Ga naar inhoud

Verschillende virussen tegelijkertijd!


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

Ik zit met het volgende probleem: er staan meerdere virussen tegelijkertijd op dezelfde computer. Dit is een computer die ik zelf zelden gebruik, ik ben alleen door een familielid gevraagd om te kijken of ik het op kon lossen. Maar de chaos is zo groot dat ik er niet doorheen kom. Ik hoop dat iemand me hier kan helpen om het toch te regelen.

Voor zover ik heb kunnen zien zijn er de volgende virussen actief: Antimalware Doctor, Security Tool en de "slechte" versie van Microsoft Security Alert. Daarnaast krijg ik de computer ook niet uit via de "uitschakelen" knop, dan blijft hij de melding geven dat rundll32.dll niet uitgeschakeld kan worden. Dus ook daar is volgens mij iets mis.

Ik heb de verschillende handleidingen om deze virussen te verwijderen opgezocht op bleepingcomputer.com. En allemaal beginnen ze met het uitvoeren van rkill. Ik heb rkill dus ook gedownload op een andere pc (de computer in kwestie heeft door alle virussen geen internet meer). Maar alle verschillende varianten (rkill.exe, rkill.com, rkill.scr, iExplore en eXplorer) komen er niet doorheen. Behalve op het moment dat ik de pc net aan heb staan en de virussen nog niet met allerlei pop-ups komen. Dan lukt het me wel, maar dan sluit rkill slechts enkele zaken en daarna starten de virussen pas op. Daarna kom ik niet verder meer dan dat het zwarte schermpje opent, de melding dat gezocht wordt naar malware komt niet eens meer. Dan is het alweer afgesloten.

Het is me uiteindelijk wel gelukt om een HijackThis log te maken (weer door het programma via een andere pc te downloaden). Deze staat hieronder. Ik heb ook deze gemaakt op het moment dat de virussen nog aan het opstarten waren, anders kreeg ik ik HijackThis niet opgestart. Ik hoop dat dit niet erg is.

Alvast heel erg bedankt voor degene(n) die mij hiermee verder kunnen helpen. En hulde voor jullie kennis!!

Renée

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:08:35, on 27-9-2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\Stosoa.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\Scr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrUI.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\eguflw4rne.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\ebbcc.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\mf4bwa8.exe

C:\WINDOWS\iexplarer.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\win.exe

C:\WINDOWS\system32\dumprep.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\system.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\mdm.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\iexplarer.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\gdi32.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\sysedit.exe

C:\WINDOWS\login.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\user.exe

C:\WINDOWS\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Documents and Settings\Thuis\Application Data\63500C007ADC09901AE386D6DC1D0FA0\mainfull70707.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\eguflw4rne.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\ebbcc.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\mf4bwa8.exe

C:\WINDOWS\iexplarer.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\win.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\system.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\mdm.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\iexplarer.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\gdi32.exe

C:\WINDOWS\sysedit.exe

C:\WINDOWS\login.exe

C:\Documents and Settings\Thuis\Bureaublad\HijackThis.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\user.exe

C:\WINDOWS\smss.exe

C:\Documents and Settings\Thuis\.COMMgr\complmgr.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrSvc.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Documents and Settings\Thuis\Local Settings\Application Data\02997718.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: C:\WINDOWS\system32\ov5md4tab.dll - {B1BA40A1-75F2-51BD-F313-04B03A2C8953} - C:\WINDOWS\system32\ov5md4tab.dll

O3 - Toolbar: Marktmonitor Werkbalk - {65DCB62D-0C89-467B-BCC3-B04FB0773D1E} - C:\Program Files\Jaytown\Marktmonitor Werkbalk\MarktMonitorShell.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [itype] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WD Drive Manager] C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lsdefrag] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\raxcmnwseo.tmp

O4 - HKLM\..\Run: [uPc+MV0NrcaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\gwtf6gm.dll, SystemServer

O4 - HKLM\..\Run: [uPc+MV0NxPVaXms] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\zvyd92py9t.dll, SystemServer

O4 - HKLM\..\Run: [uPc+MV0NdhaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\q0znrn9.dll, SystemServer

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXnpiZ] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\eguflw4rne.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXnjb] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\ebbcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXnaP] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\mf4bwa8.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKbuqc] C:\WINDOWS\iexplarer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXnz9] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\nvsvc32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKfa] C:\WINDOWS\win.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXn0Z] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\system.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXnb] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\mdm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXntpf] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\iexplarer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXnZP] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\gdi32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKetc] C:\WINDOWS\sysedit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKcrc] C:\WINDOWS\login.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXnvc] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\user.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKeg] C:\WINDOWS\smss.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [mainfull70707.exe] C:\Documents and Settings\Thuis\Application Data\63500C007ADC09901AE386D6DC1D0FA0\mainfull70707.exe

O4 - HKCU\..\Run: [3FWHZQA3LT] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\Scr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uPc+MV0NrcaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\gwtf6gm.dll, SystemServer

O4 - HKCU\..\Run: [uPc+MV0NxPVaXms] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\zvyd92py9t.dll, SystemServer

