Ga naar inhoud

trager dan normaal


 Delen

Aanbevolen berichten

dag iedereen

sinds ik enkele updates heb geinstalleerd en bezig geweest voor een programma te zoeken voor bewegende achtergronden, is mijn pc trager dan normaal

ik heb al schijfopruiming gedaan, defragmentatie uitgevoerd maar niets helpt

ik heb hijackthis gedownload en hier is het logje :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:46:42, on 2/05/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\EXPERTool\TBPANEL.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS EzVCR.FM\ezagent.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe

C:\Program Files\SMC\SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter\SMCWGUTI.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Taskmgr.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDMedia.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDPop3\LCDPOP3.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDCountdown\LCDCountdown.exe

C:\Program Files\Logitech\G-series Software\Applets\LCDClock.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] "C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] "C:\Program Files\Logitech\G-series Software\LCDMon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\Windows\vsnpstd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [securDisc] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [GAINWARD] C:\Program Files\EXPERTool\TBPanel.exe /A

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EzAgent] C:\Program Files\ASUS\ASUS EzVCR.FM\ezagent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Reliability and Performance Monitor.lnk = D:\Windows\System32\perfmon.msc

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Setup_VRM.lnk = C:\Users\Van de Voorde Daniel\AppData\Local\Temp\Rar$EX00.552\PCDJ\Setup.exe

O4 - Global Startup: SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB Utility.lnk = C:\Program Files\SMC\SMCWUSB-G 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter\SMCWGUTI.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Deskscapes - {EC654325-1273-C2A9-2B7C-45D29BCE68FB} - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\DESKSC~1\deskscapes.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Stardock Vista ControlPanel Extension - {EC654325-1273-C2A9-2B7C-45D29BCE68FD} - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\DESKSC~1\DesktopControlPanel.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: StardockDreamController - {EC654325-1273-C2A9-2B7C-45D29BCE68FF} - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\DESKSC~1\DreamControl.dll (file missing)

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Nero Registry InCD Service (NeroRegInCDSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHRegInCDSrv.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Radmin Server V3 (RServer3) - Famatech International Corp. - C:\Windows\system32\rserver30\RServer3.exe

--

End of file - 8648 bytes

hopelijk een oplossing :-)

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 22
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Logje bevat geen essentiële problemen. Wanneer heb je die updates gedownload ? Kan je niet teruggaan naar een herstelpunt vóór je deze binnengehaald hebt. Dan weet je meteen of het aan die updates lag of dat je nog naar andere redenen moet gaan speuren.

Link naar reactie
Delen op andere sites

de updates zijn van de vrijdag geinstalleerd
Systeemherstel naar donderdag of voor de datum dat je Silverlight en IE 8 hebt geïnstalleerd en je weet meteen of daar de oorzaak zit :-)

Opnieuw downloaden - maar dan één na één - kan je daarna toch nog altijd.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord, samen met het log van MBAM.

Link naar reactie
Delen op andere sites

heb een logje van anti-malware heeft wel 3 uur geduurd maar hier is em

Malwarebytes' Anti-Malware 1.36

Database versie: 2070

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

3/05/2009 21:32:54

mbam-log-2009-05-03 (21-32-35).txt

Scan type: Volledige Scan (C:\|D:\|E:\|F:\|G:\|H:\|I:\|J:\|K:\|R:\|)

Objecten gescand: 488643

Verstreken tijd: 3 hour(s), 17 minute(s), 57 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 4

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

F:\Documents and Settings\Van de Voorde Daniel\Local Settings\Temp\CSM32.tmp (Adware.RelevantKnowledge) -> No action taken.

F:\Documents and Settings\Van de Voorde Daniel\Local Settings\Temp\MSI31.tmp (Adware.RelevantKnowledge) -> No action taken.

F:\System Volume Information\_restore{514FFDB4-59EE-49C6-8945-A2212C087B5F}\RP23\A0015237.exe (Adware.RelevantKnowledge) -> No action taken.

F:\WINDOWS\Installer\MSI3C.tmp (Adware.RelevantKnowledge) -> No action taken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.