Ga naar inhoud

windows update


schorvoort
 Delen

Aanbevolen berichten

windows update lukt niet

ik heb windows xp servicepack 1 met ie 6 . ik wil overschakelen op ie 7 maar dat gaat niet omdat je dan windows servicepack 2 moet hebben .

en daar begint het probleem .als ik naar start alle programmas windows update ga opent niet de website van windowsupdate maar wel msn. com.

ik heb al vanalles geprobeerd . kan iemand me helpen?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Een update die niet wil, zou (eventueel) kunnen wijzen op malware. Laat ons eens kijken met dit :

Download HiJackThis

Dubbelklik op HJTInstall.exe

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snel koppeling wordt op je bureaublad geplaatst. Klik op "Do a systemscan and save a logfile". en hang dit logje aan je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Een update die niet wil, zou (eventueel) kunnen wijzen op malware. Laat ons eens kijken met dit :

Download HiJackThis

Dubbelklik op HJTInstall.exe

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snel koppeling wordt op je bureaublad geplaatst. Klik op "Do a systemscan and save a logfile". en hang dit logje aan je volgende bericht.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:23:04, on 9/12/2008

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

H:\photoshop\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\kdx\KHost.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\phonostar\ps_agent.exe

C:\Program Files\phonostar\ps_timer.exe

C:\Program Files\LNM Client\Client.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\MediaKey v2.00\Versato.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\THDetect.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe

C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\YahooWidgets.exe

C:\Program Files\MediaKey v2.00\MePlayer.exe

C:\Program Files\MediaKey v2.00\OSD.EXE

C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\YahooWidgets.exe

C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\YahooWidgets.exe

C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\YahooWidgets.exe

C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\YahooWidgets.exe

C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\YahooWidgets.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe

C:\WINDOWS\System32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe

C:\unzipped\HiJackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Het Nieuwsblad - Advertentie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: (no name) - {4718115F-DCB1-894D-C809-D998BE16F7BF} - C:\WINDOWS\System32\xamjrqd.dll (file missing)

O2 - BHO: System - {D1C8F9CE-563E-11D8-813C-005022E14DE3} - C:\Program Files\LNM Client\AddAPI.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\4144\SiteAdv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [PMXInit] C:\WINDOWS\System32\pmxinit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iehelper] C:\Program Files\syslaunch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [systray] C:\WINDOWS\System32\a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [] C:\WINDOWS\System32\

O4 - HKLM\..\Run: [iyus] C:\WINDOWS\System32\iyus\ajobjoap.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [kdx] C:\WINDOWS\kdx\KHost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [savePokeOwnsMeal] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Software Readme Save Poke\Lies Test.exe

O4 - HKLM\..\Run: [syschk] syschk.exe /fastcheck

O4 - HKLM\..\Run: [zSPGuard] c:\program files\pjw\spguard\spguard.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nethm.exe] C:\WINDOWS\system32\nethm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winbw.exe] C:\WINDOWS\system32\winbw.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PrevxHome] C:\Program Files\PREVX\Prevx Home\SAGUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ipjx32.exe] C:\WINDOWS\system32\ipjx32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hgqhp.exe] C:\WINDOWS\System32\hgqhp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iCQ Lite] "C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [WeatherAloud] C:\Program Files\WeatherAloud\WeatherAloud.exe -auto

O4 - HKCU\..\Run: [syschk] syschk.exe /fastcheck

O4 - HKCU\..\Run: [mpegbarb] C:\DOCUME~1\Denis\APPLIC~1\LOCKSB~1\pingoozeproxy.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Mrtc] C:\WINDOWS\System32\j?vaw.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Tnlu] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\WNSXS~1\msconfig.exe" -vt ndrv

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EA Link\Core.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PhonostarAgent] C:\Program Files\phonostar\ps_agent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PhonostarTimer] C:\Program Files\phonostar\ps_timer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKCU\..\Run: [LNM Client] "C:\Program Files\LNM Client\Client.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\RunOnce: [iCQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - S-1-5-18 Startup: OpenOffice.org 1.0.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.0.1\program\quickstart.exe (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: OpenOffice.org 1.0.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.0.1\program\quickstart.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: OpenOffice.org 1.0.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.0.1\program\quickstart.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Download Plus.lnk = C:\Documents and Settings\Denis\Application Data\DownloadPlus.exe

