Ga naar inhoud

[OPGELOST] System Security virus


Aanbevolen berichten

Hallo, na google kwam ik op deze site terecht.

Op de computer van mijn ouders zat vandaag een virus: System Security.

Het programma werd telkens gestard en het bureaublad was veranderd in een donkerblauw scherm met waarschuwingen erop.

Op aanraden van een vriend heb ik Malwarebutes anti-malware laten lopen in de veilige modus (gedownload op andere computer en met een usb-stick overgezet)

dit heeft gewerkt het bureaublad is weer normaal en ik kan weer programma's laten lopen.

Nou is me ook aangeraden om HiJackThis te laten lopen en het log file op te slaan. Nou weet ik niet wat ik hier precies mee moet dus plaats ik hem hier maar..

iemand advies? is het virus zo volledig verwijderd?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:35:59, on 12-7-2009

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Gratis SMS, internationaal SMSen, beltegoed opwaarderen - SMScity.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RoboForm - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [VX1000] C:\WINDOWS\vVX1000.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Hitman Pro Expiration Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Regedit32] C:\WINDOWS\system32\regedit.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [virtual-machine] wini.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Automation Anywhere Event Monitor.lnk = C:\Program Files\Automation Anywhere 4.5\AAEventMonitor.exe

O4 - Global Startup: Automation Anywhere Hotkeys.lnk = C:\Program Files\Automation Anywhere 4.5\AAHotkeys.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\npjpi160_07.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\npjpi160_07.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Formulier Invullen - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Invul Formulieren - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra button: Opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Formulieren opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: RoboForm Werkbalk - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

O16 - DPF: {36D04559-44B7-45E0-BA81-E1508FAB359F} (UnityWebPlayerAX Control) - http://unity3d.com/download_webplayer/UnityWebPlayer.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://loveliesantje.spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {55027008-315F-4F45-BBC3-8BE119764741} (Slide Image Uploader Control) - http://static.slide.com/uploader/SlideImageUploader.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {63D6DD13-C913-466D-9444-9357561E4D94} (upload toepassing Control) - http://www.mijnalbum.nl/v3/skinsrc/core/system/mauploader/uploadtoepassing.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1097073734828

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {7CCAD6DD-DD0B-440B-91FF-7670F5AADC21} (SpinTop Games Launcher) - http://www.gamenext.nl/online/online2/mahjong_escape_ancient_japan/SpinTopGamesLauncher.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://activex.webcam.nl/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/system/upload/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab53083.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://62.45.27.98/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automation Anywhere Service 4.5 - Unknown owner - C:\Program Files\Automation Anywhere 4.5\Automation Anywhere Service.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Unknown owner - C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE" -daemon (file missing)

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je werkt nog met een antieke versie an HiJackThis. Download de meest actuele versie van HiJackThis hier.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\RunServices: [virtual-machine] wini.exe

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Combofix Log:

ComboFix 09-07-12.03 - Gea 13-07-2009 11:50.3.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.511.127 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Gea\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090712-0] *On-access scanning disabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

AV: ESET NOD32 antivirus systeem 2.70 *On-access scanning disabled* (Outdated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

AV: Norman Virus Control ver. 5.99 *On-access scanning enabled* (Outdated) {EB9EFB40-AE72-4C43-B204-0FCD0E92D5F1}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_NETSIK

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-06-13 to 2009-07-13 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-07-13 08:47 . 2009-07-13 08:47 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:06 23152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:06 51376 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:05 26944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:04 97480 ----a-w- c:\windows\system32\AvastSS.scr

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:07 114768 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:07 20560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:08 93296 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:08 94032 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys

2009-07-12 16:16 . 2009-02-05 20:11 1256296 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2009-07-12 16:16 . 2009-07-12 16:16 -------- d-----w- c:\program files\Alwil Software

2009-07-12 15:20 . 2009-07-12 15:20 -------- d-----w- c:\windows\l2schemas

2009-07-12 15:20 . 2009-07-12 15:20 -------- d-----w- c:\windows\system32\nl

2009-07-12 15:20 . 2009-07-12 15:20 -------- d-----w- c:\windows\system32\bits

2009-07-12 12:33 . 2009-07-12 12:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Malwarebytes

2009-07-12 12:33 . 2009-06-17 09:27 38160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-07-12 12:33 . 2009-07-12 12:33 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-07-12 12:33 . 2009-07-12 12:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-07-12 12:33 . 2009-06-17 09:27 19096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-07-10 18:33 . 2009-07-10 18:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\Dhr. J.J. van Dam\Local Settings\Application Data\Magentic

