Ga naar inhoud

[OPGELOST] Verwijderen van A360???


Aanbevolen berichten

Hallo

Het zal voor jullie wel een beetje saai worden, mar ook ik heb problemen met het verwijderen van het anti virus programma A360. Ook bij mij verschijnt telkens het blauwe scherm, wordt mijn beeld 3 keer zo groot (picto's en lettertekengrootte) en krijg ik om de haverklap een melding. Ik heb mijn logfile (van Hijack this) bijgevoegd. Alvast bedankt voor de hulp!

Groetjes Ilse

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:47:20, on 18-12-2008

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Interwrite Learning\Interwrite Workspace\IWDMSystemTray.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\program files\relevantknowledge\rlvknlg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Hyves Kwekker\HyvesDesktop_2.exe

C:\Program Files\A360\av360.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Interwrite Learning\Interwrite Workspace\IWDM.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Live Search:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

R3 - URLSearchHook: Peer2Peer-NE Toolbar - {c0d70ed8-d984-40c3-9666-8939ce76ea13} - C:\Program Files\Peer2Peer-NE\tbPeer.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O2 - BHO: milehighads browser enhancer - {5C50982A-C55E-812A-5315-2EE60D96C481} - C:\WINDOWS\system32\evijejqnkqry.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: milehighads - {779a89ec-e63f-cf00-1d11-530d3da014a2} - C:\WINDOWS\system32\nsd73.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: mysidesearch search enhancer - {AEA09661-4AC8-0027-6AB9-1435D3BE03F9} - C:\WINDOWS\system32\qzhppienursis.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Peer2Peer-NE Toolbar - {c0d70ed8-d984-40c3-9666-8939ce76ea13} - C:\Program Files\Peer2Peer-NE\tbPeer.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Peer2Peer-NE Toolbar - {c0d70ed8-d984-40c3-9666-8939ce76ea13} - C:\Program Files\Peer2Peer-NE\tbPeer.dll

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [interWrite Device Manager SysTray] "C:\Program Files\Interwrite Learning\Interwrite Workspace\IWDMSystemTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [evrjqvpfixy] C:\WINDOWS\System32\regsvr32.exe /s "C:\WINDOWS\system32\evijejqnkqry.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [RelevantKnowledge] C:\program files\relevantknowledge\rlvknlg.exe -boot

O4 - HKLM\..\Run: [spyHunter Security Suite] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HyvesKwekker] "C:\Program Files\Hyves Kwekker\HyvesDesktop_2.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [96354363544415797130869605711464] C:\Program Files\A360\av360.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Add to Windows Live Favorites

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1185884657406

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD5/JSCDL/jre/6u11-b90/jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab?e=1229417050739&h=fc4160dc1b1f5300a074cbb58e18fca0/&filename=jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL,C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

O20 - Winlogon Notify: b439e295511 - C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

--

End of file - 10500 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het zal voor jullie wel een beetje saai worden, mar ook ik heb problemen met het verwijderen van het anti virus programma A360.
Niet echt saai, want hier is veel meer aan de hand dan alleen die A360 :s

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O2 - BHO: milehighads browser enhancer - {5C50982A-C55E-812A-5315-2EE60D96C481} - C:\WINDOWS\system32\evijejqnkqry.dll

O2 - BHO: milehighads - {779a89ec-e63f-cf00-1d11-530d3da014a2} - C:\WINDOWS\system32\nsd73.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: mysidesearch search enhancer - {AEA09661-4AC8-0027-6AB9-1435D3BE03F9} - C:\WINDOWS\system32\qzhppienursis.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [evrjqvpfixy] C:\WINDOWS\System32\regsvr32.exe /s "C:\WINDOWS\system32\evijejqnkqry.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [RelevantKnowledge] C:\program files\relevantknowledge\rlvknlg.exe –boot

O4 - HKCU\..\Run: [96354363544415797130869605711464] C:\Program Files\A360\av360.exe

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL,C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

O20 - Winlogon Notify: b439e295511 - C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder volgende vetgedrukte mappen met Windows Verkenner :

C:\Program Files\ShoppingReport

C:\program files\relevantknowledge

C:\Program Files\A360

En dan nog een vraagje : heb je deze toolbar bewust geïnstalleerd ?

