Ga naar inhoud

[OPGELOST] Vreselijk trage pc


Aanbevolen berichten

De laatste tijd werkt mijn pc trager en trager.

Dit komt onder andere omdat het inderdaad een heel oud beestje is maar ik vrees dat er nog wat schort.

Heb een HiJackThis-logje gemaakt, willen jullie er even naar kijken?

bedankt bij voorbaat,

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:05:16, on 3/06/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\The Kids\Application Data\Thinstall\Windows Live Messenger\4000001900003i\usnsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Documents and Settings\The Kids\Mijn documenten\Dimitri's Documenten\Deamon tools\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [update Service] "C:\Program Files\Common Files\Teknum Systems\update.exe" /startup

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1265887633-3067446407-1682384897-1014\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'mieke')

O4 - S-1-5-21-1265887633-3067446407-1682384897-1014 Startup: Yahoo! Widget Engine.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe (User 'mieke')

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Documents and Settings\The Kids\Mijn documenten\Dimitri's Documenten\Bitcomet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Documents and Settings\The Kids\Mijn documenten\Dimitri's Documenten\Bitcomet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Documents and Settings\The Kids\Mijn documenten\Dimitri's Documenten\Bitcomet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan de Banner Ad Blokker - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\npjpi160_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\npjpi160_05.dll

O9 - Extra button: Statistieken bescherming internetverkeer - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: SysInfosCab - https://www.homebanking2.axa.be/clientupgrade/SysInfosCab.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://pluiskipje.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab?10,0,912,0

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1132077504796

O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://pluiskipje.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game04.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5142/mcfscan.cab

O16 - DPF: {FFB3A759-98B1-446F-BDA9-909C6EB18CC7} (PCPitstop Exam) - http://utilities.pcpitstop.com/optimize2/pcpitstop2.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E485216F-634A-4D3B-A7C8-6ADD94BB13A8}: NameServer = 195.130.131.4,195.130.130.132

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (avp) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NetCom3 Service (Netcom3) - Unknown owner - C:\Program Files\Netcom3 Cleaner\PSCMonitor.exe (file missing)

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

--

End of file - 9295 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop Netcom3

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete Netcom3

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb beide gedaan

Deze zijn echter niet verwijderd, geen idee waarom

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

Heb daarna wel mbam gedaan. logjes volgen hieronder

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:48:24, on 5/06/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Documents and Settings\The Kids\Mijn documenten\Dimitri's Documenten\Deamon tools\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [update Service] "C:\Program Files\Common Files\Teknum Systems\update.exe" /startup

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Documents and Settings\The Kids\Mijn documenten\Dimitri's Documenten\Bitcomet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Documents and Settings\The Kids\Mijn documenten\Dimitri's Documenten\Bitcomet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Documents and Settings\The Kids\Mijn documenten\Dimitri's Documenten\Bitcomet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan de Banner Ad Blokker - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\npjpi160_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\npjpi160_05.dll

O9 - Extra button: Statistieken bescherming internetverkeer - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: SysInfosCab - https://www.homebanking2.axa.be/clientupgrade/SysInfosCab.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://pluiskipje.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab?10,0,912,0

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1132077504796

O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://pluiskipje.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game04.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5142/mcfscan.cab

O16 - DPF: {FFB3A759-98B1-446F-BDA9-909C6EB18CC7} (PCPitstop Exam) - http://utilities.pcpitstop.com/optimize2/pcpitstop2.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E485216F-634A-4D3B-A7C8-6ADD94BB13A8}: NameServer = 195.130.131.4,195.130.130.132

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (avp) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

--

End of file - 8528 bytes

Malwarebytes' Anti-Malware 1.37

Database versie: 2229

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

4/06/2009 17:43:57

mbam-log-2009-06-04 (17-43-32).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 122005

Verstreken tijd: 28 minute(s), 7 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 30