2009-07-08 19:03 . 2009-07-08 19:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gea\Application Data\MSN6

2009-07-05 13:47 . 2009-07-05 13:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gea\Local Settings\Application Data\Magentic

2009-07-03 17:16 . 2009-07-05 09:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\Dhr. J.J. van Dam\Local Settings\Application Data\IM

2009-06-27 18:28 . 2009-07-09 13:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gea\Local Settings\Application Data\IM

2009-06-27 18:28 . 2009-06-27 18:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\IncrediMail

2009-06-25 17:39 . 2009-07-13 08:57 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Digital Image 2006

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-07-13 10:14 . 2007-09-29 15:52 2560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mchInjDrv.sys

2009-07-13 10:14 . 2005-05-19 17:23 -------- d-----w- c:\program files\Hitman Pro

2009-07-13 08:57 . 2007-07-21 15:45 -------- d-----w- c:\program files\Windows Media Connect 2

2009-07-13 08:57 . 2005-11-15 15:02 -------- d-----w- c:\program files\Easy Computing

2009-07-13 08:57 . 2008-04-25 07:20 -------- d-----w- c:\program files\Automation Anywhere 4.5

2009-07-13 08:57 . 2008-04-24 16:46 -------- d-----w- c:\program files\Albumprinter Pro Editor

2009-07-13 08:46 . 2006-08-16 19:17 -------- d-----w- c:\program files\Gamenext

2009-07-13 08:44 . 2005-10-10 18:36 -------- d-----w- c:\program files\Google

2009-07-13 08:38 . 2006-03-24 14:40 -------- d-----w- c:\program files\MSN Messenger

2009-07-12 18:30 . 2008-07-04 15:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Google Updater

2009-07-12 16:01 . 2003-04-08 12:00 71130 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-07-12 16:01 . 2003-04-08 12:00 445316 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-07-12 15:23 . 2004-10-06 09:49 76487 ----a-w- c:\windows\PCHealth\HelpCtr\OfflineCache\index.dat

2009-07-05 09:41 . 2004-10-06 15:09 98576 ----a-w- c:\documents and settings\Dhr. J.J. van Dam\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-07-05 09:08 . 2004-10-07 18:41 98576 ----a-w- c:\documents and settings\Gea\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-06-29 20:02 . 2007-03-08 16:24 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

2009-06-29 19:36 . 2008-02-17 20:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gea\Application Data\ZoomBrowser EX

2009-06-29 19:36 . 2007-05-11 18:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ZoomBrowser

2009-06-28 21:03 . 2008-05-18 16:01 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared

2009-06-28 21:00 . 2008-05-17 18:38 -------- d-----w- c:\program files\Norton Security Scan

2009-05-07 15:34 . 2003-04-08 12:00 347136 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

2009-04-29 04:46 . 2003-04-08 12:00 669696 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-04-29 04:46 . 2004-10-06 15:00 81920 ------w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2009-04-21 13:05 . 2009-04-21 13:05 86016 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\zylom\fitnessdash\nl-NL\ZylomHost.exe

2009-04-21 13:05 . 2009-04-21 13:05 49152 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\zylom\fitnessdash\nl-NL\ZylomAdapter.dll

2009-04-21 13:05 . 2009-04-21 13:05 2080768 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\zylom\fitnessdash\nl-NL\fitnessdash.exe

2009-04-19 19:51 . 2003-04-08 12:00 1847296 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2009-04-15 14:55 . 2003-04-08 12:00 585216 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]

"LDM"="c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe" [2007-02-13 67128]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-05-19 68856]

"RoboForm"="c:\program files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe" [2008-10-19 160592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HP Software Update"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-05-11 49152]

"Norman ZANDA"="c:\norman\Npm\bin\ZLH.EXE" [2008-06-02 273520]

"VX1000"="c:\windows\vVX1000.exe" [2006-10-13 707376]

"Hitman Pro Expiration Helper"="c:\program files\Hitman Pro\xphelper.exe" [2007-01-30 596760]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" [2008-06-10 144784]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2009-01-05 413696]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2009-04-02 342312]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Adobe Reader Snelle start.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2004-12-14 29696]

Automation Anywhere Event Monitor.lnk - c:\program files\Automation Anywhere 4.5\AAEventMonitor.exe [2007-4-27 57344]

Automation Anywhere Hotkeys.lnk - c:\program files\Automation Anywhere 4.5\AAHotkeys.exe [2008-2-6 106496]

