Ga naar inhoud

[OPGELOST] hulp met spyware


Aanbevolen berichten

Ik heb de laatste tijd iets raars voor met mijn (pas nieuwe) laptop.

Ten eerste zie ik soms precies de muis bewegen of flikkeren (bewegen kan wel goed zijn van mijn touchpad dat ik per ongeluk aanraak), maar het kan ook goed zijn dat ik gwn een beetje zot word.:stupid::stupid::stupid::stupid::stupid::pcguru:

Dan is ook nog iets met mijn browsergeschiedenis. Daar staan namelijk sites op waar ik helemaal niet op ben geweest... Het is zeker dat mijn broer het niet is geweest, want er is een wachtwoord dat hij niet kent... Is er iets spyware ofzo die geschiedenis toevoegt ofzo? Als zoiets niet bestaat gelieve me het te zeggen, zodat ik me geen zorgen moet maken.

Wietse

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak alvast een HiJackThis-logje:

Download hier HiJackThis

Voer de setup uit door te dubbelklikken op HJTInstall.exe

Als de setup klaar is, dubbelklik je op het nieuwe icoon op je bureaublad. (Opgelet: Als je Vista gebruikt, klik rechts op het icoon en kies voor uitvoeren als administrator)Klik dan op "Do a systemscan and save a logfile" en post het logje in je volgend bericht.

Kape zal je log zo snel mogelijk controleren en je verder helpen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik dacht al dat dat er aan ging kome en had hijackthis maar al gedownload :P

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 0:01:44, on 23/07/2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe
C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\Program Files\Cyberlink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe
C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\brs.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe
C:\Users\Wietse\AppData\Local\Temp\AutoRun.exe
C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Users\Wietse\Desktop\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0813&s=2&o=vp32&d=0709&m=aspire_8930
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.be/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0813&s=2&o=vp32&d=0709&m=aspire_8930
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0813&s=2&o=vp32&d=0709&m=aspire_8930
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll
O2 - BHO: MegaIEMn - {bf00e119-21a3-4fd1-b178-3b8537e75c92} - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\MegaIEMn.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe
O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl9] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PDVD9LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD9\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [bDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ProductReg] "C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\ProductReg.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Quick-Launching Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Quick-Launching Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe (file missing)
O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)
O13 - Gopher Prefix: 
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/srl_bin/sysreqlab_srl.cab
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7632EC29-9B01-415D-9A88-93DB1F2BE932}: NameServer = 193.74.208.65,194.119.228.67
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: AVGRSSTX.DLL C:\PROGRA~1\GOOGLE\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: AWinNotifyVitaKey MC3000 - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\WinNotify.dll (file missing)
O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0304341247039525) (0304341247039525mcinstcleanup) - Unknown owner - C:\Windows\TEMP\030434~1.EXE (file missing)
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe
O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe
O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
O23 - Service: Google Desktop Manager 5.8.809.23506 (GoogleDesktopManager-092308-165331) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
O23 - Service: iGroupTec Service (IGBASVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\BASVC.exe (file missing)
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
O23 - Service: Validity Fingerprint Service (vfsFPService) - Validity Sensors, Inc. - C:\Windows\system32\vfsFPService.exe

--
End of file - 11861 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit is een "kwaaltje" dat ik al eerder ben tegengekomen, maar vaak zonder aanwijsbare en oplosbare oorzaak. Over welke browser hebben we het hier : Internet Explorer 8, neem ik aan ?

Ondertussen wil ik je wel van wat "ongewenste" lijntjes in je log van HiJackThis afhelpen :

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O9 - Extra button: Quick-Launching Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Quick-Launching Area - {10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736} - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\PwdBank.exe (file missing)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O20 - Winlogon Notify: AWinNotifyVitaKey MC3000 - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\WinNotify.dll (file missing)

O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0304341247039525) (0304341247039525mcinstcleanup) - Unknown owner - C:\Windows\TEMP\030434~1.EXE (file missing)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen en plaats even een nieuw HJT-log ter controle.

Maar hiermee gaan je ongekende geschiedenisitems natuurlijk niet verdwijnen :s

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor je reactie Kape, de browser waar ik de ongewenste geschiedenis heb gevonden is firefox, maar zal direct eens kijken of ik ook iets op IE8 kan vinden.

Ik heb nu ook eens op IE8 gekeken maar daar is niks veranderd aan mijn geschiedenis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 12:28:50, on 23/07/2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSLoader.exe
C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\Program Files\Cyberlink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe
C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\brs.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Users\Wietse\Desktop\HiJackThis.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0813&s=2&o=vp32&d=0709&m=aspire_8930
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.be/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0813&s=2&o=vp32&d=0709&m=aspire_8930
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=0813&s=2&o=vp32&d=0709&m=aspire_8930
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\ActiveToolBand.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll
O2 - BHO: MegaIEMn - {bf00e119-21a3-4fd1-b178-3b8537e75c92} - C:\Program Files\Megaupload\Mega Manager\MegaIEMn.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDStoolbar.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe
O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
O4 - HKLM\..\Run: [ePower_DMC] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\ePower\ePower_DMC.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSloader.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl9] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD9\PDVD9Serv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PDVD9LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD9\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [bDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ProductReg] "C:\Program Files\Acer\WR_PopUp\ProductReg.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix: 
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/srl_bin/sysreqlab_srl.cab
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7632EC29-9B01-415D-9A88-93DB1F2BE932}: NameServer = 193.74.208.65,194.119.228.67
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: AVGRSSTX.DLL C:\PROGRA~1\GOOGLE\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL
O23 - Service: McAfee Application Installer Cleanup (0304341247039525) (0304341247039525mcinstcleanup) - Unknown owner - C:\Windows\TEMP\030434~1.EXE (file missing)
O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe
O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Agent Service (BUNAgentSvc) - NewTech Infosystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\Client\Agentsvc.exe
O23 - Service: eDataSecurity Service - Egis Incorporated - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x86\eDSService.exe
O23 - Service: Empowering Technology Service (ETService) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
O23 - Service: Google Desktop Manager 5.8.809.23506 (GoogleDesktopManager-092308-165331) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
O23 - Service: iGroupTec Service (IGBASVC) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Bio Protection\BASVC.exe (file missing)
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Backup Service (NTIBackupSvc) - NewTech InfoSystems, Inc. - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\BackupSvc.exe
O23 - Service: NTI Backup Now 5 Scheduler Service (NTISchedulerSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI Backup Now 5\SchedulerSvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
O23 - Service: Validity Fingerprint Service (vfsFPService) - Validity Sensors, Inc. - C:\Windows\system32\vfsFPService.exe

--
End of file - 10936 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Zoals je al kon vermoeden is dit logje netjes. Geen oorzaak te vinden van die "foute" zoekgeschiedenis. Maar je zou deze eens volledig kunnen cleanen en dan bekijken of er weer "ongewenste" URL's in terechtkomen. Volledig verwijderen van je geschiedenis kan via : Extra -> Recente Geschiedenis Wissen -> Te Wissen Tijdsperiode -> Alles -> onder details kan je eventueel nog bepalen wat gewist moet worden -> klik op "Nu Wissen". Dan is heel je boeltje opgeruimd ... en dan maar even kijken hoe het de volgende dagen evolueert. In FF nog nooit gehoord dat er niet-gebruikte URL's in de geschiedenis belanden ... maar je weet maar nooit ;-)

Link naar reactie
Delen op andere sites

  • 4 weken later...
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.