Ga naar inhoud

zeer trage laptop virus of/en maleware?


 Delen

Aanbevolen berichten

mijn laptop is heel traag; heb een logje gemaakt.

Ik heb er geen verstand van; ik hoop dat iemand mij kan helpen.

bij het logje aanmaken geeft hijackthis aan dat hij niet bij de Hosts file kan - weet niet wat dat inhoud

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:06:07, on 14-10-2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17280)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Panasonic\PHOTOfunSTUDIO -viewer-\PhAutoRun.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Roxio\OEM\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe

C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE

C:\Program Files (x86)\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe

C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMUPDT.EXE

C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMSWCS.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:49220;https=127.0.0.1:49220

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = <-loopback>

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: YTAHelperBHO - {FCE3FA8B-BA81-467C-81D8-E43C00D1BC71} - (no file)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "c:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxWatchTray12OEM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Disc Tool] "c:\Program Files (x86)\Roxio\OEM\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dell DataSafe Online] C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AccuWeatherWidget] "C:\Program Files (x86)\Dell Stage\Dell Stage\AccuWeather\accuweather.exe" "C:\Program Files (x86)\Dell Stage\Dell Stage\AccuWeather\start.umj" --startup

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CanonQuickMenu] C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScannerSelectorEX] C:\Program Files (x86)\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe /FORCE

O4 - HKLM\..\RunOnce: "C:\windows\system32\rundll32.exe" "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DSEPlugins\Direct3DVideoOutput.dll",DllRegisterServer

O4 - HKLM\..\RunOnce: "C:\windows\system32\rundll32.exe" "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXBannerAdPlugin.dll",DllRegisterServer

O4 - HKLM\..\RunOnce: "C:\windows\system32\rundll32.exe" "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXDownloadManagerPlugin.dll",DllRegisterServer

O4 - HKLM\..\RunOnce: "C:\windows\system32\rundll32.exe" "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXMediaManagerPlugin.dll",DllRegisterServer

O4 - HKLM\..\RunOnce: "C:\windows\system32\rundll32.exe" "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXPlayerPlugin.dll",DllRegisterServer

O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR

O4 - Startup: Roxio Creator Starter

O4 - Global Startup: PHOTOfunSTUDIO -viewer-.lnk = C:\Program Files (x86)\Panasonic\PHOTOfunSTUDIO -viewer-\PhAutoRun.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Dell DataSafe Online (NOBU) - Dell, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuAgent.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: RoxMediaDB12OEM - Sonic Solutions - c:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxMediaDB12OEM.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 12 (RoxWatch12) - Sonic Solutions - c:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxWatch12OEM.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks SAS - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files (x86)\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14493 bytes

groet,

juno

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=127.0.0.1:49220;https=127.0.0.1:49220

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = <-loopback>

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: YTAHelperBHO - {FCE3FA8B-BA81-467C-81D8-E43C00D1BC71} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ik heb het volgende logje voor u:

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)

Run by Juno at 2014-10-14 19:54:25

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 191 GB (41%) free of 462 GB

Total RAM: 3895 MB (48% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:54:27, on 14-10-2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17280)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\TOASTER.EXE

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\COMPONENTS\SCHEDULER\STSERVICE.EXE

C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpd.exe

C:\Program Files (x86)\Panasonic\PHOTOfunSTUDIO -viewer-\PhAutoRun.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Roxio\OEM\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe

C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE

C:\Program Files (x86)\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe

C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMUPDT.EXE

C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMSWCS.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\trend micro\Juno.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: Increase performance and video formats for your HTML5 <video> - {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll

O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Aanmeldhulp voor Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2

O4 - HKLM\..\Run: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "c:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxWatchTray12OEM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Desktop Disc Tool] "c:\Program Files (x86)\Roxio\OEM\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dell DataSafe Online] C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuClient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AccuWeatherWidget] "C:\Program Files (x86)\Dell Stage\Dell Stage\AccuWeather\accuweather.exe" "C:\Program Files (x86)\Dell Stage\Dell Stage\AccuWeather\start.umj" --startup

