Ga naar inhoud

[OPGELOST] laptop wordt trager en trager


Aanbevolen berichten

kan al bijna niet meer surfen, telkens ik een link aanklik krijg ik eerst paar keer kan pagina niet weergeven, controleer internetverbinding, eerst dacht ik dat het aan mijn draadloos lag maar gisteren had ik pc direct aan kabel aangesloten en ondervind zelfde problemen, wel minder, maar toch ...

heb een hijack log gemaakt ... mag ik hotspotshield verwijderen, heb dit programma verwijderd maar toch blijft die in mijn hijack log staan, ... heb wel vreselijk veel moeite gehad om uberhaupt te kunnen verwijderen

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:52:01, on 9/06/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe

C:\Program Files\IncrediMail\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = %s - Yahoo! Search Results

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R3 - URLSearchHook: Mininova-Vuze Toolbar - {d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0} - C:\Program Files\Mininova-Vuze\tbMin1.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Mininova-Vuze Toolbar - {d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0} - C:\Program Files\Mininova-Vuze\tbMin1.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Hotspot Shield Class - {F9E4A054-E9B1-4BC3-83A3-76A1AE736170} - (no file)

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Mininova-Vuze Toolbar - {d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0} - C:\Program Files\Mininova-Vuze\tbMin1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CardReaderMonitor] C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp.\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [PSUNMain] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe" /Traybar

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nmapp] "C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [iSPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2009] c:\program files\uniblue\registrybooster\StartRegistryBooster.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\Windows\System32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103472 -"Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10" -"http://www.immoweb.be/nl/Rent.cfm?xkeep=Yxdisplay=gallery&xvpp=N&xbvl=&xvvi=N&startrow=1&xcodepays=B&xidcategorie=1&xidregionxidprovincexidarrondissement=2%2C10%2C%20&xcodecommune1=8400&xcodecommune2=8450&xcodecommune3=8380&xcodecommune4=8430&xprice1=0.0&xprice2=1000&xcodecommune5=&xmi=&xdevice=EUR&xminroom1=2&xminroom2=5&xminp1=&xminp2=&xorderby1=codecommune&xorderby2=prixhtva&xshow=&xcodecommunelibre=&xagency=&xtypesouscategorie=&xarenover=&xnombrefacade1=&xnombrefacade2=&xcodeorientation=&xsurfacehabitabletotale1=&xsurfacehabitabletotale2=&xnombrefeuouvert=&xcodecuisine=&xTerrasse=&xsurfacejardinprive=&xNombreParking=&xPiscine=&xAscenseur=&xNeuf=Y&xHandicape=&ximmeublerapport=&xvillegiature=&xmeuble=&xsurfaceprofliberale=&xSurfaceTotaleTerrain1=&xSurfaceTotaleTerrain2=&xpermisbatir=&xCodeTypeConstruction=&xs

O9 - Extra button: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/15108/CTPID.cab

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Hotspot Shield Routing Service (HssSrv) - Conexant Systems, Inc. - (no file)

O23 - Service: Hotspot Shield Tray Service (HssTrayService) - Conexant Systems, Inc. - (no file)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: NanoServiceMain - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

O23 - Service: Pure Networks Platform Service (nmservice) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TUProgSt.exe,-1 (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TUProgSt.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 10715 byteset uberhaupt te kunnen verwijderen

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Reacties 56
 • Aangemaakt
 • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Beste reacties in dit topic

Geplaatste afbeeldingen

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop HssSrv

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete HssSrv

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop HssTrayService

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete HssTrayService

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: Hotspot Shield Class - {F9E4A054-E9B1-4BC3-83A3-76A1AE736170} - (no file)

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\Windows\System32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1103472 -"Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10" -"http://www.immoweb.be/nl/Rent.cfm?xkeep=Yxdisplay=gallery&xvpp=N&xbvl=&xvvi=N& startrow=1&xcodepays=B&xidcategorie=1&xidregionxidprovincexidarrondissement=2%2C 10%2C%20&xcodecommune1=8400&xcodecommune2=8450&xcodecommune3=8380&xcodecommune4= 8430&xprice1=0.0&xprice2=1000&xcodecommune5=&xmi=&xdevice=EUR&xminroom1=2&xminro om2=5&xminp1=&xminp2=&xorderby1=codecommune&xorderby2=prixhtva&xshow=&xcodecommu nelibre=&xagency=&xtypesouscategorie=&xarenover=&xnombrefacade1=&xnombrefacade2= &xcodeorientation=&xsurfacehabitabletotale1=&xsurfacehabitabletotale2=&xnombrefe uouvert=&xcodecuisine=&xTerrasse=&xsurfacejardinprive=&xNombreParking=&xPiscine= &xAscenseur=&xNeuf=Y&xHandicape=&ximmeublerapport=&xvillegiature=&xmeuble=&xsurf aceprofliberale=&xSurfaceTotaleTerrain1=&xSurfaceTotaleTerrain2=&xpermisbatir=&x CodeTypeConstruction=&xs

