Ga naar inhoud

verwijderen malware interet explorer dsl.majp.net virus


Aanbevolen berichten

Hallo, sinds twee dagen sinds ik een versie van Windows Movie Maker heb gedownload zit ik met het virus dsl.majp.net opgescheept...

Heb al eens rondgekeken op het net voor handleidingen om dit te verwijderen maar telkens moest ik daar één of andere software downloaden die

me tricky leek. Gezien ik hier vroeger al professionele wijze ben geholpen met pc problemen, had ik graag via één van jullie hulp gekregen.

Kan iemand me aub helpen ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by M-A at 2013-12-25 18:35:23

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 200 GB (69%) free of 288 GB

Total RAM: 1976 MB (11% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:36:08, on 25/12/2013

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.16428)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files (x86)\Business-in-a-Box\BIBLauncher.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Google Talk\googletalk.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProReminder.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\F-Secure\common\FSM32.EXE

C:\Program Files (x86)\TelevisionFanatic\bar\1.bin\64brmon.exe

C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btplayerctrl.exe

C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\M-A.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\IE\8.5\pdfforgeToolbarIE.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: MSS+ Identifier - {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfeeMSS_IE.dll

O2 - BHO: CrossriderApp0035382 - {11111111-1111-1111-1111-110311531182} - C:\Program Files (x86)\hosts\hosts-bho.dll (file missing)

O2 - BHO: Video-Saver - {16c0a8dc-8342-4fb1-a841-4bd8bc4d5956} - C:\Program Files (x86)\Video-Saver\150.dll

O2 - BHO: Search-Results Toolbar - {377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0} - C:\PROGRA~2\SEARCH~2\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll

O2 - BHO: Search Assistant BHO - {5d79f641-c168-40df-a32f-bacea7509e75} - C:\Program Files (x86)\TelevisionFanatic\bar\1.bin\64SrcAs.dll

O2 - BHO: AppGraffiti - {6F6A5334-78E9-4D9B-8182-8B41EA8C39EF} - C:\PROGRA~2\APPGRA~1\APPGRA~1.DLL

O2 - BHO: ividi Helper Object - {8B8B2E80-1444-451D-AC8E-EB9A847F3887} - C:\Program Files (x86)\Unitech LLC\ividi\1.8.23.0\bh\ividi.dll

O2 - BHO: DealPly Shopping - {9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0} - C:\Program Files (x86)\DealPly\DealPlyIE.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\IE\8.5\pdfforgeToolbarIE.dll

O2 - BHO: LitmusBHO - {C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C} - C:\Program Files (x86)\F-Secure\NRS\iescript\baselitmus.dll

O2 - BHO: Toolbar BHO - {cb41fc95-f1b3-4797-8bb6-1012ff62abba} - C:\PROGRA~2\TELEVI~2\bar\1.bin\64bar.dll

O2 - BHO: HP Network Check Helper - {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll

O2 - BHO: QuickNet - {EA5CA8B6-9B9C-4994-A7A1-947B6C631BE7} - C:\Program Files (x86)\RegTweaker\key.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: Search-Results Toolbar - {377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0} - C:\PROGRA~2\SEARCH~2\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll

O3 - Toolbar: (no name) - !{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - !{265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - !{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - !{c98d5b61-b0ea-4d48-9839-1079d352d880} - (no file)

O3 - Toolbar: Browsing Protection Toolbar - {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - C:\Program Files (x86)\F-Secure\NRS\iescript\baselitmus.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\IE\8.5\pdfforgeToolbarIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WirelessAssistant] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QLBController] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP HotKey Support\QLBController.exe /start

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files (x86)\F-Secure\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [PDF Complete] C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsty.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TelevisionFanatic Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~2\TELEVI~2\bar\1.bin\64srchmn.exe" /m=2 /w /h

O4 - HKLM\..\Run: [TelevisionFanatic Browser Plugin Loader] C:\PROGRA~2\TELEVI~2\bar\1.bin\64brmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MobileConnect] %programfiles%\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe /silent

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [bIBLauncher] C:\Program Files (x86)\Business-in-a-Box\BIBLauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [googletalk] "C:\Program Files (x86)\Google\Google Talk\googletalk.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [Optimizer Pro] C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AGupdate] C:\Program Files (x86)\AppGraffiti\AGupdate.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe

O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\smartprintsetup.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\smartprintsetup.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-103 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll,-102 - {25510184-5A38-4A99-B273-DCA8EEF6CD08} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\NCLauncherFromIE.exe

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmshell.dll,-137 - {bd707fe6-39f6-4bda-9265-86a76719bdc5} - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmiesend.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmshell.dll,-137 - {bd707fe6-39f6-4bda-9265-86a76719bdc5} - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmiesend.htm

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} (GMNRev Class) - Automatically Find HP Updates | HP Support

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~3\wincert\win32c~1.dll c:\progra~2\search~2\datamngr\mgrldr.dll c:\progra~2\mocaflix\sprote~1.dll c:\progra~2\contin~1\sprote~1.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - LSI Corporation - C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: Bluetooth Device Manager - Motorola, Inc. - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\devmgrsrv.exe

O23 - Service: Bluetooth Media Service - Motorola, Inc. - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\audiosrv.exe

O23 - Service: Bluetooth OBEX Service - Motorola, Inc. - C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\obexsrv.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Datamngr Coordinator (DatamngrCoordinator) - Bandoo Media Inc. - C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr\DatamngrCoordinator.exe

O23 - Service: DealPly Live-service (dealplylive) (dealplylive) - DealPly Technologies Ltd - C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe

O23 - Service: DealPly Live-service (dealplylivem) (dealplylivem) - DealPly Technologies Ltd - C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\F-Secure\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Support Assistant Service - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe

O23 - Service: HP Quick Synchronization Service (HPDrvMntSvc.exe) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe

O23 - Service: HP Hotkey Monitor (hpHotkeyMonitor) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP HotKey Support\hpHotkeyMonitor.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: PDF Document Manager (pdfcDispatcher) - PDF Complete Inc - C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files (x86)\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: TelevisionFanaticService - COMPANYVERS_NAME - C:\PROGRA~2\TELEVI~2\bar\1.bin\64barsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Vodafone Mobile Connect Service (VMCService) - Vodafone - C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 19307 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

"C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe"

C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\windows\System32\spoolsv.exe

taskeng.exe {F859092D-50D7-446C-8F25-3C28D3DEF9DD}

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe"

"C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe"

"C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\devmgrsrv.exe"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr\DatamngrCoordinator.exe"

"C:\Program Files (x86)\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe"

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common\FSMA32.EXE"

oid 1.3.6.1.4.1.2213.11.1.27 HosterGroupType 0

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP HotKey Support\hpHotkeyMonitor.exe"

"C:\Program Files (x86)\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE" /service /stopevent=180 /ipcexch=196

C:\windows\SysWOW64\svchost.exe -k hpdevmgmt

"C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe" /startedbyscm:66B66708-40E2BE4D-pdfcService

"c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe"

C:\windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\PROGRA~2\TELEVI~2\bar\1.bin\64barsvc.exe

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

"C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\obexsrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe"

WLIDSvcM.exe 2428

C:\windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

oid 1.3.6.1.4.1.2213.11.1.27.64 HosterGroupType 0

"C:\Program Files (x86)\F-Secure\ORSP Client\fsorsp.exe"

C:\windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\windows\system32\svchost.exe -k HPService

"C:\Program Files (x86)\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe" 3 712 708 716

"C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe"

"C:\Program Files (x86)\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe"

"C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common\FNRB32.EXE"

1.3.6.1.4.1.2213.11.1.20

C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files (x86)\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe"

"taskhost.exe"

C:\ProgramData\Premium\OptimizerPro\OptimizerPro.exe /schedule /profilepath "C:\ProgramData\Premium\OptimizerPro\profile.ini"

"C:\windows\system32\Dwm.exe"

C:\windows\Explorer.EXE

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr\DatamngrUI.exe"

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

C:\windows\system32\igfxsrvc.exe -Embedding

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe"

"C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmshell.dll",TrayApp

"C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" -hidden

"C:\Program Files (x86)\Business-in-a-Box\BIBLauncher.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Google Talk\googletalk.exe" /autostart

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe"

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"

"C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProReminder.exe"

"C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\audiosrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe"

C:\windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP HotKey Support\QLBController.exe" /start

"C:\Program Files (x86)\F-Secure\common\FSM32.EXE" /splash

"C:\Program Files (x86)\TelevisionFanatic\bar\1.bin\64brmon.exe"

"C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btplayerctrl.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

"C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE" /tsr

"C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe" -Embedding

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe" -CtxID "#Hewlett-Packard#HP Deskjet F2200 series#1380653804" -Startup

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe" -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe" -embedding

"C:\windows\system32\wuauclt.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE"

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:52452 CREDAT:267521 /prefetch:2

C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_11_9_900_170_ActiveX.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:52452 CREDAT:2561509 /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe" /o /eo /l /b /id 44380

"C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe" --channel=11088.0042F360.1344152309 --type=renderer /o /eo /l /b /id 44380

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:52452 CREDAT:1381718 /prefetch:2

C:\windows\system32\sppsvc.exe

"C:\windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 512 516 524 65536 520

"C:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000387_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000387 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon" "1"

"C:\Users\M-A\Pictures\Favorites\Downloads\RSITx64.exe"

C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\windows\tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore.job

C:\windows\tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA.job

C:\windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\windows\tasks\HPCeeScheduleForM-A.job

C:\windows\tasks\OptimizerProUpdaterTask{ECCF4FA8-A0B1-4C94-8E5C-EEB9F0F73C2D}.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - true

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "Search"

prefs.js - "keyword.URL" - "MyWebSearch Home Page="

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.170 Plugin

"Path"=C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_170.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\windows\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@mcafee.com/McAfeeMssPlugin]

"Description"=McAfee Mss Plugin

"Path"=C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\npMcAfeeMss.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@TelevisionFanatic.com/Plugin]

"Description"=TelevisionFanatic Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\TelevisionFanatic\bar\1.bin\NP64Stub.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update;version=3]

"Description"=DealPlyLive Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\1.3.23.0\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update;version=9]

"Description"=DealPlyLive Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\1.3.23.0\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.170 Plugin

"Path"=C:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_9_900_170.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\

{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\

binary.manifest

browsercomps.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\

np-mswmp.dll

WMP Firefox Plugin License.rtf

WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\

Ask.xml

babylon.xml

bing.xml

bolcom-nl.xml

google.xml

marktplaats-nl.xml

SearchResults.xml

Search_Results.xml

vandale-nl.xml

wikipedia-nl.xml

yahoo.xml

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\

05dd836e-2cbd-4204-9ff3-2f8a8665967d@a8876730-fb0c-4057-a2fc-f9c09d438e81.com

50c096ed8b693@50c096ed8b6cc.com

50c1c9969cca2@50c1c9969ccdc.com

64ffxtbr@TelevisionFanatic.com

AppGraffiti@AppGraffiti.com

ffxtlbr@babylon.com

staged

{377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0}

{A25ABB84-7DA0-B5C4-5AE8-D2021E614EC5}

{badea1ae-72ed-4f6a-8c37-4db9a4ac7bc9}

{e53a26f5-7199-4a5b-86f5-d2e86854b979}

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\searchplugins\

Ask.xml

ividi.xml

my-web-search.xml

SearchResults.xml

Search_Results.xml

WebSearch.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311531182}]

hosts - C:\Program Files (x86)\hosts\hosts-bho64.dll [2013-10-03 940544]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-12-13 256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}]

HP Network Check Helper - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPluginx64.dll [2013-08-28 303416]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61}]

HP Print Enhancer - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll [2009-09-20 328248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01}]

MSS+ Identifier - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McAfeeMSS_IE.dll [2013-09-06 95648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311531182}]

hosts - C:\Program Files (x86)\hosts\hosts-bho.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{16c0a8dc-8342-4fb1-a841-4bd8bc4d5956}]

Video-Saver - C:\Program Files (x86)\Video-Saver\150.dll [2013-12-20 146944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0}]

Search-Results Toolbar - C:\PROGRA~2\SEARCH~2\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll [2012-12-07 89288]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5d79f641-c168-40df-a32f-bacea7509e75}]

