Ga naar inhoud

openen van sites zonder www voor


Gast alosketch
 Delen

Aanbevolen berichten

mijn pc kan geen websites waar er www voor staat meer openen (bv.: download.microsoft.com) en ik kan niet meer op msn + ik kan het ook niet meer installeren want ik kan ook niet meer op de sites waar je msn kan downloaden. als ik op msn wil gaan kwam er op error: null of zo. weet iemand hoe ik dit probleem kan verhelpen??? ik ben radeloos!! kheb alle sites al afgelopen en niemand weet een oplossing!!!

Link naar reactie
Delen op andere sites


mijn pc kan geen websites waar er www voor staat meer openen (bv.: download.microsoft.com) en ik kan niet meer op msn + ik kan het ook niet meer installeren want ik kan ook niet meer op de sites waar je msn kan downloaden. als ik op msn wil gaan kwam er op error: null of zo. weet iemand hoe ik dit probleem kan verhelpen??? ik ben radeloos!! kheb alle sites al afgelopen en niemand weet een oplossing!!!

*waar er geen www voor staat

Link naar reactie
Delen op andere sites

Even kijken of malware de oorzaak van je probleem niet zou kunnen zijn ?

Download HiJackThis

Dubbelklik op HJTInstall.exe

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snel koppeling wordt op je bureaublad geplaatst. Klik op "Do a systemscan and save a logfile". en hang dit logje aan je volgende bericht.

NB. Ben je een gebruiker van Windows Vista dan moet je eerst rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".

Link naar reactie
Delen op andere sites


Even kijken of malware de oorzaak van je probleem niet zou kunnen zijn ?

Download HiJackThis

Dubbelklik op HJTInstall.exe

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snel koppeling wordt op je bureaublad geplaatst. Klik op "Do a systemscan and save a logfile". en hang dit logje aan je volgende bericht.

NB. Ben je een gebruiker van Windows Vista dan moet je eerst rechtsklikken op HijackThis.exe en dan kiezen voor "Run as Administrator".

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:40:27, on 9/12/2008

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe

C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.8.167\kwtbaim.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10a.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Yahoo!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Yahoo!

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AGSearchHook Class - {0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} - C:\Program Files\AGI\common\agcutils.dll

O2 - BHO: Media Holding Enterprises, LLC - {0D39A900-0F3A-4C29-A254-3E65244FDC34} - C:\Program Files\ContextTool\ContextTool-2.dll (file missing)

O2 - BHO: testCPV6 - {15421B84-3488-49A7-AD18-CBF84A3EFAF6} - C:\Program Files\Webtools\webtools.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: Click-to-Call BHO - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlchtc.dll (file missing)

O2 - BHO: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.8.167\KiweeIEToolbar.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: HelloWorldBHO - {D88E1558-7C2D-407A-953A-C044F5607CEA} - C:\Program Files\Mjcore\Mjcore.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Beta - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Veoh Browser Plug-in - {D0943516-5076-4020-A3B5-AEFAF26AB263} - C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\Plugins\reg\VeohToolbar.dll

O3 - Toolbar: Kiwee Toolbar - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.8.167\KiweeIEToolbar.dll

O3 - Toolbar: BS.Player ControlBar - {2C688203-7EB3-4327-9995-1CB417BA23F9} - C:\Program Files\BS.Player ControlBar\BSToolbar.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar Beta - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetL] C:\Windows\PLFSetL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KiweeHook] "C:\Program Files\Kiwee Toolbar\2.8.167\kwtbaim.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll (file missing)

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Users\sketch\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-3/CursorManiaFWBInitialSetup1.0.1.0.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7004D9B1-10F9-48D7-8CA0-029DC1612C29}: NameServer = 85.255.112.81;85.255.112.205

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8F3764A4-D57A-4772-9F5D-F3C23D93A8C2}: NameServer = 85.255.112.81;85.255.112.205

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: crypt - C:\Windows\SYSTEM32\crypts.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: AG Windows Service (AGWinService) - Unknown owner - C:\Program Files\AGI\common\win32\PythonService.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FCI - Unknown owner - C:\Windows\system32\fci.exe.exe:ext.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Live Family Safety (fsssvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Softex\OmniPass\OmniServ.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Windows Tribute Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\kdvhz.exe (file missing)

