Ga naar inhoud

[OPGELOST] USB stick en misschien laptop met virus


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Mijn computer had een virus (dit is inmiddels met eerdere hulp van hier verholpen!). Daarna had mijn usb stick ook iets volgens de computers van mijn universiteit. Omdat die usb stick regelmatig in mijn laptop zit, denk ik dat deze het misschien ook te pakken zou kunnen hebben. Met mijn usb stick in de laptop heb ik HiJack een scan laten doen, is alles in orde of zit er inderdaad iets op?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 9:06:26 PM, on 9/11/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgui.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgscanx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_FlashUtil.exe -p

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

--

End of file - 5271 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Lijkt best mee te vallen, maar doe - voor alle zekerheid - nog even dit.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware).

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder). De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computeropnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

MBAM log

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Database versie: 2782

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

9/12/2009 12:12:55 AM

mbam-log-2009-09-12 (00-12-55).txt

Scan type: Snelle Scan

Objecten gescand: 81573

Verstreken tijd: 22 minute(s), 48 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 2

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:

C:\Windows\System32\serauth1.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\System32\serauth2.dll (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Hijack log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:32:05 AM, on 9/12/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

--

End of file - 5362 bytes

Toen ik de computer opnieuw had opgestart zei AVG het volgende

"C:\Users\Luxaflex\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\3NT50VO0\windows_update[1].exe";"Trojan horse SHeur2.BCKX";"Infected"

"C:\Users\Luxaflex\AppData\Local\Temp\984.exe";"Trojan horse SHeur2.BCKX";"Infected"

Misschien toch erger dan je dacht dan, of valt het inderdaad mee?

Link naar reactie
Delen op andere sites


Het blijft nog binnen de verwachtingen :-)

Download CCleaner. Klik op deze pagina op één van de mirrorsites van MajorGeeks en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download Combofix naar je Bureaublad.

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

OPMERKING: indien je, tijdens of na het downloaden van Combofix of tijdens het gebruik van Combofix een melding krijgt van je Antivirus- of een andere realtime scanner, schakel dan deze scanner uit en download Combofix opnieuw.

Sommige scanners zien bepaalde componenten die Combofix gebruikt als verdacht en gaan deze blokkeren of verwijderen!

 • Dubbelklik op Combofix.exe om het te starten.
  Indien je Combofix al eerder hebt gebruikt, kan je een waarschuwing krijgen dat een update beschikbaar is. Sta toe dat ComboFix wordt geupdate.
  Volg de instructies, aanvaard de disclaimer door op Ja te klikken.
  Indien de Recovery Console niet geïnstalleerd is, wordt je gevraagd om dit alsnog te doen door op JA te klikken in het "Query - Recovery Console" venster (enkel voor XP, niet voor VISTA).
  Klik op OK en Ja om automatisch de Recovery Console te laten installeren.
  Klik na afloop terug op Ja om het scannen op malware te starten.
  Tijdens het runnen van de fix, NIET in het venster klikken, want dit zal je pc doen vasthangen.

Wanneer de fix voltooid is en na herstart, zal de log Combofix.txt openen.

Post dit logje in je volgende antwoord, samen met een nieuw log van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Thanks!

En daar komen de logjes weer...

Combofix

ComboFix 09-09-12.A0 - Luxaflex 09/13/2009 14:32.2.1 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6001.1.1252.1.1033.18.445.152 [GMT 2:00]

Running from: c:\users\Luxaflex\Downloads\ComboFix.exe

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\$recycle.bin\S-1-5-21-2365545147-1999384947-2466353664-500

c:\recycler\S-1-5-21-3884583036-0114103027-149653735-8584

c:\recycler\S-1-5-21-3884583036-0114103027-149653735-8584\Desktop.ini

c:\recycler\S-1-5-21-3884583036-0114103027-149653735-8584\wmiprvse.exe

c:\recycler\S-1-5-21-436374069-179605362-839522115-1004

c:\windows\system32\nsprs.dll

D:\Autorun.inf

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-08-13 to 2009-09-13 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-13 12:49 . 2009-09-13 12:50 -------- d-----w- c:\users\Luxaflex\AppData\Local\temp