O2 - BHO: Peer2Peer-NE Toolbar - {c0d70ed8-d984-40c3-9666-8939ce76ea13} - C:\Program Files\Peer2Peer-NE\tbPeer.dll

Zo ja, OK (is alleen een beetje twijfelachtig geval). Zo neen, mag je alle items in je HJT-logje die verwijzen naar deze toolbar ook met HJT fixen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 3 weken later...
Niet echt saai, want hier is veel meer aan de hand dan alleen die A360 :s

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O2 - BHO: milehighads browser enhancer - {5C50982A-C55E-812A-5315-2EE60D96C481} - C:\WINDOWS\system32\evijejqnkqry.dll

O2 - BHO: milehighads - {779a89ec-e63f-cf00-1d11-530d3da014a2} - C:\WINDOWS\system32\nsd73.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: mysidesearch search enhancer - {AEA09661-4AC8-0027-6AB9-1435D3BE03F9} - C:\WINDOWS\system32\qzhppienursis.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [evrjqvpfixy] C:\WINDOWS\System32\regsvr32.exe /s "C:\WINDOWS\system32\evijejqnkqry.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [RelevantKnowledge] C:\program files\relevantknowledge\rlvknlg.exe –boot

O4 - HKCU\..\Run: [96354363544415797130869605711464] C:\Program Files\A360\av360.exe

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL,C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

O20 - Winlogon Notify: b439e295511 - C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder volgende vetgedrukte mappen met Windows Verkenner :

C:\Program Files\ShoppingReport

C:\program files\relevantknowledge

C:\Program Files\A360

En dan nog een vraagje : heb je deze toolbar bewust geïnstalleerd ?

O2 - BHO: Peer2Peer-NE Toolbar - {c0d70ed8-d984-40c3-9666-8939ce76ea13} - C:\Program Files\Peer2Peer-NE\tbPeer.dll

Zo ja, OK (is alleen een beetje twijfelachtig geval). Zo neen, mag je alle items in je HJT-logje die verwijzen naar deze toolbar ook met HJT fixen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Hoi

Ik heb geprobeerd om via Hijack alle zaken te verwijderen, maar zoals je in de onderstaande logfile ziet, lukt dit niet met alle punten, ik heb ze voor het gemak dik gedrukt:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 9:39:02, on 6-1-2009

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Hyves Kwekker\HyvesDesktop_2.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.nl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Live Search:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [interWrite Device Manager SysTray] "C:\Program Files\Interwrite Learning\Interwrite Workspace\IWDMSystemTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [spyHunter Security Suite] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter3.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HyvesKwekker] "C:\Program Files\Hyves Kwekker\HyvesDesktop_2.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Add to Windows Live Favorites

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll (file missing)

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1185884657406

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD5/JSCDL/jre/6u11-b90/jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab?e=1229417050739&h=fc4160dc1b1f5300a074cbb58e18fca0/&filename=jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

O20 - Winlogon Notify: b439e295511 - C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

--

End of file - 9004 bytes

Hoe nu verder?

En ook:

O4 - HKLM\..\Run: [RelevantKnowledge] C:\program files\relevantknowledge\rlvknlg.exe –boot kreeg ik na meerdere keren pas verwijderd maar niet in de Program files, dan geeft de pc aan dat het bestand rlls.dll beveiligd is of dat mogelijk de schijf vol is. Hoe kan ik dat probleem oplossen?

Groetjes Ilse

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start je PC op in "veilige modus".

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll (file missing)

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll (file missing)

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

O20 - Winlogon Notify: b439e295511 - C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Sluit je PC af en start opnieuw op in "gewone modus".

Download Combofix naar je Bureaublad.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met het log van Combofix en een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start je PC op in "veilige modus".