O4 - HKCU\..\Run: [uPc+MV0NdhaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\q0znrn9.dll, SystemServer

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXnpiZ] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\eguflw4rne.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXnjb] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\ebbcc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXnaP] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\mf4bwa8.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MKbuqc] C:\WINDOWS\iexplarer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXnz9] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\nvsvc32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MKfa] C:\WINDOWS\win.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXn0Z] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\system.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXnb] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\mdm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXntpf] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\iexplarer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXnZP] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\gdi32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MKetc] C:\WINDOWS\sysedit.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MKcrc] C:\WINDOWS\login.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXnvc] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\user.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MKeg] C:\WINDOWS\smss.exe

O4 - HKCU\..\Run: [COM+ Manager] "C:\Documents and Settings\Thuis\.COMMgr\complmgr.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [02997718] "C:\Documents and Settings\Thuis\Local Settings\Application Data\02997718.exe" 5 40

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Antimalware Doctor.lnk = C:\Documents and Settings\Thuis\Application Data\63500C007ADC09901AE386D6DC1D0FA0\mainfull70707.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://www.navigram.com/engine/v906/Navigram.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game01.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D0C0F75C-683A-4390-A791-1ACFD5599AB8} (Oberon Flash Game Host) - http://gamenextnl.oberon-media.com/Gameshell/GameHost/1.0/OberonGameHost.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install/installer.exe

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9516F23E-9CCA-401F-B71F-58AC1B24912C}: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: jsfsue98jfi8dfjijse - {B1BA40A1-75F2-51BD-F313-04B03A2C8953} - C:\WINDOWS\system32\ov5md4tab.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca2a28f63ccd5e) (gupdate1ca2a28f63ccd5e) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: WD Drive Manager Service (WDBtnMgrSvc.exe) - WDC - C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrSvc.exe

--

End of file - 15573 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dit is inderdaad een frisse collectie rotzooi die binnengehaald werd op deze PC :dong:

Eén oorzaak ervan lijkt alvast je antivirusprogramma te zijn. Je zit nog met een antieke versie AVG 7. We zijn inmiddels aan de versie AVG 9. Best dat oude programma verwijderen en de actuele versie ervan downloaden en installeren. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Lukt het downloaden nu nog niet, doe dan eerst het onderstaande en probeer daarna opnieuw.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: C:\WINDOWS\system32\ov5md4tab.dll - {B1BA40A1-75F2-51BD-F313-04B03A2C8953} - C:\WINDOWS\system32\ov5md4tab.dll

O3 - Toolbar: Marktmonitor Werkbalk - {65DCB62D-0C89-467B-BCC3-B04FB0773D1E} - C:\Program Files\Jaytown\Marktmonitor Werkbalk\MarktMonitorShell.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 –k

O4 - HKLM\..\Run: [lsdefrag] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\raxcmnwseo.tmp

O4 - HKLM\..\Run: [uPc+MV0NrcaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\gwtf6gm.dll, SystemServer

O4 - HKLM\..\Run: [uPc+MV0NxPVaXms] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\zvyd92py9t.dll, SystemServer

O4 - HKLM\..\Run: [uPc+MV0NdhaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\q0znrn9.dll, SystemServer

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXnpiZ] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\eguflw4rne.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXnjb] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\ebbcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXnaP] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\mf4bwa8.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKbuqc] C:\WINDOWS\iexplarer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXnz9] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\nvsvc32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKfa] C:\WINDOWS\win.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXn0Z] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\system.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXnb] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\mdm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXntpf] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\iexplarer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXnZP] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\gdi32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKetc] C:\WINDOWS\sysedit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKcrc] C:\WINDOWS\login.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HNUmaIXnvc] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\user.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKeg] C:\WINDOWS\smss.exe

O4 - HKCU\..\Run: [mainfull70707.exe] C:\Documents and Settings\Thuis\Application Data\63500C007ADC09901AE386D6DC1D0FA0\mainfull70707.exe

O4 - HKCU\..\Run: [3FWHZQA3LT] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\Scr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uPc+MV0NrcaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\gwtf6gm.dll, SystemServer

O4 - HKCU\..\Run: [uPc+MV0NxPVaXms] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\zvyd92py9t.dll, SystemServer

O4 - HKCU\..\Run: [uPc+MV0NdhaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\q0znrn9.dll, SystemServer

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXnpiZ] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\eguflw4rne.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXnjb] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\ebbcc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXnaP] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\mf4bwa8.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MKbuqc] C:\WINDOWS\iexplarer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXnz9] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\nvsvc32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MKfa] C:\WINDOWS\win.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXn0Z] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\system.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXnb] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\mdm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXntpf] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\iexplarer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXnZP] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\gdi32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MKetc] C:\WINDOWS\sysedit.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MKcrc] C:\WINDOWS\login.exe

O4 - HKCU\..\Run: [HNUmaIXnvc] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\user.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MKeg] C:\WINDOWS\smss.exe

