Ga naar inhoud

laptop traag, functioneert niet zoals ik vind dat het hoort


Ballonfun
 Delen

Aanbevolen berichten

Ik heb een mini-laptop van Samsung. Bij mijn weten nog nooit nar behoren gefunctioneerd. Ik werd gewezen op deze helpesksite. Ik ben benieuwd!

Ik zag bij anderen dat ik een Hijack log file moest maken. Dit is 'm.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 11:41:15, on 10-1-2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16421)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\windows\system32\taskhost.exe

C:\windows\system32\Dwm.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung Support Center\SSCKbdHk.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\SAMSUNG\EasySpeedUpManager\EasySpeedUpManager.exe

C:\Program Files\Samsung\Easy Display Manager\dmhkcore.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung Recovery Solution 4\WCScheduler.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\windows\system32\igfxext.exe

C:\windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil11e_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Bing

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Hotmail, Messenger, nieuws en entertainment vind je op MSN.nl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\2.0"

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: &Verzenden naar OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Gekoppelde notities van OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

--

End of file - 7846 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dit logje is alvast probleemloos. Even dieper kijken, dan :

Download ComboFix van één van deze locaties:

Link 1

Link 2

* BELANGRIJK !!! Sla ComboFix.exe op je Bureaublad op

1. Schakel alle antivirus- en antispywareprogramma's uit, want anders kunnen ze misschien conflicteren met ComboFix. Hier is een handleiding over hoe je ze kan uitschakelen:

Klik hier

2. Het kan voorkomen dat de computer meerdere malen opnieuw gestart moet worden, dit is normaal.

3. Dubbelklik op "Combofix.exe" om de tool te starten.

4. Klik niet in het scherm van Combofix als deze actief is, hierdoor kan de 'tool' vastlopen.

Noot !!! Als er een error wordt getoond met de melding "Illegal operation attempted on a registery key that has been marked for deletion", herstart dan de computer.

5. Wanneer ComboFix klaar is, zal het het een logbestand voor je maken. Post de inhoud van dit logbestand (te vinden als C:\ComboFix.txt) in je volgende bericht.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Bedankt voor je reactie.

Dit is het logbestand van Combofix:

ComboFix 12-01-10.02 - Familie Van Dijk 11-01-2012 20:12:14.1.2 - x86

Microsoft Windows 7 Starter 6.1.7601.1.1252.31.1043.18.1013.391 [GMT 1:00]

Gestart vanuit: c:\users\Familie Van Dijk\Desktop\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Andere Verwijderingen )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

c:\programdata\FullRemove.exe

c:\users\Familie Van Dijk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\{E2446670-1E1E-4650-80DA-695177FC08C5}.xps

c:\users\Familie Van Dijk\AppData\Roaming\.#

c:\users\Familie Van Dijk\AppData\Roaming\.#\MBX@1248@14E2760.###

c:\users\Familie Van Dijk\AppData\Roaming\.#\MBX@1248@14E2790.###

.

.

(((((((((((((((((((( Bestanden Gemaakt van 2011-12-11 to 2012-01-11 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

2012-01-11 19:25 . 2012-01-11 19:26 -------- d-----w- c:\users\Familie Van Dijk\AppData\Local\temp

2012-01-11 19:25 . 2012-01-11 19:25 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2012-01-10 10:15 . 2012-01-10 10:15 388096 ----a-r- c:\users\Familie Van Dijk\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-01-10 10:15 . 2012-01-10 10:15 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2011-12-15 20:33 . 2011-11-24 04:25 2342912 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-12-15 20:33 . 2011-11-05 04:26 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2011-12-15 20:28 . 2011-10-15 05:38 534528 ----a-w- c:\windows\system32\EncDec.dll

2011-12-15 20:23 . 2011-10-26 04:28 38912 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2011-12-15 20:23 . 2011-10-26 04:47 3912560 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2011-12-15 20:23 . 2011-10-26 04:47 3967856 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

.

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2011-11-11 08:42 . 2011-06-17 06:29 414368 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-10-18 01:28 . 2011-10-31 20:12 6668624 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{89916810-A519-4CD7-BDA7-010AFD617268}\mpengine.dll

2010-09-07 13:55 . 2010-09-07 13:55 6 ----a-w- c:\program files\Common Files\UnInstallCompleted.tmp

2010-08-22 17:24 . 2010-08-22 17:24 138304 ----a-w- c:\program files\Common Files\osdinst.dll

2010-07-21 09:52 . 2010-08-22 17:24 4870208 ----a-w- c:\program files\Common Files\xsignal.exe

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Opstartpunten )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Nota* lege verwijzingen & legitieme standaard verwijzingen worden niet getoond

REGEDIT4

.

