Ga naar inhoud

Virus? probleem


Aanbevolen berichten

Besten,

sinds deze middag heb ik last van volgende zaken:

wanneer ik muis over het scherm beweeg hapert deze,

muziek spelen: geluid hapert

bij alle handelingen die ik doe hapert het 'systeem' wat. ik ben ondertussen al spybot-scan laten lopen; malware idem en de geinfecteerde bestanden verwijderd.

tot nu toe nog steeds niet opgelost. Ik vermoed dat het probleem ligt bij een csrss.exe bestandje. dit staat momenteel in mijn takenlijst waar het anders (nooit?) stond.

Hieronder een log van hijack die ik laten lopen heb. Kan iemand helpen?

Thx!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5

Scan saved at 19:54:46, on 30/12/2013

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.19489)

FIREFOX: 26.0 (nl)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Sigmatel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\DOSBox-0.73\dosbox.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\TrojanHunter 5.5\TrojanHunter.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_170.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_170.exe

C:\Users\Jeroen\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Google

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer aangeboden door Dell

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:53919

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.9012.1008\swg.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile Device Center] %windir%\WindowsMobile\wmdc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [dscactivate] c:\dell\dsca.exe 3

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [brMfcWnd] C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:\Windows\system32\nvHotkey.dll,Start

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] %ProgramFiles%\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [THGuard] "C:\Program Files\TrojanHunter 5.5\THGuard.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-21-1616651631-1483541653-2891987498-501\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (User 'Gast')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1616651631-1483541653-2891987498-501\..\Run: [DellSupport] "C:\Program Files\DellSupport\DSAgnt.exe" /startup (User 'Gast')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1616651631-1483541653-2891987498-501\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe (User 'Gast')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1616651631-1483541653-2891987498-501\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" (User 'Gast')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1616651631-1483541653-2891987498-501\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe (User 'Gast')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1616651631-1483541653-2891987498-501\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray (User 'Gast')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

O4 - Global Startup: QuickSet.lnk = ?

O9 - Extra button: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-222 - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll,-223 - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Windows\WindowsMobile\INetRepl.dll

O9 - Extra button: PokerStars.be - {878AC5FC-BE78-4bae-896C-7F75B790A71E} - C:\Program Files\PokerStars.BE\PokerStarsUpdate.exe (file missing)

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - MSN Games - Free Online Games

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - MSN Games - Free Online Games

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GoogleDesktopNetwork3.dll C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\aestsrv.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: DSBrokerService - Unknown owner - C:\Program Files\DellSupport\brkrsvc.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SigmaTel Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\system32\STacSV.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe (file missing)

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 11014 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hier staat een beschrijving hoe je kan kijken of je een 32- of 64-bitversie van Windows heeft.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is wordt er een kladblok bestand genaamd "Log" geopend.
 • Plaats de inhoud hiervan in het volgende bericht.

Bekijk ook de instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

hierbij de log

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)

Run by Jeroen at 2013-12-31 12:02:46

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Service Pack 2

System drive C: has 22 GB (16%) free of 140 GB

Total RAM: 2045 MB (32% free)

HijackThis download failed

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

C:\Windows\tasks\User_Feed_Synchronization-{C8FB3C83-3413-413A-813F-271CA4023D9C}.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Jeroen\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\c97vgct4.default

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "www.google.be"

prefs.js - "extensions.enabledItems" - "{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}:1.2.1, vshare@toolbar:1.0.0, {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.6.24"

"{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}"=c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]

"Description"=Adobe® Flash® Player 11.9.900.170 Plugin

"Path"=C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_170.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/ShockwavePlayer]

"Description"=Adobe Shockwave Player

"Path"=C:\Windows\system32\Adobe\Director\np32dsw_1202122.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=]

"Description"=iTunes Detector Plug-in

"Path"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Apple.com/iTunes,version=1.0]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Google.com/GoogleEarthPlugin]

"Description"=Google Earth in your browser

"Path"=C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20913.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeLive,version=1.5]

