Ga naar inhoud

Computer traag + hijack this log


Aanbevolen berichten

Kan iemand onderstaande log eens bekijken:

ogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:39:06, on 14/03/2011

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16722)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SCServer\SCServer.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\smart web printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10n_ActiveX.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Bing Bar BHO - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2380.0\npwinext.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: @C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2380.0\npwinext.dll,-100 - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2380.0\npwinext.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.3 .lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://static.garmincdn.com/gcp/ie/2.9.3.0/GarminAxControl.CAB

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

--

End of file - 6336 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Start Hijackthis op. Selecteer “Scan”. Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Download MBAM (Malwarebytes Anti-Malware)

Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.

Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".

Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.

Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.

Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.

Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.

Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.

Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder).

Indien er de rootkit (TDSS) aanwezig is, zal MBAM vragen te herstarten. Doe dit dan ook.

MBAM zal na de herstart opnieuw scannen en de rootkit verwijderen.

Het log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.

Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken. Daarna zal het vragen om de computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.

Plak de inhoud van het logje in je volgende bericht, samen met een nieuw HijackThis log.

Ziezo volledig gedaan er waren geen beschadigde delen:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

Databaseversie: 6067

Windows 6.1.7600

Internet Explorer 8.0.7600.16385

15/03/2011 19:07:14

mbam-log-2011-03-15 (19-07-14).txt

Scantype: Snelle scan

Objecten gescand: 143507

Verstreken tijd: 6 minuut/minuten, 23 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0

Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0

Registersleutels geïnfecteerd: 0

Registerwaarden geïnfecteerd: 0

Registerdata geïnfecteerd: 0

Mappen geïnfecteerd: 0

Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:

(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Link naar reactie
Delen op andere sites

Wil je nu ook nog een actueel logje van HijackThis posten. En doe als extra nog even dit :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Wil je nu ook nog een actueel logje van HijackThis posten. En doe als extra nog even dit :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Ziezo hier beide logjes:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:09:24, on 16/03/2011

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16722)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\BearFlix\bearflix.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\notepad.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SCServer\SCServer.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\smart web printing\hpswp_clipbook.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: UrlHelper Class - {A1123C1A-5D52-4df7-B639-6346165FCD58} - C:\Program Files\BearFlix Applications\BearFlix MediaBar\BearFlixIEHelper.dll

O2 - BHO: Bing Bar BHO - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2380.0\npwinext.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O3 - Toolbar: @C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2380.0\npwinext.dll,-100 - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files\MSN Toolbar\Platform\6.3.2380.0\npwinext.dll

O3 - Toolbar: BearFlix MediaBar - {0388BA0C-C7F1-4E6A-BD7A-B59623F33363} - C:\Program Files\BearFlix Applications\BearFlix MediaBar\BearFlixMediaBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Default Manager] "C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" -resume

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bearFlix] "C:\Program Files\BearFlix\BearFlix.exe" /pause

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Toon of verberg HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://static.garmincdn.com/gcp/ie/2.9.3.0/GarminAxControl.CAB

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

--

End of file - 6309 bytes

ComboFix 11-03-16.01 - Baveghems - Peeters 16/03/2011 19:59:11.1.4 - x86

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.32.1043.18.3063.2126 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Baveghems - Peeters\Desktop\ComboFix.exe

AV: AntiVir Desktop *Disabled/Updated* {090F9C29-64CE-6C6F-379C-5901B49A85B7}

SP: AntiVir Desktop *Disabled/Updated* {B26E7DCD-42F4-63E1-0D2C-6273CF1DCF0A}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\users\Baveghems - Peeters\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OpenOffice.org 3.3 .lnk

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-02-16 to 2011-03-16 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2011-03-16 19:01 . 2011-03-16 19:01 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2011-03-16 05:18 . 2011-02-23 08:35 5943120 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{0DF9B897-5D0A-4C44-99E4-4B81008410CA}\mpengine.dll