O4 - Startup: Rainlendar.lnk = C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe

O4 - Startup: Yahoo! Widgets.lnk = C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\YahooWidgets.exe

O4 - Global Startup: Genius Multimedia Keyboard Driver.lnk = C:\Program Files\MediaKey v2.00\Versato.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: THDetect.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Afdrukken - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Afdrukvoorbeeld - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Toevoegen aan afdruklijst - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Versneld afdrukken - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra button: LNM Client - {5D602A21-B929-11d7-A5D3-005022E14DE3} - www.lnm.eu (file missing)

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 67.19.185.246

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone (HKLM)

O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone (HKLM)

O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - Games at Miniclip.com - Play Free Games

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {77E32299-629F-43C6-AB77-6A1E6D7663F6} - http://www.nick.com/common/groove/gx/GrooveAX27.cab

O16 - DPF: {7DFDB8FD-B498-4958-B930-38021B94351D} (imlUCID Class) - http://imlive.com/chatsource/ImlCID.cab

O16 - DPF: {C111A91F-D4EC-4D22-8D27-C3BCB0389F43} (AudioHandlerEmbedded) - http://cam-cityhall1.delft.nl/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://www.gamespot.com/KDX22/download/kdx.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{527531EF-2E09-4FC2-AF58-61B1CF324EC0}: NameServer = 85.255.116.155,85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{881DE64E-1B4C-4E16-B9FB-EE17F05DE7F1}: NameServer = 85.255.116.155,85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B862C927-DC0D-4DE7-BB88-D65F4E950CAA}: NameServer = 85.255.116.155,85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.155 85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.155 85.255.112.26

O18 - Filter: tœ†5òÏTÆR - {E6A92098-CE89-4101-920E-8A043B066D43} - (no file)

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - H:\photoshop\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: AVG6 Service (AvgServ) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Prevx Agent (PrevxAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\PREVX\Prevx Home\PXAgent.exe (file missing)

O23 - Service: SF FrontLine Drivers Auto Removal (v1) (sfrem01) - Protection Technology (StarForce) - C:\WINDOWS\system32\sfrem01.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

O24 - Desktop Component 0: Security - C:\WINDOWS\desktop.html

--

End of file - 13187 bytes

alvast bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites


Geen wonder dat er problemen voorkomen op deze PC, zit vol met ongewenste "beestjes" :)

Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {4718115F-DCB1-894D-C809-D998BE16F7BF} - C:\WINDOWS\System32\xamjrqd.dll (file missing)

O2 - BHO: System - {D1C8F9CE-563E-11D8-813C-005022E14DE3} - C:\Program Files\LNM Client\AddAPI.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [iehelper] C:\Program Files\syslaunch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [systray] C:\WINDOWS\System32\a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [] C:\WINDOWS\System32\

O4 - HKLM\..\Run: [iyus] C:\WINDOWS\System32\iyus\ajobjoap.exe

O4 - HKLM\..\Run: [savePokeOwnsMeal] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Software Readme Save Poke\Lies Test.exe

O4 - HKLM\..\Run: [syschk] syschk.exe /fastcheck

O4 - HKLM\..\Run: [nethm.exe] C:\WINDOWS\system32\nethm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winbw.exe] C:\WINDOWS\system32\winbw.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ipjx32.exe] C:\WINDOWS\system32\ipjx32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hgqhp.exe] C:\WINDOWS\System32\hgqhp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [syschk] syschk.exe /fastcheck

O4 - HKCU\..\Run: [mpegbarb] C:\DOCUME~1\Denis\APPLIC~1\LOCKSB~1\pingoozeproxy.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Mrtc] C:\WINDOWS\System32\j?vaw.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Tnlu] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\WNSXS~1\msconfig.exe" -vt ndrv

O4 - HKCU\..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - Startup: Download Plus.lnk = C:\Documents and Settings\Denis\Application Data\DownloadPlus.exe

O4 - Startup: Yahoo! Widgets.lnk = C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\YahooWidgets.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O9 - Extra button: LNM Client - {5D602A21-B929-11d7-A5D3-005022E14DE3} - LNM.eu : Welkom (file missing)