O4 - HKCU\..\Run: [COM+ Manager] "C:\Documents and Settings\Thuis\.COMMgr\complmgr.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [02997718] "C:\Documents and Settings\Thuis\Local Settings\Application Data\02997718.exe" 5 40

O4 - Startup: Antimalware Doctor.lnk = C:\Documents and Settings\Thuis\Application Data\63500C007ADC09901AE386D6DC1D0FA0\mainfull70707.exe

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9516F23E-9CCA-401F-B71F-58AC1B24912C}: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 93.188.162.127,93.188.161.217

O22 - SharedTaskScheduler: jsfsue98jfi8dfjijse - {B1BA40A1-75F2-51BD-F313-04B03A2C8953} - C:\WINDOWS\system32\ov5md4tab.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het was inderdaad niet best. Waarom ik sommige mensen niet op mijn computer laat, lijkt me duidelijk ;). Het is me gelukt om de verschillende nep-virusscanners te verwijderen. Daarna heb ik AVG7 verwijdert, alleen moet AVG9 er nog op. Het is dus heel even zonder.

Het enige probleem dat ik nu nog heb is rundll32.dll. Deze blijft voorkomen dat ik de computer kan afsluiten via de knop in de startbalk. Hij blijft de pop-up tonen met de knop "nu beeindigen", maar als je daar op klikt komt er gewoon weer een nieuwe pop-up. Dit kan ermee te maken hebben dat ik Malwarebytes' Anti-Malware niet heb kunnen updaten. Ik kreeg dan de volgende error: "MBAM_ERROR_UPDATING(12007,0,WinHttpSendRequest).

Maar ik kan nu in ieder geval weer wat met de computer, ik ben dus al een heel eind verder geholpen. Bedankt alvast. Hieronder de logjes van MBAM en HijackThis.

MBAM:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

Malwarebytes

Databaseversie: 4052

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

27-9-2010 18:25:59

mbam-log-2010-09-27 (18-25-59).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 127018

Verstreken tijd: 32 minuut/minuten, 20 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 1

Registersleutels geïnfecteerd: 5

Registerwaarden geïnfecteerd: 6

Registerdata geïnfecteerd: 1

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 33

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

c:\WINDOWS\system32\sshnas21.dll (Trojan.Downloader) -> Delete on reboot.

Registersleutels geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sshnas (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\XML (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Handle (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Antimalware Doctor (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Antimalware Doctor Inc (Rogue.AntimalwareDoctor) -> Quarantined and deleted successfully.

Registerwaarden geïnfecteerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\hnumaixnjb (Malware.Packer.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\hnumaixnpiz (Malware.Packer.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\hnumaixnap (Malware.Packer.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\idstrf (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\winid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\nofolderoptions (Hijack.FolderOptions) -> Delete on reboot.

Registerdata geïnfecteerd:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoFolderOptions (Hijack.FolderOptions) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:48:01, on 27-9-2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\Scr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrUI.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Documents and Settings\Thuis\Bureaublad\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/ig?hl=nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: C:\WINDOWS\system32\ov5md4tab.dll - {B1BA40A1-75F2-51BD-F313-04B03A2C8953} - C:\WINDOWS\system32\ov5md4tab.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [itype] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WD Drive Manager] C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [uPc+MV0NxPVaXms] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\zvyd92py9t.dll, SystemServer

O4 - HKLM\..\Run: [uPc+MV0NdhaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\q0znrn9.dll, SystemServer

O4 - HKLM\..\Run: [uPc+MV0NrcaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\gwtf6gm.dll, SystemServer

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [uPc+MV0NrcaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\gwtf6gm.dll, SystemServer

O4 - HKCU\..\Run: [uPc+MV0NdhaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\q0znrn9.dll, SystemServer

O4 - HKCU\..\Run: [uPc+MV0NxPVaXms] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\zvyd92py9t.dll, SystemServer

O4 - HKCU\..\Run: [3FWHZQA3LT] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\Scr.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://www.navigram.com/engine/v906/Navigram.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game01.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D0C0F75C-683A-4390-A791-1ACFD5599AB8} (Oberon Flash Game Host) - http://gamenextnl.oberon-media.com/Gameshell/GameHost/1.0/OberonGameHost.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install/installer.exe

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: jsfsue98jfi8dfjijse - {B1BA40A1-75F2-51BD-F313-04B03A2C8953} - C:\WINDOWS\system32\ov5md4tab.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe (file missing)

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe (file missing)

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca2a28f63ccd5e) (gupdate1ca2a28f63ccd5e) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: WD Drive Manager Service (WDBtnMgrSvc.exe) - WDC - C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrSvc.exe

--

End of file - 11233 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Start eerst de PC opnieuw op.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop Avg7Alrt

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete Avg7Alrt

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop Avg7UpdSvc

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete Avg7UpdSvc

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop AVGEMS

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete AVGEMS

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

O2 - BHO: C:\WINDOWS\system32\ov5md4tab.dll - {B1BA40A1-75F2-51BD-F313-04B03A2C8953} - C:\WINDOWS\system32\ov5md4tab.dll

