Ga naar inhoud

[OPGELOST] C:\resycled\boot.com


Gast lemby

Aanbevolen berichten

Ik zat gewoon een spelletje te spele en toen wou ik iets deleten uit de C schijf en toen kreeg ik opeens de error van C:\resycled\boot.com geen geldige windows 32

Edit: ik heb een andere topic gevonden maar dat werkte bij mij niet bepaalt.. ik heb HackTHis en malwarebytes'Anti-maleware gebruikt

Ik krijg nu te staan van

"Windows kan het bestand resycled\boot.com niet vinden. Controleer of u de naam juist ingevoerd heeft en probeer op nieuw. Klik als u naar een bestand wilt zoeken op de knop Start en daarna op zoeken"

Ik snap er echt niks van

Aub help

Link naar reactie
Delen op andere sites

Kan je die logjes van HiJackThis en Malwarebytes eens posten in een volgende bericht.

En bijkomend mag je dan dit nog uitvoeren :

Download Combofix naar je Bureaublad.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster.
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is hijack log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 0:16:11, on 21-12-2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\DNA\btdna.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
D:\Rose Online\Mysql\bin\mysqld-nt.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.nl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Knight Online Toolbar Helper - {9D006D63-579B-4D77-9C12-15623661ADDA} - C:\Program Files\Knight Online Toolbar\v3.2.0.0\Knight_Online_Toolbar.dll (file missing)
O3 - Toolbar: Knight Online Toolbar - {E7D38ED4-2933-43B8-B0B9-52D11CE9CA10} - C:\Program Files\Knight Online Toolbar\v3.2.0.0\Knight_Online_Toolbar.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [DrvIcon] C:\Program Files\Vista Drive Icon\DrvIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [bitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe (User 'Lokale service')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (User 'Netwerkservice')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (CDownloadCtrl Object) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.3.6.108.cab
O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - https://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab
O16 - DPF: {6717DA9C-4C48-4D2E-8822-B3CC9094023E} (XionesWebStarter Control) - http://www.xiones.com/gameexec/XionesWebStarter.cab
O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A} (GameLauncher Control) - http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v5.cab
O16 - DPF: {AA07EBD2-EBDD-4BD6-9F8F-114BD513492C} (NeffyLauncherCtl Class) - http://disteng.nefficient.com/disteng/neffy/NeffyLauncher.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {D88C7675-7CEE-4C9A-BDD4-7A43EED7794D} (Logout Class) - http://www.gamengame.com/KALogoutComponent.cab
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Apache2.2 - Unknown owner - C:\xampp\apache\bin\apache.exe (file missing)
O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: MySQL - Unknown owner - D:\Rose.exe (file missing)
O23 - Service: MySQL5 - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)
O23 - Service: MySQL501 - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)
O23 - Service: MySQL51 - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

--
End of file - 8297 bytes

Melware :

Malwarebytes' Anti-Malware 1.31
Database versie: 1526
Windows 5.1.2600 Service Pack 3

20-12-2008 19:02:02
mbam-log-2008-12-20 (19-02-02).txt

Scan type: Snelle Scan
Objecten gescand: 67510
Verstreken tijd: 5 minute(s), 34 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
Registersleutels geïnfecteerd: 20
Registerwaarden geïnfecteerd: 0
Registerdata bestanden geïnfecteerd: 1
Mappen geïnfecteerd: 1
Bestanden geïnfecteerd: 7

