Ga naar inhoud

[OPGELOST] Malware doctor, ook al.


Aanbevolen berichten

Om alle verwarring te vermijden heb ik nieuwe topic gestart, heb al een aantal discussies gelezen en ook de nodige programma's gedownload, (hijack this, malwarebytes, etc..). Maar ik raak er precies niet vanaf,

ook merk ik dat de windows firewall constant automatisch uitgeschakeld wordt nadat ik hem inschakel enz.. Hieronder een logje van m'n probleem:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:24:38, on 2/06/2009

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ACER Technology Corporation\ACER WLAN 11g USB adapter\ACERWlan.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\asuskbservice.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FIH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\F-Secure\FSGUI\fsavgui.exe

C:\gmres.exe

C:\DOCUME~1\JORDY\LOCALS~1\Temp\WPDNSE\Storage Media\HiJackThis.exe

c:\lsass.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=localhost:7171

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;<local>

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Chrome copyright - {aff01325-0fc2-4749-8914-fbf0565ad9cc} - jbnmck.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [20144] C:\gmres.exe

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNotify.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: asgupd32.exe

O4 - Startup: fmnupd32.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: ACER WLAN 11g USB Utility.lnk = C:\Program Files\ACER Technology Corporation\ACER WLAN 11g USB adapter\ACERWlan.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: icwsetup.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1094839264015

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1211847304359

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: wbsys.dll,c:\progra~1\MicPhone\antit.dll

O20 - Winlogon Notify: vjpfbm - vjpfbm.dll (file missing)

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASUSKeyboardService - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\asuskbservice.exe

O23 - Service: bevtservice - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\bEvtService.exe (file missing)

O23 - Service: Intelligente achtergrondsoverdrachtservice (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Automatische updates (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.hahastop.com/pictures/Rock_Paper_Scissors.jpg

--

End of file - 8554 bytes

Ik durf natuurlijk geen processen te verwijderen zonder dat ik weet wat ze doen dus bij deze..

Alvast bedankt,

Jordy

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 22
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Populaire dagen

Beste reacties in dit topic

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop bevtservice

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete bevtservice

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Chrome copyright - {aff01325-0fc2-4749-8914-fbf0565ad9cc} - jbnmck.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [20144] C:\gmres.exe

O4 - Startup: asgupd32.exe

O4 - Startup: fmnupd32.exe

O4 - Global Startup: icwsetup.exe

O20 - Winlogon Notify: vjpfbm - vjpfbm.dll (file missing)

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.hahastop.com/pictures/Roc...r_Scissors.jpg

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download WUSFIX en laat dit runnen :

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Tijdens de scan met Malwarebytes reageerde mijn anti-virus (f-secure):

Spyware aangetroffen:

Type: riskware

Familie:

Naam: FraudTool.Win32.Malwaredoctor

Object: C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\O1TC4T91\mlw(1).exe

Spyware aangetroffen:

Type: riskware

Familie:

Naam: FraudTool.Win32.MalwareDocter

Object: C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\691447002.exe

Daarna zei MalwareBytes dat de scan succesvol is verlopen en dat er 1 object geïnfecteerd was die bij deze verwijdert was (de vorige scan vandaag met MalwareBytes leverde 300+ geinfecteerde bestanden op :s)

(Tijdens het afsluiten gaf F secure nog een melding van malware maar kon ik helaas niet meer noteren, zat alleszins in system32 met als naam cj... .sys). Anyway nu zie ik net dat de pc terug opstart, met zwart scherm en als opmerking 'no bootable "partiton" in table'.

Hulp :bawling:

Edit: de scan met WUSFIX duurde nog geen seconde?!

Link naar reactie
Delen op andere sites

"Veilige modus" gaat vaak via F8 (niet in alle gevallen echter).

Lukt me niet, heb wel nog een ghost liggen van m'n pc, maar daarmee verlies wellicht alles?! Als het al niet te laat is..

Omg, had al een usb stick weggedaan uit me pc omdat ik al dacht dat het daar aan lag, en was er niet van bewust dat er nog 1 inzat met die programma'tjes op -_-

Anyway nu start hij natuurlijk normaal op. Sorry haha logjes komen direct!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hijack This lpg:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\asuskbservice.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Common\FIH32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program Files\ACER Technology Corporation\ACER WLAN 11g USB adapter\ACERWlan.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\gmres.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\DOCUME~1\JORDY\LOCALS~1\Temp\WPDNSE\Storage Media\HiJackThis.exe

c:\lsass.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=localhost:7171

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [6593] C:\gmres.exe

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNotify.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: ACER WLAN 11g USB Utility.lnk = C:\Program Files\ACER Technology Corporation\ACER WLAN 11g USB adapter\ACERWlan.exe

O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-BE/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1094839264015

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1211847304359

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: wbsys.dll,c:\progra~1\MicPhone\antit.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASUSKeyboardService - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\asuskbservice.exe

O23 - Service: Intelligente achtergrondsoverdrachtservice (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Automatische updates (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\

Venijnige gmres zit er nogaltijd tussen :argh:

MBAM log:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.37

Database versie: 2182

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

2/06/2009 16:02:31

mbam-log-2009-06-02 (16-02-31).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 85114

Verstreken tijd: 45 minute(s), 42 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 1

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

C:\lsass.exe (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

Alsjeblief!

Groetjes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maakt de "Recovery Console" veel uit van het proces? Want ik heb ergens onderweg mijn internetverbinding verloren op de pc in kwestie ( geen verbinding mogelijk omdat "het IP-adres niet kan vernieuwd worden" ). Ben naar een oplossing aan het zoeken op deze moment.

Edit: Raak niet aan internet, ondertussen is hij aan het scannen!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.