Ga naar inhoud

Email komt niet binnen


Semino

Aanbevolen berichten

Beste,

Ik heb de laatste tijd last van mailtjes die verstuurd worden aan mijn adres maar die niet binnenkomen. Achteraf vraagt men mij waarom ik niet reageer maar ze komen gewoonweg niet binnen en de afzender krijgt ook geen melding van niet bestelling. Deze week stuurde een afzender mij 3 mailtjes met gewone tekstinfo en zonder enige bijlage ( van zijn Telenetadres naar mijn Telenetadres ) en hiervan kwamen er slechts 2 binnen. Ik vroeg om het ontbrekend mailtje nogmaals te versturen naar mijn notebook ( Windows mail ) en hier kwam het bewuste mailtje wel netjes binnen. Ik verstuurde vervolgens het mailtje van de inbox Windows mail op mijn notebook naar mijn Telenetadres op mijn PC en ik kreeg terug geen mail binnen. Ik heb onmiddellijk contact opgenomen met de helpdesk van Telenet die mij een testmailtje stuurde dat wel terug ( zoals de 99% andere toegestuurde mailtjes ) normaal ontvangen werd.

Heeft iemand dit al voorgehad en zo ja is hier een pasklare oplossing voor ?

Semino

aangepast door Semino
Link naar reactie
Delen op andere sites

Voor dat we gaan zoeken in instellingen en of herstellen van Software misschien best even controleren of malware voor problemen zorgt.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

  • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
  • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
  • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

  • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
  • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
  • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by John at 2014-08-13 17:15:33

Microsoft Windows 8.1

System drive C: has 75 GB (62%) free of 122 GB

Total RAM: 3980 MB (55% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:15:37, on 13/08/2014

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17126)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\Rainlendar2.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdate.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ColorUService.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\QuickGesture\x86\QuickGesture.exe

C:\WINDOWS\syswow64\wwahost.exe

C:\Program Files\trend micro\John.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN NL: Hotmail, Outlook, Skype, het laatste nieuws, entertainment en meer!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [Rainlendar2] C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\Rainlendar2.exe

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Lync - klikken om te bellen - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync - klikken om te bellen - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUSTek Computer Inc. - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ASUS InstantOn Service (ASUS InstantOn) - ASUS - C:\Program Files\ASUS\P4G\InsOnSrv.exe

O23 - Service: Asus WebStorage Windows Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.18.159\AsusWSWinService.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GamesAppService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe

O23 - Service: Intel® ME Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe

O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10051 bytes

======Listing Processes======

wininit.exe

winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k RPCSS

"dwm.exe"

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Windows\system32\FBAgent.exe"

C:\WINDOWS\system32\WLANExt.exe 818510181408

\??\C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0x4

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe

taskhostex.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe" -Embedding

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.windowscommunicationsapps_17.5.9600.20573_x64__8wekyb3d8bbwe\LiveComm.exe" -ServerName:Microsoft.WindowsLive.Platform.Server

C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

C:\Windows\System32\skydrive.exe -Embedding

"C:\Program Files\WindowsApps\GoogleInc.GoogleSearch_1.2.1.12_x64__yfg5n0ztvskxp\google-search.exe" -ServerName:App.AppXg6pfmg0p3b0tmgkcdg7at2v06vr6mdm0.mca

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

"C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\Rainlendar2.exe"

"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe" /nogui

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe"

"C:\Program Files\ASUS\P4G\InsOnSrv.exe"

KBFiltr.exe

"C:\Program Files\ASUS\P4G\InsOnWMI.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.18.159\AsusWSWinService.exe"

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Windows\System32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-330e79d8-f3fc-4f1c-8920-88c335accc42 -SystemEventPortName:HostProcess-a2cfb66a-00ca-4176-960b-5d1087fc378a -IoCancelEventPortName:HostProcess-211c41cb-6737-429e-9c36-c16a5276ee7f -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-7bc803fd-52ee-4691-a697-a76705baf4b6 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:d5cf44ec-72e7-4c09-849c-933f8978942f -DeviceGroupId:WudfDefaultDevicePool

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe"

"C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

"C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe"

"C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe"

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe" /MAXX3

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\LiveUpdate.exe"

"C:\Program Files\ASUS\P4G\BatteryLife.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ColorUService.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPLoader.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\QuickGesture\x64\QuickGesture64.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\QuickGesture\x86\QuickGesture.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPCenter.exe"