O4 - HKLM\..\Run: [uPc+MV0NxPVaXms] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\zvyd92py9t.dll, SystemServer

O4 - HKLM\..\Run: [uPc+MV0NdhaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\q0znrn9.dll, SystemServer

O4 - HKLM\..\Run: [uPc+MV0NrcaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\gwtf6gm.dll, SystemServer

O4 - HKCU\..\Run: [uPc+MV0NrcaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\gwtf6gm.dll, SystemServer

O4 - HKCU\..\Run: [uPc+MV0NdhaGuo] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\q0znrn9.dll, SystemServer

O4 - HKCU\..\Run: [uPc+MV0NxPVaXms] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\zvyd92py9t.dll, SystemServer

O4 - HKCU\..\Run: [3FWHZQA3LT] C:\DOCUME~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\Scr.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')

O22 - SharedTaskScheduler: jsfsue98jfi8dfjijse - {B1BA40A1-75F2-51BD-F313-04B03A2C8953} - C:\WINDOWS\system32\ov5md4tab.dll

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

Lees hier meer over correct gebruik van Combofix.

  • Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen: Klik hier Als het je niet lukt om ze uit te schakelen, ga dan gewoon door naar de volgende stap.
  • Dubbelklik op ComboFix.exe en volg de meldingen op het scherm.
  • ComboFix zal controleren of dat de Microsoft Windows Recovery Console reeds is geïnstalleerd. Als deze Recovery Console al is geïnstalleerd zal ComboFix automatisch verder gaan met het scannen naar malware
  • Volg anders de meldingen op het scherm om ComboFix de Microsoft Windows Recovery Console te laten downloaden en installeren. Wanneer de Recovery Console succesvol is geïnstalleerd, klik je op “JA” om verder te gaan met het scannen naar malware.

NOTA: Wanneer ComboFix start, kan het zijn dat je een foutmelding krijgt dat “De inhoud van het ComboFix pakket werd gewijzigd”. Ga dan niet verder met de instructies, maar download ComboFix opnieuw. Deze melding kan verschijnen wanneer een file-infector (Virut) actief is op de computer. Blijf je die melding krijgen dan meld je dit.

Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht, samen met een nieuw log van HijackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik heb geprobeerd om de genoemde stappen zo goed mogelijk uit te voeren. Dit is ook gelukt, al heb ik wel wat problemen met AVG7.5 gehad bij het opstarten van Combofix. Bij het opstarten van Combofix kreeg ik de melding dat AVG7.5 nog draaide, maar deze had ik eerder al verwijderd. Ik kon hem ook nergens vinden om het uit te schakelen, ik heb Combofix dus toch maar laten werken al was dit wel "op eigen risico". Hieronder de nieuwe HijackThis log en de log van Combofix.

Combofix:

ComboFix 10-09-26.04 - Thuis 27-09-2010 20:18:17.1.1 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.511.310 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Thuis\Bureaublad\ComboFix.exe

AV: AVG 7.5.516 *On-access scanning enabled* (Outdated) {41564737-3200-1071-989B-0000E87B4FB1}

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\docume~1\Thuis\LOCALS~1\Temp\install_flash_player.exe

c:\documents and settings\All Users\Documenten\Server\admin.txt

c:\documents and settings\All Users\Documenten\Server\server.dat

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\HP Image Zone .lnk

c:\documents and settings\Thuis\.COMMgr

c:\documents and settings\Thuis\Application Data\63500C007ADC09901AE386D6DC1D0FA0

c:\documents and settings\Thuis\Application Data\63500C007ADC09901AE386D6DC1D0FA0\enemies-names.txt

c:\documents and settings\Thuis\Application Data\63500C007ADC09901AE386D6DC1D0FA0\local.ini

c:\documents and settings\Thuis\Application Data\63500C007ADC09901AE386D6DC1D0FA0\lsrslt.ini

c:\documents and settings\Thuis\Application Data\63500C007ADC09901AE386D6DC1D0FA0\mainfull70707.exe

c:\documents and settings\Thuis\Application Data\inst.exe

c:\documents and settings\Thuis\Local Settings\Application Data\02997718.exe

c:\documents and settings\Thuis\Local Settings\Application Data\6004298.exe

c:\windows\system32\gwtf6gm.dll

c:\windows\system32\i1kfcsvvw.dll

c:\windows\system32\osqhl.dll

c:\windows\system32\ov5Md4tab.dll

c:\windows\system32\q0znrn9.dll

c:\windows\system32\winlogon.bak

c:\windows\system32\zvyd92py9t.dll

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\drivers\mouclass.sys werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - Kitty had a snack :P

Besmet exemplaar van c:\windows\system32\winlogon.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\ServicePackFiles\i386\winlogon.exe

Besmet exemplaar van c:\windows\explorer.exe werd aangetroffen en gedesinfecteerd

Hersteld exemplaar van - c:\windows\ServicePackFiles\i386\explorer.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_SSHNAS

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-08-27 to 2010-09-27 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-27 16:41 . 2010-09-27 16:41 -------- d-----w- C:\found.001

2010-09-27 15:50 . 2010-09-27 15:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Malwarebytes