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CanonQuickMenu] C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScannerSelectorEX] C:\Program Files (x86)\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe /FORCE

O4 - HKLM\..\RunOnce: "C:\windows\system32\rundll32.exe" "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DSEPlugins\Direct3DVideoOutput.dll",DllRegisterServer

O4 - HKLM\..\RunOnce: "C:\windows\system32\rundll32.exe" "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXBannerAdPlugin.dll",DllRegisterServer

O4 - HKLM\..\RunOnce: "C:\windows\system32\rundll32.exe" "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXDownloadManagerPlugin.dll",DllRegisterServer

O4 - HKLM\..\RunOnce: "C:\windows\system32\rundll32.exe" "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXMediaManagerPlugin.dll",DllRegisterServer

O4 - HKLM\..\RunOnce: "C:\windows\system32\rundll32.exe" "C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXPlayerPlugin.dll",DllRegisterServer

O4 - HKCU\..\Run: [CCleaner Monitoring] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Roxio Creator Starter

O4 - Global Startup: PHOTOfunSTUDIO -viewer-.lnk = C:\Program Files (x86)\Panasonic\PHOTOfunSTUDIO -viewer-\PhAutoRun.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)

O23 - Service: Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (IJPLMSVC) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: MBAMScheduler - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe

O23 - Service: MBAMService - Malwarebytes Corporation - C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Dell DataSafe Online (NOBU) - Dell, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuAgent.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: RoxMediaDB12OEM - Sonic Solutions - c:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxMediaDB12OEM.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 12 (RoxWatch12) - Sonic Solutions - c:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxWatch12OEM.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: SoftThinks Agent Service (SftService) - SoftThinks SAS - C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files (x86)\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management & Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14665 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\lsm.exe

winlogon.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

"C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe"

C:\windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"

"C:\windows\system32\Dwm.exe"

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\System32\spoolsv.exe

"taskhost.exe"

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

"C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe"

"C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuAgent.exe" SERVICE

"C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE"

C:\windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe" /starttray

WLIDSvcM.exe 2280

"C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\TOASTER.EXE" C:\Users\Juno

"C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\COMPONENTS\SCHEDULER\STSERVICE.EXE"

C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\Components\DSUpdate\DSUpd.exe"

C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Windows\System32\igfxtray.exe"

"C:\Windows\System32\hkcmd.exe"

"C:\Windows\System32\igfxpers.exe"

"C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe"

"C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe"

"C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe"

C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

"C:\Program Files (x86)\Panasonic\PHOTOfunSTUDIO -viewer-\PhAutoRun.exe"

C:\windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

"C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /MONITOR /uac

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe"

"C:\Program Files (x86)\Roxio\OEM\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

C:\windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe" /nogui

"C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE" /logon

"C:\Program Files (x86)\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe" /FORCE

"C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe" -s{05FA8492-C047-4207-BE65-780D8591C113}

"Apntex.exe"

"C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe"

\??\C:\windows\system32\conhost.exe "-1513370633-638313483789351609-4632612701714502053-2131987203-1316720302-1225345220

"C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe"

C:\windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe"

C:\windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

C:\windows\splwow64.exe 8192

"C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMUPDT.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMSWCS.exe" /MainProcess 4312 /PrinterName "Canon MG5500 series Printer" /ScannerName "Canon MG5500 series Network" /Language nl-NL /Startup

"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe"

C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\windows\system32\DllHost.exe /Processid:{30D49246-D217-465F-B00B-AC9DDD652EB7}

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:5572 CREDAT:267521 /prefetch:2

C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_15_0_0_167_ActiveX.exe -Embedding

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:5232 CREDAT:267521 /prefetch:2

"C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe"

C:\windows\system32\sppsvc.exe

"C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:5232 CREDAT:4134246 /prefetch:2