"Description"=Office Live Update v1.5

"Path"=C:\Program Files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5]

"Description"=Windows Presentation Foundation plug-in for Mozilla browsers

"Path"=c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\

nsIOGAPlugin.xpt

nsIQTScriptablePlugin.xpt

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\

np-mswmp.dll

npOGAPlugin.dll

nppdf32.dll

npqtplugin.dll

npqtplugin2.dll

npqtplugin3.dll

npqtplugin4.dll

npqtplugin5.dll

QuickTimePlugin.class

WMP Firefox Plugin License.rtf

WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

C:\Users\Jeroen\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\c97vgct4.default\extensions\

{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2011-06-06 63912]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 439168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-10 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]

Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.9012.1008\swg.dll [2013-10-10 1001936]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777}]

CBrowserHelperObject Object - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll [2006-11-09 98304]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2013-10-10 194640]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"=C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [2008-01-19 1008184]

"ECenter"=C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe [2007-05-25 17920]

"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2007-04-28 857648]

"Windows Mobile Device Center"=C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe [2007-05-31 648072]

"ISUSScheduler"=C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe [2006-10-03 81920]

"RoxWatchTray"=C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe [2006-11-05 221184]

"dscactivate"=c:\dell\dsca.exe [2007-07-30 16384]

"Google Desktop Search"=C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [2010-08-29 30192]

"MMTray"=C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe [2004-04-20 118784]

"SSBkgdUpdate"=C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe [2003-10-14 155648]

"PaperPort PTD"=C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe [2004-03-09 57393]

"IndexSearch"=C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe [2004-03-09 40960]

"BrMfcWnd"=C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe [2006-11-24 622592]

"NvCplDaemon"=C:\Windows\system32\NvCpl.dll [2009-06-16 13793824]

"NVHotkey"=C:\Windows\system32\nvHotkey.dll [2009-06-16 92704]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"=C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe [2013-04-04 887432]

"APSDaemon"=C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2013-04-21 59720]

"Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2011-06-06 937920]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2013-05-01 421888]

"SigmatelSysTrayApp"=C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe [2007-09-07 405504]

"THGuard"=C:\Program Files\TrojanHunter 5.5\THGuard.exe [2012-08-26 1088280]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ehTray.exe"=C:\Windows\ehome\ehTray.exe [2008-01-19 125952]

"WMPNSCFG"=C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe [2008-01-19 202240]

"ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2006-11-02 8704]

"DAEMON Tools Lite"=C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2012-08-28 3671904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ControlCenter3]

C:\Program Files\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe [2006-07-19 65536]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools Lite]

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2012-08-28 3671904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2010-11-17 421160]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PC Suite Tray]

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe [2009-11-11 1451520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PCMService]

C:\Program Files\Dell\MediaDirect\PCMService.exe [2007-04-16 184320]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SetPoint]

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.EXE [2005-03-31 434176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Logitech SetPoint.lnk]

C:\PROGRA~1\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2005-03-31 434176]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

BTTray.lnk - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

Digital Line Detect.lnk - C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

QuickSet.lnk - C:\Windows\Installer\{7F0C4457-8E64-491B-8D7B-991504365D1E}\NewShortcut2_53A01CC614B04512A2E710D39BF83DC4.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"="C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GoogleDesktopNetwork3.dll C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"= []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfUsbccidDriver]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"EnableUIADesktopToggle"=0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"BindDirectlyToPropertySetStorage"=0

"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"vidc.uyvy"=msyuv.dll

"vidc.yuy2"=msyuv.dll

"vidc.yvyu"=msyuv.dll

"vidc.iyuv"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"vidc.yvu9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"vidc.cvid"=iccvid.dll

"VIDC.IV41"=ir41_32.dll

"vidc.VP60"=C:\Windows\system32\vp6vfw.dll

"vidc.VP61"=C:\Windows\system32\vp6vfw.dll

"vidc.VP62"=vp6vfw.dll

"msacm.siren"=sirenacm.dll

"VIDC.XFR1"=xfcodec.dll

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-12-31 11:51:16 ----D---- C:\rsit

