Ga naar inhoud

browserprobleem


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Een kameraad vroeg me zijn pc eens na te kijken en ik liet malwarebytes scannen en ook eset nod32.

Deze vonden heel wat troep maar in zijn webbrowser zijn er bij bepaalde websites nog rare dingen waarbij bepaalde worden onderlijnt en al je er met u cursor naar toegaat komt er wat reclame voor programma's.

Vandaar dat ik eens een logje plaats om dit een nat te kijken. ik post meteen ook het malwarebyteslogje erbij.

Alvast bedankt voor de hulp!

- - - Updated - - -

RSIT logje:

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by shiara en niels at 2013-12-19 15:30:08

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 401 GB (87%) free of 459 GB

Total RAM: 6104 MB (59% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 15:30:14, on 19-12-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.16428)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer.exe

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\shiara en niels.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /minimized /regrun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Exetender] "C:\Program Files (x86)\FantastiGames\GPlayer.exe" /runonstartup (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [TOPI.EXE] C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Online Product Information\topi.exe /STARTUP (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\ONBttnIE.dll/105

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\youtube accelerator\ytalsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\youtube accelerator\ytalsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\youtube accelerator\ytalsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\youtube accelerator\ytalsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\youtube accelerator\ytalsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\youtube accelerator\ytalsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\youtube accelerator\ytalsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\youtube accelerator\ytalsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\youtube accelerator\ytalsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) -

O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: SDWinLogon - SDWinLogon.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: GFNEX Service (GFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Windows\System32\GFNEXSrv.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® ME Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Scanner Service (SDScannerService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Updating Service (SDUpdateService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe

O23 - Service: Spybot-S&D 2 Security Center Service (SDWSCService) - Safer-Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe

O23 - Service: Service KMSELDI - Unknown owner - C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: TeamViewer 9 (TeamViewer9) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TEMPRO) (TemproMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe

O23 - Service: TMachInfo - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Service Station\TMachInfo.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\TODDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA eco Utility Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe

O23 - Service: TOSHIBA HDD SSD Alert Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe

O23 - Service: TPCH Service (TPCHSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: YouTubeAcceleratorService - GOOBZO - C:\PROGRA~2\YOUTUB~1\YouTubeAcceleratorService.exe

--

End of file - 13147 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\lsm.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\windows\system32\atiesrxx.exe

winlogon.exe

C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\GFNEXSrv.exe

C:\windows\System32\spoolsv.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

atieclxx

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\x86\ekrn.exe"

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe"

"C:\windows\system32\Dwm.exe"

"taskhost.exe"

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer_Service.exe"

C:\windows\system32\TODDSrv.exe

"C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

C:\PROGRA~2\YOUTUB~1\YouTubeAcceleratorService.exe -start -scm

WLIDSvcM.exe 1640

C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe"

"C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe"

C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\windows\System32\rundll32.exe shell32.dll,SHCreateLocalServerRunDll {995C996E-D918-4a8c-A302-45719A6F4EA7} -Embedding

C:\windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer.exe"

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\tv_w32.exe" --action hooks --log C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer9_Logfile.log

"C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\tv_x64.exe" --action hooks --log C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version9\TeamViewer9_Logfile.log

"C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

"C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe"

C:\windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="6584.0.2023029172\127291124" --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=0,3,12,22 --gpu-vendor-id=0x1002 --gpu-device-id=0x6840 --gpu-driver-vendor="Advanced Micro Devices, Inc." --gpu-driver-version=8.932.5.3000 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InstantExtended/Group6 pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_20/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --enable-threaded-compositing --extension-process --renderer-print-preview --disable-html-notifications --enable-experimental-extension-apis --channel="6584.4.392784580\1690993719" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group6 pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/OmniboxBundledExperimentV1/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_20/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --enable-threaded-compositing --renderer-print-preview --disable-html-notifications --enable-experimental-extension-apis --channel="6584.27.526054927\1705471764" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group6 pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/OmniboxBundledExperimentV1/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_20/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --enable-threaded-compositing --renderer-print-preview --instant-process --disable-html-notifications --enable-experimental-extension-apis --channel="6584.28.701989382\202119016" /prefetch:673131151