2011-03-15 18:10 . 2011-03-15 18:10 -------- d-----w- c:\program files\BearFlix Applications

2011-03-15 18:10 . 2011-03-15 18:10 -------- d-----w- C:\My Downloads

2011-03-15 18:10 . 2011-03-15 20:11 -------- d-----w- c:\program files\BearFlix

2011-03-15 18:00 . 2010-12-20 17:09 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2011-03-15 18:00 . 2011-03-15 18:00 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2011-03-15 18:00 . 2010-12-20 17:08 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-03-15 18:00 . 2011-03-15 18:00 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2011-03-14 18:31 . 2011-03-14 18:31 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2011-03-11 18:23 . 2011-03-11 18:24 -------- d-----w- c:\program files\Speccy

2011-03-09 14:24 . 2011-02-19 05:33 802304 ----a-w- c:\windows\system32\FntCache.dll

2011-03-09 14:24 . 2011-02-19 05:32 1074176 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll

2011-03-09 14:24 . 2011-02-19 05:32 739840 ----a-w- c:\windows\system32\d2d1.dll

2011-03-09 14:24 . 2010-12-23 05:28 850432 ----a-w- c:\windows\system32\sbe.dll

2011-03-09 14:24 . 2010-12-23 05:28 642048 ----a-w- c:\windows\system32\CPFilters.dll

2011-03-09 14:24 . 2010-12-23 05:28 534528 ----a-w- c:\windows\system32\EncDec.dll

2011-03-09 14:24 . 2010-12-23 05:24 199680 ----a-w- c:\windows\system32\mpg2splt.ax

2011-03-09 14:24 . 2010-12-18 05:30 2690560 ----a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll

2011-03-09 14:24 . 2010-12-18 05:26 1034240 ----a-w- c:\windows\system32\mstsc.exe

2011-03-08 14:59 . 2011-02-02 16:11 222080 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2011-03-08 05:25 . 2011-03-08 05:25 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\Microsoft Help

2011-03-07 17:56 . 2008-11-10 10:41 32656 ----a-w- c:\windows\system32\msonpmon.dll

2011-03-07 17:56 . 2006-10-26 18:56 33104 ----a-w- c:\windows\system32\Spool\prtprocs\w32x86\msonpppr.dll

2011-03-07 17:55 . 2011-03-08 05:26 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Works

2011-03-07 17:53 . 2011-03-07 17:53 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Visual Studio 8

2011-03-07 17:52 . 2011-03-09 19:58 -------- d-----w- c:\programdata\Microsoft Help

2011-03-06 19:57 . 2011-03-06 19:57 -------- d-sh--w- c:\windows\system32\%APPDATA%

2011-03-06 19:56 . 2011-03-06 19:56 -------- d-----w- c:\program files\MSN Toolbar

2011-03-06 19:56 . 2011-03-06 19:57 -------- d-----w- c:\program files\Bing Bar Installer

2011-03-06 19:55 . 2011-03-06 19:55 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 4.0

2011-03-06 08:21 . 2011-03-06 08:21 -------- d-----w- c:\programdata\WEBREG

2011-03-06 08:19 . 2009-10-21 14:29 320512 ----a-w- c:\windows\system32\Spool\prtprocs\w32x86\hpfpp101.dll

2011-03-06 08:18 . 2011-03-06 08:18 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft

2011-03-06 08:18 . 2011-03-09 05:28 -------- d-----w- c:\program files\Microsoft Silverlight

2011-03-06 08:16 . 2011-03-06 08:16 -------- d-----w- c:\programdata\HP Product Assistant

2011-03-06 08:14 . 2011-03-06 08:14 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\HP

2011-03-06 08:14 . 2011-03-06 08:14 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Hewlett-Packard

2011-03-06 08:13 . 2009-09-10 17:44 966656 ----a-w- c:\windows\system32\hpost_p04b.dll

2011-03-06 08:13 . 2009-09-10 17:44 887296 ----a-w- c:\windows\system32\hposwia_p04b.dll

