Ga naar inhoud

missende drivers? En traag...


pcduts
 Delen

Aanbevolen berichten

He allemaal,

Mn pc is nogal traag aan t worden (acer aspire 1350, uit 2003). Heb hem al een paar keer geformateerd, laatste keer gisteren. Nu krijg ik geen stuurprogramma te pakken voor mn COM poorten en kan t ook niet vinden via windows update. Daarnaast blijft ie zo traag.. Heb ook al geprobeerd met zo'n programma (driverscanner) te kijken of dat wel in orde is, maar dat ding werkt niet...

heb zo'n hjt gedaan en dit is t logje. Kan iemand me helpen?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:05:25, on 5-5-2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\Uniblue\DriverScanner\DriverScanner.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Microsoft Windows Update

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5AE58FCF-6F6A-49B2-B064-02492C66E3F4} (MUCatalogWebControl Class) - http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ClientControl/en/x86/MuCatalogWebControl.cab?1241517371313

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1241355510979

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1241431819193

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

--

End of file - 6306 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Niet veel aan de hand in dit logje. Dit mag je even doen :

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

hier t nieuwe blogje, en deze van demalware (niks gevonden)..

Malwarebytes' Anti-Malware 1.36

Database versie: 2077

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

5-5-2009 13:01:43

mbam-log-2009-05-05 (13-01-43).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 77329

Verstreken tijd: 5 minute(s), 46 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

----------------------------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:38:30, on 5-5-2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Microsoft Windows Update

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program Files\RALINK\Common\RaUI.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5AE58FCF-6F6A-49B2-B064-02492C66E3F4} (MUCatalogWebControl Class) - http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ClientControl/en/x86/MuCatalogWebControl.cab?1241517371313

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1241355510979

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1241431819193

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

--

End of file - 6386 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Nog één progje om malware definitief te kunnen uitsluiten :

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

bij deze.

Bij apparaatbeheer bij de COM poorten staan nog steeds van die gele dingetjes en kan er geen stuurprogramma voor vinden...

ComboFix 09-05-04.A0 - Administrator 05-05-2009 15:22.1 - FAT32x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.446.256 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Administrator\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated)

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-04-05 to 2009-05-05 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-05 10:49 . 2009-05-05 10:49 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Malwarebytes

2009-05-05 10:49 . 2009-04-06 13:32 15504 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-05-05 10:49 . 2009-04-06 13:32 38496 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-05-05 10:49 . 2009-05-05 10:49 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-05-05 10:49 . 2009-05-05 10:49 -------- d-----w c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-05-05 10:04 . 2009-05-05 10:04 -------- d-----w c:\program files\Trend Micro

2009-05-05 09:38 . 2009-05-05 09:38 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\DriverScanner

2009-05-05 09:38 . 2009-05-05 09:38 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Uniblue

2009-05-05 09:38 . 2009-05-05 09:38 -------- d-----w c:\program files\Uniblue

2009-05-05 09:36 . 2009-05-05 09:36 -------- d--h--w c:\documents and settings\All Users\Application Data\{148D8B8A-8F96-4822-81EC-D510B626B7D5}

2009-05-05 09:06 . 2009-05-05 09:06 -------- d-sh--w C:\FOUND.000

2009-05-05 08:54 . 2009-05-05 08:54 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Windows Search

2009-05-05 08:53 . 2009-05-05 08:53 -------- d-----w c:\program files\S3Inc

2009-05-05 08:53 . 1998-01-23 10:20 305152 ----a-w c:\windows\IsUn0413.exe

2009-05-05 08:15 . 2008-10-16 12:06 268648 ----a-w c:\windows\system32\mucltui.dll

2009-05-05 08:11 . 2009-05-05 08:11 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Office Genuine Advantage

2009-05-04 18:15 . 2009-05-04 18:15 -------- d--h--w C:\$AVG8.VAULT$

2009-05-04 15:00 . 2009-05-04 15:00 136 ----a-w c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\fusioncache.dat

2009-05-04 15:00 . 2009-05-04 15:00 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\ApplicationHistory

2009-05-04 14:15 . 2008-11-10 09:41 32656 ----a-w c:\windows\system32\msonpmon.dll

2009-05-04 14:14 . 2009-05-04 14:14 -------- d-----w c:\program files\Microsoft Works

2009-05-04 14:11 . 2009-05-04 14:11 -------- d-----w c:\program files\Microsoft.NET

2009-05-04 14:08 . 2009-05-04 14:08 -------- d-----w c:\program files\Microsoft Visual Studio 8

