Ga naar inhoud

Svchost en vbc foutmelding en kan geen back up maken


Velanya

Aanbevolen berichten

Hoi, sinds een tijdje krijg ik steeds een foutmelding als ik opstart: svchost.exe This application could not be started. Na een tijdje krijg ik ook nog een toepassingsfout van vbc.exe.

Ook krijg ik bij het opstarten standaard een melding van Microsoft Security Essentials over Hacktoon win32: keygen. Deze heb ik al een aantal keer verwijderd maar hij blijft elke keer weer terugkomen. Ik heb in een andere thread een soortgelijk probleem gezien die uiteindelijk niet echt opgelost werd omdat andere virusscanners er geen probleem van maakten. Wellicht heeft het dus niets met de eerder genoemde foutmeldingen te maken maar ik wilde het toch even noemen.

Als laatste, omdat ik teneinde raad dan maar windows opnieuw wilde gaan installeren, wilde ik een backup gaan maken. Hij blijft echter oneindig hangen op het beginschermpje: Back-up instellen - Windowns Backup starten....een ogenblik geduld.

Eigenlijk zijn het schoonheidsfoutjes want verder functioneert het systeem prima maar ze irriteren me mateloos :)

Kunnen jullie me hiermee verder helpen?

- - - Updated - - -

EDIT: ik heb eindelijk ontdekt waar die Hacktool win32 keygen zich bevond en heb hem succesvol weten te verwijderen. De computer hierna opnieuw opgestart en geen melding van MSE meer gekregen. Wél de svchost.exe melding, jammer genoeg. Heeft er dus niets mee te maken gehad.

Hulp dus nog steeds erg welkom!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Marleen at 2013-12-24 16:56:30

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 60 GB (50%) free of 122 GB

Total RAM: 8150 MB (74% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:56:40, on 24-12-2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.16428)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\XFastUSB\XFastUsb.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Marleen.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = {searchTerms - (10)}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = {searchTerms - (10)}

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = {searchTerms - (10)}

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = {searchTerms - (10)}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: mixidj Helper Object - {4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761} - C:\Program Files (x86)\mixidj\mixidj\1.8.18.8\bh\mixidj.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: ArcPluginIEBHO - {84BFE29A-8139-402a-B2A4-C23AE9E1A75F} - M:\Plugins\ArcPluginIE.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Microsoft-account - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.2.0.38\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.2.0.38\AVG Secure Search_toolbar.dll

O3 - Toolbar: MixiDJ Toolbar - {CA9B9C89-4662-4ADC-9C23-A452BECD5D19} - C:\Program Files (x86)\mixidj\mixidj\1.8.18.8\mixidjTlbr.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [XFastUSB] "C:\Program Files (x86)\XFastUSB\XFastUsb.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [uSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\Windows\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [THX TruStudio NB Settings] "C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe" 60

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Absolute StartUp monitor] M:\Absolute Startup\ASMon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Absolute StartUp monitor] M:\Absolute Startup\ASMon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: avp.exe

O4 - Startup: Inktwaarschuwingen controleren - HP Photosmart 5510 series (netwerk).lnk = ?

O4 - Startup: Java Update.url

O4 - Startup: System Event Watcher.url

O4 - Startup: Windows Update.url

O4 - Startup: WOW64 Emulator.url

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O15 - Trusted Zone: *.clonewarsadventures.com

O15 - Trusted Zone: *.freerealms.com

O15 - Trusted Zone: *.soe.com

O15 - Trusted Zone: *.sony.com

O16 - DPF: {44C1E3A2-B594-401C-B27A-D1B4476E4797} (XTSAC Control) - https://huismus.nl/XTSAC.cab

O16 - DPF: {A8B02DCA-7648-46D6-95A8-B84EC80CA49D} (JamShellLinkX Control) - http://sitebuilder.fallback.userservices.nl/applet/SWHTTPUploaderProj.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\17.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V11 (AdobeActiveFileMonitor11.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 11 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Arc Service (ArcService) - Perfect World Entertainment Inc - M:\ArcService.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\ASRock\XFast LAN\spd.exe

O23 - Service: Dragon Age: Origins - Content Updater (DAUpdaterSvc) - BioWare - M:\Origin\Dragon Age Origins Ultimate Edition\\bin_ship\daupdatersvc.service.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HTCMonitorService - Nero AG - M:\HTC Sync manager\HSMServiceEntry.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® ME Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe

O23 - Service: ISCT Always Updated Agent (ISCTAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\Intel® Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe

O23 - Service: Internet Pass-Through Service (PassThru Service) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Realtek11nSU - Realtek - C:\Program Files (x86)\SITECOM\300N X2 USB Wireless LAN Utility\RtlService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater17.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14377 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\Windows\system32\services.exe

winlogon.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

"C:\Windows\system32\nvvsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k apphost

"C:\Program Files\ASRock\XFast LAN\spd.exe" -service

"M:\HTC Sync manager\HSMServiceEntry.exe"

"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe"

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

"taskhost.exe"

taskeng.exe {E810708D-FF1A-484D-8D7B-4B083D7079E3}

"C:\Windows\system32\Dwm.exe"

C:\Windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe"

"C:\Program Files\Intel\Intel® Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe

"C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe"

"C:\Program Files (x86)\SITECOM\300N X2 USB Wireless LAN Utility\RtlService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.22.3\GoogleCrashHandler.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.2.0\ToolbarUpdater.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k iissvcs

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

"C:\Program Files (x86)\SITECOM\300N X2 USB Wireless LAN Utility\RtWlan.exe" /H

WLIDSvcM.exe 2692

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.2.0\loggingserver.exe" 72648 "C:\ProgramData\AVG Secure Search\Logger\logger.properties"

\??\C:\Windows\system32\conhost.exe "14297122756308436771141793495-211340572-1154575629-1847160781560536107-251079070

"C:\Program Files\ASRock\XFast LAN\cfosspeed.exe"

"C:\Windows\System32\rundll32.exe" C:\Windows\system32\THXCfg64.dll,RunDLLEntry THXCfg64

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

"C:\Program Files (x86)\XFastUSB\XFastUsb.exe"

"C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.22.3\GoogleCrashHandler64.exe"

"C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe" /r

"C:\Windows\system32\RunDll32.exe" "C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\bin\HPStatusBL.dll",RunDLLEntry SERIALNUMBER=CN1BT2C3GL05NR;CONNECTION=NW;MONITOR=1;

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Vpath\csrss.exe"

"C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Windows Update\winupdate.exe"

"C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe" -Embedding

"C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\WOW64\csrss.exe"

"C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe" -user_has_logged_in 1

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

"C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_9_900_170_ActiveX.exe -Embedding

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-8e4543b4-0460-43e0-b17c-13796cf0f5be -SystemEventPortName:HostProcess-f69ba06b-985d-41bd-918d-19324f4de4ca -IoCancelEventPortName:HostProcess-78be4fda-fdc2-46d3-9f26-ad039d28d148 -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-17d1d4f8-c130-486e-a562-7571b32290bb -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:fdcc4e5f-e608-4763-9437-7a06580c2eec -DeviceGroupId:WpdFsGroup

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

"C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 11 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\Windows\System32\MsSpellCheckingFacility.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Mail\wlmail.exe"

