Ga naar inhoud

opstart problemen


 Delen

Aanbevolen berichten

Sinds een week heb ik opstartproblemen op mijn desktop.

Ik start de pc op, en hij blijft hangen bij het paarse 'packard bell' scherm.Ik heb de instructies van het boekje dat er bij zat gevolgd, waarin stond dat ik de standaardinstellingen moest herstellen in het BIOS.

Heb ik gedaan zoals er stond, maar dat maakt geen verschil.

Ik heb een recovery dvd. Als ik die er in steek, en meteen weer uithaal van het moment dat er witte letters op het zwarte scherm verschijnen, start hij vanzelf op.

Enig idee hoe die komt, en hoe ik het kan oplossen ?

De pc is een Packard Bell imediax8212, ik werk met Vista home premium.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dit kan een hardware of een software probleem zijn. Probeer eens alle usb's uit te trekken (zeker die van een externe harde schijf eens uittrekken). Laat usb stekker van toetsenbord en muis nog wel in de computer steken.

Start hij dan wel in één keer door?

Het kan een software probleem zijn (bv. virussen). Volg dan onderstaande procedure:

Download HijackThis.

Klik bij "HijackThis Downloads" op "Installer".

Bestand HijackThis.msi opslaan. Daarna kiezen voor "uitvoeren".

Hijackthis wordt nu op je PC geïnstalleerd, een snelkoppeling wordt op je bureaublad geplaatst.

Klik op de snelkoppeling om HijackThis te starten

Klik ofwel op "Do a systemscan and save a logfile", ofwel eerst op "Scan" en dan op "Savelog".

Er opent een kladblokvenster, hou gelijktijdig de CTRL en A-toets ingedrukt, nu is alles geselecteerd. Hou gelijktijdig de CTRL en C-toets ingedrukt, nu is alles gekopieerd. Plak nu het HJT logje in je bericht door CTRL en V-toets.

Krijg je een melding ""For some reason your system denied writing to the Host file ....", klik dan gewoon door op de OK-toets.

Let op : Windows Vista & 7 gebruikers dienen HijackThis als “administrator” uit te voeren via rechtermuisknop “als administrator uitvoeren". Indien dit via de snelkoppeling niet lukt voer je HijackThis als administrator uit in de volgende map : C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis of C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:21:23, on 25/12/2010

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18999)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\ABoard.exe

C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program Files\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Philips\Media Manager\Philips Media Manager.exe

C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\AOSD.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.39\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Kiwee.com Web Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll

O3 - Toolbar: CrowdStar Gamebar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\aboard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link Wireless N DWA-140] C:\Program Files\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [softAuto.exe] "C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: Philips Media Manager.lnk = C:\Program Files\Philips\Media Manager\Philips Media Manager.exe

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\3.1.5.7619\Launcher.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: AG Core Services (AGCoreService) - AG Interactive - C:\Program Files\AGI\core\4.2.0.10753\AGCoreService.exe

O23 - Service: ANIWConn Service (ANIWConnService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\ANIWConnService.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: EPSON V5 Service4(01) (EPSON_EB_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40ST7.EXE

O23 - Service: EPSON V3 Service4(01) (EPSON_PM_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RP7.EXE

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Sony Ericsson OMSI download service (OMSI download service) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: Sony Ericsson PCCompanion - Avanquest Software - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: TVersityMediaServer - Unknown owner - C:\Users\cindy\AppData\Local\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

O23 - Service: Stardock WindowBlinds (WindowBlinds) - Stardock Corporation - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\VistaSrv.exe

--

End of file - 12850 bytes

---------- Post toegevoegd om 23:25 ---------- Vorige post was om 23:21 ----------

Mijn externe harde schijf is nooit permanent aangekoppeld.

Behalve muis en toetsenbord zijn er geen andere usb's ingeplugd.