2009-09-13 12:49 . 2009-09-13 12:49 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2009-09-13 09:56 . 2009-09-13 09:56 -------- d-----w- c:\programdata\Office Genuine Advantage

2009-09-13 09:55 . 2009-09-13 09:55 -------- d-----w- c:\users\Luxaflex\Office Genuine Advantage

2009-09-12 14:36 . 2009-09-12 14:36 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2009-09-12 14:09 . 2009-06-15 15:21 499712 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2009-09-12 14:09 . 2009-06-15 15:22 213504 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2009-09-12 14:09 . 2009-06-15 15:24 175104 ----a-w- c:\windows\system32\wdigest.dll

2009-09-12 14:09 . 2009-06-15 15:23 1256448 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll

2009-09-12 14:09 . 2009-06-15 15:24 270848 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2009-09-12 14:08 . 2009-06-15 18:20 439896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2009-09-12 14:08 . 2009-06-15 12:57 9728 ----a-w- c:\windows\system32\lsass.exe

2009-09-12 14:08 . 2009-06-15 15:24 72704 ----a-w- c:\windows\system32\secur32.dll

2009-09-12 01:16 . 2009-06-22 10:22 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2009-09-11 21:52 . 2009-08-28 12:39 28672 ----a-w- c:\windows\system32\Apphlpdm.dll

2009-09-11 21:51 . 2009-08-28 10:15 4240384 ----a-w- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll

2009-09-11 21:44 . 2009-09-11 21:44 -------- d-----w- c:\users\Luxaflex\AppData\Roaming\Malwarebytes

2009-09-11 21:44 . 2009-09-10 12:54 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-09-11 21:44 . 2009-09-11 21:44 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2009-09-11 21:44 . 2009-09-10 12:53 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-09-11 21:44 . 2009-09-11 21:44 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-09-11 19:01 . 2009-09-11 19:01 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2009-09-11 17:55 . 2009-08-14 17:07 897608 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2009-09-11 17:55 . 2009-08-14 16:29 104960 ----a-w- c:\windows\system32\netiohlp.dll

2009-09-11 17:55 . 2009-08-14 14:16 9728 ----a-w- c:\windows\system32\TCPSVCS.EXE

2009-09-11 17:55 . 2009-08-14 14:16 11264 ----a-w- c:\windows\system32\MRINFO.EXE

2009-09-11 17:55 . 2009-08-14 14:16 27136 ----a-w- c:\windows\system32\NETSTAT.EXE

2009-09-11 17:55 . 2009-08-14 14:16 19968 ----a-w- c:\windows\system32\ARP.EXE

2009-09-11 17:55 . 2009-08-14 14:16 8704 ----a-w- c:\windows\system32\HOSTNAME.EXE

2009-09-11 17:55 . 2009-08-14 14:16 10240 ----a-w- c:\windows\system32\finger.exe

2009-09-11 17:55 . 2009-08-14 14:16 17920 ----a-w- c:\windows\system32\ROUTE.EXE

2009-09-11 17:54 . 2009-08-14 16:29 17920 ----a-w- c:\windows\system32\netevent.dll

2009-09-11 17:53 . 2009-07-11 19:32 293376 ----a-w- c:\windows\system32\wlanmsm.dll

2009-09-11 17:53 . 2009-07-11 19:29 127488 ----a-w- c:\windows\system32\L2SecHC.dll

2009-09-11 17:53 . 2009-07-11 19:32 302592 ----a-w- c:\windows\system32\wlansec.dll

2009-09-11 17:53 . 2009-07-11 19:32 513024 ----a-w- c:\windows\system32\wlansvc.dll

2009-09-11 17:51 . 2009-06-10 12:11 2868224 ----a-w- c:\windows\system32\mf.dll

2009-09-06 18:55 . 2004-01-28 04:27 143360 ----a-w- c:\windows\system32\mrfunin.exe