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll (file missing)

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll (file missing)

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

O20 - Winlogon Notify: b439e295511 - C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Sluit je PC af en start opnieuw op in "gewone modus".

Download Combofix naar je Bureaublad.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met het log van Combofix en een nieuw HijackThis log.

Ik kom niet verder dan je eerste advioes, want wanneer ik de pc opstart in de veilige modus dan doet ie dit, maar vervolgens krijg ik telkens de windows pop up: windows wordt nu opgestart in de veilige modus klik op ja als je in de veilige modus wilt werken. Nee als je met systeemherstel een vorige staus van de computer wilt herstellen.

Ik druk dan natuurlijk op "ja" maar de pop up blijft verschijnen. Als ik de pop up wegsleep en probeer om via hijack die genoemde items te "fixen" dan lukt dit alsnog niet.

Kan dit zijn omdat ik als gebruiker bepaalde rechten niet heb? In de veilige modus kon ik nl. als gebruiker en als administrator inloggen. Voor dat laatste heb ik een wachtwoord nodig (het is een pc van m'n werk) waar ik dan om moet gaan vragen als dit het geval is.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kan dit zijn omdat ik als gebruiker bepaalde rechten niet heb? In de veilige modus kon ik nl. als gebruiker en als administrator inloggen. Voor dat laatste heb ik een wachtwoord nodig (het is een pc van m'n werk) waar ik dan om moet gaan vragen als dit het geval is.
Dit kan een mogelijke reden zijn. Maar probeer dan alles nog eens opnieuw in "gewone modus".

P.S. : als het een bedrijfs-PC is, kan het misschien beter zijn om de IT-diensten van het bedrijf te laten nakijken wat er misloopt. Misschien is het zelfs niet toegelaten om dit door externen te laten doen ? Zo is het toch in vele gevallen met dergelijke PC's. Maar dat kan jij alleen beoordelen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit kan een mogelijke reden zijn. Maar probeer dan alles nog eens opnieuw in "gewone modus".

P.S. : als het een bedrijfs-PC is, kan het misschien beter zijn om de IT-diensten van het bedrijf te laten nakijken wat er misloopt. Misschien is het zelfs niet toegelaten om dit door externen te laten doen ? Zo is het toch in vele gevallen met dergelijke PC's. Maar dat kan jij alleen beoordelen.

Nee het lukt ook niet in de gewone modus. Het is geen bedrijfspc, maar van een basisschool. De IT jongens zijn van een extern bureau en komen alleen maar langs als het echt niet anders kan. (betaal je ook voor) Het wachtwoord zit er op zodat niet elke leerkracht zomaar wat op de pc kan verknallen. En het wachtwoord is alleen zichtbaar bij het opstarten in de veilige modus.

Omdat het verwijderen alsnog ook niet in de gewone modus lukt, moet ik dan wel doorgaan met de volgende stappen (combofix downloaden etc) of heeft dat geen nut en kan ik beter kijken of ik het wachtwoord kan krijgen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik zou het op zijn minst - bij wijze van test - zeker eens proberen met Combofix en Malwarebytes. Lukt ook dat niet, kan je nog steeds naar optie 2 - het wachtwoord - overstappen. Baat het niet, schaden doet het zeker niet :-)

Volgens mij is het voor een deel gelukt, (zie ik ook terug in die logfiles) Het enige wat nu nog gebeurt (op dit moment tenminste) is dat wanneer ik internet open, ik een "warning" krijg en vervolgens wordt er een virusscan gemaakt. Natuurlijk leidt dit weer tot het kopen/ downloaden van iets. Ik kan dit alles wegklikken, maar het zou mooi zijn als ook dit verholpen kan worden.

Tot zover wel al bedankt, ik ben weer een stuk wijzer! Wat een gedoe...

Hieronder vind je de logfiles.