"C:\Users\Juno\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\JDMXPZ15\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job - C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

C:\windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9}]

Canon Easy-WebPrint EX BHO - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll [2014-07-07 209504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2014-08-19 612248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2014-08-20 256456]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2011-12-04 49440]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4}]

DivX Plus Web Player HTML5 <video> - C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Web Player\ie\DivXHTML5\DivXHTML5.dll [2011-12-12 194432]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9}]

Canon Easy-WebPrint EX BHO - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll [2014-07-07 176736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}]

Groove GFS Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2014-08-20 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2014-08-19 457712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Aanmeldhulp voor Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21 439168]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]

Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2014-08-20 194504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2014-08-20 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2014-08-20 256456]

{759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - Canon Easy-WebPrint EX - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll [2014-07-07 6133848]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2014-08-20 194504]

{759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - Canon Easy-WebPrint EX - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll [2014-07-07 4439128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"=C:\Windows\system32\igfxtray.exe [2011-03-30 167960]

"HotKeysCmds"=C:\Windows\system32\hkcmd.exe [2011-03-30 391704]

"Persistence"=C:\Windows\system32\igfxpers.exe [2011-03-30 418840]

"Apoint"=C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe [2011-03-29 608112]

"SysTrayApp"=C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [2011-05-27 1128448]

"QuickSet"=C:\Program Files\Dell\QuickSet\QuickSet.exe [2011-03-24 3668336]

"DellStage"=C:\Program Files (x86)\Dell Stage\Dell Stage\stage_primary.exe [2011-05-30 2055816]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CCleaner Monitoring"=C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [2014-09-26 6482200]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Dell Webcam Central"=C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe [2011-04-13 503942]

"IAStorIcon"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [2011-01-13 283160]

""= []

"RoxWatchTray"=c:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxWatchTray12OEM.exe [2010-11-25 240112]

"Desktop Disc Tool"=c:\Program Files (x86)\Roxio\OEM\Roxio Burn\RoxioBurnLauncher.exe [2010-11-17 514544]

"Dell DataSafe Online"=C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuClient.exe [2010-08-26 1117528]

"AccuWeatherWidget"=C:\Program Files (x86)\Dell Stage\Dell Stage\AccuWeather\accuweather.exe [2011-05-30 885760]

"GrooveMonitor"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [2009-02-26 30040]

"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2013-11-21 959904]

"APSDaemon"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [2014-04-23 43848]

"QuickTime Task"=C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [2014-01-17 421888]

"iTunesHelper"=C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [2014-05-26 152392]

"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [2014-08-19 4085896]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2014-07-25 256896]

"CanonQuickMenu"=C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE [2013-05-02 1282120]

"IJNetworkScannerSelectorEX"=C:\Program Files (x86)\Canon\IJ Network Scanner Selector EX\CNMNSST.exe [2013-02-19 453736]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"B Register C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DSEPlugins\Direct3DVideoOutput.dll"=C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DSEPlugins\Direct3DVideoOutput.dll [2012-01-31 524288]

"B Register C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXBannerAdPlugin.dll"=C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXBannerAdPlugin.dll [2012-01-31 90112]

"B Register C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXDownloadManagerPlugin.dll"=C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXDownloadManagerPlugin.dll [2012-01-31 66048]

"B Register C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXMediaManagerPlugin.dll"=C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXMediaManagerPlugin.dll [2012-01-31 335872]

"B Register C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXPlayerPlugin.dll"=C:\Program Files (x86)\DivX\DivX Plus Player\DPXPlugins\DPXPlayerPlugin.dll [2012-01-31 1101824]

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

PHOTOfunSTUDIO -viewer-.lnk - C:\Program Files (x86)\Panasonic\PHOTOfunSTUDIO -viewer-\PhAutoRun.exe

C:\Users\Juno\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Roxio Creator Starter

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]

C:\windows\system32\igfxdev.dll [2011-03-26 385024]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}"=C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26 2217832]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"DisableTaskMgr"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