WinZip Quick Pick.lnk - c:\program files\WinZip\WZQKPICK.EXE [2008-2-8 394856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0SsiEfr.e

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\HP Digital Imaging Monitor.lnk

backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Logitech Desktop Messenger.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Logitech Desktop Messenger.lnk

backup=c:\windows\pss\Logitech Desktop Messenger.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Logitech SetPoint.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Logitech SetPoint.lnk

backup=c:\windows\pss\Logitech SetPoint.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Snelstart HP Image Zone.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Snelstart HP Image Zone.lnk

backup=c:\windows\pss\Snelstart HP Image Zone.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Dhr. J.J. van Dam^Menu Start^Programma's^Opstarten^Microsoft Office Snelzoeken.lnk]

path=c:\documents and settings\Dhr. J.J. van Dam\Menu Start\Programma's\Opstarten\Microsoft Office Snelzoeken.lnk

backup=c:\windows\pss\Microsoft Office Snelzoeken.lnkStartup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Dhr. J.J. van Dam^Menu Start^Programma's^Opstarten^Office Opstarten.lnk]

path=c:\documents and settings\Dhr. J.J. van Dam\Menu Start\Programma's\Opstarten\Office Opstarten.lnk

backup=c:\windows\pss\Office Opstarten.lnkStartup

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\NoNameScript\\mirc.exe"=

"c:\\Program Files\\WS_FTP\\WS_FTP95.exe"=

"c:\\Program Files\\ASUS\\WL-520g&WL-500G-X Wireless Router Utilities\\Discovery520g.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program Files\\Logitech\\Desktop Messenger\\8876480\\Program\\LogitechDesktopMessenger.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\utorrent\\utorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\iMesh Applications\\iMesh\\iMesh.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"9722:TCP"= 9722:TCP:BitComet 9722 TCP

"9722:UDP"= 9722:UDP:BitComet 9722 UDP

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [12-7-2009 18:17 114768]

R1 mchInjDrv;madCodeHook DLL injection driver;c:\windows\system32\drivers\mchInjDrv.sys [29-9-2007 17:52 2560]

R1 NGS;Norman General Security Driver;c:\norman\NVC\BIN\ngs.sys [27-3-2009 22:54 22712]

R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys [28-6-2008 10:23 15424]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [12-7-2009 18:17 20560]

R2 Automation Anywhere Service 4.5;Automation Anywhere Service 4.5;c:\program files\Automation Anywhere 4.5\Automation Anywhere Service.exe [9-1-2008 20:31 20480]

R2 Ndiskio;Ndiskio;c:\norman\Nse\bin\Ndiskio.sys [17-1-2005 19:30 20448]

R3 nsesvc;Norman Scanner Engine Service;c:\norman\Nse\bin\Nsesvc.exe [5-2-2009 23:16 183352]

R3 NvcMFlt;NvcMFlt;c:\windows\system32\drivers\nvcw32mf.sys [5-5-2007 21:29 19512]

R3 nvcoas;Norman Virus Control on-access component;c:\norman\NVC\BIN\Nvcoas.exe [23-2-2009 20:21 183352]

R3 NVCScheduler;Norman Virus Control Scheduler;c:\norman\NVC\BIN\Nvcsched.exe [13-7-2007 18:49 146488]

S1 ctredr15.sys;ctredr15.sys;\??\c:\windows\system32\drivers\ctredr15.sys --> c:\windows\system32\drivers\ctredr15.sys [?]

S3 nvcfsr;nvcfsr;c:\norman\NVC\BIN\Nvcfsr.sys [6-10-2004 17:26 6712]

S3 nvcoafl51;nvcoafl51;c:\norman\NVC\BIN\Nvcoafl51.sys [6-10-2004 17:26 30264]

S3 nvcoaft51;nvcoaft51;c:\norman\NVC\BIN\Nvcoaft51.sys [6-10-2004 17:26 129848]

S3 nvcoarc51;nvcoarc51;c:\norman\NVC\BIN\Nvcoarc51.sys [6-10-2004 17:26 23224]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-07-09 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34]

2009-07-13 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2007-04-24 15:26]

2009-06-29 c:\windows\Tasks\Norton Security Scan for Gea.job

- c:\program files\Norton Security Scan\Nss.exe [2008-09-19 19:20]

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKCU-Run-Magentic - c:\progra~1\Magentic\bin\Magentic.exe

HKCU-Run-virtual-machine - wini.exe

HKCU-RunServices-virtual-machine - wini.exe

HKLM-Run-Regedit32 - c:\windows\system32\regedit.exe

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uSearch Page = hxxp://www.google.com

uDefault_Search_URL = hxxp://ie.search.msn.com

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

mDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uInternet Connection Wizard,ShellNext = "c:\program files\Outlook Express\msimn.exe"