"C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe" -Embedding

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\vbc.exe -o http://eu.triplemining.com:8344 -u docteam_doc2 -p Pretender

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:4912 CREDAT:3085688 /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc

C:\Windows\system32\vssvc.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:4912 CREDAT:988500 /prefetch:2

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Users\Marleen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\I1VVYUBX\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d-Logon.job

C:\Windows\tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09 6669000]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 529664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-12-12 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 690392]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761}]

mixidj Helper Object - C:\Program Files (x86)\mixidj\mixidj\1.8.18.8\bh\mixidj.dll [2013-04-26 307608]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09 4171464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{84BFE29A-8139-402a-B2A4-C23AE9E1A75F}]

ArcPluginIEBHO Class - M:\Plugins\ArcPluginIE.dll [2013-08-28 108904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Microsoft-account - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17 441592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.2.0.38\AVG Secure Search_toolbar.dll [2013-12-09 3333144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-12-12 194128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06 562904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-12-12 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - AVG Security Toolbar - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.2.0.38\AVG Secure Search_toolbar.dll [2013-12-09 3333144]

{CA9B9C89-4662-4ADC-9C23-A452BECD5D19} - MixiDJ Toolbar - C:\Program Files (x86)\mixidj\mixidj\1.8.18.8\mixidjTlbr.dll [2013-04-26 300952]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-12-12 194128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"XFast LAN"=C:\Program Files\ASRock\XFast LAN\cFosSpeed.exe [2011-10-19 1441152]

"THXCfg64"=C:\Windows\system32\THXCfg64.dll [2011-05-13 26624]

"RTHDVCPL"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2011-10-17 13307496]

"MSC"=C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-10-23 1266912]

"BCSSync"=C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [2012-11-05 108144]

"AdobeAAMUpdater-1.0"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [2012-09-20 444904]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Absolute StartUp monitor"=M:\Absolute Startup\ASMon.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"XFastUSB"=C:\Program Files (x86)\XFastUSB\XFastUsb.exe [2012-12-19 5019360]

"vProt"=C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe [2013-12-09 2471448]

"USB3MON"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [2012-02-26 291608]

"UpdReg"=C:\Windows\UpdReg.EXE [2000-05-11 90112]

"THX TruStudio NB Settings"=C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe [2011-05-19 909824]

"NeroFilterCheck"=C:\Windows\system32\NeroCheck.exe []

"IAStorIcon"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe [2012-06-07 56128]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-04-04 958576]

"Absolute StartUp monitor"=M:\Absolute Startup\ASMon.exe []

C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

avp.exe

Inktwaarschuwingen controleren - HP Photosmart 5510 series (netwerk).lnk - C:\Windows\system32\RunDll32.exe

Java Update.url

System Event Watcher.url

Windows Update.url

WOW64 Emulator.url

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09 6669000]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-03-09 4171464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-12-24 16:56:30 ----D---- C:\rsit

2013-12-24 16:56:30 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-12-24 13:38:33 ----D---- C:\Windows\Migration

2013-12-24 13:38:32 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-12-24 13:16:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys

2013-12-24 13:16:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys

2013-12-24 13:16:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys

2013-12-24 13:16:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys

2013-12-24 13:16:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys

2013-12-24 13:16:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbd.sys

2013-12-24 13:16:05 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2013-12-14 22:41:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-12-14 22:41:44 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-12-14 22:41:44 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-12-14 22:41:44 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-12-14 22:41:44 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-12-14 22:41:44 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-12-14 22:41:44 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-12-14 22:41:44 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2013-12-14 22:41:44 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-12-14 22:41:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2013-12-14 22:41:43 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2013-12-14 22:41:43 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-12-14 22:41:43 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2013-12-14 22:41:43 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-12-14 22:41:43 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2013-12-14 22:41:43 ----A---- C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2013-12-14 22:41:43 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2013-12-14 22:41:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-12-14 22:41:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-12-14 22:41:42 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-12-14 22:41:42 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-12-14 22:41:42 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-12-14 22:41:42 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-12-14 22:41:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-12-14 22:41:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-12-14 22:41:41 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-12-14 22:41:41 ----A---- C:\Windows\system32\jscript9.dll

2013-12-14 11:02:57 ----A---- C:\Windows\system32\WPRO_41_2001woem.tmp

2013-12-13 22:06:27 ----A---- C:\Windows\system32\IEUDINIT.EXE

2013-12-13 22:04:26 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\elshyph.dll

2013-12-13 22:04:26 ----A---- C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wextract.exe

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\webcheck.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\url.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\pngfilt.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\occache.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msrating.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msls31.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshta.exe

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedsbs.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\licmgr10.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsIntl.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\inseng.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imgutil.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iexpress.exe

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iepeers.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieapfltr.dat

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\icardie.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2013-12-13 22:04:24 ----A---- C:\Windows\system32\elshyph.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtmler.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedssync.exe

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\IEAdvpack.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\wextract.exe

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\webcheck.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\vbscript.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\msrating.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\msls31.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmler.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\licmgr10.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\jsIntl.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\inseng.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\iexpress.exe

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\ieapfltr.dat

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\icardie.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2013-12-13 22:04:23 ----A---- C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2013-12-13 22:04:22 ----A---- C:\Windows\system32\pngfilt.dll

2013-12-13 22:04:22 ----A---- C:\Windows\system32\occache.dll

2013-12-13 22:04:22 ----A---- C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2013-12-13 22:04:22 ----A---- C:\Windows\system32\mshta.exe

2013-12-13 22:04:22 ----A---- C:\Windows\system32\jscript.dll

2013-12-13 22:04:22 ----A---- C:\Windows\system32\imgutil.dll

2013-12-13 22:04:22 ----A---- C:\Windows\system32\iepeers.dll

2013-12-12 09:51:47 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmploc.DLL

2013-12-12 09:51:47 ----A---- C:\Windows\system32\wmploc.DLL

2013-12-12 09:51:46 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wmp.dll

2013-12-12 09:51:46 ----A---- C:\Windows\system32\wmp.dll

2013-12-12 07:58:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\WMPhoto.dll

2013-12-12 07:58:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msieftp.dll

2013-12-12 07:58:36 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\imagehlp.dll

2013-12-12 07:58:36 ----A---- C:\Windows\system32\WMPhoto.dll

2013-12-12 07:58:36 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-12-12 07:58:36 ----A---- C:\Windows\system32\msieftp.dll

2013-12-12 07:58:36 ----A---- C:\Windows\system32\imagehlp.dll

2013-12-12 07:58:35 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\tzres.dll

2013-12-12 07:58:35 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll

2013-12-12 07:58:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wscript.exe

2013-12-12 07:58:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\scrrun.dll

2013-12-12 07:58:33 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\cscript.exe

2013-12-12 07:58:33 ----A---- C:\Windows\system32\wscript.exe

2013-12-12 07:58:33 ----A---- C:\Windows\system32\scrrun.dll

2013-12-12 07:58:33 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\portcls.sys

2013-12-12 07:58:33 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\drmk.sys

2013-12-12 07:58:33 ----A---- C:\Windows\system32\cscript.exe

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-12-24 16:56:30 ----RD---- C:\Program Files