2013-12-31 11:51:16 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2013-12-30 19:41:29 ----D---- C:\ProgramData\TrojanHunter

2013-12-30 19:41:26 ----R---- C:\Windows\system32\streamhlp.dll

2013-12-30 19:41:26 ----D---- C:\Program Files\TrojanHunter 5.5

2013-12-30 19:05:54 ----D---- C:\ProgramData\HitmanPro

2013-12-30 17:50:57 ----D---- C:\ProgramData\Kaspersky Lab

2013-12-30 17:50:00 ----A---- C:\Windows\system32\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2013-12-23 19:54:52 ----A---- C:\Windows\RomeTW.ini

2013-12-21 12:24:26 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox

2013-12-11 20:07:18 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys

2013-12-11 20:07:17 ----A---- C:\Windows\system32\SysFxUI.dll

2013-12-11 20:07:17 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\portcls.sys

2013-12-11 20:07:17 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\drmk.sys

2013-12-11 20:07:16 ----A---- C:\Windows\system32\wshcon.dll

2013-12-11 20:07:16 ----A---- C:\Windows\system32\wscript.exe

2013-12-11 20:07:16 ----A---- C:\Windows\system32\scrrun.dll

2013-12-11 20:07:16 ----A---- C:\Windows\system32\cscript.exe

2013-12-11 20:07:15 ----A---- C:\Windows\system32\imagehlp.dll

2013-12-11 20:06:59 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll

2013-12-11 20:06:57 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll

2013-12-11 20:06:56 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll

2013-12-11 20:06:56 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll

2013-12-11 20:06:56 ----A---- C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2013-12-11 20:06:55 ----A---- C:\Windows\system32\occache.dll

2013-12-11 20:06:55 ----A---- C:\Windows\system32\mstime.dll

2013-12-11 20:06:55 ----A---- C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2013-12-11 20:06:55 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll

2013-12-11 20:06:55 ----A---- C:\Windows\system32\iesysprep.dll

2013-12-11 20:06:55 ----A---- C:\Windows\system32\iertutil.dll

2013-12-11 20:06:55 ----A---- C:\Windows\system32\iepeers.dll

2013-12-11 20:06:55 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2013-12-11 20:06:54 ----A---- C:\Windows\system32\url.dll

2013-12-11 20:06:54 ----A---- C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2013-12-11 20:06:54 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedssync.exe

2013-12-11 20:06:54 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll

2013-12-11 20:06:54 ----A---- C:\Windows\system32\licmgr10.dll

2013-12-11 20:06:54 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2013-12-11 20:06:54 ----A---- C:\Windows\system32\iesetup.dll

2013-12-11 20:06:54 ----A---- C:\Windows\system32\iernonce.dll

2013-12-11 20:06:54 ----A---- C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2013-12-11 20:06:54 ----A---- C:\Windows\system32\corpol.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-12-31 12:02:44 ----D---- C:\Windows\temp

2013-12-31 12:00:44 ----SHD---- C:\System Volume Information

2013-12-31 11:51:16 ----RD---- C:\Program Files

2013-12-31 11:49:46 ----D---- C:\Users\Jeroen\AppData\Roaming\uTorrent

2013-12-31 10:47:42 ----D---- C:\Windows\system32\drivers

2013-12-30 19:41:29 ----D---- C:\ProgramData

2013-12-30 19:41:26 ----D---- C:\Windows\System32

2013-12-30 18:55:21 ----D---- C:\Users\Jeroen\AppData\Roaming\AnVi

2013-12-30 17:21:17 ----D---- C:\Windows\tracing

2013-12-30 13:14:31 ----D---- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-12-30 13:13:58 ----D---- C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy

2013-12-30 12:21:22 ----D---- C:\Windows\inf

2013-12-30 12:21:22 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2013-12-29 12:04:01 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2

