Ga naar inhoud

[OPGELOST] pc zeer traag


Aanbevolen berichten

Hoi,

sinds enige tijd werkt mijn pc zeer traag.

Surfen gaat vlotjes,maar bv explorer openen,outlook openen,pc opstarten of afsluiten is een ware ramp.

Reeds avg antivirus laten lopen,malwarebytes anti mallware,ad-aware,...

maar nog steeds geen verbetering.

Wie kan mij helpen want ik weet niet meer wat te doen.

Ik heb zojuist hijackthis gedownload en hoop dat mijn logje gelukt is.

Alvast bedankt voor iedereen die raad heeft voor mij.

Groetjes

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:45:37, on 8/05/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTCheck] C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: MUSICMATCH MX Web Player - {d81ca86b-ef63-42af-bee3-4502d9a03c2d} - http://wwws.musicmatch.com/mmz/openWebRadio.html (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/betapit/PCPitStop.CAB

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.be/ImageUploader5.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 8838 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast socrates

Je hijacklog ziet er goed uit.

[ame=http://www.nucia.eu/forum/showthread.php?t=34281]VOLG DIT STAPPEN PLAN EENS[/ame]

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: MUSICMATCH MX Web Player - {d81ca86b-ef63-42af-bee3-4502d9a03c2d} - http://wwws.musicmatch.com/mmz/openWebRadio.html (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)

De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.

Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi,

gedaan wat u voorstelde maar probleem blijft.

Hier even een nieuw logje:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:42:56, on 8/05/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTCheck] C:\Program Files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/betapit/PCPitStop.CAB

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.be/ImageUploader5.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 8240 bytes

ook nog even dit tonen:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.36

Database versie: 2092

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

8/05/2009 23:40:02

mbam-log-2009-05-08 (23-40-02).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 80094

Verstreken tijd: 3 minute(s), 25 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Misschien heeft iemand nog een tip?

Groetjes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi,combofix laten lopen.Ik kreeg inderdaad de melding dat ik avg moest afsluiten,maar zelfs nadat ik exit geklikt had bij avg,kreeg ik de meldingdat deze nog steeds actief was.Combofix dan toch zo laten lopen.

Na afloop kreeg ik volgende log:

ComboFix 09-05-08.03 - kawa 09/05/2009 10:42.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.32.1043.18.2046.1483 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\kawa\Bureaublad\Bitcomet downloads\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated)

* Nieuw herstelpunt werd aangemaakt

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\docume~1\kawa\LOCALS~1\Temp\IadHide4.dll

c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat

c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat

c:\documents and settings\kawa\Local Settings\Temp\IadHide4.dll

----- BITS: Mogelijk geïnfecteerde sites -----

hxxp://sunmicro.ht.rd.llnw.net

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-04-09 to 2009-05-09 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-08 12:45 . 2009-05-08 12:45 -------- d-----w c:\program files\Trend Micro

2009-05-07 22:18 . 2009-05-07 22:18 -------- d-----r c:\documents and settings\LocalService\Favorieten

2009-05-07 22:18 . 2009-05-07 22:20 -------- d--h--w c:\documents and settings\All Users\Application Data\ActiveSMART

2009-05-07 22:13 . 2009-05-07 22:13 -------- d-----w c:\documents and settings\kawa\Local Settings\Application Data\Help

2009-05-06 20:52 . 2009-05-06 20:53 -------- d-----w c:\documents and settings\kawa\.housecall6.6

2009-05-06 20:39 . 2009-05-06 20:39 -------- d-----w c:\documents and settings\kawa\Application Data\CyberLink

2009-05-06 20:39 . 2009-05-06 20:39 -------- d-----w c:\documents and settings\kawa\Local Settings\Application Data\Powercinema

2009-04-15 03:32 . 2008-04-21 21:16 218624 -c----w c:\windows\system32\dllcache\wordpad.exe

2009-04-15 03:32 . 2009-02-06 10:10 227840 -c----w c:\windows\system32\dllcache\wmiprvse.exe