taskeng.exe {A73E36EB-B5E7-4360-8F95-4473650ACF64}

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group6 pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/OmniboxBundledExperimentV1/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_20/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --enable-threaded-compositing --extension-process --renderer-print-preview --disable-html-notifications --enable-experimental-extension-apis --channel="6584.37.881657832\1119814316" /prefetch:673131151

"c:\program files (x86)\teamviewer\version9\TeamViewer_Desktop.exe" --IPCport 5939

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="6584.39.694746488\1610750040" --ppapi-flash-args --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group6 pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/OmniboxBundledExperimentV1/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_20/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --enable-threaded-compositing --renderer-print-preview --disable-html-notifications --enable-experimental-extension-apis --channel="6584.40.2004456430\1552240117" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=service

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi-broker --channel="6584.41.1926091748\1306539778" --lang=nl /prefetch:845217598

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group6 pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/OmniboxBundledExperimentV1/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_20/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --enable-threaded-compositing --renderer-print-preview --disable-html-notifications --enable-experimental-extension-apis --channel="6584.43.244273074\2137102170" /prefetch:673131151

C:\windows\system32\msiexec.exe /V

"C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe"

C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\windows\system32\NOTEPAD.EXE" C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\hijackthis.log

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutocompleteDynamicTrial_2/DefaultControl_R2_Stable/BrowserPreReadExperiment/100-pct-default/CookieRetentionPriorityStudy/ExperimentOn/DeferBackgroundExtensionCreation/RateLimited/ForceCompositingMode/thread/InfiniteCache/No/InstantExtended/Group6 pct:10e stable:pp1 use_remote_ntp_on_startup:1 espv:210 suppress_on_srp:1/OmniboxBundledExperimentV1/Standard/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderDisabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group3/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_13/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_20/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_09/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_03/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_11/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/group_01/" --enable-threaded-compositing --renderer-print-preview --disable-html-notifications --enable-experimental-extension-apis --channel="6584.44.1537481482\1271374427" /prefetch:673131151

"C:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe8_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe8 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 536 540 548 65536 544

"C:\Users\shiara en niels\Downloads\RSITx64.exe"

C:\windows\system32\DllHost.exe /Processid:{F9717507-6651-4EDB-BFF7-AE615179BCCF}

======Scheduled tasks folder======

C:\windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\windows\tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d-Logon.job

C:\windows\tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\shiara en niels\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\23mef4dn.default

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.170 Plugin

"Path"=C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_170.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@exent.com/npExentCtl,version=7.0.0.0]

"Description"=Exent® AOD Gecko Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\FantastiGames\npExentCtl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]

"Description"=Google Earth in your browser

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.0.59]

"Description"=Intel IPT WebApi plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater]

"Description"=This plugin updates Intel WebAPI component

"Path"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/Lync,version=15.0]

"Description"=Microsoft Lync Plug-in for Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3538.0513]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Nero.com/KM]

"Description"=

"Path"=C:\PROGRA~2\COMMON~1\Nero\BROWSE~1\NPBROW~1.DLL

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@WildTangent.com/GamesAppPresenceDetector,Version=1.0]

"Description"=WildTangent Games App V2 Presence Detector Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\2\NP_wtapp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\www.exent.com/GameTreatWidget]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\FantastiGames\NPGameTreatPlugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.170 Plugin

"Path"=C:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_170.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.45.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0]

"Description"=Microsoft SharePoint Plug-in for Firefox

"Path"=C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\

{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\

binary.manifest

browsercomps.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\

npMeetingJoinPluginOC.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\

amazondotcom.xml

bing.xml

eBay.xml

google.xml

twitter.xml

wikipedia.xml

yahoo.xml

C:\Users\shiara en niels\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\23mef4dn.default\extensions\