2013-12-23 19:55:06 ----HD---- C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2013-12-23 19:54:52 ----D---- C:\Windows

2013-12-23 19:54:48 ----SHD---- C:\Windows\Installer

2013-12-23 19:43:11 ----D---- C:\Program Files\Activision

2013-12-21 17:08:21 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service

2013-12-15 13:42:14 ----D---- C:\Users\Jeroen\AppData\Roaming\Adobe

2013-12-15 13:42:14 ----D---- C:\ProgramData\Adobe

2013-12-12 21:39:33 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2013-12-12 21:39:32 ----D---- C:\Windows\system32\migration

2013-12-11 21:54:32 ----D---- C:\Windows\winsxs

2013-12-11 21:54:15 ----A---- C:\Windows\win.ini

2013-12-11 21:52:42 ----D---- C:\Windows\system32\MRT

2013-12-11 20:35:20 ----A---- C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2013-12-11 20:07:07 ----D---- C:\Windows\system32\catroot

2013-12-01 14:42:48 ----A---- C:\Windows\system32\mrt.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\drivers\iastor.sys [2007-02-12 277784]

R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\Windows\System32\Drivers\PxHelp20.sys [2006-07-24 36528]

R0 sptd;sptd; C:\Windows\System32\Drivers\sptd.sys [2012-08-09 477240]

R2 dsunidrv;DellSupport UniDriver; C:\Windows\system32\DRIVERS\dsunidrv.sys [2007-02-25 5376]

R2 mdmxsdk;mdmxsdk; C:\Windows\system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys [2006-06-19 12672]

R2 rimmptsk;rimmptsk; C:\Windows\system32\DRIVERS\rimmptsk.sys [2006-11-27 32256]

R2 rimsptsk;rimsptsk; C:\Windows\system32\DRIVERS\rimsptsk.sys [2006-11-27 43520]

R2 rismxdp;Ricoh xD-Picture Card Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\rixdptsk.sys [2006-11-27 37376]

R2 XAudio;XAudio; C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.sys [2006-08-05 8192]

R3 BCM43XX;Stuurprogramma voor de Dell draadloze WLAN-kaart; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcmwl6.sys [2007-10-10 1044472]

R3 bcm4sbxp;Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller XP Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\bcm4sbxp.sys [2006-11-21 45568]

R3 BthEnum;Bluetooth Enumerator Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2009-04-11 22528]

R3 BthPan;Bluetooth-apparaat (Personal Area Network); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2008-01-19 92160]

R3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2009-06-17 30208]

R3 btwaudio;Bluetooth-audioapparaat; C:\Windows\system32\drivers\btwaudio.sys [2006-11-07 78128]

R3 btwavdt;Bluetooth AVDT; C:\Windows\system32\drivers\btwavdt.sys [2006-11-07 80176]

R3 btwrchid;btwrchid; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwrchid.sys [2006-11-07 16560]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2009-05-18 26600]

R3 HSF_DPV;HSF_DPV; C:\Windows\system32\DRIVERS\HSX_DPV.sys [2006-11-03 986624]

R3 HSXHWAZL;HSXHWAZL; C:\Windows\system32\DRIVERS\HSXHWAZL.sys [2006-11-03 206848]

R3 nvlddmkm;nvlddmkm; C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys [2009-06-16 9768640]

R3 RFCOMM;Bluetooth-apparaat (RFCOMM Protocol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-04-11 148992]

R3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys [2009-04-11 89088]

R3 STHDA;SigmaTel High Definition Audio CODEC; C:\Windows\system32\drivers\stwrt.sys [2007-09-07 330240]

R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2007-04-28 182456]

R3 winachsf;winachsf; C:\Windows\system32\DRIVERS\HSX_CNXT.sys [2006-11-03 659968]

R3 WudfPf;@%SystemRoot%\system32\drivers\Wudfpf.sys,-1000; C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys [2012-07-26 66560]

S3 a9egt2yd;a9egt2yd; C:\Windows\system32\drivers\a9egt2yd.sys []

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2011-04-21 508416]