2013-12-24 16:56:22 ----D---- C:\Windows\Temp

2013-12-24 15:01:47 ----D---- C:\Windows\system32\config

2013-12-24 14:53:10 ----D---- C:\Windows\System32

2013-12-24 14:53:10 ----D---- C:\Windows\inf

2013-12-24 14:53:10 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-12-24 14:50:52 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\log.txt

2013-12-24 14:48:55 ----RSHD---- C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\JRE

2013-12-24 14:48:45 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA

2013-12-24 14:29:21 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-12-24 14:20:47 ----D---- C:\Windows

2013-12-24 14:19:08 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-12-24 14:13:29 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-12-24 14:09:15 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore

2013-12-24 14:09:15 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-12-24 13:57:44 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET

2013-12-24 13:53:10 ----RSD---- C:\Windows\assembly

2013-12-24 13:42:02 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-12-24 13:41:58 ----A---- C:\Windows\win.ini

2013-12-24 13:39:09 ----D---- C:\Windows\SysWOW64

2013-12-24 13:39:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI

2013-12-24 13:38:33 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2013-12-24 13:16:02 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-12-24 12:57:57 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google

2013-12-24 12:57:20 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2013-12-24 12:57:19 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks

2013-12-15 11:16:39 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-12-15 11:16:39 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-12-14 22:41:48 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-12-14 22:34:59 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-12-14 22:34:19 ----D---- C:\Windows\debug

2013-12-14 22:34:18 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe

2013-12-14 19:33:42 ----D---- C:\Windows\Panther

2013-12-14 19:33:42 ----D---- C:\Windows\Logs

2013-12-14 19:32:02 ----D---- C:\Program Files (x86)\DiaConnect

2013-12-14 11:53:15 ----D---- C:\Windows\rescache

2013-12-14 11:02:49 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-12-14 11:02:49 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration

2013-12-14 11:02:49 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\en-US

2013-12-14 11:02:49 ----D---- C:\Windows\system32\nl-NL

2013-12-14 11:02:48 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-12-14 11:02:48 ----D---- C:\Windows\system32\en-US

2013-12-14 11:02:48 ----D---- C:\Windows\PolicyDefinitions

2013-12-12 21:29:50 ----D---- C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\GrabIt

2013-12-12 15:05:28 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player

2013-12-12 15:05:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player

2013-12-11 10:00:28 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-12-09 20:18:58 ----D---- C:\ProgramData\AVG Secure Search

2013-12-09 20:18:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AsrRamDisk;AsrRamDisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\AsrRamDisk.sys [2012-01-13 31016]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2012-05-30 569152]

R0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 hostcontrollerswitch-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hcs.sys [2012-02-26 16152]

R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-09-27 248240]

R0 NBVol;Nero Backup Volume Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\NBVol.sys [2011-07-13 72240]

R0 NBVolUp;Nero Backup Volume Upper Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\NBVolUp.sys [2011-07-13 15920]

R0 PxHlpa64;PxHlpa64; C:\Windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2012-08-10 56336]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 AsrAppCharger;AsrAppCharger; C:\Windows\system32\DRIVERS\AsrAppCharger.sys [2011-05-10 17192]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2013-11-12 46368]

R1 cFosSpeed;cFosSpeed for faster Internet connections (NDIS 6); C:\Windows\system32\DRIVERS\cfosspeed6.sys [2011-07-04 1632128]

R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2013-01-23 283200]

R1 FNETURPX;FNETURPX; C:\Windows\System32\drivers\FNETURPX.SYS [2012-12-19 15936]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-09-27 134944]

R3 FNETTBOH_305;FNETTBOH_305; C:\Windows\System32\drivers\FNETTBOH_305.SYS [2013-12-24 32320]

R3 ikbevent;Intel Upper keyboard Class Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\ikbevent.sys [2012-02-09 25536]

R3 imsevent;Intel Upper Mouse Class Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\imsevent.sys [2012-02-09 25536]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2011-10-18 2957544]

R3 ISCT;Intel® Smart Connect Technology Device Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\ISCTD64.sys [2012-02-09 44992]

R3 iusb3hub;Intel® USB 3.0 hub-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3hub.sys [2012-02-26 356120]

R3 iusb3xhc;Intel® USB 3.0 uitbreidbare hostcontroller-stuurprogramma; C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys [2012-02-26 788760]

R3 MBfilt;MBfilt; C:\Windows\system32\drivers\MBfilt64.sys [2009-11-18 32344]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ; C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2011-11-10 60184]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2012-07-03 189288]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-08-23 565352]

R3 StillCam;Stuurprogramma voor seriële digitale fotocamera; C:\Windows\system32\drivers\serscan.sys [2009-07-14 12288]

R3 WPRO_41_2001;WinPcap Packet Driver (WPRO_41_2001); C:\Windows\system32\drivers\WPRO_41_2001.sys [2013-12-24 34752]

S1 ciyueuro;ciyueuro; \??\C:\Windows\system32\drivers\ciyueuro.sys []

S1 dstirpqw;dstirpqw; \??\C:\Windows\system32\drivers\dstirpqw.sys []

S3 HTCAND64;HTC Device Driver; C:\Windows\System32\Drivers\ANDROIDUSB.sys [2009-11-02 33736]

S3 htcnprot;HTC NDIS Protocol Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\htcnprot.sys [2012-12-07 36928]

S3 MSICDSetup;MSICDSetup; \??\D:\CDriver64.sys []

S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RTL8192su;Realtek RTL8192SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter; C:\Windows\system32\DRIVERS\RTL8192su.sys [2010-11-24 694888]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

S3 WSDPrintDevice;WSD-ondersteuning voor afdrukken via UMB; C:\Windows\system32\DRIVERS\WSDPrint.sys [2009-07-14 23040]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeActiveFileMonitor11.0;Adobe Active File Monitor V11; C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 11 Organizer\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2012-09-23 171600]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-05-11 65640]

R2 AppHostSvc;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30011; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 cFosSpeedS;cFosSpeed System Service; C:\Program Files\ASRock\XFast LAN\spd.exe [2011-10-19 395136]

R2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-12-22 116648]

R2 HTCMonitorService;HTCMonitorService; M:\HTC Sync manager\HSMServiceEntry.exe [2013-04-12 87368]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-05-30 13632]

R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-02-02 628448]

R2 Intel® ME Service;Intel® ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [2012-02-21 128280]

R2 ISCTAgent;ISCT Always Updated Agent; C:\Program Files\Intel\Intel® Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe [2012-02-09 133632]

R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2012-02-21 161560]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2012-02-28 277784]

R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-10-23 23808]

R2 NAUpdate;@C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200; C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe [2012-07-13 769432]

R2 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

R2 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2013-01-18 884512]

R2 PassThru Service;Internet Pass-Through Service; C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [2012-12-07 167424]

R2 Realtek11nSU;Realtek11nSU; C:\Program Files (x86)\SITECOM\300N X2 USB Wireless LAN Utility\RtlService.exe [2010-04-17 36864]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2013-01-18 383264]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-02-28 363800]

R2 vToolbarUpdater17.2.0;vToolbarUpdater17.2.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.2.0\ToolbarUpdater.exe [2013-12-09 1771544]