2010-09-26 18:42 . 2010-04-29 13:39 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-09-26 18:42 . 2010-09-26 18:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-09-26 18:42 . 2010-09-27 15:50 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-09-26 18:42 . 2010-04-29 13:39 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-09-26 17:42 . 2010-09-26 17:42 729600 ----a-w- c:\windows\system32\dloCFA.dll

2010-09-26 17:15 . 2010-09-26 17:15 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\NetworkService\IETldCache

2010-09-26 17:08 . 2010-09-26 17:08 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\LocalService\PrivacIE

2010-09-26 17:07 . 2010-09-26 17:07 239104 ----a-w- c:\windows\Stosoa.exe

2010-09-26 17:07 . 2010-09-26 17:07 -------- d-----r- c:\documents and settings\LocalService\Favorieten

2010-09-26 17:01 . 2010-09-26 17:01 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2010-09-26 17:01 . 2010-09-26 17:01 -------- d-----w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\uTorrent

2010-09-18 18:53 . 2010-09-18 18:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\AlawarWrapper

2010-09-18 18:53 . 2010-09-18 18:53 -------- d-----w- c:\program files\Alawar

2010-09-02 01:00 . 2010-09-02 01:00 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Default User\IETldCache

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-27 18:34 . 2007-10-19 16:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Skype

2010-09-27 16:30 . 2009-09-14 17:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\skypePM

2010-09-26 17:42 . 2010-09-26 17:42 0 ----a-w- c:\windows\system32\dloCFA.tmp

2010-09-26 17:05 . 2010-09-26 17:05 652288 ----a-w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\hotfix1.exe

2010-09-26 17:05 . 2010-09-26 17:05 652288 ----a-w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\hotfix1.exe

2010-09-17 14:12 . 2007-08-07 10:08 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe

2010-09-11 21:23 . 2008-07-02 14:53 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2010-08-30 12:34 . 2010-09-21 14:52 1496064 ----a-w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3b2xguwt.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\frozen.dll

2010-08-30 12:33 . 2010-09-21 14:52 43008 ----a-w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3b2xguwt.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\googletoolbarloader.dll

2010-08-30 12:33 . 2010-09-21 14:52 338944 ----a-w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3b2xguwt.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\libraries\googletoolbar-ff2.dll

2010-08-30 12:33 . 2010-09-21 14:52 346112 ----a-w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3b2xguwt.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\libraries\googletoolbar-ff3.dll

2010-08-23 12:06 . 2009-03-05 19:03 -------- d-----w- c:\program files\Happyland

2010-08-17 13:17 . 2004-08-04 12:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2010-08-12 01:13 . 2004-08-04 12:00 90586 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2010-08-12 01:13 . 2004-08-04 12:00 508910 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2010-07-22 15:46 . 2004-08-04 12:00 590848 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2010-07-22 06:19 . 2008-05-05 05:25 5632 ----a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll

2010-06-30 12:33 . 2004-08-04 12:00 149504 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2007-08-17 08:38 . 2007-08-17 08:38 19968 ----a-w- c:\program files\Scorekaart_18_augustus_2007_spelers.xls

2007-08-13 12:19 . 2007-08-13 12:19 234744 ----a-w- c:\program files\ActiveInstall_NL.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-08-07 68856]

"CTSyncU.exe"="c:\program files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe" [2006-08-07 700416]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2009-06-03 251240]

"Skype"="c:\program files\Skype\\Phone\Skype.exe" [2010-04-06 26102056]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ATIPTA"="c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-06-10 339968]

"NeroCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2007-08-07 155648]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-05-11 49152]

"WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2007-05-14 35328]

"itype"="c:\program files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe" [2006-11-22 813912]

"IntelliPoint"="c:\program files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe" [2007-02-05 849280]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-12-04 149280]

"WD Drive Manager"="c:\program files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrUI.exe" [2008-02-19 438272]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-12-21 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-06-09 976832]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2005-5-11 282624]

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-2-17 65588]

Snelstart HP Image Zone.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe [2005-5-12 73728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\ActiveInstall_NL.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

"d:\\Need for Speed Carbon\\Need for Speed Carbon\\NFSC.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire Plus\\LimeWire.exe"=

"c:\\Program Files\\FlashFXP\\FlashFXP.exe"=

"c:\\Program Files\\Henzo\\Henzo Imager 4\\Henzo imager 4.exe"=

"c:\\Program Files\\SmartFTP Client\\SmartFTP.exe"=

"c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync RAPI Manager

"c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Connection Manager

"c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Application

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Plugin Manager\\skypePM.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"10001:TCP"= 10001:TCP:10001

"10002:TCP"= 10002:TCP:10002

"10003:TCP"= 10003:TCP:10003

"10004:TCP"= 10004:TCP:10004

"10005:TCP"= 10005:TCP:10005

"21:TCP"= 21:TCP:FlashFXP

"21:UDP"= 21:UDP:FlashFXP2

"26675:TCP"= 26675:TCP:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Service

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [3-6-2009 14:46 92008]

R2 WDBtnMgrSvc.exe;WD Drive Manager Service;c:\program files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrSvc.exe [19-2-2008 2:15 106496]

R3 STAC97NA;SigmaTel 3D Environmental Audio;c:\windows\system32\drivers\stac97na.sys [20-9-2002 18:42 296179]

R3 STAC97NH;STAC97NH;c:\windows\system32\drivers\stac97nh.sys [20-9-2002 18:43 231983]

S1 oreans32;oreans32;\??\c:\windows\system32\drivers\oreans32.sys --> c:\windows\system32\drivers\oreans32.sys [?]