4fdacf00-e9c4-4ad5-b4cf-bf9800f184f6@36857116-74e0-4973-936f-860cd2a102a9.com

9321b276-2c2e-4c5f-bd04-b8118e512707@c0c8a2d6-3275-4cac-a0b2-52e936311db9.com

staged

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-12-17 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-12-17 194128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-12-17 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-12-17 194128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

""= []

"egui"=C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe [2013-09-12 5618456]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"=C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [2013-06-21 19876968]

"swg"=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2012-05-10 39408]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=" "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37CrusaderBoot]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro37Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro37CrusaderBoot]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableTaskMgr"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableLinkedConnections"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Tray Icon"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Scanner Service"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Updater"

"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe"="C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe:*:Enabled:Spybot-S&D 2 Background update service"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\rjatydimofu.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-12-19 15:30:08 ----D---- C:\rsit

2013-12-19 15:30:08 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-12-19 15:23:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\Trend Micro

2013-12-17 20:29:02 ----A---- C:\DelFix.txt

2013-12-16 22:52:47 ----D---- C:\Program Files\Microsoft.NET

2013-12-16 22:33:05 ----D---- C:\Users\shiara en niels\AppData\Roaming\WinRAR

2013-12-16 22:32:28 ----D---- C:\Program Files\WinRAR

2013-12-16 22:21:00 ----D---- C:\Users\shiara en niels\AppData\Roaming\ESET

2013-12-16 22:20:01 ----D---- C:\ProgramData\ESET

2013-12-16 22:20:00 ----D---- C:\Program Files\ESET

2013-12-16 22:18:26 ----D---- C:\Program Files\KMSpico

2013-12-16 21:59:13 ----D---- C:\Program Files\Common Files\DESIGNER

2013-12-16 21:58:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server

2013-12-16 21:58:11 ----D---- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft

2013-12-16 21:57:48 ----D---- C:\windows\PCHEALTH

2013-12-16 21:57:48 ----D---- C:\Program Files\Microsoft SQL Server

2013-12-16 21:55:33 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Analysis Services

2013-12-16 21:55:33 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services

2013-12-16 21:55:19 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office

2013-12-16 21:55:13 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Office

2013-12-16 18:47:42 ----A---- C:\windows\system32\javaws.exe

2013-12-16 18:47:38 ----A---- C:\windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll

2013-12-16 18:47:38 ----A---- C:\windows\system32\javaw.exe

2013-12-16 18:47:38 ----A---- C:\windows\system32\java.exe

2013-12-16 18:47:31 ----D---- C:\Program Files\Java

2013-12-16 18:46:31 ----D---- C:\ProgramData\Oracle

2013-12-16 18:46:29 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\javaws.exe

2013-12-16 18:46:24 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll

2013-12-16 18:46:24 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\javaw.exe

2013-12-16 18:46:24 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\java.exe

2013-12-16 18:46:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java

2013-12-16 18:34:35 ----D---- C:\ProgramData\VS Revo Group

2013-12-16 18:34:35 ----A---- C:\windows\system32\drivers\revoflt.sys

2013-12-16 18:22:54 ----D---- C:\windows\Migration

2013-12-16 18:21:26 ----A---- C:\windows\system32\ieui.dll

2013-12-16 18:21:26 ----A---- C:\windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2013-12-16 18:21:25 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-12-16 18:21:25 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-12-16 18:21:25 ----A---- C:\windows\system32\jsproxy.dll

2013-12-16 18:21:25 ----A---- C:\windows\system32\ieUnatt.exe

2013-12-16 18:21:25 ----A---- C:\windows\system32\iesetup.dll

2013-12-16 18:21:25 ----A---- C:\windows\system32\iernonce.dll

2013-12-16 18:21:25 ----A---- C:\windows\system32\ieetwproxystub.dll

2013-12-16 18:21:25 ----A---- C:\windows\system32\ieetwcollector.exe

2013-12-16 18:21:25 ----A---- C:\windows\system32\ie4uinit.exe

2013-12-16 18:21:24 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2013-12-16 18:21:24 ----A---- C:\windows\system32\mshtml.dll