S3 catchme;catchme; \??\C:\Users\Jeroen\AppData\Local\Temp\catchme.sys []

S3 drmkaud;Microsoft Kernel DRM-audiodecoder; C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys [2008-01-19 5632]

S3 DSproct;DSproct; \??\C:\Program Files\DellSupport\GTAction\triggers\DSproct.sys [2006-10-05 4736]

S3 e1express;Stuurprogramma voor Intel® PRO/1000 PCI Express-netwerkverbinding; C:\Windows\system32\DRIVERS\e1e6032.sys [2006-11-02 200704]

S3 MSKSSRV;Microsoft Streaming Service-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys [2008-01-19 8192]

S3 MSPCLOCK;Microsoft Streaming Clock-proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys [2008-01-19 5888]

S3 MSPQM;Microsoft Streaming Kwaliteitsbeheer Proxy; C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys [2008-01-19 5504]

S3 MSTEE;Microsoft Streaming Tee/Sink-to-Sink-conversieprogramma; C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys [2008-01-19 6016]

S3 nmwcd;Nokia USB Phone Parent; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmb.sys [2009-10-06 17664]

S3 nmwcdc;Nokia USB Generic; C:\Windows\system32\drivers\ccdcmbo.sys [2009-10-06 22016]

S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\pccsmcfd.sys [2008-08-26 18816]

S3 R300;R300; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2006-11-02 2028032]

S3 upperdev;upperdev; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerflt.sys [2009-10-06 7936]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 35328]

S3 usbser;Nokia USB Serial Port; C:\Windows\system32\drivers\usbser.sys [2013-08-29 27648]

S3 UsbserFilt;UsbserFilt; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltj.sys [2009-10-06 7936]

S3 WpdUsb;WpdUsb; C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys [2009-10-01 40448]

S3 WUDFRd;WUDFRd; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [2012-07-26 155136]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-06-06 64952]

R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service; C:\Windows\system32\aestsrv.exe [2007-08-29 73728]

R2 Apple Mobile Device;Mobiel Apple apparaat; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2010-10-16 37664]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2010-10-07 345376]

R2 BthServ;@%SystemRoot%\System32\bthserv.dll,-101; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

R2 FontCache;@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-100; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

R2 MDM;Machine Debug Manager; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE [2003-06-19 322120]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\Windows\system32\nvvsvc.exe [2009-06-16 211488]

R2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe [2012-07-01 75136]

R2 RapiMgr;@%windir%\WindowsMobile\rapimgr.dll,-104; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

R2 STacSV;SigmaTel Audio Service; C:\Windows\system32\STacSV.exe [2007-09-07 102400]

R2 WcesComm;@%windir%\WindowsMobile\wcescomm.dll,-40079; C:\Windows\system32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2010-09-21 1710464]

R2 XAudioService;XAudioService; C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe [2006-08-05 386560]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-05-28 136176]

S2 RoxWatch9;Roxio Hard Drive Watcher 9; C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe [2006-11-05 159744]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-12-11 257416]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2009-03-30 31048]

S3 DSBrokerService;DSBrokerService; C:\Program Files\DellSupport\brkrsvc.exe [2007-03-19 70656]

S3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop Manager 5.9.1005.12335; C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe [2010-08-29 30192]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2013-05-28 136176]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2013-05-28 194032]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]

S3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2010-11-17 820008]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-12-21 119408]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2003-07-28 89136]

S3 RoxMediaDB9;RoxMediaDB9; C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe [2006-11-05 880640]

S3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2009-10-27 657408]

S3 Steam Client Service;Steam Client Service; C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe /RunAsService []

S3 stllssvr;stllssvr; C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe [2006-09-14 73728]

S3 WPFFontCache_v0400;@c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe,-100; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2013-07-20 754856]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.zip naar het bureaublad.

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.
 • Klik met de rechtermuisknop op Zoek.zip en klik op de optie "Alles uitpakken".
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks];r
 "{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}"=-;r
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "Options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.