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

mSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

IE: Formulieren opslaan - file://c:\program files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

IE: Invul Formulieren - file://c:\program files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

IE: Menu aanpassen - file://c:\program files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html

IE: RoboForm Werkbalk - file://c:\program files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

Handler: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} - hxxp://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

DPF: {63D6DD13-C913-466D-9444-9357561E4D94} - hxxp://www.mijnalbum.nl/v3/skinsrc/core/system/mauploader/uploadtoepassing.cab

DPF: {7CCAD6DD-DD0B-440B-91FF-7670F5AADC21} - hxxp://www.gamenext.nl/online/online2/mahjong_escape_ancient_japan/SpinTopGamesLauncher.cab

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game12.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab

DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} - hxxp://62.45.27.98/activex/AMC.cab

DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} - hxxp://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-07-13 12:14

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(880)

c:\norman\nvc\bin\Niphk.dll

c:\progra~1\WINDOW~2\wmpband.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\norman\npm\bin\elogsvc.exe

c:\norman\npm\bin\Zanda.exe

c:\program files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

c:\program files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program files\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program files\Automation Anywhere 4.5\AAService.exe

c:\program files\ESET\nod32krn.exe

c:\windows\system32\HPZipm12.exe

c:\program files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

c:\norman\npm\bin\Njeeves.exe

c:\program files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

c:\program files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

c:\norman\NVC\BIN\Nip.exe

c:\norman\NVC\BIN\CClaw.exe

c:\program files\iPod\bin\iPodService.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2009-07-13 12:20 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-07-13 10:20

Pre-Run: 22.130.720.768 bytes beschikbaar

Post-Run: 22.371.049.472 bytes beschikbaar

245 --- E O F --- 2009-07-12 20:14

HiJackThis log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:24:36, on 13-7-2009

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Automation Anywhere 4.5\Automation Anywhere Service.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Automation Anywhere 4.5\AAService.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe

C:\Program Files\Automation Anywhere 4.5\AAEventMonitor.exe

C:\Program Files\Automation Anywhere 4.5\AAHotkeys.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RoboForm - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [VX1000] C:\WINDOWS\vVX1000.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Hitman Pro Expiration Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\xphelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] "C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RoboForm] "C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Automation Anywhere Event Monitor.lnk = C:\Program Files\Automation Anywhere 4.5\AAEventMonitor.exe

O4 - Global Startup: Automation Anywhere Hotkeys.lnk = C:\Program Files\Automation Anywhere 4.5\AAHotkeys.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: Formulieren opslaan - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O8 - Extra context menu item: Invul Formulieren - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O8 - Extra context menu item: Menu aanpassen - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html

O8 - Extra context menu item: RoboForm Werkbalk - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Formulier Invullen - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Invul Formulieren - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra button: Opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Formulieren opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: RoboForm Werkbalk - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

O16 - DPF: {36D04559-44B7-45E0-BA81-E1508FAB359F} (UnityWebPlayerAX Control) - http://unity3d.com/download_webplayer/UnityWebPlayer.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://loveliesantje.spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {55027008-315F-4F45-BBC3-8BE119764741} (Slide Image Uploader Control) - http://static.slide.com/uploader/SlideImageUploader.cab

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/NL-NL/a-UNO1/GAME_UNO1.cab

O16 - DPF: {63D6DD13-C913-466D-9444-9357561E4D94} (upload toepassing Control) - http://www.mijnalbum.nl/v3/skinsrc/core/system/mauploader/uploadtoepassing.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1097073734828

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://cache.hyves-static.net/statics/Aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {7CCAD6DD-DD0B-440B-91FF-7670F5AADC21} (SpinTop Games Launcher) - http://www.gamenext.nl/online/online2/mahjong_escape_ancient_japan/SpinTopGamesLauncher.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://activex.webcam.nl/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.mijnalbum.nl/skin/system/upload/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab53083.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://62.45.27.98/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Automation Anywhere Service 4.5 - Unknown owner - C:\Program Files\Automation Anywhere 4.5\Automation Anywhere Service.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\NORMAN\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.mijnalbum.nl/MiniFoto=K7KVHDB4

--

End of file - 13303 bytes

Nou is mijn moeder heel nieuwsgierig waar dit virus vandaan komt. Komt het van het openen van bepaalde bestanden of is het gewoon pech gehad hebben?