"NoRun"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux1"=wdmaud.drv

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-10-14 19:52:50 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-10-14 19:52:49 ----D---- C:\rsit

2014-10-14 13:50:12 ----D---- C:\Program Files (x86)\Trend Micro

2014-10-14 12:34:23 ----A---- C:\windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys

2014-10-14 12:33:44 ----A---- C:\windows\system32\drivers\mwac.sys

2014-10-14 12:33:44 ----A---- C:\windows\system32\drivers\mbamchameleon.sys

2014-10-14 12:33:44 ----A---- C:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2014-10-14 12:33:43 ----D---- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware

2014-10-10 18:02:07 ----D---- C:\Program Files (x86)\Search Extensions

2014-10-10 18:01:31 ----D---- C:\Users\Juno\AppData\Roaming\Azureus

2014-10-10 18:01:28 ----D---- C:\Program Files\Vuze

2014-10-10 18:01:20 ----D---- C:\ProgramData\YTAHelper

2014-10-07 19:59:45 ----HD---- C:\ProgramData\CanonIJMIG

2014-10-06 20:08:31 ----D---- C:\Users\Juno\AppData\Roaming\Canon

2014-10-06 20:08:28 ----HD---- C:\ProgramData\CanonIJQuickMenu

2014-10-06 19:55:44 ----D---- C:\ProgramData\Canon IJ Network Tool

2014-10-06 19:55:32 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\CNHMCA.dll

2014-10-06 19:55:32 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\CNC_BUL.dll

2014-10-06 19:54:53 ----D---- C:\windows\system32\STRING

2014-10-06 19:54:53 ----A---- C:\windows\system32\CNMN6UI.DLL

2014-10-06 19:54:53 ----A---- C:\windows\system32\CNMN6PPM.DLL

2014-10-06 19:54:52 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\CNMNPPM.DLL

2014-10-06 19:53:03 ----D---- C:\ProgramData\CanonIJWSpt

2014-10-06 19:48:13 ----D---- C:\Program Files\Canon

2014-10-06 19:47:23 ----HD---- C:\ProgramData\CanonBJ

2014-10-06 19:46:42 ----A---- C:\windows\system32\CNMLMBU.DLL

2014-10-06 19:46:27 ----HD---- C:\Program Files\CanonBJ

2014-10-06 19:26:11 ----D---- C:\ProgramData\CanonIJPLM

2014-10-06 19:25:20 ----HD---- C:\ProgramData\CanonIJETV

2014-10-06 19:24:22 ----D---- C:\Program Files (x86)\Canon

2014-09-30 22:45:33 ----A---- C:\windows\system32\qdvd.dll

2014-09-30 22:45:32 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\qdvd.dll

2014-09-23 20:56:14 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\tzres.dll

2014-09-23 20:56:14 ----A---- C:\windows\system32\tzres.dll

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-10-14 19:54:27 ----AD---- C:\windows\Temp

2014-10-14 19:52:50 ----RD---- C:\Program Files

2014-10-14 19:44:44 ----AD---- C:\windows\System32

2014-10-14 19:44:44 ----A---- C:\windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-10-14 15:41:37 ----D---- C:\windows\system32\LogFiles

2014-10-14 13:50:14 ----SHD---- C:\windows\Installer

2014-10-14 13:50:13 ----SD---- C:\Users\Juno\AppData\Roaming\Microsoft

2014-10-14 13:50:12 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-10-14 13:49:42 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-10-14 13:40:39 ----D---- C:\windows\inf

2014-10-14 13:40:38 ----AD---- C:\Windows

2014-10-14 13:33:18 ----D---- C:\windows\system32\NDF

2014-10-14 13:18:29 ----D---- C:\windows\system32\config

2014-10-14 13:06:06 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\log.txt