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.37

Database versie: 2255

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

9/06/2009 22:03:30

mbam-log-2009-06-09 (22-03-30).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 86633

Verstreken tijd: 5 minute(s), 15 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

-----------------------------------------------------------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:04:56, on 9/06/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\RegistryBooster.exe

C:\Program Files\IncrediMail\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = %s - Yahoo! Search Results

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R3 - URLSearchHook: Mininova-Vuze Toolbar - {d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0} - C:\Program Files\Mininova-Vuze\tbMin1.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Mininova-Vuze Toolbar - {d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0} - C:\Program Files\Mininova-Vuze\tbMin1.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Mininova-Vuze Toolbar - {d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0} - C:\Program Files\Mininova-Vuze\tbMin1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CardReaderMonitor] C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp.\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [PSUNMain] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe" /Traybar

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nmapp] "C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [iSPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2009] c:\program files\uniblue\registrybooster\StartRegistryBooster.exe

O9 - Extra button: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/15108/CTPID.cab

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Hotspot Shield Routing Service (HssSrv) - Conexant Systems, Inc. - (no file)

O23 - Service: Hotspot Shield Tray Service (HssTrayService) - Conexant Systems, Inc. - (no file)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: NanoServiceMain - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

O23 - Service: Pure Networks Platform Service (nmservice) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TUProgSt.exe,-1 (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TUProgSt.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 9587 bytes

---------------------------------------------------------------------------------

ik heb daarjuist gebeld naar de technische support van telenet, ze hebben nu eindelijk toegegeven dat het kan liggen aan het feit dat iedereen automatisch op poort 6 wordt gezet bij een nieuwe verbinding, ik woon in een straat met enkel appartementen, ik zie zeker stuk of 10 buren staan van mij als ik netwerkcentrum open, ik legde uit dat als ik site open dat ik altijd uitkom op fout bij het laden, omdat het zodanig lang duurt vooraleer ik op de site geraak, dat zou aan mijn pc liggen zei hij, toen ik vroeg aan welke factoren ik dan nog kan zien dat het wel degelijk ligt aan het feit dat er hier teveel verbindingen zijn, (paar maanden geleden had ik dit probleem namelijk niet) ... toen kreeg ik als antwoord dat mijn verbinding zou wegvallen , haha zei ik, dat probleem heb ik want dat zie ik aan mijn netwerk magic van cisko, telkens mijn verbinding wegvalt krijg ik melding hiervan en zo weet ik dat mijn verbinding om de minuut wegvalt voor paar seconden, hoe later in de avond, hoe minder last ik hiervan heb, ... ik zou eventueel die poort kunnen wijzigen maar ik weet niet hoe, mijnheer zei iets van naar mijntelenet/wifi gaan maar ik blijk dit weer keer niet kunnen te vinden, ... hoe kan ik handmatig de poort veranderen ? en bijkomend probleem, ik heb nu constant last van een nieuwe zoekmachine, namelijk fast browser search, ik heb in about:config overal waar ik fast browser zag staan geherinitialiseerd, dit ging allemaal weer goed, maar is plots terug, moet ik mss nog dingen aanpassen in about:config ? toen ik dit probleem had met live search moest ik alle url met live search herinitialiseren maar ik moest dan ook nog iets toevoegen maar wat dat weet ik natuurlijk niet meer , weet er iemand hoe ik dit moet doen ? thankzz

---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:18 ----------

ik heb in mijn about:config keyword.URL terug geherinitialiseerd en nu staat die op standaard string en google, maar als ik me goed herinner moest ik nog iets veranderen van boolean naar string en moest ik nog een zin bijtypen ...

oeps, heb net gekeken bij mijn addons van mozilla en daar zie ik staan fast browser search , moet erbij gekomen zijn met een site om tattoos te maken, een applicatie van my space , wist dus niet dat je nu al je addons moet controleren ook, bedoel daarmee dat er addons geinstalleerd worden zonder dat je er weet van hebt , heb die gedeinstalleerd, hopelijk blijft die fast brows search nu weg ...

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb je ook dit uitgevoerd ?

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop HssSrv

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete HssSrv

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop HssTrayService

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete HssTrayService

Druk op Enter.

want je services van HotSpotShield zijn nog steeds aanwezig in je log. Voor de rest ziet dat er prima uit ... en zal je inderdaad naar andere oorzaken moeten zoeken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb je ook dit uitgevoerd ?

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop HssSrv

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete HssSrv

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc stop HssTrayService

Druk op Enter.

Ga naar Start - Uitvoeren en tik in: sc delete HssTrayService

Druk op Enter.

want je services van HotSpotShield zijn nog steeds aanwezig in je log. Voor de rest ziet dat er prima uit ... en zal je inderdaad naar andere oorzaken moeten zoeken.

ja, heb dit gedaan maar wat ik niet goed begrijp is moet ik gewoon intikken en dan enter doen, of moet ik enter klikken nadat ik dan die sc stop toestanden opende , ik heb gewoon geenterd zonder te openen

Link naar reactie
Delen op andere sites

nu heb ik dus gedaan, start, ingetikt uitvoeren, er kwam ander venstertje tevoorschijn, daarin heb k dan telkens die dingen gecopypasted ... zal nog keer log bijvoegen hé, ik weet dat ik massa miserie gehad heb om die hotspottoestand eraf te krijgen, terwijl ik dat installeerde kon ik zelfs onmogelijk nog cancelen of terugkeren, ben dan uiteindelijk uit installatie geraakt door unlocker ...