Search Assistant BHO - C:\Program Files (x86)\TelevisionFanatic\bar\1.bin\64SrcAs.dll [2012-07-15 62864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6F6A5334-78E9-4D9B-8182-8B41EA8C39EF}]

AppGraffiti - C:\PROGRA~2\APPGRA~1\APPGRA~1.DLL [2013-05-07 273576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8B8B2E80-1444-451D-AC8E-EB9A847F3887}]

ividi Helper Object - C:\Program Files (x86)\Unitech LLC\ividi\1.8.23.0\bh\ividi.dll [2013-07-25 301464]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0}]

DealPly Shopping - C:\Program Files (x86)\DealPly\DealPlyIE.dll []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-12-13 194128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}]

pdfforge Toolbar - C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\IE\8.5\pdfforgeToolbarIE.dll [2013-12-13 1398080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{C6867EB7-8350-4856-877F-93CF8AE3DC9C}]

Browsing Protection Class - C:\Program Files (x86)\F-Secure\NRS\iescript\baselitmus.dll [2013-12-04 548864]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{cb41fc95-f1b3-4797-8bb6-1012ff62abba}]

Toolbar BHO - C:\PROGRA~2\TELEVI~2\bar\1.bin\64bar.dll [2012-07-15 699536]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE}]

HP Network Check Helper - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2013-08-28 286520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{EA5CA8B6-9B9C-4994-A7A1-947B6C631BE7}]

QuickNet BHO - C:\Program Files (x86)\RegTweaker\key.dll [2010-10-22 449536]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856}]

HP Smart BHO Class - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll [2009-09-20 509496]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

!{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}

!{265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049}

!{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}

!{c98d5b61-b0ea-4d48-9839-1079d352d880}

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2013-12-13 256080]

{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - pdfforge Toolbar - C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\IE\8.5\pdfforgeToolbarIE64.dll [2013-12-13 1996608]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0} - Search-Results Toolbar - C:\PROGRA~2\SEARCH~2\Datamngr\SRTOOL~1\searchresultsDx.dll [2012-12-07 89288]

!{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}

!{265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049}

!{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}

!{c98d5b61-b0ea-4d48-9839-1079d352d880}

{265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} - Browsing Protection Toolbar - C:\Program Files (x86)\F-Secure\NRS\iescript\baselitmus.dll [2013-12-04 548864]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-12-13 194128]

{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} - pdfforge Toolbar - C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\IE\8.5\pdfforgeToolbarIE.dll [2013-12-13 1398080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2010-01-22 2028328]

"IgfxTray"=C:\windows\system32\igfxtray.exe [2010-03-25 166424]

"HotKeysCmds"=C:\windows\system32\hkcmd.exe [2010-03-25 390680]

"Persistence"=C:\windows\system32\igfxpers.exe [2010-03-25 410136]

"BTMTrayAgent"=C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmshell.dll [2010-06-11 24783624]

"SysTrayApp"=C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [2011-11-09 489472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"NCPluginUpdater"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\ActiveCheck\product_line\NCPluginUpdater.exe [2013-12-12 21720]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LightScribe Control Panel"=C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe [2010-01-22 2363392]

"BIBLauncher"=C:\Program Files (x86)\Business-in-a-Box\BIBLauncher.exe [2011-03-15 901600]

"googletalk"=C:\Program Files (x86)\Google\Google Talk\googletalk.exe [2007-11-21 3293184]

"Optimizer Pro"=C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProLauncher.exe [2012-10-21 81952]

"swg"=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2011-09-25 39408]

"AGupdate"=C:\Program Files (x86)\AppGraffiti\AGupdate.exe [2013-03-19 894048]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2010-03-04 284696]

"WirelessAssistant"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe [2009-09-01 499768]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2011-06-06 937920]

"GrooveMonitor"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

"QLBController"=C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP HotKey Support\QLBController.exe [2010-10-01 256056]

"F-Secure TNB"=C:\Program Files (x86)\F-Secure\FSGUI\TNBUtil.exe [2011-05-19 1654512]

"F-Secure Manager"=C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common\FSM32.EXE [2011-05-19 302832]

"PDF Complete"=C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsty.exe [2011-08-11 658424]

"TelevisionFanatic Search Scope Monitor"=C:\PROGRA~2\TELEVI~2\bar\1.bin\64srchmn.exe [2012-07-15 42536]

"TelevisionFanatic Browser Plugin Loader"=C:\PROGRA~2\TELEVI~2\bar\1.bin\64brmon.exe [2012-07-15 30096]

"MobileConnect"=C:\Program Files\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe /silent []

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2012-08-27 59280]

"HP Software Update"=C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2011-03-24 49208]

"hpqSRMon"=C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe [2008-07-22 150528]

""= []

"SearchSettings"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe [2013-12-13 1383232]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\SSScheduler.exe

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~3\Wincert\WIN64C~1.DLL C:\PROGRA~2\SEARCH~2\Datamngr\x64\mgrldr.dll "

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\windows\system32\igfxdev.dll [2010-01-25 268800]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=0

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-12-25 18:35:24 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-12-25 18:35:23 ----D---- C:\rsit

2013-12-23 03:06:51 ----A---- C:\windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2013-12-23 03:06:49 ----A---- C:\windows\system32\ieui.dll

2013-12-23 03:06:48 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jsproxy.dll

2013-12-23 03:06:48 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieui.dll

2013-12-23 03:06:48 ----A---- C:\windows\system32\jsproxy.dll

2013-12-23 03:06:48 ----A---- C:\windows\system32\ieUnatt.exe

2013-12-23 03:06:48 ----A---- C:\windows\system32\iesetup.dll

2013-12-23 03:06:48 ----A---- C:\windows\system32\iernonce.dll

2013-12-23 03:06:48 ----A---- C:\windows\system32\ie4uinit.exe

2013-12-23 03:06:47 ----A---- C:\windows\system32\ieetwproxystub.dll

2013-12-23 03:06:47 ----A---- C:\windows\system32\ieetwcollector.exe

2013-12-23 03:06:44 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2013-12-23 03:06:44 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2013-12-23 03:06:44 ----A---- C:\windows\system32\mshtml.dll

2013-12-23 03:06:44 ----A---- C:\windows\system32\jscript9diag.dll

2013-12-23 03:06:44 ----A---- C:\windows\system32\ieapfltr.dll

2013-12-23 03:06:43 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iertutil.dll

2013-12-23 03:06:43 ----A---- C:\windows\system32\iertutil.dll

2013-12-23 03:06:42 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\wininet.dll

2013-12-23 03:06:42 ----A---- C:\windows\system32\wininet.dll

2013-12-23 03:06:40 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\urlmon.dll

2013-12-23 03:06:40 ----A---- C:\windows\system32\urlmon.dll

2013-12-23 03:06:38 ----A---- C:\windows\system32\ieframe.dll

2013-12-23 03:06:37 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieframe.dll

2013-12-23 03:06:34 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshtml.dll

2013-12-23 03:06:33 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jscript9.dll

2013-12-23 03:06:33 ----A---- C:\windows\system32\jscript9.dll

2013-12-22 06:05:06 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\elshyph.dll

2013-12-22 06:05:06 ----A---- C:\windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\wextract.exe

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\webcheck.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\vbscript.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\url.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\pngfilt.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\occache.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msrating.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msls31.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshtmlmedia.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshtmler.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshtmled.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\MshtmlDac.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshta.exe

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msfeedssync.exe

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msfeedsbs.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msfeeds.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\licmgr10.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jsIntl.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jscript.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\inseng.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\imgutil.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iexpress.exe

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iesysprep.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iesetup.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iernonce.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iepeers.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieapfltr.dat

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\IEAdvpack.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\icardie.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\dxtrans.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\wextract.exe

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\webcheck.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\vbscript.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\url.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\msrating.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\msls31.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\mshtmlmedia.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\mshtmler.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\mshtmled.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\msfeedssync.exe

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\msfeeds.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\licmgr10.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\jsIntl.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\inseng.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\iexpress.exe

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\iesysprep.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\iedkcs32.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\ieapfltr.dat

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\icardie.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\elshyph.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\dxtrans.dll

2013-12-22 06:04:57 ----A---- C:\windows\system32\dxtmsft.dll

2013-12-22 06:04:56 ----A---- C:\windows\system32\pngfilt.dll

2013-12-22 06:04:56 ----A---- C:\windows\system32\occache.dll

2013-12-22 06:04:56 ----A---- C:\windows\system32\MshtmlDac.dll

2013-12-22 06:04:56 ----A---- C:\windows\system32\mshta.exe

2013-12-22 06:04:56 ----A---- C:\windows\system32\jscript.dll

2013-12-22 06:04:56 ----A---- C:\windows\system32\imgutil.dll

2013-12-22 06:04:56 ----A---- C:\windows\system32\iepeers.dll

2013-12-20 19:42:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Movie Maker

2013-12-20 19:41:55 ----A---- C:\windows\system32\roboot64.exe

2013-12-20 19:41:30 ----D---- C:\Users\M-A\AppData\Roaming\systweak

2013-12-20 19:37:45 ----D---- C:\Program Files (x86)\Video-Saver

2013-12-18 09:27:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Application Updater

2013-12-18 09:27:10 ----D---- C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar

2013-12-11 06:36:41 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\FlashPlayerInstaller.exe

2013-12-11 06:35:11 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\wmploc.DLL

2013-12-11 06:35:11 ----A---- C:\windows\system32\wmploc.DLL

2013-12-11 06:35:10 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\wmp.dll

2013-12-11 06:35:09 ----A---- C:\windows\system32\wmp.dll

2013-12-10 20:56:58 ----A---- C:\windows\system32\drivers\portcls.sys

2013-12-10 20:56:58 ----A---- C:\windows\system32\drivers\drmk.sys

2013-12-10 20:56:49 ----A---- C:\windows\system32\msieftp.dll

2013-12-10 20:56:48 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msieftp.dll

2013-12-10 20:56:37 ----A---- C:\windows\system32\win32k.sys

2013-12-10 20:56:29 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\WMPhoto.dll

2013-12-10 20:56:28 ----A---- C:\windows\system32\WMPhoto.dll

2013-12-10 20:56:11 ----A---- C:\windows\system32\imagehlp.dll

2013-12-10 20:56:09 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\imagehlp.dll

2013-12-10 20:55:01 ----A---- C:\windows\system32\tzres.dll

2013-12-10 20:55:00 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\tzres.dll

2013-12-10 20:51:55 ----A---- C:\windows\system32\scrrun.dll

2013-12-10 20:51:55 ----A---- C:\windows\system32\cscript.exe

2013-12-10 20:51:51 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\wscript.exe

2013-12-10 20:51:46 ----A---- C:\windows\system32\wscript.exe

2013-12-10 20:51:44 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\scrrun.dll

2013-12-10 20:51:39 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\cscript.exe

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-12-25 18:35:40 ----D---- C:\windows\Prefetch

2013-12-25 18:35:35 ----D---- C:\windows\Temp

2013-12-25 18:35:24 ----RD---- C:\Program Files

2013-12-25 18:00:21 ----D---- C:\windows\system32\config

2013-12-25 17:56:21 ----D---- C:\ProgramData\Datamngr

2013-12-25 17:21:26 ----D---- C:\windows\winsxs

2013-12-25 17:20:05 ----D---- C:\windows\system32\Tasks

2013-12-25 17:20:00 ----D---- C:\windows\Tasks

2013-12-25 17:19:58 ----D---- C:\Program Files (x86)

2013-12-25 17:15:18 ----SHD---- C:\windows\Installer

2013-12-25 17:15:17 ----SHD---- C:\Config.Msi

2013-12-25 17:15:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\HP

2013-12-25 17:14:44 ----D---- C:\windows\system32\DriverStore

2013-12-25 17:14:44 ----D---- C:\windows\system32\catroot

2013-12-25 17:14:44 ----D---- C:\windows\inf

2013-12-25 17:14:26 ----D---- C:\windows\System32

2013-12-25 17:12:38 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-12-25 17:11:01 ----D---- C:\windows\SysWOW64