2013-12-16 18:21:24 ----A---- C:\windows\system32\jscript9diag.dll

2013-12-16 18:21:24 ----A---- C:\windows\system32\ieapfltr.dll

2013-12-16 18:21:23 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-12-16 18:21:23 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-12-16 18:21:23 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2013-12-16 18:21:23 ----A---- C:\windows\system32\wininet.dll

2013-12-16 18:21:23 ----A---- C:\windows\system32\iertutil.dll

2013-12-16 18:21:22 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-12-16 18:21:22 ----A---- C:\windows\system32\urlmon.dll

2013-12-16 18:21:21 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-12-16 18:21:21 ----A---- C:\windows\system32\ieframe.dll

2013-12-16 18:21:20 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-12-16 18:21:20 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-12-16 18:21:19 ----A---- C:\windows\system32\jscript9.dll

2013-12-16 18:20:54 ----A---- C:\windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-12-16 18:20:54 ----A---- C:\windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-12-16 18:20:54 ----A---- C:\windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-12-16 18:20:54 ----A---- C:\windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-12-16 18:20:54 ----A---- C:\windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-12-16 18:20:54 ----A---- C:\windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-12-16 18:20:54 ----A---- C:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-12-16 18:16:01 ----A---- C:\windows\system32\sdnclean64.exe

2013-12-16 18:16:00 ----D---- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy

2013-12-16 18:15:57 ----D---- C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2

2013-12-16 17:54:17 ----D---- C:\Program Files\office.tmp

2013-12-16 17:53:37 ----D---- C:\windows\ERUNT

2013-12-16 06:37:50 ----A---- C:\windows\system32\IEUDINIT.EXE

2013-12-16 06:33:08 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\elshyph.dll

2013-12-16 06:33:08 ----A---- C:\windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\wextract.exe

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\webcheck.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\url.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\pngfilt.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\occache.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msrating.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msls31.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshtmler.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshta.exe

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msfeedssync.exe

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msfeedsbs.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\licmgr10.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jsIntl.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\inseng.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\imgutil.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iexpress.exe

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iepeers.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieapfltr.dat

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\IEAdvpack.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\icardie.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\wextract.exe

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\webcheck.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\vbscript.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\url.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\pngfilt.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\occache.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\msrating.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\msls31.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\mshtmler.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\mshtmled.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\MshtmlDac.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\mshta.exe

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\msfeedssync.exe

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\msfeeds.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\licmgr10.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\jsIntl.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\jscript.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\inseng.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\imgutil.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\iexpress.exe

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\iesysprep.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\iepeers.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\iedkcs32.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\ieapfltr.dat

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\icardie.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\elshyph.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\dxtrans.dll

2013-12-16 06:33:01 ----A---- C:\windows\system32\dxtmsft.dll

2013-12-15 11:45:01 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\wmploc.DLL

2013-12-15 11:45:01 ----A---- C:\windows\system32\wmploc.DLL

2013-12-15 11:45:00 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\wmp.dll

2013-12-15 11:45:00 ----A---- C:\windows\system32\wmp.dll

2013-12-12 18:02:28 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\WMPhoto.dll

2013-12-12 18:02:28 ----A---- C:\windows\system32\WMPhoto.dll

2013-12-12 18:02:27 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msieftp.dll

2013-12-12 18:02:27 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\imagehlp.dll

2013-12-12 18:02:27 ----A---- C:\windows\system32\win32k.sys

2013-12-12 18:02:27 ----A---- C:\windows\system32\msieftp.dll

2013-12-12 18:02:27 ----A---- C:\windows\system32\imagehlp.dll

2013-12-12 18:02:26 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\tzres.dll