-------------------------------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:26:08, on 10/06/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = %s - Yahoo! Search Results

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R3 - URLSearchHook: Mininova-Vuze Toolbar - {d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0} - C:\Program Files\Mininova-Vuze\tbMin1.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Mininova-Vuze Toolbar - {d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0} - C:\Program Files\Mininova-Vuze\tbMin1.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Mininova-Vuze Toolbar - {d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0} - C:\Program Files\Mininova-Vuze\tbMin1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CardReaderMonitor] C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp.\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [PSUNMain] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe" /Traybar

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nmapp] "C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [iSPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2009] c:\program files\uniblue\registrybooster\StartRegistryBooster.exe

O9 - Extra button: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/15108/CTPID.cab

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Hotspot Shield Routing Service (HssSrv) - Conexant Systems, Inc. - (no file)

O23 - Service: Hotspot Shield Tray Service (HssTrayService) - Conexant Systems, Inc. - (no file)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: NanoServiceMain - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

O23 - Service: Pure Networks Platform Service (nmservice) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TUProgSt.exe,-1 (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TUProgSt.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 9527 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

heb het nu nog keer uitgevoerd, nu enkel maar intikken en enter maar staat er nog steeds hoor ...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:13:44, on 10/06/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe

C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Vuze\Azureus.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\SYSTEM32\taskeng.exe

C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = %s - Yahoo! Search Results

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R3 - URLSearchHook: Mininova-Vuze Toolbar - {d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0} - C:\Program Files\Mininova-Vuze\tbMin1.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Mininova-Vuze Toolbar - {d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0} - C:\Program Files\Mininova-Vuze\tbMin1.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Mininova-Vuze Toolbar - {d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0} - C:\Program Files\Mininova-Vuze\tbMin1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CardReaderMonitor] C:\Program Files\Realtek Semiconductor Corp.\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [PSUNMain] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe" /Traybar

O4 - HKLM\..\Run: [nmctxth] "C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nmapp] "C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [iSPMonitor] C:\Program Files\ISP Monitor\isp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue RegistryBooster 2009] c:\program files\uniblue\registrybooster\StartRegistryBooster.exe

O9 - Extra button: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} -

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/15108/CTPID.cab

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\Program Files\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\Windows\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Hotspot Shield Routing Service (HssSrv) - Conexant Systems, Inc. - (no file)

O23 - Service: Hotspot Shield Tray Service (HssTrayService) - Conexant Systems, Inc. - (no file)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ISP Monitor (ISPMonitorSrv) - How2 Studios - C:\Program Files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: NanoServiceMain - Panda Security, S.L. - C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

O23 - Service: Pure Networks Platform Service (nmservice) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\TUProgSt.exe,-1 (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TUProgSt.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--

End of file - 9560 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Vreemd dat je die services van HotSpot niet kan verwijderen :s

Dan eens anders proberen. Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!


 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Vreemd dat je die services van HotSpot niet kan verwijderen :s

Dan eens anders proberen. Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord.

-------------------------------------------------

ComboFix 09-06-10.02 - Alinetjes top 11/06/2009 15:19.3 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6001.1.1252.32.1043.18.1790.1091 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\users\Alinetjes top\Downloads\combofixa.exe

SP: Windows Defender *disabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-05-11 to 2009-06-11 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-06-11 13:23 . 2009-06-11 13:24 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Local\temp

2009-06-11 13:23 . 2009-06-11 13:23 -------- d-----w- c:\users\maxime\AppData\Local\temp

2009-06-11 13:23 . 2009-06-11 13:23 -------- d-----w- c:\users\Gast\AppData\Local\temp

2009-06-11 13:10 . 2009-06-11 13:12 -------- d-----w- C:\ComboFix

2009-06-08 06:11 . 2009-06-08 06:11 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Uniblue

2009-06-06 06:47 . 2009-06-08 11:56 11904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\hitmanpro35.sys

2009-06-06 06:47 . 2009-06-06 06:47 6330616 ----a-w- c:\programdata\Hitman Pro 3\HitmanPro35.exe

2009-06-05 01:15 . 2009-06-05 15:28 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Local\IM

2009-06-05 01:15 . 2009-06-05 01:16 -------- d-----w- c:\programdata\IM

2009-06-05 01:15 . 2009-06-05 15:29 -------- d-----w- c:\program files\IncrediMail

2009-06-05 01:15 . 2009-06-05 01:15 -------- d-----w- c:\programdata\IncrediMail

2009-06-04 23:28 . 2008-12-12 16:05 24880 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pnarp.sys

2009-06-04 23:27 . 2008-12-12 16:05 26416 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\purendis.sys