"C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Smart Gesture\AsTPCenter\x64\AsusTPHelper.exe"

"C:\WINDOWS\system32\wwahost.exe" -ServerName:Microsoft.WindowsLive.Mail.wwa

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -ServerName:DefaultBrowserServer

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" SCODEF:1428 CREDAT:267777 /prefetch:1

"C:\Windows\System32\Macromed\Flash\FlashUtil_ActiveX.exe" -Embedding

"C:\Windows\System32\WWAHost.exe" -ServerName:Windows.Store

"C:\WINDOWS\syswow64\wwahost.exe" -ServerName:App.wwa

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" SCODEF:1428 CREDAT:3872273 /prefetch:1

"C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Reader_6.3.9654.17044_x64__8wekyb3d8bbwe\glcnd.exe" -ServerName:Microsoft.Reader.AppXtszmc7avrx02s7n8gch63tzwg517wd9k.mca

"C:\Users\John\Downloads\RSITx64.exe"

"C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE" C:\rsit\log.txt

"C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE" C:\rsit\log.txt

"C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe4_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe4 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe" 0 584 588 596 65536 592

"C:\Users\John\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\WINDOWS\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]

Lync Browser Helper - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2014-05-21 218784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2014-07-21 612248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2014-07-21 256456]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01 877720]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]

Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL [2014-06-10 2335960]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA}]

Lync Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2014-05-21 153248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2014-07-21 457712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2014-07-21 194504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF}]

Office Document Cache Handler - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01 704664]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF}]

Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL [2014-06-10 1730264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2014-07-21 256456]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2014-07-21 194504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Persistence"=C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe [2014-01-29 442328]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Power2GoExpress"= []

"Rainlendar2"=C:\Program Files (x86)\Rainlendar2\Rainlendar2.exe [2014-03-16 2611808]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe ARM]

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe [2014-05-08 40312]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ASUSPRP]

C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE [2013-04-26 3187360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ASUSWebStorage]

C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.18.159\AsusWSPanel.exe [2012-12-19 3576784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DisableS3S4]

c:\windows\temp\DisableS3S464\sethigh.cmd []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\HotKeysCmds]

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [2014-01-29 399832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IgfxTray]

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe [2014-01-29 171992]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\mcpltui_exe]

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RtHDVBg]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2012-12-03 1256080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RTHDVCPL]

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2012-12-07 13262480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]

"CLMLServer"=C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe [2012-05-24 111120]

"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [2014-08-01 4085896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\WINDOWS\system32\igfxdev.dll [2014-01-29 442880]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcpltsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mcpltsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableTaskMgr"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoRun"=0

"NoFolderOptions"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"midimapper"=midimap.dll

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-08-13 16:53:00 ----D---- C:\rsit

2014-08-13 16:53:00 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-08-13 14:46:23 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox

2014-08-11 13:12:20 ----D---- C:\WINDOWS\PCHEALTH

2014-08-11 13:12:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server

2014-08-11 13:08:06 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services

2014-08-11 13:07:41 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Office

2014-08-11 13:06:55 ----RHD---- C:\MSOCache

2014-08-11 12:26:15 ----SHD---- C:\Config.Msi

2014-08-06 19:43:20 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\PerfStringBackup.INI

2014-07-21 12:59:09 ----RD---- C:\WINDOWS\BrowserChoice

2014-07-21 12:56:24 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\drvinst.exe

2014-07-21 12:56:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drvinst.exe

2014-07-21 12:56:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drvcfg.exe

2014-07-21 12:56:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\devinv.dll

2014-07-21 12:56:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aepdu.dll

2014-07-21 12:56:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll

2014-07-21 12:52:29 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

2014-07-21 12:38:35 ----D---- C:\Users\John\AppData\Roaming\AVAST Software

2014-07-21 12:38:12 ----D---- C:\Program Files\Google

2014-07-21 12:38:04 ----D---- C:\ProgramData\Google

2014-07-21 12:36:42 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google

2014-07-21 12:36:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswVmm.sys

2014-07-21 12:36:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswStm.sys

2014-07-21 12:36:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswsp.sys

2014-07-21 12:36:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys

2014-07-21 12:36:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRvrt.sys

2014-07-21 12:36:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr2.sys

2014-07-21 12:36:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2014-07-21 12:36:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\aswHwid.sys

2014-07-21 12:36:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2014-07-21 12:36:15 ----A---- C:\WINDOWS\avastSS.scr