Hij startte daarnet nadat ik combofix heb laten draaien wel op, maar hij blijft wel nog veel langer hangen aan dat paarse scherm.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 23:21:23, on 25/12/2010

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18999)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\ABoard.exe

C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program Files\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Philips\Media Manager\Philips Media Manager.exe

C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\AOSD.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.39\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Kiwee.com Web Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R3 - URLSearchHook: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll

O3 - Toolbar: CrowdStar Gamebar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\aboard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link Wireless N DWA-140] C:\Program Files\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [softAuto.exe] "C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: Philips Media Manager.lnk = C:\Program Files\Philips\Media Manager\Philips Media Manager.exe

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\3.1.5.7619\Launcher.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: AG Core Services (AGCoreService) - AG Interactive - C:\Program Files\AGI\core\4.2.0.10753\AGCoreService.exe

O23 - Service: ANIWConn Service (ANIWConnService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\ANIWConnService.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: EPSON V5 Service4(01) (EPSON_EB_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40ST7.EXE

O23 - Service: EPSON V3 Service4(01) (EPSON_PM_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RP7.EXE

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Sony Ericsson OMSI download service (OMSI download service) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: Sony Ericsson PCCompanion - Avanquest Software - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: TVersityMediaServer - Unknown owner - C:\Users\cindy\AppData\Local\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

O23 - Service: Stardock WindowBlinds (WindowBlinds) - Stardock Corporation - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\VistaSrv.exe

--

End of file - 12850 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het logje zal spoedig worden nagekeken door onze experts kape en kweezie wabbit.

Opgelet: enkel combofix starten wanneer dit wordt aanbevolen door onze experts.

Combofix is een te gevaarlijk programma om "zomaar" uit te proberen!

aangepast door Kurtt
Link naar reactie
Delen op andere sites

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc stop “Application Updater”

Druk op Enter.

Ga naar Start – Uitvoeren/Zoekopdracht en tik in: sc delete “Application Updater”

Druk op Enter.

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Kiwee.com Web Search

R3 - URLSearchHook: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll

O2 - BHO: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Zynga Toolbar - {7b13ec3e-999a-4b70-b9cb-2617b8323822} - C:\Program Files\Zynga\tbZyng.dll

O3 - Toolbar: CrowdStar Gamebar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [searchSettings] "C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe"

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Verwijder volgende programma Ask.com via Software (indien aanwezig) of verwijder anders volgende vetgedrukte map C:\Program Files\Ask.com.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Heb die toolbars verwijdert met Revo uninst. zo ben ik zeker dat alles weg is.

Die Kiwee vond ik nergens meer terug bij deze scans. Misschien heeft avira die al verwijdert.

------> EDIT : als ik het hier net post, zie ik die Kiwee ineens wél terug omdat het in het rood staat. Heb dat net verwijdert.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:28:18, on 26/12/2010

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18999)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\ABoard.exe

C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program Files\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe

C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\AOSD.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Philips\Media Manager\Philips Media Manager.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Webshots\3.1.5.7619\Webshots.scr

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.39\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Kiwee.com Web Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\aboard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link Wireless N DWA-140] C:\Program Files\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [softAuto.exe] "C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-21-1613127927-2524304350-2127785258-1003\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" (User 'Gunter')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1613127927-2524304350-2127785258-1003\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Gunter\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c (User 'Gunter')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1613127927-2524304350-2127785258-1003\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Gunter')

O4 - Startup: Philips Media Manager.lnk = C:\Program Files\Philips\Media Manager\Philips Media Manager.exe

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\3.1.5.7619\Launcher.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: AG Core Services (AGCoreService) - AG Interactive - C:\Program Files\AGI\core\4.2.0.10753\AGCoreService.exe

O23 - Service: ANIWConn Service (ANIWConnService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\ANIWConnService.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: EPSON V5 Service4(01) (EPSON_EB_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40ST7.EXE

O23 - Service: EPSON V3 Service4(01) (EPSON_PM_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RP7.EXE