2009-06-04 23:27 . 2009-06-04 23:27 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Pure Networks Shared

2009-06-04 23:26 . 2009-06-04 23:26 30420528 ----a-w- c:\programdata\Pure Networks\Setup\nmsetup.exe

2009-06-04 23:25 . 2009-06-04 23:27 -------- d-----w- c:\programdata\Pure Networks

2009-05-30 19:54 . 2008-11-14 07:46 36608 ----a-w- c:\windows\system32\FsUsbExDisk.Sys

2009-05-30 19:54 . 2008-11-14 07:46 233472 ----a-w- c:\windows\system32\FsUsbExService.Exe

2009-05-30 19:54 . 2008-11-14 07:46 110592 ----a-w- c:\windows\system32\FsUsbExDevice.Dll

2009-05-30 19:52 . 2009-05-30 19:52 -------- d-----w- c:\program files\MarkAny

2009-05-30 19:49 . 2009-05-30 19:49 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Local\Downloaded Installations

2009-05-27 17:39 . 2009-05-27 17:39 -------- d-----w- c:\program files\URUSoft

2009-05-24 09:17 . 2009-05-24 09:17 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Local\Regensburger

2009-05-23 22:03 . 2009-05-23 22:12 -------- d-----w- c:\program files\HideMyIP

2009-05-22 04:57 . 2009-05-22 04:57 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Local\Opera

2009-05-22 04:56 . 2009-05-22 13:15 -------- d-----w- c:\program files\Opera

2009-05-22 03:01 . 2009-05-22 03:01 -------- d-----w- c:\program files\Pure Networks

2009-05-17 01:57 . 2009-05-17 01:57 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Panda Security

2009-05-17 01:57 . 2009-05-17 01:57 245 ----a-w- c:\windows\system32\PSUNCpl.dat

2009-05-17 01:56 . 2009-05-17 01:56 -------- d-----w- c:\programdata\Panda Security

2009-05-16 04:12 . 2009-05-16 04:12 1515520 ----a-w- c:\programdata\TuneUp Software\TuneUp Utilities\WinStyler\LogonScreens\hem.tls.dll

2009-05-16 01:00 . 2009-04-27 12:21 17152 ----a-w- c:\windows\system32\authuitu.dll

2009-05-16 01:00 . 2009-04-27 12:21 28928 ----a-w- c:\windows\system32\uxtuneup.dll

2009-05-16 01:00 . 2009-05-16 01:00 361216 ----a-w- c:\windows\system32\TuneUpDefragService.exe

2009-05-16 00:35 . 2009-05-16 00:35 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Anonymizer

2009-05-16 00:34 . 2009-05-16 00:34 -------- d-----w- c:\programdata\Anonymizer

2009-05-13 11:13 . 2009-04-24 11:00 2051864 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgcorex.dll

2009-05-13 11:13 . 2009-04-24 11:00 2302232 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avguiadv.dll

2009-05-13 11:13 . 2009-04-24 11:00 3399960 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgui.exe

2009-05-13 11:13 . 2009-04-24 11:00 3288344 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\setup.exe

2009-05-13 11:13 . 2009-04-24 11:00 424472 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgwdwsc.dll

2009-05-13 11:13 . 2009-04-24 11:00 1262880 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgwd.dll

2009-05-13 11:13 . 2009-04-24 11:00 177432 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgmail.dll

2009-05-13 11:13 . 2009-04-24 11:00 354584 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgxch32.dll

2009-05-12 19:17 . 2009-05-12 19:18 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Desktopicon

2009-05-12 19:17 . 2009-05-24 00:25 -------- d-----w- c:\program files\Unlocker

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-06-11 11:15 . 2009-05-01 19:44 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Azureus

2009-06-10 21:30 . 2009-05-09 16:47 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\dvdcss

2009-06-09 22:39 . 2008-10-25 01:56 677010 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-06-09 22:39 . 2008-10-25 01:56 131474 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-06-06 07:04 . 2009-03-21 19:54 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-06-06 07:03 . 2009-04-11 03:04 3371383 ----a-w- c:\programdata\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam-setup.exe

2009-06-06 06:47 . 2009-01-10 15:08 -------- d-----w- c:\programdata\Hitman Pro

2009-06-06 06:47 . 2009-01-10 15:08 -------- d-----w- c:\program files\Hitman Pro 3

2009-06-06 06:47 . 2009-01-10 15:08 -------- d-----w- c:\programdata\Hitman Pro 3

2009-06-05 00:19 . 2009-01-09 15:59 64496 ----a-w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-06-01 22:50 . 2009-01-10 03:13 28095 ----a-w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\nvModes.dat

2009-05-30 19:54 . 2009-03-27 13:38 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Samsung

2009-05-30 19:53 . 2008-10-24 17:15 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information

2009-05-30 19:52 . 2009-03-28 20:55 -------- d-----w- c:\program files\Samsung

2009-05-26 11:20 . 2009-03-21 19:54 40160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-05-26 11:19 . 2009-03-21 19:54 19096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-05-23 22:27 . 2009-03-25 22:02 -------- d-----w- c:\program files\McAfee

