2013-11-14 10:05:35 F48C144251B36850B67AB8E6D9E20E92 111616 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\ieetwcollector.exe2013-11-14 10:05:35 F4414F57DF2CECB8FC969AA43A6B0D50 433664 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\ipnathlp.dll2013-11-14 10:05:35 EECBA2BB0E95F2DFD44F3D2B441A3FF4 5765120 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\jscript9.dll2013-11-14 10:05:35 EA843F9DB5AF77B3A7451867626F98C4 2764288 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\iertutil.dll2013-11-14 10:05:35 E8E50E7703204AE06C6B5FEFE2F701E7 226304 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\miutils.dll2013-11-14 10:05:35 E178371E493BF17EB90FE71ABA8BE643 1584128 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\workfolderssvc.dll2013-11-14 10:05:35 DFC4050D58565ADBEE793A8D4AEBDAE6 903168 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\iphlpsvc.dll2013-11-14 10:05:35 DD907AAF2D836FBD2EA385BFE09E649C 4190720 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\win32k.sys2013-11-14 10:05:35 DB5F0DFF669AB88296134F82258AEFB8 465960 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\AudioSes.dll2013-11-14 10:05:35 D920A92D7F103F7C424A16FBEF0AA790 391512 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\tsmf.dll2013-11-14 10:05:35 D29F7CECF329E71D0ADCA5A92CB919CB 1843712 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\Display.dll2013-11-14 10:05:35 D2096B322A5F8D9354B61B4BFDFA7132 385528 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\ApnDatabase.xml2013-11-14 10:05:35 D183F580BE2A25ABDF873220A981EAA9 218624 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\ie4uinit.exe2013-11-14 10:05:35 CF1522282320F35642EBF37129881690 481392 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\mfsvr.dll2013-11-14 10:05:35 CA56145B0F1FA54FA21C2E0A7AC9C119 132608 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\msched.dll2013-11-14 10:05:35 BA37610D1CF1FBDEC0D0A7BC848A6C1C 184832 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\dafWfdProvider.dll2013-11-14 10:05:35 B953A10B98ED83C2EF7C7D9153F18924 578560 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll2013-11-14 10:05:35 B85C39177C9C30302D8A964C1AD87332 2617344 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\authui.dll2013-11-14 10:05:35 B227B28707B399E6B0A60219D30E9C4A 31064 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\ploptin.dll2013-11-14 10:05:35 ABDD2AAA3C3842492FF11D68421D7648 558080 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\apphelp.dll2013-11-14 10:05:35 A8C72BE420E16ADB3DAA9F34EF07E1B9 12995584 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\ieframe.dll2013-11-14 10:05:35 A8AA0F50CE95FCD1CB9588DB0A961D98 1160704 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\Windows.Web.Http.dll2013-11-14 10:05:35 A0735B7FC9C83A2980CB4030D2DE518C 2143744 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\dwmcore.dll2013-11-14 10:05:35 9F309FB487DBA2D53EEC8418029D1784 103424 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\WiFiDisplay.dll2013-11-14 10:05:35 98154A58163C4E3E81CE1FA7899F84FD 839680 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\WSShared.dll2013-11-14 10:05:35 92E05214CC073A85CEDFF9BD4966F96B 2332160 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\wininet.dll2013-11-14 10:05:35 8ACE1F60D8C4E8209F25BF945A828D96 607744 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\comdlg32.dll2013-11-14 10:05:35 8744BDDA941E77B6402C91D220EFD4F9 160768 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\AppxAllUserStore.dll2013-11-14 10:05:35 86D0BF4F792053A50D6EE43DFA5837A5 3532288 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\wuaueng.dll2013-11-14 10:05:35 7F9AEC82D7480068C6D444D4FD8FB36F 331776 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\eapphost.dll2013-11-14 10:05:35 7C2ECA68A85619FD2F67053B5E50F841 2570240 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\SettingsHandlers.dll2013-11-14 10:05:35 7B5D275FBCFEBFC9960638F391CD4278 631296 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\WWAHost.exe2013-11-14 10:05:35 79B12F62E3CE142AF98BD0535097055F 134656 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\psmsrv.dll2013-11-14 10:05:35 79754331FCCAA3AA9A23EA7A266034B6 92672 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\dafBth.dll2013-11-14 10:05:35 66A4E31B7F095ED862711B7152665EAC 708616 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\iuilp.dll2013-11-14 10:05:35 6524AFF3C0B7C7122761CC2B3A4BFCE1 4599808 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\d2d1.dll2013-11-14 10:05:35 63CB763FE4CEADFFF5F047332814E8F9 44936 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\wldp.dll2013-11-14 10:05:35 5DCC1BAB9A9DB133274082488F7A0F53 186880 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\WorkFoldersShell.dll2013-11-14 10:05:35 5C8EE485EF4AEA9BCECD36A46599E5C9 335360 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\eappcfg.dll2013-11-14 10:05:35 55503C49C76C87BD929EAEDD109EAE3E 516496 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\dxgi.dll2013-11-14 10:05:35 504092E4BA97FCEB53912BB6CD156547 53248 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\ftp.exe2013-11-14 10:05:35 50327A0EC7B57B998A7EC6D03096EA14 1231360 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\Windows.Media.dll2013-11-14 10:05:35 4EFC6306A619F49A95FB83538C812461 286208 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\pcsvDevice.dll2013-11-14 10:05:35 4B964AE0DF433A3BFA7BD24713BC2E9B 533504 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\AppReadiness.dll2013-11-14 10:05:35 36C82F163B734E35D23B66903299AC4F 1993728 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\inetcpl.cpl2013-11-14 10:05:35 3685882880A2F60671F727433CE4DA99 113152 