2009-05-04 14:07 . 2009-05-04 14:07 -------- d-----w c:\windows\SHELLNEW

2009-05-04 14:07 . 2009-05-04 14:07 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft Help

2009-05-04 14:06 . 2009-05-04 14:06 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2009-05-04 14:06 . 2009-05-04 14:06 -------- d--h--r C:\MSOCache

2009-05-04 14:00 . 2009-05-04 14:00 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Skype

2009-05-04 12:21 . 2009-05-04 12:21 -------- d-----w c:\program files\Microsoft Silverlight

2009-05-04 12:21 . 2006-06-29 11:07 14048 ------w c:\windows\system32\spmsg2.dll

2009-05-04 12:10 . 2009-05-04 12:10 -------- d-----w c:\windows\system32\XPSViewer

2009-05-04 12:10 . 2009-05-04 12:10 -------- d-----w c:\program files\MSBuild

2009-05-04 12:10 . 2009-05-04 12:10 -------- d-----w c:\program files\Reference Assemblies

2009-05-04 12:09 . 2008-07-06 12:06 117760 ------w c:\windows\system32\prntvpt.dll

2009-05-04 12:09 . 2008-07-06 12:06 89088 ------w c:\windows\system32\dllcache\filterpipelineprintproc.dll

2009-05-04 12:09 . 2008-07-06 10:50 597504 ------w c:\windows\system32\dllcache\printfilterpipelinesvc.exe

2009-05-04 12:09 . 2008-07-06 12:06 575488 ------w c:\windows\system32\dllcache\xpsshhdr.dll

2009-05-04 12:09 . 2008-07-06 12:06 575488 ------w c:\windows\system32\xpsshhdr.dll

2009-05-04 12:09 . 2008-07-06 12:06 1676288 ------w c:\windows\system32\dllcache\xpssvcs.dll

2009-05-04 12:09 . 2008-07-06 12:06 1676288 ------w c:\windows\system32\xpssvcs.dll

2009-05-04 12:09 . 2009-05-04 12:09 -------- d-----w C:\2ff711f6f6ad8e17c37e135354e378de

2009-05-04 12:00 . 2009-05-04 12:00 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Identities

2009-05-04 12:00 . 2009-05-04 12:00 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Windows Desktop Search

2009-05-04 12:00 . 2009-05-04 12:00 -------- d-----w c:\program files\Windows Desktop Search

2009-05-04 12:00 . 2009-05-04 12:00 -------- d-----w c:\windows\system32\GroupPolicy

2009-05-04 11:59 . 2008-03-07 17:02 29696 ------w c:\windows\system32\dllcache\mimefilt.dll

2009-05-04 11:59 . 2008-03-07 17:02 98304 ------w c:\windows\system32\dllcache\nlhtml.dll

2009-05-04 11:59 . 2008-03-07 17:02 192000 ------w c:\windows\system32\dllcache\offfilt.dll

2009-05-04 11:58 . 2009-05-04 11:58 -------- d-----w c:\program files\Windows Media Connect 2

2009-05-04 11:55 . 2009-05-04 11:55 -------- d-----w c:\windows\system32\drivers\UMDF

2009-05-04 11:55 . 2009-05-04 11:55 -------- d-----w c:\windows\system32\LogFiles

2009-05-04 11:52 . 2009-05-04 11:52 -------- d-----w c:\windows\system32\URTTemp

2009-05-04 11:33 . 2009-05-04 11:33 -------- d-sh--w c:\documents and settings\Administrator\PrivacIE

2009-05-04 11:32 . 2009-05-04 11:32 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Skype

2009-05-04 11:32 . 2009-05-04 11:32 -------- d-----r c:\program files\Skype

2009-05-04 11:32 . 2009-05-04 11:32 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Skype

2009-05-04 11:02 . 2009-05-04 11:02 -------- d-sh--w c:\documents and settings\NetworkService\IETldCache

2009-05-04 11:00 . 2009-05-04 11:00 -------- d-sh--w c:\documents and settings\Administrator\IETldCache

2009-05-04 10:24 . 2009-05-04 10:24 -------- d-----w c:\windows\ie8updates

2009-05-04 10:24 . 2009-02-28 04:55 105984 ------w c:\windows\system32\dllcache\iecompat.dll

2009-05-04 10:21 . 2009-05-04 10:21 -------- d--h--w c:\windows\ie8

2009-05-04 10:08 . 2009-05-04 10:08 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Tracing

2009-05-04 10:05 . 2009-05-04 10:05 -------- d-----w c:\program files\Microsoft

2009-05-04 10:05 . 2009-05-04 10:05 -------- d-----w c:\program files\Windows Live SkyDrive

