Ga naar inhoud

Computer langzaam


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Ik zit met het probleem dat mijn laptop de laatste tijd erg langzaam werkt.

Nu leek het mijn geen slecht idee om even een HiJackThis logje te posten, aangezien dat eventueel wel zou kunnen helpen?

Zelf heb ik weinig/geen ervaring met het gebruik van HiJackThis, dus ik weet niet echt welke dingen ik mag aanvinken.

Hierbij het logje :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5Scan saved at 19:35:47, on 13/11/2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

FIREFOX: 32.0.3 (x86 nl)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\NST.exe

C:\Users\MSI\AppData\Local\iLivid\iLivid.exe

C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Users\MSI\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4814.0\FacebookMessenger.exe

C:\Program Files (x86)\System Control Manager\MGSysCtrl.exe

C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe

C:\Program Files (x86)\24x7Help\App24x7Help.exe

C:\Program Files (x86)\24x7Help\App24x7Hook.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\coNatHst.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\MSI\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://msi.msn.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://be.msn.com/default.aspx?pc=UP21&ocid=UP21DHP&dt=032513

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = msn

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8040829d-1177-46e2-9157-8282438b79c7} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: AppGraffiti - {6F6A5334-78E9-4D9B-8182-8B41EA8C39EF} - C:\PROGRA~2\APPGRA~1\APPGRA~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {AB4C7833-A6EC-433f-B9FE-6B14B1A2F836} - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - (no file)

O3 - Toolbar: Norton Identity Safe Toolbar - {A13C2648-91D4-4bf3-BC6D-0079707C4389} - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MGSysCtrl] C:\Program Files (x86)\System Control Manager\MGSysCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [24x7HELP] "C:\Program Files (x86)\24x7Help\App24x7Help.exe" /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [AROReminder] C:\Program Files (x86)\ARO 2011\ARO.exe -rem

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\MSI\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [AGupdate] C:\Program Files (x86)\AppGraffiti\AGupdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iLivid] "C:\Users\MSI\AppData\Local\iLivid\iLivid.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Facebook Messenger.lnk = MSI\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4814.0\FacebookMessenger.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Translate this web page with Babylon - res://C:\Program Files (x86)\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/ActionTU.htm

O8 - Extra context menu item: Translate with Babylon - res://C:\Program Files (x86)\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Action.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Translate this web page with Babylon - {F72841F0-4EF1-4df5-BCE5-B3AC8ACF5478} - C:\Program Files (x86)\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Translate this web page with Babylon - {F72841F0-4EF1-4df5-BCE5-B3AC8ACF5478} - C:\Program Files (x86)\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll (file missing)

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll' missing

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\18.1.9\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: 24x7HelpService (24x7HelpSvc) - PCRx.com, LLC - C:\Program Files (x86)\24x7Help\App24x7Svc.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Micro Star SCM - Micro-Star International Co., Ltd. - C:\Program Files (x86)\System Control Manager\MSIService.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Identity Safe (NCO) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\NST.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Internet Pass-Through Service (PassThru Service) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Torch Crash Handler (TorchCrashHandler) - Unknown owner - C:\Users\MSI\AppData\Local\Torch\Update\TorchCrashHandler.exe (file missing)

O23 - Service: AVG PC TuneUp Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - AVG - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater18.1.9 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.1.9\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 11748 bytes

Alvast heel erg bedankt! :)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8040829d-1177-46e2-9157-8282438b79c7} - (no file)

O2 - BHO: AppGraffiti - {6F6A5334-78E9-4D9B-8182-8B41EA8C39EF} - C:\PROGRA~2\APPGRA~1\APPGRA~1.DLL

O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [vProt] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AGupdate] C:\Program Files (x86)\AppGraffiti\AGupdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iLivid] "C:\Users\MSI\AppData\Local\iLivid\iLivid.exe" –autorun

O23 - Service: Torch Crash Handler (TorchCrashHandler) - Unknown owner - C:\Users\MSI\AppData\Local\Torch\Update\TorchCrashHandler.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater18.1.9 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.1.9\ToolbarUpdater.exe

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Download 51a5f5d096dae-icon_RSIT.pngRSIT van de onderstaande locaties en sla deze op het bureaublad op.