2013-12-24 22:31:27 ----D---- C:\Program Files (x86)\hosts

2013-12-23 21:07:07 ----D---- C:\windows\rescache

2013-12-23 07:04:16 ----D---- C:\ProgramData\PDFC

2013-12-23 06:57:50 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-12-23 06:57:50 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2013-12-23 03:08:03 ----D---- C:\windows\system32\catroot2

2013-12-22 06:11:33 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\nl-NL

2013-12-22 06:11:33 ----D---- C:\windows\system32\nl-NL

2013-12-22 06:11:30 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\migration

2013-12-22 06:11:30 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\en-US

2013-12-22 06:11:28 ----D---- C:\windows\PolicyDefinitions

2013-12-22 06:11:27 ----D---- C:\windows\system32\migration

2013-12-22 06:11:27 ----D---- C:\windows\system32\en-US

2013-12-22 06:09:35 ----D---- C:\windows\Logs

2013-12-18 21:22:02 ----A---- C:\windows\system32\HP_ActiveX_Patch_NOT_DETECTED.txt

2013-12-18 09:27:10 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2013-12-16 16:47:15 ----D---- C:\Users\M-A\AppData\Roaming\HpUpdate

2013-12-11 08:25:21 ----A---- C:\windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-12-11 06:53:09 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player

2013-12-11 06:53:08 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player

2013-12-11 06:52:40 ----D---- C:\windows\system32\drivers

2013-12-11 06:38:02 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2013-12-11 06:32:02 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2013-11-27 09:16:57 ----D---- C:\Windows

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 fsbts;fsbts; C:\windows\system32\Drivers\fsbts.sys [2012-08-18 56016]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2010-03-04 540696]

R0 PxHlpa64;PxHlpa64; C:\windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2010-03-19 55856]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver; \??\C:\Program Files (x86)\F-Secure\HIPS\drivers\fshs.sys [2011-05-19 61008]

R1 FSES;F-Secure Email Scanning Driver; C:\windows\System32\drivers\fses.sys [2011-05-19 45840]

R1 FSFW;F-Secure Firewall Driver; C:\windows\System32\drivers\fsdfw.sys [2011-05-19 94736]

R1 fsvista;F-Secure Vista Support Driver; \??\C:\Program Files (x86)\F-Secure\Anti-Virus\minifilter\fsvista.sys [2011-05-19 15856]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R3 AgereSoftModem;Agere Systems Soft Modem; C:\windows\system32\DRIVERS\agrsm64.sys [2009-11-02 1209856]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper; \??\C:\Program Files (x86)\F-Secure\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [2013-07-10 202176]

R3 HpqKbFiltr;HpqKbFilter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\HpqKbFiltr.sys [2010-02-16 25912]

R3 igfx;igfx; C:\windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2010-01-25 7842272]

R3 IntcHdmiAddService;Intel® High Definition Audio HDMI; C:\windows\system32\drivers\IntcHdmi.sys [2010-03-15 145408]

R3 netr28x;Ralink 802.11n Extensible Wireless Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\netr28x.sys [2010-06-29 931168]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2010-05-03 331880]

R3 SNP2UVC;USB2.0 PC Camera (SNP2UVC); C:\windows\system32\DRIVERS\snp2uvc.sys [2010-04-27 1803904]

R3 STHDA;@%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10305; C:\windows\system32\DRIVERS\stwrt64.sys [2011-11-09 515584]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2010-01-22 305200]

S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]

S3 BTMCOM;Bluetooth Serial Port; C:\windows\System32\Drivers\btmcom.sys [2010-04-10 52736]

S3 BTMUSB;Motorola Bluetooth Radio Service; C:\windows\System32\Drivers\btmusb.sys [2010-07-09 3232768]

S3 Dot4;MS IEEE-1284.4 Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\Dot4.sys [2009-07-14 145920]

S3 Dot4Print;Print Class Driver for IEEE-1284.4; C:\windows\system32\DRIVERS\Dot4Prt.sys [2010-11-20 19968]

S3 dot4usb;MS Dot4USB Filter Dot4USB Filter; C:\windows\system32\DRIVERS\dot4usb.sys [2009-07-14 43008]

S3 huawei_cdcacm;huawei_cdcacm; C:\windows\system32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys []

S3 huawei_enumerator;huawei_enumerator; C:\windows\system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys []

S3 hwdatacard;Huawei DataCard USB Modem and USB Serial; C:\windows\system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [2008-03-17 115328]

S3 pciide;pciide; C:\windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

S3 RimUsb;BlackBerry Smartphone; C:\windows\System32\Drivers\RimUsb_AMD64.sys [2011-07-25 74752]

S3 RimVSerPort;RIM Virtual Serial Port v2; C:\windows\system32\DRIVERS\RimSerial_AMD64.sys [2011-07-20 44032]

S3 ROOTMODEM;Microsoft Legacy Modem Driver; C:\windows\System32\Drivers\RootMdm.sys [2009-07-14 11264]

S3 sdbus;sdbus; C:\windows\system32\drivers\sdbus.sys [2010-11-20 109056]

S3 StillCam;Stuurprogramma voor seriële digitale fotocamera; C:\windows\system32\drivers\serscan.sys [2009-07-14 12288]

S3 TPM;TPM; C:\windows\system32\drivers\tpm.sys [2009-07-14 38400]

S3 TsUsbFlt;@%SystemRoot%\system32\drivers\tsusbflt.sys,-1; C:\windows\System32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-07-09 52736]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\windows\system32\drivers\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-20 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]

R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service; C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe [2011-11-09 89600]

R2 AgereModemAudio;Agere Modem Call Progress Audio; C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe [2009-11-02 16896]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2012-08-11 55184]

R2 Application Updater;Application Updater; C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe [2013-12-13 807800]

R2 Bluetooth OBEX Service;Bluetooth OBEX Service; C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\obexsrv.exe [2010-05-20 677128]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-30 462184]

R2 DatamngrCoordinator;Datamngr Coordinator; C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr\DatamngrCoordinator.exe [2013-04-03 4557824]

R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter;FSGKHS; C:\Program Files (x86)\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe [2011-05-19 220912]

R2 FSMA;F-Secure Management Agent; C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common\FSMA32.EXE [2011-05-19 188144]

R2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2012-09-27 86528]

R2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe [2012-08-10 197536]

R2 hpHotkeyMonitor;HP Hotkey Monitor; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP HotKey Support\hpHotkeyMonitor.exe [2010-10-01 280120]

R2 hpqddsvc;HP CUE DeviceDiscovery-service; C:\windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 HPSLPSVC;HP Network Devices Support; C:\windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2010-03-04 13336]

R2 LightScribeService;LightScribeService Direct Disc Labeling Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe [2010-01-22 73728]

R2 pdfcDispatcher;PDF Document Manager; C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe [2011-08-11 1128952]

R2 PSI_SVC_2;Protexis Licensing V2; c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe [2007-07-24 185632]

R2 STacSV;@%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101; C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe [2011-11-09 271360]

R2 TelevisionFanaticService;TelevisionFanaticService; C:\PROGRA~2\TELEVI~2\bar\1.bin\64barsvc.exe [2012-07-15 42504]

R2 VMCService;Vodafone Mobile Connect Service; C:\Program Files (x86)\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\VMCService.exe [2008-07-04 14336]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2009-08-18 2291568]

R3 Bluetooth Device Manager;Bluetooth Device Manager; C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\devmgrsrv.exe [2010-06-29 4181256]

R3 Bluetooth Media Service;Bluetooth Media Service; C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\audiosrv.exe [2010-05-20 1096968]

R3 FLEXnet Licensing Service 64;FLEXnet Licensing Service 64; C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe [2011-01-17 1028096]

R3 FSDFWD;F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon; C:\Program Files (x86)\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe [2011-05-19 901360]

R3 F-Secure Network Request Broker;F-Secure Network Request Broker; C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common\FNRB32.EXE [2011-05-19 184048]

R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client; C:\Program Files (x86)\F-Secure\ORSP Client\fsorsp.exe [2013-06-06 60352]

R3 hpqcxs08;hpqcxs08; C:\windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R3 hpqwmiex;HP Software Framework Service; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe [2012-08-10 1001376]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 dealplylive;DealPly Live-service (dealplylive); C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe [2013-10-03 148000]

S2 gupdate;Google Updateservice (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-25 136176]

S2 Net Driver HPZ12;Net Driver HPZ12; C:\windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-12-11 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2010-03-18 44376]

S3 dealplylivem;DealPly Live-service (dealplylivem); C:\Program Files (x86)\DealPlyLive\Update\DealPlyLive.exe [2013-10-03 148000]

S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2011-01-17 647680]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-09-25 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2012-08-11 194032]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\windows\system32\IEEtwCollector.exe [2013-11-26 111616]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\McCHSvc.exe [2013-09-06 288776]

S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 stllssvr;stllssvr; c:\Program Files (x86)\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe [2009-10-16 74392]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-08-18 1255736]

S4 NetMsmqActivator;@C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetPipeActivator;@C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

S4 NetTcpActivator;@C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2010-03-18 124240]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402};c
 C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar;fs
 {11111111-1111-1111-1111-110311531182};c
 C:\Program Files (x86)\hosts\hosts-bho.dll;f
 {16c0a8dc-8342-4fb1-a841-4bd8bc4d5956};c
 C:\Program Files (x86)\Video-Saver;fs
 {377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0};c
 {5d79f641-c168-40df-a32f-bacea7509e75};c
 C:\Program Files (x86)\TelevisionFanatic;fs
 {6F6A5334-78E9-4D9B-8182-8B41EA8C39EF};c
 {8B8B2E80-1444-451D-AC8E-EB9A847F3887};c
 C:\Program Files (x86)\Unitech LLC;fs
 {9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0};c
 C:\Program Files (x86)\DealPly;fs
 {cb41fc95-f1b3-4797-8bb6-1012ff62abba};c
 {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F};c
 {265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049};c
 {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402};c
 {c98d5b61-b0ea-4d48-9839-1079d352d880};c
 TelevisionFanatic Search Scope Monitor;s
 TelevisionFanatic Browser Plugin Loader;s
 SearchSettings;s
 C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings;fs
 Optimizer Pro;s
 C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro;fs
 DatamngrCoordinator;s
 C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar;fs
 Dealplylive;s
 Dealplylivem;s
 TelevisionFanaticService;s
 C:\windows\tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore.job;f
 C:\windows\tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA.job;f
 C:\windows\tasks\OptimizerProUpdaterTask{ECCF4FA8-A0B1-4C94-8E5C-EEB9F0F73C2D}.job;f
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@TelevisionFanatic.com/Plugin];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update;version=3];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update;version=9];r64
 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\Ask.xml;f
 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml;f
 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\SearchResults.xml;f
 C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\ Search_Results.xml;f
 C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\[email="05dd836e-2cbd-4204-9ff3-2f8a8665967d@a8876730-fb0c-4057-a2fc-f9c09d438e81.com"]05dd836e-2cbd-4204-9ff3-2f8a8665967d...c09d438e81.com[/email];fs
 C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\[email="50c096ed8b693@50c096ed8b6cc.com"]50c096ed8b693@50c096ed8b6cc.com[/email];fs
 C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\[email="50c1c9969cca2@50c1c9969ccdc.com"]50c1c9969cca2@50c1c9969ccdc.com[/email];fs
 C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\[email="64ffxtbr@TelevisionFanatic.com"]64ffxtbr@TelevisionFanatic.com[/email];fs
 C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\[email="AppGraffiti@AppGraffiti.com"]AppGraffiti@AppGraffiti.com[/email];fs
 C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\[email="ffxtlbr@babylon.com"]ffxtlbr@babylon.com[/email];fs
 C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\searchplugins\Ask.xml;f
 C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\searchplugins\ividi.xml;f
 C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\searchplugins\my-web-search.xml;f
 C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\searchplugins\SearchResults.xml;f
 C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\searchplugins\Search_Results.xml;f
 C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\searchplugins\WebSearch.xml;f
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311531182}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311531182}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{16c0a8dc-8342-4fb1-a841-4bd8bc4d5956}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0}];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5d79f641-c168-40df-a32f-bacea7509e75}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6F6A5334-78E9-4D9B-8182-8B41EA8C39EF}];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8B8B2E80-1444-451D-AC8E-EB9A847F3887}];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0}];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{cb41fc95-f1b3-4797-8bb6-1012ff62abba}];r64
 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 "Optimizer Pro"=-;r64
 "AGupdate"=-;r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 "TelevisionFanatic Search Scope Monitor"=-;r64
 "TelevisionFanatic Browser Plugin Loader"=-;r64
 ""=-;r64
 "SearchSettings"=-;r64
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows];r64
 "AppInit_DLLs"=-;r64
 C:\ProgramData\Datamngr;fs
 C:\Program Files (x86)\hosts;fs
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • IE Defaults
 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Is dit het log dat je nodig hebt ?