Geheugenprocessen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:
HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{c1a6d8b8-93c3-4186-9dd1-13983f9f1d9b} (Adware.RightOnAds) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{3160f356-e8c3-4de2-a698-92eeeb3d3400} (Adware.RightOnAds) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{8d71eeb8-a1a7-4733-8fa2-1cac015c967d} (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9c8a568e-4201-478a-8536-526cf371d2e2} (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{42f2c9ba-614f-47c0-b3e3-ecfd34eed658} (Adware.ISTBar) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1d8282e6-bc4f-469b-aaed-7e4ff077ad93} (Adware.RightOnAds) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{100eb1fd-d03e-47fd-81f3-ee91287f9465} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b2} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c5428486-50a0-4a02-9d20-520b59a9f9b3} (Adware.Shopping.Report) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{b64f4a7c-97c9-11da-8bde-f66bad1e3f3a} (Rogue.WinAntivirus) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2d2bee6e-3c9a-4d58-b9ec-458edb28d0f6} (Rogue.DriveCleaner) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1d4db7d2-6ec9-47a3-bd87-1e41684e07bb} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\BitDownload (Trojan.Lop) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\adssite (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\extravideo (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\Sidebar.DLL (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MediaHoldings (Adware.PlayMP3Z) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\HID_Layer (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{41cbecee-1b77-47f6-f1c2-8414cdbce88f} (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{41cbecee-1b77-47f6-f1c2-8414cdbce88f} (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowControlPanel (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:
C:\resycled (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:
C:\WINDOWS\system32\WhoisCL.exe (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\resycled\boot.com (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\rightonadz-uninst.exe (Adware.BHO) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\h@tkeysh@@k.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\rs.txt (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
D:\Documenten en settings\marco visser\Application Data\urlredir.cfg (Adware.RightOnAds) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\Temp\tempo-4B.tmp (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dat is al iets. Mag je dit eerst uitvoeren :

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Knight Online Toolbar Helper - {9D006D63-579B-4D77-9C12-15623661ADDA} - C:\Program Files\Knight Online Toolbar\v3.2.0.0\Knight_Online_Toolbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Knight Online Toolbar - {E7D38ED4-2933-43B8-B0B9-52D11CE9CA10} - C:\Program Files\Knight Online Toolbar\v3.2.0.0\Knight_Online_Toolbar.dll (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

En dan verwachten we nog de resultaten van Combofix om (eventueel) verdere stappen te zetten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

De log van combofix :

ComboFix 08-12-20.05 - marco visser 2008-12-21 16:08:24.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.1023.555 [GMT 1:00]
Gestart vanuit: d:\documenten en settings\marco visser\Bureaublad\ComboFix.exe
* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

[color=RED][b]WAARSCHUWING - DE RECOVERY CONSOLE IS NIET OP DIT SYSTEEM GEINSTALLEERD !![/b][/color]
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((  Andere Verwijderingen  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\autorun.inf
c:\windows\dat.txt
c:\windows\Downloaded Program Files\setup.inf
c:\windows\system32\28463
c:\windows\system32\28463\RJFS.001
c:\windows\system32\28463\RJFS.002
D:\Autorun.inf
d:\documenten en settings\marco visser\Local Settings\Temporary Internet Files\ijjistarter_verinfo.dat
D:\resycled
d:\resycled\boot.com