Hoe je controleert of je met een 32- of 64-bitversie van Windows werkt kan je hier bekijken.

Dubbelklik op RSIT.exe om de tool te starten.

 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Vervolgens wordt de "Disclaimer of warranty" getoond, klik vervolgens op "Continue"
 • Wanneer de tool gereed is worden er twee kladblok bestanden geopend genaamd "Log.txt" en "Info.txt" .

RSIT Logbestanden plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Log.txt" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden in de map ""C:\\rsit")
 • Het logbestand met de naam "Info.txt" wat geminimaliseerd is hoeft u niet te plaatsen. (Dit logbestand wordt enkel de eerst keer bij het uitvoeren aangemaakt).
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

De handleiding voor het gebruik van RSIT kan je HIER bekijken en we hebben ook nog een instructievideo.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Beste, bedankt voor de hulp tot zo ver.

Ik heb bovenstaande stappen uitgevoerd, en heb ook RSIT gedownload en uitgevoerd.

Hierbij het logje :

Logfile of random's system information tool 1.10 (written by random/random)Run by MSI at 2014-11-14 10:15:51

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

System drive C: has 51 GB (29%) free of 177 GB

Total RAM: 2815 MB (51% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:15:55, on 14/11/2014

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\NST.exe

C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Users\MSI\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4814.0\FacebookMessenger.exe

C:\Program Files (x86)\System Control Manager\MGSysCtrl.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe

C:\Program Files (x86)\24x7Help\App24x7Help.exe

C:\Program Files (x86)\24x7Help\App24x7Hook.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\windows\SysWOW64\cmd.exe

C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\coNatHst.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\trend micro\MSI.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://msi.msn.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://be.msn.com/default.aspx?pc=UP21&ocid=UP21DHP&dt=032513

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = msn

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

O2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Norton Identity Protection - {AB4C7833-A6EC-433f-B9FE-6B14B1A2F836} - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton Identity Safe Toolbar - {A13C2648-91D4-4bf3-BC6D-0079707C4389} - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\coIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MGSysCtrl] C:\Program Files (x86)\System Control Manager\MGSysCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [24x7HELP] "C:\Program Files (x86)\24x7Help\App24x7Help.exe" /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /nogui

O4 - HKCU\..\Run: [AROReminder] C:\Program Files (x86)\ARO 2011\ARO.exe -rem

O4 - HKCU\..\Run: [Facebook Update] "C:\Users\MSI\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Facebook Messenger.lnk = MSI\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4814.0\FacebookMessenger.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Translate this web page with Babylon - res://C:\Program Files (x86)\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/ActionTU.htm

O8 - Extra context menu item: Translate with Babylon - res://C:\Program Files (x86)\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Action.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Translate this web page with Babylon - {F72841F0-4EF1-4df5-BCE5-B3AC8ACF5478} - C:\Program Files (x86)\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Translate this web page with Babylon - {F72841F0-4EF1-4df5-BCE5-B3AC8ACF5478} - C:\Program Files (x86)\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll (file missing)

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll' missing

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\18.1.9\ViProtocol.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: 24x7HelpService (24x7HelpSvc) - PCRx.com, LLC - C:\Program Files (x86)\24x7Help\App24x7Svc.exe

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Micro Star SCM - Micro-Star International Co., Ltd. - C:\Program Files (x86)\System Control Manager\MSIService.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Identity Safe (NCO) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\NST.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Internet Pass-Through Service (PassThru Service) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Torch Crash Handler (TorchCrashHandler) - Unknown owner - C:\Users\MSI\AppData\Local\Torch\Update\TorchCrashHandler.exe (file missing)

O23 - Service: AVG PC TuneUp Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - AVG - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater18.1.9 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.1.9\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 10845 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

wininit.exe

%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\lsm.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\windows\system32\nvvsvc.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

winlogon.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\windows\system32\nvvsvc.exe -session -first

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"

C:\windows\System32\spoolsv.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

"C:\windows\system32\Dwm.exe"

C:\windows\Explorer.EXE

"taskhost.exe"

"C:\Program Files (x86)\24x7Help\App24x7Svc.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"

"C:\Program Files (x86)\System Control Manager\MSIService.exe"