Groeten Ilse

ComboFix 09-01-06.02 - Gebruiker 2009-01-07 9:50:34.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.1.1043.18.1790.1241 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Gebruiker\Bureaublad\ComboFix.exe

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\02000000291a733f511C.manifest

c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\02000000291a733f511O.manifest

c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\02000000291a733f511P.manifest

c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\02000000291a733f511S.manifest

c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\ShoppingReport

c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\ShoppingReport\cs\Config.xml

c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\ShoppingReport\cs\db\Aliases.dbs

c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\ShoppingReport\cs\db\Sites.dbs

c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\ShoppingReport\cs\dwld\WhiteList.xip

c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\ShoppingReport\cs\report\aggr_storage.xml

c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\ShoppingReport\cs\report\send_storage.xml

c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\ShoppingReport\cs\res1\WhiteList.dbs

c:\documents and settings\Gebruiker\Menu Start\Antivirus 360

c:\documents and settings\Gebruiker\Menu Start\Antivirus 360\Antivirus 360.lnk

c:\documents and settings\Gebruiker\Menu Start\Antivirus 360\Help.lnk

c:\documents and settings\Gebruiker\Menu Start\Antivirus 360\Registration.lnk

c:\windows\GnuHashes.ini

c:\windows\system32\Desktop_.ini

c:\windows\system32\evijejqnkqry.dll

c:\windows\system32\GroupPolicy000.dat

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\1.music.mp3

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\1.music.mp3.kwd

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\10.setup.zip

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\10.setup.zip.kwd

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\11.unpack.zip

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\11.unpack.zip.kwd

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\12.limepro.zip

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\12.limepro.zip.kwd

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\13.keygen.zip

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\13.keygen.zip.kwd

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\2.crack.zip

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\2.crack.zip.kwd

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\8.mpgvideo.mpg

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\8.mpgvideo.mpg.kwd

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\9.remix.mp3

c:\windows\system32\GroupPolicyManifest\9.remix.mp3.kwd

c:\windows\system32\ieupdates.exe.tmp

c:\windows\system32\qzhppienursis.dll

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2008-12-07 to 2009-01-07 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-01-06 08:44 . 2009-01-06 08:44 0 --a------ c:\windows\system32\E.tmp

2009-01-06 08:44 . 2009-01-06 08:44 0 --a------ c:\windows\system32\D.tmp

2008-12-18 11:27 . 2008-12-18 11:27 <DIR> dr-h----- c:\documents and settings\Gebruiker\Onlangs geopend

2008-12-18 11:24 . 2008-12-18 11:24 <DIR> d-------- c:\program files\CCleaner

2008-12-18 09:47 . 2008-12-18 09:47 <DIR> d-------- c:\program files\Enigma Software Group

2008-12-18 09:40 . 2008-12-18 09:40 <DIR> d-------- c:\program files\Trend Micro

2008-12-16 15:21 . 2008-12-16 15:21 68,513 --a------ c:\windows\system32\qzhppienursis.dll-uninst.exe

2008-12-16 15:21 . 2008-12-16 15:21 53,958 --a------ c:\windows\system32\cont_milehighads-remove.exe

2008-12-16 15:21 . 2008-12-16 15:21 47,575 --a------ c:\windows\system32\bgvrdmfxojhaxxocl.exe

2008-12-16 15:13 . 2008-12-16 15:13 373,760 --ahs---- c:\windows\system32\62.tmp

2008-12-16 15:13 . 2008-12-16 15:13 135,168 --a------ c:\windows\system32\comres32.dll

2008-12-16 15:09 . 2008-12-16 15:41 <DIR> d-------- c:\program files\DivX

2008-12-16 15:03 . 2008-12-16 15:03 <DIR> d-------- c:\program files\Conduit

2008-12-16 09:46 . 2008-12-16 15:42 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Gebruiker\Application Data\LimeWire

2008-12-16 09:43 . 2008-12-16 09:43 <DIR> d-------- c:\windows\Sun

2008-12-16 09:43 . 2008-12-16 09:42 410,984 --a------ c:\windows\system32\deploytk.dll