.
((((((((((((((((((((  Bestanden Gemaakt van 2008-11-21 to 2008-12-21 ))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-12-20 19:11 . 2008-12-20 19:11  <DIR>  d--------  c:\program files\Trend Micro
2008-12-20 18:49 . 2008-12-20 18:49  <DIR>  d--------  d:\documenten en settings\marco visser\Application Data\Malwarebytes
2008-12-20 18:49 . 2008-12-20 18:49  <DIR>  d--------  d:\documenten en settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2008-12-20 18:49 . 2008-12-20 18:49  <DIR>  d--------  c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2008-12-20 18:49 . 2008-12-03 19:52  38,496  --a------  c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2008-12-20 18:49 . 2008-12-03 19:52  15,504  --a------  c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2008-12-20 11:07 . 2008-12-20 12:13  <DIR>  d--------  c:\program files\The Guild 2 - Pirates of the European Seas
2008-12-18 16:13 . 2008-12-19 11:17  <DIR>  d--------  c:\program files\The Guild 2 - Demo
2008-12-11 21:37 . 2008-12-11 21:37  42,320  --a------  c:\windows\system32\xfcodec.dll
2008-12-09 15:11 . 2008-12-09 15:13  <DIR>  d--------  C:\.us_cache
2008-12-05 23:27 . 2008-12-05 23:27  <DIR>  d--------  c:\program files\MSXML 4.0
2008-12-04 13:12 . 2008-12-04 13:12  <DIR>  d--------  c:\windows\system32\Samsung PC Studio Codecs
2008-12-04 13:12 . 2005-11-29 16:17  2,067,140  -ra------  c:\windows\system32\avcodec.dll
2008-12-04 13:12 . 2006-01-09 13:27  679,936  --a------  c:\windows\system32\fun_mp4_enc.dll
2008-12-04 13:12 . 2006-02-07 15:53  659,456  --a------  c:\windows\system32\FunDecFilter.ax
2008-12-04 13:12 . 2006-02-07 15:54  532,480  --a------  c:\windows\system32\FunEncFilter.ax
2008-12-04 13:12 . 2005-12-28 13:36  188,416  --a------  c:\windows\system32\FunOggDecFilter.ax
2008-12-04 13:12 . 2005-12-15 16:53  69,632  --a------  c:\windows\system32\FunEQFilter.ax
2008-12-04 13:12 . 2006-02-07 15:53  61,440  --a------  c:\windows\system32\mp4_vcodec.dll
2008-12-04 13:12 . 2005-12-15 16:53  57,344  --a------  c:\windows\system32\FunVideoAdjustFilter.ax
2008-12-04 13:12 . 2005-12-17 19:40  53,248  --a------  c:\windows\system32\FunVideoResizeFilter.ax
2008-12-04 13:12 . 2005-12-15 16:54  53,248  --a------  c:\windows\system32\FunImgFilter.ax
2008-12-04 13:12 . 2005-08-28 20:51  766  --a------  c:\windows\system32\Uninstall.ico
2008-12-04 13:09 . 2008-12-04 13:09  <DIR>  d--------  c:\windows\system32\Samsung_USB_Drivers
2008-12-04 13:09 . 2008-12-04 13:09  <DIR>  d--------  c:\program files\Samsung
2008-12-04 13:09 . 2005-08-30 01:49  94,000  --a------  c:\windows\system32\drivers\ssm_mdm.sys
2008-12-04 13:09 . 2005-08-30 01:47  58,320  --a------  c:\windows\system32\drivers\ssm_bus.sys
2008-12-04 13:09 . 2005-08-13 05:06  22,486  -ra------  c:\windows\system32\UnInstall_Driver.ico
2008-12-04 13:09 . 2005-08-30 01:49  8,336  --a------  c:\windows\system32\drivers\ssm_mdfl.sys
2008-12-04 13:09 . 2005-08-30 01:49  6,176  --a------  c:\windows\system32\drivers\ssm_cmnt.sys
2008-12-04 13:09 . 2005-08-30 01:49  6,176  --a------  c:\windows\system32\drivers\ssm_cm.sys
2008-12-04 13:09 . 2005-08-30 01:47  5,840  --a------  c:\windows\system32\drivers\ssm_whnt.sys
2008-12-04 13:09 . 2005-08-30 01:47  5,840  --a------  c:\windows\system32\drivers\ssm_wh.sys
2008-11-21 17:02 . 2008-11-21 17:39  <DIR>  d--------  c:\program files\SEGA