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\shsetup.dll2013-11-14 10:05:35 3671C668670626DAB0D47B44F65F0489 3395920 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\WSService.dll2013-11-14 10:05:35 363F5325620705EC649FE754EFFA1E32 2140888 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\d3d11.dll2013-11-14 10:05:35 35FED7D1BF31FEE2CA86FA1E8AFDCD07 4104704 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\SyncEngine.dll2013-11-14 10:05:35 2F5076AA4F8195B0ED7D448EDC763D86 83968 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\TSWbPrxy.exe2013-11-14 10:05:35 2BEF4B9C1CD2E090C97C0937B859C0E7 171864 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\kd_02_8086.dll2013-11-14 10:05:35 285F776B002DA6E3FEE357022A54413A 909312 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\MrmCoreR.dll2013-11-14 10:05:35 27334B4E29DC8E26FF86E0F075A6CED5 1302528 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\AppXDeploymentServer.dll2013-11-14 10:05:35 222D5E0C79E9C87EF0C4D02651EE765A 1067080 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\mfasfsrcsnk.dll2013-11-14 10:05:35 1D30B15A3296AD6C2DB4EB7F3DD5DD4D 54776 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\wuauclt.exe2013-11-14 10:05:35 1503510900836FA6A0E4FE9662FE0768 1011712 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\TSWorkspace.dll2013-11-14 10:05:35 14D3EDC750DAA89D322743781755314C 2134120 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\d3d9.dll2013-11-14 10:05:35 142F612FE5988CBDAEF4DA16E38BD080 1287064 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\kernel32.dll2013-11-14 10:05:35 12BF0E1F71E2EA1A52B5D1723F87BD16 325120 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\eapp3hst.dll2013-11-14 10:05:35 0FC25089426F313B1B271FEDCB0814DB 699840 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\d3d10level9.dll2013-11-14 10:05:35 0F825842DC6EC2B6D4F65107B96585D8 922624 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\AppXDeploymentExtensions.dll2013-11-14 10:05:35 0E8B08C379A79A78678D5045E4A68753 761856 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\WorkfoldersControl.dll2013-11-14 10:05:35 05579A2C16277280E0FAD02245B80C2D 317616 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\wintrust.dll2013-11-14 10:05:35 053445AED2A855477496965B8EA16A6B 101888 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\eappgnui.dll2013-11-14 10:05:35 03CC7C6D00212DF6D6CB5C93432410ED 1147904 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\UIAutomationCore.dll2013-11-14 10:05:35 0208D2B1B21C4F7BCC8A91537045B82D 381952 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\WUSettingsProvider.dll2013-11-14 10:05:34 C5817E2699AA8048FD4D3869EE9A3CC0 104320 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\ncryptsslp.dll2013-11-14 10:05:34 C0F957C92D21EE003BF57DB6B8E77FE5 830464 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\samsrv.dll2013-11-14 10:05:34 8513A1E7AE4B9DC82C4B4F432C648A58 221184 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\profsvc.dll2013-11-14 10:05:34 5BAF7714E68F93515A937A3FA8587EF9 255488 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\dnsrslvr.dll2013-11-14 10:05:34 5A2020DDCCBB0ED08BAC2355A075F303 656384 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\dnsapi.dll2013-11-14 10:05:34 031FDCB504035477EB4371B93A3CB8B5 7399256 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\ntoskrnl.exe2013-11-14 10:03:48 B82255670D270B75D2D2F0F8747D1443 1104384 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\IKEEXT.DLL2013-11-14 10:03:48 6468B696C65775D51A06615830E0E79D 828416 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\BFE.DLL2013-11-14 10:03:42 6EFAF0D87291F9FBD7C0ED3BD56511AA 1943536 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\crypt32.dll2013-11-14 10:01:09 DF290FC4E1116D92F34D8B6410AE544E 124112 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll2013-11-14 10:01:09 A0E7332DC41BB85FBE8E266B8CDF5AC4 35480 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\TsWpfWrp.exe2013-11-14 10:01:08 E35AD6DAECED1213658E0976A16D6266 1166520 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\PresentationNative_v0300.dll====== C:\WINDOWS\Sysnative\drivers =====2013-11-25 14:28:52 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ---ha-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\Msft_Kernel_SynTP_01009.Wdf2013-11-25 14:28:44 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ---ha-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\Msft_Kernel_Smb_driver_01009.Wdf2013-11-24 22:49:20 B9657A0AFF28C1CB114ACC0CB93EE4BB 51496 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\stflt.sys2013-11-24 20:44:25 44786D4EB1599C328804F526D6279B75 17880 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\kgpcpy.cfg2013-11-14 11:17:32 C04F7B373881009D7994D9BF55D24AB4 65776 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\aswRvrt.sys2013-11-14 11:17:32 9F34AA1124EEA112E49E48258B1D6394 38984 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\aswFsBlk.sys2013-11-14 11:17:32 79ADA401A6E2054F110E7FBDFAC71942 409832 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\aswSP.sys2013-11-14 11:17:32 679712B7A353EE665B9301592164A172 92544 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\aswRdr2.sys2013-11-14 11:17:32 5C49AB607897C94E123EC8364FF4BF61 84328 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\aswMonFlt.sys2013-11-14 11:17:32 59787B95DD9CA44CB139D96863438587 205320 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\aswVmm.sys2013-11-14 11:17:32 1BA60C77EB3CDB6129DAD25BAF675F43 1032416 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\aswSnx.sys2013-11-14 10:05:35 E6EF19470936A12524B61DBE7CB44B07 382808 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\dxgmms1.sys2013-11-14 10:05:35 DA8E85F1BE0C9B7D2EE2949248A389D8 