"C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\NST.exe" /s "NCO" /m "C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\diMaster.dll" /prefetch:1

"C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe"

"C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE"

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.1.9\ToolbarUpdater.exe"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"

"C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.1.9\loggingserver.exe" 72648 "C:\ProgramData\AVG Secure Search\Logger\logger.properties"

\??\C:\windows\system32\conhost.exe "1507610952-5433079927517795802089976615-1689268294-17317139663398894401153864066

C:\windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding

WLIDSvcM.exe 2208

C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe

C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe" -s

"C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\NST.exe" /c /a /s UserSession

"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesApp64.exe" /TUStart /pid:1736

"C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

"C:\Users\MSI\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4814.0\FacebookMessenger.exe"

"C:\Program Files (x86)\System Control Manager\MGSysCtrl.exe"

"C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe" /nogui

"C:\Program Files (x86)\24x7Help\App24x7Help.exe" /STARTUP /ELEVATED

"App24x7Hook.exe"

C:\windows\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

"App24x7Hook64.exe"

C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"

"C:\windows\system32\wuauclt.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=gpu-process --channel="4204.0.19839446\181990779" --disable-d3d11 --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=1,6,16,44 --gpu-vendor-id=0x10de --gpu-device-id=0x086f --gpu-driver-vendor=NVIDIA --gpu-driver-version=8.15.11.8614 --ignored=" --type=renderer " /prefetch:822062411

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutoReloadExperiment/Enabled/AutoReloadVisibleOnlyExperiment/Enabled/BrowserBlacklist/Enabled/DomRel-Enable/disable/EmbeddedSearch/Group9 pct:10i stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionContentVerification/ControlBootstrap/ExtensionInstallVerification/Enforce/GoogleNow/Enable/OmniboxBundledExperimentV1/PP_Ethersuggest_A5_Stable_R8/PasswordGeneration/Disabled/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/RememberCertificateErrorDecisions/Default/SDCH/EnabledAll/SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_43/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/VoiceTrigger/Install/" --extension-process --enable-webrtc-hw-h264-encoding --renderer-print-preview --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-delegated-renderer --channel="4204.2.915812032\1685914697" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutoReloadExperiment/Enabled/AutoReloadVisibleOnlyExperiment/Enabled/BrowserBlacklist/Enabled/DomRel-Enable/disable/EmbeddedSearch/Group9 pct:10i stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionContentVerification/ControlBootstrap/ExtensionInstallVerification/Enforce/GoogleNow/Enable/OmniboxBundledExperimentV1/PP_Ethersuggest_A5_Stable_R8/PasswordGeneration/Disabled/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/RememberCertificateErrorDecisions/Default/SDCH/EnabledAll/SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_43/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/VoiceTrigger/Install/" --extension-process --enable-webrtc-hw-h264-encoding --renderer-print-preview --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-delegated-renderer --channel="4204.3.276799792\1446725101" /prefetch:673131151

C:\windows\system32\cmd.exe /c "C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\coNatHst.exe" --parent-window=0 chrome-extension://nppllibpnmahfaklnpggkibhkapjkeob/ < \\.\pipe\chrome.nativeMessaging.in.acb0b11decdc6c > \\.\pipe\chrome.nativeMessaging.out.acb0b11decdc6c

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\38.0.2125.111\nacl64" --type=nacl-broker --channel="4204.6.1572929347\1036420481" /prefetch:-875166825

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\38.0.2125.111\nacl64.exe" --type=nacl-loader --channel="4204.5.1362185478\918446114" --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-1502398898

\??\C:\windows\system32\conhost.exe "15291552501719856141764474380535128031-759338916-138772707730374720-9261405

"C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\coNatHst.exe" --parent-window=0 chrome-extension://nppllibpnmahfaklnpggkibhkapjkeob/

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutoReloadExperiment/Enabled/AutoReloadVisibleOnlyExperiment/Enabled/BrowserBlacklist/Enabled/DomRel-Enable/disable/EmbeddedSearch/Group9 pct:10i stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionContentVerification/ControlBootstrap/ExtensionInstallVerification/Enforce/GoogleNow/Enable/OmniboxBundledExperimentV1/PP_Ethersuggest_A5_Stable_R8/PasswordGeneration/Disabled/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/RememberCertificateErrorDecisions/Default/SDCH/EnabledAll/SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_43/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/VoiceTrigger/Install/" --renderer-print-preview --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-delegated-renderer --channel="4204.7.117033692\1644614307" /prefetch:673131151