2014-10-14 13:03:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup

2014-10-14 13:02:28 ----D---- C:\windows\system32\drivers

2014-10-14 13:02:28 ----D---- C:\windows\security

2014-10-14 13:00:58 ----D---- C:\windows\system32\Tasks

2014-10-14 12:36:02 ----D---- C:\windows\debug

2014-10-14 12:30:15 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

2014-10-14 12:27:13 ----D---- C:\windows\1F7E4FF9D2E542589AE1E16E6CB3252A.TMP

2014-10-13 21:02:43 ----D---- C:\windows\SysWOW64

2014-10-13 21:02:07 ----AD---- C:\ProgramData\Temp

2014-10-10 18:19:59 ----D---- C:\Users\Juno\AppData\Roaming\BitLord

2014-10-10 18:19:26 ----A---- C:\Users\Juno\AppData\Roaming\bitlord_log.txt

2014-10-10 18:01:20 ----HD---- C:\ProgramData

2014-10-06 19:55:33 ----RSD---- C:\windows\Media

2014-10-06 19:55:31 ----D---- C:\windows\twain_32

2014-10-06 19:48:21 ----D---- C:\windows\Prefetch

2014-10-06 19:47:03 ----D---- C:\windows\system32\DriverStore

2014-10-06 19:47:03 ----D---- C:\windows\system32\catroot

2014-10-06 03:20:27 ----D---- C:\windows\winsxs

2014-09-30 22:43:02 ----D---- C:\windows\system32\catroot2

2014-09-25 13:21:45 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe

2014-09-24 03:37:42 ----D---- C:\windows\rescache

2014-09-24 03:01:03 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\nl-NL

2014-09-24 03:01:03 ----D---- C:\windows\system32\nl-NL

2014-09-15 09:06:02 ----N---- C:\windows\system32\MpSigStub.exe

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswRvrt;avast! Revert; C:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2014-08-19 65776]

R0 aswVmm;avast! VM Monitor; C:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2014-08-19 224896]

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2011-01-13 439320]

R0 PxHlpa64;PxHlpa64; C:\windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2010-03-19 55856]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]

R1 aswRdr;aswRdr; C:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [2014-08-19 93568]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2014-08-19 1041168]

R1 aswSP;aswSP; C:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2014-08-19 427360]

R1 ElbyCDIO;ElbyCDIO Driver; C:\windows\System32\Drivers\ElbyCDIO.sys [2010-12-17 40816]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 aswHwid;avast! HardwareID; C:\windows\system32\drivers\aswHwid.sys [2014-08-19 29208]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2014-08-19 79184]

R2 aswStm;aswStm; C:\windows\system32\drivers\aswStm.sys [2014-08-19 92008]

R3 ApfiltrService;Alps Touch Pad Filter Driver for Windows x64; C:\windows\system32\DRIVERS\Apfiltr.sys [2011-04-01 355960]

R3 athr;Dell Extensible Wireless LAN device driver; C:\windows\system32\DRIVERS\athrx.sys [2011-04-22 2727424]

R3 CtClsFlt;Creative Camera Class Upper Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\CtClsFlt.sys [2011-01-20 176096]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2012-08-21 33240]

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface; C:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2009-09-18 56344]

R3 igfx;igfx; C:\windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2011-03-26 12262336]

R3 Impcd;Impcd; C:\windows\system32\DRIVERS\Impcd.sys [2010-02-27 158976]

R3 IntcDAud;Intel® Display Audio; C:\windows\system32\DRIVERS\IntcDAud.sys [2010-10-15 317440]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector; \??\C:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2014-10-01 25816]

R3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy; \??\C:\windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [2014-10-14 129752]

R3 MBAMWebAccessControl;MBAMWebAccessControl; \??\C:\windows\system32\drivers\mwac.sys [2014-10-01 63704]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-06-10 539240]

R3 STHDA;@%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10305; C:\windows\system32\DRIVERS\stwrt64.sys [2011-05-27 528384]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-14 17920]

S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]

S3 esgiguard;esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys []

S3 pciide;pciide; C:\windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver; C:\windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-08-23 19456]

S3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys [2010-10-30 250984]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2013-10-02 56832]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2012-08-23 30208]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver; C:\windows\System32\Drivers\usbaapl64.sys [2012-12-13 54784]

S3 usbscan;Stuurprogramma voor USB-scanner; C:\windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2013-07-03 42496]

S3 WimFltr;WimFltr; C:\windows\system32\DRIVERS\wimfltr.sys [2006-11-01 151656]

S3 WinUsb;WinUsb; C:\windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys [2010-11-21 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2013-12-18 65432]

R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service; C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe [2009-03-03 89600]

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [2014-02-12 43336]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2014-08-19 50344]

R2 Bonjour Service;Bonjour-service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2011-08-31 462184]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2011-01-13 13336]

R2 IJPLMSVC;Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program; C:\Program Files (x86)\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE [2013-05-14 140936]

R2 LMS;Intel® Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-07-02 325656]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2014-10-01 1871160]

R2 MBAMService;MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [2014-10-01 968504]

R2 NOBU;Dell DataSafe Online; C:\Program Files (x86)\Dell\Dell Datasafe Online\NOBuAgent.exe [2010-08-26 2823000]

R2 SftService;SoftThinks Agent Service; C:\Program Files (x86)\Dell DataSafe Local Backup\sftservice.EXE [2011-08-18 1692480]

R2 STacSV;@%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101; C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe [2011-05-27 301568]

R2 UNS;Intel® Management & Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-07-02 2533400]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2010-09-21 2286976]

R3 iPod Service;iPod-service; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2014-05-26 641352]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 105144]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-09-11 124088]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-08-20 116648]

S2 RoxWatch12;Roxio Hard Drive Watcher 12; c:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxWatch12OEM.exe [2010-11-25 219632]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2014-09-25 267440]

S3 aspnet_state;ASP.NET-statusservice; C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe [2013-09-11 51808]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-08-20 116648]

S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2014-08-20 194032]

S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]

S3 IEEtwCollectorService;@%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000; C:\windows\system32\IEEtwCollector.exe [2014-08-19 111616]

S3 Microsoft Office Groove Audit Service;Microsoft Office Groove Audit Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveAuditService.exe [2009-02-26 64856]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 RoxMediaDB12OEM;RoxMediaDB12OEM; c:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\OEM\12.0\SharedCOM\RoxMediaDB12OEM.exe [2010-11-25 1116656]

S3 stllssvr;stllssvr; c:\Program Files (x86)\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe [2010-11-09 74392]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-01-01 1255736]

S4 NetMsmqActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8195; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetPipeActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8197; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 NetTcpActivator;@C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\\ServiceModelInstallRC.dll,-8199; C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe [2013-09-11 139856]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-23 57184]

-----------------EOF-----------------

Link naar reactie
Delen op andere sites

Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run];r64
 ""=-;r64
 C:\Program Files (x86)\Search Extensions;fs
 C:\ProgramData\YTAHelper;fs
 C:\windows\1F7E4FF9D2E542589AE1E16E6CB3252A.TMP;f
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Quick Scan

 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Verwijder nog manueel volgende twee mappen

C:\windows\SysNative\tasks\0

C:\windows\SysNative\tasks\4593

en voer dan het volgende uit:

Download adwcleaner.pngAdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.

 • Sluit alle openstaande vensters.
 • Dubbelklik op AdwCleaner om hem te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren,
 • Door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Klik op Scan.
 • Klik vervolgens op Clean (Engelse versie)of Verwijderen (Nederlandse versie).
 • Klik bij Herstarten Noodzakelijk op OK

Nadat de PC opnieuw is opgestart, opent meestal een logfile.

Anders is het hier terug te vinden C:\\AdwCleaner\\AdwCleaner[s0].txt.

Logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam C:\\AdwCleaner\\AdwCleaner[s0].txt als bijlage toe aan het volgende bericht.
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.