1530200 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\dxgkrnl.sys2013-11-14 10:05:35 847C6A08912C3515807049C93E526D65 258904 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\rdyboost.sys2013-11-14 10:05:34 C1A9592EE57C6FF0A0904B9DFD55942D 39768 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\intelpep.sys2013-11-14 10:05:34 8A2F723010B77C79898836784032BFF7 371032 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\spaceport.sys2013-11-14 10:05:34 6B06E2D11E604BE2B1A406C4CB3B90DE 57176 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\stornvme.sys2013-11-14 10:05:34 6617F44D2432C529B2249A0498B6B40A 2551640 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\tcpip.sys2013-11-14 10:05:34 53AA1CD1740BDE110EB22CD8C05F615F 325464 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\USBXHCI.SYS2013-11-14 10:05:34 486F21443BD82029284AE82F238DA44C 270848 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\portcls.sys2013-11-14 10:05:34 433ECDE01A52691FA7ACA51C10C09B70 155480 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\usbccgp.sys2013-11-14 10:05:34 3D30878A269D934100FA5F972E53AF39 523096 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\acpi.sys2013-11-14 10:05:34 2B78788A1485F9B99A578A299DF42C02 454656 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\srv.sys2013-11-14 10:03:49 2E3E82D7B1076B90F4E228A8EF17B261 136536 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\wfplwfs.sys2013-11-07 00:52:44 8C44E6B688790E2AD3846C97661C54F1 5363200 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\drivers\igdkmd64.sys====== C:\WINDOWS\Tasks ======2013-11-25 19:47:12 4DEBC4DF26182B8C3AC18023359BB685 3128 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\Tasks\{E179804C-2D89-4165-A0B8-CF7145F6AF7D}2013-11-24 22:11:40 8B960E75D4BA41829B8F03A20EF5ADBF 4048 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA2013-11-24 22:11:40 3CC934C109858AE342BB7646869897CE 1076 ----a-w- C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job2013-11-24 22:11:39 9485DAD0AA4F5E38D2F44601A9E8FD9A 3812 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore2013-11-24 22:11:39 6223DFEAC82CD00452B46D77CC7AB79D 1072 ----a-w- C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job2013-11-14 11:13:32 FB1F60BE1411029C23ABAAFC0A3F956C 3966 ----a-w- C:\WINDOWS\Sysnative\Tasks\User_Feed_Synchronization-{249308B4-8FE7-49A0-AB94-960C3288A293}====== C:\WINDOWS\Temp ============= C:\Program Files =====2013-11-25 14:34:35 -------- d-----w- C:\Program Files\Elantech2013-11-25 14:28:46 -------- d-----w- C:\Program Files\Synaptics2013-11-25 13:48:49 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro2013-11-24 20:15:17 -------- d-----w- C:\Program Files\EgisTec IPS2013-11-21 19:38:32 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft Office2013-11-14 10:11:43 -------- d-----w- C:\Program Files\Realtek2013-11-14 10:01:46 -------- d-----w- C:\Program Files\Reference Assemblies2013-11-14 10:01:46 -------- d-----w- C:\Program Files\MSBuild======= C:\PROGRA~2 =====2013-11-24 22:49:17 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Spyware Terminator2013-11-24 18:50:34 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\Wise Installation Wizard2013-11-21 19:40:41 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Microsoft Works2013-11-21 19:40:16 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Microsoft Visual Studio2013-11-21 19:40:16 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\DESIGNER2013-11-21 19:38:13 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Microsoft Office2013-11-14 10:11:21 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Intel2013-11-14 10:01:46 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Reference Assemblies2013-11-14 10:01:46 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\MSBuild======= C: =====2013-11-24 19:00:53 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\autoexec.bat2013-11-10 04:23:05 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\Recovery.txt====== C:\Users\Melissa\AppData\Roaming ======2013-11-25 14:26:30 -------- d-----w- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\InstallShield2013-11-24 22:16:51 -------- d-----w- C:\WINDOWS\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Google2013-11-24 22:12:18 -------- d-s---w- C:\WINDOWS\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Locallow\Microsoft2013-11-24 22:11:05 -------- d-----w- C:\Users\Melissa\AppData\Local\Deployment2013-11-24 19:49:33 -------- d-----w- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR2013-11-21 18:53:41 -------- d-----w- C:\Users\Melissa\AppData\Locallow\Intel2013-11-14 11:17:54 -------- d-s---w- C:\WINDOWS\serviceprofiles\networkservice\AppData\Locallow\Microsoft2013-11-14 10:36:44 -------- d-----w- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Identities2013-11-14 10:35:19 -------- d-s---w- C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Locallow\Microsoft2013-11-14 10:33:27 -------- d-----w- C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Roaming\Adobe2013-11-14 10:27:49 -------- d-----w- C:\WINDOWS\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft2013-11-14 10:25:28 -------- d-----w- C:\WINDOWS\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Apple Computer2013-11-14 10:21:30 -------- d-----w- C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft Help2013-11-14 10:21:30 -------- d-----w- C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft Help2013-11-14 10:16:26 -------- d-s---w- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Microsoft2013-11-14 10:16:26 -------- d-----w- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance2013-11-14 10:16:26 -------- d-----w- C:\Users\Melissa\AppData\Local\Temp2013-11-14 10:16:26 -------- d-----w- C:\Users\Melissa\AppData\Local\Microsoft2013-11-14 10:16:26 -------- d-----r- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools2013-11-14 10:16:26 -------- d-----r- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories2013-11-14 10:16:26 -------- d-----r- C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility2013-11-14 10:16:25 -------- d-s---w- C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft2013-11-14 10:16:25 -------- d-----w- C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance2013-11-14 10:16:25 -------- d-----w- C:\Users\freak_000\AppData\Local\Temp2013-11-14 10:16:25 -------- d-----w- C:\Users\freak_000\AppData\Local\Microsoft2013-11-14 10:16:25 -------- d-----r- C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools2013-11-14 10:16:25 -------- d-----r- C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories2013-11-14 10:16:25 -------- d-----r- C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility2013-11-14 10:03:23 -------- d-----w- C:\WINDOWS\SysNative\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft====== C:\Users\Melissa ======2013-11-25 13:48:11 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Melissa\Downloads\RSITx64.exe2013-11-24 22:49:20 -------- d-----w- C:\ProgramData\Spyware Terminator2013-11-24 22:49:19 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spyware Terminator 20122013-11-24 22:12:13 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome2013-11-24 21:14:38 76B1717148C114D3A47147B1A5CCFFEA 4379048 ----a-w- C:\Users\Melissa\Downloads\ccsetup407.exe2013-11-24 19:49:33 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR2013-11-21 19:41:15 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office2013-11-14 11:17:50 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast2013-11-14 10:36:04 6FC234AD3752E1267B34FB12BCD6718B 20 --sh--w- C:\Users\Melissa\ntuser.ini2013-11-14 10:16:26 -------- d--h--w- C:\Users\Melissa\AppData2013-11-14 10:16:26 -------- d-----r- C:\Users\Melissa\Favorites2013-11-14 10:16:26 -------- d-----r- C:\Users\Melissa\Documents2013-11-14 10:16:26 -------- d-----r- C:\Users\Melissa\Desktop2013-11-14 10:16:25 -------- d--h--w- C:\Users\freak_000\AppData2013-11-14 10:16:25 -------- d-----r- C:\Users\freak_000\Favorites2013-11-14 10:16:25 -------- d-----r- C:\Users\freak_000\Documents2013-11-14 10:16:25 -------- d-----r- C:\Users\freak_000\Desktop====== C: exe-files ==2013-11-25 15:00:28 7EF303DEB59B2903E24D54BE7F973070 2811392 ----a-w- C:\Users\Melissa\AppData\Local\Packages\AcerIncorporated.AcerExplorer_48frkmn4z8aw4\AC\Microsoft\CLR_v4.0_32\NativeImages\AcerExplorer\8468722d8c2f4eabedce0029e41bb2dc\AcerExplorer.ni.exe2013-11-25 14:26:32 1108B166160D6023AF76435B074052B6 455600 ----a-w- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{671EC9B2-A0F0-4035-AA48-729EDC3C59EF}\setup.exe2013-11-25 14:26:30 9853B5612944266D7BCD4EB374971AC6 14489776 ----a-w- C:\Users\Melissa\AppData\Local\Temp\{F8B3890D-A91B-4241-82E5-E109BDD7BAC8}\{671EC9B2-A0F0-4035-AA48-729EDC3C59EF}\TurboBoostSetup_x64.exe2013-11-25 13:48:50 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Melissa.exe2013-11-25 13:48:11 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Melissa\Downloads\RSITx64.exe2013-11-24 22:49:18 C662FB8B58AFF240D63F6E65C0C43908 1210504 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\Tools\analyzefile.exe2013-11-24 22:49:18 A870C413C147C6B0390242F2D2EAA6BD 3684488 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe2013-11-24 22:49:18 A566610BE606CE12EED544A9F59BF068 2777736 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe2013-11-24 22:49:18 3F76B2A418B57C3D5033208E6A4BE5E5 1004680 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\Tools\systemrestore.exe2013-11-24 22:49:18 35F57A3E7A09A73BAE0727B43122362E 1149104 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\st_rsser64.exe2013-11-24 22:49:18 272FEE05C75F4460116955832A5769D7 1356936 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\Tools\defsyssettings.exe2013-11-24 22:49:17 D33B4ADEF55DB9A393F0DDD538E88879 1316480 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\unins000.exe2013-11-24 22:49:17 7790CA7D46241258F969E8243FE6764F 4459144 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminator.exe2013-11-24 22:48:50 A4DB2B25DD2AADB870A4AE19979A436D 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1778103873-1166282037-1482892918-1001\$I1TOG89.exe2013-11-24 22:48:48 8B08BC46FB8BB1F0964F2CE81399A0DC 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1778103873-1166282037-1482892918-1001\$I9WB24U.exe2013-11-24 22:48:45 4A2BFF101993D778E169930A050FF2DE 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1778103873-1166282037-1482892918-1001\$IWCFA1T.exe2013-11-24 22:48:45 3B46C5576D9125639BACBF4226963DB6 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1778103873-1166282037-1482892918-1001\$IMK1SHK.exe2013-11-24 22:48:16 1695A77BA91AE88ACC13B684EDAB4BBB 5086312 ----a-w- C:\Users\Melissa\Downloads\Spyware Terminator Premium 2012 v3.0.0.82 Incl Crack - [MUMBAI]\SpywareTerminatorSetup.exe2013-11-24 22:48:11 7790CA7D46241258F969E8243FE6764F 4459144 ----a-w- C:\Users\Melissa\Downloads\Spyware Terminator Premium 2012 v3.0.0.82 Incl Crack - [MUMBAI]\Crack\SpywareTerminator.exe2013-11-24 22:47:07 9679E0E5F02C129F78744EA247980D70 4854808 ----a-w- C:\Users\Melissa\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\pdehmppfilefbolgganhfihpbmjlgebh\1.1.810_0\plugin\hola_plugin.exe2013-11-24 22:47:07 9242ACF12C14733608382688AA7C2369 5628952 ----a-w- C:\Users\Melissa\AppData\Local\Torch\User Data\Default\Extensions\pdehmppfilefbolgganhfihpbmjlgebh\1.1.810_0\plugin\hola_plugin_x64.exe2013-11-24 22:18:09 EB8EEB98D01B5D31898D8E53C3789832 59784 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleUpdateBroker.exe2013-11-24 