2011-03-06 08:13 . 2009-09-10 17:44 315392 ----a-w- c:\windows\system32\hposc_p04a.dll

2011-03-06 08:12 . 2009-10-22 00:55 452736 ----a-w- c:\windows\system32\hpzids01.dll

2011-03-06 08:12 . 2009-10-21 14:29 125440 ----a-w- c:\windows\system32\hpf3l101.dll

2011-03-06 08:12 . 2011-03-06 08:18 -------- d-----w- c:\program files\HP

2011-03-06 08:10 . 2011-03-06 08:20 -------- d-----w- c:\programdata\HP

2011-03-06 06:21 . 2011-03-06 06:21 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2011-03-06 06:05 . 2010-06-02 03:55 74072 ----a-w- c:\windows\system32\XAPOFX1_5.dll

2011-03-06 06:05 . 2010-06-02 03:55 527192 ----a-w- c:\windows\system32\XAudio2_7.dll

2011-03-06 06:05 . 2010-06-02 03:55 239960 ----a-w- c:\windows\system32\xactengine3_7.dll

2011-03-06 06:05 . 2010-05-26 10:41 470880 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx10_43.dll

2011-03-06 06:05 . 2010-05-26 10:41 248672 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx11_43.dll

2011-03-06 06:05 . 2010-05-26 10:41 2106216 ----a-w- c:\windows\system32\D3DCompiler_43.dll

2011-03-06 06:05 . 2010-05-26 10:41 1998168 ----a-w- c:\windows\system32\D3DX9_43.dll

2011-03-06 06:05 . 2010-05-26 10:41 1868128 ----a-w- c:\windows\system32\d3dcsx_43.dll

2011-03-06 06:05 . 2010-02-04 09:01 74072 ----a-w- c:\windows\system32\XAPOFX1_4.dll

2011-03-06 06:05 . 2010-02-04 09:01 528216 ----a-w- c:\windows\system32\XAudio2_6.dll

2011-03-06 06:05 . 2010-02-04 09:01 238936 ----a-w- c:\windows\system32\xactengine3_6.dll

2011-03-06 06:05 . 2010-02-04 09:01 22360 ----a-w- c:\windows\system32\X3DAudio1_7.dll

2011-03-06 05:48 . 2011-03-06 06:03 -------- d-----w- c:\program files\PhoenixRC

2011-03-06 05:40 . 2011-03-06 05:40 -------- d-----w- c:\windows\system32\Macromed

2011-03-05 19:31 . 2011-03-05 19:31 -------- d-----w- c:\windows\PCHEALTH

2011-03-05 19:30 . 2011-03-05 19:30 -------- d-----w- c:\program files\MSECache

2011-03-05 19:28 . 2011-03-07 18:16 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Windows Live

2011-03-05 19:26 . 2011-03-16 16:32 137656 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avipbb.sys

2011-03-05 19:26 . 2011-03-05 19:26 -------- d-----w- c:\programdata\Avira

2011-03-05 19:26 . 2011-03-05 19:26 -------- d-----w- c:\program files\Avira

2011-03-05 19:26 . 2011-01-10 13:23 61960 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys

2011-03-05 15:31 . 2011-03-05 15:31 -------- d-----w- c:\program files\SystemRequirementsLab

2011-03-05 15:15 . 2011-03-05 15:15 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe

2011-03-05 15:13 . 2011-03-05 19:24 -------- d-----w- c:\program files\Google

2011-03-05 15:01 . 2011-03-05 15:01 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Java

2011-03-05 15:01 . 2011-03-05 15:00 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2011-03-05 15:00 . 2011-03-05 15:00 -------- d-----w- c:\program files\Java

2011-03-05 14:30 . 2011-03-05 14:30 -------- d--h--w- c:\programdata\Common Files