2009-05-23 20:32 . 2009-02-04 16:47 -------- d-----w- c:\program files\Creative

2009-05-22 19:45 . 2009-02-09 22:06 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\uTorrent

2009-05-22 19:28 . 2009-01-10 03:17 -------- d-----w- c:\program files\Codemasters

2009-05-17 01:56 . 2009-03-26 01:20 -------- d-----w- c:\program files\Panda Security

2009-05-17 01:17 . 2009-01-09 20:56 -------- d-----w- c:\programdata\avg8

2009-05-16 04:32 . 2009-03-25 13:08 680 ----a-w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Local\d3d9caps.dat

2009-05-16 01:00 . 2009-04-20 18:53 604416 ----a-w- c:\windows\system32\TUProgSt.exe

2009-05-16 01:00 . 2009-04-20 18:50 -------- d-----w- c:\program files\TuneUp Utilities 2009

2009-05-14 01:00 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w- c:\program files\Windows Mail

2009-05-10 00:09 . 2009-01-09 15:59 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Packard Bell

2009-05-09 23:07 . 2009-04-25 23:49 -------- d-----w- c:\program files\Google

2009-05-09 23:07 . 2009-01-09 21:42 -------- d-----w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy

2009-05-09 23:02 . 2009-01-09 21:43 -------- d-----w- c:\programdata\Spybot - Search & Destroy

2009-05-09 22:59 . 2009-01-10 18:16 -------- d-----w- c:\program files\Telemeter 3.0

2009-05-09 21:45 . 2009-05-07 18:42 -------- d-----w- c:\program files\ISP Monitor

2009-05-09 21:41 . 2009-05-09 09:58 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\DivX

2009-05-09 16:48 . 2009-05-09 16:45 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\vlc

2009-05-09 16:44 . 2009-05-09 16:44 -------- d-----w- c:\program files\VideoLAN

2009-05-09 09:27 . 2009-05-09 09:27 -------- d-----w- c:\program files\DivX

2009-05-09 09:27 . 2009-05-09 09:27 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\PX Storage Engine

2009-05-09 09:27 . 2009-05-09 09:27 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\DivX Shared

2009-05-09 05:50 . 2009-06-11 00:49 915456 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-05-09 05:34 . 2009-06-11 00:49 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2009-05-08 21:48 . 2009-05-08 21:48 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\GRETECH

2009-05-08 21:47 . 2009-05-08 21:47 -------- d-----w- c:\program files\GRETECH

2009-05-08 17:36 . 2009-04-17 17:52 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\IObit

2009-05-08 17:10 . 2009-05-05 16:11 -------- d-----w- c:\program files\Mininova-Vuze

2009-05-07 18:42 . 2009-05-07 01:08 737280 ----a-w- c:\windows\iun6002.exe

2009-05-07 16:56 . 2009-05-07 16:56 15884 ----a-w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Azureus\plugins\azitunes\libProcessAccess.dll

2009-05-07 16:56 . 2009-05-07 16:56 102400 ----a-w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Azureus\plugins\azitunes\jacob-1.14.3-x86.dll

2009-05-07 16:56 . 2009-05-07 16:56 6516755 ----a-w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Azureus\plugins\vuzexcode\ffmpeg.exe

2009-05-07 16:56 . 2009-05-07 16:56 4141117 ----a-w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Azureus\plugins\vuzexcode\mediainfo.exe

2009-05-07 05:54 . 2009-05-07 05:48 183 ----a-w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Azureus\restart.bat

2009-05-07 05:52 . 2009-05-05 16:03 -------- d-----w- c:\program files\Vuze

2009-05-07 01:11 . 2009-05-07 01:08 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\ISP Monitor

2009-05-05 21:31 . 2009-05-05 21:31 10684866 ----a-w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Azureus\plugins\azump\mplayer.exe

2009-05-05 16:11 . 2009-05-05 16:11 114688 ----a-w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4rjxt515.default\extensions\{d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0}\components\npmozax.dll

2009-05-05 16:11 . 2009-05-05 16:11 13824 ----a-w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4rjxt515.default\extensions\{d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0}\components\FFAlert.dll

2009-05-04 16:29 . 2009-04-20 18:50 -------- d-sh--w- c:\programdata\{55A29068-F2CE-456C-9148-C869879E2357}

2009-05-04 11:49 . 2009-05-03 18:14 -------- d-----w- c:\programdata\Nero

2009-05-04 06:25 . 2009-05-03 18:14 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nero

2009-05-04 06:01 . 2009-05-03 18:15 -------- d-----w- c:\program files\Nero

2009-05-03 19:35 . 2009-05-03 19:24 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Nero

2009-05-03 16:01 . 2009-05-03 16:01 -------- d-----w- c:\program files\Alcohol Soft

2009-05-01 19:44 . 2009-05-01 19:44 -------- d-----w- c:\programdata\Azureus

2009-04-30 16:25 . 2009-04-23 22:45 -------- d-----w- c:\program files\RegCure

2009-04-28 21:30 . 2009-04-28 21:30 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\.BitTornado