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=ppapi --channel="4204.8.1200321775\1022417732" --ppapi-flash-args=enable_hw_video_decode=1 --lang=nl --ignored=" --type=renderer " /prefetch:-632637702

C:\windows\system32\sppsvc.exe

"C:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe3_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe3 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"

"C:\windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=renderer --lang=nl --force-fieldtrials="AutoReloadExperiment/Enabled/AutoReloadVisibleOnlyExperiment/Enabled/BrowserBlacklist/Enabled/DomRel-Enable/disable/EmbeddedSearch/Group9 pct:10i stable:pp2 prefetch_results:1 reuse_instant_search_base_page:1/ExtensionContentVerification/ControlBootstrap/ExtensionInstallVerification/Enforce/GoogleNow/Enable/OmniboxBundledExperimentV1/PP_Ethersuggest_A5_Stable_R8/PasswordGeneration/Disabled/Prerender/PrerenderEnabled/PrerenderFromOmnibox/OmniboxPrerenderEnabled/PrerenderLocalPredictorSpec/LocalPredictor=Disabled/QUIC/Disabled/RapporRollout/Enabled/RememberCertificateErrorDecisions/Default/SDCH/EnabledAll/SafeBrowsingIncidentReportingService/Default/SettingsEnforcement/enforce_always_with_extensions_and_dse/ShowAppLauncherPromo/ShowPromoUntilDismissed/Test0PercentDefault/group_01/UMA-Dynamic-Binary-Uniformity-Trial/default/UMA-Dynamic-Uniformity-Trial/Group6/UMA-New-Install-Uniformity-Trial/Experiment/UMA-Population-Restrict/normal/UMA-Session-Randomized-Uniformity-Trial-5-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-1-Percent/group_43/UMA-Uniformity-Trial-10-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-100-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-20-Percent/group_02/UMA-Uniformity-Trial-5-Percent/group_01/UMA-Uniformity-Trial-50-Percent/default/VoiceTrigger/Install/" --renderer-print-preview --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --device-scale-factor=1 --enable-delegated-renderer --channel="4204.9.1592067311\1969967845" /prefetch:673131151

"C:\Users\MSI\Downloads\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1132587256-1240761526-4010134777-1000Core.job - C:\Users\MSI\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe /c /nocrashserver

C:\windows\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1132587256-1240761526-4010134777-1000UA.job - C:\Users\MSI\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe /ua /installsource scheduler

C:\windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c

C:\windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler

C:\windows\tasks\RegClean Pro_DEFAULT.job - C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe -default

C:\windows\tasks\RegClean Pro_UPDATES.job - C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe -updatecheck

C:\windows\tasks\TuneUpUtilities_Task_BkGndMaintenance2013.job - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\OneClick.exe $(Arg0)

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o4eatzs1.default

prefs.js - "browser.startup.homepage" - "http://www.msn.com/?pc=AV01"

prefs.js - "keyword.URL" - "http://www.bing.com/search"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin]

"Description"=

"Path"=C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\18.1.9\\npsitesafety.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.67.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.67.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3555.0308]

"Description"=WLPG Install MIME type

"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@MyWebFace_5a.com/Plugin]

"Description"=MyWebFace Plugin

"Path"=C:\Program Files (x86)\MyWebFace_5a\bar\1.bin\NP5aStub.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.5\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9]

"Description"=Google Update

"Path"=C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.25.5\npGoogleUpdate3.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]

"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox

"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\TorchVLC]

"Description"=VLC Multimedia Plugin

"Path"=C:\Users\MSI\AppData\Local\Torch\Plugins\Video\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.67.2]

"Description"=Java™ Deployment Toolkit

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.67.2]

"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In

"Path"=C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]

"Description"=

"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]

"Description"=Ag Player Plugin

"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20513.0\npctrl.dll

C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o4eatzs1.default\extensions\

