Ga naar inhoud

Abnormaal hoge ping van 950 ms op Dell inspiron 1564 van het jaar 2010


 Delen

Aanbevolen berichten

Hallo,

ik zit sedert enkele weken met het probleem dat mijn internet precies een pak trager werkt dan voorheen. Ik heb het gevoel dat ik constant op smalband zit en als ik bijv op google maps een route wil bekijken duurt het abnormaal lang. Daarentegen lukt het wel perfect om via het telenetnetwerk op kot aan downloadsnelheden te werken van 2,4 Mb per second.

Ik heb onlangs dus eens gezocht wat nu het probleem zou kunnen zijn (wifi? Lanpoort? Browser? Ping?). Ik heb telenet Fibernet op kot (50Mbps down, 2,5 Mbps up en 100 GB volume) en thuis een tragere verbinding van dommel (6Mbps down, 640Kpbs, 60 Gb volume). Ik heb op beide plaatsen mijn snelheid nagegaan mbv speedtest.net en het enigste dat sterk afwijkend uit de test komt is mijn ping! De andere pc's op het netwerk (zowel thuis als op kot) halen ping waarden die allemaal onder de 100 ms liggen, zelfs de prehistorische XP desktop van mijn vader die 6 jaar oud is heeft slechts een ping van 93 ms op het thuisnetwerk. Ik heb geprobeerd om eens via mijn wifi te werken, via LAN kabel, op beide netwerken en steeds bleef mijn ping tussen de 930 en 950 ms.

Ik dacht eerst dat mijn internetbrowser het probleem was (mozilla firefox). Ik heb google chrome geïnstalleerd en ook internet explorer terug uitgetest. Bij alle 3 bleef de snelheid ondermaats.

Vervolgens heb ik mijn C schijf gedefragmenteerd en een schijfopruiming uitgevoerd. Hierdoor is nu 10Gb vrije ruimte beschikbaar.

Ik heb ook een virusscan uitgevoerd met Bitdefender, die leverde geen abnormaliteiten op.

Concreet gesteld zit ik nu met de handen in het haar en weet niet meer wat het probleem kan zijn. Ik weet dat sowieso mijn pc de botteneck van het systeem vormt, maar ik begrijp niet waarom.. en vooral waarom nu pas. Ik moet ook wel melden dat mijn pc altijd al een ping van rond de 150 ms heeft gehad, maar dat stoorde mij totaal niet. Ik ben immers geen gamer maar een gewone student die zijn laptop nodig heeft voor zijn thesis en opzoekwerk. 950 ms is echter wel teveel van het goede.

Ik heb geïnspireerd door andere topics al een speccy file gemaakt en ook een hijackthis log bijgevoegd.

Ik hoop ten zeerste dat jullie mij kunnen helpen, indien niet vrees ik dat gewoon mijn C-schijf zal moeten formatteren en hopen dat het probleem dan opgelost is. Ik hoop dit echter niet te moeten doen aangezien ik nu in de finale fase van mijn thesis zit en bovendien de examens al bijna voor de deur staan.

alvast hartelijk bedankt!

http://speccy.piriform.com/results/YRQpwpDTfCQVxslzexLgOOM

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:00:51, on 2/04/2012

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7601.17514)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\Antispam32\pchooklaunch32.exe

C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe

C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\wfcrun32.exe

C:\Users\Jan VH\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Program Files (x86)\MagicDisc\MagicDisc.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\WINWORD.EXE

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\PROGRA~2\ENDNOT~1\EndNote.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\AAM Updates Notifier.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTE.EXE

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Users\Jan VH\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Bing

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.7.7227.1100\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: BitDefender Toolbar - {381FFDE8-2394-4F90-B10D-FC6124A40F8C} - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\Antispam32\IEToolbar.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Webcam Central] "C:\Program Files (x86)\Dell Webcam\Dell Webcam Central\WebcamDell2.exe" /mode2

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bitDefender Antiphishing Helper] "C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\Antispam32\ieshow.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS5.5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5.5ServiceManager\CS5.5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Jan VH\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Startup: Dell Dock.lnk = C:\Program Files\Dell\DellDock\DellDock.exe

O4 - Startup: Dropbox.lnk = Jan VH\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files (x86)\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Startup: OneNote 2010 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Users\Jan VH\Desktop\PartyPoker.lnk

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Users\Jan VH\Desktop\PartyPoker.lnk

O16 - DPF: {55963676-2F5E-4BAF-AC28-CF26AA587566} (Cisco AnyConnect VPN Client Web Control) - https://asavpn1.ugent.be/CACHE/stc/12/binaries/vpnweb.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Dock Login Service (DockLoginService) - Stardock Corporation - C:\Program Files\Dell\DellDock\DockLogin.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files (x86)\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Update Server v2 (Update Server) - BitDefender - C:\Program Files\Common Files\BitDefender\BitDefender Arrakis Server\bin\arrakis3.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (Updatesrv) - BitDefender S.R.L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\updatesrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: Cisco AnyConnect VPN Agent (vpnagent) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect VPN Client\vpnagent.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - BitDefender S.R.L. - C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2011\vsserv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Dell\Dell Wireless WLAN Card\WLTRYSVC.EXE

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 14632 bytes

Link naar reactie
Delen op andere sites

In dit logje is niks abnormaals te zien.