2009-04-15 03:32 . 2009-03-06 14:23 285696 -c----w c:\windows\system32\dllcache\pdh.dll

2009-04-15 03:32 . 2009-02-09 11:27 111104 -c----w c:\windows\system32\dllcache\services.exe

2009-04-15 03:32 . 2009-02-09 10:56 401408 -c----w c:\windows\system32\dllcache\rpcss.dll

2009-04-15 03:32 . 2009-02-09 10:56 473600 -c----w c:\windows\system32\dllcache\fastprox.dll

2009-04-15 03:32 . 2009-02-09 10:56 684544 -c----w c:\windows\system32\dllcache\advapi32.dll

2009-04-15 03:32 . 2009-02-09 10:56 734208 -c----w c:\windows\system32\dllcache\lsasrv.dll

2009-04-15 03:32 . 2009-02-09 10:56 453120 -c----w c:\windows\system32\dllcache\wmiprvsd.dll

2009-04-15 03:32 . 2009-02-09 10:56 735744 -c----w c:\windows\system32\dllcache\ntdll.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-09 08:46 . 2008-12-25 19:55 -------- d-----w c:\program files\PeerGuardian2

2009-05-09 08:42 . 2008-12-25 19:57 -------- d-----w c:\program files\BitComet

2009-05-08 12:30 . 2009-01-14 22:39 -------- d-----w c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-05-08 10:22 . 2008-12-29 10:54 34 ----a-w c:\documents and settings\kawa\jagex_runescape_preferences.dat

2009-05-03 17:01 . 2008-12-25 20:08 -------- d-----w c:\program files\UltraStar Deluxe

2009-05-02 09:52 . 2008-12-25 18:10 11952 ----a-w c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2009-05-02 09:52 . 2008-12-25 18:10 325896 ----a-w c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2009-05-02 09:52 . 2008-12-25 18:10 108552 ----a-w c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2009-04-25 20:09 . 2008-12-28 15:02 8 ----a-w c:\windows\system32\nvModes.dat

2009-04-17 14:19 . 2008-12-29 10:53 -------- d-----w c:\program files\Java

2009-04-15 09:57 . 2004-08-04 12:00 77134 ----a-w c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-04-15 09:57 . 2004-08-04 12:00 456276 ----a-w c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-04-06 13:32 . 2009-01-14 22:39 38496 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-04-06 13:32 . 2009-01-14 22:39 15504 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-03-21 14:09 . 2004-08-04 12:00 1030656 ----a-w c:\windows\system32\kernel32(2)(2).dll

2009-03-15 17:07 . 2009-03-15 17:07 -------- d-----w c:\program files\Common Files\SWF Studio

2009-03-15 17:06 . 2009-03-15 16:40 0 -c--a-w c:\windows\mfont.dat

2009-03-09 03:19 . 2008-12-29 10:53 410984 ----a-w c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-03-08 02:34 . 2004-08-04 12:00 914944 ----a-w c:\windows\system32\wininet.dll

2009-03-08 02:34 . 2004-08-04 12:00 43008 ----a-w c:\windows\system32\licmgr10.dll

2009-03-08 02:33 . 2004-08-04 12:00 18944 ----a-w c:\windows\system32\corpol.dll

2009-03-08 02:33 . 2004-08-04 12:00 420352 ----a-w c:\windows\system32\vbscript.dll

2009-03-08 02:32 . 2004-08-04 12:00 72704 ----a-w c:\windows\system32\admparse.dll

2009-03-08 02:32 . 2004-08-04 12:00 71680 ----a-w c:\windows\system32\iesetup.dll

2009-03-08 02:31 . 2004-08-04 12:00 34816 ----a-w c:\windows\system32\imgutil.dll

2009-03-08 02:31 . 2004-08-04 12:00 48128 ----a-w c:\windows\system32\mshtmler.dll