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Find3M Rapport  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-12-21 15:10  ---------  d-----w  d:\documenten en settings\marco visser\Application Data\DNA
2008-12-20 21:57  ---------  d-----w  d:\documenten en settings\marco visser\Application Data\Xfire
2008-12-19 23:38  ---------  d-----w  d:\documenten en settings\marco visser\Application Data\BitTorrent
2008-12-19 17:00  ---------  d-----w  c:\program files\Norton Security Scan
2008-12-19 16:10  ---------  d-----w  c:\program files\Cheat Engine
2008-12-18 17:21  ---------  d-----w  d:\documenten en settings\marco visser\Application Data\LimeWire
2008-12-18 11:51  ---------  d-----w  d:\documenten en settings\marco visser\Application Data\Hamachi
2008-12-18 11:50  ---------  d-----w  c:\program files\Xfire
2008-12-08 18:15  ---------  d-----w  c:\program files\Windows Live Safety Center
2008-12-05 19:08  31  ----a-w  d:\documenten en settings\marco visser\jagex_runescape_preferences.dat
2008-12-04 12:12  ---------  d--h--w  c:\program files\InstallShield Installation Information
2008-12-02 15:48  ---------  d-----w  c:\program files\LimeWire
2008-12-02 15:44  ---------  d-----w  c:\program files\eMule
2008-11-30 17:02  ---------  d-----w  c:\program files\Common Files\Symantec Shared
2008-11-21 18:44  ---------  d-----w  c:\program files\EA Games
2008-11-14 10:48  ---------  d-----w  d:\documenten en settings\marco visser\Application Data\Red Alert 3
2008-11-13 20:50  107,888  ----a-w  c:\windows\system32\CmdLineExt.dll
2008-11-13 20:50  ---------  d--h--r  d:\documenten en settings\marco visser\Application Data\SecuROM
2008-11-13 20:07  ---------  d-----w  c:\program files\DAEMON Tools Lite
2008-11-13 20:03  717,296  ----a-w  c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
2008-11-13 20:03  ---------  d-----w  d:\documenten en settings\marco visser\Application Data\DAEMON Tools
2008-11-10 20:14  ---------  d-----w  c:\program files\DNA
2008-11-10 20:14  ---------  d-----w  c:\program files\BitTorrent
2008-11-10 11:18  ---------  d-----w  c:\program files\Warcraft III
2008-11-06 11:23  ---------  d-----w  d:\documenten en settings\All Users\Application Data\Blizzard
2008-11-02 11:49  ---------  d-----w  c:\program files\MagicDisc
2008-11-01 10:54  ---------  d-----w  c:\program files\Games-Masters.com
2008-10-31 14:48  ---------  d-----w  d:\documenten en settings\marco visser\Application Data\Zylom
2008-10-31 14:48  ---------  d-----w  d:\documenten en settings\All Users\Application Data\Zylom
2008-10-31 14:48  ---------  d-----w  c:\program files\Zylom Games
2008-10-24 11:21  455,296  ----a-w  c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys
2008-10-24 09:09  25,280  ----a-w  c:\windows\system32\drivers\hamachi.sys
2008-10-24 09:09  ---------  d-----w  c:\program files\Hamachi
2008-10-23 12:43  286,720  ----a-w  c:\windows\system32\gdi32.dll
2008-10-16 20:33  826,368  ----a-w  c:\windows\system32\wininet.dll
2008-10-16 13:13  202,776  ----a-w  c:\windows\system32\wuweb.dll
2008-10-16 13:13  1,809,944  ----a-w  c:\windows\system32\wuaueng.dll
2008-10-16 13:12  561,688  ----a-w  c:\windows\system32\wuapi.dll
2008-10-16 13:12  323,608  ----a-w  c:\windows\system32\wucltui.dll
2008-10-16 13:09  92,696  ----a-w  c:\windows\system32\cdm.dll
2008-10-16 13:09  51,224  ----a-w  c:\windows\system32\wuauclt.exe
2008-10-16 13:09  43,544  ----a-w  c:\windows\system32\wups2.dll
2008-10-16 13:08  34,328  ----a-w  c:\windows\system32\wups.dll
2008-10-08 13:02  10,520  ----a-w  c:\windows\system32\avgrsstx.dll
2008-10-03 10:05  247,326  ----a-w  c:\windows\system32\strmdll.dll
2008-10-02 09:07  453,152  ----a-w  c:\windows\system32\NVUNINST.EXE
2008-09-30 15:43  1,286,152  ----a-w  c:\windows\system32\msxml4.dll
2007-10-22 13:42  152  -c--a-w  d:\documenten en settings\marco visser\brdgInst.bat
2004-10-01 13:00  40,960  ----a-w  c:\program files\Uninstall_CDS.exe
2008-12-19 14:45  67,688  ----a-w  c:\program files\mozilla firefox\components\jar50.dll
2008-12-19 14:45  54,368  ----a-w  c:\program files\mozilla firefox\components\jsd3250.dll
2008-12-19 14:45  34,944  ----a-w  c:\program files\mozilla firefox\components\myspell.dll
2008-12-19 14:45  46,712  ----a-w  c:\program files\mozilla firefox\components\spellchk.dll
2008-12-19 14:45  172,136  ----a-w  c:\program files\mozilla firefox\components\xpinstal.dll
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((  Reg Opstartpunten  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]
"BitTorrent DNA"="c:\program files\DNA\btdna.exe" [2008-11-10 289088]
"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2008-08-08 490952]
"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 204288]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-10-07 13574144]
"TkBellExe"="c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2007-07-09 185896]
"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" [2008-06-10 144784]
"IMJPMIG8.1"="c:\windows\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" [2006-03-02 208952]
"MSPY2002"="c:\windows\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe" [2006-03-02 59392]
"PHIME2002ASync"="c:\windows\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE" [2006-03-02 455168]
"PHIME2002A"="c:\windows\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE" [2006-03-02 455168]
"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2008-11-27 1261336]
"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-10-07 86016]
"nwiz"="nwiz.exe" [2008-10-07 c:\windows\system32\nwiz.exe]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