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 23-December-2013

Tool run by M-A on do 26/12/2013 at 21:11:33,28.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\M-A\Desktop\zoek\zoek.exe [scan all users] [script inserted] [Checkboxes used]

===== Runcheck 21:16:12,38 =====

--- Create Environment Variables 21:16:13,98

--- Create System Restore Point 21:16:26,35

--- Checking Input 21:17:23,71

--- AU AppData Check 21:17:37,35

--- Remove From Windows Installer 21:17:49,88

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoek.exe v5.0.0.0 Updated 23-December-2013

Tool run by M-A on do 26/12/2013 at 21:11:33,28.

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 Service Pack 1 x64

Running in: Normal Mode Internet Access Detected

Launched: C:\Users\M-A\Desktop\zoek\zoek.exe [scan all users] [script inserted] [Checkboxes used]

==== System Restore Info ======================

26/12/2013 21:17:19 Zoek.exe System Restore Point Created Succesfully.

==== Empty Folders Check ======================

C:\PROGRA~2\MSXML 4.0 deleted successfully

C:\PROGRA~2\COMMON~1\XCPCSync.OEM deleted successfully

C:\Program Files\Babylon deleted successfully

C:\ProgramData\Browser Manager deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\systweak deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\LogMeIn Rescue Applet deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\PackageAware deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\PDFC deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Research In Motion deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\WMTools Downloaded Files deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110311531182} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110311531182} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{16c0a8dc-8342-4fb1-a841-4bd8bc4d5956} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{16c0a8dc-8342-4fb1-a841-4bd8bc4d5956} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5d79f641-c168-40df-a32f-bacea7509e75} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{5d79f641-c168-40df-a32f-bacea7509e75} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6F6A5334-78E9-4D9B-8182-8B41EA8C39EF} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{6F6A5334-78E9-4D9B-8182-8B41EA8C39EF} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{8B8B2E80-1444-451D-AC8E-EB9A847F3887} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{8B8B2E80-1444-451D-AC8E-EB9A847F3887} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{cb41fc95-f1b3-4797-8bb6-1012ff62abba} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{cb41fc95-f1b3-4797-8bb6-1012ff62abba} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c98d5b61-b0ea-4d48-9839-1079d352d880} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{c98d5b61-b0ea-4d48-9839-1079d352d880} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110311531182} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110311531182} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110311531182} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311531182} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311531182} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{16c0a8dc-8342-4fb1-a841-4bd8bc4d5956} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{16c0a8dc-8342-4fb1-a841-4bd8bc4d5956} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{5d79f641-c168-40df-a32f-bacea7509e75} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5d79f641-c168-40df-a32f-bacea7509e75} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{6F6A5334-78E9-4D9B-8182-8B41EA8C39EF} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{6F6A5334-78E9-4D9B-8182-8B41EA8C39EF} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6F6A5334-78E9-4D9B-8182-8B41EA8C39EF} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{8B8B2E80-1444-451D-AC8E-EB9A847F3887} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8B8B2E80-1444-451D-AC8E-EB9A847F3887} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{cb41fc95-f1b3-4797-8bb6-1012ff62abba} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{cb41fc95-f1b3-4797-8bb6-1012ff62abba} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} deleted successfully

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{c98d5b61-b0ea-4d48-9839-1079d352d880} deleted successfully

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} deleted successfully

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\!{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\!{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\!{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\!{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\!{265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\!{265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{265EEE8E-3228-44D3-AEA5-F7FDF5860049} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\!{c98d5b61-b0ea-4d48-9839-1079d352d880} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\!{c98d5b61-b0ea-4d48-9839-1079d352d880} deleted successfully

==== Deleting Services ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DatamngrCoordinator deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\DatamngrCoordinator deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dealplylive deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Dealplylive deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dealplylivem deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Dealplylivem deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TelevisionFanaticService deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\TelevisionFanaticService deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\application updater deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\application updater deleted successfully

==== FireFox Fix ======================

ProfilePath: C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default

---- Lines BabylonToolbar removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.BabylonToolbar.admin", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.aflt", "babclient");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.babExt", "");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.babTrack", "");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.bbDpng", 25);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.dfltLng", "nl");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.dfltSrch", true);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.hmpg", true);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.id", "c8accea5000000000000e02a825d7c6f");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlDay", "15441");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.instlRef", "std");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.keyWordUrl", "Babylon Search=");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.lastDP", 25);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.lastVrsnTs", "1.5.3.1723:50:34");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.mntrFFxVrsn", "5.0");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.newTab", true);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.newTabUrl", "Babylon Search");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.noFFXTlbr", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prdct", "BabylonToolbar");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.propectorlck", 121288864);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkDS", 0);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtkHmpg", 0);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.prtnrId", "babylon");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.ptch_0717", true);

user_pref("extensions.BabylonToolbar.smplGrp", "azb");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.srcExt", "def");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.tlbrId", "base");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsn", "1.5.3.17");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsnTs", "1.5.3.1723:50:34");

user_pref("extensions.BabylonToolbar.vrsni", "1.5.3.17");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.aflt", "babclient");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babExt", "");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babTrack", "");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.hardId", "c8accea5000000000000e02a825d7c6f");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.id", "c8accea5000000000000e02a825d7c6f");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.instlDay", "15441");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.instlRef", "std");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.newTab", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.prdct", "BabylonToolbar");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId", "babylon");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.srcExt", "def");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId", "base");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsn", "1.5.3.17");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs", "1.5.3.1723:50:34");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsni", "1.5.3.17");

---- Lines BabylonToolbar removed from user.js ----

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.id", "c8accea5000000000000e02a825d7c6f");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.hardId", "c8accea5000000000000e02a825d7c6f");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.instlDay", "15441");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsn", "1.5.3.17");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsni", "1.5.3.17");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.vrsnTs", "1.5.3.1723:50:34");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.prtnrId", "babylon");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.prdct", "BabylonToolbar");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.aflt", "babclient");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.tlbrId", "base");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.newTab", false);

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babTrack", "");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.babExt", "");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.srcExt", "def");

user_pref("extensions.BabylonToolbar_i.instlRef", "std");

---- Lines ividi removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.ividi.admin", false);

user_pref("extensions.ividi.aflt", "3");

user_pref("extensions.ividi.appId", "{685F23D9-FCFD-475C-B56A-362645945C5A}");

user_pref("extensions.ividi.autoRvrt", "false");

user_pref("extensions.ividi.dfltLng", "");

user_pref("extensions.ividi.dfltSrch", true);

user_pref("extensions.ividi.dnsErr", true);

user_pref("extensions.ividi.excTlbr", true);

user_pref("extensions.ividi.ffxUnstlRst", false);

user_pref("extensions.ividi.hmpg", true);

user_pref("extensions.ividi.hmpgUrl", "MyStart");

user_pref("extensions.ividi.hpOld0", "Ask.com");

user_pref("extensions.ividi.id", "c8accea5000000000000e02a825d7c6f");

user_pref("extensions.ividi.instlDay", "15981");

user_pref("extensions.ividi.instlRef", "");

user_pref("extensions.ividi.kw_url", "MyStart=");

user_pref("extensions.ividi.newTab", true);

user_pref("extensions.ividi.newTabUrl", "{searchTerms} - Visicom Yahoo-Zoekresultaten");

user_pref("extensions.ividi.prdct", "ividi");

user_pref("extensions.ividi.prtnrId", "ividi");

user_pref("extensions.ividi.rvrt", "false");

user_pref("extensions.ividi.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.ividi.srchPrvdr", "Search ");

user_pref("extensions.ividi.tlbrId", "base");

user_pref("extensions.ividi.tlbrSrchUrl", "MyStart=");

user_pref("extensions.ividi.vrsn", "1.8.23.0");

user_pref("extensions.ividi.vrsni", "1.8.23.0");

user_pref("extensions.ividi.vrsnTs", "1.8.23.014:24:27");

---- Lines ividi removed from user.js ----

user_pref("extensions.ividi.hpOld0", "Ask.com");

user_pref("extensions.ividi.tlbrSrchUrl", "MyStart=");

user_pref("extensions.ividi.id", "c8accea5000000000000e02a825d7c6f");

user_pref("extensions.ividi.appId", "{685F23D9-FCFD-475C-B56A-362645945C5A}");

user_pref("extensions.ividi.instlDay", "15981");

user_pref("extensions.ividi.vrsn", "1.8.23.0");

user_pref("extensions.ividi.vrsni", "1.8.23.0");

user_pref("extensions.ividi.vrsnTs", "1.8.23.014:24:27");

user_pref("extensions.ividi.prtnrId", "ividi");

user_pref("extensions.ividi.prdct", "ividi");

user_pref("extensions.ividi.aflt", "3");

user_pref("extensions.ividi.smplGrp", "none");

user_pref("extensions.ividi.tlbrId", "base");

user_pref("extensions.ividi.instlRef", "");

user_pref("extensions.ividi.dfltLng", "");

user_pref("extensions.ividi.excTlbr", true);

user_pref("extensions.ividi.ffxUnstlRst", false);

user_pref("extensions.ividi.admin", false);

user_pref("extensions.ividi.autoRvrt", "false");

user_pref("extensions.ividi.rvrt", "false");

user_pref("extensions.ividi.hmpg", true);

user_pref("extensions.ividi.hmpgUrl", "MyStart");

user_pref("extensions.ividi.dfltSrch", true);

user_pref("extensions.ividi.srchPrvdr", "Search ");

user_pref("extensions.ividi.kw_url", "MyStart=");

user_pref("extensions.ividi.dnsErr", true);

user_pref("extensions.ividi.newTab", true);

user_pref("extensions.ividi.newTabUrl", "{searchTerms} - Visicom Yahoo-Zoekresultaten");

---- Lines Search removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.mywebsearch.prevDefaultEngine", "Search Results");

---- Lines WebSearch removed from prefs.js ----

user_pref("browser.search.defaultenginename,S", "WebSearch");

user_pref("browser.search.defaulturl", "http://websearch.mocaflix.com/?l=1&q=");

user_pref("browser.search.order.1,S", "WebSearch");

user_pref("browser.search.selectedEngine,S", "WebSearch");

user_pref("extensions.mywebsearch.prevKwdEnabled", true);

user_pref("extensions.mywebsearch.prevKwdURL", "Ask.com=");

user_pref("extensions.mywebsearch.prevSelectedEngine", "Google");

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.homepage", "MyWebSearch Home Page

user_pref("keyword.URL", "MyWebSearch Home Page

---- Lines searchnu removed from prefs.js ----

user_pref("browser.startup.homepage", "Search");

---- Lines mindspark removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.initialized", true);

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.installation.contextKey", "");

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.installation.installDate", "2012120215");

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.installation.partnerId", "XPxdm205YYbe");

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.installation.partnerSubId", "4416713");

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.installation.success", true);

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.installation.toolbarId", "50AE53E7-C772-4A13-96E7-5038D090E8FE");

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.lastActivePing", "1382728732325");

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.options.defaultSearch", true);

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.options.homePageEnabled", false);

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.options.keywordEnabled", true);

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.options.tabEnabled", false);

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.searchHistory", "firefox lightbeam");

user_pref("extensions.toolbar.mindspark._64Members_.weather.location", "10001");

user_pref("extensions.toolbar.mindspark.lastInstalled", "televisionfanatic@mindspark.com");

---- Lines ask.com removed from prefs.js ----

user_pref("browser.search.defaultenginename", "Ask.com");

user_pref("browser.search.order.1", "Ask.com");

user_pref("browser.search.selectedEngine", "Ask.com");

---- Lines crossrider removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.crossrider.bic", "141f10e0701e73cf69a7d6a98594e888");