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 12125 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bingo ... de besmettingen vliegen je om je oren :s

Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Media Holding Enterprises, LLC - {0D39A900-0F3A-4C29-A254-3E65244FDC34} - C:\Program Files\ContextTool\ContextTool-2.dll (file missing)

O2 - BHO: testCPV6 - {15421B84-3488-49A7-AD18-CBF84A3EFAF6} - C:\Program Files\Webtools\webtools.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: Click-to-Call BHO - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlchtc.dll (file missing)

O2 - BHO: HelloWorldBHO - {D88E1558-7C2D-407A-953A-C044F5607CEA} - C:\Program Files\Mjcore\Mjcore.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Beta - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar Beta - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll (file missing)

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/noc...tup1.0.1.0.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7004D9B1-10F9-48D7-8CA0-029DC1612C29}: NameServer = 85.255.112.81;85.255.112.205

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8F3764A4-D57A-4772-9F5D-F3C23D93A8C2}: NameServer = 85.255.112.81;85.255.112.205

O20 - Winlogon Notify: crypt - C:\Windows\SYSTEM32\crypts.dll

O23 - Service: FCI - Unknown owner - C:\Windows\system32\fci.exe.exe:ext.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Live Family Safety (fsssvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Tribute Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\kdvhz.exe (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder volgende vetgedrukte map met Windows Verkenner :

C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bingo ... de besmettingen vliegen je om je oren :s

Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Media Holding Enterprises, LLC - {0D39A900-0F3A-4C29-A254-3E65244FDC34} - C:\Program Files\ContextTool\ContextTool-2.dll (file missing)

O2 - BHO: testCPV6 - {15421B84-3488-49A7-AD18-CBF84A3EFAF6} - C:\Program Files\Webtools\webtools.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: Click-to-Call BHO - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlchtc.dll (file missing)

O2 - BHO: HelloWorldBHO - {D88E1558-7C2D-407A-953A-C044F5607CEA} - C:\Program Files\Mjcore\Mjcore.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Beta - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar Beta - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll (file missing)

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/noc...tup1.0.1.0.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7004D9B1-10F9-48D7-8CA0-029DC1612C29}: NameServer = 85.255.112.81;85.255.112.205

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8F3764A4-D57A-4772-9F5D-F3C23D93A8C2}: NameServer = 85.255.112.81;85.255.112.205

O20 - Winlogon Notify: crypt - C:\Windows\SYSTEM32\crypts.dll

O23 - Service: FCI - Unknown owner - C:\Windows\system32\fci.exe.exe:ext.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Live Family Safety (fsssvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Windows Tribute Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\kdvhz.exe (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder volgende vetgedrukte map met Windows Verkenner :

C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

MBAM

Malwarebytes' Anti-Malware 1.31

Database versie: 1477

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

9/12/2008 21:19:42

mbam-log-2008-12-09 (21-19-42).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 54120

Verstreken tijd: 6 minute(s), 32 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 54

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 1

Mappen geïnfecteerd: 13

Bestanden geïnfecteerd: 19

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\bho_myjavacore.mjcore (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\bho_myjavacore.mjcore.1 (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\****pro.****pro_bho (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\****pro.****pro_bho.1 (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.hbax (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.hbax.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.hbinfoband (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.hbinfoband.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.iebutton (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.iebutton.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.iebuttona (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.iebuttona.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.rprtctrl (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\shoppingreport.rprtctrl.1 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\testcpv6.bho (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\testcpv6.bho.1 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{17e44256-51e0-4d46-a0c8-44e80ab4ba5b} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{2e4a04a1-a24d-45ae-aca4-949778400813} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{8ad9ad05-36be-4e40-ba62-5422eb0d02fb} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{aebf09e2-0c15-43c8-99bf-928c645d98a0} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{e0f01490-dcf3-4357-95aa-169a8c2b2190} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{63334394-3da3-4b29-a041-03535909d361} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{cdca70d8-c6a6-49ee-9bed-7429d6c477a2} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{d136987f-e1c4-4ccc-a220-893df03ec5df} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{80ef304a-b1c4-425c-8535-95ab6f1eefb8} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{ff46f4ab-a85f-487e-b399-3f191ac0fe23} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{d88e1558-7c2d-407a-953a-c044f5607cea} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{15421b84-3488-49a7-ad18-cbf84a3efaf6} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b2} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b3} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{0d39a900-0f3a-4c29-a254-3e65244fdc34} (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\contexttool (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\BitDownload (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\BHO_MyJavaCore.DLL (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\testCPV6.DLL (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Windows Tribute Service (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\tdssdata (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\tdss (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\fci (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MediaHoldings (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Mirar (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\PlayMP3 (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\FBrowsingAdvisor (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\fbrowsingadvisor_is1 (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\RelatedPageInstall (Adware.Mirar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\WakeNet (Trojan.Adware) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\dslcnnct (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ShoppingReport (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ShoppingReport (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search\Local Page (Hijack.Search) -> Bad: (IESearch) Good: (Google) -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:

C:\Program Files\contexttool (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\ShoppingReport (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\ShoppingReport\Bin (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0 (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\resycled (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FBrowsingAdvisor (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FBrowserAdvisor (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Webtools (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\Mjcore (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Users\sketch\AppData\Roaming\gadcom (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\sexvid (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BitDownload (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

C:\Windows\System32\crypts.dll (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\regxpcom.exe (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\contexttool\ContextHelper.dat (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\contexttool\pcre3.dll (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\contexttool\uninstall.exe (Adware.PlayaZ) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\IXPCOMEvents.xpt (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\Logo.png (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\main.db (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\unins000.dat (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\unins000.exe (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\FBrowsingAdvisor\XPCOMEvents.dll (Trojan.FBrowsingAdvisor) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Users\sketch\AppData\Roaming\gadcom\gadcom.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\sexvid\Uninstall.lnk (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BitDownload\BitDownload Downloads.lnk (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BitDownload\BitDownload Uninstall.lnk (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BitDownload\BitDownload.lnk (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\drivers\TDSSserv.sys (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\TDSSnntabuwn.dll (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\TDSSqgyypehn.log (Trojan.TDSS) -> Quarantined and deleted successfully.

HIJACKTHIS

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:29:46, on 9/12/2008

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe

C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Yahoo!

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Yahoo!

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AGSearchHook Class - {0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} - C:\Program Files\AGI\common\agcutils.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Veoh Browser Plug-in - {D0943516-5076-4020-A3B5-AEFAF26AB263} - C:\Program Files\Veoh Networks\Veoh\Plugins\reg\VeohToolbar.dll

O3 - Toolbar: BS.Player ControlBar - {2C688203-7EB3-4327-9995-1CB417BA23F9} - C:\Program Files\BS.Player ControlBar\BSToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program Files\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetL] C:\Windows\PLFSetL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\GoogleEULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: AG Windows Service (AGWinService) - Unknown owner - C:\Program Files\AGI\common\win32\PythonService.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Windows Live Family Safety (fsssvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program Files\Softex\OmniPass\OmniServ.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: WisLMSvc - Wistron Corp. - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

--

End of file - 9055 bytes

EN IK WIL TOCH NOG EENS ZEGGEN EEN GROTE MERCI VOOR ALLE HULP!!!!

Link naar reactie
Delen op andere sites


Daar is een flinke opruiming gehouden van rotzooi door MBAM. Logjes zien er goed uit. Is je probleem met het oproepen van je www nu ook opgelost ?

Zo ja (en ik vermoed van wel), moet je dit nog zeker doen :

Download CCleaner.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Daar is een flinke opruiming gehouden van rotzooi door MBAM. Logjes zien er goed uit. Is je probleem met het oproepen van je www nu ook opgelost ?

Zo ja (en ik vermoed van wel), moet je dit nog zeker doen :

Download CCleaner.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

inderdaad het is opgelost, nu nog juist 1 vraagje: wanneer ik msn terug wil installeren kan ik op de site en alles, maar hij zegt bij het instaleren dat het al is geinstalleerd maar het staat niet in men program files map of in het configuratiescherm!

Link naar reactie
Delen op andere sites

inderdaad het is opgelost, nu nog juist 1 vraagje: wanneer ik msn terug wil installeren kan ik op de site en alles, maar hij zegt bij het instaleren dat het al is geinstalleerd maar het staat niet in men program files map of in het configuratiescherm!
Geen idee ... ben niet zo'n MSN-fan. Laat dat liever aan de specialisten over ... wie heeft er een idee ?
Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...