2014-07-21 12:34:59 ----D---- C:\Program Files\AVAST Software

2014-07-21 12:33:34 ----D---- C:\ProgramData\AVAST Software

2014-07-19 20:33:36 ----A---- C:\Recovery.txt

2014-07-19 17:55:25 ----D---- C:\Users\John\AppData\Roaming\Identities

2014-07-19 16:48:31 ----DC---- C:\WINDOWS\Panther

2014-07-19 16:47:53 ----D---- C:\Windows.old

2014-07-19 16:47:23 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wusa.exe

2014-07-19 16:47:23 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wusa.exe

2014-07-19 16:45:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys

2014-07-19 16:45:17 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Wpc.dll

2014-07-19 16:45:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WpcWebSync.dll

2014-07-19 16:45:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe

2014-07-19 16:45:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wpccpl.dll

2014-07-19 16:45:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll

2014-07-19 16:45:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\wpcfltr.sys

2014-07-19 16:44:28 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\gdi32.dll

2014-07-19 16:44:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wininet.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\urlmon.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msrating.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mshtmled.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mshtml.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msfeeds.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\jsproxy.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iertutil.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieframe.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dxtrans.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dxtmsft.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll

2014-07-19 16:43:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dxtmsft.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\jscript9diag.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\jscript9.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieUnatt.exe

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iesetup.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iernonce.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieetwproxystub.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\iedkcs32.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ieapfltr.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msrating.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieUnatt.exe

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iesetup.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iernonce.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieetwproxystub.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieetwcollectorres.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieetwcollector.exe

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll

2014-07-19 16:43:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Graphics.Printing.dll

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Devices.Scanners.dll

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\userenv.dll

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\sxproxy.dll

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\spp.dll

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SensorsApi.dll

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\netlogon.dll

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfreadwrite.dll

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\explorer.exe

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dnsapi.dll

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Display.dll

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\authui.dll

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\aclui.dll

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SensorsApi.dll

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfreadwrite.dll

2014-07-19 16:41:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\wof.sys

2014-07-19 16:41:50 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\hidusb.sys

2014-07-19 16:41:50 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\hidclass.sys

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WsmSvc.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wlidprov.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wlangpui.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Devices.Sensors.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\w32tm.exe

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SessEnv.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ReInfo.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ReAgent.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\rasapi32.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\pdh.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\ole32.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\nshwfp.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\netcfgx.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msxml6.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msftedit.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\LocationApi.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\l2gpstore.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\KernelBase.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\kernel32.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\kerberos.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\GdiPlus.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\FWPUCLNT.DLL

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dxgi.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dwmcore.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dcomp.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\davclnt.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d3d11.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\CredentialMigrationHandler.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AppXDeploymentClient.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AppxAllUserStore.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WsmWmiPl.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WsmSvc.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WSDMon.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wlidprov.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wlangpui.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Graphics.Printing.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Sensors.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.Scanners.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\w32tm.exe

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\userenv.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\umpnpmgr.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sxproxy.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\spp.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SetNetworkLocation.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SessEnv.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\RMapi.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ReInfo.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ReAgent.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rasapi32.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\pdh.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nshwfp.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\netcfgx.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msftedit.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MDMAgent.exe

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\LocationApi.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\l2gpstore.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\IKEEXT.DLL

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FWPUCLNT.DLL

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dxgi.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\wfplwfs.sys

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpipreg.sys

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ntfs.sys

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxdav.sys

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\IPMIDrv.sys

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgmms1.sys

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\dfsc.sys

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\clfs.sys

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Display.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\DevPropMgr.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dcomp.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\davclnt.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dafWfdProvider.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CredentialMigrationHandler.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cdd.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\authui.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aclui.dll

2014-07-19 16:41:50 ----A---- C:\WINDOWS\explorer.exe

2014-07-19 16:38:54 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys

2014-07-19 16:38:54 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys

2014-07-19 16:38:54 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\USBHUB3.SYS

2014-07-19 16:38:54 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys

2014-07-19 16:38:54 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys

2014-07-19 16:38:54 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\usbd.sys

2014-07-19 16:38:54 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.Xaml.dll

2014-07-19 16:38:54 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\rsaenh.dll

2014-07-19 16:38:54 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\DaOtpCredentialProvider.dll

2014-07-19 16:38:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WUDFSvc.dll

2014-07-19 16:38:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WUDFPlatform.dll