S2 eapqolnz;IP Traffic Filter Support;c:\windows\System32\svchost.exe -k netsvcs [4-8-2004 14:00 14336]

S2 gupdate1ca2a28f63ccd5e;Google Updateservice (gupdate1ca2a28f63ccd5e);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [31-8-2009 12:51 133104]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-09-27 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-08-31 10:51]

2010-09-27 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-08-31 10:51]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/ig?hl=nl

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} - hxxp://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game01.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3b2xguwt.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - component: c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3b2xguwt.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\frozen.dll

FF - plugin: c:\documents and settings\All Users\Application Data\Zylom\ZylomGamesPlayer\npzylomgamesplayer.dll

FF - plugin: c:\documents and settings\Thuis\Mijn documenten\Millisecond Software\Inquisit 3.0 Mozilla Plugin\npInquisit_3032.dll

FF - plugin: c:\program files\Google\Update\1.2.183.29\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\npzylomgamesplayer.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

HKCU-Run-uPc+MV0NxPVaXms - c:\windows\system32\zvyd92py9t.dll

HKCU-Run-uPc+MV0NdhaGuo - c:\windows\system32\q0znrn9.dll

HKCU-Run-uPc+MV0NrcaGuo - c:\windows\system32\gwtf6gm.dll

HKLM-Run-AVG7_CC - c:\progra~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

HKLM-Run-uPc+MV0NxPVaXms - c:\windows\system32\zvyd92py9t.dll

HKLM-Run-uPc+MV0NdhaGuo - c:\windows\system32\q0znrn9.dll

HKLM-Run-uPc+MV0NrcaGuo - c:\windows\system32\gwtf6gm.dll

HKU-Default-Run-AVG7_Run - c:\progra~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe

AddRemove-Delicious Deluxe - c:\program files\Delicious Deluxe\Uninstal.exe

AddRemove-Marktmonitor Werkbalk - c:\program files\Jaytown\Marktmonitor Werkbalk\uninst.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2010-09-27 20:34

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(528)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3204)

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\windows\system32\PnkBstrA.exe

c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe

c:\progra~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\program files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jucheck.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2010-09-27 20:44:13 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-09-27 18:43

Pre-Run: 14.874.980.352 bytes beschikbaar

Post-Run: 17.126.744.064 bytes beschikbaar

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-NLD.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect /NoExecute=OptIn

- - End Of File - - 5673B06A50F87F99E5A6A8C8B971D2A2

HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:51:41, on 27-9-2010

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrSvc.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\Thuis\Bureaublad\Anti virus\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = iGoogle

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [itype] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WD Drive Manager] C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mobiele favorieten maken... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} (JordanUploader Class) - http://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {6E718D87-6909-4FCE-92D4-EDCB2F725727} (Navigram Control) - http://www.navigram.com/engine/v906/Navigram.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game01.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {D0C0F75C-683A-4390-A791-1ACFD5599AB8} (Oberon Flash Game Host) - http://gamenextnl.oberon-media.com/Gameshell/GameHost/1.0/OberonGameHost.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {D4323BF2-006A-4440-A2F5-27E3E7AB25F8} - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/5m/virtools.download.akamai.com/6712/player/install/installer.exe

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Preloader van browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Cache-daemon voor onderdeelcategorieën - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate1ca2a28f63ccd5e) (gupdate1ca2a28f63ccd5e) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

O23 - Service: WD Drive Manager Service (WDBtnMgrSvc.exe) - WDC - C:\Program Files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrSvc.exe

--

End of file - 9115 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Globaal begint het er alvast heel wat beter uit te zien. Combofix heeft weer een flinke boel rommel opgeruimd.

AVG is duidelijk niet helemaal correct verwijderd. Doet het even met de AVG Removal Tool.

Open een kladblokbestand.

Kopieer en plak daarin de onderstaande vetgedrukte tekst.

File::

c:\windows\system32\dloCFA.tmp

c:\windows\system32\dloCFA.dll

c:\windows\Stosoa.exe

c:\windows\system32\drivers\oreans32.sys

Folder::

C:\found.001

Driver::

oreans32

Sla dit bestand op je bureaublad op als CFScript.txt.

Sleep CFScript.txt in ComboFix.exe

Dit zal ComboFix doen herstarten. Start opnieuw op als dat gevraagd wordt.

Post na herstart de inhoud van de Combofix.txt in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Ik heb de AVG remover tool geprobeerd, maar toen ik het txt bestand in ComboFix had gesleept kwam toch weer de melding dat AVG7.5 actief is. Ik heb ComboFix toch maar gewoon laten werken. De log staat hieronder.