AppGraffiti@AppGraffiti.com

staged

C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o4eatzs1.default\searchplugins\

Ask.xml

avg-secure-search.xml

bing-avast.xml

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6F6A5334-78E9-4D9B-8182-8B41EA8C39EF}]

AppGraffiti - C:\PROGRA~2\APPGRA~1\APPGRA~2.DLL [2013-12-05 1665192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll [2014-08-24 553896]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2014-08-25 612248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]

Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AB4C7833-A6EC-433f-B9FE-6B14B1A2F836}]

Norton Identity Protection - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine64\2014.7.8.23\coIEPlg.dll [2014-09-20 917856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2014-08-24 211880]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

Java Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2014-09-16 462760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}]

avast! Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2014-08-25 457712]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289}]

Windows Live Messenger Companion Helper - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll [2012-03-08 393600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AB4C7833-A6EC-433f-B9FE-6B14B1A2F836}]

Norton Identity Protection - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\coIEPlg.dll [2014-09-20 655200]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

Java Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2014-09-16 171944]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{A13C2648-91D4-4bf3-BC6D-0079707C4389} - Norton Identity Safe Toolbar - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine64\2014.7.8.23\coIEPlg.dll [2014-09-20 917856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

{A13C2648-91D4-4bf3-BC6D-0079707C4389} - Norton Identity Safe Toolbar - C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\coIEPlg.dll [2014-09-20 655200]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2010-05-04 10804256]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AROReminder"=C:\Program Files (x86)\ARO 2011\ARO.exe [2011-11-11 2315120]

"Facebook Update"=C:\Users\MSI\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2013-05-03 138096]

"DAEMON Tools Lite"=C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2014-03-04 3696912]

"Spotify Web Helper"=C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe [2014-10-21 1514040]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"MGSysCtrl"=C:\Program Files (x86)\System Control Manager\MGSysCtrl.exe [2009-08-05 2072576]

"24x7HELP"=C:\Program Files (x86)\24x7Help\App24x7Help.exe [2013-12-08 1750368]

"AvastUI.exe"=C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [2014-08-25 4085896]

C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Facebook Messenger.lnk - C:\Users\MSI\AppData\Local\Facebook\Messenger\2.1.4814.0\FacebookMessenger.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]

"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5

"ConsentPromptBehaviorUser"=3

"EnableUIADesktopToggle"=0

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=1

"NoActiveDesktopChanges"=1

"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bitguard.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bprotect.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bpsvc.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserdefender.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserprotect.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browsersafeguard.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\dprotectsvc.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\jumpflip]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\protectedsearch.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchinstaller.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchprotection.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchprotector.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchsettings.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchsettings64.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\snapdo.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\stinst32.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\stinst64.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\umbrella.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\utiljumpflip.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\volaro]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\vonteera]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\websteroids.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\websteroidsservice.exe]

"Debugger="tasklist.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"vidc.mrle"=msrle32.dll

"vidc.msvc"=msvidc32.dll

"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm

"msacm.msg711"=msg711.acm

"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm

"msacm.msadpcm"=msadp32.acm

"midimapper"=midimap.dll

"wavemapper"=msacm32.drv

"VIDC.UYVY"=msyuv.dll

"VIDC.YUY2"=msyuv.dll

"VIDC.YVYU"=msyuv.dll

"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll

"vidc.i420"=iyuv_32.dll

"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll

"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm

"wave"=wdmaud.drv

"midi"=wdmaud.drv

"mixer"=wdmaud.drv

"MSVideo8"=VfWWDM32.dll

"wave1"=wdmaud.drv

"midi1"=wdmaud.drv

"mixer1"=wdmaud.drv

"aux"=wdmaud.drv

"wave2"=wdmaud.drv

"midi2"=wdmaud.drv

"mixer2"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 month======

2014-11-14 10:15:51 ----D---- C:\rsit

2014-11-14 10:15:51 ----D---- C:\Program Files\trend micro

2014-11-14 05:28:10 ----A---- C:\windows\system32\FNTCACHE.DAT

2014-11-07 23:55:29 ----D---- C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Unity

2014-10-31 23:33:04 ----HD---- C:\windows\msdownld.tmp

2014-10-31 23:32:55 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\directx