2014-07-19 16:38:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WUDFHost.exe

2014-07-19 16:38:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll

2014-07-19 16:38:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll

2014-07-19 16:38:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hal.dll

2014-07-19 16:38:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\WUDFRd.sys

2014-07-19 16:38:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\WUDFPf.sys

2014-07-19 16:38:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys

2014-07-19 16:38:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\DaOtpCredentialProvider.dll

2014-07-19 16:38:08 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\certcli.dll

2014-07-19 16:38:08 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\adtschema.dll

2014-07-19 16:38:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll

2014-07-19 16:38:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\cng.sys

2014-07-19 16:38:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\certcli.dll

2014-07-19 16:38:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\adtschema.dll

2014-07-19 16:37:42 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mrt100.dll

2014-07-19 16:37:42 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mrt_map.dll

2014-07-19 16:37:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mrt100.dll

2014-07-19 16:37:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mrt_map.dll

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wudriver.dll

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wuapi.dll

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WSShared.dll

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\twinui.dll

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\twinui.appcore.dll

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wudriver.dll

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WSShared.dll

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinui.dll

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll

2014-07-19 16:37:13 ----A---- C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dll

2014-07-19 16:36:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll

2014-07-19 16:36:19 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys

2014-07-19 16:35:01 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\qedit.dll

2014-07-19 16:35:01 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qedit.dll

2014-07-19 16:34:53 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\msxml3.dll

2014-07-19 16:34:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll

2014-07-19 16:34:44 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\DWrite.dll

2014-07-19 16:34:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\FntCache.dll

2014-07-19 16:34:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\DWrite.dll

2014-07-19 16:34:34 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\osk.exe

2014-07-19 16:34:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\win32k.sys

2014-07-19 16:34:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\osk.exe

2014-07-19 16:34:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpcorets.dll

2014-07-19 16:33:48 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wuwebv.dll

2014-07-19 16:33:48 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wups.dll

2014-07-19 16:33:48 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wuapp.exe

2014-07-19 16:33:48 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\twinapi.appcore.dll

2014-07-19 16:33:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuwebv.dll

2014-07-19 16:33:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WUSettingsProvider.dll

2014-07-19 16:33:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wups.dll

2014-07-19 16:33:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wucltux.dll

2014-07-19 16:33:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuapp.exe

2014-07-19 16:33:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WSReset.exe

2014-07-19 16:33:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ubpm.dll

2014-07-19 16:33:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\storewuauth.dll

2014-07-19 16:32:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\WdNisDrv.sys

2014-07-19 16:32:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\WdFilter.sys

2014-07-19 16:32:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\WdBoot.sys

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\XpsGdiConverter.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wlanmsm.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wlanhlp.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wlanapi.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\wintrust.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\winmde.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.UI.Search.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Media.Streaming.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Media.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Windows.Data.Pdf.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\srclient.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\shell32.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SearchFolder.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\rpchttp.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\resutils.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\propsys.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MSVideoDSP.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MrmCoreR.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mispace.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfsvr.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfplat.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MFMediaEngine.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mfcore.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MFCaptureEngine.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mf.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\gpapi.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\clusapi.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AudioSes.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AUDIOKSE.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\AudioEng.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\XpsGdiConverter.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\workfolderssvc.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WorkFoldersShell.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\WorkfoldersControl.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wmpmde.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wlansec.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wlanmsm.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wlanhlp.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wlanapi.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winmde.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\win32spl.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\VSSVC.exe

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tsgqec.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tlscsp.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SystemSettingsAdminFlowUI.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SyncEngine.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\swprv.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srcore.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srclient.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SkyDriveTelemetry.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SkyDrive.exe

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\shell32.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\SearchFolder.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rstrui.exe

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rpchttp.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\resutils.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdvidcrl.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpencom.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\propsys.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ploptin.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MSVideoDSP.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MrmCoreR.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mispace.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfps.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfpmp.exe

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MFCaptureEngine.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mf.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MDEServer.exe

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\localspl.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\gpsvc.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\gpapi.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\GeofenceMonitorService.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\energyprov.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dwmapi.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\storport.sys

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\nwifi.sys

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fvevol.sys

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\defragsvc.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\clusapi.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\BootMenuUX.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AudioSes.dll

2014-07-19 16:30:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll

2014-07-19 16:30:49 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\volsnap.sys