Registerwaarden geïnfecteerd: 2

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 12

Bestanden geïnfecteerd: 6

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5d60ff48-95be-4956-b4c6-6bb168a70310} (Trojan.KeenValue) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{eddbb5ee-bb64-4bfc-9dbe-e7c85941335b} (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Netcom3 Cleaner (Rogue.NetCom3) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SpyClean (Rogue.NetCom3) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\zangosa (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Zango (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\zangoax.clientdetector (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\zangoax.clientdetector.1 (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\zangoax.userprofiles (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\zangoax.userprofiles.1 (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.toolbarctl (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.toolbarctl.1 (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.htmlmenuui (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.htmlmenuui.1 (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\srv.coreservices (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\srv.coreservices.1 (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\hostie.bho (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\hbr.hbmain (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\hbr.hbmain.1 (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\hbmain.commband (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\hbmain.commband.1 (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.progressivecounterplugin (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.progressivecounterplugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.slotplugin (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.slotplugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.textplugin (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.textplugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\zango (Adware.180Solutions) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\{NSINAME} (Trojan.Agent) -> No action taken.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions\Zango@Zango.com (Adware.Zango) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform\zango 10.3.37.0 (Adware.Zango) -> No action taken.

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

c:\documents and settings\All Users\Application Data\ZangoSA (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\All Users\Application Data\2ACA5CC3-0F83-453D-A079-1076FE1A8B65 (Adware.Seekmo) -> No action taken.

c:\documents and settings\mieke.YOUR-702469E35F\Application Data\Zango (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\mieke.your-702469e35f\application data\Zango\v3.0 (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\mieke.your-702469e35f\application data\Zango\v3.0\Zango (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\mieke.your-702469e35f\application data\Zango\v3.0\Zango\static (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\mieke.your-702469e35f\application data\Zango\v3.0\Zango\static\1 (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\The Kids\Application Data\Zango (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\The Kids\application data\Zango\v3.0 (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\The Kids\application data\Zango\v3.0\Zango (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\The Kids\application data\Zango\v3.0\Zango\static (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\The Kids\application data\Zango\v3.0\Zango\static\1 (Adware.Zango) -> No action taken.

Bestanden geïnfecteerd:

c:\program files\mozilla firefox\plugins\npclntax_ZangoSA.dll (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\all users\application data\ZangoSA\ZangoSA.dat (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\all users\application data\ZangoSA\ZangoSAAbout.mht (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\all users\application data\ZangoSA\ZangoSAau.dat (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\all users\application data\ZangoSA\ZangoSAEula.mht (Adware.Zango) -> No action taken.

c:\documents and settings\all users\application data\ZangoSA\ZangoSA_kyf.dat (Adware.Zango) -> No action taken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Die twee lijntjes die steeds terugkeren, zijn geen probleem. Zijn maar "schoonheidsfoutjes" :-)

Malwarebytes heeft behoorlijk wat rotzooi gevonden. Maar op basis van de melding "no action taken", lijkt het alsof je de gemelde items niet verwijderd hebt. Indien dit niet het geval is, wil je dan Malwarebytes nog eens opnieuw laten scannen en nu wél op "verwijderen" klikken. Dan verdwijnen al de besmettingen van je PC naar de quarantaine van MBAM.

En laat dan daarna even weten hoe het nu met de snelheid staat ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Sorry voor de vertraging, examens kwamen in de weg. Had toch alles verwijderd, had enkel een verkeerd (te vroeg) logfile opgeslagen :s

Hier zijn de nieuwe logjes

Malwarebytes' Anti-Malware 1.37

Database versie: 2229

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

4/06/2009 17:45:37

mbam-log-2009-06-04 (17-45-37).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 122005

Verstreken tijd: 28 minute(s), 7 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 30