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Sony Ericsson OMSI download service (OMSI download service) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: Sony Ericsson PCCompanion - Avanquest Software - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: TVersityMediaServer - Unknown owner - C:\Users\cindy\AppData\Local\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

O23 - Service: Stardock WindowBlinds (WindowBlinds) - Stardock Corporation - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\VistaSrv.exe

--

End of file - 12015 bytes

---------- Post toegevoegd om 11:37 ---------- Vorige post was om 11:30 ----------

Dit is dus het nieuwe logje.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:36:33, on 26/12/2010

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18999)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\ABoard.exe

C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program Files\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe

C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\AOSD.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Philips\Media Manager\Philips Media Manager.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Webshots\3.1.5.7619\Webshots.scr

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.39\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Program Files\Packard Bell\FIJI\aboard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link Wireless N DWA-140] C:\Program Files\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [beid] "C:\Program Files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBAgent] "C:\Program Files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" /WinStart

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\cindy\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [softAuto.exe] "C:\Program Files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-21-1613127927-2524304350-2127785258-1003\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" (User 'Gunter')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1613127927-2524304350-2127785258-1003\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Gunter\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c (User 'Gunter')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1613127927-2524304350-2127785258-1003\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Gunter')

O4 - Startup: Philips Media Manager.lnk = C:\Program Files\Philips\Media Manager\Philips Media Manager.exe

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\3.1.5.7619\Launcher.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: AG Core Services (AGCoreService) - AG Interactive - C:\Program Files\AGI\core\4.2.0.10753\AGCoreService.exe

O23 - Service: ANIWConn Service (ANIWConnService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\ANIWConnService.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: EPSON V5 Service4(01) (EPSON_EB_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40ST7.EXE

O23 - Service: EPSON V3 Service4(01) (EPSON_PM_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RP7.EXE

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: Sony Ericsson OMSI download service (OMSI download service) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: Sony Ericsson PCCompanion - Avanquest Software - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: TVersityMediaServer - Unknown owner - C:\Users\cindy\AppData\Local\TVersity\Media Server\MediaServer.exe

O23 - Service: Stardock WindowBlinds (WindowBlinds) - Stardock Corporation - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\VistaSrv.exe

--

End of file - 12434 bytes

1

Link naar reactie
Delen op andere sites

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

ComboFix 10-12-25.03 - cindy 26/12/2010 18:03:22.6.4 - x86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.32.1043.18.2046.1086 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\cindy\Desktop\ComboFix.exe

AV: AntiVir Desktop *Disabled/Updated* {090F9C29-64CE-6C6F-379C-5901B49A85B7}

SP: AntiVir Desktop *Disabled/Updated* {B26E7DCD-42F4-63E1-0D2C-6273CF1DCF0A}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2010-11-26 to 2010-12-26 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-12-26 17:12 . 2010-12-26 17:12 -------- d-----w- c:\users\Public\AppData\Local\temp

2010-12-26 17:12 . 2010-12-26 17:12 -------- d-----w- c:\users\Gunter\AppData\Local\temp

2010-12-26 17:12 . 2010-12-26 17:12 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2010-12-26 17:12 . 2010-12-26 17:12 -------- d-----w- c:\users\cindy marie\AppData\Local\temp

2010-12-25 21:25 . 2004-02-22 09:11 719872 ----a-w- c:\windows\system32\devil.dll

2010-12-25 21:25 . 2009-09-27 08:39 369152 ----a-w- c:\windows\system32\avisynth.dll

2010-12-25 21:25 . 2004-01-24 23:00 70656 ----a-w- c:\windows\system32\i420vfw.dll

2010-12-25 21:17 . 2010-12-25 21:17 11776 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\nprjplug.dll

2010-12-25 21:16 . 2010-12-25 21:16 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\xing shared

2010-12-25 21:16 . 2010-12-25 21:16 151776 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\nppl3260.dll