2008-12-16 09:43 . 2008-12-16 09:42 73,728 --a------ c:\windows\system32\javacpl.cpl

2008-12-16 09:42 . 2008-12-16 09:42 <DIR> d-------- c:\program files\Java

2008-12-16 09:41 . 2008-12-16 09:41 <DIR> d-------- c:\program files\LimeWire

2008-12-12 15:33 . 2001-08-17 21:56 7,552 --a------ c:\windows\system32\drivers\SONYPVU1.SYS

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-01-07 07:02 --------- d-----w c:\program files\Symantec AntiVirus

2008-12-01 15:25 678,400 ----a-w c:\windows\system32\nsd73.dll

2008-11-21 21:44 161,096 ----a-w c:\windows\system32\DivXCodecVersionChecker.exe

2008-11-13 13:10 --------- d-----w c:\program files\InterActual

2008-10-23 13:02 283,648 ----a-w c:\windows\system32\gdi32.dll

2008-10-16 20:33 826,368 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll

2008-10-16 13:13 202,776 ----a-w c:\windows\system32\wuweb.dll

2008-10-16 13:13 1,809,944 ----a-w c:\windows\system32\wuaueng.dll

2008-10-16 13:12 561,688 ----a-w c:\windows\system32\wuapi.dll

2008-10-16 13:12 323,608 ----a-w c:\windows\system32\wucltui.dll

2008-10-16 13:09 92,696 ----a-w c:\windows\system32\cdm.dll

2008-10-16 13:09 51,224 ----a-w c:\windows\system32\wuauclt.exe

2008-10-16 13:09 43,544 ----a-w c:\windows\system32\wups2.dll

2008-10-16 13:08 34,328 ----a-w c:\windows\system32\wups.dll

1822-06-21 10:12 4,263 --sh--w c:\windows\windllreg1c.sys

.

------- Sigcheck -------

2008-04-14 18:03 14336 e410ec73e2be2a41d923b006f51c8427 c:\windows\SoftwareDistribution\Download\52e37a490e891c02ec3dfa4c57672666\svchost.exe

2004-08-04 00:03 14336 ab8c6d89a897bacba4657fdf00e344a6 c:\windows\system32\svchost.exe

2004-08-04 00:03 14336 ab8c6d89a897bacba4657fdf00e344a6 c:\windows\system32\dllcache\svchost.exe

2008-04-14 18:02 82432 520391367546218929749612abfe840c c:\windows\SoftwareDistribution\Download\52e37a490e891c02ec3dfa4c57672666\ws2_32.dll

2004-08-04 00:03 82944 06ebcbe58321e924980148b7e3dbd753 c:\windows\system32\ws2_32.dll

2004-08-04 00:03 82944 06ebcbe58321e924980148b7e3dbd753 c:\windows\system32\dllcache\ws2_32.dll

2008-04-14 18:03 510464 1247d4d5444e28519bbe31be8ab4c029 c:\windows\SoftwareDistribution\Download\52e37a490e891c02ec3dfa4c57672666\winlogon.exe

2004-08-04 00:03 504832 732ed791711df9c9dd15e5515bc681b8 c:\windows\system32\winlogon.exe

2004-08-04 00:03 504832 732ed791711df9c9dd15e5515bc681b8 c:\windows\system32\dllcache\winlogon.exe

2008-04-13 20:20 182656 1df7f42665c94b825322fae71721130d c:\windows\SoftwareDistribution\Download\52e37a490e891c02ec3dfa4c57672666\ndis.sys

2004-08-03 22:14 182912 558635d3af1c7546d26067d5d9b6959e c:\windows\system32\dllcache\ndis.sys

2004-08-03 22:14 182912 558635d3af1c7546d26067d5d9b6959e c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2008-04-13 19:53 36608 3bb22519a194418d5fec05d800a19ad0 c:\windows\SoftwareDistribution\Download\52e37a490e891c02ec3dfa4c57672666\ip6fw.sys