2009-09-06 18:55 . 2004-01-26 21:52 27136 ------w- c:\windows\system32\drivers\MRFilter.sys

2009-08-17 09:54 . 2009-06-04 12:34 2066432 ----a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll

2009-08-17 09:54 . 2009-07-17 14:35 71680 ----a-w- c:\windows\system32\atl.dll

2009-08-17 09:54 . 2009-06-10 12:12 160256 ----a-w- c:\windows\system32\wkssvc.dll

2009-08-17 09:53 . 2009-06-10 12:07 91136 ----a-w- c:\windows\system32\avifil32.dll

2009-08-17 09:52 . 2009-07-14 13:00 313344 ----a-w- c:\windows\system32\wmpdxm.dll

2009-08-17 09:51 . 2009-07-14 12:58 7680 ----a-w- c:\windows\system32\spwmp.dll

2009-08-17 09:51 . 2009-07-14 12:59 4096 ----a-w- c:\windows\system32\dxmasf.dll

2009-08-17 09:51 . 2009-07-14 10:59 8147456 ----a-w- c:\windows\system32\wmploc.DLL

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-09-13 11:01 . 2009-08-02 18:14 0 ----a-w- c:\users\Luxaflex\AppData\Local\prvlcl.dat

2009-09-12 18:32 . 2008-07-18 16:17 -------- d-----w- c:\users\Luxaflex\AppData\Roaming\Azureus

2009-09-12 01:06 . 2006-11-02 11:18 -------- d-----w- c:\program files\Windows Mail

2009-09-12 01:05 . 2008-07-18 20:14 -------- d-----w- c:\programdata\Microsoft Help

2009-08-25 17:36 . 2008-08-07 11:46 -------- d-----w- c:\programdata\NOS

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 403816 ----a-w- c:\windows\system32\OGACheckControl.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 322928 ----a-w- c:\windows\system32\OGAAddin.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 230768 ----a-w- c:\windows\system32\OGAEXEC.exe

2009-07-27 06:30 . 2009-06-25 19:48 335752 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2009-07-21 21:52 . 2009-07-31 17:43 915456 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-07-21 21:47 . 2009-07-31 17:43 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2009-07-21 21:47 . 2009-07-31 17:43 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2009-07-21 20:13 . 2009-07-31 17:43 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2009-07-06 21:56 . 2008-01-03 15:33 110296 ----a-w- c:\users\Luxaflex\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-06-26 07:13 . 2008-01-03 16:17 27784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys

2009-06-25 19:48 . 2009-06-25 19:48 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2009-06-25 19:48 . 2009-06-25 19:48 108552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2009-06-15 15:24 . 2009-07-26 14:57 156672 ----a-w- c:\windows\system32\t2embed.dll

2009-06-15 15:20 . 2009-07-26 14:57 72704 ----a-w- c:\windows\system32\fontsub.dll

2009-06-15 15:20 . 2009-07-26 14:57 10240 ----a-w- c:\windows\system32\dciman32.dll

2009-06-15 12:52 . 2009-07-26 14:57 289792 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"="c:\program files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2008-01-19 1008184]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" [2008-06-10 144784]

"Monitor"="c:\windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe" [2006-11-03 319488]

"AVG8_TRAY"="c:\progra~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-06-25 1948440]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"AppInit_DLLs"=c:\windows\System32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

@="Service"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"TCP Query User{EA34F743-5B5C-415B-980E-973E1E50E2B3}c:\\users\\luxaflex\\desktop\\vuze\\azureus.exe"= UDP:c:\users\luxaflex\desktop\vuze\azureus.exe:azureus.exe

"UDP Query User{48E7634F-D414-48D6-8795-E0B30593DB2B}c:\\users\\luxaflex\\desktop\\vuze\\azureus.exe"= TCP:c:\users\luxaflex\desktop\vuze\azureus.exe:azureus.exe

"{147BE502-A5D1-4ED1-89AC-5D8D6803B645}"= TCP:6004|c:\program files\Microsoft Office\Office12\outlook.exe:Microsoft Office Outlook