2010-12-25 21:16 . 2010-12-25 21:16 100352 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\nprpjplug.dll

2010-12-25 21:15 . 2010-12-25 21:17 -------- d-----w- c:\program files\Real

2010-12-25 21:14 . 2010-12-25 21:14 299786 ----a-w- c:\program files\RMPly00.exe

2010-12-24 16:17 . 2010-11-10 04:33 6273872 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{4DC9AEEA-5127-4D5E-A676-7402D3382AC5}\mpengine.dll

2010-12-23 12:16 . 2010-12-23 12:16 -------- d-----w- c:\program files\Mozilla Firefox 4.0 Beta 8

2010-12-22 14:11 . 2010-12-22 14:11 -------- d-----w- c:\users\cindy\AppData\Local\Secunia PSI

2010-12-19 10:39 . 2010-12-19 10:39 -------- d-----w- c:\program files\Sony Media Go Install

2010-12-16 19:39 . 2010-12-16 19:39 -------- d-----w- c:\users\cindy\AppData\Roaming\NVIDIA

2010-12-16 19:38 . 2010-12-16 19:38 -------- d-----w- c:\users\cindy\AppData\Roaming\Sony Corporation

2010-12-15 22:06 . 2010-10-18 13:31 2038272 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-12-15 22:06 . 2010-10-12 13:41 515584 ----a-w- c:\program files\Windows Mail\wab.exe

2010-12-15 22:06 . 2010-10-12 13:41 66048 ----a-w- c:\program files\Windows Mail\wabmig.exe

2010-12-15 22:06 . 2010-10-12 15:53 33280 ----a-w- c:\program files\Windows Mail\wabfind.dll

2010-12-15 22:06 . 2010-10-18 13:37 81920 ----a-w- c:\windows\system32\consent.exe

2010-12-15 22:06 . 2010-10-28 13:20 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2010-12-15 22:05 . 2010-11-03 10:51 2409784 ----a-w- c:\program files\Windows Mail\OESpamFilter.dat

2010-12-13 13:16 . 2010-12-18 09:52 -------- d-----w- c:\program files\Imagelys Picture Styles 6

2010-12-13 12:44 . 2010-12-13 12:44 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2010-12-13 12:43 . 2010-12-13 12:45 -------- d-----w- c:\users\cindy\AppData\Roaming\uTorrent

2010-12-10 14:06 . 2010-12-10 14:06 -------- d-----w- c:\users\cindy\AppData\Local\SoundSpectrum

2010-12-09 20:00 . 2010-12-09 20:00 199680 ----a-w- c:\program files\Windows Media Player\Visualizations\Aeon_WMP.dll

2010-12-08 21:02 . 2010-12-08 21:02 19 ----a-w- c:\users\cindy\AppData\Roaming\mdbu.bin

2010-12-08 20:25 . 2010-12-08 20:25 -------- d-----w- c:\users\cindy\AppData\Local\Blokker Foto Service

2010-12-08 20:17 . 2010-12-08 20:17 -------- d-----w- c:\program files\Blokker Fotoservice

2010-12-07 18:19 . 2010-12-07 18:19 -------- d-----w- c:\users\cindy\.jordan

2010-12-05 20:09 . 2010-12-05 20:09 -------- d-----w- c:\programdata\IObit

2010-12-05 19:58 . 2010-10-22 06:23 888424 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispco322050.dll

2010-12-05 19:58 . 2010-10-22 06:23 813672 ----a-w- c:\windows\system32\nvgenco322030.dll

2010-12-05 19:58 . 2010-10-22 06:23 57960 ----a-w- c:\windows\system32\OpenCL.dll

2010-12-05 19:58 . 2010-10-22 06:23 14899816 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglv32.dll

2010-12-05 19:58 . 2010-10-22 06:23 10084360 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys

2010-12-05 19:58 . 2010-10-22 06:23 4837480 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuda.dll