2011-03-05 14:29 . 2011-03-05 19:19 -------- d-----w- c:\programdata\AVG10

2011-03-05 14:25 . 2011-03-05 14:28 -------- d-----w- c:\programdata\MFAData

2011-03-05 07:17 . 2011-03-16 09:33 -------- d-----w- c:\programdata\NVIDIA

2011-03-05 07:15 . 2011-03-05 07:15 -------- d-----w- c:\windows\system32\Wat

2011-03-05 07:09 . 2009-09-10 05:52 257024 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2011-03-05 07:08 . 2009-11-25 11:47 99176 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHostProxy.dll

2011-03-05 07:08 . 2009-11-25 11:47 49472 ----a-w- c:\windows\system32\netfxperf.dll

2011-03-05 07:08 . 2009-11-25 11:47 297808 ----a-w- c:\windows\system32\mscoree.dll

2011-03-05 07:08 . 2009-11-25 11:47 295264 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHost.exe

2011-03-05 07:08 . 2009-11-25 11:47 1130824 ----a-w- c:\windows\system32\dfshim.dll

2011-03-05 07:02 . 2010-02-11 07:10 293376 ----a-w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2011-03-05 07:01 . 2010-03-04 03:57 190976 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ks.sys

2011-03-05 07:00 . 2011-03-14 18:31 -------- d-sh--w- c:\windows\Installer

2011-03-05 06:59 . 2011-03-05 06:59 -------- d-----w- c:\programdata\NVIDIA Corporation

2011-03-05 06:59 . 2011-03-11 16:18 -------- d-----w- c:\program files\NVIDIA Corporation

2011-03-05 06:59 . 2010-09-14 06:07 276992 ----a-w- c:\windows\system32\wcncsvc.dll

2011-03-05 06:57 . 2010-07-29 06:30 197632 ----a-w- c:\windows\system32\ir32_32.dll

2011-03-05 06:56 . 2010-11-02 04:41 135168 ----a-w- c:\windows\system32\XpsRasterService.dll

2011-03-05 06:52 . 2010-10-16 04:41 101760 ----a-w- c:\windows\system32\consent.exe

2011-03-05 06:52 . 2010-05-05 06:46 363520 ----a-w- c:\windows\system32\StructuredQuery.dll

2011-03-05 06:52 . 2010-04-07 07:10 571904 ----a-w- c:\windows\system32\oleaut32.dll

2011-03-05 06:52 . 2010-01-18 23:29 85504 ----a-w- c:\windows\system32\secproc_ssp_isv.dll

2011-03-05 06:52 . 2010-01-18 23:29 85504 ----a-w- c:\windows\system32\secproc_ssp.dll

2011-03-05 06:52 . 2010-01-18 23:29 365568 ----a-w- c:\windows\system32\secproc_isv.dll

2011-03-05 06:52 . 2010-01-18 23:29 369152 ----a-w- c:\windows\system32\secproc.dll

2011-03-05 06:52 . 2010-01-18 23:28 324608 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate_isv.exe

2011-03-05 06:52 . 2010-01-18 23:28 277504 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate_ssp_isv.exe

2011-03-05 06:52 . 2010-01-18 23:28 320512 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate.exe

2011-03-05 06:51 . 2010-02-27 07:32 221696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2011-03-05 06:51 . 2010-02-27 07:32 95744 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2011-03-05 06:51 . 2010-02-27 07:32 123392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2011-03-05 06:51 . 2010-01-18 23:28 280064 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate_ssp.exe

2011-03-05 06:51 . 2010-10-19 08:10 7680 ----a-w- c:\program files\Internet Explorer\iecompat.dll

2011-03-05 06:51 . 2011-02-03 05:45 219008 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dxgmms1.sys

2011-03-05 06:51 . 2010-11-02 04:46 728448 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\dxgkrnl.sys

2011-03-05 06:51 . 2010-11-02 04:23 107520 ----a-w- c:\windows\system32\cdd.dll

2011-03-05 06:50 . 2010-01-09 06:52 132608 ----a-w- c:\windows\system32\cabview.dll