22:18:09 CEFEBDB9E274BD90C12D131ED25CC819 59784 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleUpdateOnDemand.exe2013-11-24 22:17:30 4AFFF5FE4E69C8E7C5F1E4F3511301CF 818968 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleUpdateSetup.exe2013-11-24 22:16:54 CF7B0E597C1F34E528285495721DEEE9 237960 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler.exe2013-11-24 22:16:54 0DC0DE2966A6DBA4CFBF6639DF44F5BA 319880 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleCrashHandler64.exe2013-11-24 22:16:51 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF 116648 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.165\GoogleUpdate.exe2013-11-24 22:16:36 4AFFF5FE4E69C8E7C5F1E4F3511301CF 818968 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Update\Download\{430FD4D0-B729-4F61-AA34-91526481799D}\1.3.21.165\GoogleUpdateSetup.exe2013-11-24 22:11:58 E714A26715478EAC94DEB4514BF68EA2 35300192 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Google\Update\Download\{8A69D345-D564-463C-AFF1-A69D9E530F96}\31.0.1650.57\31.0.1650.57_chrome_installer.exe2013-11-24 22:11:39 506708142BC63DABA64F2D3AD1DCD5BF 116648 ----atw- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe2013-11-24 22:11:28 A6F8D4FBC12177A75AB4C06D059229B6 784664 ----a-w- C:\Users\Melissa\AppData\Local\Apps\2.0\T9D6WMV5.8GB\AWXA8WJY.VPG\inst...app_4fe91ede9f9bdca3_0001.0003_fc100576141c6894\GoogleUpdateSetup.exe2013-11-24 22:11:28 A6F8D4FBC12177A75AB4C06D059229B6 784664 ----a-w- C:\Users\Melissa\AppData\Local\Apps\2.0\T9D6WMV5.8GB\AWXA8WJY.VPG\clic...exe_4fe91ede9f9bdca3_0001.0003_none_81523f7b64d98436\GoogleUpdateSetup.exe2013-11-24 22:11:28 2D479A35439E0DFBDBF2FDB6DEE8D49B 10120 ----a-w- C:\Users\Melissa\AppData\Local\Apps\2.0\T9D6WMV5.8GB\AWXA8WJY.VPG\inst...app_4fe91ede9f9bdca3_0001.0003_fc100576141c6894\clickonce_bootstrap.exe2013-11-24 22:09:27 EE2BBFA13ABF5DA559FD7753CEC411AF 131991 ----a-w- C:\Windows\4FC9DA9DF608454E8191D7EFFDCC5726.TMP\WiseCustomCalla11.exe2013-11-24 22:09:26 0376FEDC5ADB49075343025E4ACB7923 131039 ----a-w- C:\Windows\4FC9DA9DF608454E8191D7EFFDCC5726.TMP\WiseCustomCalla.exe2013-11-24 21:14:42 76B1717148C114D3A47147B1A5CCFFEA 4379048 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1778103873-1166282037-1482892918-1001\$R9WB24U.exe2013-11-24 21:14:38 76B1717148C114D3A47147B1A5CCFFEA 4379048 ----a-w- C:\Users\Melissa\Downloads\ccsetup407.exe2013-11-24 21:06:37 29702C25639B549AC5221E546545D56B 728960 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1778103873-1166282037-1482892918-1001\$RWCFA1T.exe2013-11-24 20:57:35 41CB698F967B4D9F2580EA2A21A5A710 107320 ------w- C:\Users\Melissa\AppData\Local\Temp\{8E1C76AB-6241-47D4-84AD-22B83DA2075E}\ISBEW64.exe2013-11-24 20:41:54 8F41B14286A6667D7713E9D6B33A1EA2 707664 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1778103873-1166282037-1482892918-1001\$R1TOG89.exe2013-11-24 20:19:37 EDB10586A061A621BBA2CB32E5E3220B 190429 ----a-w- C:\Windows\72AAF4551E54475BB0AB5413C78D0E63.TMP\WiseCustomCalla37.exe2013-11-24 20:19:37 25D473D7805261C752DA738B13E35816 185271 ----a-w- C:\Windows\72AAF4551E54475BB0AB5413C78D0E63.TMP\WiseCustomCalla31.exe2013-11-24 20:15:09 C5129AAED888B5A223A2425464F371FA 15397208 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1778103873-1166282037-1482892918-1001\$REDRD5P\spyhunterS.exe2013-11-24 20:15:09 4FAEE05B33E3F48B93860D12FC7F56A8 3021720 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1778103873-1166282037-1482892918-1001\$REDRD5P\Crack\SpyHunter4.exe2013-11-24 19:49:27 9A31F7D5248712D6725234C6B16CEC18 270336 ----a-w- C:\Program Files (x86)\WinRAR\UnRAR.exe2013-11-24 19:49:27 8BABC98395F0D8FC0968982237B1BC8F 404992 ----a-w- C:\Program Files (x86)\WinRAR\Rar.exe2013-11-24 19:49:27 4C2298BF181AE43A2864AC8B53A119E3 123904 ----a-w- C:\Program Files (x86)\WinRAR\Uninstall.exe2013-11-24 19:49:27 31EF2CA5D8E806F3B03450DD18FBBB3F 1159168 ----a-w- C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe2013-11-24 19:49:20 7784ACAC132C27E20B7A59688D6114FA 1886165 ----a-w- C:\Users\Melissa\Downloads\Vuze Downloads\wrar420nl.exe2013-11-24 18:49:50 29702C25639B549AC5221E546545D56B 728960 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1778103873-1166282037-1482892918-1001\$RMK1SHK.exe2013-11-21 18:55:08 CC98E4C2F26EB01586DCD8C61683C622 1089496 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Processor Graphics\uninstall\Setup.exe2013-11-21 18:55:08 A307339D5E1E83C97EDE96701B1EBD38 185816 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Processor Graphics\uninstall\x64\Drv64.exe2013-11-21 18:54:55 815F3180B5117E42E422188E9CCC89C6 277616 ----a-w- C:\Windows\LastGood.Tmp\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe=== C: other files ==2013-11-25 14:34:35 BBEFD1442896352FBACEC3319959B278 331152 ----a-w- C:\Windows\LastGood\system32\DRIVERS\ETD.sys2013-11-25 14:25:53 2DB05E009BDAEAB9CD2707B3A736406F 22477753 ----a-w- C:\Users\Melissa\Downloads\Turbo Boost_Intel_2.5.1.0_W7x86W7x64_A.zip2013-11-25 14:25:47 4B687BC8F37BB2AF108E258548031D37 7564484 ----a-w- C:\Users\Melissa\Downloads\LaunchManager_Dritek_5.1.15_W7x86W7x64_A.zip2013-11-25 14:24:33 0C25A7A588238E1F8FD1F52DB5F49AE8 102976430 ----a-w- C:\Users\Melissa\Downloads\TouchPad_Synaptics_15.3.41.5_W7x86W7x64_A.zip2013-11-25 14:24:29 491E0B46A4D8ABC303D34377D5332C5F 183398358 ----a-w- C:\Users\Melissa\Downloads\TouchPad_ELANTECH_10.6.9.9_W7x86W7x64_A.zip2013-11-24 22:49:20 B9657A0AFF28C1CB114ACC0CB93EE4BB 51496 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\stflt.sys2013-11-24 22:49:20 B9657A0AFF28C1CB114ACC0CB93EE4BB 51496 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\Driver\stflt.sys2013-11-24 19:29:30 B8B5383C690AD7134E356DACF2F03CF4 2836 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\ara_4.1_all_livetri[4].zip2013-11-24 