2010-12-05 19:58 . 2010-10-22 06:23 2912360 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvid.dll

2010-12-05 19:58 . 2010-10-22 06:23 2666600 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvenc.dll

2010-12-05 19:58 . 2010-10-22 06:23 13019752 ----a-w- c:\windows\system32\nvcompiler.dll

2010-12-03 16:17 . 2010-12-03 16:17 -------- d-----w- c:\program files\MindJET

2010-12-02 11:27 . 2010-12-02 11:27 -------- d-----w- c:\users\Gunter\AppData\Roaming\Apple Computer

2010-12-02 11:26 . 2010-12-02 11:26 -------- d-----w- c:\users\Gunter\AppData\Roaming\Nero

2010-11-28 16:57 . 2010-12-17 22:20 -------- d-----w- c:\users\cindy\AppData\Local\Nero

2010-11-27 17:52 . 2010-12-03 20:34 -------- d-----w- c:\users\cindy\AppData\Roaming\Nero

2010-11-27 16:44 . 2009-09-04 16:29 1974616 ----a-w- c:\windows\system32\D3DCompiler_42.dll

2010-11-27 16:43 . 2008-10-15 05:22 4379984 ----a-w- c:\windows\system32\D3DX9_40.dll

2010-11-27 16:43 . 2007-07-19 17:14 3727720 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_35.dll

2010-11-27 16:43 . 2007-05-16 15:45 3497832 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_34.dll

2010-11-27 16:34 . 2010-12-26 16:13 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Akamai

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-12-23 21:56 . 2010-10-21 21:56 135096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avipbb.sys

2010-11-24 22:22 . 2010-11-24 22:22 295824 ----a-w- c:\windows\system32\G-Force.scr

2010-11-22 19:27 . 2010-11-22 19:27 0 ----a-w- c:\windows\system32\ConduitEngine.tmp

2010-11-22 15:56 . 2010-10-21 21:56 61960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys

2010-10-23 15:57 . 2010-10-23 15:57 388096 ----a-r- c:\users\cindy\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2010-10-22 06:23 . 2010-07-10 03:37 5473896 ----a-w- c:\windows\system32\nvwgf2um.dll

2010-10-22 06:23 . 2007-08-16 08:31 10023528 ----a-w- c:\windows\system32\nvd3dum.dll

2010-10-22 06:23 . 2010-12-05 19:58 10920 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvBridge.kmd

2010-10-22 06:23 . 2007-08-16 08:31 1719912 ----a-w- c:\windows\system32\nvapi.dll

2010-10-19 09:41 . 2010-09-05 00:09 222080 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2010-10-18 08:00 . 2010-11-04 21:38 108032 ----a-w- c:\windows\system32\ff_vfw.dll

2010-10-16 22:11 . 2002-02-10 00:00 72774 ----a-w- c:\windows\unins000.exe

2010-10-16 11:42 . 2010-10-16 11:42 600680 ----a-w- c:\windows\system32\nvvsvc.exe

2010-10-16 11:42 . 2010-10-16 11:42 1881704 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvcr.dll

2010-10-16 11:42 . 2010-10-16 11:42 110696 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll

2010-10-16 11:42 . 2010-10-16 11:42 3420776 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll

2010-10-16 11:42 . 2010-10-16 11:42 2079336 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvc.dll

2010-10-07 11:23 . 2010-10-07 11:23 91424 ----a-w- c:\windows\system32\dnssd.dll

2010-10-07 11:23 . 2010-10-07 11:23 75040 ----a-w- c:\windows\system32\jdns_sd.dll

2010-10-07 11:23 . 2010-10-07 11:23 197920 ----a-w- c:\windows\system32\dnssdX.dll

2010-10-07 11:23 . 2010-10-07 11:23 107808 ----a-w- c:\windows\system32\dns-sd.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SmpcSys"="c:\program files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe" [2007-07-19 1120568]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-04-14 39408]

"msnmsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2010-09-22 4240760]

"Google Update"="c:\users\cindy\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2010-09-05 136176]

"Sony Ericsson PC Suite"="c:\program files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" [2009-09-24 434176]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-04-11 1233920]

"SoftAuto.exe"="c:\program files\Creative\Software Update 3\SoftAuto.exe" [2008-08-13 405504]

"WMPNSCFG"="c:\program files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2008-01-19 202240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-03-01 4390912]

"RoxWatchTray"="c:\program files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe" [2007-01-11 232184]

"toolbar_eula_launcher"="c:\program files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe" [2007-02-20 28672]

"ACTIVBOARD"="c:\program files\Packard Bell\FIJI\aboard.exe" [2007-01-18 79416]

"ANIWZCS2Service"="c:\program files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe" [2009-05-07 98304]

"D-Link D-Link Wireless N DWA-140"="c:\program files\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe" [2009-05-07 1683456]

"Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" [2009-06-17 55824]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

"beid"="c:\program files\Belgium Identity Card\beid35gui.exe" [2010-08-12 2060288]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-09-23 35760]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288]

"avgnt"="c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2010-11-07 281768]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2010-09-08 421888]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2010-11-10 421160]

"NBAgent"="c:\program files\Nero\Nero 10\Nero BackItUp\NBAgent.exe" [2010-10-28 1406248]

"TkBellExe"="c:\program files\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe" [2010-12-25 274608]

c:\users\cindy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Philips Media Manager.lnk - c:\program files\Philips\Media Manager\Philips Media Manager.exe [2010-11-20 136704]

Webshots.lnk - c:\program files\Webshots\3.1.5.7619\Launcher.exe [2010-10-16 157088]

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Logitech SetPoint.lnk - c:\program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2010-1-24 813584]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"EnableLinkedConnections"= 1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\WBSrv]

2010-06-07 19:10 209200 ----a-w- c:\progra~1\Stardock\OBJECT~1\WINDOW~1\WbSrv.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"aux"=wdmaud.drv

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-18 133104]

R2 OMSI download service;Sony Ericsson OMSI download service;c:\program files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe [2009-04-30 90112]

R3 CTUPnPSv;Creative Centrale Media Server;c:\program files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe [2008-05-21 64000]

R3 ggflt;SEMC USB Flash Driver Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\ggflt.sys [2010-09-24 13224]

R3 s1018bus;Sony Ericsson Device 1018 driver (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\s1018bus.sys [2009-03-25 86824]

R3 s1018mdfl;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\DRIVERS\s1018mdfl.sys [2009-03-25 15016]

R3 s1018mdm;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\s1018mdm.sys [2009-03-25 114728]

R3 s1018mgmt;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\s1018mgmt.sys [2009-03-25 106208]

R3 s1018nd5;Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (NDIS);c:\windows\system32\DRIVERS\s1018nd5.sys [2009-03-25 26024]

R3 s1018obex;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\s1018obex.sys [2009-03-25 104744]

R3 s1018unic;Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (WDM);c:\windows\system32\DRIVERS\s1018unic.sys [2009-03-25 109864]

R3 Sony Ericsson PCCompanion;Sony Ericsson PCCompanion;c:\program files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Companion\PCCService.exe [2010-06-07 153808]

R3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\WPFFontCache_v0400.exe [2010-03-18 753504]

S1 anodlwf;ANOD Network Security Filter driver;c:\windows\system32\DRIVERS\anodlwf.sys [2009-03-06 12800]

S2 AGCoreService;AG Core Services;c:\program files\AGI\core\4.2.0.10753\AGCoreService.exe [2010-06-29 20480]

S2 Akamai;Akamai NetSession Interface;c:\windows\System32\svchost.exe [2008-01-19 21504]

S2 ANIWConnService;ANIWConn Service;c:\windows\system32\ANIWConnService.exe [2009-02-26 147456]