Het enige wat een invloed zou kunnen hebben op de pings is de Cisco vpnagent.

Misschien eens andere DNS servers instellen. Niet alle DNS servers zijn even snel.

Google: 8.8.8.8 en 4.4.4.4

OpenDns: 208.67.222.222 en 208.67.220.220

Voor een analyse van het speccy logje zal je moeten wachten op andere specialisten.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Je ping waarde is op zich niet zo belangrijk voor je internet snelheid. Het enige dat een ping resultaat aangeeft is eigenlijk het doel bereikbaar is en eventueel of er packet loss optreed.

Heb je als eens geprobeerd om een ping via een command venster te doen ?

Hou er wel rekening mee dat de meeste (ook publieke) routers en servers ping blokkeren (je krijgt dus geen antwoord).

In huis kan je eens testen naar een andere PC in je eigen netwerk (aangenomen dat daar geen firewall op draait die ping blokkeert).

Maar zoals gezegd IMCP commando's zoals ping worden eigenlijk niet gebruikt bij normaal netwerkverkeer.

Als je last hebt van traag internet zou ik het eerder zoeken bij bitdefender of bij de Utorrent

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik zou het raar vinden dat utorrent of bitdefender de oorzaak zijn.. deze staan immers al een jaar op mijn pc en hebben tot dusver nog geen problemen veroorzaakt. Ik begin te vrezen dat het formatteren de enige oplossing zal wezen. Moest iemand nog een gouden tip hebben, altijd welkom :)

bedankt voor de reacties tot dusver

Link naar reactie
Delen op andere sites

Hoi borborygmus,

Heb je al de tijd gehad om de tips van ProMind uit bericht #4 uit te voeren? Een ping in het commandvenster kan je als volgt uitvoeren;

Ga naar start - alle programma's - bureau-accessoires - uitvoeren.

Rechtsklik en kies voor uitvoeren als administrator.

Typ ipconfig/all en druk op enter. Ga op zoek naar de waarde naast standaardgateway

Typ nu ping gevolgd door de gevonden waarde en druk op enter

Maak een afbeelding van je resultaat en plaats dit in je volgende bericht.

Als je op kot zit vermoed ik dat je niets aan de instellingen van je router zal kunnen wijzigen?

Groet,

Mako

Link naar reactie
Delen op andere sites

Bedankt voor de uitleg Mako,

ik had al vlug eens gegoogeld hoe je een ping via Cmd moest bekijken en had eens het adres 192.168.1.1 uitgeprobeerd maar wist niet of het dit was dat Promind bedoelde (dat IP adres is toch het adres van de router nietwaar?). Ik zit momenteel 2 weken thuis met de paasvakantie en kan dus wel aan het eigen netwerk werken indien dit nodig zou zijn.

Volgende afbeeldingen zijn:

Ping test via Cmd

post-32620-1417704848,9304_thumb.jpg

Ipconfig/all commando

post-32620-1417704848,8543_thumb.jpg

speedtest.net en telenet speedtest van mijn pc

post-32620-1417704848,9954_thumb.jpg

En dit is het speedtest resultaat van recente laptop (i7, 8Gb ram enz..) ook hier thuis op hetzelfde netwerk, deze staat wel vlakbij de wifi, terwijl mijn laptop 1 binnenmuur moet overbruggen tot router

post-32620-1417704849,1655_thumb.png

Alle hulp is nog steeds meer dan welkom :)

post-32620-1417704848,9549_thumb.jpg

Link naar reactie
Delen op andere sites

dat IP adres is toch het adres van de router nietwaar?
Dat is inderdaad het IP van je router ;-)
Ik zit momenteel 2 weken thuis met de paasvakantie en kan dus wel aan het eigen netwerk werken indien dit nodig zou zijn.

Op je kot heb je geen problemen als ik het goed begrijp?

Het pingen naar je router ging zonder problemen, het signaal raakt dus zonder veel problemen tot daar.

Ga naar start - alle programma's - bureau-accessoires - uitvoeren.

