Ga naar inhoud

Welkom op PC Helpforum!
PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!


Log in om dit te volgen  
sjiaaa

virus op msn + postarticles als homepage!!!HELP!!!

  Aanbevolen berichten

  heiii ,

  ik heb een groot probleem , al mijn contactpersonen klagen .

  als ik msn open , dan stuurt hy naar alle contactpersonen een berichtje " haha foto en een site erby"? + en nog een ander probleem: als homepage heb ik postarticles.net, maar dat wil ik niet. en elke keer ik dit wil veranderen , dan komt het terug!!

  help me aub.

  hier hijackthis logfile , dankuu!!!

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)

  Scan saved at 20:20:43, on 11/03/2010

  Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18882)

  Boot mode: Normal

  Running processes:

  C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe

  C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

  C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

  C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

  C:\Program Files (x86)\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Yahoo!

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  O1 - Hosts: ::1 localhost

  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

  O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

  O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files (x86)\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll (file missing)

  O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

  O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

  O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

  O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

  O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files (x86)\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll (file missing)

  O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui

  O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

  O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files (x86)\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe (file missing)

  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

  O13 - Gopher Prefix:

  O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab

  O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/srl_bin/sysreqlab_srl.cab

  O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

  O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

  O16 - DPF: {2F6F7954-DA8B-4838-919C-CA0B4DED9204} (eVoiceChatSecurityControl.MachineInfo) - http://www.afghansite.com/VoiceChat/evcSeCtl.CAB

  O16 - DPF: {6924091F-CD97-41E1-B1D4-D9079409D413} (IMCv1 Control) - http://www.evoicesite.com/talk.cab

  O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab

  O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday Control) - file:///C:/Program%20Files%20(x86)/AutoCAD%202002/AcDcToday.ocx

  O16 - DPF: {AE563720-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - file:///C:/Program%20Files%20(x86)/AutoCAD%202002/InstBanr.ocx

  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

  O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

  O16 - DPF: {C6637286-300D-11D4-AE0A-0010830243BD} (InstaFred) - file:///C:/Program%20Files%20(x86)/AutoCAD%202002/InstFred.ocx

  O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

  O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file:///C:/Program%20Files%20(x86)/AutoCAD%202002/AcPreview.ocx

  O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

  O23 - Service: AST Service (astcc) - Unknown owner - C:\Windows\SysWOW64\AstSrv.exe (file missing)

  O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

  O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

  O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

  O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

  O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

  O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

  O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: nHancer Support (nHancer) - KSE - Korndörfer Software Engineering - C:\Program Files\nHancer\nHancerService.exe

  O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe

  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

  O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

  O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

  O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

  O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files (x86)\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

  O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

  O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

  O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

  O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

  O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files (x86)\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe

  --

  End of file - 9762 bytes

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Beste, dit zijn inderdaad zeer vervelende virussen. Je kan ze eenvoudig zelf verwijderen door hier op te klikken: MSN virus verwijderen | Compucated

  Je komt op een website met een tekstje. Druk op de 2de 'hier' (in het rood) en laat het progje runnen, dit duur maar 2 seconden. Daarna klik je bij update 1 op de rode link, laat dit progje ook even runnen en hij vind ongetwijfeld de msn virus op je computer. Wanneer dit nog niet lukt, ga dan naar update 2 en vervolgens update 3. Voor het beste resultaat en alles weg te halen, doe je het best allemaal. Bij sommige progjes word uw computer wel herstart, dit wordt vermeld. Post daarna een nieuw hijackthis-logje om laten na te kijken door experts of het verwijdert is.

  Hopen dat deze uitleg helpt.

  ergens op dit forum gevonden.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Wacht met het uitvoeren van bovenstaande tip. Het programma verwijdert misschien niet alle virussen die het "msn-probleem" veroorzaken. Bovendien zie ik als laatste datum op de website van de maker februari 2007 staan. Nergens zie ik een update.

  Wacht dus tot je hijackthislog is geanalyseerd en je verdere instructies hebt gekregen.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

 • Topicstarter
 •    0

  dankje, om te reageren , maar ik ben daar al geweest en heb die programma's gedownload en heb ook nog andere programma's gedownload zoals : malwarebytes..

  nog andere ideeën??

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  je kan ook aMSN downloaden, en met die msn al verder chatten. als je toch liever de windows msn gebruikt kan je deze later (als je verlost bent van dat virus) terug de windows van microsoft gebruiken.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Het gebruik van amsn lost het virusprobleem echt niet op. Laten we dus nu stoppen met het geven van "oplossingen" tot na de analyse van de log.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites

  Start Hijackthis op. Ben je gebruiker van Vista kies dan voor “Run as administrator" of "Uitvoeren als administrator". Selecteer “Do a system scan only”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

  O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)

  O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files (x86)\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll (file missing)

  O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)

  O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files (x86)\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll (file missing)

  O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files (x86)\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe (file missing)

  O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolb...lerControl.cab

  O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday Control) - file:///C:/Program%20Files%20(x86)/A.../AcDcToday.ocx

  O16 - DPF: {AE563720-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - file:///C:/Program%20Files%20(x86)/A...2/InstBanr.ocx

  O16 - DPF: {C6637286-300D-11D4-AE0A-0010830243BD} (InstaFred) - file:///C:/Program%20Files%20(x86)/A...2/InstFred.ocx

  O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file:///C:/Program%20Files%20(x86)/A.../AcPreview.ocx

  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

  Verwijder volgende programma AskBarDis via Configuratiescherm -> Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map C:\Program Files (x86)\AskBarDis

  Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

  Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

  Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

  Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

  Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

  Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

  Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

  Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

  Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

  Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

  MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

  Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

  Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

  Deel dit bericht


  Link naar bericht
  Delen op andere sites
  Gast
  Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
  Log in om dit te volgen  

  Logo

  OVER ONS

  PC Helpforum helpt GRATIS computergebruikers sinds juli 2006. Ons team geeft via het forum professioneel antwoord op uw vragen en probeert uw pc problemen zo snel mogelijk op te lossen. Word lid vandaag, plaats je vraag online en het PC Helpforum-team helpt u graag verder!

  ×
  ×
  • Nieuwe aanmaken...

  Belangrijke informatie

  We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.