2009-04-26 00:33 . 2009-04-26 00:33 1564672 ----a-w- c:\programdata\TuneUp Software\TuneUp Utilities\WinStyler\LogonScreens\titsie.tls.dll

2009-04-24 11:00 . 2009-04-22 20:18 486168 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgrsx.exe

2009-04-24 10:59 . 2009-04-22 20:16 1083672 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgupd.exe

2009-04-24 10:59 . 2009-04-22 20:16 755992 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avginet.dll

2009-04-23 20:40 . 2009-04-23 20:40 -------- d-----w- c:\programdata\AVS4YOU

2009-04-23 20:40 . 2009-04-23 20:40 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\AVS4YOU

2009-04-23 20:38 . 2009-04-23 20:37 -------- d-----w- c:\program files\AVS4YOU

2009-04-23 20:37 . 2009-04-23 20:37 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\AVSMedia

2009-04-23 20:28 . 2009-04-23 20:28 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Creative

2009-04-23 18:14 . 2009-04-23 18:14 98312 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PSINProc.sys

2009-04-23 18:14 . 2009-04-23 18:14 114184 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PSINKNC.sys

2009-04-23 18:14 . 2009-04-23 18:14 94216 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PSINFile.sys

2009-04-23 18:14 . 2009-04-23 18:14 137224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PSINAflt.sys

2009-04-23 12:43 . 2009-06-11 00:49 784896 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2009-04-23 12:42 . 2009-06-11 00:49 636928 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

2009-04-23 05:58 . 2009-04-11 00:57 -------- d-----w- c:\program files\a-squared Free

2009-04-23 01:28 . 2009-04-23 01:28 -------- d-----r- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Brother

2009-04-22 20:18 . 2009-04-22 20:18 10520 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgrsstx.dll

2009-04-22 20:18 . 2009-04-22 20:18 325640 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgldx86.sys

2009-04-22 20:18 . 2009-04-22 20:18 27656 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgmfx86.sys

2009-04-22 20:18 . 2009-04-22 20:18 108552 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgtdix.sys

2009-04-22 20:17 . 2009-04-22 20:18 12552 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgrkx86.sys

2009-04-22 20:17 . 2009-04-22 20:16 1423640 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgupd.dll

2009-04-22 20:17 . 2009-04-22 20:16 582936 ----a-w- c:\programdata\avg8\update\backup\avgiproxy.exe

2009-04-22 15:07 . 2009-04-22 15:07 -------- d-----w- c:\programdata\Backup

2009-04-21 22:32 . 2009-04-21 22:32 331776 ----a-w- c:\programdata\TuneUp Software\TuneUp Utilities\WinStyler\LogoAnimations\Forcefield.tla.dll

2009-04-21 22:28 . 2009-04-21 22:28 1851392 ----a-w- c:\programdata\TuneUp Software\TuneUp Utilities\WinStyler\LogonScreens\mathisseke.tls.dll

2009-04-21 11:55 . 2009-06-11 00:49 2033152 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2009-04-21 01:30 . 2009-04-21 01:30 1454080 ----a-w- c:\programdata\TuneUp Software\TuneUp Utilities\WinStyler\LogonScreens\maxime.tls.dll

2009-04-20 19:00 . 2009-04-20 19:00 -------- d-----w- c:\programdata\webex

2009-04-20 18:51 . 2009-04-20 18:51 -------- d-----w- c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\TuneUp Software

2009-04-20 18:50 . 2009-04-20 18:50 -------- d-----w- c:\programdata\TuneUp Software

2009-04-20 17:12 . 2009-04-20 17:12 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2009-04-17 17:52 . 2009-04-17 17:52 -------- d-----w- c:\program files\IObit

2009-04-15 20:25 . 2007-01-25 08:49 129784 ----a-w- c:\windows\system32\PxAFS.DLL

2009-04-15 20:24 . 2009-04-15 20:24 90112 ----a-w- c:\windows\system32\dpl100.dll

2009-04-15 20:24 . 2009-04-15 20:24 1044480 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\libdivx.dll

2009-04-15 20:24 . 2009-04-15 20:24 200704 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\plugins\ssldivx.dll

2008-10-25 02:40 . 2008-10-25 02:03 8192 --sha-w- c:\windows\Users\Default\NTUSER.DAT

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{d51d388b-f5dc-471a-a1ce-5e2d671091c0}]

2009-05-08 17:10 1883672 ----a-w- c:\program files\Mininova-Vuze\tbMin1.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SmpcSys"="c:\program files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe" [2007-07-19 1120568]

"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-02-06 3885408]

"CTSyncU.exe"="c:\program files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe" [2007-07-17 868352]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-19 1233920]

"ISPMonitor"="c:\program files\ISP Monitor\isp.exe" [2009-05-09 422496]

"AutoStartNPSAgent"="c:\program files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe" [2008-11-14 98304]

"IncrediMail"="c:\program files\IncrediMail\bin\IncMail.exe" [2009-05-27 251264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2007-02-09 845360]