R2 W3SVC;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30003; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2012-07-17 2292480]

R3 NisSrv;@C:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-10-23 348376]

R3 WAS;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30001; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 105144]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 124088]

S2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe [2012-12-29 1260472]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-12-11 257416]

S3 ArcService;Arc Service; M:\ArcService.exe [2013-08-28 88424]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-09-11 51808]

S3 DAUpdaterSvc;Dragon Age: Origins - Content Updater; M:\Origin\Dragon Age Origins Ultimate Edition\\bin_ship\daupdatersvc.service.exe [2011-05-17 25832]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-12-22 116648]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2013-04-10 194032]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe [2013-11-26 111616]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service; C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2013-03-09 50921648]

S3 ose64;Office 64 Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2010-01-09 174440]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4925184]

S3 Steam Client Service;Steam Client Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe [2013-12-11 569768]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-12-20 1255736]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

{4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761};c
 C:\Program Files (x86)\mixidj;fs
 {84BFE29A-8139-402a-B2A4-C23AE9E1A75F};c
 {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233};c
 C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\17.2.0.38\AVG Secure Search_toolbar.dll;f
 {CA9B9C89-4662-4ADC-9C23-A452BECD5D19};c
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}];r64
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • IE Default
 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 23-December-2013

Tool run by Marleen on di 24-12-2013 at 18:37:16,98.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Marleen\Desktop\zoek.com [scan all users] [script inserted] [Checkboxes used]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-12-24-173547.log 365 bytes

==== Empty Folders Check ======================

C:\PROGRA~2\AGEIA Technologies deleted successfully

C:\ProgramData\Babylon deleted successfully

C:\ProgramData\DeviceVM deleted successfully

C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\DeviceVm deleted successfully

C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Java Runtime deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{84BFE29A-8139-402a-B2A4-C23AE9E1A75F} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{84BFE29A-8139-402a-B2A4-C23AE9E1A75F} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{CA9B9C89-4662-4ADC-9C23-A452BECD5D19} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{CA9B9C89-4662-4ADC-9C23-A452BECD5D19} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{719A9839-0F18-466D-9428-F0321476A621} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{84BFE29A-8139-402a-B2A4-C23AE9E1A75F} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{84BFE29A-8139-402a-B2A4-C23AE9E1A75F} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{CA9B9C89-4662-4ADC-9C23-A452BECD5D19} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{CA9B9C89-4662-4ADC-9C23-A452BECD5D19} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vToolbarUpdater17.2.0 deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\vToolbarUpdater17.2.0 deleted successfully

==== Registry Fix Code ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"bProtector Start Page"=-

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"bProtectorDefaultScope"=-

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4D6A9BBF-402C-4301-B1EF-28D04F71D761}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}]

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Program Files (x86)\mixidj deleted

C:\Users\Marleen\.android deleted

C:\PROGRA~2\FilesFrog Update Checker deleted

C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\PCCUStubInstaller deleted

C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\BabSolution deleted

C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Babylon deleted

C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\File Scout deleted

C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\OpenCandy deleted

C:\ProgramData\Ask deleted

C:\ProgramData\AVG Secure Search deleted

C:\Users\Marleen\AppData\Local\AVG Secure Search deleted

C:\Users\Marleen\AppData\Local\avgchrome deleted

C:\Users\Marleen\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bProtector Web Data deleted

C:\Users\Marleen\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bProtectorPreferences deleted

C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BitGuard deleted

C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FilesFrog Update Checker deleted

C:\Users\Marleen\AppData\LocalLow\AVG Secure Search deleted

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\LocalLow\AVG Secure Search deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\EPUpdater deleted

C:\windows\SysNative\tasks\BitGuard deleted

C:\Windows\SysWow64\searchplugins deleted

C:\Windows\SysWow64\Extensions deleted

"C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Vpath\csrss.exe" deleted

"C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\mixidj\sqlite3.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\AVG Secure Search\vprot.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\AVG Secure Search\vprot.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.2.0\SiteSafety.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.2.0\log4cplusU.dll" deleted

"C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Vpath" not deleted

"C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\mixidj" deleted

"C:\PROGRA~2\AVG Secure Search" deleted

"C:\PROGRA~2\AVG Secure Search" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search\vToolbarUpdater" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\17.2.0" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\17.2.0" deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\Windows ====

====== C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp ====

2013-12-24 17:36:33 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5B2A.tmp.dll

2013-12-24 17:36:33 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5B29.tmp.dll

2013-12-24 17:27:25 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5D4C.tmp.dll

2013-12-24 17:27:25 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5D4B.tmp.dll

2013-12-24 13:49:03 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5B0B.tmp.dll

2013-12-24 13:49:03 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5B0A.tmp.dll

2013-12-24 13:46:14 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5E17.tmp.dll

2013-12-24 13:46:14 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5E16.tmp.dll

2013-12-24 13:18:54 883DFC791AAF1298FCFC2BCF5471BBFC 46777424 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe

2013-12-24 13:17:01 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp672B.tmp.dll

2013-12-24 13:17:01 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp672A.tmp.dll

2013-12-24 13:13:45 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp77AF.tmp.dll

2013-12-24 13:13:45 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp77AE.tmp.dll

2013-12-24 11:59:21 DA0EE712706F39781C460ACB57B5430E 222144 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\{6F9C5FFA-1DDF-4045-84B0-5DC9D6592048}\{F138762F-5A1F-4CF0-A5E1-1588EF6088A4}\isrt.dll

2013-12-24 11:59:21 C30E31B1C428DA04FBB79FB296C8ECFF 121856 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\{6F9C5FFA-1DDF-4045-84B0-5DC9D6592048}\{F138762F-5A1F-4CF0-A5E1-1588EF6088A4}\_IsRes.dll

2013-12-24 11:59:21 4BD7FF5B01200282194B115F279D4E61 10704 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\{6F9C5FFA-1DDF-4045-84B0-5DC9D6592048}\dotnetinstaller.exe

2013-12-24 11:59:21 21BA1BA092A4964C7353A8A1E902DFDD 120768 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\{6F9C5FFA-1DDF-4045-84B0-5DC9D6592048}\ISBEW64.exe

2013-12-24 11:59:20 6F15FE934D030516304CF245779ECE5C 12288 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\{6F9C5FFA-1DDF-4045-84B0-5DC9D6592048}\{F138762F-5A1F-4CF0-A5E1-1588EF6088A4}\_ISUser.dll

2013-12-24 11:59:20 6C48E05107EB494620AB0DC96D3C5B80 535552 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\{859C0E7C-77AE-48C7-8601-F17184DCAE46}\ISSetup.dll

2013-12-24 11:59:20 1FFBD2E8F74F8800279F85C1EE215239 332744 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\{859C0E7C-77AE-48C7-8601-F17184DCAE46}\_Setup.dll

2013-12-24 11:59:20 15DFA647269F0176BD7074A8EED9159D 78184 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\{6F9C5FFA-1DDF-4045-84B0-5DC9D6592048}\{F138762F-5A1F-4CF0-A5E1-1588EF6088A4}\GameuxInstallHelper.dll