2014-10-26 20:51:58 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\xinput1_3.dll

2014-10-26 20:51:58 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\d3dx10_33.dll

2014-10-26 20:51:57 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\D3DCompiler_33.dll

2014-10-26 20:51:56 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\d3dx9_33.dll

2014-10-26 20:51:56 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\d3dx10.dll

2014-10-26 20:51:53 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\d3dx9_31.dll

2014-10-26 20:49:56 ----D---- C:\ProgramData\Media Center Programs

2014-10-26 20:40:15 ----D---- C:\Users\MSI\AppData\Roaming\InstallShield

2014-10-25 20:25:59 ----D---- C:\Users\MSI\AppData\Roaming\IMVU

2014-10-25 20:25:08 ----D---- C:\Users\MSI\AppData\Roaming\IMVUClient

2014-10-23 15:36:50 ----D---- C:\Program Files (x86)\SystemRequirementsLab

2014-10-20 19:48:46 ----D---- C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Spotify

2014-10-16 00:49:13 ----A---- C:\windows\system32\drivers\dtsoftbus01.sys

2014-10-16 00:48:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2014-11-14 10:15:55 ----D---- C:\windows\Prefetch

2014-11-14 10:15:54 ----D---- C:\windows\Temp

2014-11-14 10:15:51 ----RD---- C:\Program Files

2014-11-14 10:13:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\AppGraffiti

2014-11-14 10:05:55 ----D---- C:\windows\system32\catroot2

2014-11-14 10:05:21 ----D---- C:\windows\system32\config

2014-11-14 07:24:32 ----SHD---- C:\System Volume Information

2014-11-14 05:29:18 ----D---- C:\windows\inf

2014-11-14 05:28:27 ----D---- C:\Windows

2014-11-14 05:28:10 ----D---- C:\windows\System32

2014-11-13 22:14:18 ----D---- C:\windows\system32\LogFiles

2014-11-13 11:47:38 ----D---- C:\Users\MSI\AppData\Roaming\.minecraft

2014-11-12 20:07:10 ----D---- C:\Users\MSI\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite

2014-11-12 20:06:38 ----D---- C:\windows\Logs

2014-10-31 23:32:55 ----D---- C:\windows\SysWOW64

2014-10-27 12:28:22 ----A---- C:\windows\system32\PerfStringBackup.INI

2014-10-26 20:49:56 ----HD---- C:\ProgramData

2014-10-26 20:42:17 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information

2014-10-23 19:48:23 ----D---- C:\ProgramData\Origin

2014-10-23 15:37:03 ----SHD---- C:\windows\Installer

2014-10-23 15:36:50 ----RD---- C:\Program Files (x86)

2014-10-23 15:33:16 ----D---- C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Origin

2014-10-23 15:33:04 ----D---- C:\Program Files (x86)\Origin

2014-10-23 06:26:06 ----D---- C:\ProgramData\TorchCrashHandler

2014-10-19 02:41:52 ----D---- C:\windows\Tasks

2014-10-18 08:15:30 ----D---- C:\windows\system32\Tasks

2014-10-18 08:15:01 ----HDC---- C:\ProgramData\{13A9B825-42CB-4973-913D-2194B5A4CF94}

2014-10-16 01:00:50 ----D---- C:\Users\MSI\AppData\Roaming\iZotope

2014-10-16 00:57:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\iZotope

2014-10-16 00:51:13 ----D---- C:\windows\system32\drivers

2014-10-16 00:51:09 ----D---- C:\windows\system32\catroot

2014-10-16 00:51:02 ----D---- C:\windows\system32\DriverStore

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 aswRvrt;avast! Revert; C:\windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [2014-08-25 65776]

R0 aswVmm;avast! VM Monitor; C:\windows\system32\drivers\aswVmm.sys [2014-08-25 224896]

R0 nvstor64;nvstor64; C:\windows\system32\DRIVERS\nvstor64.sys [2009-08-04 241696]

R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-20 213888]

R1 aswRdr;aswRdr; C:\windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [2014-08-25 93568]

R1 aswSnx;aswSnx; C:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2014-08-25 1041168]

