Ga naar inhoud

trojan? Virut? Notebook kan slecht minimaal worden opgestart


Gast Abeti
 Delen

Aanbevolen berichten

LS

Ben bang dat ik een majeur probleem heb (vanuit pc perspectief dan hé). Ik heb de volgende bevindingen:

  1. als notebook opgestart wordt krijg ik wel mijn bureaublad, echter zonder iconen en taakbalk.
  2. het enige wat ik kan opstarten is het taakbeheer
  3. uitvoeren via taakbeheer werkt niet, komt geen vervolg op commandregel (kan wel via openen in "verkenner' komen, voor wat het waard is)
  4. in veilige modus (zowel met als zonder opdrachtpromt) blijft notebook hangen in zwart scherm met op de hoeken de term veilige modus, kan wel taakbeheer oproepen, helaas ook hier geen reactie op commands
  5. opstarten met optie: laatst bekende werkende configuratie ook geen effect
  6. hellup

Ik hoor graag terug of hier nog iets aan te doen is. Alvast dank voor een ieders reactie (hoe die ook uit pakt).

André

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dus het manueel starten van explore.exe dat werkt niet.

Dan kijken we eens of er beestjes op de pc aanwezig zijn.

Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Dubbelklik op HijackThis.msi

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

HijackThis zal openen na het installeren.

Klik op "Do a systemscan and save a logfile".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “uitvoeren als administrator". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis.

aangepast door Jean-Pierre
Link naar reactie
Delen op andere sites

Hi Jean-Pierre,

Het lukte me de 2e keer wel om via explorer.exe mijn iconen en de taakbalk weer zichtbaar te krijgen op mijn notebook. Vervolgens via systeemherstel terug naar een datum in augustus. THNX! Moet ik nu nog wel de virusscan draaien om het virus te verwijderen??

Heb voor alle zekerheid de logfile van HiJack This hieronder geplaatst.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:34:02, on 4-9-2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe

C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\Program Files\Citrix\Secure Access Client\nsverctl.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\spkrmon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\1XConfig.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\WLAN_Software\ZD1211B\ZDWLan.EXE

C:\Program Files\AutoInstall\ZD1211B_Auto_Install_CD_Only_Gen_0ACE20FF\AutoEJCD.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Citrix\Secure Access Client\nsload.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\PNAMain.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Documents and Settings\Siebel01\Mijn documenten\Tools\HiJack This\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = nu.nl | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = wwwproxy.xs4all.nl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [VMware Tools] C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VMware User Process] C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgr.exe] C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ZDWLan_Utility] C:\Program Files\WLAN_Software\ZD1211B\ZDWLan.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AutoEJCD_0ACE20FF] C:\Program Files\AutoInstall\ZD1211B_Auto_Install_CD_Only_Gen_0ACE20FF\AutoEJCD.EXE /VID=0ACE /PID=20FF

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = D:\Tools\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Citrix Secure Access.lnk = C:\Program Files\Citrix\Secure Access Client\nsload.exe

O4 - Global Startup: Program Neighborhood Agent.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: FirstClass® - {02011FE3-C22B-451d-9A25-BF4DBB38B8E7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\fcplugin.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {37E50FC4-E9B2-4E9A-94F8-88A42FAD313F} (Siebel High Interactivity Framework) - http://vm-xp-siebel-an/18356/applets/SiebelAx_HI_Client.cab

O16 - DPF: {5930A5D7-44EE-4D46-9F4C-965C0EC3FAC5} (Siebel High Interactivity Framework) - http://localhost/18365/applets/SiebelAx_HI_Client.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1150801022874

O16 - DPF: {841FFA22-B852-4998-85D4-F374050B44FE} (Siebel Calendar) - http://vm-xp-siebel/18325/applets/SiebelAx_Calendar.cab

O16 - DPF: {9AD2FCA9-337A-48B3-BB09-1F3E73157D99} (Siebel Gantt Chart) - http://vm-xp-siebel/18325/applets/SiebelAx_Gantt_Chart.cab

O16 - DPF: {9C196458-4145-46AF-8A77-1506878DFECA} (FirstClass® Control) - http://mail.tvo-rotterdam.nl/ClientDownloads/fcplugin.cab

O16 - DPF: {C5BA5176-CBED-4C17-9F41-64BE36914472} (Siebel High Interactivity Framework) - http://vm-xp-siebel/18325/applets/SiebelAx_HI_Client.cab

O16 - DPF: {CD255E03-2DE0-47DE-8E22-AFA7D096B59B} (Siebel Calendar) - http://localhost/18356/applets/SiebelAx_Calendar.cab

O16 - DPF: {FDC603D8-EEDA-428D-8BD1-5C0364C5A303} (Siebel iHelp) - http://vm-xp-siebel/18325/applets/SiebelAx_iHelp.cab

O18 - Protocol: fcp - {B3133379-8789-4D3C-9593-C205D7297501} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\fcplugin.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Citrix Secure Access Client Service (nsverctl) - Citrix Systems, Inc - C:\Program Files\Citrix\Secure Access Client\nsverctl.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe

O23 - Service: spkrmon - Unknown owner - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\spkrmon.exe

O23 - Service: VMware Tools Service (VMTools) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareService.exe

--

End of file - 12803 bytes

Dank, André

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hi Jean-Pierre,

Mijn virusscan levert de volgende informatie: het gaat hier kennelijk om een trojan: Renos.CCRG. Mijn virusscanner kan dit niet verwijderen. Wilde jullie dit niet onthouden.