2009-05-04 10:04 . 2009-05-04 10:04 -------- d-----w c:\program files\Windows Live

2009-05-04 10:02 . 2009-05-04 10:02 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Windows Live

2009-05-04 10:01 . 2009-05-04 10:01 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\NOS

2009-05-04 10:01 . 2009-05-04 10:01 -------- d-----w c:\program files\NOS

2009-05-04 09:58 . 2009-05-04 09:58 -------- d-----w c:\program files\Common Files\Adobe

2009-05-04 09:57 . 2009-05-04 09:57 -------- d-----w c:\program files\CCleaner

2009-05-03 15:04 . 2009-05-03 15:04 11952 ----a-w c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2009-05-03 15:04 . 2009-05-03 15:04 108552 ----a-w c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2009-05-03 15:04 . 2009-05-03 15:04 325896 ----a-w c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2009-05-03 15:04 . 2009-05-03 15:04 -------- d-----w c:\windows\system32\drivers\Avg

2009-05-03 15:04 . 2009-05-03 15:04 -------- d-----w c:\program files\AVG

2009-05-03 14:52 . 2008-10-15 16:37 337408 ------w c:\windows\system32\dllcache\netapi32.dll

2009-05-03 14:52 . 2008-09-04 17:17 1106944 ------w c:\windows\system32\dllcache\msxml3.dll

2009-05-03 14:52 . 2008-06-14 17:36 272640 ------w c:\windows\system32\dllcache\bthport.sys

2009-05-03 14:51 . 2002-09-12 15:29 6016 ----a-w c:\windows\system32\ntsim.sys

2009-05-03 14:49 . 2009-05-03 14:49 -------- d-----w c:\windows\Options

2009-05-03 14:49 . 2009-05-03 14:49 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Bluetooth Software

2009-05-03 14:46 . 2009-05-03 14:46 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\WINDOWS

2009-05-03 14:46 . 2009-05-03 14:46 -------- d-----w c:\program files\Realtek Sound Manager

2009-05-03 14:44 . 2009-05-03 14:44 -------- d-----w c:\windows\Drivers

2009-05-03 14:44 . 2009-05-03 14:44 -------- d-----w c:\program files\WLAN a+b+g mini-PCI module

2009-05-03 14:42 . 2009-05-03 14:42 -------- d-----w c:\program files\Synaptics

2009-05-03 14:42 . 2008-04-21 21:16 218624 ------w c:\windows\system32\dllcache\wordpad.exe

2009-05-03 14:41 . 2009-05-03 14:41 0 ----a-w c:\windows\nsreg.dat

2009-05-03 14:41 . 2009-05-03 14:41 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Mozilla

2009-05-03 14:36 . 2009-05-03 14:36 -------- d-sh--w C:\Recycled

2009-05-03 14:34 . 2009-05-03 14:34 -------- d-----w c:\documents and settings\Administrator\Application Data\AVGTOOLBAR

2009-05-03 14:34 . 2009-05-03 14:34 -------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg8

2009-05-03 14:29 . 2009-05-03 14:29 -------- d-----w c:\windows\system32\nl-nl

2009-05-03 14:29 . 2009-05-03 14:29 -------- d-----w c:\windows\l2schemas

2009-05-03 14:29 . 2009-05-03 14:29 -------- d-----w c:\windows\system32\nl

2009-05-03 14:12 . 2008-04-14 17:02 50688 ------w c:\windows\system32\tspkg.dll

2009-05-03 13:59 . 2009-05-03 13:59 -------- d--h--w c:\windows\$hf_mig$

2009-05-03 13:49 . 2009-05-04 10:08 13688 ----a-w c:\documents and settings\Administrator\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-05-03 13:49 . 2009-05-03 13:49 -------- d-----w c:\documents and settings\LocalService\Menu Start

2009-05-03 13:36 . 2009-05-03 13:36 -------- d-----w c:\windows\peernet

2009-05-03 13:36 . 2009-05-03 13:36 -------- d-----w c:\windows\provisioning

2009-05-03 13:34 . 2009-05-03 13:34 -------- d-----w c:\windows\ServicePackFiles

2009-05-03 13:29 . 2009-01-07 16:21 26144 ----a-w c:\windows\system32\spupdsvc.exe

2009-05-03 13:27 . 2009-05-03 13:27 -------- d-----w c:\windows\EHome

2009-05-03 13:13 . 2008-04-14 20:33 11264 ------w c:\windows\system32\spnpinst.exe