2013-12-24 11:59:20 1015A5D6BED0211A328A9BE33D0E68A7 376504 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\{859C0E7C-77AE-48C7-8601-F17184DCAE46}\setup.exe

2013-12-24 11:58:33 AE9AB97001948E2620D311DA57DEE45D 314272 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\Uninstaller-7356.exe

2013-12-24 11:58:18 AE9AB97001948E2620D311DA57DEE45D 314272 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\Uninstaller-5524.exe

2013-12-24 09:24:01 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5DCB.tmp.dll

2013-12-24 09:24:01 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5DCA.tmp.dll

2013-12-23 07:23:21 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp57DF.tmp.dll

2013-12-23 07:23:21 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp57B0.tmp.dll

2013-12-22 12:13:21 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp588A.tmp.dll

2013-12-22 12:13:21 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp587B.tmp.dll

2013-12-21 08:41:25 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5D3D.tmp.dll

2013-12-21 08:41:25 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5D3C.tmp.dll

2013-12-20 08:34:53 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5C52.tmp.dll

2013-12-20 08:34:53 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5C42.tmp.dll

2013-12-19 08:55:58 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5BC6.tmp.dll

2013-12-19 08:55:58 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5BC5.tmp.dll

2013-12-18 08:20:28 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5F32.tmp.dll

2013-12-18 08:20:28 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5F31.tmp.dll

2013-12-17 08:38:24 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5F30.tmp.dll

2013-12-17 08:38:24 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5F2F.tmp.dll

2013-12-16 12:38:44 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5C05.tmp.dll

2013-12-16 12:38:44 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5C04.tmp.dll

2013-12-16 08:01:32 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5DC9.tmp.dll

2013-12-16 08:01:32 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp5DC8.tmp.dll

2013-12-15 10:17:04 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp7925.tmp.dll

2013-12-15 10:17:04 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp7924.tmp.dll

2013-12-14 10:03:22 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp9E41.tmp.dll

2013-12-14 10:03:22 2D4C64082C3C3365E179AB26B47AEC46 7680 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\tmp9E31.tmp.dll

====== Java Cache =====

====== C:\Windows\SysWOW64 =====

2013-12-14 21:41:45 C74500A1BCB4113A7310295DD3FA4440 2724864 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-12-14 21:41:44 3D43EAC957F2F797BE82CF6B04A933F8 43008 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-12-14 21:41:44 355BF103E2CF862B00EEB3731E25E802 440832 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-12-14 21:41:43 35DE59C975A0C97E8DBBE095BCC3644E 553472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll

2013-12-14 21:41:43 08881C59F795C356DE12067E44FFD260 703488 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll

2013-12-14 21:41:42 B2E1F7B212502BB49AAD4EFAD37C5CF5 2166784 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-12-14 21:41:42 927FA6456AD6D7630F6854828D2FD16B 1820160 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-12-14 21:41:42 84EAF0A08C7742697816E148C066D757 1928192 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl

2013-12-14 21:41:42 0763C5D8660436D4D961F72609E33BBE 1157632 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-12-14 21:41:41 BFAFE990C4A191E83843362B5AC64A9B 17112576 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-12-14 21:41:41 A60A222D3126DD9E380F9D8B651BC13D 4243968 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-12-14 21:41:41 4B638CE3DAA3A082E576C0DDF9D635D4 11221504 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-12-13 21:04:26 AD27563BC16AB1EAACAE3033E99C2F78 194048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\elshyph.dll

2013-12-13 21:04:24 FB0D1CC2911A0645DDA6C0608473EB55 34816 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-12-13 21:04:24 F8DE2F74CD4323BABBDACAADD9A39254 112128 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe

2013-12-13 21:04:24 F862CD08F1AD4EE39BD506853F3C6103 16284 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieuinit.inf

2013-12-13 21:04:24 EC7038154490E50ACD405A022F51B204 83456 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll

2013-12-13 21:04:24 D9F12F54E3B5A092F1D5F191F5286E53 337408 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\html.iec

2013-12-13 21:04:24 CFCE4EFF1D6D909EE2EA3AFCB8F1E677 233472 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\url.dll

2013-12-13 21:04:24 C3B0DBD04CC18574B0706CA119902474 367104 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll

2013-12-13 21:04:24 C1A6E565B2782C09BC40AD749B46D9ED 71680 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-12-13 21:04:24 C17139EAF939964142C7A1AEEE02DC81 616104 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dat

2013-12-13 21:04:24 BE8B10D84DDD8F43A32EE013B54F5287 61952 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll

2013-12-13 21:04:24 ABDFC692D9FE43E2BA8FE6CB5A8CB95A 13312 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe

2013-12-13 21:04:24 AB3B2CA52AFB695AFCDD2620A21E5B21 24576 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\licmgr10.dll

2013-12-13 21:04:24 9E170B0AF156B478BD2B1FD6A2250C9E 62464 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx

2013-12-13 21:04:24 9B8701A380CEE1B05D651B4ED4048C8F 645120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jsIntl.dll

2013-12-13 21:04:24 9A33FDDD687A836A1FD478B43C5A95FD 151552 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iexpress.exe

2013-12-13 21:04:24 779E142FE2159935E78C0FA2E190FF1E 610304 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-12-13 21:04:24 71144A47CD02FDDC77DDF5EB5315767F 523776 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-12-13 21:04:24 6EB0B7301E00F717BD68A742D1391FAF 36352 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\imgutil.dll

2013-12-13 21:04:24 6A92CEC8532056791C6832B2725D170D 139264 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wextract.exe

2013-12-13 21:04:24 6A794439B6612E43FEDE0217C919B652 454656 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll

2013-12-13 21:04:24 6922D7ED84AE102504174922D5D42F49 238288 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll

2013-12-13 21:04:24 64831CAD496A073398853A34A5813675 69632 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll

2013-12-13 21:04:24 5EC13202430A3EB68DFF44CF1FEEA2BE 61952 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll

2013-12-13 21:04:24 5DFE55E0221F0C5FA4D6CECFA72B1D78 32768 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll

2013-12-13 21:04:24 55969AADF0210A614700F89B48976F68 43008 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeedsbs.dll

2013-12-13 21:04:24 4F032F1FDEFEA5EC8EEA3562643B5EE8 69120 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\icardie.dll

2013-12-13 21:04:24 4D4726D1AD5ED1590A62685F92900594 51200 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll

2013-12-13 21:04:24 4BCC7EB5F20840DA67943BD86AE95735 56832 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\pngfilt.dll

2013-12-13 21:04:24 44D5C650C971910827EA65B4D989ED94 164864 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll

2013-12-13 21:04:24 2AF48780D879AFC43733159CB29CD8BD 1051136 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll

2013-12-13 21:04:24 298FDE634538B62CEEEC266D8773B21A 182272 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msls31.dll

2013-12-13 21:04:24 1AFBAA54BDF637F69B8E02A5578286B0 116736 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll

2013-12-13 21:04:24 1200D9C7DB0ADC1B8143A0A9921BF7DA 127488 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\occache.dll

2013-12-13 21:04:24 08B56CF57B7CE44315034247CC76D0F1 244736 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll

2013-12-13 21:04:24 03B3541AE6986602CF9CB5B3AD169C33 208384 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll

2013-12-13 21:04:23 F7B6E341F4B1947BEC0E14EEBE3C627E 111616 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\IEAdvpack.dll

2013-12-13 21:04:23 AE6A2C5ECD3E96556E22F12816842F60 48640 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\mshtmler.dll

2013-12-13 21:04:23 887055A3C8DD6C87D200D11EAFDBD45B 74240 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2013-12-13 21:04:23 83F49FD1BC0A999B006D564C540C7258 86016 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\iesysprep.dll

2013-12-13 21:04:23 53FC62C51CB18C9100A7DFAF2D2A6C47 12800 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msfeedssync.exe

2013-12-12 08:51:47 02DF0628BE8B64B84D50FBE53549AA3B 12625408 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL

2013-12-12 08:51:46 6C4B2E1A25841077084EB9F76FF6FFA7 11410432 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll

2013-12-12 06:58:36 E9504E484076585F6DA3C59F0E20E122 417792 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\WMPhoto.dll

2013-12-12 06:58:36 E7B9D5FF20FFDD4AAE2EF1D1B8C27A37 159232 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\imagehlp.dll

2013-12-12 06:58:36 AFA53BD631FB0509A91A99391209BB70 301568 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\msieftp.dll

2013-12-12 06:58:35 4EC2C3B15B9EC41AD0D6CD918D20376E 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll

2013-12-12 06:58:33 A3B1D1312602280839A4A2AFBDFD066E 163840 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\scrrun.dll

2013-12-12 06:58:33 A3A35EE79C64A640152B3113E6E254E2 126976 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe

2013-12-12 06:58:33 979D74799EA6C8B8167869A68DF5204A 141824 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wscript.exe

2013-12-12 06:58:33 09F65975C1C9793B923BB52A7FA83453 121856 ----a-w- C:\Windows\SysWOW64\wshom.ocx

====== C:\Windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\Windows\Sysnative =====

2013-12-14 21:41:45 A3427586C75749B51BF5DEBEDEB4AD5C 2724864 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-12-14 21:41:44 FB13F4873F6747AB4E3C37CAFEA8ACAE 4096 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieetwcollectorres.dll

2013-12-14 21:41:44 EF098867663B07247587587C29E631DB 33792 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iernonce.dll

2013-12-14 21:41:44 4E249022336591E9C6DE374A68C18EF6 574976 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieui.dll

2013-12-14 21:41:44 3A722B49408BE7FE8A375C3B8FD57BB1 218624 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ie4uinit.exe

2013-12-14 21:41:44 2E2875FFC6C2DC1ACF4F46AFC7819BD5 66048 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesetup.dll

2013-12-14 21:41:44 2A0B7281854ACBECA25D8FDD06A4D714 53760 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-12-14 21:41:44 0F753FDA08F495E515629210FF0DA59E 139264 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieUnatt.exe

2013-12-14 21:41:43 DACB9A752CEB29C1D931514EF73803E1 111616 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieetwcollector.exe

2013-12-14 21:41:43 95EED00D70485F6F82983EB7C03CC42A 817664 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieapfltr.dll

2013-12-14 21:41:43 7016991D493B9F9FA492E75BD13D031D 2764288 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-12-14 21:41:43 40B33A42F90DED26DE4F5AAFA00F24CA 48640 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieetwproxystub.dll

2013-12-14 21:41:43 16B0A65F52531B769B891DC251ECC6C0 23183360 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-12-14 21:41:43 14074CF6190B937EB70BE2F93113B5FE 708608 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9diag.dll

2013-12-14 21:41:42 FA30E3DC75EA42FE19B819F30FBDED8D 1995264 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\inetcpl.cpl

2013-12-14 21:41:42 EDF5C6A9F33FBD3D717D1B77A9864C64 12996608 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-12-14 21:41:42 C8CF11D73017CC588411FCB936891CF4 1395200 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-12-14 21:41:42 9B6678DB9C6A232C5A84D2FDFFF8B0E1 2334208 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wininet.dll

2013-12-14 21:41:41 6491B719695D713335B431FCF0EAE28B 5769216 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-12-14 10:02:57 8265CD5C67D0A35DFC40F3D1A8AC994C 94656 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\WPRO_41_2001woem.tmp

2013-12-13 21:06:27 2D01F001F8E45924E57B7BB77CF96BC2 28368 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\IEUDINIT.EXE

2013-12-13 21:04:26 344DA9D196C0D98A738289BB09CE4CF6 940032 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-12-13 21:04:24 8F7FBD0177F79727CF945ABDA657A0AC 235008 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\elshyph.dll

2013-12-13 21:04:23 F862CD08F1AD4EE39BD506853F3C6103 16284 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieuinit.inf

2013-12-13 21:04:23 F00AE7B953ABEF1B53FBBA187DFC8238 243200 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\webcheck.dll

2013-12-13 21:04:23 EE10AB99A480875E012CA339EC48F02B 1228800 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtmlmedia.dll

2013-12-13 21:04:23 E4A6577D74B2439974C8018AB5F1BFEA 13312 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeedssync.exe

2013-12-13 21:04:23 D6C88A6094D1FDAC56A186BBD7F06357 40448 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-12-13 21:04:23 D31AE751B6DACAFD0D7CC99EAE9606C2 131072 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\IEAdvpack.dll

2013-12-13 21:04:23 CE8831D2DCB5803A4CBC8EDCCBBC2A05 77312 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\tdc.ocx

2013-12-13 21:04:23 CC84F4E36AA96810AD766C88DD657ADB 626176 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-12-13 21:04:23 C92173481A58935BE15172079CF122B8 235520 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\url.dll

2013-12-13 21:04:23 C6ECA2F7A1B189025171E6A29F2605AA 453120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\dxtmsft.dll

2013-12-13 21:04:23 C17139EAF939964142C7A1AEEE02DC81 616104 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\ieapfltr.dat

2013-12-13 21:04:23 A8C830CABD7640EE8E6F0F1019F91E83 548352 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\vbscript.dll

2013-12-13 21:04:23 9675B272086CF5D22B83B541FAA8D4EA 30208 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\licmgr10.dll

2013-12-13 21:04:23 77FBE2E014EFB93FD037FA33AB8C7D6E 263376 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iedkcs32.dll

2013-12-13 21:04:23 6F1AF8E1206E92256459E3012C20472A 942592 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jsIntl.dll

2013-12-13 21:04:23 68899208A26E4522D25DBA87FF2E98D1 84992 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtmled.dll

2013-12-13 21:04:23 5BECC17076F1806F60BB259B654FAC5C 195584 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msrating.dll

2013-12-13 21:04:23 5BBDBE5EBB49EA7C76A2EE7490A45D68 101376 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\inseng.dll

2013-12-13 21:04:23 5141B67F14E2B6CBB6ADF851ABE364A5 90112 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\SetIEInstalledDate.exe

2013-12-13 21:04:23 46FD16F9B1924A2EA8CD5C6716CC654F 167424 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iexpress.exe

2013-12-13 21:04:23 4399857346DD183683332921500046B1 86016 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\RegisterIEPKEYs.exe