S2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Scheduler;c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [2010-11-07 135336]

S2 NAUpdate;Nero Update;c:\program files\Nero\Update\NASvc.exe [2010-05-04 503080]

S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2010-10-16 369256]

S3 netr28u;D-Link USB Wireless LAN Card Driver for Vista;c:\windows\system32\DRIVERS\netr28u.sys [2009-04-17 722944]

S3 seehcri;Sony Ericsson seehcri Device Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\seehcri.sys [2008-01-09 27632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ FontCache

bthsvcs REG_MULTI_SZ BthServ

Akamai REG_MULTI_SZ Akamai

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

2010-12-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-18 12:28]

2010-12-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-18 12:28]

2010-12-25 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1613127927-2524304350-2127785258-1002Core.job

- c:\users\cindy\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-05 09:10]

2010-12-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1613127927-2524304350-2127785258-1002UA.job

- c:\users\cindy\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-09-05 09:10]

2010-12-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1613127927-2524304350-2127785258-1003Core.job

- c:\users\Gunter\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-10-04 07:55]

2010-12-26 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1613127927-2524304350-2127785258-1003UA.job

- c:\users\Gunter\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-10-04 07:55]

2010-12-26 c:\windows\Tasks\Recovery DVD Creator.job

- c:\program files\Packard Bell\SetupMyPc\MCDCheck.exe [2007-11-06 16:34]

2010-12-26 c:\windows\Tasks\Uitgebreide garantie.job

- c:\program files\Packard Bell\SetupmyPC\PBCarNot.exe [2007-11-06 16:38]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: &Winamp Search - c:\programdata\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MI1933~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

FF - ProfilePath - c:\users\cindy\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\pus84dj6.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://slirsredirect.search.aol.com/slirs_http/sredir?sredir=2685&invocationType=tb50ffwinampie7&query=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Yahoo! Search

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.facebook.com/?ref=hp

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://slirsredirect.search.aol.com/slirs_http/sredir?sredir=2685&invocationType=tb50ffwinampab&query=

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - %profile%\extensions\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

FF - Ext: Vista-aero: {07b2a769-ed19-4483-87ce-c643914c81bb} - %profile%\extensions\{07b2a769-ed19-4483-87ce-c643914c81bb}

FF - Ext: Chromifox Companion: cfxHelper@Triton - %profile%\extensions\cfxHelper@Triton

FF - Ext: Chromifox Extreme: cfxe@Triton - %profile%\extensions\cfxe@Triton

FF - Ext: Runescape Community Toolbar: {a8864317-e18b-4292-99d9-e6e65ab905d3} - %profile%\extensions\{a8864317-e18b-4292-99d9-e6e65ab905d3}

FF - Ext: Softonic-Eng7 Community Toolbar: {414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3} - %profile%\extensions\{414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3}

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, GMER - Rootkit Detector and Remover

Rootkit scan 2010-12-26 18:12

Windows 6.0.6002 Service Pack 2 NTFS

scannen van verborgen processen ...

scannen van verborgen autostart items ...

scannen van verborgen bestanden ...

Scan succesvol afgerond

verborgen bestanden: 0

**************************************************************************

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet007\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet007\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet007\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet007\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

.

--------------------- DLLs Geladen Onder Lopende Processen ---------------------

- - - - - - - > 'Explorer.exe'(484)

c:\program files\Logitech\SetPoint\GameHook.dll

c:\program files\Logitech\SetPoint\lgscroll.dll

.

Voltooingstijd: 2010-12-26 18:14:00

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-12-26 17:13

ComboFix2.txt 2010-12-25 22:11

ComboFix3.txt 2010-12-23 21:15

ComboFix4.txt 2010-10-24 09:39

Pre-Run: 292.534.779.904 bytes beschikbaar

Post-Run: 292.514.590.720 bytes beschikbaar

- - End Of File - - BF85C7767DFC8020E4A3D2B5C3F8A01D

Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.