d:\documenten en settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\
Ralink Wireless Utility.lnk - c:\program files\RALINK\Common\RaUI.exe [2006-10-18 602112]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
"AppInit_DLLs"=avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]
"VIDC.XFR1"= xfcodec.dll

[HKLM\~\startupfolder\D:^Documenten en settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Adobe Reader Speed Launch.lnk]
path=d:\documenten en settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Adobe Reader Speed Launch.lnk
backup=c:\windows\pss\Adobe Reader Speed Launch.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\D:^Documenten en settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Google Updater.lnk]
path=d:\documenten en settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Google Updater.lnk
backup=c:\windows\pss\Google Updater.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\D:^Documenten en settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Service Manager.lnk]
path=d:\documenten en settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Service Manager.lnk
backup=c:\windows\pss\Service Manager.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\BitTorrent]
--a------ 2008-12-16 21:16 637232 c:\program files\BitTorrent\bittorrent.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CursorXP]
--a------ 2005-01-19 16:34 128000 c:\program files\CursorXP\CursorXP.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\EA Core]
--a------ 2007-07-19 07:02 2887680 c:\program files\Electronic Arts\EA Link\Core.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MsnMsgr]
--a------ 2007-01-19 11:54 5674352 c:\program files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]
--a------ 2001-07-09 09:50 155648 c:\windows\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvCplDaemon]
--a------ 2008-10-07 13:33 13574144 c:\windows\system32\nvcpl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NvMediaCenter]
--a------ 2008-10-07 13:33 86016 c:\windows\system32\nvmctray.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\RemoteControl]
--a------ 2004-11-02 19:24 32768 c:\program files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]
--a--c--- 2007-03-14 02:43 83608 c:\program files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]
--a------ 2007-07-09 19:07 185896 c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WMPNSCFG]
--------- 2006-11-02 21:53 204288 c:\program files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]
--a------ 2008-10-07 13:33 1630208 c:\windows\system32\nwiz.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\S3Trayp]
-ra------ 2005-10-31 20:15 163840 c:\windows\system32\S3Trayp.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SoundMan]
-ra------ 2006-03-02 01:22 577536 c:\windows\soundman.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\VTTimer]
-ra------ 2006-06-16 03:33 53248 c:\windows\system32\VTTimer.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
"d:\\World of Warcraft\\Repair.exe"=
"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=
"d:\\World of Warcraft\\WoW-1.12.x-to-2.0.1-enGB-patch-downloader.exe"=
"d:\\World of Warcraft\\BackgroundDownloader.exe"=
"d:\\World of Warcraft\\WoW-2.0.3-enGB-downloader.exe"=
"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=
"d:\\World of Warcraft\\WoW-1.12.0-enGB-downloader.exe"=
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"d:\\World of Warcraft\\WoW-2.0.5.6320-to-2.0.6.6337-enGB-downloader.exe"=
"d:\\World of Warcraft\\WoW-2.0.3.6299-to-2.0.6.6337-enGB-downloader.exe"=
"d:\\World of Warcraft\\WoW-2.0.6.6337-to-2.0.7.6383-enGB-downloader.exe"=
"d:\\World of Warcraft\\WoW-2.0.7.6383-to-2.0.8.6403-enGB-downloader.exe"=
"c:\\Program Files\\SwiftSwitch\\SwiftSwitch.exe"=
"c:\\WINDOWS\\system32\\java.exe"=
"c:\\Program Files\\Java\\jdk1.6.0\\bin\\java.exe"=
"c:\\Program Files\\MAIET\\Gunz\\GunzLauncher.exe"=
"c:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0\\bin\\java.exe"=
"c:\\Program Files\\Java\\jdk1.5.0_09\\bin\\java.exe"=
"d:\\World of Warcraft\\WoW-2.0.8.6403-to-2.0.10.6448-enGB-downloader.exe"=
"d:\\World of Warcraft\\WoW-2.0.10.6448-to-2.0.12.6546-enGB-downloader.exe"=
"c:\\Program Files\\BitTorrent\\bittorrent.exe"=
"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=
"c:\\Program Files\\Xfire\\xfire.exe"=
"c:\\Program Files\\Java\\jre1.6.0_01\\bin\\java.exe"=
"c:\\Sierra\\Empire Earth Demo\\Empire Earth.exe"=
"d:\\Empire Earth\\Empire Earth\\Empire Earth.exe"=
"d:\\Rose Online\\LoginServer.exe"=
"d:\\Rose Online\\CharServer.exe"=
"d:\\Rose Online\\WorldServer.exe"=
"d:\\Documenten en settings\\marco visser\\Mijn documenten\\Nieuwe map (2)\\pokemon online\\Pokemon Game.exe"=
"c:\\Program Files\\Hamachi\\hamachi.exe"=
"c:\\Program Files\\Warcraft III\\Warcraft III.exe"=
"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=
"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=
"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=
"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=
"c:\\Program Files\\DNA\\btdna.exe"=
"c:\\Program Files\\EA Games\\Command & Conquer Generals Zero Hour\\patchget.dat"=
"c:\\Program Files\\EA Games\\Command and Conquer Generals\\patchget.dat"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"3389:TCP"= 3389:TCP:@xpsp2res.dll,-22009
"43594:TCP"= 43594:TCP:PvpScapepk
"3724:TCP"= 3724:TCP:Blizzard Downloader: 3724
"9842:TCP"= 9842:TCP:*:Disabled:SolidNetworkManager
"9842:UDP"= 9842:UDP:*:Disabled:SolidNetworkManager
"32976:TCP"= 32976:TCP:Hamachi