2014-07-19 16:30:49 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\spaceport.sys

2014-07-19 16:30:49 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\msiscsi.sys

2014-07-19 16:30:49 ----AC---- C:\WINDOWS\system32\drivers\hdaudbus.sys

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\tsgqec.dll

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\tlscsp.dll

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\rdvidcrl.dll

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\rdpencom.dll

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\mstscax.dll

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\GeofenceMonitorService.dll

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\dwmapi.dll

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d3d9.dll

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\d3d8thk.dll

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wscsvc.dll

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srvsvc.dll

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\services.exe

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\srvnet.sys

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\srv2.sys

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxsmb.sys

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\ksecpkg.sys

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fltMgr.sys

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\Classpnp.sys

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AUDIOKSE.dll

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\AudioEng.dll

2014-07-19 16:30:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\audiodg.exe

2014-07-19 16:25:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies

2014-07-19 16:25:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\MSBuild

2014-07-19 16:25:50 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\XPSViewer

2014-07-19 16:25:50 ----D---- C:\Program Files\Reference Assemblies

2014-07-19 16:25:50 ----D---- C:\Program Files\MSBuild

2014-07-19 16:24:55 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\TsWpfWrp.exe

2014-07-19 16:24:55 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2014-07-19 16:24:54 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\PresentationNative_v0300.dll

2014-07-19 16:24:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\TsWpfWrp.exe

2014-07-19 16:24:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll

2014-07-19 16:24:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PresentationNative_v0300.dll

2014-07-19 16:18:40 ----SHD---- C:\ProgramData\Sjablonen

2014-07-19 16:18:40 ----SHD---- C:\ProgramData\Menu Start

2014-07-19 16:18:40 ----SHD---- C:\ProgramData\Documenten

2014-07-19 16:18:40 ----SHD---- C:\ProgramData\Bureaublad

2014-07-19 16:17:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat

2014-07-19 16:01:02 ----SD---- C:\Users\John\AppData\Roaming\Microsoft

2014-07-19 15:51:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\drivers\RTWAVES30.dat

2014-07-19 15:51:31 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\RTCOM

2014-07-19 15:51:31 ----D---- C:\Program Files\Realtek

2014-07-19 15:50:04 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

2014-07-19 13:25:17 ----SD---- C:\WINDOWS\system32\CompatTel

2014-07-18 12:42:54 ----D---- C:\Program Files (x86)\Rainlendar2

2014-07-18 12:36:10 ----D---- C:\Users\John\AppData\Roaming\CyberLink

2014-07-18 12:28:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\CyberLink

2014-07-18 12:28:39 ----D---- C:\ProgramData\CyberLink

2014-07-18 12:28:38 ----D---- C:\ProgramData\Temp

2014-07-16 16:30:26 ----D---- C:\Program Files\KMSpico

2014-07-16 12:52:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\perfi010.dat

2014-07-16 12:52:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\perfi00C.dat

2014-07-16 12:52:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\perfh010.dat

2014-07-16 12:52:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\perfh00C.dat

2014-07-16 12:52:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\perfd010.dat

2014-07-16 12:52:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\perfd00C.dat

2014-07-16 12:52:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\perfc00C.dat

2014-07-16 12:52:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\perfc010.dat

2014-07-16 12:46:31 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\drivers\it-IT

2014-07-16 12:46:31 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\0410

2014-07-16 12:46:28 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\it

2014-07-16 12:45:46 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\it-IT

2014-07-16 12:45:46 ----D---- C:\WINDOWS\system32\0410

2014-07-16 12:45:41 ----D---- C:\WINDOWS\system32\it

2014-07-16 12:44:17 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\drivers\en-GB

2014-07-16 12:43:38 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\en-GB

2014-07-16 12:41:36 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\040C

2014-07-16 12:41:35 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\fr

2014-07-16 12:41:35 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\drivers\fr-FR

2014-07-16 12:41:01 ----D---- C:\WINDOWS\system32\040C

2014-07-16 12:41:00 ----D---- C:\WINDOWS\system32\fr

2014-07-16 12:41:00 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fr-FR

2014-07-16 10:53:45 ----D---- C:\sources

2014-07-16 10:11:52 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MRT

2014-07-16 10:11:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-08-13 17:00:00 ----D---- C:\WINDOWS\system32\sru

2014-08-13 16:53:00 ----RD---- C:\Program Files

2014-08-13 16:48:50 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

2014-08-13 16:48:40 ----A---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\log.txt