19:00:53 D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E 0 ----a-w- C:\autoexec.bat2013-11-21 19:28:45 B8B5383C690AD7134E356DACF2F03CF4 2836 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\ara_4.1_all_livetri[3].zip==== Startup Registry Enabled ======================[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"RadioController"="C:\Program Files (x86)\RadioController\RfBtnHelper.exe Start_Run""APSDaemon"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe""AvastUI.exe"="C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe /nogui""20131121"="C:\Program Files\AVAST Software\Avast\setup\emupdate\f73c9e32-6319-49ad-af7e-c6c12f74a028.exe /check"==== Startup Registry Enabled x64 ======================[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]"IgfxTray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe""HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe""Persistence"="C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe""SpywareTerminatorShield"="C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe""SpywareTerminatorUpdater"="C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe""SynTPEnh"="%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe ""ETDCtrl"="%ProgramFiles%\Elantech\ETDCtrl.exe "==== Startup Folders ======================2012-11-23 05:57:08 2171 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Acer Backup Manager Tray.lnk==== Task Scheduler Jobs ======================C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a-------- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [24-11-2013 23:11]C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a-------- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [24-11-2013 23:11]==== Other Scheduled Tasks ======================"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\ALU" [C:\Program Files (x86)\Acer\Live Updater\updater.exe]"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\ALUAgent" [C:\Program Files (x86)\Acer\Live Updater\liveupdater_agent.exe]"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\CCleanerSkipUAC" ["C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe"]"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\DeviceDetector" [C:\Program Files (x86)\CyberLink\MediaEspresso\DeviceDetector\DeviceDetector.exe]"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\EgisUpdate" ["C:\Program Files\EgisTec IPS\EgisUpdate.exe"]"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\PMMUpdate" ["C:\Program Files\EgisTec IPS\PMMUpdate.exe"]"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\Power Management" ["C:\Program Files\Acer\Acer Power Management\ePowerTray.exe"]"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\User_Feed_Synchronization-{249308B4-8FE7-49A0-AB94-960C3288A293}" [C:\WINDOWS\system32\msfeedssync.exe]"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\Apple\AppleSoftwareUpdate" [C:\Program Files (x86)\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe]"C:\WINDOWS\SysNative\tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask" [%systemroot%\system32\sc.exe start osppsvc]==== Chrome Look ======================HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensionsgomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx[14-11-2013 12:17]kiplfnciaokpcennlkldkdaeaaomamof - C:\Users\Melissa\AppData\Local\Torch\Plugins\TorchPlugin.crx[20-07-2013 20:20]Google Docs - freak_000 - Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokakeGoogle Drive - freak_000 - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalfYouTube - freak_000 - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeoGoogle Search - freak_000 - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpfCard number - freak_000 - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmiedaGmail - freak_000 - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaediaGoogle Docs - Melissa - Profile 1\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokakeGoogle Drive - Melissa - Profile 1\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalfYouTube - Melissa - Profile 1\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeoGoogle Search - Melissa - Profile 1\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpfArmin van Buuren Theme - Melissa - Profile 1\Extensions\fmkcgpopcjlkgjoahojdcghdolflhnabavast Online Security - Melissa - Profile 1\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmkiGoogle Wallet - Melissa - Profile 1\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmiedaGmail - Melissa - Profile 1\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia==== Set IE to Default ======================Old Values:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]"Start Page"="http://www.google.com/"New Values:[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]"Start Page"="http://www.google.com/"==== All HKCU SearchScopes ======================HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE11SR"{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&startIndex={startIndex?