2009-05-03 13:13 . 2004-08-02 12:20 4569 ------w c:\windows\system32\secupd.dat

2009-05-03 13:00 . 2009-05-03 13:00 -------- d-----w c:\windows\system32\bits

2009-05-03 13:00 . 2008-12-16 12:33 354304 ----a-w c:\windows\system32\winhttp.dll

2009-05-03 13:00 . 2008-04-14 17:02 8192 ------w c:\windows\system32\bitsprx2.dll

2009-05-03 13:00 . 2008-04-14 17:02 7168 ------w c:\windows\system32\bitsprx3.dll

2009-05-03 13:00 . 2008-04-14 17:02 18944 ----a-w c:\windows\system32\qmgrprxy.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-04 15:00 . 2001-09-07 10:00 534480 ----a-w c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-05-04 15:00 . 2001-09-07 10:00 100492 ----a-w c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-05-03 14:46 . 2009-05-03 14:45 -------- d-----w c:\program files\AvRack

2009-05-03 14:45 . 2009-05-03 14:45 -------- d-----w c:\program files\VIA

2009-05-03 14:32 . 2009-05-03 12:41 86327 ----a-w c:\windows\PCHEALTH\HELPCTR\OfflineCache\index.dat

2009-05-03 12:53 . 2009-05-03 12:53 21275 ----a-w c:\windows\system32\drivers\AegisP.sys

2009-05-03 12:52 . 2009-05-03 12:52 -------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-05-03 12:52 . 2009-05-03 12:52 -------- d-----w c:\program files\RALINK

2009-05-03 12:52 . 2009-05-03 12:52 -------- d-----w c:\program files\Common Files\InstallShield

2009-05-03 12:42 . 2009-05-03 12:42 -------- d-----w c:\program files\microsoft frontpage

2009-05-03 12:41 . 2001-09-07 10:00 67 --sha-w c:\windows\Fonts\desktop.ini

2009-05-03 12:38 . 2009-05-03 12:37 21748 ----a-w c:\windows\system32\emptyregdb.dat

2009-03-08 02:34 . 2001-09-07 10:00 914944 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll

2009-03-08 02:34 . 2001-09-07 10:00 43008 ----a-w c:\windows\system32\licmgr10.dll

2009-03-08 02:33 . 2001-09-07 10:00 18944 ----a-w c:\windows\system32\corpol.dll

2009-03-08 02:33 . 2001-09-07 10:00 420352 ----a-w c:\windows\system32\vbscript.dll

2009-03-08 02:32 . 2001-09-07 10:00 72704 ----a-w c:\windows\system32\admparse.dll

2009-03-08 02:32 . 2001-09-07 10:00 71680 ----a-w c:\windows\system32\iesetup.dll

2009-03-08 02:31 . 2001-09-07 10:00 34816 ----a-w c:\windows\system32\imgutil.dll

2009-03-08 02:31 . 2001-09-07 10:00 48128 ----a-w c:\windows\system32\mshtmler.dll

2009-03-08 02:31 . 2001-09-07 10:00 45568 ----a-w c:\windows\system32\mshta.exe

2009-03-08 02:22 . 2001-09-07 10:00 156160 ----a-w c:\windows\system32\msls31.dll

2009-03-06 14:23 . 2001-09-07 10:00 285696 ----a-w c:\windows\system32\pdh.dll

2009-02-10 17:10 . 2001-09-06 17:53 2070400 ----a-w c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2009-02-09 14:08 . 2001-09-07 10:00 1846912 ----a-w c:\windows\system32\win32k.sys

2009-02-09 11:27 . 2001-09-07 10:00 2193408 ----a-w c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2009-02-09 11:27 . 2001-09-07 10:00 111104 ----a-w c:\windows\system32\services.exe

2009-02-09 10:56 . 2001-09-07 10:00 734208 ----a-w c:\windows\system32\lsasrv.dll

2009-02-09 10:56 . 2001-09-07 10:00 684544 ----a-w c:\windows\system32\advapi32.dll

2009-02-09 10:56 . 2001-09-07 10:00 401408 ----a-w c:\windows\system32\rpcss.dll

2009-02-09 10:56 . 2001-09-07 10:00 735744 ----a-w c:\windows\system32\ntdll.dll

2009-02-06 16:52 . 2009-02-06 16:52 49504 ----a-w c:\windows\system32\sirenacm.dll

2009-02-06 10:39 . 2001-09-07 10:00 35328 ----a-w c:\windows\system32\sc.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2002-11-15 126976]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2002-11-18 561152]

"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-05-03 1947928]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

