Ga naar inhoud

Ik denk dat ik last heb van een TrojanH/Worm (Virus)


Gast zebez
 Delen

Aanbevolen berichten

Hoi,

Kan iemand aub naar mijn log kijken, om te zien of er iets niet klopt?:)

LOG:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:13:47, on 19-1-2008

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SAService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SiteAdv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Ashampoo FireWall] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Lokale service')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Netwerkservice')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02ECD07A-22D0-4AF0-BA0A-3F6B06086D08} (GamesCampus Control) - http://www.gamescampus.com/luncher/GamesCampus.cab

O16 - DPF: {5F5F9FB8-878E-4455-95E0-F64B2314288A} (ijjiPlugin2 Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin11USA.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1178179894218

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CD995117-98E5-4169-9920-6C12D4C0B548} (HGPlugin9USA Class) - http://gamedownload.ijjimax.com/gamedownload/dist/hgstart/HGPlugin9USA.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: SiteAdvisor-service (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6172\SAService.exe

--

End of file - 6835 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Waar heb je uit afgeleid dat je een Trojan aan boord hebt. Heeft een virusscanner o.i.d. je daarop gewezen ?

Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'. Selecteer alleen de items hieronder genoemd:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen.

Als je de Spybot S&D option ˜Lock homepage from changes” zelf actief hebt gemaakt, dan hoef je onderstaande regels niet te fixen, anders wel:

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

Je Java software is verouderd. oudere versies hebben lekken die malware de kans geeft om zich te installeren op je systeem. Doe eerst deze stappen om Java te de-installeren en de nieuwere versie te installeren:

Download Java Runtime Environment (JRE) 6u3.

[*]Scroll omlaag naar : "Java Runtime Environment (JRE) 6u3".

[*]Klik op de "Download" knop aan de rechterkant.

[*]Vink aan: "Accept License Agreement".

[*]De pagina zal herladen.

[*]Klik op de link om Windows Offline Installation te downloaden met Meerdere-talen, en bewaar het naar je Bureaublad.

[*]Sluit alle programma's die eventueel open zijn - Zeker je web browser!

[*]Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Software en verwijder alle oudere versies van Java uit de Softwarelijst.

[*]Vink alles aan met Java Runtime Environment (JRE of J3SE) in de naam.

[*]Klik dan op Verwijderen of op de Wijzig/Verwijder knop.

[*]Herhaal dit tot alle oudere versies verdwenen zijn.

[*]Na het verwijderen van alle oudere versies, herstart je pc.

[*]Dubbelklik vervolgens op jre-6u3-windows-i586-p.exe op je Bureaublad om de nieuwste versie van Java te installeren.

Download ATF cleaner

Dubbelklik op ATF cleaner om het programma te starten.

Op het tabblad "Main", plaats je een vinkje bij Select All.

Klik op de knop Empty Selected.

Als dit afgewerkt is, plaats dan een nieuw log van HJT en laat eens horen hoe het zit met die Trojan-melding ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ja, mijn virusscanner heeft een melding gegeven, maar krijgt deze niet verwijdert.

Ik zal de instructies opvolgen, bedankt voor het snelle helpen:biggrin:

Link naar reactie
Delen op andere sites


OK, laat dan - nadat je al de instructies hebt uitgevoerd - eerst opnieuw je virusscanner lopen, zodat je meteen kan laten weten wat die na de aanpassingen te vertellen heeft.

Klopt het dat je twee virusscanners op je PC hebt : AVG en Antivir. Welke van de twee gebruik je ? En welke van de twee heeft die Trojan gemeld ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

Antivir gaf em avg niet, ik ben nog aant twijfelen tussen de twee.. dus..

Java kan al 1jaar niet geinstalleerd worden, Daarbij kreeg ik dit bericht:

internal error 2755. 1624, C:\Documents and Settings\******\Application Data\Sun\Java\jre.1.6.0_03\jre1.6.0_03.msi

En BTW, ik heb de test toenstrax nog eens laten lopen, en gaf de trojan nog steeds aan.

Link naar reactie
Delen op andere sites


En BTW, ik heb de test toenstrax nog eens laten lopen, en gaf de trojan nog steeds aan.
Was dit nà het uitvoeren van de fixen met HiJackThis ? Heb je al een nieuw log van HiJackThis (na het fixen en het installeren van de nieuwe Java) ? Zet dat dan maar in een berichtje.
Link naar reactie
Delen op andere sites

 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...