Ga naar inhoud

[OPGELOST] Probleem spyware


Aanbevolen berichten

Hallo,

Ik heb nu 2 dagen last van een rood incoontje rechtsonder in beeld, met regematig de tekst, You have a security problem.

Hier heb ik een Hjt log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:50:25, on 24-3-2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgam.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.BIN

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Click-to-Call BHO - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - C:\Program Files\Windows Live\Messenger\wlchtc.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTCheck] C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sNM] C:\Program Files\SpyNoMore\SNM.exe /startup

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://c:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: ThreatFire - Unknown owner - C:\Program Files\Spyware Doctor\TFEngine\TFService.exe (file missing)

--

End of file - 6279 bytes

Kan iemand me helpen?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht,

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

Database versie: 1892

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

24-3-2009 17:56:57

mbam-log-2009-03-24 (17-56-57).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 67419

Verstreken tijd: 4 minute(s), 34 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 1

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 2

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{60af7e75-d08e-fef7-4ae6-aab98e03212d} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Trojan.Dropper) -> Data: c:\windows\system32\userinit.exe -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit (Trojan.Dropper) -> Data: system32\userinit.exe -> Quarantined and deleted successfully.

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 09-03-23.01 - Patrick 2009-03-24 19:33:08.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.1.1043.18.1022.365 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Patrick\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: AVG Internet Security *On-access scanning enabled* (Updated)

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\windows\system32\404Fix.exe

c:\windows\system32\Agent.OMZ.Fix.exe

c:\windows\system32\dumphive.exe

c:\windows\system32\IEDFix.C.exe

c:\windows\system32\IEDFix.exe

c:\windows\system32\o4Patch.exe

c:\windows\system32\Process.exe

c:\windows\system32\SrchSTS.exe

c:\windows\system32\tmp.reg

c:\windows\system32\VACFix.exe

c:\windows\system32\VCCLSID.exe

c:\windows\system32\WS2Fix.exe

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\userinit.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\userinit.exe.vir

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-02-24 to 2009-03-24 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-24 16:50 . 2009-03-24 16:50 <DIR> d-------- c:\program files\Trend Micro

2009-03-22 23:46 . 2009-03-22 23:46 <DIR> d-------- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-03-22 23:46 . 2009-03-22 23:46 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Patrick\Application Data\Malwarebytes

2009-03-22 23:46 . 2009-03-22 23:46 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-03-22 23:46 . 2009-02-11 10:19 38,496 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-03-22 23:46 . 2009-02-11 10:19 15,504 --a------ c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-03-22 22:25 . 2009-03-22 22:25 1,152 --a------ c:\windows\system32\windrv.sys

2009-03-22 22:24 . 2009-03-22 22:25 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Patrick\Application Data\GetRightToGo

2009-03-22 22:12 . 2009-03-22 22:12 <DIR> d-------- c:\program files\Enigma Software Group

2009-03-22 18:13 . 2009-03-22 18:13 <DIR> d-------- c:\documents and settings\LocalService\Menu Start

2009-03-22 18:11 . 2008-06-06 12:15 51,520 --a------ c:\windows\system32\drivers\TfFsMon.sys

2009-03-22 18:11 . 2008-06-06 12:15 38,208 --a------ c:\windows\system32\drivers\TfSysMon.sys

2009-03-22 18:11 . 2008-06-06 12:15 33,088 --a------ c:\windows\system32\drivers\TfNetMon.sys

2009-03-22 18:11 . 2008-06-06 12:15 12,608 --a------ c:\windows\system32\drivers\TfKbMon.sys

2009-03-22 17:38 . 2009-03-22 21:45 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PC Tools

2009-03-22 14:32 . 2009-03-24 14:35 <DIR> d-------- c:\windows\system32\drivers\Avg

2009-03-22 14:32 . 2009-03-22 14:32 325,640 --a------ c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2009-03-22 14:32 . 2009-03-22 14:32 107,912 --a------ c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2009-03-22 14:32 . 2009-03-22 14:32 12,552 --a------ c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys

2009-03-22 14:32 . 2009-03-22 14:32 10,520 --a------ c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2009-03-22 14:00 . 2009-03-22 14:00 <DIR> dr------- c:\documents and settings\NetworkService\Favorieten

2009-03-22 14:00 . 2009-03-22 14:00 <DIR> d-------- c:\documents and settings\NetworkService\Application Data\Windows Search

2009-03-18 17:13 . 2009-03-19 20:00 <DIR> d--h----- C:\LG3G

2009-03-16 18:10 . 2009-03-16 18:20 <DIR> d-------- c:\program files\eMule

2009-03-16 00:21 . 2009-03-16 00:21 <DIR> d-------- c:\windows\system32\Lang

2009-03-16 00:21 . 2009-03-16 00:21 940,794 --a------ c:\windows\system32\LoopyMusic.wav

2009-03-16 00:21 . 2009-03-16 00:21 146,650 --a------ c:\windows\system32\BuzzingBee.wav

2009-03-16 00:21 . 2009-03-16 00:21 60,416 --a------ c:\windows\ALCFDRTM.VER

2009-03-16 00:21 . 2009-03-16 00:21 60,416 --a------ c:\windows\ALCFDRTM.EXE

2009-03-11 03:00 . 2004-08-04 00:03 221,184 --a------ c:\windows\system32\wmpns.dll

2009-03-05 17:17 . 2009-03-05 17:17 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft Sync Framework

2009-03-05 17:17 . 2009-03-05 17:17 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft Office Outlook Connector

2009-03-05 17:17 . 2009-02-06 18:08 55,152 --a------ c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys

2009-03-05 17:15 . 2009-03-05 17:15 <DIR> d-------- c:\program files\Windows Live SkyDrive

2009-03-05 17:15 . 2009-03-05 17:18 <DIR> d-------- c:\program files\Microsoft

2009-03-05 16:31 . 2009-03-24 19:36 <DIR> d-------- c:\documents and settings\Patrick\Tracing

2009-03-05 16:25 . 2008-09-04 22:03 56,344 --a------ c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys

2009-03-05 16:23 . 2009-03-05 16:23 <DIR> d-------- c:\program files\Common Files\Windows Live

2009-03-03 01:08 . 2009-03-13 15:07 <DIR> d-------- c:\program files\Everest Poker

2009-03-01 11:30 . 2009-03-01 11:30 268 --ah----- C:\sqmdata03.sqm

2009-03-01 11:30 . 2009-03-01 11:30 244 --ah----- C:\sqmnoopt03.sqm

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-24 18:36 --------- d-----w c:\documents and settings\Patrick\Application Data\OpenOffice.org2

2009-03-24 17:16 --------- d-----w c:\documents and settings\Patrick\Application Data\LimeWirePlus

2009-03-23 16:03 --------- d-----w c:\program files\Omerta Script

2009-03-23 12:04 --------- d-----w c:\documents and settings\Patrick\Application Data\uTorrent

2009-03-22 20:52 --------- d---a-w c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

2009-03-22 20:46 --------- d-----w c:\program files\MegaSpoof

2009-03-22 13:32 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Avg8

2009-03-05 16:17 --------- d-----w c:\program files\Windows Live

2009-03-05 15:21 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\WLInstaller

2009-02-28 10:17 --------- d-----w c:\program files\Microsoft Silverlight

2009-02-08 09:48 --------- d-----w c:\program files\ACE Mega CoDecS Pack

2009-02-06 18:55 308,616 ----a-w c:\windows\WLXPGSS.SCR

2009-01-29 16:58 --------- d-----w c:\program files\uTorrent

2009-01-17 21:11 356,352 ----a-w c:\windows\eSellerateEngine.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"MsnMsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2009-02-06 3885408]

"CTSyncU.exe"="c:\program files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe" [2007-07-17 868352]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" [2008-06-10 144784]

"snpstd"="c:\windows\vsnpstd.exe" [2003-12-31 40960]

"CTCheck"="c:\program files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe" [2007-11-06 397312]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]