R1 aswSP;aswSP; C:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2014-08-25 427360]

R1 avgtp;avgtp; \??\C:\windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [2014-08-11 50976]

R1 ccSet_NST;Norton Identity Safe Settings Manager; C:\windows\system32\drivers\NSTx64\7DE07080.017\ccSetx64.sys [2013-09-27 162392]

R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2014-10-16 283064]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-14 59904]

R2 aswHwid;avast! HardwareID; C:\windows\system32\drivers\aswHwid.sys [2014-08-25 29208]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt; C:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2014-08-25 79184]

R2 aswStm;aswStm; C:\windows\system32\drivers\aswStm.sys [2014-08-25 92008]

R3 ffusb2audio;Focusrite USB 2.0 Audio Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\ffusb2audio.sys [2013-09-25 127280]

R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2010-05-04 2363936]

R3 NVENETFD;NVIDIA nForce Networking Controller Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\nvm62x64.sys [2009-06-10 408960]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2009-04-30 81440]

R3 nvsmu;nvsmu; C:\windows\system32\DRIVERS\nvsmu.sys [2009-06-28 28704]

R3 RT80x86;Ralink 802.11n Wireless Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\RT2860.sys [2010-10-06 1740128]

R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv; \??\C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [2014-02-10 14112]

S3 ArcSoftKsUFilter;ArcSoft Magic-I Visual Effect; C:\windows\system32\DRIVERS\ArcSoftKsUFilter.sys [2008-04-25 19968]

S3 BthEnum;Bluetooth-stuurprogramma voor aanvraagblok; C:\windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]

S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]

S3 BTHPORT;Stuurprogramma voor Bluetooth-poort; C:\windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]

S3 BTHUSB;USB-stuurprogramma voor Bluetooth-radio; C:\windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]

S3 fssfltr;FssFltr; C:\windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 48488]

S3 htcnprot;HTC NDIS Protocol Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\htcnprot.sys [2013-10-17 36928]

S3 netr28x;Ralink 802.11n Extensible Wireless Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\netr28x.sys [2009-09-11 737792]

S3 netw5v64;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 64 Bit; C:\windows\system32\DRIVERS\netw5v64.sys [2009-06-10 5434368]

S3 NVNET;NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet ; C:\windows\system32\DRIVERS\nvmf6264.sys []

S3 pciide;pciide; C:\windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]

S3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]

S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader; C:\windows\System32\Drivers\RtsUStor.sys [2009-05-08 215552]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2009-06-10 187392]

S3 rtl819xp;Realtek RTL8190\RTL8192E 802.11n Wireless LAN (Mini-)PCI NIC NT Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\rtl819xp.sys [2009-06-22 604672]

S3 RtsUIR;Realtek IR Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\Rts516xIR.sys []

S3 sdbus;sdbus; C:\windows\system32\drivers\sdbus.sys [2010-11-20 109056]

S3 smserial;smserial; C:\windows\system32\DRIVERS\SmSerl64.sys [2009-06-10 1227776]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 59392]

S3 usb_rndisx;USB RNDIS-adapter; C:\windows\system32\DRIVERS\usb8023x.sys [2013-02-12 19968]

S3 USBCCID;Realtek Smartcard Reader Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\RtsUCcid.sys []

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 24x7HelpSvc;24x7HelpService; C:\Program Files (x86)\24x7Help\App24x7Svc.exe [2013-12-08 339808]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2014-09-12 64704]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2014-08-25 50344]

R2 Micro Star SCM;Micro Star SCM; C:\Program Files (x86)\System Control Manager\MSIService.exe [2009-07-10 160768]

R2 NCO;Norton Identity Safe; C:\Program Files (x86)\Norton Identity Safe\Engine\2014.7.8.23\NST.exe [2014-09-20 130104]

R2 nvsvc;NVIDIA Display Driver Service; C:\windows\system32\nvvsvc.exe [2009-06-07 382496]

R2 PassThru Service;Internet Pass-Through Service; C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [2013-10-17 166912]

R2 SeaPort;SeaPort; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE [2011-03-28 249648]

R2 TuneUp.UtilitiesSvc;AVG PC TuneUp Service; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe [2014-07-14 2253112]