Alvast heel erg bedankt voor je hulp!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Eerst nog even dit :

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\system32\drivers\ctredr15.sys

Driver::

ctredr15

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

En dan die moeders met hun moeilijke vragen altijd :-)

Spijtig genoeg hebben we nog geen “glazen bol” om in te kijken, maar beide opties zijn mogelijk. Een beetje pech gehad of een “fout klikje” op een “fout linkje”. Moeilijk (of helemaal niet) te bepalen achteraf :s

Indien bij je volgende bericht alles OK is, beginnen we aan de "grote schoonmaak" ... nog iets wat moeders graag horen ;-)

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 09-07-13.01 - Gea 14-07-2009 13:46.4.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.511.140 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Gea\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Gea\Bureaublad\CFScript.txt

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090713-0] *On-access scanning disabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

AV: ESET NOD32 antivirus systeem 2.70 *On-access scanning disabled* (Outdated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

AV: Norman Virus Control ver. 5.99 *On-access scanning disabled* (Outdated) {EB9EFB40-AE72-4C43-B204-0FCD0E92D5F1}

FILE ::

"c:\windows\system32\drivers\ctredr15.sys"

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2009-06-14 to 2009-07-14 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-07-14 11:37 . 2009-07-14 11:37 410984 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-07-14 11:36 . 2009-07-14 11:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\McAfee

2009-07-13 18:21 . 2009-07-13 18:21 -------- d-----w- c:\program files\TomTom International B.V

2009-07-13 08:47 . 2009-07-13 08:47 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:06 23152 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswRdr.sys

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:06 51376 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswTdi.sys

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:05 26944 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aavmker4.sys

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:04 97480 ----a-w- c:\windows\system32\AvastSS.scr

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:07 114768 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:07 20560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:08 93296 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon.sys

2009-07-12 16:17 . 2009-02-05 20:08 94032 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswmon2.sys

2009-07-12 16:16 . 2009-02-05 20:11 1256296 ----a-w- c:\windows\system32\aswBoot.exe

2009-07-12 16:16 . 2009-07-12 16:16 -------- d-----w- c:\program files\Alwil Software

2009-07-12 15:20 . 2009-07-12 15:20 -------- d-----w- c:\windows\l2schemas

2009-07-12 15:20 . 2009-07-12 15:20 -------- d-----w- c:\windows\system32\nl

2009-07-12 15:20 . 2009-07-12 15:20 -------- d-----w- c:\windows\system32\bits

2009-07-12 12:33 . 2009-07-12 12:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\Administrator\Application Data\Malwarebytes

2009-07-12 12:33 . 2009-06-17 09:27 38160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-07-12 12:33 . 2009-07-12 12:33 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-07-12 12:33 . 2009-07-12 12:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2009-07-12 12:33 . 2009-06-17 09:27 19096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-07-10 18:33 . 2009-07-10 18:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\Dhr. J.J. van Dam\Local Settings\Application Data\Magentic

2009-07-08 19:03 . 2009-07-08 19:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gea\Application Data\MSN6

2009-07-05 13:47 . 2009-07-05 13:52 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gea\Local Settings\Application Data\Magentic

2009-07-03 17:16 . 2009-07-05 09:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\Dhr. J.J. van Dam\Local Settings\Application Data\IM

2009-06-27 18:28 . 2009-07-09 13:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gea\Local Settings\Application Data\IM

2009-06-27 18:28 . 2009-06-27 18:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\IncrediMail

2009-06-25 17:39 . 2009-07-13 08:57 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Digital Image 2006

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-07-14 11:41 . 2005-05-19 17:23 -------- d-----w- c:\program files\Hitman Pro

2009-07-14 11:36 . 2004-10-07 19:12 -------- d-----w- c:\program files\Java

2009-07-14 11:00 . 2007-09-29 15:52 2560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mchInjDrv.sys

2009-07-13 19:31 . 2008-07-04 15:55 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Google Updater

2009-07-13 18:20 . 2008-02-10 11:27 -------- d-----w- c:\program files\TomTom HOME 2

2009-07-13 08:57 . 2007-07-21 15:45 -------- d-----w- c:\program files\Windows Media Connect 2

2009-07-13 08:57 . 2005-11-15 15:02 -------- d-----w- c:\program files\Easy Computing

2009-07-13 08:57 . 2008-04-25 07:20 -------- d-----w- c:\program files\Automation Anywhere 4.5

2009-07-13 08:57 . 2008-04-24 16:46 -------- d-----w- c:\program files\Albumprinter Pro Editor