ComboFix:

ComboFix 10-09-27.05 - Thuis 28-09-2010 17:18:34.2.1 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.31.1043.18.511.206 [GMT 2:00]

Gestart vanuit: c:\documents and settings\Thuis\Bureaublad\ComboFix.exe

gebruikte Opdracht switches :: c:\documents and settings\Thuis\Bureaublad\CFScript.txt

AV: AVG 7.5.516 *On-access scanning enabled* (Outdated) {41564737-3200-1071-989B-0000E87B4FB1}

FILE ::

"c:\windows\Stosoa.exe"

"c:\windows\system32\dloCFA.dll"

"c:\windows\system32\dloCFA.tmp"

"c:\windows\system32\drivers\oreans32.sys"

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\found.001

c:\found.001\file0000.chk

c:\windows\Stosoa.exe

c:\windows\system32\dloCFA.dll

c:\windows\system32\dloCFA.tmp

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_OREANS32

-------\Service_oreans32

-------\Legacy_eapqolnz

-------\Service_eapqolnz

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-08-28 to 2010-09-28 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-27 15:50 . 2010-09-27 15:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Malwarebytes

2010-09-26 18:42 . 2010-04-29 13:39 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-09-26 18:42 . 2010-09-26 18:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-09-26 18:42 . 2010-09-27 15:50 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-09-26 18:42 . 2010-04-29 13:39 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-09-26 17:15 . 2010-09-26 17:15 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\NetworkService\IETldCache

2010-09-26 17:08 . 2010-09-26 17:08 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\LocalService\PrivacIE

2010-09-26 17:07 . 2010-09-26 17:07 -------- d-----r- c:\documents and settings\LocalService\Favorieten

2010-09-26 17:01 . 2010-09-26 17:01 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2010-09-26 17:01 . 2010-09-26 17:01 -------- d-----w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\uTorrent

2010-09-18 18:53 . 2010-09-18 18:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\AlawarWrapper

2010-09-18 18:53 . 2010-09-18 18:53 -------- d-----w- c:\program files\Alawar

2010-09-02 01:00 . 2010-09-02 01:00 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Default User\IETldCache

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-09-28 15:33 . 2009-09-14 17:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\skypePM

2010-09-28 15:32 . 2007-10-19 16:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Skype

2010-09-26 17:05 . 2010-09-26 17:05 652288 ----a-w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\hotfix1.exe

2010-09-26 17:05 . 2010-09-26 17:05 652288 ----a-w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\hotfix1.exe

2010-09-17 14:12 . 2007-08-07 10:08 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe

2010-09-11 21:23 . 2008-07-02 14:53 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2010-08-30 12:34 . 2010-09-21 14:52 1496064 ----a-w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3b2xguwt.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\frozen.dll

2010-08-30 12:33 . 2010-09-21 14:52 43008 ----a-w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3b2xguwt.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\googletoolbarloader.dll

2010-08-30 12:33 . 2010-09-21 14:52 338944 ----a-w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3b2xguwt.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\libraries\googletoolbar-ff2.dll

2010-08-30 12:33 . 2010-09-21 14:52 346112 ----a-w- c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3b2xguwt.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\libraries\googletoolbar-ff3.dll

2010-08-23 12:06 . 2009-03-05 19:03 -------- d-----w- c:\program files\Happyland

2010-08-17 13:17 . 2004-08-04 12:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2010-08-12 01:13 . 2004-08-04 12:00 90586 ----a-w- c:\windows\system32\perfc013.dat

2010-08-12 01:13 . 2004-08-04 12:00 508910 ----a-w- c:\windows\system32\perfh013.dat

2010-07-22 15:46 . 2004-08-04 12:00 590848 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2010-07-22 06:19 . 2008-05-05 05:25 5632 ----a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll

2007-08-17 08:38 . 2007-08-17 08:38 19968 ----a-w- c:\program files\Scorekaart_18_augustus_2007_spelers.xls

2007-08-13 12:19 . 2007-08-13 12:19 234744 ----a-w- c:\program files\ActiveInstall_NL.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-08-07 68856]

"CTSyncU.exe"="c:\program files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe" [2006-08-07 700416]

"TomTomHOME.exe"="c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe" [2009-06-03 251240]

"Skype"="c:\program files\Skype\\Phone\Skype.exe" [2010-04-06 26102056]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ATIPTA"="c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2004-06-10 339968]

"NeroCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2007-08-07 155648]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-05-11 49152]

"WinampAgent"="c:\program files\Winamp\winampa.exe" [2007-05-14 35328]

"itype"="c:\program files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe" [2006-11-22 813912]

"IntelliPoint"="c:\program files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe" [2007-02-05 849280]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-12-04 149280]

"WD Drive Manager"="c:\program files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrUI.exe" [2008-02-19 438272]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-12-21 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-06-09 976832]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programma's\Opstarten\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2005-5-11 282624]

Microsoft Office.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-2-17 65588]

Snelstart HP Image Zone.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe [2005-5-12 73728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\ActiveInstall_NL.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