---- Lines ffxtbr modified from prefs.js ----

user_pref("extensions.enabledAddons", "ffxtlbr@babylon.com:1.2.0,{73a6fe31-595d-460b-a920-fcc0f8843232}:2.4.6,64ffxtbr@TelevisionFanatic.com:2.26.0.42

user_pref("extensions.installCache", "[{\"name\":\"winreg-app-global\",\"addons\":{\"litmus-ff@f-secure.com\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Program Files (x

---- Lines Sweet removed from prefs.js ----

user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.defaultenginename", "");

user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.search.selectedEngine", "");

user_pref("sweetim.toolbar.previous.browser.startup.homepage", "");

user_pref("sweetim.toolbar.previous.keyword.URL", "");

user_pref("sweetim.toolbar.scripts.1.domain-blacklist", "");

user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.enable", "");

user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_DS", "");

user_pref("sweetim.toolbar.searchguard.UserRejectedGuard_HP", "");

---- Lines mybrowserbar modified from prefs.js ----

user_pref("extensions.enabledAddons", "ffxtlbr@babylon.com:1.2.0,{73a6fe31-595d-460b-a920-fcc0f8843232}:2.4.6,64disabled@TelevisionFanatic.com:2.26.0.

user_pref("extensions.installCache", "[{\"name\":\"winreg-app-global\",\"addons\":{\"litmus-ff@f-secure.com\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Program Files (x

---- Lines a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382 removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.active", true);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.addressbar", "NA");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.addressbarenhanced", "");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.asyncdb.rules.expiration", "Mon Oct 28 2013 22:5

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.backgroundver", 34);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.certdomaininstaller", "");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.changeprevious", false);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.cookie.geo.expiration", "Fri Nov 01 2013 21:24:0

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.cookie.geo.value", "%22BE%22");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.cookie.InstallationTime.expiration", "Fri Feb 01

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.cookie.InstallationTime.value", "1380803047");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.cookie.InstallerParams.expiration", "Fri Feb 01

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.cookie.jw_token.expiration", "Fri Feb 01 2030 00

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.cookie.jw_token.value", "%22c4289456-4fe4-019a-b

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.cookie.key_list_id.expiration", "Fri Feb 01 2030

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.cookie.key_list_id.value", "%2220120802-000%22")

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.description", "hosts");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.domain", "");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.enablesearch", false);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.homepage", "");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.iframe", false);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.InstallationThankYouPage", false);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.InstallationTime", 1380803047);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.InstallationUserSettings.searchUserConifrmation"

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.InstallationUserSettings.setHomepage", false);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.InstallationUserSettings.setNewTab", false);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.InstallationUserSettings.setSearch", false);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.internaldb.InstallerIdentifiers.expiration", "Fr

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.internaldb.InstallerIdentifiers.value", "%7B%22i

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.internaldb.Resources_appVer.expiration", "Fri Fe

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.internaldb.Resources_appVer.value", "92");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.internaldb.Resources_lastVersion.expiration", "F

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.internaldb.Resources_lastVersion.value", "1");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.internaldb.Resources_meta.expiration", "Fri Feb

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.internaldb.Resources_meta.value", "%7B%7D");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.internaldb.Resources_nextCheck.expiration", "Sat

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.internaldb.Resources_nextCheck.value", "true");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.internaldb.Resources_queue.expiration", "Fri Feb

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.internaldb.Resources_queue.value", "%7B%7D");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.lastDailyReport", "1382728738738");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.lastUpdate", "1382728725104");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.manifesturl", "");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.name", "hosts");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.newtab", "");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.opensearch", "");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.pluginsurl", "https://w9u6a2p6.ssl.hwcdn.net/plu

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.pluginsversion", 15);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.publisher", "Irismedia");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.searchstatus", 0);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.setnewtab", false);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.thankyou", "");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.updateinterval", 360);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.35382.ver", 92);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.adsOldValue", -1);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.apps", "35382");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.bic", "141f10e0701e73cf69a7d6a98594e888");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.cid", 35382);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.firstrun", false);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.hadappinstalled", true);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.installationdate", 1382728730);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.modetype", "production");

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.reportInstall", true);

user_pref("extensions.a05dd836e2cbd42049ff32f8a8665967da8876730fb0c4057a2fcf9c09d438e81com35382.statsDailyCounter", 1);

---- Lines extensions.50c096ed8b742 removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.50c096ed8b742.epoch", "1382815134");

user_pref("extensions.50c096ed8b742.url", "http://getjpi1.info/sync/?ext=saveas&pid=402&country=BE&regd=121206130029&lsd=131025191909&ver=2&ind=0&ssd=

---- Lines extensions.50c1c9969cd4e removed from prefs.js ----

user_pref("extensions.50c1c9969cd4e.epoch", "1382815134");

user_pref("extensions.50c1c9969cd4e.url", "http://getsync.info/sync/?ext=saveas&pid=402&country=BE&regd=121207104854&lsd=131025191909&ver=2&ind=0&ssd=

---- Lines {377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0} modified from prefs.js ----

user_pref("extensions.enabledAddons", "ffxtlbr@babylon.com:1.2.0,{73a6fe31-595d-460b-a920-fcc0f8843232}:2.4.6,64disabled@TelevisionFanatic.com:2.26.0.

user_pref("extensions.installCache", "[{\"name\":\"winreg-app-global\",\"addons\":{\"litmus-ff@f-secure.com\":{\"descriptor\":\"C:\\\\Program Files (x

---- FireFox user.js and prefs.js backups ----

user_20132612_2145_.backup

prefs_20132612_2145_.backup

==== Registry Fix Code x64 ======================

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@TelevisionFanatic.com/Plugin]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.dpliveupdate.com/DealPlyLive Update

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311531182}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311531182}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{16c0a8dc-8342-4fb1-a841-4bd8bc4d5956}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5d79f641-c168-40df-a32f-bacea7509e75}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6F6A5334-78E9-4D9B-8182-8B41EA8C39EF}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8B8B2E80-1444-451D-AC8E-EB9A847F3887}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9cf699ca-2174-4ed8-bec1-ba82095edce0}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{cb41fc95-f1b3-4797-8bb6-1012ff62abba}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Optimizer Pro"=-

"AGupdate"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"TelevisionFanatic Search Scope Monitor"=-

"TelevisionFanatic Browser Plugin Loader"=-

""=-

"SearchSettings"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=-

==== Deleting Files \ Folders ======================

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\05dd836e-2cbd-4204-9ff3-2f8a8665967d...c09d438e81.com not found

"C:\Program Files (x86)\hosts\hosts-bho.dll" not found

"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\ Search_Results.xml" not found

C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar deleted

C:\Program Files (x86)\Video-Saver deleted

C:\Program Files (x86)\Unitech LLC deleted

C:\Program Files (x86)\DealPly deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\50c096ed8b693@50c096ed8b6cc.com deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\50c1c9969cca2@50c1c9969ccdc.com deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\64ffxtbr@TelevisionFanatic.com deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\AppGraffiti@AppGraffiti.com deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\ffxtlbr@babylon.com deleted

C:\ProgramData\Datamngr deleted

C:\Program Files (x86)\hosts deleted

C:\PROGRA~2\Mozilla Firefox\searchplugins\babylon.xml deleted

C:\PROGRA~2\Mozilla Firefox\searchplugins\SearchResults.xml deleted

C:\PROGRA~2\Mozilla Firefox\searchplugins\Search_Results.xml deleted

C:\PROGRA~2\Application Updater deleted

C:\PROGRA~2\AppGraffiti deleted

C:\PROGRA~2\Windows iLivid Toolbar deleted

C:\PROGRA~2\DealPlyLive deleted

C:\extensions deleted

C:\found.000 deleted

C:\found.001 deleted

C:\found.002 deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Unitech LLC deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\NCdownloader deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Optimizer Pro deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\OpenCandy deleted

C:\ProgramData\StarApp deleted

C:\ProgramData\boost_interprocess deleted

C:\ProgramData\DealPlyLive deleted

C:\ProgramData\Wincert deleted

C:\ProgramData\InstallMate deleted

C:\ProgramData\SaveAs deleted

C:\Users\M-A\AppData\Local\Ilivid Player deleted

C:\Users\M-A\AppData\Local\Updater35382 deleted

C:\Users\M-A\AppData\Local\DealPlyLive deleted

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AppGraffiti deleted

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iLivid deleted

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Optimizer Pro deleted

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SaveAs deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DealPly deleted

C:\windows\SysNative\roboot64.exe deleted

C:\windows\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore.job deleted

C:\windows\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA.job deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineCore deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\DealPlyLiveUpdateTaskMachineUA deleted

C:\windows\SysNative\Tasks\DealPlyUpdate deleted

C:\Users\M-A\AppData\LocalLow\AppGraffiti deleted

C:\Users\M-A\AppData\LocalLow\pdfforge deleted

C:\Users\M-A\AppData\LocalLow\Search Settings deleted

C:\Users\M-A\AppData\LocalLow\searchquband deleted

C:\Users\M-A\AppData\LocalLow\ilividtoolbargaw deleted

C:\Users\M-A\AppData\LocalLow\SaveAs deleted

C:\Users\M-A\AppData\LocalLow\Unitech LLC deleted

C:\Users\M-A\AppData\LocalLow\DataMngr deleted

C:\windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Application Updater deleted

C:\windows\SysNative\tasks\Updater35382.exe deleted

C:\windows\tasks\OptimizerProUpdaterTask{ECCF4FA8-A0B1-4C94-8E5C-EEB9F0F73C2D}.job deleted

C:\windows\SysNative\tasks\OptimizerProUpdaterTask{ECCF4FA8-A0B1-4C94-8E5C-EEB9F0F73C2D} deleted

C:\user.js deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\searchplugins\Ask.xml deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\searchplugins\ividi.xml deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\searchplugins\my-web-search.xml deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\searchplugins\SearchResults.xml deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\searchplugins\Search_Results.xml deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\searchplugins\WebSearch.xml deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\ilividtoolbargaw deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\staged deleted

C:\Users\Public\Desktop\Get The Best Facebook Chat Messenger.url deleted

C:\Users\M-A\Desktop\Optimizer Pro.lnk deleted

C:\PROGRA~2\Mozilla Firefox\searchplugins\Ask.xml deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\05dd836e-2cbd-4204-9ff3-2f8a8665967d@a8876730-fb0c-4057-a2fc-f9c09d438e81.com deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\{377e5d4d-77e5-476a-8716-7e70a9272da0} deleted

"C:\windows\Installer\1a1753c.msi" deleted

"C:\Users\M-A\AppData\Roaming\bibstats" deleted

"C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\pdfforge@mybrowserbar.com" deleted

"C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\wtxpcom@mybrowserbar.com" deleted

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings\wth175.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro\OptProReminder.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\ContinueToSave\sprotector.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\Optimizer Pro\OptProReminder.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\ContinueToSave\sprotector.dll" deleted

"C:\PROGRA~2\MocaFlix\sprotector.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\TelevisionFanatic\bar\1.bin\64brmon.exe" deleted

"C:\Program Files (x86)\TelevisionFanatic\bar\1.bin\64brstub.dll" deleted

"C:\Program Files (x86)\TelevisionFanatic\bar\1.bin\T8RES.DLL" deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr\DatamngrUI.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\Search Results Toolbar\Datamngr\DatamngrUI.exe" deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\Spigot\Search Settings\wth175.dll" deleted

"C:\ProgramData\Premium\OptimizerPro\OptimizerPro.exe" deleted

"C:\Program Files (x86)\TelevisionFanatic" deleted

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings" not deleted

"C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro" deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar" not deleted

"C:\PROGRA~2\ContinueToSave" not deleted

"C:\PROGRA~2\Optimizer Pro" deleted

"C:\PROGRA~2\ContinueToSave" not deleted

"C:\PROGRA~2\MocaFlix" not deleted

"C:\PROGRA~2\Search Results Toolbar" not deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\Spigot" not deleted

"C:\ProgramData\Premium" not deleted

"C:\Program Files (x86)\TelevisionFanatic\bar" deleted

"C:\Program Files (x86)\TelevisionFanatic\bar\1.bin" deleted

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar\Datamngr" not deleted

"C:\PROGRA~2\Search Results Toolbar\Datamngr" not deleted

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\Spigot\Search Settings" not deleted