Rechtsklik en kies voor uitvoeren als administrator.

Typ netstat -a > C:\netstat.txt en druk op enter.

Ga naar je C schijf en hang de inhoud van het bestand aan je volgende bericht.

Zo kunnen we eens achterhalen als er geen onnodige programma's of bots meekijken met jouw verbinding.

Heb je al eens geprobeerd met een andere server op speedtest.net?

Groet,

Mako

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op kot is de situatie hetzelfde, dus het internet werkt daar even traag :s Wat betreft de server heb ik al 2 andere DNS servers uitgeprobeerd op aanraden van Kweezie Wabbit. De DNS server van Google gebruik ik momenteel omdat die het gebruik van google maps opnieuw aanvaardbaar snel doet verlopen. Het inladen van andere sites verloopt nog steeds even traag.

Ik heb in Cmd "netstat>C:\netstat.txt" ingegeven zonder "-a", het volledige commando werkte immers niet... Dit is het kladblok bestand dat ik heb bekomen:

Actieve verbindingen

Proto Lokaal adres Extern adres Status

TCP 127.0.0.1:5354 JanVH-PC:49156 ESTABLISHED

TCP 127.0.0.1:19872 JanVH-PC:49186 ESTABLISHED

TCP 127.0.0.1:27015 JanVH-PC:49157 ESTABLISHED

TCP 127.0.0.1:49156 JanVH-PC:5354 ESTABLISHED

TCP 127.0.0.1:49157 JanVH-PC:27015 ESTABLISHED

TCP 127.0.0.1:49176 JanVH-PC:49177 ESTABLISHED

TCP 127.0.0.1:49177 JanVH-PC:49176 ESTABLISHED

TCP 127.0.0.1:49186 JanVH-PC:19872 ESTABLISHED

TCP 192.168.1.101:52323 channel-138-143:http ESTABLISHED

TCP 192.168.1.101:52342 sjc-not5:http ESTABLISHED

TCP 192.168.1.101:52485 v-d-2b:https CLOSE_WAIT

TCP 192.168.1.101:52781 server-216-137-61-197:http TIME_WAIT

TCP 192.168.1.101:52783 server-216-137-61-197:http TIME_WAIT

TCP 192.168.1.101:52822 ee-in-f102:http TIME_WAIT

TCP 192.168.1.101:52883 star-14-06-prn1:http TIME_WAIT

TCP 192.168.1.101:52885 ee-in-f102:http TIME_WAIT

TCP 192.168.1.101:52892 www-10-05-prn1:https TIME_WAIT

TCP 192.168.1.101:52895 OCSP:http TIME_WAIT

TCP 192.168.1.101:52959 www-10-05-prn1:https TIME_WAIT

Even off topic nog een vraagje: is het eventueel gevaarlijk om al deze informatie (waarvan ik spijtig genoeg absoluut niet weet waarvoor ze dient) op een forum te plaatsen? Ik denk dan aan "hackers die deze info mss zouden kunnen (mis)bruiken?

vergeef mij mijn achterdocht :D

en nogmaals bedankt aan allen!

Link naar reactie
Delen op andere sites

Wij weten heus wel waarmee we bezig zijn en wij vragen nooit om informatie te posten die kan misbruikt worden.

Indien wij een logje vragen waarin toch gevoelige informatie staat, wijzen wij daar vooraf op en vragen om deze voor het posten te verwijderen.

Privacy en bescherming van gevoelige informatie zijn voor ons geen ijdele woorden.

Indien iemand ongewild of onbewust toch dergelijke informatie plaatst, wordt dit door ons verwijderd en wijzen wij de poster erop zodat hij er rekening kan mee houden in de toekomst.

Hopelijk ben je nu wat gerustgesteld.

In post 7 plaats je enkele speedtesten.

Het verschil in downloadsnelheid tussen de probleempc en de andere is niet zo groot en kan te wijten zijn aan het feit dat je een andere server gebruikt.

Nog een testje dat je kan uitvoeren op beide pc's zodat we een vergelijking kunnen maken is het volgende.

Open het opdrachtprompt op de probleempc.

Typ ping google.be > c:\ping1.txt en druk enter

Typ tracert google.be > c:\tracert1.txt en druk enter

Doe nu hetzelfde op de andere pc maar wijzig c:\ping1.txt in c:\ping2.txt en c:\tracert1.txt in c:\tracert2.txt

Plak de inhoud van deze bestandjes in een volgend bericht of voeg ze toe als bijlage.

Als je ze plakt, zet er dan wel bij van welke pc ze zijn.

aangepast door kweezie wabbit
Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
 Delen

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.