2009-03-08 02:31 . 2004-08-04 12:00 45568 ----a-w c:\windows\system32\mshta.exe

2009-03-08 02:22 . 2004-08-04 12:00 156160 ----a-w c:\windows\system32\msls31.dll

2009-03-06 14:23 . 2004-08-04 12:00 285696 ----a-w c:\windows\system32\pdh.dll

2009-03-03 00:16 . 2004-08-04 12:00 826368 ----a-w c:\windows\system32\wininet(2)(2).dll

2009-02-20 17:18 . 2004-08-04 12:00 1160192 ----a-w c:\windows\system32\urlmon(2)(2).dll

2009-02-20 17:18 . 2004-08-04 12:00 105984 ----a-w c:\windows\system32\url(2)(2).dll

2009-02-20 17:18 . 2007-08-13 17:34 268288 ----a-w c:\windows\system32\iertutil(2)(2).dll

2009-02-10 17:10 . 2004-08-04 00:58 2070400 ----a-w c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2009-02-09 14:08 . 2004-08-04 12:00 1846912 ----a-w c:\windows\system32\win32k.sys

2009-02-09 11:27 . 2004-08-04 12:00 2193408 ----a-w c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2009-02-09 11:27 . 2004-08-04 12:00 111104 ----a-w c:\windows\system32\services.exe

2009-02-09 11:27 . 2004-08-04 12:00 111104 ----a-w c:\windows\system32\services(2)(2).exe

2009-02-09 10:56 . 2004-08-04 12:00 734208 ----a-w c:\windows\system32\lsasrv.dll

2009-02-09 10:56 . 2004-08-04 12:00 734208 ----a-w c:\windows\system32\lsasrv(2)(2).dll

2009-02-09 10:56 . 2004-08-04 12:00 684544 ----a-w c:\windows\system32\advapi32.dll

2009-02-09 10:56 . 2004-08-04 12:00 684544 ----a-w c:\windows\system32\advapi32(2)(2).dll

2009-02-09 10:56 . 2004-08-04 12:00 401408 ----a-w c:\windows\system32\rpcss.dll

2009-02-09 10:56 . 2004-08-04 12:00 401408 ----a-w c:\windows\system32\rpcss(2)(2).dll

2009-02-09 10:56 . 2004-08-04 12:00 735744 ----a-w c:\windows\system32\ntdll.dll

2009-02-09 10:56 . 2004-08-04 12:00 735744 ----a-w c:\windows\system32\ntdll(2)(2).dll

.

------- Sigcheck -------

[7] 2008-06-20 11:59 361600 AD978A1B783B5719720CFF204B666C8E c:\windows\$hf_mig$\KB951748\SP3QFE\tcpip.sys

[7] 2004-08-04 12:00 359040 9F4B36614A0FC234525BA224957DE55C c:\windows\$NtServicePackUninstall$\tcpip.sys

[7] 2008-04-13 23:50 361344 93EA8D04EC73A85DB02EB8805988F733 c:\windows\$NtUninstallKB951748$\tcpip.sys

[7] 2008-04-13 23:50 361344 93EA8D04EC73A85DB02EB8805988F733 c:\windows\ServicePackFiles\i386\tcpip.sys

[-] 2009-01-27 12:13 361600 3CF3A7B11E4A1DF6CD13B41A76E8B53E c:\windows\system32\dllcache\tcpip.sys

[-] 2009-01-27 12:13 361600 3CF3A7B11E4A1DF6CD13B41A76E8B53E c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"PeerGuardian"="c:\program files\PeerGuardian2\pg2.exe" [2005-09-18 1421824]

"CTSyncU.exe"="c:\program files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe" [2007-07-17 868352]

"LDM"="c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe" [2009-01-04 20480]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2008-10-07 13574144]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2008-10-07 86016]

"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-05-02 1947928]

"CTCheck"="c:\program files\Creative\Creative ZEN\ZEN Media Explorer\CTCheck.exe" [2007-11-06 397312]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2008-09-06 413696]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-06-12 34672]