"C:\ProgramData\Premium\OptimizerPro" not deleted

==== Files Recently Created / Modified ======================

====== C:\windows ====

====== C:\Users\M-A\AppData\Local\Temp ====

2013-12-25 16:09:59 41CB698F967B4D9F2580EA2A21A5A710 107320 ------w- C:\Users\M-A\AppData\Local\Temp\{7AE586B2-2E27-4675-8BB2-D38F987E2A7D}\ISBEW64.exe

2013-12-16 09:01:36 C67BCF6441E378371F0D6EEFB7EF0861 167812 ----a-w- C:\Users\M-A\AppData\Local\Temp\nsw1727.exe

2013-12-16 09:01:36 C67BCF6441E378371F0D6EEFB7EF0861 167812 ----a-w- C:\Users\M-A\AppData\Local\Temp\nsr8207.exe

2013-12-16 09:01:36 C67BCF6441E378371F0D6EEFB7EF0861 167812 ----a-w- C:\Users\M-A\AppData\Local\Temp\nsr1A63.exe

2013-12-16 09:01:36 C67BCF6441E378371F0D6EEFB7EF0861 167812 ----a-w- C:\Users\M-A\AppData\Local\Temp\nsl91C1.exe

2013-12-16 09:01:36 C67BCF6441E378371F0D6EEFB7EF0861 167812 ----a-w- C:\Users\M-A\AppData\Local\Temp\nskA074.exe

2013-12-16 09:01:36 C67BCF6441E378371F0D6EEFB7EF0861 167812 ----a-w- C:\Users\M-A\AppData\Local\Temp\nsg8B3B.exe

2013-12-16 09:01:36 C67BCF6441E378371F0D6EEFB7EF0861 167812 ----a-w- C:\Users\M-A\AppData\Local\Temp\nsb1F34.exe

====== C:\windows\SysWOW64 =====

2013-12-23 02:06:54 C74500A1BCB4113A7310295DD3FA4440 2724864 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\mshtml.tlb

2013-12-23 02:06:48 3D43EAC957F2F797BE82CF6B04A933F8 43008 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\jsproxy.dll

2013-12-23 02:06:48 355BF103E2CF862B00EEB3731E25E802 440832 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\ieui.dll

2013-12-23 02:06:44 35DE59C975A0C97E8DBBE095BCC3644E 553472 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\jscript9diag.dll

2013-12-23 02:06:44 08881C59F795C356DE12067E44FFD260 703488 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\ieapfltr.dll

2013-12-23 02:06:43 B2E1F7B212502BB49AAD4EFAD37C5CF5 2166784 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\iertutil.dll

2013-12-23 02:06:42 927FA6456AD6D7630F6854828D2FD16B 1820160 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\wininet.dll

2013-12-23 02:06:40 84EAF0A08C7742697816E148C066D757 1928192 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\inetcpl.cpl

2013-12-23 02:06:40 0763C5D8660436D4D961F72609E33BBE 1157632 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\urlmon.dll

2013-12-23 02:06:37 4B638CE3DAA3A082E576C0DDF9D635D4 11221504 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\ieframe.dll

2013-12-23 02:06:34 BFAFE990C4A191E83843362B5AC64A9B 17112576 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\mshtml.dll

2013-12-23 02:06:33 A60A222D3126DD9E380F9D8B651BC13D 4243968 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\jscript9.dll

2013-12-22 05:05:06 AD27563BC16AB1EAACAE3033E99C2F78 194048 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\elshyph.dll

2013-12-22 05:04:57 FB0D1CC2911A0645DDA6C0608473EB55 34816 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-12-22 05:04:57 F8DE2F74CD4323BABBDACAADD9A39254 112128 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\ieUnatt.exe

2013-12-22 05:04:57 F862CD08F1AD4EE39BD506853F3C6103 16284 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\ieuinit.inf

2013-12-22 05:04:57 F7B6E341F4B1947BEC0E14EEBE3C627E 111616 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\IEAdvpack.dll

2013-12-22 05:04:57 EC7038154490E50ACD405A022F51B204 83456 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\inseng.dll

2013-12-22 05:04:57 D9F12F54E3B5A092F1D5F191F5286E53 337408 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\html.iec

2013-12-22 05:04:57 CFCE4EFF1D6D909EE2EA3AFCB8F1E677 233472 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\url.dll

2013-12-22 05:04:57 C3B0DBD04CC18574B0706CA119902474 367104 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\dxtmsft.dll

2013-12-22 05:04:57 C1A6E565B2782C09BC40AD749B46D9ED 71680 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\RegisterIEPKEYs.exe

2013-12-22 05:04:57 C17139EAF939964142C7A1AEEE02DC81 616104 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\ieapfltr.dat

2013-12-22 05:04:57 BE8B10D84DDD8F43A32EE013B54F5287 61952 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\iesetup.dll

2013-12-22 05:04:57 AE6A2C5ECD3E96556E22F12816842F60 48640 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\mshtmler.dll

2013-12-22 05:04:57 ABDFC692D9FE43E2BA8FE6CB5A8CB95A 13312 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\mshta.exe

2013-12-22 05:04:57 AB3B2CA52AFB695AFCDD2620A21E5B21 24576 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\licmgr10.dll

2013-12-22 05:04:57 9E170B0AF156B478BD2B1FD6A2250C9E 62464 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\tdc.ocx

2013-12-22 05:04:57 9B8701A380CEE1B05D651B4ED4048C8F 645120 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\jsIntl.dll

2013-12-22 05:04:57 9A33FDDD687A836A1FD478B43C5A95FD 151552 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\iexpress.exe

2013-12-22 05:04:57 887055A3C8DD6C87D200D11EAFDBD45B 74240 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\SetIEInstalledDate.exe

2013-12-22 05:04:57 83F49FD1BC0A999B006D564C540C7258 86016 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\iesysprep.dll

2013-12-22 05:04:57 779E142FE2159935E78C0FA2E190FF1E 610304 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\jscript.dll

2013-12-22 05:04:57 71144A47CD02FDDC77DDF5EB5315767F 523776 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\msfeeds.dll

2013-12-22 05:04:57 6EB0B7301E00F717BD68A742D1391FAF 36352 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\imgutil.dll

2013-12-22 05:04:57 6A92CEC8532056791C6832B2725D170D 139264 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\wextract.exe

2013-12-22 05:04:57 6A794439B6612E43FEDE0217C919B652 454656 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\vbscript.dll

2013-12-22 05:04:57 6922D7ED84AE102504174922D5D42F49 238288 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\iedkcs32.dll

2013-12-22 05:04:57 64831CAD496A073398853A34A5813675 69632 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\mshtmled.dll

2013-12-22 05:04:57 5EC13202430A3EB68DFF44CF1FEEA2BE 61952 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll

2013-12-22 05:04:57 5DFE55E0221F0C5FA4D6CECFA72B1D78 32768 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\iernonce.dll

2013-12-22 05:04:57 55969AADF0210A614700F89B48976F68 43008 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\msfeedsbs.dll

2013-12-22 05:04:57 53FC62C51CB18C9100A7DFAF2D2A6C47 12800 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\msfeedssync.exe

2013-12-22 05:04:57 4F032F1FDEFEA5EC8EEA3562643B5EE8 69120 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\icardie.dll

2013-12-22 05:04:57 4D4726D1AD5ED1590A62685F92900594 51200 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll

2013-12-22 05:04:57 4BCC7EB5F20840DA67943BD86AE95735 56832 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\pngfilt.dll

2013-12-22 05:04:57 44D5C650C971910827EA65B4D989ED94 164864 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\msrating.dll

2013-12-22 05:04:57 2AF48780D879AFC43733159CB29CD8BD 1051136 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll

2013-12-22 05:04:57 298FDE634538B62CEEEC266D8773B21A 182272 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\msls31.dll

2013-12-22 05:04:57 1AFBAA54BDF637F69B8E02A5578286B0 116736 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\iepeers.dll

2013-12-22 05:04:57 1200D9C7DB0ADC1B8143A0A9921BF7DA 127488 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\occache.dll

2013-12-22 05:04:57 08B56CF57B7CE44315034247CC76D0F1 244736 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\dxtrans.dll

2013-12-22 05:04:57 03B3541AE6986602CF9CB5B3AD169C33 208384 ----a-w- C:\windows\SysWOW64\webcheck.dll

====== C:\windows\SysWOW64\drivers =====

====== C:\windows\Sysnative =====

2013-12-23 02:06:54 A3427586C75749B51BF5DEBEDEB4AD5C 2724864 ----a-w- C:\windows\Sysnative\mshtml.tlb

2013-12-23 02:06:51 FB13F4873F6747AB4E3C37CAFEA8ACAE 4096 ----a-w- C:\windows\Sysnative\ieetwcollectorres.dll

2013-12-23 02:06:49 4E249022336591E9C6DE374A68C18EF6 574976 ----a-w- C:\windows\Sysnative\ieui.dll

2013-12-23 02:06:48 EF098867663B07247587587C29E631DB 33792 ----a-w- C:\windows\Sysnative\iernonce.dll

2013-12-23 02:06:48 3A722B49408BE7FE8A375C3B8FD57BB1 218624 ----a-w- C:\windows\Sysnative\ie4uinit.exe

2013-12-23 02:06:48 2E2875FFC6C2DC1ACF4F46AFC7819BD5 66048 ----a-w- C:\windows\Sysnative\iesetup.dll

2013-12-23 02:06:48 2A0B7281854ACBECA25D8FDD06A4D714 53760 ----a-w- C:\windows\Sysnative\jsproxy.dll

2013-12-23 02:06:48 0F753FDA08F495E515629210FF0DA59E 139264 ----a-w- C:\windows\Sysnative\ieUnatt.exe

2013-12-23 02:06:47 DACB9A752CEB29C1D931514EF73803E1 111616 ----a-w- C:\windows\Sysnative\ieetwcollector.exe

2013-12-23 02:06:47 40B33A42F90DED26DE4F5AAFA00F24CA 48640 ----a-w- C:\windows\Sysnative\ieetwproxystub.dll

2013-12-23 02:06:44 95EED00D70485F6F82983EB7C03CC42A 817664 ----a-w- C:\windows\Sysnative\ieapfltr.dll

2013-12-23 02:06:44 16B0A65F52531B769B891DC251ECC6C0 23183360 ----a-w- C:\windows\Sysnative\mshtml.dll

2013-12-23 02:06:44 14074CF6190B937EB70BE2F93113B5FE 708608 ----a-w- C:\windows\Sysnative\jscript9diag.dll

2013-12-23 02:06:43 7016991D493B9F9FA492E75BD13D031D 2764288 ----a-w- C:\windows\Sysnative\iertutil.dll

2013-12-23 02:06:42 9B6678DB9C6A232C5A84D2FDFFF8B0E1 2334208 ----a-w- C:\windows\Sysnative\wininet.dll

2013-12-23 02:06:40 FA30E3DC75EA42FE19B819F30FBDED8D 1995264 ----a-w- C:\windows\Sysnative\inetcpl.cpl

2013-12-23 02:06:40 C8CF11D73017CC588411FCB936891CF4 1395200 ----a-w- C:\windows\Sysnative\urlmon.dll

2013-12-23 02:06:38 EDF5C6A9F33FBD3D717D1B77A9864C64 12996608 ----a-w- C:\windows\Sysnative\ieframe.dll

2013-12-23 02:06:33 6491B719695D713335B431FCF0EAE28B 5769216 ----a-w- C:\windows\Sysnative\jscript9.dll

2013-12-22 05:05:06 344DA9D196C0D98A738289BB09CE4CF6 940032 ----a-w- C:\windows\Sysnative\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-12-22 05:04:57 F862CD08F1AD4EE39BD506853F3C6103 16284 ----a-w- C:\windows\Sysnative\ieuinit.inf

2013-12-22 05:04:57 F00AE7B953ABEF1B53FBBA187DFC8238 243200 ----a-w- C:\windows\Sysnative\webcheck.dll

2013-12-22 05:04:57 EE10AB99A480875E012CA339EC48F02B 1228800 ----a-w- C:\windows\Sysnative\mshtmlmedia.dll

2013-12-22 05:04:57 E4A6577D74B2439974C8018AB5F1BFEA 13312 ----a-w- C:\windows\Sysnative\msfeedssync.exe