2009-07-13 08:46 . 2006-08-16 19:17 -------- d-----w- c:\program files\Gamenext

2009-07-13 08:44 . 2005-10-10 18:36 -------- d-----w- c:\program files\Google

2009-07-13 08:38 . 2006-03-24 14:40 -------- d-----w- c:\program files\MSN Messenger

2009-07-12 16:01 . 2003-04-08 12:00 71130 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2009-07-12 16:01 . 2003-04-08 12:00 445316 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2009-07-12 15:23 . 2004-10-06 09:49 76487 ----a-w- c:\windows\PCHealth\HelpCtr\OfflineCache\index.dat

2009-07-05 09:41 . 2004-10-06 15:09 98576 ----a-w- c:\documents and settings\Dhr. J.J. van Dam\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-07-05 09:08 . 2004-10-07 18:41 98576 ----a-w- c:\documents and settings\Gea\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-06-29 20:02 . 2007-03-08 16:24 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP

2009-06-29 19:36 . 2008-02-17 20:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\Gea\Application Data\ZoomBrowser EX

2009-06-29 19:36 . 2007-05-11 18:46 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ZoomBrowser

2009-06-28 21:03 . 2008-05-18 16:01 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Symantec Shared

2009-06-28 21:00 . 2008-05-17 18:38 -------- d-----w- c:\program files\Norton Security Scan

2009-05-07 15:34 . 2003-04-08 12:00 347136 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

2009-04-29 04:46 . 2003-04-08 12:00 669696 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-04-29 04:46 . 2004-10-06 15:00 81920 ------w- c:\windows\system32\ieencode.dll

2009-04-21 13:05 . 2009-04-21 13:05 86016 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\zylom\fitnessdash\nl-NL\ZylomHost.exe

2009-04-21 13:05 . 2009-04-21 13:05 49152 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\zylom\fitnessdash\nl-NL\ZylomAdapter.dll

2009-04-21 13:05 . 2009-04-21 13:05 2080768 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\zylom\fitnessdash\nl-NL\fitnessdash.exe

2009-04-19 19:51 . 2003-04-08 12:00 1847296 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2009-04-15 14:55 . 2003-04-08 12:00 585216 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2009-07-13_10.14.46 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2009-07-14 11:37 . 2009-07-14 11:37 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_9d0.dat

+ 2009-07-14 10:58 . 2009-07-14 10:58 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_5dc.dat

- 2003-04-08 12:00 . 2008-04-14 17:02 90112 c:\windows\system32\wshext.dll

+ 2003-04-08 12:00 . 2008-05-09 10:56 90112 c:\windows\system32\wshext.dll

- 2007-07-21 15:46 . 2007-11-30 11:19 18808 c:\windows\system32\spmsg.dll

+ 2007-07-21 15:46 . 2007-11-30 12:39 18808 c:\windows\system32\spmsg.dll

+ 2008-05-09 10:56 . 2008-05-09 10:56 90112 c:\windows\system32\dllcache\wshext.dll

+ 2003-04-08 12:00 . 2008-05-08 11:24 155648 c:\windows\system32\wscript.exe

- 2003-04-08 12:00 . 2008-04-14 17:03 155648 c:\windows\system32\wscript.exe

+ 2003-04-08 12:00 . 2008-05-09 10:56 430080 c:\windows\system32\vbscript.dll

- 2003-04-08 12:00 . 2008-04-14 17:02 172032 c:\windows\system32\scrrun.dll

+ 2003-04-08 12:00 . 2008-05-09 10:56 172032 c:\windows\system32\scrrun.dll

- 2003-04-08 12:00 . 2008-04-14 17:02 180224 c:\windows\system32\scrobj.dll

+ 2003-04-08 12:00 . 2008-05-09 10:56 180224 c:\windows\system32\scrobj.dll

+ 2003-04-08 12:00 . 2008-05-09 10:56 512000 c:\windows\system32\jscript.dll

- 2003-04-08 12:00 . 2008-04-14 17:02 512000 c:\windows\system32\jscript.dll

+ 2009-07-14 11:37 . 2009-07-14 11:37 148888 c:\windows\system32\javaws.exe

+ 2009-07-14 11:37 . 2009-07-14 11:37 144792 c:\windows\system32\javaw.exe

+ 2009-07-14 11:37 . 2009-07-14 11:37 144792 c:\windows\system32\java.exe

+ 2008-05-08 11:24 . 2008-05-08 11:24 155648 c:\windows\system32\dllcache\wscript.exe

+ 2008-05-09 10:56 . 2008-05-09 10:56 430080 c:\windows\system32\dllcache\vbscript.dll