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\Drivers\avgldx86.sys [2008-10-08 97928]
R2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [2008-10-08 875288]
R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2008-10-08 231704]
R2 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\Drivers\avgtdix.sys [2008-10-08 76040]
S2 Apache2.2;Apache2.2;"c:\xampp\apache\bin\apache.exe" -k runservice []
S2 MySQL5;MySQL5;"c:\program files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqld-nt" --defaults-file="c:\program files\MySQL\MySQL Server 5.0\my.ini" MySQL5 []
S2 MySQL501;MySQL501;"c:\program files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqld-nt" --defaults-file="c:\program files\MySQL\MySQL Server 5.0\my.ini" MySQL501 []
S2 MySQL51;MySQL51;"c:\program files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqld-nt" --defaults-file="c:\program files\MySQL\MySQL Server 5.0\my.ini" MySQL51 []
S3 FontCache6.0.5070.0;WinFX Font Cache 6.0.5070.0;c:\windows\Microsoft.NET\Windows\v6.0.5070\PresentationFontCache.exe [2005-11-06 36864]
S3 PavSRK.sys;PavSRK.sys;\??\c:\windows\system32\PavSRK.sys []
S3 S3GIGP;S3GIGP;c:\windows\system32\DRIVERS\S3gIGPm.sys [2006-06-22 808448]
S3 ssj1;ssj1;\??\c:\program files\Guts\Super Saiyan v2\vejita.sys []
S3 XDva158;XDva158;\??\c:\windows\system32\XDva158.sys []
S3 XDva165;XDva165;\??\c:\windows\system32\XDva165.sys []
S3 XDva201;XDva201;\??\c:\windows\system32\XDva201.sys []
S4 itcppss;Indigo Tcp Port Sharing Service;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\IndigoListener.exe [2006-01-12 122880]

