Ga naar inhoud

[OPGELOST] Trage Computer


Aanbevolen berichten

Hallo iedereen,

Ik heb hier een pc van Packard Bell die traag opstart. De computer wordt enkel gebruikt voor mails te lezen en met de bank online bezig. Voor de rest niet veel.

De PC heeft 1 GB Ram geheugen en een HDD van 160 GB die nog lang niet vol staat.

Hier het HJT-log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:56:45, on 25/12/2008

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

C:\Program Files\Muiltmedia keyboard Utility\1.3\KBDAP32A.EXE

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Exif Launcher\QuickDCF.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE

C:\PROGRA~1\Webshots\webshots.scr

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Users\mouska\Desktop\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Zita portaal | Nieuws | Entertainment | Lifestyle | Fun | Business

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Norton-werkbalk weergeven - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Muiltmedia keyboard Utility\1.3\KbdAp32A.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe

O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\Exif Launcher\QuickDCF.exe

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Wachtwoordvalidatie voor Symantec IS (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Planner voor Automatische LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

--

End of file - 7167 bytes

Alvast bedankt!!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Sorry Kape voor mijn opmerking, en is zeker niet slecht bedoelt,maar moest ik een HJT scan verrichten op mijn PC en ik zou identiek hetzelfde logje hebben als dit hier, zou ik zeker en vast 4 regeltjes fixen, en ik ben er 100% zeker van dat PC heel wat sneller zal werken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Sorry Kape voor mijn opmerking, en is zeker niet slecht bedoelt,maar moest ik een HJT scan verrichten op mijn PC en ik zou identiek hetzelfde logje hebben als dit hier, zou ik zeker en vast 4 regeltjes fixen, en ik ben er 100% zeker van dat PC heel wat sneller zal werken.
Laat maar weten ... dan bekijken we je suggesties eens.
Link naar reactie
Delen op andere sites

Regeltjes die ik zeker en vast zou fixen waar ik (*) ,deze nemen het grootste processor en geheugenbruik in beslag bij het opstarten.

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized (*)

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe

O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\Exif Launcher\QuickDCF.exe (*)

Heb er zelfs vijf overbodige gevonden i.p.v. vier

Trage PC's zijn niet steeds de oorzaak van malware, is merendeel oorzaak van overbodig processor en geheugengebruik.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb er zelfs vijf overbodige gevonden i.p.v. vier.
En dan heb je ze nog niet allemaal :s

Dit zijn alle overbodige starters in dit log (nog enkele meer dan de 5 van jou) :

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe

O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = C:\Program Files\Exif Launcher\QuickDCF.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe –hide

Deze mag je uitvinken op voorwaarde dat je op regelmatige basis (maandelijks) manueel scant met dit programma. (Niet vergeten te updaten)

... maar zou deze niet verwijderen met HiJackThis, maar uitschakelen met een programma als CodeStuff Starter. Geeft je de mogelijkheid om - indien nodig - deze terug in te schakelen.

En ... 1. blijft nog altijd de vraag of deze opstarters wel degelijk de oorzaak zijn van dit grote geheugengebruik en of uitschakelen ervan de opstartsnelheid veel zal beïnvloeden en 2. in elk logje kan je wel een pak van deze items vinden, maar dat is pas een zaak om aan te beginnen als alle andere suggesties niet werken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

En dan nog een vraagje voor dj ke

Download en installeer jij de beveiligingsupdates van Microsoft?

Ja deze worden automatisch geïnstalleerd.

Ook is deze PC niet van mij, maar van mijn bompa (die in blankenberge wonen) dus kom ik daar niet vaak, alleen met vakanties.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.