2013-12-13 21:04:23 3A4FD19F13F8809BA08E9F76C0E38832 413696 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\html.iec

2013-12-13 21:04:23 2EBD0C5B090125AECF017C57344C45AB 247808 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msls31.dll

2013-12-13 21:04:23 2405D24AA28CCC4CC7E0CC0AE008746F 48640 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshtmler.dll

2013-12-13 21:04:23 1EA6500C25A80E8BDB65099C509AF993 143872 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wextract.exe

2013-12-13 21:04:23 0FBEBD36FEFFEE5AF25FDAEE5E35EE99 105984 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iesysprep.dll

2013-12-13 21:04:23 0A9D5716CB1F3AFA73703F39647BB8C2 81408 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\icardie.dll

2013-12-13 21:04:23 038ABC9BCC86DFF9E181D44E43E2CEBA 52224 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msfeedsbs.dll

2013-12-13 21:04:23 0134898497B6C6CD50F7FC5DE85712A6 296960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\dxtrans.dll

2013-12-13 21:04:22 FD61D51199F3FC9EB0023FBF405EAAD0 147968 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\occache.dll

2013-12-13 21:04:22 E70D4270C43CE6C46841B684315B9EFF 62464 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\pngfilt.dll

2013-12-13 21:04:22 BB6DEAFAC5F0AAEC37FEAF3F3AA48347 774144 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\jscript.dll

2013-12-13 21:04:22 ADA5C3D49A12CED9F07913DC00E547A8 48128 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\imgutil.dll

2013-12-13 21:04:22 9870EC900829595D191BB03C6C48B479 83968 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\MshtmlDac.dll

2013-12-13 21:04:22 95828D670CFD3B16EE188168E083C3C5 13824 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\mshta.exe

2013-12-13 21:04:22 1FCBE949A67939ADEAE7279E423AA684 135680 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\iepeers.dll

2013-12-12 08:51:47 AB272BBFB05A8585C3405EFA9F605774 12625920 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wmploc.DLL

2013-12-12 08:51:46 8CBBB27369F9F07BC5E874E750EAF9D0 14631424 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wmp.dll

2013-12-12 06:58:36 B4F29F65AD3114051F01E9403346047F 81408 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\imagehlp.dll

2013-12-12 06:58:36 AC38EC8D0C1B4C783CA6A24D239A71B7 335360 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\msieftp.dll

2013-12-12 06:58:36 97D50B0CABF18A6D40F8883D02DDB519 3155968 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\win32k.sys

2013-12-12 06:58:36 4EDF8812713291DBBFDA67CE6215F236 465920 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\WMPhoto.dll

2013-12-12 06:58:35 5FD67F205773EC80674DBBD609DB5315 2048 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\tzres.dll

2013-12-12 06:58:33 ECB021CA3370582F0C7244B0CF06732C 156160 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\cscript.exe

2013-12-12 06:58:33 731131A477F69476F2D739B0DB6A9281 202752 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\scrrun.dll

2013-12-12 06:58:33 05D80FF3483BD8F268B01703C859198A 150016 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wshom.ocx

2013-12-12 06:58:33 045451FA238A75305CC26AC982472367 168960 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\wscript.exe

====== C:\Windows\Sysnative\drivers =====

2013-12-24 12:16:05 E73A7A04FDAC9DD46EE2A4257F09E91C 325120 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbport.sys

2013-12-24 12:16:05 ACCEA6BC68D0C9A78EB97EE159028B4E 99840 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbccgp.sys

2013-12-24 12:16:05 A83D0EC9AE4C31704442099D40BA2471 30720 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbuhci.sys

2013-12-24 12:16:05 9406D801042FAF859CF81B2C886413DC 25600 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbohci.sys

2013-12-24 12:16:05 861C197502A5057E68F0AC75D9EFCDD7 7808 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbd.sys

2013-12-24 12:16:05 311C1DD1088E55BEAE15954D17F50646 52736 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbehci.sys

2013-12-24 12:16:05 280E90CBF4B2DDD169F0728CB44D726F 343040 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\usbhub.sys

2013-12-12 06:58:33 E0D3CD5841E5C7BE7B94BA946AF1E498 116736 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\drmk.sys

2013-12-12 06:58:33 1E0B4CBBA91C6B041A14ECC2186F7E24 230400 ----a-w- C:\Windows\Sysnative\drivers\portcls.sys

====== C:\Windows\Tasks ======

====== C:\Windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-12-24 15:56:30 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

======= C:\PROGRA~2 =====

2013-12-24 13:19:08 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\Wise Installation Wizard

======= C: =====

2013-12-24 17:27:33 BFB1128C502F15FE5F743AEA3DA6DD8A 3332 ----a-w- C:\runcheck.txt

====== C:\Users\Marleen\AppData\Roaming ======

====== C:\Users\Marleen ======

2013-12-15 15:30:59 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth

====== C: exe-files ==

2013-12-24 17:24:34 20DED9D7DB48C78C3BB4FB97EF9C3FCA 544 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\$IV2QCJG.exe

2013-12-24 16:05:46 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\WIS8A3XY\RSITx64.exe

2013-12-24 15:56:30 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\Marleen.exe

2013-12-24 13:23:50 47811D50390A86A17102D7496E6EABB9 388608 ----a-w- C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\$RV2QCJG.exe

2013-12-24 13:18:54 883DFC791AAF1298FCFC2BCF5471BBFC 46777424 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\SHSetup.exe

2013-12-24 13:18:50 29702C25639B549AC5221E546545D56B 728960 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\UQDADW2I\SpyHunter-Installer.exe

2013-12-24 11:59:21 4BD7FF5B01200282194B115F279D4E61 10704 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\{6F9C5FFA-1DDF-4045-84B0-5DC9D6592048}\dotnetinstaller.exe

2013-12-24 11:59:21 21BA1BA092A4964C7353A8A1E902DFDD 120768 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\{6F9C5FFA-1DDF-4045-84B0-5DC9D6592048}\ISBEW64.exe

2013-12-24 11:59:20 1015A5D6BED0211A328A9BE33D0E68A7 376504 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\{859C0E7C-77AE-48C7-8601-F17184DCAE46}\setup.exe

2013-12-24 11:58:33 AE9AB97001948E2620D311DA57DEE45D 314272 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\Uninstaller-7356.exe

2013-12-24 11:58:18 AE9AB97001948E2620D311DA57DEE45D 314272 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp\Uninstaller-5524.exe

2013-12-24 09:45:32 A87A39F9B42D82F5D60D36BB1D3CC9D3 569768 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamServiceTmp.exe

=== C: other files ==

2013-12-24 12:16:05 E73A7A04FDAC9DD46EE2A4257F09E91C 325120 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbport.sys

2013-12-24 12:16:05 ACCEA6BC68D0C9A78EB97EE159028B4E 99840 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbccgp.sys

2013-12-24 12:16:05 A83D0EC9AE4C31704442099D40BA2471 30720 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbuhci.sys

2013-12-24 12:16:05 9406D801042FAF859CF81B2C886413DC 25600 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbohci.sys

2013-12-24 12:16:05 861C197502A5057E68F0AC75D9EFCDD7 7808 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbd.sys