O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 67.19.185.246

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone (HKLM)

O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone (HKLM)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{527531EF-2E09-4FC2-AF58-61B1CF324EC0}: NameServer = 85.255.116.155,85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{881DE64E-1B4C-4E16-B9FB-EE17F05DE7F1}: NameServer = 85.255.116.155,85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B862C927-DC0D-4DE7-BB88-D65F4E950CAA}: NameServer = 85.255.116.155,85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.155 85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.155 85.255.112.26

O18 - Filter: tœ†5òÏTÆR - {E6A92098-CE89-4101-920E-8A043B066D43} - (no file)

O24 - Desktop Component 0: Security - C:\WINDOWS\desktop.html

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Geen wonder dat er problemen voorkomen op deze PC, zit vol met ongewenste "beestjes" :)

Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {4718115F-DCB1-894D-C809-D998BE16F7BF} - C:\WINDOWS\System32\xamjrqd.dll (file missing)

O2 - BHO: System - {D1C8F9CE-563E-11D8-813C-005022E14DE3} - C:\Program Files\LNM Client\AddAPI.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [iehelper] C:\Program Files\syslaunch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [systray] C:\WINDOWS\System32\a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [] C:\WINDOWS\System32\

O4 - HKLM\..\Run: [iyus] C:\WINDOWS\System32\iyus\ajobjoap.exe

O4 - HKLM\..\Run: [savePokeOwnsMeal] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Software Readme Save Poke\Lies Test.exe

O4 - HKLM\..\Run: [syschk] syschk.exe /fastcheck

O4 - HKLM\..\Run: [nethm.exe] C:\WINDOWS\system32\nethm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winbw.exe] C:\WINDOWS\system32\winbw.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ipjx32.exe] C:\WINDOWS\system32\ipjx32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hgqhp.exe] C:\WINDOWS\System32\hgqhp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [syschk] syschk.exe /fastcheck

O4 - HKCU\..\Run: [mpegbarb] C:\DOCUME~1\Denis\APPLIC~1\LOCKSB~1\pingoozeproxy.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Mrtc] C:\WINDOWS\System32\j?vaw.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Tnlu] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\WNSXS~1\msconfig.exe" -vt ndrv

O4 - HKCU\..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - Startup: Download Plus.lnk = C:\Documents and Settings\Denis\Application Data\DownloadPlus.exe

O4 - Startup: Yahoo! Widgets.lnk = C:\Program Files\Pixoria\Konfabulator\YahooWidgets.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O9 - Extra button: LNM Client - {5D602A21-B929-11d7-A5D3-005022E14DE3} - LNM.eu : Welkom (file missing)

O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 67.19.185.246

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone (HKLM)

O15 - ProtocolDefaults: 'https' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone (HKLM)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{527531EF-2E09-4FC2-AF58-61B1CF324EC0}: NameServer = 85.255.116.155,85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{881DE64E-1B4C-4E16-B9FB-EE17F05DE7F1}: NameServer = 85.255.116.155,85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B862C927-DC0D-4DE7-BB88-D65F4E950CAA}: NameServer = 85.255.116.155,85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.155 85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.155 85.255.112.26

O18 - Filter: tœ†5òÏTÆR - {E6A92098-CE89-4101-920E-8A043B066D43} - (no file)

O24 - Desktop Component 0: Security - C:\WINDOWS\desktop.html

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

bedankt hoor . alles is in orde na het draaien en verwijderen van hijackthis en malwarebytes . ik heb mijn windows kunnen updaten.

ik had nog ff een vraagje . hoe kun je zien op de log van hijackthis welke items moeten verwijderd worden? hoe weet je zoiets?