2004-08-03 22:00 29056 4448006b6bc60e6c027932cfc38d6855 c:\windows\system32\dllcache\ip6fw.sys

2004-08-03 22:00 29056 4448006b6bc60e6c027932cfc38d6855 c:\windows\system32\drivers\ip6fw.sys

2008-04-14 18:03 109056 b77bc5cd88eb96d4352af5202ec4aec2 c:\windows\SoftwareDistribution\Download\52e37a490e891c02ec3dfa4c57672666\services.exe

2004-08-04 00:03 108544 39991cd3c17b7529d039151a88e84499 c:\windows\system32\services.exe

2004-08-04 00:03 108544 39991cd3c17b7529d039151a88e84499 c:\windows\system32\dllcache\services.exe

2008-04-14 18:03 13312 8754210a3399d19610ce2d71e0c3e5d9 c:\windows\SoftwareDistribution\Download\52e37a490e891c02ec3dfa4c57672666\lsass.exe

2004-08-04 00:03 13312 34a82debefb057fcccbe15f619fc98a7 c:\windows\system32\lsass.exe

2004-08-04 00:03 13312 34a82debefb057fcccbe15f619fc98a7 c:\windows\system32\dllcache\lsass.exe

2008-04-14 18:02 15360 e98a8c802cdb31fcf4121d9dfbea3677 c:\windows\SoftwareDistribution\Download\52e37a490e891c02ec3dfa4c57672666\ctfmon.exe

2004-08-04 00:03 15360 7de46c9c40abb58c8fdfe0212a3bf2b4 c:\windows\system32\ctfmon.exe

2004-08-04 00:03 15360 7de46c9c40abb58c8fdfe0212a3bf2b4 c:\windows\system32\dllcache\ctfmon.exe

2008-04-14 18:03 26112 6818a533ed3b2fa9936df3daf45352df c:\windows\SoftwareDistribution\Download\52e37a490e891c02ec3dfa4c57672666\userinit.exe

2004-08-04 00:03 24576 de7a0ee4a6a28e6dfe3118eb22468da6 c:\windows\system32\userinit.exe

2004-08-04 00:03 24576 de7a0ee4a6a28e6dfe3118eb22468da6 c:\windows\system32\dllcache\userinit.exe

2008-04-14 18:02 297472 e0aef86a594c9990d6321c5ca239c5b7 c:\windows\SoftwareDistribution\Download\52e37a490e891c02ec3dfa4c57672666\termsrv.dll

2004-08-04 00:03 297472 e2ce999886a4636026f157deb886aa94 c:\windows\system32\termsrv.dll

2004-08-04 00:03 297472 e2ce999886a4636026f157deb886aa94 c:\windows\system32\dllcache\termsrv.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-01-09 68856]

"HyvesKwekker"="c:\program files\Hyves Kwekker\HyvesDesktop_2.exe" [2007-04-06 1588736]

"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 1694208]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ccApp"="c:\program files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2004-06-09 66680]

"vptray"="c:\progra~1\SYMANT~1\VPTray.exe" [2004-10-06 161096]

"ATICCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" [2006-01-02 45056]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-11-19 761946]

"LanguageShortcut"="c:\program files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe" [2007-01-08 52256]

"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 39792]

"InterWrite Device Manager SysTray"="c:\program files\Interwrite Learning\Interwrite Workspace\IWDMSystemTray.exe" [2008-06-19 688128]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2008-12-16 136600]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 c:\windows\SkyTel.exe]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-09-06 c:\windows\RTHDCPL.exe]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"GrpConv"="grpconv -o" [X]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\b439e295511]

2008-12-16 15:13 135168 c:\windows\system32\comres32.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\comres32.dll

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Windows Desktop Search.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Windows Desktop Search.lnk

backup=c:\windows\pss\Windows Desktop Search.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Google Desktop Search]

--a------ 2008-03-27 09:00 1838592 c:\program files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\JMB36X Configure]

-ra------ 2006-08-14 03:51 352256 c:\windows\system32\JMRaidTool.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]