2013-12-12 18:02:26 ----A---- C:\windows\system32\tzres.dll

2013-12-12 18:02:23 ----A---- C:\windows\system32\drivers\portcls.sys

2013-12-12 18:02:23 ----A---- C:\windows\system32\drivers\drmk.sys

2013-12-12 18:02:22 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\wscript.exe

2013-12-12 18:02:22 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\scrrun.dll

2013-12-12 18:02:22 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\cscript.exe

2013-12-12 18:02:22 ----A---- C:\windows\system32\wscript.exe

2013-12-12 18:02:22 ----A---- C:\windows\system32\scrrun.dll

2013-12-12 18:02:22 ----A---- C:\windows\system32\cscript.exe

2013-12-12 08:59:09 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\FlashPlayerInstaller.exe

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-12-19 15:30:09 ----D---- C:\windows\Temp

2013-12-19 15:30:08 ----RD---- C:\Program Files

2013-12-19 15:23:31 ----SHD---- C:\windows\Installer

2013-12-19 15:23:30 ----SD---- C:\Users\shiara en niels\AppData\Roaming\Microsoft

2013-12-19 15:23:30 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-12-19 15:23:20 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-12-19 12:44:09 ----D---- C:\windows\system32\config

2013-12-19 11:29:17 ----D---- C:\windows\Microsoft.NET

2013-12-19 11:27:33 ----RSD---- C:\windows\assembly

2013-12-18 15:18:50 ----D---- C:\Users\shiara en niels\AppData\Roaming\Skype

2013-12-18 06:44:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google

2013-12-18 06:40:28 ----D---- C:\windows\inf

2013-12-18 06:40:28 ----AD---- C:\windows\System32

2013-12-18 06:40:28 ----A---- C:\windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-12-18 06:36:42 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\log.txt

2013-12-18 06:34:32 ----AD---- C:\ProgramData\TEMP

2013-12-18 06:34:02 ----AD---- C:\Windows

2013-12-17 21:04:14 ----D---- C:\windows\SysWOW64

2013-12-16 22:52:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft.NET

2013-12-16 22:50:19 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-12-16 22:49:45 ----A---- C:\windows\win.ini

2013-12-16 22:45:22 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2013-12-16 22:20:45 ----D---- C:\windows\system32\DriverStore

2013-12-16 22:20:45 ----D---- C:\windows\system32\drivers

2013-12-16 22:20:45 ----D---- C:\windows\system32\catroot

2013-12-16 22:20:01 ----HD---- C:\ProgramData

2013-12-16 22:18:28 ----D---- C:\windows\system32\Tasks

2013-12-16 21:59:31 ----D---- C:\windows\ShellNew

2013-12-16 21:59:22 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

2013-12-16 21:59:13 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2013-12-16 21:57:48 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-12-16 21:56:20 ----D---- C:\Program Files\Common Files\System

2013-12-16 18:46:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-12-16 18:36:16 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI

2013-12-16 18:35:46 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-12-16 18:35:46 ----D---- C:\windows\system32\nl-NL

2013-12-16 18:32:47 ----D---- C:\windows\system32\drivers\etc

2013-12-16 18:30:52 ----D---- C:\windows\winsxs

2013-12-16 18:29:13 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-12-16 18:29:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-12-16 18:22:56 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\en-US

2013-12-16 18:22:56 ----D---- C:\windows\system32\en-US

2013-12-16 18:21:41 ----D---- C:\windows\system32\catroot2

2013-12-16 18:12:59 ----D---- C:\Users\shiara en niels\AppData\Roaming\uTorrent

2013-12-16 18:03:46 ----D---- C:\windows\SoftwareDistribution

2013-12-16 18:02:59 ----D---- C:\windows\Panther

2013-12-16 18:02:59 ----D---- C:\windows\Logs

2013-12-16 18:02:59 ----D---- C:\windows\debug

2013-12-16 18:01:08 ----D---- C:\windows\Prefetch

2013-12-16 18:00:05 ----D---- C:\Program Files (x86)\YouTube Accelerator

2013-12-16 17:58:22 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\migration