2013-12-22 05:04:57 D6C88A6094D1FDAC56A186BBD7F06357 40448 ----a-w- C:\windows\Sysnative\JavaScriptCollectionAgent.dll

2013-12-22 05:04:57 D31AE751B6DACAFD0D7CC99EAE9606C2 131072 ----a-w- C:\windows\Sysnative\IEAdvpack.dll

2013-12-22 05:04:57 CE8831D2DCB5803A4CBC8EDCCBBC2A05 77312 ----a-w- C:\windows\Sysnative\tdc.ocx

2013-12-22 05:04:57 CC84F4E36AA96810AD766C88DD657ADB 626176 ----a-w- C:\windows\Sysnative\msfeeds.dll

2013-12-22 05:04:57 C92173481A58935BE15172079CF122B8 235520 ----a-w- C:\windows\Sysnative\url.dll

2013-12-22 05:04:57 C6ECA2F7A1B189025171E6A29F2605AA 453120 ----a-w- C:\windows\Sysnative\dxtmsft.dll

2013-12-22 05:04:57 C17139EAF939964142C7A1AEEE02DC81 616104 ----a-w- C:\windows\Sysnative\ieapfltr.dat

2013-12-22 05:04:57 A8C830CABD7640EE8E6F0F1019F91E83 548352 ----a-w- C:\windows\Sysnative\vbscript.dll

2013-12-22 05:04:57 9675B272086CF5D22B83B541FAA8D4EA 30208 ----a-w- C:\windows\Sysnative\licmgr10.dll

2013-12-22 05:04:57 8F7FBD0177F79727CF945ABDA657A0AC 235008 ----a-w- C:\windows\Sysnative\elshyph.dll

2013-12-22 05:04:57 77FBE2E014EFB93FD037FA33AB8C7D6E 263376 ----a-w- C:\windows\Sysnative\iedkcs32.dll

2013-12-22 05:04:57 6F1AF8E1206E92256459E3012C20472A 942592 ----a-w- C:\windows\Sysnative\jsIntl.dll

2013-12-22 05:04:57 68899208A26E4522D25DBA87FF2E98D1 84992 ----a-w- C:\windows\Sysnative\mshtmled.dll

2013-12-22 05:04:57 5BECC17076F1806F60BB259B654FAC5C 195584 ----a-w- C:\windows\Sysnative\msrating.dll

2013-12-22 05:04:57 5BBDBE5EBB49EA7C76A2EE7490A45D68 101376 ----a-w- C:\windows\Sysnative\inseng.dll

2013-12-22 05:04:57 5141B67F14E2B6CBB6ADF851ABE364A5 90112 ----a-w- C:\windows\Sysnative\SetIEInstalledDate.exe

2013-12-22 05:04:57 46FD16F9B1924A2EA8CD5C6716CC654F 167424 ----a-w- C:\windows\Sysnative\iexpress.exe

2013-12-22 05:04:57 4399857346DD183683332921500046B1 86016 ----a-w- C:\windows\Sysnative\RegisterIEPKEYs.exe

2013-12-22 05:04:57 3A4FD19F13F8809BA08E9F76C0E38832 413696 ----a-w- C:\windows\Sysnative\html.iec

2013-12-22 05:04:57 2EBD0C5B090125AECF017C57344C45AB 247808 ----a-w- C:\windows\Sysnative\msls31.dll

2013-12-22 05:04:57 2405D24AA28CCC4CC7E0CC0AE008746F 48640 ----a-w- C:\windows\Sysnative\mshtmler.dll

2013-12-22 05:04:57 1EA6500C25A80E8BDB65099C509AF993 143872 ----a-w- C:\windows\Sysnative\wextract.exe

2013-12-22 05:04:57 0FBEBD36FEFFEE5AF25FDAEE5E35EE99 105984 ----a-w- C:\windows\Sysnative\iesysprep.dll

2013-12-22 05:04:57 0A9D5716CB1F3AFA73703F39647BB8C2 81408 ----a-w- C:\windows\Sysnative\icardie.dll

2013-12-22 05:04:57 038ABC9BCC86DFF9E181D44E43E2CEBA 52224 ----a-w- C:\windows\Sysnative\msfeedsbs.dll

2013-12-22 05:04:57 0134898497B6C6CD50F7FC5DE85712A6 296960 ----a-w- C:\windows\Sysnative\dxtrans.dll

2013-12-22 05:04:56 FD61D51199F3FC9EB0023FBF405EAAD0 147968 ----a-w- C:\windows\Sysnative\occache.dll

2013-12-22 05:04:56 E70D4270C43CE6C46841B684315B9EFF 62464 ----a-w- C:\windows\Sysnative\pngfilt.dll

2013-12-22 05:04:56 BB6DEAFAC5F0AAEC37FEAF3F3AA48347 774144 ----a-w- C:\windows\Sysnative\jscript.dll

2013-12-22 05:04:56 ADA5C3D49A12CED9F07913DC00E547A8 48128 ----a-w- C:\windows\Sysnative\imgutil.dll

2013-12-22 05:04:56 9870EC900829595D191BB03C6C48B479 83968 ----a-w- C:\windows\Sysnative\MshtmlDac.dll

2013-12-22 05:04:56 95828D670CFD3B16EE188168E083C3C5 13824 ----a-w- C:\windows\Sysnative\mshta.exe

2013-12-22 05:04:56 1FCBE949A67939ADEAE7279E423AA684 135680 ----a-w- C:\windows\Sysnative\iepeers.dll

====== C:\windows\Sysnative\drivers =====

2013-12-10 19:56:58 E0D3CD5841E5C7BE7B94BA946AF1E498 116736 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\drmk.sys

2013-12-10 19:56:58 1E0B4CBBA91C6B041A14ECC2186F7E24 230400 ----a-w- C:\windows\Sysnative\drivers\portcls.sys

====== C:\windows\Tasks ======

2013-12-25 16:08:54 BFF9ED8452AD31DBCEF60939B49E7AE3 3220 ----a-w- C:\windows\Sysnative\Tasks\{35D0A88B-22A3-4966-8085-A62B9F1DDC6D}

====== C:\windows\Temp ======

======= C:\Program Files =====

2013-12-25 17:35:24 -------- d-----w- C:\Program Files\trend micro

======= C:\PROGRA~2 =====

2013-12-20 18:42:58 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\Windows Movie Maker

2013-12-18 08:27:10 -------- d-----w- C:\PROGRA~2\COMMON~1\Spigot

======= C: =====

====== C:\Users\M-A\AppData\Roaming ======

====== C:\Users\M-A ======

2013-12-20 18:43:20 -------- d-----w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Movie Maker

====== C: exe-files ==

2013-12-25 17:35:26 9A2347903D6EDB84C10F288BC0578C1C 388608 ----a-w- C:\Program Files\trend micro\M-A.exe

2013-12-25 17:34:32 662C39FC1E27131551D557862CEC47F0 935175 ----a-w- C:\Users\M-A\Pictures\Favorites\Downloads\RSITx64.exe

2013-12-25 16:09:59 41CB698F967B4D9F2580EA2A21A5A710 107320 ------w- C:\Users\M-A\AppData\Local\Temp\{7AE586B2-2E27-4675-8BB2-D38F987E2A7D}\ISBEW64.exe

2013-12-25 16:03:04 AF5C84446657B48C9B9B870C46438261 1233962 ----a-w- C:\Users\M-A\Pictures\Favorites\Downloads\adwcleaner.exe

2013-12-23 02:06:51 78CCC9D9665DC2A4DDC31CD99ED374FC 482816 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\ieinstal.exe

2013-12-23 02:06:51 0E1D755673453108415F802C90704327 469504 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\ieinstal.exe

2013-12-23 02:06:48 3A722B49408BE7FE8A375C3B8FD57BB1 218624 ----a-w- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe

2013-12-23 02:06:48 0F753FDA08F495E515629210FF0DA59E 139264 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2013-12-23 02:06:47 DACB9A752CEB29C1D931514EF73803E1 111616 ----a-w- C:\Windows\System32\ieetwcollector.exe

2013-12-22 05:05:06 344DA9D196C0D98A738289BB09CE4CF6 940032 ----a-w- C:\Windows\System32\MsSpellCheckingFacility.exe

2013-12-22 05:04:57 E4A6577D74B2439974C8018AB5F1BFEA 13312 ----a-w- C:\Windows\System32\msfeedssync.exe

2013-12-22 05:04:57 D68007F924B9F387AA7C76F48D0A260A 223232 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\ielowutil.exe

2013-12-22 05:04:57 CC02FE4520CA886508069245D9A6962F 222720 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\ielowutil.exe

2013-12-22 05:04:57 C8A8321292A459B0A17FB39A782A5C74 806096 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-12-22 05:04:57 7F7F391491C315A4A72EFCAC0D34FA93 25600 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\ExtExport.exe

2013-12-22 05:04:57 5141B67F14E2B6CBB6ADF851ABE364A5 90112 ----a-w- C:\Windows\System32\SetIEInstalledDate.exe

2013-12-22 05:04:57 46FD16F9B1924A2EA8CD5C6716CC654F 167424 ----a-w- C:\Windows\System32\iexpress.exe

2013-12-22 05:04:57 4399857346DD183683332921500046B1 86016 ----a-w- C:\Windows\System32\RegisterIEPKEYs.exe

2013-12-22 05:04:57 41F922D6A794C0F8425C8436D7077C84 359632 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iediagcmd.exe

2013-12-22 05:04:57 1EA6500C25A80E8BDB65099C509AF993 143872 ----a-w- C:\Windows\System32\wextract.exe

2013-12-22 05:04:57 0685765C0CBE095BA0C6C8790BAE21EF 804560 ----a-w- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

2013-12-22 05:04:56 95828D670CFD3B16EE188168E083C3C5 13824 ----a-w- C:\Windows\System32\mshta.exe

2013-12-20 18:43:04 9AE610CBB9F26D8723B440A39BF481B0 1296896 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Windows Movie Maker\zcode.exe

2013-12-20 18:42:58 2D5FDC3A214BEEFDD1B6B11D8A8D2CAD 717985 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Windows Movie Maker\unins000.exe

2013-12-20 18:42:12 05DE92ED9075C83FFED81F02EC2624CB 5930570 ----a-w- C:\Users\M-A\Documents\solid-install\windows-movie-maker-free.exe

2013-12-20 18:32:35 13F11515014439C00AD3E8C8AFF17E28 263122 ----a-w- C:\Users\M-A\Documents\solid-install\InstallManagerX.exe

=== C: other files ==

2013-12-26 20:27:31 2518783D12BFBD7535BF3756C30521B3 29184 ----a-w- C:\Users\M-A\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\SY1XRA94\beelden[1].zip

==== Startup Registry Enabled ======================

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="%ProgramFiles%\Windows\Sidebar.exe /autoRun"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LightScribe Control Panel"="C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden"

"BIBLauncher"="C:\Program Files (x86)\Business-in-a-Box\BIBLauncher.exe"

"googletalk"="C:\Program Files (x86)\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart"

"swg"="C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"mctadmin"="C:\Windows\System32\mctadmin.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IAStorIcon"="C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

"WirelessAssistant"="C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe"

"Adobe ARM"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

"GrooveMonitor"="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

"QLBController"="C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP HotKey Support\QLBController.exe /start"

"F-Secure TNB"="C:\Program Files (x86)\F-Secure\FSGUI\TNBUtil.exe /CHECKALL /WAITFORSW"

"F-Secure Manager"="C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common\FSM32.EXE /splash"

"PDF Complete"="C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsty.exe"

"APSDaemon"="C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

"HP Software Update"="C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

"hpqSRMon"="C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe"

"MobileConnect"="%programfiles%\Vodafone\Vodafone Mobile Connect\Bin\MobileConnect.exe /silent"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"LightScribe Control Panel"="C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden"

"BIBLauncher"="C:\Program Files (x86)\Business-in-a-Box\BIBLauncher.exe"

"googletalk"="C:\Program Files (x86)\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart"

"swg"="C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="c:\\progra~3\\wincert\\win32c~1.dll c:\\progra~2\\search~2\\datamngr\\mgrldr.dll c:\\progra~2\\mocaflix\\sprote~1.dll c:\\progra~2\\contin~1\\sprote~1.dll"