2014-08-13 15:19:14 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2014-08-13 15:16:46 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config

2014-08-13 15:16:28 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-08-13 15:12:29 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help

2014-08-13 15:12:19 ----D---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET

2014-08-13 15:11:45 ----RD---- C:\WINDOWS\assembly

2014-08-13 15:10:11 ----SHD---- C:\$Recycle.Bin

2014-08-13 15:01:26 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini

2014-08-13 14:46:23 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-08-13 14:45:26 ----D---- C:\WINDOWS\SysWOW64

2014-08-13 12:30:39 ----D---- C:\WINDOWS\system32\catroot

2014-08-12 07:01:36 ----D---- C:\WINDOWS\system32\DriverStore

2014-08-11 13:45:07 ----D---- C:\WINDOWS\Logs

2014-08-11 13:43:56 ----D---- C:\WINDOWS\AppReadiness

2014-08-11 13:43:55 ----HD---- C:\Program Files\WindowsApps

2014-08-11 13:15:32 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts

2014-08-11 13:15:18 ----D---- C:\WINDOWS\ShellNew

2014-08-11 13:14:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files

2014-08-11 13:14:12 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft.NET

2014-08-11 13:13:36 ----D---- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft

2014-08-11 13:12:20 ----D---- C:\Windows

2014-08-11 13:09:29 ----RD---- C:\WINDOWS\System32

2014-08-11 13:09:29 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI

2014-08-11 13:09:28 ----D---- C:\WINDOWS\Inf

2014-08-11 13:07:38 ----D---- C:\Program Files\Common Files\microsoft shared

2014-08-07 17:36:10 ----D---- C:\WINDOWS\system32\NDF

2014-08-02 19:58:59 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2014-07-28 16:14:49 ----D---- C:\WINDOWS\debug

2014-07-26 19:16:46 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Tasks

2014-07-21 12:59:22 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

2014-07-21 12:59:22 ----D---- C:\WINDOWS\CbsTemp

2014-07-21 12:38:04 ----HD---- C:\ProgramData

2014-07-21 12:36:48 ----D---- C:\WINDOWS\Tasks

2014-07-21 12:25:51 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wdi

2014-07-21 09:52:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bcmihvui64.dll

2014-07-21 09:52:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bcmihvsrv64.dll

2014-07-21 08:40:59 ----D---- C:\ProgramData\McAfee

2014-07-21 08:40:59 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2014-07-21 08:40:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\McAfee

2014-07-21 08:38:40 ----HD---- C:\WINDOWS\ELAMBKUP

2014-07-20 14:28:05 ----D---- C:\WINDOWS\tracing

2014-07-20 10:03:10 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\UMDF

2014-07-20 09:06:37 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wbem

2014-07-20 09:05:49 ----D---- C:\WINDOWS\system32\catroot2

2014-07-20 08:58:46 ----D---- C:\WINDOWS\registration

2014-07-20 08:53:41 ----D---- C:\WINDOWS\system32\restore

2014-07-19 18:43:12 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft

2014-07-19 17:57:32 ----D---- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution

2014-07-19 16:48:26 ----SHD---- C:\Recovery

2014-07-19 16:45:27 ----RD---- C:\WINDOWS\ToastData

2014-07-19 16:44:16 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer

2014-07-19 16:44:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer

2014-07-19 16:42:26 ----D---- C:\WINDOWS\system32\setup

2014-07-19 16:36:16 ----D---- C:\WINDOWS\system32\SecureBootUpdates

2014-07-19 16:32:13 ----D---- C:\Program Files\Windows Defender

2014-07-19 16:32:13 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Defender

2014-07-19 16:31:40 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers\nl-NL

2014-07-19 16:24:21 ----D---- C:\WINDOWS\apppatch

2014-07-19 16:19:48 ----D---- C:\WINDOWS\rescache

2014-07-19 16:18:40 ----D---- C:\Program Files\Windows NT

2014-07-19 16:17:31 ----D---- C:\WINDOWS\system32\LogFiles

2014-07-19 16:15:16 ----RSD---- C:\WINDOWS\Media

2014-07-19 16:10:56 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\drivers

2014-07-19 16:10:56 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Atheros_L1e