"CardReaderMonitor"="c:\program files\Realtek Semiconductor Corp.\Realtek Card Reader Monitor\CardReaderMonitor.exe" [2007-07-25 643072]

"NvSvc"="c:\windows\system32\nvsvc.dll" [2007-09-19 86016]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-09-19 8497696]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-09-19 81920]

"PSUNMain"="c:\program files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe" [2009-04-23 353536]

"nmctxth"="c:\program files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe" [2008-12-12 642856]

"nmapp"="c:\program files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" [2008-12-14 467240]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-10-15 39792]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"AlcoholAutomount"="c:\program files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

"Netlog 24"="c:\program files\Netlog 24\Notifier\Netlog24Notifier.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

"nmapp"="c:\program files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash

"nmctxth"="c:\program files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

"PCMService"="c:\program files\Powercinema\PCMService.exe"

"RoxWatchTray"="c:\program files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

"tsnpstd3"=c:\windows\tsnpstd3.exe

"UnlockerAssistant"="c:\program files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"{F2F10572-42CE-4278-8AB8-E11693F37996}"= UDP:c:\program files\Powercinema\PowerCinema.exe:CyberLink PowerCinema

"{09FED244-8DA8-4143-8396-528B0E10C04C}"= TCP:c:\program files\Powercinema\PowerCinema.exe:CyberLink PowerCinema

"{A102567A-6A7A-4BD4-A29C-A03BF2A38DDC}"= UDP:c:\program files\Powercinema\PCMService.exe:CyberLink PowerCinema Resident Program

"{B9111067-843E-4A2B-9930-B3D0081D168D}"= TCP:c:\program files\Powercinema\PCMService.exe:CyberLink PowerCinema Resident Program

"{C7B2FD78-C15F-4D48-903E-DB6A9B41069F}"= c:\program files\Powercinema\PowerCinema.exe:CyberLink PowerCinema

"{501E4D88-4D5A-4062-B7AE-FC7D6971B05B}"= c:\program files\Powercinema\PCMService.exe:CyberLink PowerCinema Resident Program

"{90BD2788-BED4-49C2-87E7-0876DA4E6BFE}"= c:\program files\Powercinema\Kernel\DMP\CLBrowserEngine.exe:Cyberlink Media Server Browser Engine

"{4A7C267A-6E8A-4BB3-A29B-1EF192DA9487}"= c:\program files\Powercinema\Kernel\DMS\CLMSService.exe:CyberLink Media Server

"{46EFDB94-C6E7-4E1C-984F-CF8607470E11}"= c:\program files\Windows Live\Sync\WindowsLiveSync.exe:Windows Live Sync

"{839B8CDE-35C8-4BE0-82B0-C109FDD22625}"= UDP:c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe:Bonjour

"{A2F3B640-04AD-4BFE-856A-315E889B197B}"= TCP:c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe:Bonjour

"TCP Query User{436D8DC9-F94C-4735-9E58-DF2FCCA87480}d:\\setup.exe"= UDP:D:\setup.exe:Setup

"UDP Query User{7A4D6E8C-D9A6-42D5-916C-F2646315D3B8}d:\\setup.exe"= TCP:D:\setup.exe:Setup

"{587114E4-BBF3-4B36-AC40-4465CF78E152}"= TCP:67:DHCP Discovery Service

"{DCB400B8-181E-4E49-B5F4-8B5C911FDCCE}"= TCP:67:DHCP Discovery Service

"{60D3F829-749F-4AE4-B9AD-29FF94F2C942}"= UDP:c:\program files\Samsung\Samsung New PC Studio\npsasvr.exe:KTF MUSIC AoD Server

"{827248EC-3936-495E-897A-42ECA5A40BEE}"= TCP:c:\program files\Samsung\Samsung New PC Studio\npsasvr.exe:KTF MUSIC AoD Server

"{49BA97C0-9859-4F8B-8E1F-D3309A2A20A6}"= UDP:c:\program files\Samsung\Samsung New PC Studio\npsvsvr.exe:KTF MUSIC VoD Server

"{A96ECFD5-87E5-475A-906D-2E352AFAFD3E}"= TCP:c:\program files\Samsung\Samsung New PC Studio\npsvsvr.exe:KTF MUSIC VoD Server

"{66CDD711-A646-45AE-8619-C86584679F6C}"= Disabled:UDP:c:\program files\IncrediMail\bin\ImApp.exe:IncrediMail

"{9349B44B-2A60-4D1C-8925-34A2B457F1B0}"= Disabled:TCP:c:\program files\IncrediMail\bin\ImApp.exe:IncrediMail

"{B931DF32-C0D7-4501-919C-20002BEB447D}"= Disabled:UDP:c:\program files\IncrediMail\bin\IncMail.exe:IncrediMail

"{0D78247A-EBCF-4BB6-8C8A-7EDEE55A9A82}"= Disabled:TCP:c:\program files\IncrediMail\bin\IncMail.exe:IncrediMail