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-12-22 39408]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"RtHDVCpl"="c:\program files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe" [2009-12-14 8120864]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2010-02-26 1713448]

"UCam_Menu"="c:\program files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-05-19 222504]

"BCSSync"="c:\program files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2010-03-13 91520]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2010-04-21 141848]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2010-04-21 173592]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2010-04-21 150552]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2011-09-07 37296]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2011-03-30 937920]

"AVG_TRAY"="c:\program files\AVG\AVG2012\avgtray.exe" [2011-12-03 2415456]

.

c:\users\Familie Van Dijk\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE [2010-12-21 227712]

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]

BootExecute REG_MULTI_SZ autocheck autochk *\0c:\progra~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe /sync /restart

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa]

Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\APLangApp]

2009-10-20 09:12 13312 ----a-w- c:\program files\AnyPC Client\APLangApp.exe

.

R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]

R2 gupdate;Google Updateservice (gupdate);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-20 135664]

R3 gupdatem;Google Update-service (gupdatem);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-20 135664]

R3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-06-12 31125880]

R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-01-09 4640000]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2009-07-13 139776]

R3 sonyhcs;Sony Digital Imaging Video;c:\windows\system32\DRIVERS\sonyhcs.sys [2001-11-05 299923]

R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224]

R4 OberonGameConsoleService;Oberon Media Game Console service;c:\program files\Samsung Casual Games\GameConsole\OberonGameConsoleService.exe [2009-08-13 44312]

R4 Rezip;Rezip;c:\windows\SYSTEM32\Rezip.exe [2009-03-05 311296]

R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 51040]

S0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\DRIVERS\AVGIDSEH.Sys [2011-07-11 23120]

S0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgrkx86.sys [2011-09-13 32592]

S0 sonyhcb;Sony Digital Imaging Base;c:\windows\system32\DRIVERS\sonyhcb.sys [2001-11-05 6097]

S1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgldx86.sys [2011-10-07 230608]

S1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\avgtdix.sys [2011-07-11 295248]

S1 SABI;SAMSUNG Kernel Driver For Windows 7;c:\windows\system32\Drivers\SABI.sys [2009-05-28 10752]

S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-13 48128]

S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe [2011-10-12 4433248]

S2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe [2011-08-02 192776]

S3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\DRIVERS\AVGIDSDriver.Sys [2011-07-11 134736]

S3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\DRIVERS\AVGIDSFilter.Sys [2011-07-11 24272]

S3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\DRIVERS\AVGIDSShim.Sys [2011-10-04 16720]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2009-07-13 14336]

S3 WSDPrintDevice;WSD-ondersteuning voor afdrukken via UMB;c:\windows\system32\DRIVERS\WSDPrint.sys [2009-07-14 17920]

S3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\yk62x86.sys [2009-09-28 315392]

.

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalServiceAndNoImpersonation REG_MULTI_SZ SSDPSRV upnphost SCardSvr TBS FontCache fdrespub AppIDSvc QWAVE wcncsvc

.

Inhoud van de 'Gedeelde Taken' map

.

2012-01-11 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-20 19:14]

.

2012-01-10 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-07-20 19:14]

.

.

------- Bijkomende Scan -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.com/ig/redirectdomain?brand=smsn&bmod=smsn

IE: &Verzenden naar OneNote - c:\progra~1\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: E&xporteren naar Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html

TCP: DhcpNameServer = 193.239.186.67 193.239.186.141

.

- - - - ORPHANS VERWIJDERD - - - -

.

Toolbar-Locked - (no file)

SafeBoot-mcmscsvc

SafeBoot-MCODS

.

.

.

--------------------- VERGRENDELDE REGISTER SLEUTELS ---------------------

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Voltooingstijd: 2012-01-11 20:31:56

ComboFix-quarantined-files.txt 2012-01-11 19:31

.

Pre-Run: 56.566.063.104 bytes beschikbaar

Post-Run: 56.296.808.448 bytes beschikbaar

.

- - End Of File - - 32F3D516567CF76C37343FADAA094993

Link naar reactie
Delen op andere sites


Kan je het volgende nog eens doen ?

Download en installeer Speccy.

Tijdens de installatie heb je nu de mogelijkheid om Nederlands als taal te selecteren.

speccy.png

Start nu het programma en er zal een overzicht gemaakt worden van je hardware.

Als dit gereed is selecteer je bovenaan " Bestand - Publiceer Snapshot " en vervolgens bevestig je die keuze met " Ja ".

In het venster dat nu opent krijg je een link te zien, kopieer nu die link en plak die in je volgende bericht.

Wil je in woord en beeld zien hoe je een logje van Speccy maakt en plaatst kun je dat Hier lezen.

Ook Dit (KLIK) filmpje laat zien hoe je een Speccy-logje kan plakken in je antwoord.

Na het plaatsen van je logje wordt dit door een expert nagekeken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Weinig speciaals te melden eigenlijk.

Deze notebook is in de eerste plaats ontworpen om zo energie zuinig mogelijk te zijn, en dat vertaalt zich in een mindere snelheid.

Voor gebruik onderweg, e-mail, internet etc ... zal het best handig zijn, maar zwaardere toepassingen zijn eigenlijk niet aan dit type machine besteed.

Ik vrees dan ook dat er weinig mogelijkheden zijn om de machine sneller te laten werken.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...