Ga naar inhoud

[OPGELOST] Ongewenste pop-ups


Gast zero
 Delen

Aanbevolen berichten

ik heb de laatste tijd veel last van pop-ups en ad's..

kan iemand eens kijken naar mijn hjt log?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 23:39:37, on 6/12/2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\FileZilla Server\FileZilla Server.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Alex Buturuga\Counter 2\Counter.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\program files\steam\steam.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\Facegame\Facegame.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\Gool\Gool.exe
C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\SpeedRunner\SpeedRunner.exe
C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\Microsoft\Windows\fnxqip.exe
C:\PROGRA~1\ASKS~1\userinit.exe
C:\Program Files\Common Files\??sembly\w?nword.exe
C:\Program Files\MSI\DigiCell\DigiCell.exe
C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.BIN
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\No-IP\DUC20.exe
C:\Documents and Settings\Lars\Desktop\UsbWebserver\UsbWebserver\Usb Webserver.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dufpy.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: testCPV6 - {15421B84-3488-49A7-AD18-CBF84A3EFAF6} - C:\Program Files\Webtools\webtools.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: (no name) - {39D29643-71D8-2E0B-D932-5BC073528DCB} - C:\WINDOWS\system32\arx.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {3A859E18-73DE-265D-8E32-5BC07723D09E} - C:\WINDOWS\system32\mozg.dll
O2 - BHO: OIN Analytics - {6B221E01-F517-4959-8C41-81948E7F2F17} - C:\Program Files\OINAnalytics\OINAnalytics2.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.3.0.1\PDFCreator_Toolbar.dll
O2 - BHO: HelloWorldBHO - {D88E1558-7C2D-407A-953A-C044F5607CEA} - C:\Program Files\Mjcore\Mjcore.dll
O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.3.0.1\PDFCreator_Toolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Counter] "C:\Program Files\Alex Buturuga\Counter 2\Counter.exe" hide
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [FileZilla Server Interface] "C:\Program Files\FileZilla Server\FileZilla Server Interface.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Msmsgs] C:\DOCUME~1\Lars\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.625\MSN passwords\MSN\Msn messanger.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Facegame] "C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\Facegame\Facegame.exe" 61A847B5BBF72813309F30466188719AB689201522886B092CBD44BD8689220221DD3257
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Gool] "C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\Gool\Gool.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [speedRunner] C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\SpeedRunner\SpeedRunner.exe
O4 - HKCU\..\Run: [sfKg6wIP] C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\Microsoft\Windows\fnxqip.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Ewud] "C:\PROGRA~1\ASKS~1\userinit.exe" -vt yazb
O4 - HKCU\..\Run: [iisf] "C:\Program Files\Common Files\??sembly\w?nword.exe"
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe
O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: DigiCell.lnk = C:\Program Files\MSI\DigiCell\DigiCell.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FileZilla Server FTP server (FileZilla Server) - FileZilla Project - C:\Program Files\FileZilla Server\FileZilla Server.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

--
End of file - 7542 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

O2 - BHO: testCPV6 - {15421B84-3488-49A7-AD18-CBF84A3EFAF6} - C:\Program Files\Webtools\webtools.dll

O2 - BHO: (no name) - {39D29643-71D8-2E0B-D932-5BC073528DCB} - C:\WINDOWS\system32\arx.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {3A859E18-73DE-265D-8E32-5BC07723D09E} - C:\WINDOWS\system32\mozg.dll

O2 - BHO: OIN Analytics - {6B221E01-F517-4959-8C41-81948E7F2F17} - C:\Program Files\OINAnalytics\OINAnalytics2.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: HelloWorldBHO - {D88E1558-7C2D-407A-953A-C044F5607CEA} - C:\Program Files\Mjcore\Mjcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Msmsgs] C:\DOCUME~1\Lars\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.625\MSN passwords\MSN\Msn messanger.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Facegame] "C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\Facegame\Facegame.exe" 61A847B5BBF72813309F30466188719AB689201522886B092CBD44BD8689220221DD3257

O4 - HKCU\..\Run: [Gool] "C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\Gool\Gool.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [speedRunner] C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\SpeedRunner\SpeedRunner.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sfKg6wIP] C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\Microsoft\Windows\fnxqip.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Ewud] "C:\PROGRA~1\ASKS~1\userinit.exe" -vt yazb

O4 - HKCU\..\Run: [iisf] "C:\Program Files\Common Files\??sembly\w?nword.exe"

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

En misschien toch maar eens een antivirusprogramma downloaden en installeren, want dat zit - als ik goed zie - niet echt op die PC. Logisch dat er dan al eens "beestjes" kunnen doorglippen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.31
Database versie: 1469
Windows 5.1.2600 Service Pack 2

7/12/2008 3:57:57
mbam-log-2008-12-07 (03-57-57).txt

Scan type: Snelle Scan
Objecten gescand: 84546
Verstreken tijd: 8 minute(s), 11 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 1
Registersleutels geïnfecteerd: 23
Registerwaarden geïnfecteerd: 1
Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
Mappen geïnfecteerd: 10
Bestanden geïnfecteerd: 26