+ 2008-05-09 10:56 . 2008-05-09 10:56 172032 c:\windows\system32\dllcache\scrrun.dll

+ 2008-05-09 10:56 . 2008-05-09 10:56 180224 c:\windows\system32\dllcache\scrobj.dll

+ 2008-05-09 10:56 . 2008-05-09 10:56 512000 c:\windows\system32\dllcache\jscript.dll

+ 2008-05-07 09:07 . 2008-05-07 09:07 135168 c:\windows\system32\dllcache\cscript.exe

+ 2003-04-08 12:00 . 2008-05-07 09:07 135168 c:\windows\system32\cscript.exe

+ 2009-07-14 11:36 . 2009-07-14 11:36 536576 c:\windows\Installer\2355dd.msi

+ 2009-07-13 18:21 . 2009-07-13 18:21 146944 c:\windows\Installer\1c5e71e.msi

+ 2008-09-19 19:01 . 2008-09-10 01:16 1307648 c:\windows\system32\msxml6.dll

+ 2008-09-19 19:01 . 2008-09-10 01:16 1307648 c:\windows\system32\dllcache\msxml6.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]

"LDM"="c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe" [2007-02-13 67128]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-05-19 68856]

"RoboForm"="c:\program files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe" [2008-10-19 160592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HP Software Update"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-05-11 49152]

"Norman ZANDA"="c:\norman\Npm\bin\ZLH.EXE" [2008-06-02 273520]

"VX1000"="c:\windows\vVX1000.exe" [2006-10-13 707376]

"Hitman Pro Expiration Helper"="c:\program files\Hitman Pro\xphelper.exe" [2007-01-30 596760]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-07-14 148888]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\qttask.exe" [2009-01-05 413696]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2009-04-02 342312]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

Adobe Reader Snelle start.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2004-12-14 29696]

Automation Anywhere Event Monitor.lnk - c:\program files\Automation Anywhere 4.5\AAEventMonitor.exe [2007-4-27 57344]

Automation Anywhere Hotkeys.lnk - c:\program files\Automation Anywhere 4.5\AAHotkeys.exe [2008-2-6 106496]

WinZip Quick Pick.lnk - c:\program files\WinZip\WZQKPICK.EXE [2008-2-8 394856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0SsiEfr.e

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^HP Digital Imaging Monitor.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\HP Digital Imaging Monitor.lnk

backup=c:\windows\pss\HP Digital Imaging Monitor.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Logitech Desktop Messenger.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Logitech Desktop Messenger.lnk

backup=c:\windows\pss\Logitech Desktop Messenger.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Logitech SetPoint.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Logitech SetPoint.lnk

backup=c:\windows\pss\Logitech SetPoint.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programma's^Opstarten^Snelstart HP Image Zone.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\Snelstart HP Image Zone.lnk

backup=c:\windows\pss\Snelstart HP Image Zone.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Dhr. J.J. van Dam^Menu Start^Programma's^Opstarten^Microsoft Office Snelzoeken.lnk]

path=c:\documents and settings\Dhr. J.J. van Dam\Menu Start\Programma's\Opstarten\Microsoft Office Snelzoeken.lnk

backup=c:\windows\pss\Microsoft Office Snelzoeken.lnkStartup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^Dhr. J.J. van Dam^Menu Start^Programma's^Opstarten^Office Opstarten.lnk]

path=c:\documents and settings\Dhr. J.J. van Dam\Menu Start\Programma's\Opstarten\Office Opstarten.lnk

backup=c:\windows\pss\Office Opstarten.lnkStartup

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\NoNameScript\\mirc.exe"=

"c:\\Program Files\\WS_FTP\\WS_FTP95.exe"=

"c:\\Program Files\\ASUS\\WL-520g&WL-500G-X Wireless Router Utilities\\Discovery520g.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=

"c:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"c:\\Program Files\\Logitech\\Desktop Messenger\\8876480\\Program\\LogitechDesktopMessenger.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\utorrent\\utorrent.exe"=

"c:\\Program Files\\iMesh Applications\\iMesh\\iMesh.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"9722:TCP"= 9722:TCP:BitComet 9722 TCP

"9722:UDP"= 9722:UDP:BitComet 9722 UDP

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [12-7-2009 18:17 114768]

R1 mchInjDrv;madCodeHook DLL injection driver;c:\windows\system32\drivers\mchInjDrv.sys [29-9-2007 17:52 2560]

R1 NGS;Norman General Security Driver;c:\norman\NVC\BIN\ngs.sys [27-3-2009 22:54 22712]