Registerwaarden geïnfecteerd: 2

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 12

Bestanden geïnfecteerd: 6

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5d60ff48-95be-4956-b4c6-6bb168a70310} (Trojan.KeenValue) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{eddbb5ee-bb64-4bfc-9dbe-e7c85941335b} (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Netcom3 Cleaner (Rogue.NetCom3) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SpyClean (Rogue.NetCom3) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\zangosa (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Zango (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\zangoax.clientdetector (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\zangoax.clientdetector.1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\zangoax.userprofiles (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\zangoax.userprofiles.1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.toolbarctl (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.toolbarctl.1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.htmlmenuui (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.htmlmenuui.1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\srv.coreservices (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\srv.coreservices.1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\hostie.bho (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\hbr.hbmain (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\hbr.hbmain.1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\hbmain.commband (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\hbmain.commband.1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.progressivecounterplugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.progressivecounterplugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.slotplugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.slotplugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.textplugin (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\funwebproducts.textplugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\zango (Adware.180Solutions) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\{NSINAME} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions\Zango@Zango.com (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform\zango 10.3.37.0 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

c:\documents and settings\All Users\Application Data\ZangoSA (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\All Users\Application Data\2ACA5CC3-0F83-453D-A079-1076FE1A8B65 (Adware.Seekmo) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\mieke.YOUR-702469E35F\Application Data\Zango (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\mieke.your-702469e35f\application data\Zango\v3.0 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\mieke.your-702469e35f\application data\Zango\v3.0\Zango (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\mieke.your-702469e35f\application data\Zango\v3.0\Zango\static (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\mieke.your-702469e35f\application data\Zango\v3.0\Zango\static\1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\The Kids\Application Data\Zango (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\The Kids\application data\Zango\v3.0 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\The Kids\application data\Zango\v3.0\Zango (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\The Kids\application data\Zango\v3.0\Zango\static (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\The Kids\application data\Zango\v3.0\Zango\static\1 (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

Bestanden geïnfecteerd:

c:\program files\mozilla firefox\plugins\npclntax_ZangoSA.dll (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\application data\ZangoSA\ZangoSA.dat (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\application data\ZangoSA\ZangoSAAbout.mht (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\application data\ZangoSA\ZangoSAau.dat (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\application data\ZangoSA\ZangoSAEula.mht (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\documents and settings\all users\application data\ZangoSA\ZangoSA_kyf.dat (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:52:52, on 10/06/2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Documents and Settings\The Kids\Mijn documenten\Dimitri's Documenten\Deamon tools\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [update Service] "C:\Program Files\Common Files\Teknum Systems\update.exe" /startup

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Documents and Settings\The Kids\Mijn documenten\Dimitri's Documenten\Bitcomet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Documents and Settings\The Kids\Mijn documenten\Dimitri's Documenten\Bitcomet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Documents and Settings\The Kids\Mijn documenten\Dimitri's Documenten\Bitcomet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Toevoegen aan de Banner Ad Blokker - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\npjpi160_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\npjpi160_05.dll

O9 - Extra button: Statistieken bescherming internetverkeer - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: SysInfosCab - https://www.homebanking2.axa.be/clientupgrade/SysInfosCab.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://pluiskipje.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab?10,0,912,0

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1132077504796

O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://pluiskipje.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game04.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5142/mcfscan.cab

O16 - DPF: {FFB3A759-98B1-446F-BDA9-909C6EB18CC7} (PCPitstop Exam) - http://utilities.pcpitstop.com/optimize2/pcpitstop2.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E485216F-634A-4D3B-A7C8-6ADD94BB13A8}: NameServer = 195.130.131.4,195.130.130.132

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (avp) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:\Program Files\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe

--

End of file - 8439 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

advanced system care dwnlden dat is een bijzonder knap machientje, dat schoont uw pc helemaal op,hersteld alle fouten verwijderd en beschermd mal en spyware troyans, defragmenteerd speedup i net etc.....grts

---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:13 ----------

ik zie ook dat er symantec en tegelijk kasperski op uw pc zit dat kan ook het prob zijn dat zijn toch 2 virusscanners of vergis ik mij ?grts

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Vroeger stond er Norton antivirus op (vandaar miss nog sporen van symantec want als ik mij ni vergis zijn die gelinkt).

Nu staat er enkel nog Kapersky op, dacht ik toch :P

Want dat zou idd veel kunne verklaren maar denk ni da het daar zal aan liggen, toch thx voor de input en zal zeker dat programma is proberen nadat ik de stappen van Kape heb geprobeerd :P

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.