}&startPage={startPage}"{C2A21E4F-71A6-44D6-BFDD-1FBE1FEBA426} Unknown Url="Not_Found"==== Reset Google Chrome ======================C:\Users\freak_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfullyC:\Users\Melissa\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Preferences was reset successfullyC:\Users\freak_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfullyC:\Users\Melissa\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Web Data was reset successfully==== Deleting CLSID Registry Keys ======================HKEY_USERS\S-1-5-21-1778103873-1166282037-1482892918-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{C2A21E4F-71A6-44D6-BFDD-1FBE1FEBA426} deleted successfully==== Deleting CLSID Registry Values ========================== shortcuts on All Users Desktop ======================C:\Users\Public\Desktop\avast Free Antivirus.lnk - C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk - C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\Public\Desktop\Spyware Terminator 2012.lnk - C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminator.exe ==== shortcuts in All Users Start Menu ======================C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe /prefetch:1C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast\avast Free Antivirus.lnk - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner.lnk - C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\Uninstall CCleaner.lnk - C:\Program Files (x86)\CCleaner\uninst.exe C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Excel 2007.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{91120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\xlicons.exe C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office OneNote 2007.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{91120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\joticon.exe C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Word 2007.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{91120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office-hulpprogramma's\Digitaal certificaat voor VBA-projecten.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{91120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office-hulpprogramma's\Microsoft Mediagalerie.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{91120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\cagicon.exe C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office-hulpprogramma's\Microsoft Office 2007 - Taalinstellingen.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{91120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office-hulpprogramma's\Microsoft Office Diagnostische gegevens.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{91120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\misc.exe C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\Microsoft Office-hulpprogramma's\Microsoft Office Picture Manager.lnk - C:\WINDOWS\Installer\{91120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}\oisicon.exe C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spyware Terminator 2012\Spyware Terminator 2012.lnk - C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\SpywareTerminator.exe C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spyware Terminator 2012\Uninstall Spyware Terminator 2012.lnk - C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\unins000.exe C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Console RAR-handleiding.lnk - C:\Program Files (x86)\WinRAR\Rar.txt C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR help.lnk - C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.chm C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk - C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe ==== shortcuts in Quick Launch ======================C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk - C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk - C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk - C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk - C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk - C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk - C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Acer Device Fast-lane.lnk - C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Device Fast-lane\DeviceFastLaneUI.exe C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Acer Power Button.lnk - C:\Program Files (x86)\Acer\Acer Power Management\ePowerButton.exe C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\AcerCloud Docs.lnk - C:\Program Files (x86)\Acer\AcerCloud Docs\AcerCloud Docs.exe C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\clear.fi Media.lnk - C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi Media\ClearfiMedia.exe C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\clear.fi Photo.lnk - C:\Program Files (x86)\Acer\clear.fi Photo\ClearfiPhoto.exe C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk - C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Google Chrome.lnk - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\freak_000\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Internet Explorer.lnk - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe ==== Empty IE Cache ======================C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfullyC:\Users\Melissa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfullyC:\Users\Melissa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Low\Content.IE5 emptied successfullyC:\WINDOWS\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfullyC:\WINDOWS\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully==== Empty FireFox Cache ======================No FireFox Profiles found==== Empty Chrome Cache ======================C:\Users\freak_000\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfullyC:\Users\Melissa\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Cache will be emptied at reboot==== Empty All Flash Cache ======================Flash Cache Emptied Successfully==== Empty All Java Cache ======================No Java Cache Found==== After Reboot ========================== Empty Temp Folders ======================C:\WINDOWS\Temp successfully emptiedC:\Users\Melissa\AppData\Local\Temp successfully emptied==== Empty Recycle Bin ======================C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied==== EOF on ma 25-11-2013 at 21:24:03,25 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