R1 nod32drv;nod32drv;c:\windows\system32\drivers\nod32drv.sys [28-6-2008 10:23 15424]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [12-7-2009 18:17 20560]

R2 Automation Anywhere Service 4.5;Automation Anywhere Service 4.5;c:\program files\Automation Anywhere 4.5\Automation Anywhere Service.exe [9-1-2008 20:31 20480]

R2 Ndiskio;Ndiskio;c:\norman\Nse\bin\Ndiskio.sys [17-1-2005 19:30 20448]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [8-4-2009 12:38 92008]

R3 nsesvc;Norman Scanner Engine Service;c:\norman\Nse\bin\Nsesvc.exe [5-2-2009 23:16 183352]

R3 NvcMFlt;NvcMFlt;c:\windows\system32\drivers\nvcw32mf.sys [5-5-2007 21:29 19512]

R3 nvcoas;Norman Virus Control on-access component;c:\norman\NVC\BIN\Nvcoas.exe [23-2-2009 20:21 183352]

R3 NVCScheduler;Norman Virus Control Scheduler;c:\norman\NVC\BIN\Nvcsched.exe [13-7-2007 18:49 146488]

S1 ctredr15.sys;ctredr15.sys;\??\c:\windows\system32\drivers\ctredr15.sys --> c:\windows\system32\drivers\ctredr15.sys [?]

S3 nvcfsr;nvcfsr;c:\norman\NVC\BIN\Nvcfsr.sys [6-10-2004 17:26 6712]

S3 nvcoafl51;nvcoafl51;c:\norman\NVC\BIN\Nvcoafl51.sys [6-10-2004 17:26 30264]

S3 nvcoaft51;nvcoaft51;c:\norman\NVC\BIN\Nvcoaft51.sys [6-10-2004 17:26 129848]

S3 nvcoarc51;nvcoarc51;c:\norman\NVC\BIN\Nvcoarc51.sys [6-10-2004 17:26 23224]

--- Andere Services/Drivers In Geheugen ---

*NewlyCreated* - JAVAQUICKSTARTERSERVICE

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2009-07-09 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 10:34]

2009-07-14 c:\windows\Tasks\Google Software Updater.job

- c:\program files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2007-04-24 15:26]

2009-06-29 c:\windows\Tasks\Norton Security Scan for Gea.job

- c:\program files\Norton Security Scan\Nss.exe [2008-09-19 19:20]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.prijsvragenplaza.nl/

uSearch Page = hxxp://www.google.com

uDefault_Search_URL = hxxp://ie.search.msn.com

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

uInternet Connection Wizard,ShellNext = "c:\program files\Outlook Express\msimn.exe"

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Formulieren opslaan - file://c:\program files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

IE: Invul Formulieren - file://c:\program files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

IE: Menu aanpassen - file://c:\program files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html

IE: RoboForm Werkbalk - file://c:\program files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

Handler: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - c:\program files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} - hxxp://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

DPF: {63D6DD13-C913-466D-9444-9357561E4D94} - hxxp://www.mijnalbum.nl/v3/skinsrc/core/system/mauploader/uploadtoepassing.cab

DPF: {7CCAD6DD-DD0B-440B-91FF-7670F5AADC21} - hxxp://www.gamenext.nl/online/online2/mahjong_escape_ancient_japan/SpinTopGamesLauncher.cab

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game12.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab

DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} - hxxp://62.45.27.98/activex/AMC.cab

DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} - hxxp://as.photoprintit.de/ips-opdata/74914090/activex/IPSUploader.cab

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-07-14 14:00

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3808)

c:\norman\nvc\bin\Niphk.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(212)

c:\norman\nvc\bin\Niphk.dll

c:\progra~1\WINDOW~2\wmpband.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

Voltooingstijd: 2009-07-14 14:11

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-07-14 12:11

ComboFix2.txt 2009-07-13 10:20

Pre-Run: 22.404.780.032 bytes beschikbaar

Post-Run: 22.577.995.776 bytes beschikbaar

261 --- E O F --- 2009-07-13 20:45

Link naar reactie
Delen op andere sites

En ... nog problemen met onze "vriend" System Security ? Of met je moeder :D

Vraagje : er zitten nogal wat resten van verschillende antivirusscanners in je logjes (Norman en Avast als actieve scanner en resten van ESET/NOD32 en Symantec/Norton als overblijfsel uit vorige tijden). Die kunnen elkaar wel eens tegenwerken. Zou je niet beter kiezen voor 1 scanner en al de rest verwijderen ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.