Geheugenprocessen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:
C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\srff.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

Registersleutels geïnfecteerd:
HKEY_CLASSES_ROOT\bho_myjavacore.mjcore (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\bho_myjavacore.mjcore.1 (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\oincs.oinanalytics (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\oincs.oinanalytics.1 (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\testcpv6.bho (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\testcpv6.bho.1 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{17e44256-51e0-4d46-a0c8-44e80ab4ba5b} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{2e4a04a1-a24d-45ae-aca4-949778400813} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{e0f01490-dcf3-4357-95aa-169a8c2b2190} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{63334394-3da3-4b29-a041-03535909d361} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{80ef304a-b1c4-425c-8535-95ab6f1eefb8} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{f7fa36a4-3177-4b57-b9c1-e9c5b2e0d3a9} (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{ff46f4ab-a85f-487e-b399-3f191ac0fe23} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{d88e1558-7c2d-407a-953a-c044f5607cea} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{6b221e01-f517-4959-8c41-81948e7f2f17} (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{15421b84-3488-49a7-ad18-cbf84a3efaf6} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\oinanalytics (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\speedrunner (Adware.SurfAccuracy) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\OINAnalytics.DLL (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\BHO_MyJavaCore.DLL (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\testCPV6.DLL (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SpeedRunner (Adware.SurfAccuracy) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Outerinfo (Adware.PurityScan) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions\{59a40ac9-e67d-4155-b31d-4b7330fcd2d6} (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata bestanden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:
C:\Program Files\Outerinfo (Adware.Outerinfo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Outerinfo\FF (Adware.Outerinfo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Outerinfo\FF\components (Adware.Outerinfo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Webtools (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\OINAnalytics (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Mjcore (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Start Menu\Programs\Outerinfo (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\Facegame (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\speedrunner (Adware.SurfAccuracy) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\Gool (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:
C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\srff.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.
C:\Program Files\Common Files\Yazzle3090OinAdmin.exe (Adware.ClickSpring) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Common Files\Yazzle3090OinUninstaller.exe (Adware.ClickSpring) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Local Settings\Temp\__3.tmp (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Local Settings\Temp\__5.tmp (Adware.SurfAccuracy) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Local Settings\Temp\7_c8X1v0.exe.part (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\8PMFCPIB\152[1].net (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\MLLYJ6DK\157[1].net (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\N68RNXKX\156[1].net (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\N68RNXKX\OINAn-106[1].0000 (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\S3X7YEZL\155[1].net (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\S7ZVQOXH\ctxad-582[1].0000 (Backdoor.Small) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\Microsoft\Windows\fnxqip.exe (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Outerinfo\Terms.rtf (Adware.Outerinfo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Outerinfo\FF\chrome.manifest (Adware.Outerinfo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Outerinfo\FF\install.rdf (Adware.Outerinfo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Outerinfo\FF\components\FF.dll (Adware.Outerinfo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Outerinfo\FF\components\OuterinfoAds.xpt (Adware.Outerinfo) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\OINAnalytics\Uninstall.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Start Menu\Programs\Outerinfo\Terms.lnk (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Start Menu\Programs\Outerinfo\Uninstall.lnk (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\Facegame\Facegame.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\speedrunner\config.cfg (Adware.SurfAccuracy) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\speedrunner\SpeedRunner.exe (Adware.SurfAccuracy) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\speedrunner\SRUninstall.exe (Adware.SurfAccuracy) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Documents and Settings\Lars\Application Data\Gool\Gool.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Link naar reactie
Delen op andere sites

nieuw hjt log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 4:01:47, on 7/12/2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Alex Buturuga\Counter 2\Counter.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\program files\steam\steam.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\MSI\DigiCell\DigiCell.exe
C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.BIN
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\FileZilla Server\FileZilla Server.exe
C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dufpy.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.3.0.1\PDFCreator_Toolbar.dll
O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.3.0.1\PDFCreator_Toolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Counter] "C:\Program Files\Alex Buturuga\Counter 2\Counter.exe" hide
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [FileZilla Server Interface] "C:\Program Files\FileZilla Server\FileZilla Server Interface.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe
O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: DigiCell.lnk = C:\Program Files\MSI\DigiCell\DigiCell.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FileZilla Server FTP server (FileZilla Server) - FileZilla Project - C:\Program Files\FileZilla Server\FileZilla Server.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

--
End of file - 5689 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dat is een besmetting die kan tellen :) Maar alles lijkt nu opgeruimd te zijn. Toch nog even alle resten verwijderen op volgende wijze :

Download CCleaner.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Download Java Runtime Environment (JRE) 6u11 naar je Bureaublad

Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!

  • Ga dan naar Start> Configuratiescherm> Softwareen verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
  • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
  • Klik dan op Verwijderenof op de Wijzig/Verwijderknop.
  • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
  • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
  • Dubbelklik vervolgens op jre-6u11-windows-i586-p.s.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

Voor een antivirusprogramma (GRATIS) kan je kiezen uit AVG, Avira of Avast. Maak zelf je keuze :)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...