2014-07-19 16:10:56 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Sysprep

2014-07-19 16:10:55 ----D---- C:\WINDOWS\nl

2014-07-19 16:10:55 ----D---- C:\WINDOWS\it

2014-07-19 16:10:54 ----D---- C:\WINDOWS\fr

2014-07-19 16:10:54 ----D---- C:\WINDOWS\en-GB

2014-07-19 16:10:54 ----D---- C:\WINDOWS\de

2014-07-19 16:09:24 ----D---- C:\WINDOWS\WinStore

2014-07-19 16:09:23 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\winrm

2014-07-19 16:09:21 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\WCN

2014-07-19 16:09:21 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\sysprep

2014-07-19 16:09:20 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\SMI

2014-07-19 16:09:20 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\slmgr

2014-07-19 16:09:20 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Printing_Admin_Scripts

2014-07-19 16:09:20 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\oobe

2014-07-19 16:09:19 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\nl-NL

2014-07-19 16:09:19 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\MUI

2014-07-19 16:09:19 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\migwiz

2014-07-19 16:09:18 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\migration

2014-07-19 16:09:18 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\LogFiles

2014-07-19 16:09:18 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\it-IT

2014-07-19 16:09:17 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\IME

2014-07-19 16:09:16 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\fr-FR

2014-07-19 16:09:15 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\en-GB

2014-07-19 16:09:15 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\drivers\UMDF

2014-07-19 16:09:15 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\Dism

2014-07-19 16:09:15 ----D---- C:\WINDOWS\SYSWOW64\catroot

2014-07-19 16:09:13 ----D---- C:\WINDOWS\system32\winrm

2014-07-19 16:09:10 ----D---- C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns

2014-07-19 16:09:10 ----D---- C:\WINDOWS\system32\WCN

2014-07-19 16:09:10 ----D---- C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform

2014-07-19 16:09:10 ----D---- C:\WINDOWS\system32\spool

2014-07-19 16:09:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\slmgr

2014-07-19 16:09:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Printing_Admin_Scripts

2014-07-19 16:09:05 ----D---- C:\WINDOWS\system32\oobe

2014-07-19 16:09:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\nl-NL

2014-07-19 16:09:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MUI

2014-07-19 16:09:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\migration

2014-07-19 16:09:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\it-IT

2014-07-19 16:09:02 ----D---- C:\WINDOWS\system32\IME

2014-07-19 16:09:02 ----D---- C:\WINDOWS\system32\fr-FR

2014-07-19 16:09:01 ----D---- C:\WINDOWS\system32\en-GB

2014-07-19 16:09:00 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Dism

2014-07-19 16:07:57 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Boot

2014-07-19 16:07:52 ----D---- C:\WINDOWS\PolicyDefinitions

2014-07-19 16:07:42 ----RD---- C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel

2014-07-19 16:07:41 ----D---- C:\WINDOWS\IME

2014-07-19 16:07:40 ----D---- C:\WINDOWS\Help

2014-07-19 16:07:38 ----D---- C:\WINDOWS\DigitalLocker

2014-07-19 16:07:34 ----RD---- C:\Users

2014-07-19 16:07:34 ----D---- C:\ProgramData\PRICache

2014-07-19 16:07:28 ----SHD---- C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar

2014-07-19 16:07:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer

2014-07-19 16:07:27 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player

2014-07-19 16:07:27 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Mail

2014-07-19 16:07:19 ----SHD---- C:\Program Files\Windows Sidebar

2014-07-19 16:07:19 ----D---- C:\Program Files\Windows Photo Viewer

2014-07-19 16:07:19 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player

2014-07-19 16:07:18 ----D---- C:\Program Files\Windows Mail

2014-07-19 16:07:18 ----D---- C:\Program Files\Windows Journal

2014-07-19 16:07:17 ----D---- C:\Program Files\Common Files\System

2014-07-19 16:02:18 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Recovery

2014-07-19 14:25:40 ----D---- C:\WINDOWS\AUInstallAgent

2014-07-18 12:32:49 ----D---- C:\Program Files (x86)\ASUS

2014-07-18 12:32:37 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2014-07-16 19:48:41 ----D---- C:\WINDOWS\de-DE

2014-07-16 16:08:48 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Office

2014-07-16 12:47:03 ----D---- C:\WINDOWS\it-IT

2014-07-16 12:42:21 ----D---- C:\WINDOWS\fr-FR

2014-07-15 18:15:14 ----D---- C:\ProgramData\Adobe

2014-07-15 17:18:28 ----D---- C:\Users\John\AppData\Roaming\Adobe

2014-07-15 16:48:24 ----D---- C:\WINDOWS\LiveKernelReports

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswRvrt;avast! Revert; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRvrt.sys [2014-07-21 65776]