Groet,

André

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 –u

O4 - HKLM\..\Run: [AutoEJCD_0ACE20FF] C:\Program Files\AutoInstall\ZD1211B_Auto_Install_CD_Only_Gen_0ACE20FF\AutoEJCD.EXE /VID=0ACE /PID=20FF

O9 - Extra button: FirstClass® - {02011FE3-C22B-451d-9A25-BF4DBB38B8E7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\fcplugin.dll

O18 - Protocol: fcp - {B3133379-8789-4D3C-9593-C205D7297501} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\fcplugin.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Hi, ik heb je stappen gedaan. Hierbij de logfiles. Eerst die van HiJack This:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:49:16, on 4-9-2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe

C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\Program Files\Citrix\Secure Access Client\nsverctl.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\spkrmon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\1XConfig.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\WLAN_Software\ZD1211B\ZDWLan.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Citrix\Secure Access Client\nsload.exe

D:\Tools\MagicDisc\MagicDisc.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\PNAMain.exe

C:\Documents and Settings\Siebel01\Mijn documenten\Tools\HiJack This\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = nu.nl | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = wwwproxy.xs4all.nl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ZDWLan_Utility] C:\Program Files\WLAN_Software\ZD1211B\ZDWLan.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VMware User Process] C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VMware Tools] C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgr.exe] C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = D:\Tools\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Citrix Secure Access.lnk = C:\Program Files\Citrix\Secure Access Client\nsload.exe

O4 - Global Startup: Program Neighborhood Agent.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {37E50FC4-E9B2-4E9A-94F8-88A42FAD313F} (Siebel High Interactivity Framework) - http://vm-xp-siebel-an/18356/applets/SiebelAx_HI_Client.cab

O16 - DPF: {5930A5D7-44EE-4D46-9F4C-965C0EC3FAC5} (Siebel High Interactivity Framework) - http://localhost/18365/applets/SiebelAx_HI_Client.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1150801022874

O16 - DPF: {841FFA22-B852-4998-85D4-F374050B44FE} (Siebel Calendar) - http://vm-xp-siebel/18325/applets/SiebelAx_Calendar.cab

O16 - DPF: {9AD2FCA9-337A-48B3-BB09-1F3E73157D99} (Siebel Gantt Chart) - http://vm-xp-siebel/18325/applets/SiebelAx_Gantt_Chart.cab

O16 - DPF: {9C196458-4145-46AF-8A77-1506878DFECA} (FirstClass® Control) - http://mail.tvo-rotterdam.nl/ClientDownloads/fcplugin.cab

O16 - DPF: {C5BA5176-CBED-4C17-9F41-64BE36914472} (Siebel High Interactivity Framework) - http://vm-xp-siebel/18325/applets/SiebelAx_HI_Client.cab

O16 - DPF: {CD255E03-2DE0-47DE-8E22-AFA7D096B59B} (Siebel Calendar) - http://localhost/18356/applets/SiebelAx_Calendar.cab

O16 - DPF: {FDC603D8-EEDA-428D-8BD1-5C0364C5A303} (Siebel iHelp) - http://vm-xp-siebel/18325/applets/SiebelAx_iHelp.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: Google Desktop Manager 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Citrix Secure Access Client Service (nsverctl) - Citrix Systems, Inc - C:\Program Files\Citrix\Secure Access Client\nsverctl.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe

O23 - Service: spkrmon - Unknown owner - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\spkrmon.exe

O23 - Service: VMware Tools Service (VMTools) - VMware, Inc. - C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareService.exe

--

End of file - 12452 bytes

Hieronder van malwarebytes:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 4545

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

4-9-2010 23:40:47

mbam-log-2010-09-04 (23-40-47).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 174124

Verstreken tijd: 30 minuut/minuten, 50 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 2

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

C:\WINDOWS\system32\BITSPRX232.DLL (Trojan.Tracur) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Siebel01\Local Settings\Temp\702fa6d5.TMP (P2P.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.

Ik hoor graag of het goed gegaan is. Alvast met dank!

André

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb je onderwerp even heropend, want er moeten nog wat restjes van de besmetting opgeruimd worden !

Download hier CCleaner en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Prestaties en Onderhoud -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

That's it !

P.S. : indien dit probleemloos gaat; mag je daarna je onderwerp opnieuw op "opgelost" zetten !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...