2011-03-05 06:50 . 2009-12-29 06:55 172032 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2011-03-05 06:26 . 2011-03-16 10:53 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Performance

2011-03-05 06:19 . 2011-03-04 21:35 -------- d-----w- c:\windows\Panther

2011-03-04 21:35 . 2011-03-04 21:36 -------- d-----w- c:\users\Baveghems - Peeters

2011-03-04 21:35 . 2011-03-04 21:35 -------- d-sh--we c:\users\Default\Sjablonen

2011-03-04 21:35 . 2011-03-04 21:35 -------- d-sh--we c:\users\Default\Netwerkprinteromgeving

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A1123C1A-5D52-4df7-B639-6346165FCD58}]

2009-05-06 05:57 411064 ----a-w- c:\program files\BearFlix Applications\BearFlix MediaBar\BearFlixIEHelper.dll

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{0388BA0C-C7F1-4E6A-BD7A-B59623F33363}"= "c:\program files\BearFlix Applications\BearFlix MediaBar\BearFlixMediaBar.dll" [2009-05-06 480696]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{0388ba0c-c7f1-4e6a-bd7a-b59623f33363}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\BearFlixMediaBar.BearFlixStockBar.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{FF3A7D74-C160-42c7-BA49-0B6AB56DEAC3}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\BearFlixMediaBar.BearFlixStockBar]

.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{0388BA0C-C7F1-4E6A-BD7A-B59623F33363}"= "c:\program files\BearFlix Applications\BearFlix MediaBar\BearFlixMediaBar.dll" [2009-05-06 480696]

.

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{0388ba0c-c7f1-4e6a-bd7a-b59623f33363}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\BearFlixMediaBar.BearFlixStockBar.1]

[HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{FF3A7D74-C160-42c7-BA49-0B6AB56DEAC3}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\BearFlixMediaBar.BearFlixStockBar]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 10.0\Reader\Reader_sl.exe" [2011-01-30 35736]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-11-15 932288]

"avgnt"="c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" [2011-01-10 281768]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2009-11-18 54576]

"Microsoft Default Manager"="c:\program files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Default Manager\DefMgr.exe" [2010-05-10 439568]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2008-10-25 31072]

"BearFlix"="c:\program files\BearFlix\BearFlix.exe" [2010-04-27 3969024]

.

c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2009-11-18 275072]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies-service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-03-05 1343400]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-13 48128]

S2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Scheduler;c:\program files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [2011-01-10 135336]

S2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2010-10-16 369256]

S3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\nvhda32v.sys [2010-09-07 123496]

S3 RTL8167;Realtek 8167 NT-stuurprogramma;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2009-07-13 139776]

S3 RTL8192su;Realtek RTL8192SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter;c:\windows\system32\DRIVERS\RTL8192su.sys [2010-11-25 603240]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-13 14336]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

HPService REG_MULTI_SZ HPSLPSVC

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.be/

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

DPF: Garmin Communicator Plug-In - hxxps://static.garmincdn.com/gcp/ie/2.9.3.0/GarminAxControl.CAB

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

URLSearchHooks-{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - (no file)

Toolbar-{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

WebBrowser-{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-335912203-398348742-2806853953-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.eml\UserChoice]

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="WindowsLiveMail.Email.1"

.

[HKEY_USERS\S-1-5-21-335912203-398348742-2806853953-1000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.vcf\UserChoice]

@Denied: (2) (S-1-5-21-335912203-398348742-2806853953-1000)

@Denied: (2) (LocalSystem)

"Progid"="Outlook.File.vcf"

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2011-03-16 20:02:19

ComboFix-quarantined-files.txt 2011-03-16 19:02

.

Pre-Run: 918.218.526.720 bytes beschikbaar

Post-Run: 918.141.448.192 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - C0F9D1BFAC4B44A1136448C96D12045E

Link naar reactie
Delen op andere sites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.