R0 aswVmm;avast! VM Monitor; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswVmm.sys [2014-07-21 224896]

R0 iaStorA;iaStorA; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorA.sys [2013-03-25 678384]

R0 Wof;Windows Overlay File System Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\Wof.sys [2014-07-19 157016]

R1 aswRdr;aswRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr2.sys [2014-07-21 93568]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSnx.sys [2014-07-21 1041168]

R1 aswSP;aswSP; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2014-07-21 427360]

R1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver; \??\C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [2011-09-07 17536]

R1 vwififlt;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwififlt.sys,-259; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2013-08-22 71680]

R2 ASMMAP64;ASMMAP64; \??\C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-07-02 15416]

R2 aswHwid;avast! HardwareID; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswHwid.sys [2014-07-21 29208]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2014-07-21 79184]

R2 aswStm;aswStm; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswStm.sys [2014-07-21 92008]

R3 AiCharger;ASUS Charger Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AiCharger.sys [2012-09-18 17152]

R3 ATP;@oem3.inf,%PS2.DeviceDesc%;ASUS Input Device; C:\WINDOWS\System32\drivers\AsusTP.sys [2013-02-06 65784]

R3 BCM43XX;@oem18.inf,%BCM43XX_Service_DispName%;Stuurprogramma voor Broadcom 802.11-netwerkadapter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bcmwl63a.sys [2014-07-21 6835784]

R3 HIDSwitch;@oem6.inf,%ASSW.DisplayName%;ASUS Wireless Radio Control; C:\WINDOWS\System32\drivers\AsHIDSwitch64.sys [2012-05-31 21152]

R3 igfx;igfx; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2014-01-29 5363200]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2012-12-11 3258256]

R3 IntcDAud;@oem15.inf,%IntcDAud.SvcDesc%;Intel® Display Audio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2012-10-26 342528]

R3 kbfiltr;@oem5.inf,%kbfiltr.SvcDesc%;Keyboard Filter; C:\WINDOWS\System32\drivers\kbfiltr.sys [2012-08-02 14992]

R3 L1C;@netl1c63x64.inf,%L1C.Service.DispName%;NDIS-minipoortstuurprogramma voor Qualcomm Atheros AR81xx PCI-E Ethernet-controller; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\L1C63x64.sys [2013-06-18 129224]

R3 MEIx64;@oem16.inf,%HECI_SvcDesc%;Intel® Management Engine Interface ; C:\WINDOWS\System32\drivers\HECIx64.sys [2012-07-02 62784]

R3 usbvideo;@usbvideo.inf,%USBVideo.SvcDesc%;USB-videoapparaat (WDM); C:\WINDOWS\System32\Drivers\usbvideo.sys [2013-08-22 212224]

R3 vwifimp;@%SystemRoot%\System32\drivers\vwifimp.sys,-261; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2013-08-22 36864]

S3 AmUStor;@oem4.inf,%AmUStor.SvcDesc%;AM USB Stroage Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\AmUStor.SYS [2012-06-14 100992]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2014-05-08 65432]

R2 AFBAgent;AFBAgent; C:\Windows\system32\FBAgent.exe [2013-01-07 1280768]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2014-07-21 50344]

R3 ASLDRService;ASLDR Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe [2013-01-15 107320]

R3 ASUS InstantOn;ASUS InstantOn Service; C:\Program Files\ASUS\P4G\InsOnSrv.exe [2013-03-26 277120]

R3 Asus WebStorage Windows Service;Asus WebStorage Windows Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\WebStorage Sync Agent\1.1.18.159\AsusWSWinService.exe [2012-12-19 72192]

R3 ATKGFNEXSrv;ATKGFNEX Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe [2011-11-21 96896]

R3 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-04-20 635104]

R3 Intel® ME Service;Intel® ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [2012-06-27 129856]

R3 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [2012-06-25 166720]

R3 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2012-07-17 277824]

R3 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-07-17 365376]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-07-21 116648]

S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service; C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe [2014-01-29 279000]

S3 FontCache3.0.0.0;@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3309; C:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2013-08-03 43696]

S3 GamesAppService;GamesAppService; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppService.exe [2010-10-12 206072]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-07-21 116648]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2014-07-21 194032]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2012-10-01 150648]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.