R2 UxTuneUp;@%SystemRoot%\System32\uxtuneup.dll,-4096; C:\windows\System32\svchost.exe [2009-07-14 27136]

R2 vToolbarUpdater18.1.9;vToolbarUpdater18.1.9; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.1.9\ToolbarUpdater.exe [2014-08-11 1820184]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 2292096]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]

S2 gupdate;Google Update-service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-10-19 107912]

S2 TorchCrashHandler;Torch Crash Handler; C:\Users\MSI\AppData\Local\Torch\Update\TorchCrashHandler.exe []

S3 BBSvc;Bing Bar Update Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-04-01 183560]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-03-08 1492840]

S3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2014-10-19 107912]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2014-06-06 119408]

S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]

S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-11-10 1255736]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

-----------------EOF-----------------

Alvast heel erg bedankt. :)

Link naar reactie
Delen op andere sites


Schakel je antivirus- en antispywareprogramma's uit, mogelijk kunnen ze conflicteren met zoek.exe (hier en hier) kan je lezen hoe je dat doet.

Download 51a612a8b27e2-Zoek.pngZoek.exe naar het bureaublad (niet de .zip- of .rar-versie)

 • Wanneer Internet Explorer of een andere browser of virusscanner melding geeft dat dit bestand onveilig zou zijn kun je negeren, dit is namelijk een onterechte waarschuwing.
 • Dubbelklik op Zoek.exe om de tool te starten.
 • Windows Vista, 7 en 8 gebruikers dienen de tool als "administrator" uit te voeren door middel van de rechtermuisknop en kiezen voor Als Administrator uitvoeren.
 • Kopieer nu onderstaande code en plak die in het grote invulvenster:
 • Note: Dit script is speciaal bedoeld voor deze PC, gebruik dit dan ook niet op andere PC's met een gelijkaardig probleem.

 C:\windows\tasks\RegClean Pro_DEFAULT.job;f
 C:\windows\tasks\RegClean Pro_UPDATES.job;f
 C:\Program Files (x86)\RegClean Pro;fs
 C:\Program Files (x86)\AppGraffiti;fs
 C:\ProgramData\TorchCrashHandler;fs
 C:\ProgramData\{13A9B825-42CB-4973-913D-2194B5A4CF94};fs
 C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o4eatzs1.default\extensions\staged;fs
 C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o4eatzs1.default\extensions\[email="AppGraffiti@AppGraffiti.com"]AppGraffiti@AppGraffiti.com[/email];fs
 C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o4eatzs1.default\searchplugins\Ask.xml;f
 C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\o4eatzs1.default\searchplugins\avg-secure-search.xml;f
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6F6A5334-78E9-4D9B-8182-8B41EA8C39EF}];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bitguard.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bprotect.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bpsvc.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserdefender.exe];r64
 [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserprotect.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browsersafeguard.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\dprotectsvc.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\jumpflip];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\protectedsearch.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchinstaller.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchprotection.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchprotector.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchsettings.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\searchsettings64.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\snapdo.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\stinst32.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\stinst64.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\umbrella.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\utiljumpflip.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\volaro];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\vonteera];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\websteroids.exe];r64
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\websteroidsservice.exe];r64
 C:\Users\MSI\AppData\Roaming\Unity;fs
 emptyfolderscheck;delete 
startupall; 
filesrcm;

 • Klik op de knop "More options" en vink nu de onderstaande opties aan.
 • Do a Deep Scan

 • Auto Clean
 • De optie "Scan All Users" staat standaard aangevinkt.
 • Klik nu op de knop "Run script".
 • Wacht nu geduldig af tot er een logje opent (dit kan na een herstart zijn als deze benodigd is).
 • Mocht er geen logje verschijnen, start zoek.exe dan opnieuw en klik op de knop zoek-results.log, de log verschijnt dan alsnog.
 • Post het geopende logje in het volgende bericht als bijlage.

Zoek.exe logbestand plaatsen

 • Voeg het logbestand met de naam "Zoek-results.log" als bijlage toe aan het volgende bericht. (Dit logbestand kunt u tevens terug vinden op de systeemschijf als C:\\Zoek-results.log.)
 • Hoe u een bijlage kunt toevoegen aan het bericht leest u hier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...