"{789C0F7C-147F-445A-B3E5-E432DD832ACE}"= Disabled:UDP:c:\program files\IncrediMail\bin\ImpCnt.exe:IncrediMail

"{94461B6F-6245-4C69-B1DD-A83E88F4E154}"= Disabled:TCP:c:\program files\IncrediMail\bin\ImpCnt.exe:IncrediMail

"{CEE8B7A3-AF88-4385-9979-CE52B3AC0D12}"= UDP:c:\program files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe:Pure Networks Platform Service

"{72F2F3DF-B4DC-45C5-A7F8-6469A464619B}"= TCP:c:\program files\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe:Pure Networks Platform Service

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

"c:\\Program Files\\IEPro\\MiniDM.exe"= c:\program files\IEPro\MiniDM.exe:*:Enabled:MiniDM

R1 PSINKNC;PSINKNC;c:\windows\System32\drivers\PSINKNC.sys [23/04/2009 20:14 114184]

R2 FsUsbExService;FsUsbExService;c:\windows\System32\FsUsbExService.Exe [30/05/2009 21:54 233472]

R2 ISPMonitorSrv;ISP Monitor;c:\program files\ISP Monitor\ISPMonitorSrv.exe [23/08/2007 0:55 36864]

R2 McAfee SiteAdvisor Service;McAfee SiteAdvisor Service;c:\program files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe [26/03/2009 0:02 210216]

R2 NanoServiceMain;NanoServiceMain;c:\program files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe [23/04/2009 20:14 95488]

R2 PSINAflt;PSINAflt;c:\windows\System32\drivers\PSINAflt.sys [23/04/2009 20:14 137224]

R2 PSINFile;PSINFile;c:\windows\System32\drivers\PSINFile.sys [23/04/2009 20:14 94216]

R2 PSINProc;PSINProc;c:\windows\System32\drivers\PSINProc.sys [23/04/2009 20:14 98312]

R2 TuneUp.ProgramStatisticsSvc;TuneUp Program Statistics Service;c:\windows\System32\TUProgSt.exe [20/04/2009 20:53 604416]

R3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk;c:\windows\System32\FsUsbExDisk.Sys [30/05/2009 21:54 36608]

R3 RTL8187B;Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\System32\drivers\RTL8187B.sys [25/10/2008 3:51 288256]

S2 HssSrv;Hotspot Shield Routing Service; [x]

S3 fssfltr;FssFltr;c:\windows\System32\drivers\fssfltr.sys [20/03/2009 0:37 55280]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety;c:\program files\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [6/02/2009 19:08 533360]

S3 HssTrayService;Hotspot Shield Tray Service; [x]

S3 PSI;PSI;c:\windows\System32\drivers\psi_mf.sys [24/03/2009 13:03 7808]

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

*NewlyCreated* - FSUSBEXDISK

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceNoNetwork REG_MULTI_SZ PLA DPS BFE mpssvc

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

UxTuneUp

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]

"c:\windows\System32\rundll32.exe" "c:\windows\System32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-06-11 c:\windows\Tasks\1-klik Onderhoud.job

- c:\program files\TuneUp Utilities 2009\OneClickStarter.exe [2009-04-27 13:51]

2009-06-10 c:\windows\Tasks\NeroLiveEpgUpdate-PC_van_Alinetje_Alinetjes-top.job

- c:\program files\Nero\Nero 9\Nero Live\NeroLive.exe [2008-10-27 07:59]

2009-06-11 c:\windows\Tasks\RegCure Program Check.job

- c:\program files\RegCure\RegCure.exe [2009-02-13 21:20]

2009-06-11 c:\windows\Tasks\RegCure.job

- c:\program files\RegCure\RegCure.exe [2009-02-13 21:20]

2009-06-11 c:\windows\Tasks\Uitgebreide garantie.job

- c:\program files\Packard Bell\SetupmyPC\PBCarNot.exe [2008-10-24 16:38]

2009-06-11 c:\windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{1D185672-41ED-4325-A6FB-C452BE64FEEB}.job

- c:\windows\system32\msfeedssync.exe [2009-04-12 11:31]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uSearchURL,(Default) = hxxp://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&p=%s

IE: {{000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - {CD275D4E-791A-4993-9D4D-6A071EDD2709} - c:\program files\IEPro\iepro.dll

LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

FF - ProfilePath - c:\users\Alinetjes top\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9sxf23pr. mininova\

FF - component: c:\program files\McAfee\SiteAdvisor\components\McFFPlg.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll

FF - plugin: c:\program files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-06-11 15:24

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:00000000

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(4780)

c:\program files\McAfee\SiteAdvisor\saHook.dll

c:\program files\Pure Networks\Network Magic\nmrsrc.dll

.

Voltooingstijd: 2009-06-11 15:26

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-06-11 13:26

ComboFix2.txt 2009-04-21 21:28

ComboFix3.txt 2009-03-22 18:55

Pre-Run: 38.208.090.112 bytes beschikbaar

Post-Run: 38.252.285.952 bytes beschikbaar

323 --- E O F --- 2009-06-11 01:05

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.