"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-03-22 1932568]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2005-09-22 c:\windows\soundman.exe]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\Patrick\Menu Start\Programma's\Opstarten\

OpenOffice.org 2.4 .lnk - c:\program files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe [2008-01-21 393216]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-05-26 123904]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2008-05-26 304128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]

2009-03-22 14:32 10520 c:\windows\system32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ATICCC]

--a------ 2005-08-12 13:43 45056 c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\BitLord\\BitLord.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire Plus\\LimeWire.exe"=

"d:\\Oude Data\\D\\Program Files\\Omerta Script\\mirc.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\Patrick\\Bureaublad\\NRPG RatioMaster.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\Patrick\\Bureaublad\\utorrent-1.8.2.upx.exe"=

"c:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=

"c:\\Program Files\\Omerta Script\\mirc.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\eMule\\emule.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgam.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgdiagex.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgnsx.exe"=

R0 AvgRkx86;avgrkx86.sys;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [2009-03-22 12552]

R0 TfFsMon;TfFsMon;c:\windows\system32\drivers\TfFsMon.sys [2009-03-22 51520]

R0 TfSysMon;TfSysMon;c:\windows\system32\drivers\TfSysMon.sys [2009-03-22 38208]

R1 AvgLdx86;AVG AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2009-03-22 325640]

R1 AvgTdiX;AVG8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2009-03-22 107912]

R2 avg8wd;AVG8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2009-03-22 298264]

R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [2009-03-05 55152]

R2 SeaPort;SeaPort;c:\program files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe [2009-01-14 226656]

S3 e.dentifier2;SmartCard Reader ABN AMRO e.dentifier2;c:\windows\system32\drivers\aabed2.sys [2008-11-29 21888]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2009-02-06 533360]

S3 pctplsg;pctplsg;\??\c:\windows\system32\drivers\pctplsg.sys --> c:\windows\system32\drivers\pctplsg.sys [?]

S3 TfNetMon;TfNetMon;c:\windows\system32\drivers\TfNetMon.sys [2009-03-22 33088]

S3 ThreatFire;ThreatFire;c:\program files\Spyware Doctor\TFEngine\TFService.exe service --> c:\program files\Spyware Doctor\TFEngine\TFService.exe service [?]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{c6d2a3e7-c9cc-11dd-871c-001558394c4b}]

\Shell\AutoRun\command - PortableVault.exe

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKLM-Run-SNM - c:\program files\SpyNoMore\SNM.exe

.

------- Bijkomende Scan -------

.

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Patrick\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\7fwdgbtd.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.live.com/results.aspx?FORM=IEFM1&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Live Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - Google

FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\Firefox\components\avgssff.dll

FF - plugin: c:\program files\ABN AMRO e.dentifier2\Mozilla\npBECON.dll

FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

FF - plugin: c:\program files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-03-24 19:38:01

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\h–€|ÿÿÿÿ¤•€|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(676)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\system32\ati2evxx.exe

c:\windows\system32\scardsvr.exe

c:\windows\system32\CTSVCCDA.EXE

c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\windows\system32\searchindexer.exe

c:\windows\system32\ati2evxx.exe

c:\progra~1\AVG\AVG8\avgam.exe

c:\program files\AVG\AVG8\avgrsx.exe

c:\progra~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

c:\program files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

c:\program files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.exe

c:\program files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.bin

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2009-03-24 19:39:30 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-24 18:39:27

Pre-Run: 29.744.717.824 bytes beschikbaar

Post-Run: 32,306,679,808 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

211 --- E O F --- 2009-03-16 15:41:00

Link naar reactie
Delen op andere sites

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten. En je JAVA kan een update gebruiken.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: combofix /u

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Download CCleaner.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Opschonen'. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

Je Java software is verouderd.

Oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem.

Download Java Runtime Environment (JRE) 6u12 naar je Bureaublad

Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!

 • Ga dan naar Start> Configuratiescherm> Softwareen verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.
 • Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J2SE) in de naam.
 • Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijderknop.
 • Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.
 • Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.
 • Dubbelklik vervolgens op jre-6u12-windows-i586-p.s.exeop je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

That’s it !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.