2013-12-24 12:16:05 311C1DD1088E55BEAE15954D17F50646 52736 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbehci.sys

2013-12-24 12:16:05 280E90CBF4B2DDD169F0728CB44D726F 343040 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\usbhub.sys

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Absolute StartUp monitor"="M:\Absolute Startup\ASMon.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"XFastUSB"="C:\Program Files (x86)\XFastUSB\XFastUsb.exe"

"vProt"="C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

"USB3MON"="C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"

"UpdReg"="C:\Windows\UpdReg.EXE"

"THX TruStudio NB Settings"="C:\Program Files (x86)\Creative\THX TruStudio\THXNBSet\THXAudNB.exe /r"

"NeroFilterCheck"="C:\Windows\system32\NeroCheck.exe"

"IAStorIcon"="C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIconLaunch.exe C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe 60"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"Absolute StartUp monitor"="M:\Absolute Startup\ASMon.exe"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Absolute StartUp monitor"="M:\Absolute Startup\ASMon.exe"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"XFast LAN"="C:\Program Files\ASRock\XFast LAN\cFosSpeed.exe"

"THXCfg64"="C:\Windows\system32\RunDLL32.exe C:\Windows\system32\THXCfg64.dll,RunDLLEntry THXCfg64"

"RTHDVCPL"="C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s"

"MSC"="C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe -hide -runkey"

"BCSSync"="C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe /DelayServices"

"AdobeAAMUpdater-1.0"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

==== Startup Folders ======================

2013-05-17 09:57:00 320512 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\avp.exe

2012-12-20 13:43:13 1948 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Inktwaarschuwingen controleren - HP Photosmart 5510 series (netwerk).lnk

2013-05-05 16:53:34 85 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Java Update.url

2013-05-05 16:53:08 74 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\System Event Watcher.url

2013-05-07 18:19:34 87 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Windows Update.url

2013-04-14 13:57:37 74 ----a-w- C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WOW64 Emulator.url

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [11-12-2013 10:00]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [22-12-2012 16:00]

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [22-12-2012 16:00]

C:\Windows\tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d-Logon.job --a------ C:\Program Files (x86)\Intel\IntelR ME FW Recovery Agent\bin\Bootstrap.exe []

C:\Windows\tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d.job --a------ C:\Program Files (x86)\Intel\IntelR ME FW Recovery Agent\bin\Bootstrap.exe []

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\Windows\SysNative\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\AdobeAAMUpdater-1.0-MARLEENMAINPC-Marleen" [C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CCleanerSkipUAC" ["M:\CCleaner\CCleaner.exe"]

"C:\Windows\SysNative\tasks\CreateChoiceProcessTask" [C:\Windows\System32\browserchoice.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d" [C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® ME FW Recovery Agent\bin\Bootstrap.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\ISM-UpdateService-4e00205a-2ab1-4423-8f77-cc25b82cde1d-Logon" [C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® ME FW Recovery Agent\bin\Bootstrap.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\Launch HTC Sync Loader" [C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync 3.0\htcUPCTLoader.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\{4C3DCE9B-CB16-406B-9E80-08069BDA52F6}" [msiexec.exe]

"C:\Windows\SysNative\tasks\OfficeSoftwareProtectionPlatform\SvcRestartTask" [%systemroot%\system32\sc.exe start osppsvc]

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

boipimhfjpakfgckhbljjengakjhkcbp - C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\BabSolution\CR\mixiDj.crx[]

kpepfkjapeclaafmhoelccknpfedainn - C:\Program Files (x86)\mixidj\mixidj\1.8.18.8\mixidj.crx[]

Ask Toolbar - Marleen - Default\Extensions\aaaaojmikegpiepcfdkkjaplodkpfmlo

Google Drive - Marleen - Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf

YouTube - Marleen - Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo

Google Search - Marleen - Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf

MixiDj Chrome Toolbar - Marleen - Default\Extensions\kpepfkjapeclaafmhoelccknpfedainn

Gmail - Marleen - Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\Marleen\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_boipimhfjpakfgckhbljjengakjhkcbp_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\Marleen\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kpepfkjapeclaafmhoelccknpfedainn deleted successfully

C:\Users\Marleen\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aaaaojmikegpiepcfdkkjaplodkpfmlo deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

"Search Page"="{searchTerms - (6)}"

"Search Bar"="{searchTerms - (6)}"

"Use Search Asst"="yes"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"Default"="{searchTerms - (6)}"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="{searchTerms - (6)}"

"SearchAssistant"="{searchTerms - (6)}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Search Page"="Bing"

"Search Bar"="Bing"

"Start Page"="MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!"

"Use Search Asst"="no"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl]

"(Default)"="%s - Bing"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search]

"Default_Search_URL"="Bing"

"SearchAssistant"="http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

{DB096CBA-E005-44ae-8F40-24EEB006698E} Google Url="{searchTerms - Google zoeken}"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-3879797906-662257116-3402663921-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} deleted successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\boipimhfjpakfgckhbljjengakjhkcbp deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\kpepfkjapeclaafmhoelccknpfedainn deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FilesFrog Update Checker deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Marleen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Marleen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

==== Empty FireFox Cache ======================

No FireFox Profiles found

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\Marleen\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache Emptied Successfully

==== Empty All Java Cache ======================

Java Cache cleared successfully

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=464 folders=170 126040014 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\DefaultAppPool\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\Windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Windows\Temp successfully emptied

C:\Users\Marleen\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp\MpCmdRun.log" not found

"C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\SYS" not found

"C:\Users\Marleen\AppData\Roaming\Vpath" not found

==== EOF on di 24-12-2013 at 19:19:55,71 ======================

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 "THXCfg64"=-;r64
 C:\Windows\SysNative\tasks\{4C3DCE9B-CB16-406B-9E80-08069BDA52F6};fs

 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 23-December-2013

Tool run by Marleen on wo 25-12-2013 at 10:58:23,25.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\Marleen\Desktop\zoek.com [scan all users] [script inserted]

==== Older Logs ======================

C:\zoek-results2013-12-24-173547.log 365 bytes

C:\zoek-results2013-12-24-181955.log 45558 bytes

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"THXCfg64"=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Windows\SysNative\tasks\{4C3DCE9B-CB16-406B-9E80-08069BDA52F6} deleted

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=465 folders=170 126043251 bytes)

==== EOF on wo 25-12-2013 at 10:59:10,30 ======================

Heeft nog niets opgelost helaas :(

aangepast door Velanya
Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a46ae42d560-malwarebytes_anti_malware.pngMalwareBytes' Anti-Malware (website) en sla het op je bureaublad op.

Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:

 • Update MalwareBytes' Anti-Malware
 • Start MalwareBytes' Anti-Malware
 • Je krijgt hier ook de keuze om de evaluatie versie van MBAM te gebruiken, indien je dit niet wilt vink dit dan uit.

Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

 • Zodra het programma gestart is, ga dan naar het tabblad "Instellingen".
 • Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
 • Ga dan naar "Scanner Instellingen". Onderaan bij "PUP" kies je voor "Weergeven in scan resultaten - selecteren voor verwijdering".
 • Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
 • Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
 • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
 • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
 • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
 • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
 • Herstart de computer indien nodig en post hierna de log in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.