"AGRSMMSG"="AGRSMMSG.exe" - c:\windows\AGRSMMSG.exe [2003-04-01 88267]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" - c:\windows\soundman.exe [2003-05-14 55296]

"VTTimer"="VTTimer.exe" - c:\windows\system32\VTTimer.exe [2005-03-08 53248]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Ralink Wireless Utility.lnk - c:\program files\RALINK\Common\RaUI.exe [2009-5-3 614400]

Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-5-26 123904]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2008-05-26 304128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]

2009-05-03 15:04 11952 ----a-w c:\windows\system32\avgrsstx.dll

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgnsx.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\groove.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [3-5-2009 17:04 325896]

R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [3-5-2009 17:04 108552]

R2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [3-5-2009 17:04 908568]

R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [3-5-2009 17:04 298776]

S3 getPlus® Helper;getPlus® Helper;c:\program files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe [4-5-2009 12:01 33176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]

"c:\windows\system32\rundll32.exe" "c:\windows\system32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-05-05 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 15:04]

2009-05-04 c:\windows\Tasks\OGADaily.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 15:04]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\fsriu9ui.default\

FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\Firefox\components\avgssff.dll

FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\ToolbarFF\components\vmAVGConnector.dll

FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\components\NPComponent.dll

FF - plugin: c:\program files\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-05-05 15:23

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 FAT NTAPI

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1614895754-1677128483-854245398-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\User Preferences]

@Denied: (2) (Administrator)

"88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,3d,f2,e5,5a,cc,c7,e8,41,ab,f9,cd,\

"2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,

d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,3d,f2,e5,5a,cc,c7,e8,41,ab,f9,cd,\

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3820)

c:\windows\system32\SynTPFcs.dll

c:\windows\system32\ieframe.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

Voltooingstijd: 2009-05-05 15:24

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-05-05 13:24

Pre-Run: 16.247.554.048 bytes beschikbaar

Post-Run: 16.428.515.328 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn

255 --- E O F --- 2009-05-05 09:28

Link naar reactie
Delen op andere sites

Deze vetgedrukte map mag je verwijderen met Windows Verkenner :

C:\FOUND.000

En wil je een laten weten wat er zich juist in deze map bevindt .

C:\Recycled

De kans op malware wordt alsmaar kleiner ... en dan zal je het eerder in de hardware of in de installatie van de software moeten gaan zoeken, lijkt me.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Mn pc is nogal traag aan t worden (acer aspire 1350, uit 2003). Heb hem al een paar keer geformateerd, laatste keer gisteren. Nu krijg ik geen stuurprogramma te pakken voor mn COM poorten en kan t ook niet vinden via windows update.

Bij apparaatbeheer bij de COM poorten staan nog steeds van die gele dingetjes en kan er geen stuurprogramma voor vinden...

Hoi Pcduts,

Formatteren lijkt wel een hobby van u te zijn. Die “gele dingetjes” Is een aanduiding dat de drivers van dat onderdeel niet geïnstalleerd zijn.

Normaal is er bij elke pc een cd bij van het moederbord. Deze cd bevat alle drivers die er nodig zijn voor een correcte installatie van de drivers.

Jij hebt die cd blijkbaar niet (meer) dus moet je de drivers zelf gaan downloaden van de site van de fabrikant van je moederbord.

Op http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_1350.html heb je een lijst van alle drivers. Van deze voor de BIOS moet je afblijven, alleen deze die in het vakje daar boven staan.

Ik stel voor dat je die allemaal download en op een cd brand. Dan begin je met deze te installeren, normaal begin je eerst met die van de chipset. Waarschijnlijk is dat al voldoende maar het kan zijn dat je er meerdere moet installeren.

Succes, Joke

Link naar reactie
Delen op andere sites

dat had ik al gedaan, er zijn echter 3 dingetjes die ik om de een of andere reden niet kan installeren. een van het beeldscherm (vga-dingetje) en twee wireless-drivers.

krijg via windows update ook geen drivers door.

Link naar reactie
Delen op andere sites

dat had ik al gedaan, er zijn echter 3 dingetjes die ik om de een of andere reden niet kan installeren. een van het beeldscherm (vga-dingetje) en twee wireless-drivers[/n].

krijg via windows update ook geen drivers door.

Voor dat "vga-dingetje" heb je de drivers van de grafische kaart nodig.

Voor "wireless-drivers" heb je de drivers van je draadloze addapter nodig.

Als je er geen cd van hebt zul je op het internet moeten zoeken. Ik raad je aan je op één item te concentreren en dat op te lossen. Twee te gelijk zal alleen maar verwarring scheppen.

Joke

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.