"{A12FFD0E-18DA-4090-9AAC-11052EAEE412}"= c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe:Skype

"{F9737F7D-0F47-4B96-909F-F233F3951612}"= c:\program files\Windows Live\Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger (Phone)

"TCP Query User{43D5897A-4444-49CE-A24B-5D6C2A54697E}c:\\users\\luxaflex\\desktop\\vuze\\azureus.exe"= UDP:c:\users\luxaflex\desktop\vuze\azureus.exe:azureus.exe

"UDP Query User{4E44978B-C1D1-4403-A727-7D92D9E2DDEC}c:\\users\\luxaflex\\desktop\\vuze\\azureus.exe"= TCP:c:\users\luxaflex\desktop\vuze\azureus.exe:azureus.exe

"TCP Query User{7BC671DE-A4B7-4E24-8B46-4EBDD593AA3A}c:\\users\\luxaflex\\documents\\vuze\\azureus.exe"= UDP:c:\users\luxaflex\documents\vuze\azureus.exe:azureus.exe

"UDP Query User{9E8BE754-A151-4DB9-91F3-45E696B3E33D}c:\\users\\luxaflex\\documents\\vuze\\azureus.exe"= TCP:c:\users\luxaflex\documents\vuze\azureus.exe:azureus.exe

"TCP Query User{FFC75222-5E37-4C29-BDEA-7350E3A6FEA5}c:\\program files\\internet explorer\\iexplore.exe"= UDP:c:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer

"UDP Query User{D2B9BCA5-FD4A-489F-BF0E-D4ABA11480F7}c:\\program files\\internet explorer\\iexplore.exe"= TCP:c:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer

"{42DCBF67-1755-4C12-9B03-A0660276D93F}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgemc.exe:avgemc.exe

"{00459126-0FDE-482D-8101-F3FAD7BB88FE}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgupd.exe:avgupd.exe

"{4552F25C-F045-4FD0-B0E6-ADEC3960170A}"= c:\program files\AVG\AVG8\avgnsx.exe:avgnsx.exe

"TCP Query User{2B893FBB-D907-4E69-A9E2-F917DD8BB903}c:\\program files\\internet explorer\\iexplore.exe"= UDP:c:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer

"UDP Query User{2C3F679A-36E6-4E54-A750-619E8A82CB56}c:\\program files\\internet explorer\\iexplore.exe"= TCP:c:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer

R3 PAC207;SoC PC-Camera;c:\windows\system32\DRIVERS\PFC027.SYS [2006-12-05 507136]

S0 MrFilter;EasyWrite Driver; [x]

S1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\System32\Drivers\avgldx86.sys [2009-07-27 335752]

S1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\System32\Drivers\avgtdix.sys [2009-06-25 108552]

S2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgemc.exe [2009-07-27 907032]

S2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\progra~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2009-06-25 298776]

S3 RTL85n86;Realtek 8180/8185 Extensible 802.11 Wireless Device Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\RTL85n86.sys [2006-11-02 311808]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceNoNetwork REG_MULTI_SZ PLA DPS BFE mpssvc

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]

"c:\windows\System32\rundll32.exe" "c:\windows\System32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP

.

.

------- Supplementary Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

FF - ProfilePath - c:\users\Luxaflex\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jh5ejfxv.default\

FF - component: c:\program files\AVG\AVG8\Firefox\components\avgssff.dll

FF - plugin: c:\program files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2009-09-13 14:49

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

--------------------- LOCKED REGISTRY KEYS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

"MSCurrentCountry"=dword:000000b5

.

Completion time: 2009-09-13 14:53

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-09-13 12:53

Pre-Run: 7,876,542,464 bytes free

Post-Run: 7,751,979,008 bytes free

173 --- E O F --- 2009-09-13 09:58

En hijachthis
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 3:39:47 PM, on 9/13/2009

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\System32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

--

End of file - 4452 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
 • Nieuwe aanmaken...