==== Startup Registry Enabled x64 ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="C:\windows\system32\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\windows\system32\hkcmd.exe"

"Persistence"="C:\windows\system32\igfxpers.exe"

"BTMTrayAgent"="rundll32.exe C:\Program Files\Motorola\Bluetooth\btmshell.dll,TrayApp"

"SynTPEnh"="%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe "

"SysTrayApp"="C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"NCPluginUpdater"="C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\ActiveCheck\product_line\NCPluginUpdater.exe Update"

==== Startup Folders ======================

2013-04-18 17:04:39 1270 ----a-w- C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk

2013-10-01 18:53:55 2059 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk

2013-10-22 10:27:26 1931 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk

==== Task Scheduler Jobs ======================

C:\windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job --a------ [undetermined Task]

C:\windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job --a------ [undetermined Task]

C:\windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job --a------ [undetermined Task]

C:\windows\tasks\HPCeeScheduleForM-A.job --a------ C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [14/09/2010 07:15]

==== Other Scheduled Tasks ======================

"C:\windows\SysNative\tasks\Adobe Flash Player Updater" [C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\FaxApplications.exe_{E05F2BA6-3A62-4594-B5F7-76B517D34E98}" [C:\Program Files\HP\HP Officejet 4620 series\Bin\FaxApplications.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\FGRun" [C:\Users\M-A\AppData\Roaming\pack.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA" [C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\HP Officejet 4620 series.exe_{F50F9425-E7CA-46EA-8A7A-E6480BA3CD2A}" [C:\Program Files\HP\HP Officejet 4620 series\Bin\HP Officejet 4620 series.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\HPCeeScheduleForM-A" [C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\HPCustParticipation HP Officejet 4620 series" ["C:\Program Files\HP\HP Officejet 4620 series\Bin\HPCustPartic.exe"]

"C:\windows\SysNative\tasks\ScanToPCActivationApp.exe_{A47115AE-E5DF-45F9-A61E-9012BD7A27B9}" [C:\Program Files\HP\HP Officejet 4620 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\Toolbox.exe_{AEF0E2C0-44E9-4298-9337-1B509A34C534}" [C:\Program Files\HP\HP Officejet 4620 series\Bin\Toolbox.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\User_Feed_Synchronization-{F2818929-5E34-4C49-B880-638466C579E3}" [C:\windows\system32\msfeedssync.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\{22E757F9-78DE-460F-ABB7-0A0B3FB46933}" [C:\Program Files (x86)\Research In Motion\BlackBerry Desktop\Rim.Desktop.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\{7895DEA1-9C8D-49E0-9175-92C9CD73CD00}" [C:\Program Files (x86)\Research In Motion\BlackBerry Desktop\Rim.Desktop.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\{C90C0CC9-1EC2-4A9F-ACD1-2AE1809D432B}" [C:\Program Files (x86)\Research In Motion\BlackBerry Desktop\Rim.Desktop.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\{E110C29D-B8C9-4DA7-AFA5-C679F2E589ED}" [C:\Program Files (x86)\Research In Motion\BlackBerry Desktop\Rim.Desktop.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\{E1DECA41-32EF-4DCF-8C68-2D885806B65F}" [C:\Program Files (x86)\Research In Motion\BlackBerry Desktop\Rim.Desktop.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\Apple\AppleSoftwareUpdate" [C:\Program Files (x86)\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Assistant Quick Start" [C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\PC Health Analysis" [C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe]

"C:\windows\SysNative\tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\Update Check" [C:\ProgramData\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\Updater7\HPSFUpdater.exe]

==== Firefox Extensions Registry ======================

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions]

"smartwebprinting@hp.com"="C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3" [01/10/2013 19:55]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Extensions]

"{8d849c0c-77a8-47ae-a584-4541b355900a}"="C:\Program Files (x86)\Video-Saver\150.xpi" []

==== Firefox Extensions ======================

ProfilePath: C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default

- Undetermined - C:\Program Files (x86)\pdfforge Toolbar\FF

- Browsing Protection em:version1.10 - C:\Program Files (x86)\F-Secure\NRS\litmus-ff@f-secure.com

- HP Smart Print - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\QPExtension

- New tab - %ProfilePath%\extensions\{A25ABB84-7DA0-B5C4-5AE8-D2021E614EC5}

- Address Bar Search - %ProfilePath%\extensions\{badea1ae-72ed-4f6a-8c37-4db9a4ac7bc9}

- DealPly Shopping - %ProfilePath%\extensions\{e53a26f5-7199-4a5b-86f5-d2e86854b979}

- NoScript - %ProfilePath%\extensions\{73a6fe31-595d-460b-a920-fcc0f8843232}.xpi

AppDir: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

- Default - %AppDir%\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

==== Firefox Plugins ======================

Profilepath: C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default

7EF7E4C1325D533F5186E7118ABB0E7C - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.130\npMcAfeeMSS.dll - McAfee Security Scanner +

9F8210675BD2ACC283959BB33F0307DF - C:\windows\system32\Adobe\Director\np32dsw.dll - Shockwave for Director / Shockwave for Director

==== Deleted Firefox Extensions ======================

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\{e53a26f5-7199-4a5b-86f5-d2e86854b979} deleted

C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\extensions\{A25ABB84-7DA0-B5C4-5AE8-D2021E614EC5} deleted

==== Chrome Look ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions

capekcnhbegaapfdadcjikcnnebplepa - C:\Program Files (x86)\Video-Saver\150.crx[]

ejehjaigfnjiiohidelaandhfeffomll - C:\ProgramData\SaveAs\ejehjaigfnjiiohidelaandhfeffomll.crx[]

gnefehghkfhgkmcmdcgjlboojfhbbhio - C:\ProgramData\SaveAs\gnefehghkfhgkmcmdcgjlboojfhbbhio.crx[]

kpdhgpkkloealnjnmepfhanpcleldbef - C:\Program Files (x86)\Unitech LLC\ividi\1.8.23.0\ividi.crx[]

SaveAs - M-A - Default\Extensions\ejehjaigfnjiiohidelaandhfeffomll

DealPly Shopping - M-A - Default\Extensions\ejnmnhkgiphcaeefbaooconkceehicfi

iVIDI.org plugin - M-A - Default\Extensions\giacfgjdclhnmkacnfbaljbmpnelflol

SaveAs - M-A - Default\Extensions\gnefehghkfhgkmcmdcgjlboojfhbbhio

iVidi Chrome Toolbar - M-A - Default\Extensions\kpdhgpkkloealnjnmepfhanpcleldbef

Google Wallet - M-A - Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda

hosts - M-A - Default\Extensions\nnlomafmkpiclmaaekkhpoecnclldmaa

==== Chrome Fix ======================

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_websearch.mocaflix.com_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\http_websearch.mocaflix.com_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ejehjaigfnjiiohidelaandhfeffomll deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ejehjaigfnjiiohidelaandhfeffomll_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ejehjaigfnjiiohidelaandhfeffomll_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gnefehghkfhgkmcmdcgjlboojfhbbhio deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_gnefehghkfhgkmcmdcgjlboojfhbbhio_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_gnefehghkfhgkmcmdcgjlboojfhbbhio_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kpdhgpkkloealnjnmepfhanpcleldbef deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_nnlomafmkpiclmaaekkhpoecnclldmaa_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_nnlomafmkpiclmaaekkhpoecnclldmaa_0.localstorage-journal deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\databases\chrome-extension_nnlomafmkpiclmaaekkhpoecnclldmaa_0 deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\nnlomafmkpiclmaaekkhpoecnclldmaa deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\giacfgjdclhnmkacnfbaljbmpnelflol deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ejnmnhkgiphcaeefbaooconkceehicfi deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ejnmnhkgiphcaeefbaooconkceehicfi_0.localstorage deleted successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nnlomafmkpiclmaaekkhpoecnclldmaa deleted successfully

==== Set IE to Default ======================

Old Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="{searchTerms} - Visicom Yahoo-Zoekresultaten"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="{searchTerms} - Visicom Yahoo-Zoekresultaten"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}] not found

New Values:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

"Start Page"="Google"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="res://ieframe.dll/tabswelcome.htm"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs]

"Tabs"="res://ieframe.dll/tabswelcome.htm"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]

"DefaultScope"="{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}"

==== All HKCU SearchScopes ======================

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes

{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} Bing Url="{searchTerms} - Bing"

{6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} Google Url="{searchTerms} - Google Search}"

==== Deleting CLSID Registry Keys ======================

==== Deleting CLSID Registry Values ======================

HKEY_USERS\S-1-5-21-698240721-1361682481-3867138532-1000\Software\Mozilla\Firefox\Extensions\{8d849c0c-77a8-47ae-a584-4541b355900a} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Wow6432Node\mozilla\Firefox\extensions\64ffxtbr@TelevisionFanatic.com deleted successfully

==== Deleting Registry Keys ======================

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\2B1E51D87B2D71A44BB42DDD5E894160 deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\OptimizerPro deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{1F0EBAFF-48EB-69F9-8B12-00C9C4ED9809} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{52C1105A-034B-7217-8D94-81F4339D6C10} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{B22CCD8A-8D39-ADB1-4F1A-B6EC319918B8} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{BFFD8C5B-3ACB-D390-6A59-CD2408A4494F} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\capekcnhbegaapfdadcjikcnnebplepa deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\ejehjaigfnjiiohidelaandhfeffomll deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\gnefehghkfhgkmcmdcgjlboojfhbbhio deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Google\Chrome\Extensions\kpdhgpkkloealnjnmepfhanpcleldbef deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{8D15E1B2-D2B7-4A17-B44B-D2DDE5981406} deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ilividtoolbargaw deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Optimizer Pro_is1 deleted successfully

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\2B1E51D87B2D71A44BB42DDD5E894160 deleted successfully

==== Empty IE Cache ======================

C:\windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Temp\Low\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\01JQWU1X will be deleted at reboot

C:\Users\M-A\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\8TVMH4HF will be deleted at reboot

C:\Users\M-A\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\B6636P5G will be deleted at reboot

C:\Users\M-A\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\ICI5BVK9 will be deleted at reboot

C:\Users\M-A\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\PYY71YJ3 will be deleted at reboot

C:\Users\M-A\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\SY1XRA94 will be deleted at reboot

==== Empty FireFox Cache ======================

C:\Users\M-A\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\1y7tkdur.default\Cache emptied successfully

==== Empty Chrome Cache ======================

C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully

==== Empty All Flash Cache ======================

Flash Cache is not empty, a reboot is needed

==== Empty All Java Cache ======================

No Java Cache Found

==== C:\zoek_backup content ======================

C:\zoek_backup (files=2993 folders=380 325617454 bytes)

==== Empty Temp Folders ======================

C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully

C:\Users\M-A\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot

C:\windows\Temp will be emptied at reboot

==== After Reboot ======================

==== Empty Temp Folders ======================

C:\windows\Temp successfully emptied

C:\Users\M-A\AppData\Local\Temp successfully emptied

==== Empty Recycle Bin ======================

C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied

==== Deleting Files / Folders ======================

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings" not found

"C:\Program Files (x86)\Search Results Toolbar" not found

"C:\PROGRA~2\ContinueToSave" not found

"C:\PROGRA~2\ContinueToSave" not found

"C:\PROGRA~2\MocaFlix" not found

"C:\PROGRA~2\Search Results Toolbar" not found

"C:\PROGRA~2\COMMON~1\Spigot" not found

"C:\ProgramData\Premium" not found

"C:\Users\M-A\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nnlomafmkpiclmaaekkhpoecnclldmaa" not found

"C:\Users\M-A\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\01JQWU1X" not found

"C:\Users\M-A\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\8TVMH4HF" not found

"C:\Users\M-A\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\B6636P5G" not found

"C:\Users\M-A\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\ICI5BVK9" not found

"C:\Users\M-A\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\PYY71YJ3" not found

"C:\Users\M-A\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5\SY1XRA94" not found

"C:\Users\M-A\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\ZUDWFW3S\static.eplayer.performgroup.com" not found

==== EOF on do 26/12/2013 at 22:17:14,12 ======================

aangepast door kape
dubbellog verwijderd
Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.