Ga naar inhoud

[OPGELOST] HJT Logje


Aanbevolen berichten

Hey,

Kan u even dit logje nakijken want de pc doet heel raar.

Telkens ik naar een website wil gaan word ik doorverwezen naar reclame en is het Internet enorm traag.

Bovendien heb ik 2 keer voorgehad dat zich bij het surfen vanzelf antivirus 360 installeerde maar dat heb ik denk ik weggekregen door de MBAM scan. Hopelijk blijft die iik weg.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:25:11, on 16/12/2008

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Juniper\NetScreen-Remote\IPSecMon.exe

C:\Program Files\Juniper\NetScreen-Remote\IreIKE.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Sr\SrLogon.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe

C:\Program Files\PowerArchiver\PASTARTER.EXE

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

C:\Program Files\Juniper\NetScreen-Remote\SafeCfg.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

C:\Program Files\Sr\AgentSvc.exe

C:\Program Files\Sr\AgentFrm.exe

C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

C:\Program Files\Sr\compnts\Vr\PavSrv51.exe

C:\Program Files\Sr\compnts\Vr\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jucheck.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Telenet

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Live Search:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Live Search:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost;*.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: (no name) - {0F898D80-4BD9-4E75-9EFD-75BE829C1068} - C:\WINDOWS\system32\tuvWqQgd.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5d34580c-392e-4d89-8331-bdb7cd958155} - C:\WINDOWS\system32\fesusipa.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: CAdBlocker Object - {E24AD748-155E-4254-B674-4EDF86E7E1DF} - (no file)

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sr Agent] "C:\Program Files\Sr\SrLogon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [yeyafibebe] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\puwukehe.dll",s

O4 - HKLM\..\Run: [d08c2511] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\dusatalo.dll",b

O4 - HKLM\..\Run: [CPMd3bf168d] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\ralasife.dll",a

O4 - HKCU\..\Run: [PowerArchiver Tray] C:\Program Files\PowerArchiver\PASTARTER.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Snelle start.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

O4 - Global Startup: NetScreen-Remote.lnk = C:\Program Files\Juniper\NetScreen-Remote\SafeCfg.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Add to Windows Live Favorites

O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Easy Computing Pop-up Blocker - {2E071ADC-ADF8-4b4b-8ACB-EDC49E6D45A2} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PC Cleaner 2.0 Pop-up Blocker - {2E071ADC-ADF8-4b4b-8ACB-EDC49E6D45A2} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {207D2A66-5DC0-478F-BA7E-A492146D7750} (CardActivator Control) - https://business.isabel.be/CardActivator/CAB-APP/CardActivator.cab

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase4009.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1147261732890

O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft Terminal Services Client Control (redist)) - https://server01/Remote/msrdp.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {B5C31DCB-8469-4EB7-8355-EBBD63944C18} (UTCRegistration Control) - https://business.isabel.be/OfficeSignRegistration/CAB-APP/UTCRegistration.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab57213.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O20 - AppInit_DLLs: roquxg.dll C:\WINDOWS\system32\jeteroje.dll c:\windows\system32\ralasife.dll c:\windows\system32\yiwuhuyu.dll

O21 - SSODL: SSODL - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - c:\windows\system32\ralasife.dll

O22 - SharedTaskScheduler: STS - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - c:\windows\system32\ralasife.dll

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Boonty Games - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe (file missing)

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: SafeNet Monitor Service (IPSECMON) - SafeNet - C:\Program Files\Juniper\NetScreen-Remote\IPSecMon.exe

O23 - Service: SafeNet IKE Service (IreIKE) - SafeNet - C:\Program Files\Juniper\NetScreen-Remote\IreIKE.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Sr\compnts\Vr\PavSrv51.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Secure Resolutions Managed Agent (SR Agent) - Unknown owner - C:\Program Files\Sr\AgentSvc.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.proccy.com/img/gal/hout_bay.jpg

O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://www.s3.kth.se/~aurelian/photo/NORWAY/064_123-Camping%20Bergen.jpg

O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://umusicmedia.ca/rihanna/wallpaper/wallpaper1_1280.jpg

--

End of file - 14727 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: (no name) - {0F898D80-4BD9-4E75-9EFD-75BE829C1068} - C:\WINDOWS\system32\tuvWqQgd.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {5d34580c-392e-4d89-8331-bdb7cd958155} - C:\WINDOWS\system32\fesusipa.dll

O2 - BHO: CAdBlocker Object - {E24AD748-155E-4254-B674-4EDF86E7E1DF} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [yeyafibebe] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\puwukehe.dll",s

O4 - HKLM\..\Run: [d08c2511] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\dusatalo.dll",b

O4 - HKLM\..\Run: [CPMd3bf168d] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\ralasife.dll",a

O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/.../Installer.exe

O20 - AppInit_DLLs: roquxg.dll C:\WINDOWS\system32\jeteroje.dll c:\windows\system32\ralasife.dll c:\windows\system32\yiwuhuyu.dll

O21 - SSODL: SSODL - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - c:\windows\system32\ralasife.dll

O22 - SharedTaskScheduler: STS - {EC43E3FD-5C60-46a6-97D7-E0B85DBDD6C4} - c:\windows\system32\ralasife.dll

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.proccy.com/img/gal/hout_bay.jpg

O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://www.s3.kth.se/~aurelian/photo...g%20Bergen.jpg

O24 - Desktop Component 2: (no name) - http://umusicmedia.ca/rihanna/wallpa...aper1_1280.jpg

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hey,

Bij deze stuur ik mijn logjes even door, nu moet ik wel zeggen dat ik 3 lijnen niet heb kunnen verwijderen zowel in safe mode als in de normale mode.

Hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:43:17, on 17/12/2008

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Juniper\NetScreen-Remote\IPSecMon.exe

C:\Program Files\Juniper\NetScreen-Remote\IreIKE.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Sr\SrLogon.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe

C:\Program Files\PowerArchiver\PASTARTER.EXE

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\acrobat_sl.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

C:\Program Files\Juniper\NetScreen-Remote\SafeCfg.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

C:\Program Files\Sr\AgentSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

C:\Program Files\Sr\AgentFrm.exe

C:\Program Files\Sr\compnts\Vr\PavSrv51.exe

C:\Program Files\Sr\compnts\Vr\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroDist.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Telenet

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Live Search:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Live Search:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Telenet Internet

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost;*.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [snelkoppeling naar eigenschappenvenster voor High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sr Agent] "C:\Program Files\Sr\SrLogon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Telemeter 3.0] "C:\Program Files\Telemeter 3.0\telemeter3.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PowerArchiver Tray] C:\Program Files\PowerArchiver\PASTARTER.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Snelle start.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

O4 - Global Startup: NetScreen-Remote.lnk = C:\Program Files\Juniper\NetScreen-Remote\SafeCfg.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Add to Windows Live Favorites

O8 - Extra context menu item: Converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Geselecteerde koppelingen converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Koppelingdoel converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Selectie converteren naar bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan bestaand PDF-bestand - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Easy Computing Pop-up Blocker - {2E071ADC-ADF8-4b4b-8ACB-EDC49E6D45A2} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PC Cleaner 2.0 Pop-up Blocker - {2E071ADC-ADF8-4b4b-8ACB-EDC49E6D45A2} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {207D2A66-5DC0-478F-BA7E-A492146D7750} (CardActivator Control) - https://business.isabel.be/CardActivator/CAB-APP/CardActivator.cab

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase4009.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1147261732890

O16 - DPF: {7584C670-2274-4EFB-B00B-D6AABA6D3850} (Microsoft Terminal Services Client Control (redist)) - https://server01/Remote/msrdp.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {B5C31DCB-8469-4EB7-8355-EBBD63944C18} (UTCRegistration Control) - https://business.isabel.be/OfficeSignRegistration/CAB-APP/UTCRegistration.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab57213.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} (Performance Viewer Activex Control) - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Boonty Games - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe (file missing)

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: SafeNet Monitor Service (IPSECMON) - SafeNet - C:\Program Files\Juniper\NetScreen-Remote\IPSecMon.exe

O23 - Service: SafeNet IKE Service (IreIKE) - SafeNet - C:\Program Files\Juniper\NetScreen-Remote\IreIKE.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Sr\compnts\Vr\PavSrv51.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Secure Resolutions Managed Agent (SR Agent) - Unknown owner - C:\Program Files\Sr\AgentSvc.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

--

End of file - 13119 bytes

MBAM:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.31

Database versie: 1496

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

17/12/2008 14:41:12

mbam-log-2008-12-17 (14-41-12).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 61298

Verstreken tijd: 7 minute(s), 58 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 3

Registersleutels geïnfecteerd: 3

Registerwaarden geïnfecteerd: 3

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 6

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 5

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

c:\WINDOWS\system32\ralasife.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

c:\WINDOWS\system32\gowajiwe.dll (Trojan.BHO) -> Delete on reboot.

c:\WINDOWS\system32\yiwuhuyu.dll (Trojan.BHO) -> Delete on reboot.

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ec43e3fd-5c60-46a6-97d7-e0b85dbdd6c4} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\cpmd3bf168d (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\{ec43e3fd-5c60-46a6-97d7-e0b85dbdd6c4} (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\ssodl (Trojan.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\ralasife.dll -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs (Trojan.Vundo.H) -> Data: system32\ralasife.dll -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs (Trojan.BHO) -> Data: c:\windows\system32\gowajiwe.dll -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs (Trojan.BHO) -> Data: system32\gowajiwe.dll -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs (Trojan.BHO) -> Data: c:\windows\system32\yiwuhuyu.dll -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\AppInit_DLLs (Trojan.BHO) -> Data: system32\yiwuhuyu.dll -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

C:\WINDOWS\system32\wisepale.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\elapesiw.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\WINDOWS\system32\ralasife.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

c:\WINDOWS\system32\gowajiwe.dll (Trojan.BHO) -> Delete on reboot.

c:\WINDOWS\system32\yiwuhuyu.dll (Trojan.BHO) -> Delete on reboot.

Groetjes Bart

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit ziet er - wat mij betreft - erg goed uit. Nog enkele zaken uit te voeren om de resten van de besmetting op te ruimen :

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O23 - Service: Boonty Games - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder volgende vetgedrukte map met Windows Verkenner :

C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared

Download CCleaner.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Download Java Runtime Environment (JRE) 6u11 naar je Bureaublad

Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!

[*]Ga dan naar Start> Configuratiescherm> Softwareen verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.

[*]Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.

[*]Klik dan op Verwijderenof op de Wijzig/Verwijderknop.

[*]Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.

[*]Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.

[*]Dubbelklik vervolgens op jre-6u11-windows-i586-p.s.exeop je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

En laat dan even weten of hiermee ook je problemen van de baan zijn ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.