"d:\\Need for Speed Carbon\\Need for Speed Carbon\\NFSC.exe"=

"c:\\Program Files\\LimeWire Plus\\LimeWire.exe"=

"c:\\Program Files\\FlashFXP\\FlashFXP.exe"=

"c:\\Program Files\\Henzo\\Henzo Imager 4\\Henzo imager 4.exe"=

"c:\\Program Files\\SmartFTP Client\\SmartFTP.exe"=

"c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync RAPI Manager

"c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Connection Manager

"c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe"= c:\program files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Application

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\wlcsdk.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Plugin Manager\\skypePM.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"10001:TCP"= 10001:TCP:10001

"10002:TCP"= 10002:TCP:10002

"10003:TCP"= 10003:TCP:10003

"10004:TCP"= 10004:TCP:10004

"10005:TCP"= 10005:TCP:10005

"21:TCP"= 21:TCP:FlashFXP

"21:UDP"= 21:UDP:FlashFXP2

"26675:TCP"= 26675:TCP:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Service

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe [3-6-2009 14:46 92008]

R2 WDBtnMgrSvc.exe;WD Drive Manager Service;c:\program files\Western Digital\WD Drive Manager\WDBtnMgrSvc.exe [19-2-2008 2:15 106496]

R3 STAC97NA;SigmaTel 3D Environmental Audio;c:\windows\system32\drivers\stac97na.sys [20-9-2002 18:42 296179]

R3 STAC97NH;STAC97NH;c:\windows\system32\drivers\stac97nh.sys [20-9-2002 18:43 231983]

S2 gupdate1ca2a28f63ccd5e;Google Updateservice (gupdate1ca2a28f63ccd5e);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [31-8-2009 12:51 133104]

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-09-28 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-08-31 10:51]

2010-09-28 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-08-31 10:51]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.nl/ig?hl=nl

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

DPF: {34DC6011-88B5-4EA9-BA7A-DC7B4F4437FE} - hxxp://foto.hema.nl/ips-opdata/layout/hema/objects/jordan.cab

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game01.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3b2xguwt.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - component: c:\documents and settings\Thuis\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\3b2xguwt.default\extensions\{3112ca9c-de6d-4884-a869-9855de68056c}\components\frozen.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension\

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2010-09-28 17:31

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\€–}|ÿÿÿÿÀ•}|ù•9~*]

"3140110900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(528)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(1628)

c:\windows\system32\webcheck.dll

c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceTypes.dll

c:\windows\system32\PortableDeviceApi.dll

.

------------------------ Andere Aktieve Processen ------------------------

.

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\windows\system32\PnkBstrA.exe

c:\program files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe

c:\progra~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\program files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jucheck.exe

.

**************************************************************************

.

Voltooingstijd: 2010-09-28 17:41:31 - machine werd herstart

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-09-28 15:41

ComboFix2.txt 2010-09-27 18:44

Pre-Run: 17.082.773.504 bytes beschikbaar

Post-Run: 17.097.367.552 bytes beschikbaar

- - End Of File - - 646629E742525AE2534FDC414BA73039

Link naar reactie
Delen op andere sites

Problemen van de baan, dan is het tijd voor de “grote schoonmaak” : verwijderen van gebruikte programma’s, een cleaning en het verwijderen van de besmette herstelpunten.

Verwijder HijackThis via Software.

Verwijder Combofix: Start -> Uitvoeren en typ: ComboFix /Uninstall

Dit zal Combofix verwijderen + gerelateerde mappen en bestanden, herstelt de klokinstellingen opnieuw, verbergt de bestandsextensies, gaat verborgen bestanden en systeembestanden terug verbergen en maakt een nieuw herstelpunt.

Indien aanwezig mag je de map C:\Qoobox manueel verwijderen.

Download hier CCleaner en dan start de download van CCleaner automatisch en gratis op.

Installeer het en start CCleaner op. Klik in de linkse kolom op “Cleaner”. Klik achtereenvolgens op ‘Analyseren’ en 'Schoonmaken'. Soms is 1 analyse niet voldoende. Deze procedure mag je herhalen tot de analyse geen fouten meer aangeeft. Klik vervolgens in de linkse kolom op “Register” en klik op ‘Scan naar problemen”. Als er fouten gevonden worden klik je op ”Herstel geselecteerde problemen” en ”OK”. Dan krijg je de vraag om een back-up te maken. Klik op “JA”. Kies dan “Herstel alle geselecteerde fouten”. Sluit hierna CCleaner terug af.

Wil je dit uitgebreid in beeld bekijken, klik dan hier voor de handleiding.

Het is aangewezen om de bestaande herstelpunten te verwijderen (daar zitten besmette herstelpunten tussen die je eventueel zou kunnen terugzetten) door systeemherstel tijdelijk uit te schakelen. Doe dit via Start -> Configuratiescherm -> Prestaties en Onderhoud -> Systeem -> Systeemherstel -> "Systeemherstel op alle stations uitschakelen" aanvinken. Toepassen en OK. PC herstarten en het vinkje terug weg halen.

That's it !

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...