"fssui"="c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsui.exe" [2009-02-06 454000]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-03-09 148888]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.EXE [2005-08-17 14820864]

"nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2005-12-10 1519616]

"Logitech Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" - c:\windows\KHALMNPR.Exe [2004-09-15 37888]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Logitech Desktop Messenger.lnk - c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe [2009-1-4 450560]

Logitech SetPoint.lnk - c:\program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2009-1-4 598016]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]

2009-05-02 09:52 11952 ----a-w c:\windows\system32\avgrsstx.dll

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Photo Express Calendar Checker SE.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Photo Express Calendar Checker SE.lnk

backup=c:\windows\pss\Photo Express Calendar Checker SE.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"SeaPort"=2 (0x2)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=

"c:\\Program Files\\BitComet\\BitComet.exe"=

"c:\\Program Files\\Logitech\\Desktop Messenger\\8876480\\Program\\backWeb-8876480.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Sync\\WindowsLiveSync.exe"=

"c:\\Program Files\\AVG\\AVG8\\avgnsx.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"27708:TCP"= 27708:TCP:BitComet 27708 TCP

"27708:UDP"= 27708:UDP:BitComet 27708 UDP

"20486:TCP"= 20486:TCP:BitComet 20486 TCP

"20486:UDP"= 20486:UDP:BitComet 20486 UDP

R0 m5288;m5288;c:\windows\system32\drivers\m5288.sys [25/12/2008 17:35 102528]

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [25/12/2008 20:10 325896]

R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [25/12/2008 20:10 108552]

R2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [25/12/2008 20:10 908568]

R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [25/12/2008 20:10 298776]

R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [25/12/2008 21:48 55136]

R2 fsssvc;Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [6/02/2009 19:08 533360]

S3 zlportio;zlportio;\??\c:\program files\UltraStar Deluxe\zlportio.sys --> c:\program files\UltraStar Deluxe\zlportio.sys [?]

S4 SeaPort;SeaPort;c:\program files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe [14/01/2009 18:53 226656]

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

*NewlyCreated* - PGFILTER

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]

"c:\windows\system32\rundll32.exe" "c:\windows\system32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-03-28 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

uInternet Settings,ProxyOverride = localhost

IE: &D&ownload &with BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

IE: &D&ownload all video with BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

IE: &D&ownload all with BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-05-09 10:46

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3528)

c:\windows\system32\nview.dll

c:\windows\system32\NVWRSNL.DLL

c:\program files\Logitech\SetPoint\lgscroll.dll

c:\windows\system32\ieframe.dll

c:\windows\system32\nvwddi.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\program files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

c:\windows\system32\CTSVCCDA.EXE

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program files\AVG\AVG8\avgrsx.exe

c:\progra~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

c:\program files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

c:\windows\system32\rundll32.exe

c:\windows\system32\rundll32.exe

c:\program files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2009-05-09 10:48 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-05-09 08:48

Pre-Run: 28.319.760.384 bytes beschikbaar

Post-Run: 28.347.109.376 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

218 --- E O F --- 2009-04-29 08:35

Graag een reactie wat ik nu moet doen,want dit is chinees voor mij hoor.

Thanks

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi,

misschien intressant om te vermelden:

wanneer ik mijn pc opstart zie ik op het eerste scherm die hij toont:256mb ram.

Mijn pc heeft 2gb ram.

Wanneer pc opgestart is en ik kijk bij configuratiescherm,systeem,algemeen staat daar:

kloksnelheid2,2ghz , 2,00GB.

Ik vind het dus wel vreemd dat hij tijdens de opstart slecht 256mb ram toont.Misschien ligt het probleem hier wel ergens.

Iemand een tip?

thanks

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast socrates

Dat hij maar 256 ram aangeeft bij het opstarten komt omdat er weinig

progammas mee draaien bij taakbeheer.

Toch zou ik eens grote schoonmaak houden.

Schijfopruiming, defragmenteren.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.