Ga naar inhoud

Welkom op PC Helpforum!
PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!


Log in om dit te volgen  
Bobo

[OPGELOST] Warning you have a security problem

Aanbevolen berichten

Ik krijg de hele tijd een wolkje rechtsonder met daarin: Warning you have a security problem. ik heb al van alles geprobeerd maar het gaat maar niet weg.

hieronder mn hjt log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:56:19, on 23-3-2009

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

C:\WINDOWS\arservice.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\ARPWRMSG.EXE

C:\Program Files\Intel Audio Studio\IntelAudioStudio.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\PROGRA~1\MESSEN~1\Msmsgs.exe

C:\WINDOWS\ehome\RMSysTry.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\WINDOWS\ehome\RMSvc.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe

C:\Program Files\ESET\nod32.exe

C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Aware.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.startpagina.nl/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AlwaysReady Power Message APP] ARPWRMSG.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [intelAudioStudio] "C:\Program Files\Intel Audio Studio\IntelAudioStudio.exe" TRAY

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\PROGRA~1\MESSEN~1\Msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe

O4 - Global Startup: Extender-broncontrole.lnk = C:\WINDOWS\ehome\RMSysTry.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Patrick Hof\Menu Start\Programma's\IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1159628584046

O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install3.5/installer.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

--

End of file - 9005 bytes

alvast bedankt

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Patrick Hof\Menu Start\Programma's\IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
 • Topicstarter
 •    0

  Ok ik heb alle stappen gevolgd, maar ik heb nog steeds last van pop-ups van antivirusprogramma's en dat wolkje rechtsonderin. dus hierbij de logjes

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

  Database versie: 1878

  Windows 5.1.2600 Service Pack 2

  24-3-2009 17:48:30

  mbam-log-2009-03-24 (17-48-24).txt

  Scan type: Snelle Scan

  Objecten gescand: 83289

  Verstreken tijd: 11 minute(s), 30 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

  Registersleutels geïnfecteerd: 0

  Registerwaarden geïnfecteerd: 0

  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2

  Mappen geïnfecteerd: 0

  Bestanden geïnfecteerd: 0

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerwaarden geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Trojan.Agent) -> Data: c:\windows\system32\userinit.exe -> No action taken.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Trojan.Agent) -> Data: system32\userinit.exe -> No action taken.

  Mappen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

  Scan saved at 17:51:06, on 24-3-2009

  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

  Boot mode: Normal

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

  C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

  C:\Program Files\Intel Audio Studio\IntelAudioStudio.exe

  C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

  C:\PROGRA~1\MESSEN~1\Msmsgs.exe

  C:\WINDOWS\ehome\RMSysTry.exe

  C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

  C:\WINDOWS\arservice.exe

  C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

  C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

  C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

  C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

  C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

  C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

  C:\WINDOWS\ehome\RMSvc.exe

  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

  C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe

  C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

  C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

  C:\WINDOWS\System32\alg.exe

  C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

  C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

  C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

  C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe

  C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.startpagina.nl/

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [AlwaysReady Power Message APP] ARPWRMSG.EXE

  O4 - HKLM\..\Run: [intelAudioStudio] "C:\Program Files\Intel Audio Studio\IntelAudioStudio.exe" TRAY

  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

  O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

  O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

  O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\PROGRA~1\MESSEN~1\Msmsgs.exe" /background

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

  O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe

  O4 - Global Startup: Extender-broncontrole.lnk = C:\WINDOWS\ehome\RMSysTry.exe

  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

  O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1159628584046

  O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install3.5/installer.exe

  O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

  O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

  O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

  O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

  O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

  O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

  O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

  O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

  O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

  O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

  O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

  O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

  O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

  O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

  --

  End of file - 8633 bytes

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Kan het dat je Malwarebytes de fouten niet hebt laten verwijderen ? "No action taken" wijst in die richting ? Als dat het geval is moet je MBAM nogmaals laten scannen en alles wat gevonden wordt laten verwijderen.

  Download Combofix naar je Bureaublad.

  Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

  OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

  Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

  • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
   Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
   Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
   Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
   Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
   Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
   Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

  Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

  Post dit logje in je volgende antwoord.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
 • Topicstarter
 •    0

  ik heb nog een keer gescanned maar de spyware blijft.

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

  Database versie: 1892

  Windows 5.1.2600 Service Pack 2

  24-3-2009 18:52:25

  mbam-log-2009-03-24 (18-52-25).txt

  Scan type: Snelle Scan

  Objecten gescand: 83742

  Verstreken tijd: 4 minute(s), 27 second(s)

  Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

  Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

  Registersleutels geïnfecteerd: 1

  Registerwaarden geïnfecteerd: 0

  Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2

  Mappen geïnfecteerd: 0

  Bestanden geïnfecteerd: 1

  Geheugenprocessen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Geheugenmodulen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registersleutels geïnfecteerd:

  HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{60af7e75-d08e-fef7-4ae6-aab98e03212d} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registerwaarden geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Registerdata bestanden geïnfecteerd:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Trojan.Agent) -> Data: c:\windows\system32\userinit.exe -> Quarantined and deleted successfully.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Trojan.Agent) -> Data: system32\userinit.exe -> Quarantined and deleted successfully.

  Mappen geïnfecteerd:

  (Geen kwaadaardige items gevonden)

  Bestanden geïnfecteerd:

  C:\Documents and Settings\Patrick Hof\Local Settings\Temp\4393.exe (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  ik denk dat het gewerkt heeft, mijn dank hiervoor

  Zou je dan even het logje van Combofix willen posten in een volgend bericht, want het kan dat er nog wat te verwijderen valt (afhankelijk van de inhoud van dat log).

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
  Gast
  Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
  Log in om dit te volgen  

  Logo

  OVER ONS

  PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds juli 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

  ×
  ×
  • Nieuwe aanmaken...