--a------ 2007-01-19 11:54 5674352 c:\program files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RemoteControl]

--------- 2007-03-14 21:01 71216 c:\program files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\S3Trayp]

-ra------ 2005-10-31 20:15 163840 c:\windows\system32\S3Trayp.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\VTTimer]

-ra------ 2006-06-16 03:33 53248 c:\windows\system32\VTTimer.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

"FirewallOverride"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=

"c:\\Program Files\\CyberLink\\PowerDVD\\PowerDVD.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

R0 xfilt;VIA SATA IDE Hot-plug Driver;c:\windows\system32\drivers\xfilt.sys [2007-07-31 11264]

S3 S3GIGP;S3GIGP;c:\windows\system32\drivers\S3gIGPm.sys [2006-06-22 808448]

S3 SavRoam;SAVRoam;c:\program files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe [2004-10-06 173392]

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

WebBrowser-{C0D70ED8-D984-40C3-9666-8939CE76EA13} - (no file)

HKCU-Run-BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA} - c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

HKLM-RunOnce-<NO NAME> - (no file)

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = www.google.nl/

uSearchURL,(Default) = hxxp://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01?FORM=TOOLBR

IE: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: {{C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - {A16AD1E9-F69A-45af-9462-B1C286708842} -

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-01-07 09:52:02

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(632)

c:\windows\System32\comres32.dll

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

- - - - - - - > 'lsass.exe'(696)

c:\windows\System32\comres32.dll

.

Voltooingstijd: 2009-01-07 9:53:14

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-01-07 08:53:11

Pre-Run: 146.255.781.888 bytes beschikbaar

Post-Run: 146,274,635,776 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

227 --- E O F --- 2009-01-05 09:29:09

Malwarebytes' Anti-Malware 1.32

Database versie: 1627

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

7-1-2009 10:08:42

mbam-log-2009-01-07 (10-08-42).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 51777

Verstreken tijd: 3 minute(s), 20 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 1

Registersleutels geïnfecteerd: 3

Registerwaarden geïnfecteerd: 1

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 5

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

C:\WINDOWS\system32\6.tmp (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b3} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b3} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\bgvrdmfxojhaxxocl (Adware.Adrotator) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\CmdMapping\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b3} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

C:\WINDOWS\system32\bgvrdmfxojhaxxocl.exe (Adware.Adrotator) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Gebruiker\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Antivirus 360.lnk (Rogue.A360Antivirus) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\6.tmp (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\D.tmp (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\E.tmp (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:17:02, on 7-1-2009

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\Interwrite Learning\Interwrite Workspace\IWDMSystemTray.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Hyves Kwekker\HyvesDesktop_2.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Interwrite Learning\Interwrite Workspace\IWDM.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.nl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = Live Search:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [interWrite Device Manager SysTray] "C:\Program Files\Interwrite Learning\Interwrite Workspace\IWDMSystemTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HyvesKwekker] "C:\Program Files\Hyves Kwekker\HyvesDesktop_2.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - Add to Windows Live Favorites

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1185884657406

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD5/JSCDL/jre/6u11-b90/jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab?e=1229417050739&h=fc4160dc1b1f5300a074cbb58e18fca0/&filename=jinstall-6u11-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

O20 - Winlogon Notify: b439e295511 - C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Definition Watcher (DefWatch) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: SAVRoam (SavRoam) - symantec - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\SavRoam.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

--

End of file - 8483 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Een behoorlijke besmetting, dat wel ... maar het einde lijkt in zicht.

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\system32\E.tmp

c:\windows\system32\D.tmp

c:\windows\system32\qzhppienursis.dll-uninst.exe

c:\windows\system32\cont_milehighads-remove.exe

c:\windows\system32\bgvrdmfxojhaxxocl.exe

c:\windows\system32\62.tmp

c:\windows\system32\comres32.dll

Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\b439e295511]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

O20 - Winlogon Notify: b439e295511 - C:\WINDOWS\System32\comres32.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht samen met een nieuw logje van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.