2013-12-16 17:58:21 ----D---- C:\windows\system32\migration

2013-12-16 17:58:21 ----D---- C:\windows\PolicyDefinitions

2013-12-16 17:58:21 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player

2013-12-16 17:58:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player

2013-12-16 17:57:31 ----D---- C:\Users\shiara en niels\AppData\Roaming\SoftGrid Client

2013-12-16 17:56:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\TeamViewer

2013-12-16 17:56:17 ----RSD---- C:\windows\Fonts

2013-12-16 06:29:55 ----D---- C:\windows\system32\MRT

2013-12-16 06:29:49 ----A---- C:\windows\system32\MRT.exe

2013-12-12 08:59:18 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 epfwwfp;epfwwfp; C:\windows\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys [2013-09-16 62136]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2011-11-30 568600]

R0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 Host Controller Switch Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-01-05 16152]

R0 NBVol;Nero Backup Volume Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\NBVol.sys [2011-12-01 72240]

R0 NBVolUp;Nero Backup Volume Upper Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\NBVolUp.sys [2011-12-01 15920]

R0 pciide;pciide; C:\windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2011-05-23 213888]

R0 TVALZ;TOSHIBA ACPI-Based Value Added Logical and General Purpose Device Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\TVALZ_O.SYS [2009-07-15 26840]

R1 eamonm;eamonm; C:\windows\system32\DRIVERS\eamonm.sys [2013-09-16 239320]

R1 ehdrv;ehdrv; C:\windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [2013-09-16 168256]

R1 EpfwLWF;Epfw NDIS LightWeight Filter; C:\windows\system32\DRIVERS\EpfwLWF.sys [2013-09-16 44120]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 epfw;epfw; C:\windows\system32\DRIVERS\epfw.sys [2013-09-16 220232]

R2 TVALZFL;TOSHIBA ACPI-Based Value Added Logical and General Purpose Device Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\TVALZFL.sys [2009-06-20 14472]

R3 amdkmdag;amdkmdag; C:\windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2012-01-20 10731520]

R3 amdkmdap;amdkmdap; C:\windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [2012-01-20 328192]

R3 athr;Atheros Extensible Wireless LAN device driver; C:\windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2011-12-30 2799616]

R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service; C:\windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [2011-10-17 93712]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-03-21 4013928]

R3 iusb3hub;Intel® USB 3.0 Hub Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys [2012-01-05 355096]

R3 iusb3xhc;Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys [2012-01-05 786200]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2013-04-04 25928]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ; C:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2012-07-17 62784]

R3 PGEffect;Pangu effect driver; C:\windows\system32\DRIVERS\pgeffect.sys [2011-02-09 38096]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys [2011-08-17 251496]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-08-24 565352]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2011-12-19 411920]

R3 tdcmdpst;TOSHIBA Writing Engine Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\tdcmdpst.sys [2009-07-31 27784]

R3 tosrfec;Bluetooth ACPI; C:\windows\system32\DRIVERS\tosrfec.sys [2010-06-19 18872]

S3 androidusb;SAMSUNG Android Composite ADB Interface Driver; C:\windows\System32\Drivers\ssadadb.sys [2011-05-13 36328]

S3 BtFilter;Bluetooth LowerFilter Class Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\btfilter.sys [2011-08-09 45168]

S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]

S3 hitmanpro37;HitmanPro 3.7 Support Driver; \??\C:\windows\system32\drivers\hitmanpro37.sys [2013-11-13 32512]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 Revoflt;Revoflt; C:\windows\system32\DRIVERS\revoflt.sys [2009-12-30 31800]

S3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

S3 s