Link naar reactie
Delen op andere sites


alles is in orde na het draaien en verwijderen van hijackthis en malwarebytes . ik heb mijn windows kunnen updaten
Zou je toch de laatste logjes van HJT en MBAM nog eens kunnen posten. Kan best dat er na je behandeling nog zaken dienen opgeruimd te worden. En dat kunnen die logjes ons vertellen.
Link naar reactie
Delen op andere sites

oke hier zijn ze

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:17:45, on 11/12/2008

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

H:\photoshop\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\kdx\KHost.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\phonostar\ps_agent.exe

C:\Program Files\phonostar\ps_timer.exe

C:\Program Files\LNM Client\Client.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\MediaKey v2.00\Versato.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\THDetect.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\MediaKey v2.00\MePlayer.exe

C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe

C:\Program Files\MediaKey v2.00\OSD.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\unzipped\HiJackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = De Morgen Home

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\4144\SiteAdv.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [PMXInit] C:\WINDOWS\system32\pmxinit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [kdx] C:\WINDOWS\kdx\KHost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zSPGuard] c:\program files\pjw\spguard\spguard.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PrevxHome] C:\Program Files\PREVX\Prevx Home\SAGUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iCQ Lite] "C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [WeatherAloud] C:\Program Files\WeatherAloud\WeatherAloud.exe -auto

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EA Link\Core.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [PhonostarAgent] C:\Program Files\phonostar\ps_agent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PhonostarTimer] C:\Program Files\phonostar\ps_timer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKCU\..\Run: [LNM Client] "C:\Program Files\LNM Client\Client.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - S-1-5-18 Startup: OpenOffice.org 1.0.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.0.1\program\quickstart.exe (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: OpenOffice.org 1.0.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.0.1\program\quickstart.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: OpenOffice.org 1.0.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.0.1\program\quickstart.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Rainlendar.lnk = C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe

O4 - Global Startup: Genius Multimedia Keyboard Driver.lnk = C:\Program Files\MediaKey v2.00\Versato.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: THDetect.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Afdrukken - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Afdrukvoorbeeld - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Toevoegen aan afdruklijst - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Versneld afdrukken - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - Games at Miniclip.com - Play Free Games

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1228915296271

O16 - DPF: {77E32299-629F-43C6-AB77-6A1E6D7663F6} - http://www.nick.com/common/groove/gx/GrooveAX27.cab

O16 - DPF: {7DFDB8FD-B498-4958-B930-38021B94351D} (imlUCID Class) - http://imlive.com/chatsource/ImlCID.cab

O16 - DPF: {C111A91F-D4EC-4D22-8D27-C3BCB0389F43} (AudioHandlerEmbedded) - http://cam-cityhall1.delft.nl/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://www.gamespot.com/KDX22/download/kdx.cab

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - H:\photoshop\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: AVG6 Service (AvgServ) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Prevx Agent (PrevxAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\PREVX\Prevx Home\PXAgent.exe (file missing)

O23 - Service: SF FrontLine Drivers Auto Removal (v1) (sfrem01) - Protection Technology (StarForce) - C:\WINDOWS\system32\sfrem01.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

--

End of file - 10651 bytes

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:17:45, on 11/12/2008

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

H:\photoshop\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\kdx\KHost.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\phonostar\ps_agent.exe

C:\Program Files\phonostar\ps_timer.exe

C:\Program Files\LNM Client\Client.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\MediaKey v2.00\Versato.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\THDetect.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\MediaKey v2.00\MePlayer.exe

C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe

C:\Program Files\MediaKey v2.00\OSD.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\unzipped\HiJackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = De Morgen Home

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\4144\SiteAdv.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [PMXInit] C:\WINDOWS\system32\pmxinit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [kdx] C:\WINDOWS\kdx\KHost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zSPGuard] c:\program files\pjw\spguard\spguard.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PrevxHome] C:\Program Files\PREVX\Prevx Home\SAGUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iCQ Lite] "C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [WeatherAloud] C:\Program Files\WeatherAloud\WeatherAloud.exe -auto

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EA Link\Core.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [PhonostarAgent] C:\Program Files\phonostar\ps_agent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PhonostarTimer] C:\Program Files\phonostar\ps_timer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2] C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe /S

O4 - HKCU\..\Run: [LNM Client] "C:\Program Files\LNM Client\Client.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - S-1-5-18 Startup: OpenOffice.org 1.0.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.0.1\program\quickstart.exe (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: OpenOffice.org 1.0.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.0.1\program\quickstart.exe (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: OpenOffice.org 1.0.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.0.1\program\quickstart.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Rainlendar.lnk = C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe

O4 - Global Startup: Genius Multimedia Keyboard Driver.lnk = C:\Program Files\MediaKey v2.00\Versato.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: THDetect.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Afdrukken - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Afdrukvoorbeeld - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Toevoegen aan afdruklijst - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Versneld afdrukken - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - Games at Miniclip.com - Play Free Games

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1228915296271

O16 - DPF: {77E32299-629F-43C6-AB77-6A1E6D7663F6} - http://www.nick.com/common/groove/gx/GrooveAX27.cab

O16 - DPF: {7DFDB8FD-B498-4958-B930-38021B94351D} (imlUCID Class) - http://imlive.com/chatsource/ImlCID.cab

O16 - DPF: {C111A91F-D4EC-4D22-8D27-C3BCB0389F43} (AudioHandlerEmbedded) - http://cam-cityhall1.delft.nl/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://www.gamespot.com/KDX22/download/kdx.cab

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - H:\photoshop\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: AVG6 Service (AvgServ) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Prevx Agent (PrevxAgent) - Unknown owner - C:\Program Files\PREVX\Prevx Home\PXAgent.exe (file missing)

O23 - Service: SF FrontLine Drivers Auto Removal (v1) (sfrem01) - Protection Technology (StarForce) - C:\WINDOWS\system32\sfrem01.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

--

End of file - 10651 bytes

Malwarebytes' Anti-Malware 1.31

Database versie: 1456

Windows 5.1.2600 Service Pack 1

10/12/2008 14:14:47

mbam-log-2008-12-10 (14-14-47).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 123199

Verstreken tijd: 28 minute(s), 1 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 8

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 11

Mappen geïnfecteerd: 2

Bestanden geïnfecteerd: 19

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{450b9e4d-4014-4de3-b34e-014a81468293} (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{aa4939c3-deca-4a48-a454-97cd587c0ef5} (Adware.NetOptimizer) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{eee4a2e5-9f56-432f-a6ed-f6f625b551e0} (Adware.NetOptimizer) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3f143c3a-1457-6cca-03a7-7aa23b61e40f} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{c7f00a9a-f1bc-436e-82c7-e8cae6fd67f7} (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{3f143c3a-1457-6cca-03a7-7aa23b61e40f} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{37b85a2b-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Error Safe Free (Rogue.Errorsafe) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ForceActiveDesktopOn (Hijack.Desktop) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{527531ef-2e09-4fc2-af58-61b1cf324ec0}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.155,85.255.112.26 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{b862c927-dc0d-4de7-bb88-d65f4e950caa}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.155,85.255.112.26 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{527531ef-2e09-4fc2-af58-61b1cf324ec0}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.155,85.255.112.26 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{b862c927-dc0d-4de7-bb88-d65f4e950caa}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.155,85.255.112.26 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.155 85.255.112.26 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{527531ef-2e09-4fc2-af58-61b1cf324ec0}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.155,85.255.112.26 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{527531ef-2e09-4fc2-af58-61b1cf324ec0}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.155,85.255.112.26 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{881de64e-1b4c-4e16-b9fb-ee17f05de7f1}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.155,85.255.112.26 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{b862c927-dc0d-4de7-bb88-d65f4e950caa}\DhcpNameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.155,85.255.112.26 -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{b862c927-dc0d-4de7-bb88-d65f4e950caa}\NameServer (Trojan.DNSChanger) -> Data: 85.255.116.155,85.255.112.26 -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:

C:\WINDOWS\System32\?ssembly (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\AXPDefender (Rogue.AdvancedXPDefender) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

C:\WINDOWS\system32\qommk.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\kmmoq.ini2 (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Installer\MSI2FA.tmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\Installer\MSI2FB.tmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\AXPDefender\AXPDefender.exe.local (Rogue.AdvancedXPDefender) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\AXPDefender\database.dat (Rogue.AdvancedXPDefender) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\AXPDefender\license.txt (Rogue.AdvancedXPDefender) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\herjek.config (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WinAVI_Video_Converter.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\d3d.dll (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\WLCtrl32.dl_ (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\lich.dat (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\LJJEIRAQ.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\ctfmonb.bmp (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program Files\setup.exe (Rogue.Installer) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\winsub.xml (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\svcp.csv (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\kernel32.exe (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Denis\~tmp0374.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

alvast bedankt

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...