ik geloof het wel... maar heb toch nog niks gedaan?
Jij niet, nee ... maar de tooltjes hierboven wél xD

Download 52147fb3b2536-AdwCleaner_99_3_16x16x32.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

AdwCleaner uitvoeren

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik vervolgens op de knop Scan.
 • Wanneer de scan gereed is Klikt u vervolgens op de knop Clean.
 • Als dit gereed is wordt er gevraagd om de computer opnieuw op te starten, klik hier op OK.
 • Nadat de computer opnieuw is opgestart wordt het logbestand automatisch geopend.
 • Plaats dit logbestand in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

# AdwCleaner v3.013 - Report created 01/12/2013 at 12:16:57

# Updated 24/11/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 8.1 (64 bits)

# Username : Melissa - VRIESEMA

# Running from : C:\Users\Melissa\Downloads\adwcleaner (1).exe

# Option : Clean

***** [ Services ] *****

***** [ Files / Folders ] *****

Folder Deleted : C:\Users\Melissa\AppData\Local\torch

Folder Deleted : C:\Users\Melissa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\torch

***** [ Shortcuts ] *****

***** [ Registry ] *****

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\kiplfnciaokpcennlkldkdaeaaomamof

Key Deleted : HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\WsysSvc

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}

Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}

Key Deleted : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86}

Key Deleted : HKCU\Software\ParetoLogic

Key Deleted : HKCU\Software\Softonic

Key Deleted : HKCU\Software\torch

Key Deleted : HKLM\Software\dosearchessoftware

Key Deleted : HKLM\Software\ParetoLogic

Key Deleted : HKLM\Software\torch

Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\torch

***** [ Browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v11.0.9600.16384

Setting Restored : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [Default_Search_URL]

Setting Restored : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [search Page]

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [2232 octets] - [27/11/2013 22:17:37]

AdwCleaner[R1].txt - [2296 octets] - [01/12/2013 12:10:46]

AdwCleaner[s0].txt - [1715 octets] - [01/12/2013 12:16:57]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [1775 octets] ##########

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.