*Newly Created Service* - CATCHME
*Newly Created Service* - PROCEXP90
.
Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2008-12-19 c:\windows\Tasks\Norton Security Scan.job
- c:\program files\Norton Security Scan\Nss.exe [2008-01-09 04:08]
.
- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKLM-Run-DrvIcon - c:\program files\Vista Drive Icon\DrvIcon.exe
MSConfigStartUp-Free Download Manager - c:\program files\Free Download Manager\fdm.exe
MSConfigStartUp-ISUSPM - c:\program files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe
MSConfigStartUp-swg - c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
MSConfigStartUp-Veoh - c:\program files\Veoh Networks\Veoh\VeohClient.exe


.
------- Bijkomende Scan -------
.
uStart Page = hxxp://google.nl/
uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

c:\windows\Downloaded Program Files\XionesWebStarter.ocx - O16 -: {6717DA9C-4C48-4D2E-8822-B3CC9094023E}
hxxp://www.xiones.com/gameexec/XionesWebStarter.cab
c:\windows\Downloaded Program Files\XionesWebStarter.inf

c:\windows\Downloaded Program Files\NeffyLauncher.dll - O16 -: {AA07EBD2-EBDD-4BD6-9F8F-114BD513492C}
hxxp://disteng.nefficient.com/disteng/neffy/NeffyLauncher.cab
c:\windows\Downloaded Program Files\NeffyLauncher.inf

c:\windows\system32\mfc42.dll - O16 -: {D88C7675-7CEE-4C9A-BDD4-7A43EED7794D}
hxxp://www.gamengame.com/KALogoutComponent.cab
c:\windows\Downloaded Program Files\KALogoutComponent.inf
FF - ProfilePath - d:\documenten en settings\marco visser\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\e25oo7ju.default\
FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://en-us.start.mozilla.com/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:nl:official
FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\Firefox\components\avgssff.dll
FF - component: d:\documenten en settings\marco visser\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\e25oo7ju.default\extensions\{9e1d7c80-43d1-11db-b0de-0800200c9a66}\components\TSHelper.dll
.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-12-21 16:10:02
Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...


**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Services\MySQL]
"ImagePath"="\"d:\rose online\Mysql\bin\mysqld-nt\" --defaults-file=\"d:\rose online\Mysql\my.ini\" MySQL"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Services\MySQL5]
"ImagePath"="\"c:\program files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqld-nt\" --defaults-file=\"c:\program files\MySQL\MySQL Server 5.0\my.ini\" MySQL5"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Services\MySQL501]
"ImagePath"="\"c:\program files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqld-nt\" --defaults-file=\"c:\program files\MySQL\MySQL Server 5.0\my.ini\" MySQL501"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Services\MySQL51]
"ImagePath"="\"c:\program files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqld-nt\" --defaults-file=\"c:\program files\MySQL\MySQL Server 5.0\my.ini\" MySQL51"
.
--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(636)
c:\windows\SYSTEM32\avgrsstx.dll

- - - - - - - > 'lsass.exe'(704)
c:\windows\system32\avgrsstx.dll
.
Voltooingstijd: 2008-12-21 16:12:06
ComboFix-quarantined-files.txt 2008-12-21 15:10:49

Pre-Run: 19.084.812.288 bytes beschikbaar
Post-Run: 19,125,981,184 bytes beschikbaar

308  --- E O F ---  2008-12-18 23:01:40

Bedankt voor je hulp alles werkt weer!

Nog een vraagje..Werkt combo fix voor bijna alle virusen/fouten in pc.

En hoe unstal ik combo fix?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten. En je JAVA kan een update gebruiken.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: combofix /u

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt. Ook de map c:\Qoobox mag helemaal weg.

Download CCleaner.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Download Java Runtime Environment (JRE) 6u11 naar je Bureaublad

Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!

[*]Ga dan naar Start> Configuratiescherm> Softwareen verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.

[*]Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.

[*]Klik dan op Verwijderenof op de Wijzig/Verwijderknop.

[*]Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.

[*]Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.

[*]Dubbelklik vervolgens op jre-6u11-windows-i586-p.s.exeop je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

En om op je vraag te antwoorden : Combofix kan veel verwijderen, maar mag je enkel gebruiken in probleemsituaties. Het vervangt zeker niet de normale dagdagelijkse antivirus- en antispywarescanner.

That’s it !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.